Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 61 Nadolig 1997   yudo

TRYCHINEB DEULUOL gan Ken Davies

DERITH RHISIART ar drywydd LLYFRAU COGINIO CYMRAEG

IORTHRYN GWYNEDD A'R LLYFRAU GLEISION gan Gwawr Jones

Y DDOLEN GYSWLLT gan Donald Treharne

RHOI MÔN AR Y MAP gan Ted Huws

SELIAU CYMRU gan Kathryn Pritchard Gibson

CNOI BACO gan W.Alun Mathias

TOCYNNAU, OS GWELWCH YN DDA gan Richard E.Huws

RHUTHUN A'R CYLCH DRWY HEN GARDIAU POST ~ yng ngofal D.Gwynne Morris

LEWIS WESTON DILLWYN a'r Gymraeg gan R.Elwyn Hughes

GORONWY OWEN A WALTON gan D.Ben Rees

DAFYDD A BETSI CADWALADR gan W.J.Edwards


Rhifyn 62 Pasg 1998   yudo

LLUN O'R GORFFENNOL gan Ken Davies

GWYDDONWYR O FRI gan Mel Williams

Y BARDD ALUN A'R CYLCHGRAWN gan Mari Ellis

CADW, NID CNOI BACO gan Huw Ethall

PWY YDI 'JD'? ~ Alwyn Pleming yn egluro

CASGLU ANEURIN BEVAN gan D.Ben Rees

LLUNIAU O ARMENIA, CAERGYBI - pwy all helpu? gan Robyn Williams


Rhifyn 63 Haf 1998   yudo

ANRHEGU CYN-OLYGYDD Y CASGLWR

J.HOWELL HUGHES, LERPWL (1908-98) gan D.Ben Rees

'LAUREL A HARDY CYMRU' : DOC TOM A BOB OWEN, CROESOR gan Geraint H. Jenkins

CAN MLYNEDD O WASANAETH ~ W.O.Davies, Llandeilo

JWG AMSER TE gan Donald M.Treharne

ELEN ROGERS JONES yn trafod hen ddillad

RHAGOR AM R.S.HUGHES (1855-93) A'I 'ELEN FWYN' gan Huw Williams

UFFERNEIDDIWCH BRWD, BOB OWEN ~ Darlith gan Yr Athro Geraint H. Jenkins

SIOP GRIFFS gan W.J.Edwards


Rhifyn 64 Nadolig 1998   yudo

CYMDEITHAS BOB OWEN YN YMWELD A'R BRIFWYL ETO

ELEN ROGERS JONES yn trafod gwisgoedd

CROES NAWDD TYWYSOGION GWYNEDD gan Edgar Pritchard

JOHN EDWARD SOUTHALL (1855-1928) ~ Rhan 1 gan Dafydd Guto

JOHN EDWARD SOUTHALL (1855-1928) ~ Rhan 1 gan Dafydd Guto - parhad o dudalen 6

RHAGOR AM 'ORIEL Y BEIRDD

LLEWELYN MORRIS HUMPHREYS ~ Arwr Amheus - Don Llewelyn yn adrodd yr hanes

LLEWELYN MORRIS HUMPHREYS ~ Arwr Amheus - Don Llewelyn yn adrodd yr hanes - parhad o dudalen 10

LLEWELYN MORRIS HUMPHREYS ~ Arwr Amheus - Don Llewelyn yn adrodd yr hanes - parhad o dudalen 11

YR HERW-HELIWR A DEIO BENRHYDD gan Mari Ellis

STEDDFOD SPANDAU gan David Thorne

UN COPI YN UNIG gan MARION LÖFFLER

SIGMA A SERYDDIAETH gan Dafydd Whiteside Thomas

CROES NAWDD TYWYSOGION GWYNEDD gan Edgar Pritchard - parhad o dudalen 3


Rhifyn 65 Pasg 1999   yudo

Y CAWR O BENLLYN gan Mari Ellis

'THE CHURCH BY BANUS BYME' a Samuel y Gwehydd gan Dafydd Whiteside Thomas

Y GYMRAEG AR LESTRI ~ Mary Wiliam yn trafod

PORSLEN NANTGARW AC ABERTAWE gan Walford Gealy

JOHN EDWARD SOUTHALL (1855-1928) RHAN II gan Dafydd Guto

LLAIS LLYFRAU PRYSE, LLANIDLOES gan Huw Walters

TRI ARLOESWR ~ W.J.Edwards yn cofio

Y SEREN ORLLEWINOL gan Huw Walters, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

PWY OEDD CRE-FYDD gan Dr.Elwyn Hughes, Pentyrch

LLYFRAU THOMAS PENNANT gan Ted Huws, Cemaes, Môn

MEWNFUDWYR I DDIWYDIANT PLWM SIR Y FFLINT gan Bryn Ellis, Helygain

ADDASU MEDAL RYFEL gan Y Parch Clive Hughes, Aberystwyth


Rhifyn 66 Haf 1999   yudo

TELYNORION LLANNERCH-Y-MEDD ~ Teulu'r Britannia ac eraill gan Huw Roberts a Llio Rhydderch

COFIO CAERWYN - EISTEDDFODWR O FRI gan D.Ben Rees

LEWIS MORRIS AC ERAILL - ambell arysgrif gan R.Elwyn Hughes

HUW CEIRIOG YN SGWRSIO Â DR. RHIDIAN GRIFFITHS ~ Cadeirydd newydd Cymdeithas Bob Owen

MORRIS PARRY CAER gan Rhys Mwyn

HUGH DAVIES (1739-1821) gan Mel Williams


Rhifyn 67 Gaeaf 1999   yudo

IFOR OWEN YN DWYN I GOF BOB OWEN, CROESOR

LAMP Y CYMRO ~ Huw Walters yn datrys dirgelwch

EVAN EVANS, IEUAN GLAN GEIRIONYDD 1795-1855 gan Mari Ellis

CASGLU AWTOMOBILIA gan Graham Thomas

CEIR CORGI A'U CYSYLLTIAD CYMREIG gan Richard E. Huws

ARNOLD DAVIES, BARITON ~ Lis Williams yn mynd drwy gasgliad o raglenni


Rhifyn 68 Pasg 2000   yudo

WILLIAM EVANS - TYWYSOG Y PORTH (1864-1934) gan Owen Vernon Jones

JOHN EVANS (1770-1799) gan Trefor Williams

JOHN WYNNE GRIFFITH y Garn (1763-1834) ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle yn dilyn ei hynt a'i helynt

Y WESLEAID A'U PLAN (C) gan Lionel Madden

HYNT A HELYNT LLYFRGELL YR HEN FICER gan Maredydd ap Huw

CABAN F'EWYRTH TWM ~ Raymond B. Davies yn olrhain yr hanes

GWASG Y GASEG ~ J.Meurig Jones Swyddffynnon yn trafod

CYSGOD DROS YR HAUL ~ Don Llewelyn yn sylwi


Rhifyn 69 Haf 2000   yudo

TIPYN O FROLIWR? DERWENYDD A'I WAITH gan D.G.Lloyd Hughes

AR DRYWYDD Y CEWRI YM MHATAGONIA gan Bill Linnard

TEGANAU TREFNANT A'R EISTEDDFOD ~ D.Gwynne Morris yn trafod

ARGRAFFWYR CAERFYRDDIN ~ W.J.Edwards yn cofio


Rhifyn 70 Gaeaf 2000   yudo

FFAIR LYFRAU CYNTAF Y GYMDEITHAS

CYFADDAFIAD CYSYLLTIADAU RHYDYCHEN - CRWBAN Y COLEG ~ Owen Vernon Jones

BOB OWEN A CHYMDEITHAS HANES MEIRIONYDD gan A Lloyd Hughes

GEO WEB : FFRIND BOB CASGLWR gan Richard E Huws

DAFYDD LLOYD - TAD CYFRAITH CYFANDIR - Rhan 1 gan Manon Eames

GWERINWR DEALLUS O LANEFYDD gan D Ben Rees

DAFYDD LLOYD - TAD CYFRAITH CYFANDIR - Rhan 1 gan Manon Eames - parhad o dudalen 5

FREDERICK H MAHAFFEY 1878-1960 ~ Dafydd Guto yn olrhain y Crëwr Cardiau Post o Ben Llŷn

MI GANAF gan Emyr Evans, Cheltenham

TEULU'R MYNYDD gan J Wynne Lewis

GEO WEB : FFRIND BOB CASGLWR gan Richard E Huws - parhad o dudalen 4

ALAWON CYMREIG ALMAENIG EU HARDDULL O LAW SGOTYN ~ Huw Williams yn trafod

EDWIN LEES (1800-1887) A'I YMWELIAD AG ERYRI ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle yn trafod

FFAIR LYFRAU CYNTAF Y GYMDEITHAS - parhad o dudalen 1