Dolenni Cymreig Defnyddiol

Cliciwch ar y linc i fynd i'r safle

Gyda rhai o’r linciau nid ydynt yn cysylltu yn uniongyrchol. Yna mae angen amlygu y cyfeiriad a defnyddio torri a gludo i roi y cyfeiriad yn eich porwr i fedru ymweld a’r safle.

Amgueddfa Cymru www.amgueddfa.cymru
Barn www.barn.cymru
BBC Cymru www.bbc.com/cymru/
Cadw www.cadw.llyw.cymru
Canolfan Bedwyr www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/index.php.cy
Canolfan y Mileniwm: www.wmc.org.uk/cy/hafan
Comisiynydd y Gymraeg www.comisiynyddygymraeg.cymru
Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru www.canugwerin.com
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru: www.dawnsio.cymru/cy/
Cymdeithas Edward Llwyd www.cymdeithasedwardllwyd.cymru
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru www.steddfota.cymru
Cymdeithas Ffynhonnau Cymru www.ffynhonnau.cymru
Cymdeithas Treftadaeth y Capeli www.capeli.org.uk/index.php?lang=cy&
Cyngor Llyfrau www.llyfrau.cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru: www.eisteddfod.cymru

Geiriaduron
Geiriadur Prifysgol Cymru www.welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html
Geiriadur yr Acaademi www.welsh-dictionary.ac.uk/gpc/gpc.html
Geiriadur Bangor www.geiriadur.bangor.ac.uk
Term Cymru www.gov.wales/bydtermcymru/search?btctablanguage=cy&search_api_fulltext=cynllunio&subject=All
Golwg www.golwg.cymru
Gorsedd y Beirdd www.eisteddfod.cymru/yr-orsedd
Llenyddiaeth Cymru www.llenyddiaethcymru.org
Llyfrgell Genedlaethol Cymru: www.llyfrgell.cymru
Llywodraeth Cymru www.llyw.cymru
Rhifau Ffn www.thephonebook.bt.com
S4C www.s4c.cymru/cy/
Sain: www.sainwales.com/cy/
Senedd Cymru www.senedd.cymru
to bach www.interceptorsolutions.com/tobach
Ty Cerdd, www.tycerdd.org
Wicipedia www.cy.wikipedia.org/wiki/Hafan