Caerdydd 2010 | Porthaethwy 2010 | Bala 2009 | Aberystwyth 2009 | Bala 2008 | Aberystwyth 2008
Bala 2007 | Caerfyrddin 2007 | Bala 2006 | Aberystwyth 2006 | Bala 2005

Ffair Lyfrau Y Bala 2005

2005

Cynhaliwyd ein Ffair Lyfrau, Recordiau a Man Lestri flynyddol yn neuadd Ysgol y Berwyn Y Bala ddydd Sadwrn, Medi 17. Roedd yno eitemau ar werth at dast pawb, gyda phrisiau amrywiol a nifer o fargeinion. Balch oedd gweld aelodau a chyfeillion wedi dod i gefnogi'r diwrnod yma o bell ac agos. Cofiwch rai dyddiad ein Ffair flwyddyn nesaf yn eich dyddiadur, neu mi allwch fod yn colli allan ar fargen. Paned i'w chael ym mhris mynediad - dyna chi fargen yn syth!

2005  2005

2005  2005  2005

Lluniau gan EVAN L DOBSON