Caerdydd 2010 | Porthaethwy 2010 | Bala 2009 | Aberystwyth 2009 | Bala 2008 | Aberystwyth 2008
Bala 2007 | Caerfyrddin 2007 | Bala 2006 | Aberystwyth 2006 | Bala 2005

Ffeiriau Llyfrau


Dyma weithgarwch sydd yn boblogaidd iawn gyda'r aelodau a'r cyhoedd, gan fod cyfle arbennig i ddod o hyd i fargen. Mae gwerthwyr llyfrau ail law wedi bod yn gefnogol iawn i'n ffeiriau. Mae ffeiriau'r gorffenol wedi cynnwys Ocsiwn hen bethau yn ogystal a gwerthu llyfrau. Mae ffeiriau wedi eu cynnal hefyd yn Aberystwyth, Y Bala a Chaerfyrddin. Mae gwybodaeth isod am y ffair nesaf. Os am fwy o fanylion am ffeiriau'r gorffennol cliciwch ar y linciau uchod.


morlan 2020