Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir Diwrnod Agored y Gymdeithas yn Nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn, ar Sadwrn 14 Ebrill.

Llwyddwyd i gael Alun Jones, ein golygydd, Sian James ac Ieuan Wyn i'n diddanu.

Gobeithir cael stondinau llyfrau yno hefyd.

diwrnod agored 2018


Cliciwch y linc isod i ddarllen cofnodion Cyfarfod Blynyddol
2007