Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 51 ~ Gaeaf 1993   yudo

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes - parhad o'r dudalen flaen

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes - parhad o dudalen 3

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes - parhad o dudalen 4

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes - parhad o dudalen 5

HANES HYNOD SARAH JACOB - Y FERCH A LWGWYD I FARWOLAETH gan D G Lloyd Hughes - parhad o dudalen 6

JAMES IFANO JONES (1865-1955) ~ Huw Williams yn cymryd cipdrem ar ei weithgarwch

JAMES IFANO JONES (1865-1955) ~ Huw Williams yn cymryd cipdrem ar ei weithgarwch - parhad o dudalen 7

'Y MAE LLYFRAU FEL FFYNHONNAU...' ~ Robin Gwyndaf yn ymadael â rhan o'i lyfrgell

Y PARTHSYLLYDD ~ John Eirug Davies yn pori

YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

MWY AM BULPUD COFFA JOHN PENRY gan Meurig Owen

RICHARD WILSON ETO gan Richard Lewis

DATHLU PEDWAR CANMLWYDDIANT GENI GEORGE HERBERT (1593-1633), OFFEIRAD A BARDD gan Phillip De La Haye

DATHLU PEDWAR CANMLWYDDIANT GENI GEORGE HERBERT (1593-1633) gan Phillip De La Haye - parhad o dudalen 14

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o dudalen 16

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o dudalen 17

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o dudalen 18

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o dudalen 19


Rhifyn 52 ~ Mai 1994   yudo

YMHLITH YR ANIFEILIAID gan Raymond B.Davies

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o dudalen 3

CYHOEDDI PAPURAU NEWYDD YNG NGHYMRU gan Beti Jones - parhad o'r dudalen flaen

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog yn holi tipyn ar Dr Brynley F.Roberts

RHESTRU CYNNYRCH Y WASG GYFNODOL GYMREIG gan Huw Walters

RHESTRU CYNNYRCH Y WASG GYFNODOL GYMREIG gan Huw Walters - parhad o dudalen 7

RHESTRU CYNNYRCH Y WASG GYFNODOL GYMREIG gan Huw Walters - parhad o dudalen 8

RHESTRU CYNNYRCH Y WASG GYFNODOL GYMREIG gan Huw Walters - parhad o dudalen 9

'FY NGHYFEILLION ANWYL' : Apêl Anghyffredin gan Emyr Wyn Jones

'FY NGHYFEILLION ANWYL' : Apêl Anghyffredin gan Emyr Wyn Jones - parhad o dudalen 12

'FY NGHYFEILLION ANWYL' : Apêl Anghyffredin gan Emyr Wyn Jones - parhad o dudalen 13

WATCYN WYN ~ Huw Walters yn cofio

WATCYN WYN ~ Huw Walters yn cofio - parhad o dudalen 14

O'R WASG

O'R WASG - parhad o dudalen 16

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog yn holi tipyn ar Dr Brynley F.Roberts - parhad o dudalen 6

MILIYNAU'R EDWARDSIAID gan Richard Lewis


Rhifyn 53 Awst 1994   yudo

CLEMENT ROBERT TRUEMAN ~ Cyfreithiwr, ffotograffydd a 'monomaniac' gan Richard Lewis

DAU LENOR O'R SGIWEN ~ Huw Walters yn cofio

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog Jones yn holi tipyn ar John Iorwerth Davies

RHWYMYN SIDAN GWYRDD EISTEDDFOD Y GADAIR DDU ~ Gwynfor Price, Ynys Manaw, yn adrodd stori un o'i brif drysorau

KATE WINIFRED JONES ROBERTS, 1889-1971 ~ Trefor Edwards yn cofio cyfeilles arbennig mewn cyfnod arbennig

CYHOEDDWR Y FFERI ~ Gyrfa D.L.Jones 'Cynalaw' gan Rhidian Griffiths

NEDD A'R CYFFINIAU : ARDAL 'LLINOS' A'R 'BEILI GLAS' gan Richard Lewis

PEN-BLWYDD HAPUS I'R CERDYN POST gan Richard Lewis

EMYNYDDES BRO'R EISTEDDFOD gan Branwen Jarvis


Rhifyn 54 Gaeaf 1994   yudo

FAINT SYDD AR ÔL? ~ Rhiell Elidir ar hynt Llyfrgelloedd Capeli'r Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru

FAINT SYDD AR ÔL? ~ Rhiell Elidir ar hynt Llyfrgelloedd Capeli'r Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru ~ parhad o dudalen 1

RICHARD HUGHES A HANES CYNNAR HUGHES A'I FAB gan Philip Henry Hughes

RICHARD HUGHES A HANES CYNNAR HUGHES A'I FAB gan Philip Henry Hughes ~ parhad o dudalen 3

RICHARD HUGHES A HANES CYNNAR HUGHES A'I FAB gan Philip Henry Hughes ~ parhad o dudalen 4

FAINT SYDD AR ÔL? ~ Rhiell Elidir ar hynt Llyfrgelloedd Capeli'r Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru ~ parhad o dudalen 2

FAINT SYDD AR ÔL? ~ Rhiell Elidir ar hynt Llyfrgelloedd Capeli'r Methodistiaid Calfinaidd yng Ngogledd Cymru ~ parhad o dudalen 6

AD-ARGRAFFIADAU GWASANAETH LLYFRGELL CLWYD gan Marian Roberts

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog Jones yn holi tipyn ar ei gyfaill Tegwyn Jones

O'R WASG

WILLIAM REES (Gwilym Hiraethog) gan D.Ben Rees

WILLIAM REES (Gwilym Hiraethog) gan D.Ben Rees ~ parhad o dudalen 11

WILLIAM REES (Gwilym Hiraethog) gan D.Ben Rees ~ parhad o dudalen 12

NODIADAU AR ARDDANGOSFA  SYR WILLIAM JONES (1746-1794) gan Caryl Davies


Rhifyn 55 Haf 1995   yudo

TRYCHINEB AR Y RHEILFFORDD GER ABERGELE

MAWR A MÂN gan Brinley F. Roberts

MAWR A MÂN gan Brinley F. Roberts ~ parhad o dudalen 3

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog Jones yn holi'r amryddawn Hywel Roberts

YMA AC ACW ~ O.J.G.Cowell, Pwllheli'n casglu arysgrifau wrth teithio'r wlad

WILLIAM REES (Gwilym Hiraethog) gan D. Ben Rees ~ parhad o dudalen 13 o'r rhifyn blaenorol

DARLLENWYR DETHOL Y BONT-FAEN Ggan R. Elwyn Hughes

WILLIAM REES (Gwilym Hiraethog) gan D. Ben Rees ~ parhad o dudalen 7

TEGANAU TREFNANT gan Gwyn Jones

DAU GYMWYNASWR gan Mari Ellis

Y CERDYN POST DARLUNIADOL YNG NGHYMRU ~ William Troughton yn olrhain peth o'r hanes

Y CERDYN POST DARLUNIADOL YNG NGHYMRU ~ William Troughton yn olrhain peth o'r hanes ~ parhad o dudalen 11

CYMRY'R CARDIAU POST gan E. G. Millward

CYMRY'R CARDIAU POST gan E. G. Millward ~ parhad o dudalen 13

CYMRY'R CARDIAU POST gan E. G. Millward ~ parhad o dudalen 14

Y CERDYN POST DARLUNIADOL YNG NGHYMRU ~ William Troughton yn olrhain peth o'r hanes ~ parhad o dudalen 12

O'R WASG

IEUAN DDU AC ALMANAC Y CYMRO gan Hywel Roberts


Rhifyn 56/57 Haf 1996   yudo

YR YMGYRCH ~ R Iestyn Hughes yn olrhain hanes ffilm arbennig ~ Poster - gweler erthygl tudalen 3

CHWARELWYR gwaith David Haynes

YR YMGYRCH ~ R Iestyn Hughes yn olrhain hanes ffilm arbennig

YR YMGYRCH ~ R Iestyn Hughes yn olrhain hanes ffilm arbennig ~ parhad o dudalen 3

ATGOF AM DDYDDIAU YSGOL YR ESGOB RICHARD DAVIES (1506?-1581) gan R. Geraint Gruffydd

O'R WASG

CADW TŶ YN 1815-17 PERSONDY LLANRUG gan Mari Ellis

G.G. EVANS yn holi Pam Warrington?

UN LLYFR - DAU DDIWYG gan Brynley F. Roberts

YSTYRIWCH Y GWYDDAU meddai Emyr Wyn Jones

YSTYRIWCH Y GWYDDAU meddai Emyr Wyn Jones ~ parhad o dudalen 8

DAU LUN gan Dafydd Wyn Wiliam

PAMFFLEDYN PRIN YN DOD I'R GOLWG

YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

LLYTHYR O'R SWYDDFA RYFEL ..... JAMES SAUVAGE A LLOYD GEORGE gan Bob Owen, Dinbych

ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL ~ D.G. Lloyd Hughes yn datrys dirgelwch

ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL ~ D.G. Lloyd Hughes yn datrys dirgelwch ~ parhad o dudalen 14

ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL ~ D.G. Lloyd Hughes yn datrys dirgelwch ~ parhad o dudalen 15

ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL ~ D.G. Lloyd Hughes yn datrys dirgelwch ~ parhad o dudalen 16

HEN GRAIR DIWYLLIANNOL MEWN OCSIWN gan D.G. Lloyd Hughes

GŴR Y GÂN gan Rhidian Griffiths

YSGOLHEICTOD CHWAETHUS gan Brynley F. Roberts

67 MILTTIR AM £11 MILIWN ~ Na, nid traffordd ond silffoedd gan Brynley F. Roberts

YR ARLOESWR A'R ARLUNYDD : WILLIAM CURTIS A SYDENHAM EDWARDS gan Raymond B. Davies

YR ARLOESWR A'R ARLUNYDD : WILLIAM CURTIS A SYDENHAM EDWARDS gan Raymond B. Davies ~ parhad o dudalen 22

YR ARLOESWR A'R ARLUNYDD : WILLIAM CURTIS A SYDENHAM EDWARDS gan Raymond B. Davies ~ parhad o dudalen 23

CANMLWYDDIANT Y LLENOR gan John Eurig Davies

PWY YW'R ARTIST

CALON LÂN YN YR ALBAN gan Huw Williams

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog Jones yn dod i 'nabod Dr. Bruce Griffiths

ADNABOD EIN GILYDD ~ Huw Ceiriog Jones yn dod i 'nabod Dr. Bruce Griffiths ~ parhad o dudalen 30

BETH SYDD YMA gan Gwyn Davies

ARGRAFFU YM MHWLLHELI gan D.G. Lloyd Hughes

ARGRAFFU YM MHWLLHELI gan D.G. Lloyd Hughes ~ parahd o dudalen 32

ARGRAFFU YM MHWLLHELI gan D.G. Lloyd Hughes ~ parahd o dudalen 33

ARGRAFFU YM MHWLLHELI gan D.G. Lloyd Hughes ~ parahd o dudalen 34

WILLIAM JONES O DDYFFRYN CLWYD Y TANGNEFEDDWR ANGHOFIEDIG gan Emyr Wyn Jones


Rhifyn 58 ~ Nadolig 1996   yudo

CARDIAU POST SY'N GARDIAU NADOLIG gan Dafydd Guto

CARDIAU POST SY'N GARDIAU NADOLIG gan Dafydd Guto - parhad o'r dudalen flaen

CARDIAU POST SY'N GARDIAU NADOLIG gan Dafydd Guto - parhad o dudalen 2

CYFROL WERTHFAWR YN AROS I WELD GOLAU DYDD gan Owain E.Evans, Llanfairpwll

CYFROL WERTHFAWR YN AROS I WELD GOLAU DYDD gan Owain E.Evans, Llanfairpwll - parhad o dudalen 3

TYNNU DŴR O'CH DANNEDD ~ Gerald Morgan yn cofio J.R.Morris

ROBERT FESTYN DAVIES (Arweinydd y Welsh Imperial Singers) gan Ernest Jones, Blaenau Ffestiniog

ROBERT FESTYN DAVIES (Arweinydd y Welsh Imperial Singers) gan Ernest Jones, Blaenau Ffestiniog - parhad o dudalen 6

CREFYDDWYR AC ESGEULUSWYR LLANERCHYMEDD gan John Roberts

BREUDDWYD NAS GWIREDDWYD gan J.G.Cowell

LLOND POCED O DDOETHINEB - Rhai o draethodau'r ganrif ddiwethaf gan Dafydd Arthur Jones

CHWEDLAU AESOP

CHWEDLAU AESOP - parhad o dudalen 19

BETH YW'R GWIR gyda Gwyn Davies

MAM A LLYFRAU COED-Y-PRY gan Arwel Jones


Rhifyn 59 ~ Gwanwyn 1997   yudo

DAFYDD GUTO ar drywydd llyfryn nad oedd wrth fodd pob hanesydd o Gymro

CYFAILL O'R CWM gan Megan Davies

SIOP WILLIAM EVANS ~ Don Llewelyn o Bentyrch ar y trywydd

SIOP WILLIAM EVANS ~ Don Llewelyn o Bentyrch ar y trywydd - parhad o dudalen 6

HAFINA CLWYD YN CASGLU MYGIAU

CYFEILLION AWENYDDGAR gan Mari Ellis

YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn William

YR ADOLYGYDD A'R BEIRNIAID : EU CYNNWYS A'U CYFRANWYR ~ Huw Walters

CYFEILLION AWENYDDGAR gan Mari Ellis - parhad o dudalen 11

Y PRISIAU A FU ~ Llyfrau Cymreig yn y Catalogau gan R.Elwyn Hughes(Pentyrch)

HAFINA CLWYD YN CASGLU MYGIAU - parhad o dudalen 9

PIGION O SILFF LYFRAU HUGH ROBERTS (1821-85) gan Gwen Roberts, Llanuwchllyn

PAFFWYR CYMRU ~ Mel Williams yn dilyn eu hynt a'u helynt

Y COFIANNAU DIDDOROL CYMRAEG gan D.Ben Rees


Rhifyn 60 ~ Haf 1997   yudo

DAFYDD GUTO ar drywydd ychwaneg o Gardiau Post Darluniadol yn ymwneud ag Eisteddfod Genedlaethol

DAFYDD GUTO parhad o dudalen 1

GARTH CELYN - LLYS LLYWELYN AP GRUFFYDD ~ Kathryn Pritchard Gisbon a Gweneth Lilly

LLESTRI LLACHAR CYMREIG ~ Mair Edwards yn datgelu hanes crochenwaith Abertawe

LLESTRI LLACHAR CYMREIG ~ Mair Edwards yn datgelu hanes crochenwaith Abertawe - parhad o dudalen 4

GARTH CELYN - LLYS LLYWELYN AP GRUFFYDD ~ Kathryn Pritchard Gisbon a Gweneth Lilly - parhad o dudalen 3

MARI ELLIS YN COFIO BOB OWEN neu efallai cofio Capel Siloam, Llanfrothen

PENRHIW gan Buddug Medi

HED AMSER gan Glyn E. Roberts Porthmadog

HUW WILLIAMS yn sôn am Y Cerddor Mawr o'r Bala

Y Prifardd Elwyn Edwards yn sôn am waith wisgi ac ymweliad Michael Collins â'r Bala

GWAITH WISGI FRON-GOCH - parhad o dudalen 13

LLYTHYR AT Y GOLYGYDD

CANEUON Y DDEGWM yng ngofal D.G.Lloyd Hughes

CANEUON Y DDEGWM yng ngofal D.G.Lloyd Hughes - parhad o dudalen 16

TEGIDON gan W.J.Edwards

GARETH HAULFRYN yn rhoi ei chwyddwydr ar Ddarlithoedd Blynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes

GARETH HAULFRYN yn rhoi ei chwyddwydr ar Ddarlithoedd Blynyddol Llyfrgell Pen-y-Groes - parhad o dudalen 19