123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106

Adroddiad y Prif Weithredwr
Rhif 128 ~ Rhifyn y Gwanwyn 2020

Oherwydd y Coronavirus - ni gynhelir gweithgareddau'r Gymdeithas hyd at ddiwedd mis Awst o leiaf.
Cyhoeddir mwy o wybodaeth yn y dyfodol.

Diwrnod Agored yn Llanuwchllyn

Eleni eto cynhelir ein Diwrnod Agored yn Nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn ar 4 Ebrill. Rydym yn ffodus i gael yr Athro Ceri Davies, Aneirin Karadog a Gai Toms i'n diddanu. Gobeithir cael stondinau llyfrau yno eto i dynnu dwr o'ch dannedd. Mae'n angenrheidiol eich bod yn dychwelyd y ffurflen amgaeedig i'r Ysgrifennydd erbyn 26 Mawrth, ac yn nodi eich dewis o fwyd os ydych am sicrhau lle ar y diwrnod.

Cyfarfod Blynyddol

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas am 3 o'r gloch y Diwrnod Agored. Mae croeso i bob aelod fynychu am ddim. Ond bydd yn rhaid talu os am fod yn rhan o'r gweithgareddau. Rhydd y cyfarfod gyfle i unigolyn ddatgan ei safbwynt ac i gynnig newidiadau.

Y Brifwyl yn Nhregaron

Dyma'r amser o'r flwyddyn yr ydym yn llogi stondin ar gyfer yr Eisteddfod. Rhydd hyn gyfle inni gyfarfod ag aelodau ac i geisio denu rhai newydd i'r gorlan.

Taith i'r Alban

Bellach mae 30 o aelodau wedi ymuno 'r daith. Gobeithir ymweld Chaeredin, Glasgow, a Lanark Newydd, lle mae'r Amgueddfa sy'n rhoi hanes Robert Owen a'i weledigaeth.

Gwibdeithiau

Trefnir dwy wibdaith eleni. Mae'r gyntaf i Blas Glyn y Weddw, Llanbedrog, Plas yn Rhiw, ac Eglwys Llanfaelrhys yn Llyn, a'r llall i Amgueddfa Lechi Llanberis a Chastell Dolbadarn. Ceir mwy o wybodaeth ar y dalen ychwanegol.

Rhoddion

Diolch i'r holl aelodau sydd wedi cyfrannu'n hael i goffrau'r Gymdeithas dros y flwyddyn. Mae pob ceiniog yn gymorth mawr inni. Ceir rhestr o'r cyfranwyr ar dudalen 26.

Y Drysoryddiaeth a'r Swyddog Aelodaeth

Rydym yn hynod ffodus o'r diwedd i ddenu Eluned Evans, Cwm Ystwyth i ymgymryd 'r swydd o fod yn Drysorydd i'r Gymdeithas ac i'r Parch. Gwenda Richards, Caernarfon am ysgwyddo'r gwaith o fod yn Swyddog Aelodaeth. Ardderchog yn wir.

Ffeiriau Llyfrau

Cynhelir Ffair Lyfrau Y Morfa Aberystwyth ddydd Sadwrn 9 Mai (gweler yr hysbyseb ar dudalen 26). Diolch i Gwyn Tudur am ymgymryd 'r holl drefniadau. Ac yn l yr arfer bydd Ffair y Borth yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, ddydd Sadwrn, 10 Hydref.

Y Raffl Flynyddol

Bydd raffl eto cleni ac mae ei chynnal yn fodd i ni dalu am y babell ar faes yr Eisteddfod. Mae'n codi ein calon hefyd i gael cynifer yn barod i'w chefnogi ac i anfon rhodd. Diolch am eich haelioni.

Yr Aelodaeth

Mae nifer yn talu drwy'r Banc wedi codi bellach i dros 230. Mae'r ymateb gan yr aelodau sy'n talu'n flynyddol hefyd yn galonogol. Eto mae yna beth ffordd i fynd.

Y We

Cofiwch fod y Casglwr ar ein safle we.
Diolch i Keith am ei waith yn gofalu amdani.
Trowch i www.casglwr.cymru