Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir Diwrnod Agored y Gymdeithas eleni yn Nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn.

Mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod diddorol iawn yng nghwmni Huw Edwards, y Newyddiadurwr, Robert Morris, yr Hanesydd a        Gwenan Gibbard, y Delynores.

Gobeithir cael stondinau llyfrau yno hefyd.

Mae'n angenrheidiol eich bod yn dychwelyd y ffurflen amgaeedig erbyn 29 Mawrth yn nodi eich dewis o fwyd os ydych am sicrhau Ile ar y diwrnod.

diwrnod agored 2017

Cliciwch y linc isod i ddarllen cofnodion Cyfarfod Blynyddol
2007