Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 81 ~ Haf 2004   yudo

1. SWFENÎR ~ William Owen gan Borth y Gest

2. GOLYGYDDOL

3. TRYCHINEB ABERFAN 21 HYDREF 1966 drwy lygaid Wendy Grey Lloyd

5. DARN O LŶN drwy lygaid Ifan Pritchard o Nefyn

6. HEN ARGRAFFYDD O LANRWST gan Stan Wicklen

7. GRIFFITH ROBERTS O LANUWCHLLYN ~ Elfed Owen yn datgelu mwy am y teulu

8. DELWEDDAU BYW O'R GORFFENNOL gan Philip Lloyd

9. YCHWANEG O ATGOFION HEN HEDDWAS gan Bert Parry

10. A NOBLE FRAGMENT gan Bill Linnard

11. DIRGELWCH EIN LLYW OLAF gan Meic Stephens

11. CORNEL Y BEIRDD yng ngofal Dafydd Morris, Bethesda

13. CERFIO A CHERFLUNIO YM MHENTREFELIN gan Dewi Williams

15. CAMWELD YN NANT PERIS YN 1880 ~ Alun Rawson-Williams yn datgelu

17. Y LLAFURWR DARLLENGAR gan Gerald Morgan

17. PIGION BRUCE

21. LLYFRAU PRIN Y BALA gan Iolo Wyn Williams

22. LLYFRAU PRIN Y BALA gan Iolo Wyn Williams - parhad o dudalen 21

23. LLYFRAU PRIN Y BALA gan Iolo Wyn Williams - parhad o dudalen 22

24. SWFENÎR ~ William Owen gan Borth y Gest - parhad o'r dudalen flaen


Rhifyn 82 ~ Gaeaf 2004   yudo

1. EVAN ROBERTS - Y LLYFRBRYF O LANDDERFEL gan Mel Williams

2. GOLYGYDDOL

2. PIGION BRUCE ~ Bruce Griffiths

3. DELWEDDAU BYW O'R GORFFENNOL (2) ~ Philip Lloyd

5. BOB OWEN, CROESOR ~ Atgofion Y Parch. T. Roberts, Caerdydd

6. HEN LYFRWERTHWYR 'STINIOG 1850-1910 ~ Steffan ab Owain yn trafod

7. HEN LYFRWERTHWYR 'STINIOG 1850-1910 ~ Steffan ab Owain yn trafod - parhad o dudalen 6

9. LLYFRAU CYMRAEG A ARGRAFFWYD YN NINAS MECSICO ~ W.J.Jones yn bwrw golwg

10. Y BRYANTIAID ~ Don Llewellyn yn olrhain hanes teulu

11. Y BRYANTIAID ~ Don Llewellyn yn olrhain hanes teulu - parhad o dudalen 10

12. LLAWFEDDYGAETH ESGYRN CYMRY LERPWL gan D.Ben Rees

13. LLAWFEDDYGAETH ESGYRN CYMRY LERPWL gan D.Ben Rees - parhad o dudalen 12

17. CLWYF Y CYFRESI 5 : yng ngofal Brynley F.Roberts CYFRES CLORIAU MELYN FOYLES

21. CLWYF Y CYFRESI 5 : yng ngofal Brynley F.Roberts CYFRES CLORIAU MELYN FOYLES - parhad o dudalen 17

22. GRYM Y GAIR, A'R NERTH a BERTHYN IDDO : DIWYGIAD CREFYDDOL 1904-05 gan Dafydd Guto

23. GRYM Y GAIR, A'R NERTH a BERTHYN IDDO : DIWYGIAD CREFYDDOL 1904-05 gan Dafydd Guto - parhad o dudalen 22

23. ADOLYGIAD

24. OCSIWN FFÔN 'Y CASGLWR'


Rhifyn 83 ~ Gwanwyn 2005   yudo

1. EVAN ROBERTS - Y LLYFRBRYF O LANDDERFEL(2) gan Mel Williams

2. GOLYGYDDOL

2. HEN GLOCHYDDION gan Pegi Lloyd Williams

3. MERÊD YN COFIO EI GYFAILL, John

5. NICLAS Y GLAIS A FI ~ W.J.Jones

9. JOHN LIGHTFOOT A JOSEPH BANKS DRWY GYMRU YN 1773 ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle

10. HEN LYFRWERTHWYR 'STINIOG (2) ~ Steffan ab Owain yn dal i olrhain yr hanes

11. HEN LYFRWERTHWYR 'STINIOG (2) ~ Steffan ab Owain yn dal i olrhain yr hanes - parhad o dudalen 10

13. SAETHU AT Y SAINT gan Harri Parri

13. HEN GLOCHYDDION gan Pegi Lloyd Williams - parhad o dudalen 2

15. ROBERT OWEN - LLAWFEDDYG ESGYRN ~ D. Ben Rees yn adrodd yr hanes

18. CIP AR HANES AC YSTYR ENWAU LLEOEDD AC AMAETHDAI YN NYFFRYN AFAN(1889) ~ Graham Thomas

19. ADOLYGIADAU gan Lis Williams

20. EVAN ROBERTS - Y LLYFRBRYF O LANDDERFEL(2) gan Mel Williams - parhad o'r dudalen blaen

20. ADOLYGIADAU gan Lis Williams - parhad o dudalen 19


Rhifyn 84 ~ Haf 2005   yudo

1. LLEW LLWYFO A LLEWELYN PARRI ~ LLÊN LADRAD? gan Eryl Wyn Rowlands, Penarth- parhad ar dudalen 22

2. GOLYGYDDOL

3. SYR JOHN GARDNER WILKINSON A CHYMRU gan R.Elwyn Hughes

4. SYR JOHN GARDNER WILKINSON A CHYMRU gan R.Elwyn Hughes - parhad o dudalen 3

5. PWY OEDD PENLLYN AC YMHLE OEDD MAGLONA? ~ Bill Linnard yn gofyn

6. PWY OEDD PENLLYN AC YMHLE OEDD MAGLONA? ~ Bill Linnard yn gofyn - parhad o dudalen 5

7. JOSEPH BANKS A DAVID SAMWELL A'U CYSYLLTIAD Â CHAPTEN COOK gan Dewi Jones, Dyffryn Nantlle

9. YR ENTREPRENAUR O'R PALÉ gan Herbert Hughes

11. JOHN CHICAGO ~ W.Arvon Roberts yn olrhain yr hanes

12. DELWEDDAU DIWYGWYR (1) ~ Philip Lloyd yn olrhain

13. DELWEDDAU DIWYGWYR (1) ~ Philip Lloyd yn olrhain - parhad o dudalen 12

15. WILLIAM BULKELEY Y DYDDIADURWR A'I GYLCH - RHAI O'U LLYFRAU gan Charles Parry

16. WILLIAM BULKELEY Y DYDDIADURWR A'I GYLCH - RHAI O'U LLYFRAU gan Charles Parry - parhad o dudalen 15

17. O BLAS I BLAS gan Bruce Griffith

18. O BLAS I BLAS gan Bruce Griffith - parhad o dudalen 17

19. TEYRNLADDWR ~ Llew Williams yn trafod

21. AT Y GOLYGYDD

22. LLEW LLWYFO A LLEWELYN PARRI ~ LLÊN LADRAD? gan Eryl Wyn Rowlands, Penarth- parhad o'r dudalen flaen

23. LLEW LLWYFO A LLEWELYN PARRI ~ LLÊN LADRAD? gan Eryl Wyn Rowlands, Penarth- parhad o dudalen 22

24. ADOLYGIADAU


Rhifyn 85 ~ Gaeaf 2005   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. CARTHEN PWLLHELI ~ Dafydd Lloyd Hughes ar y trywydd

4. CARTHEN PWLLHELI ~ Dafydd Lloyd Hughes ar y trywydd - parhad o dudalen 3

5. Y CLYCHAU gan Pegi Lloyd Williams

6. Y CLYCHAU gan Pegi Lloyd Williams - parhad o dudalen 5

7. 'EI FARF YN LLAES A'I WALLT YN WYN' gan William Owen, Borth-y-Gest

9. DELWEDDAU'R DIWYGWYR (2) ~ Philip Lloyd yn olrhain

10. DELWEDDAU'R DIWYGWYR (2) ~ Philip Lloyd yn olrhain - parhad o dudalen 9

11. O BLAS I BLAS yng ngofal Bruce Griffiths

12. O BLAS I BLAS yng ngofal Bruce Griffiths - parhad o dudalen 11

13. TRICHANMLWYDDIANT y Π ~ Llewelyn G.Chambers yn tynnu sylw at achlysur

15. LLYFRAU WILLIAM BULKELEY A'I GYLCH ~ Charles Parry yn trafod yr ail ran

17. LLYFRAU WILLIAM BULKELEY A'I GYLCH ~ Charles Parry yn trafod yr ail ran - parhad o dudalen 15

21. YCHWANEGU AT HANES PENLLYN gan W.J.Edwards

22. ADOLYGIADAU

23. LLYFRAU D.TECWYN LLOYD ~ R.Elwyn Hughes yn olrhain

24. FFAIR LYFRAU Y BALA


Rhifyn 86 ~ Gwanwyn 2006   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. GWASG YSGOL DOLWYDDELAN gan Rheinallt Llwyd

5. 'CARTHEN PWLLHELI' A MELIN CAERNARFON A PHONTRUG gan Dafydd Whiteside Thomas

6. 'CARTHEN PWLLHELI' A MELIN CAERNARFON A PHONTRUG gan Dafydd Whiteside Thomas - parhad o dudalen 5

7. HANCES EISTEDDFOD GENEDLAETHOL PONTYPRIDD gan Howard Huws

9. HEN LUNIAU gan W.J.Jones

10. HEN LUNIAU gan W.J.Jones - parhad o dudalen 9

11. CARTŴN gan William Owen

12. BRIWSION yng nghwmni Bruce Griffiths

13. BRIWSION yng nghwmni Bruce Griffiths - parhad o dudalen 12

15. LLYFRYDDIAETH DDETHOLEDIG YN Y GYMRAEG : CARADOG PRICHARD gan Dafydd Guto

16. AT Y GOLYGYDD

17. ATGOFION BORE OES YN LLANGERNYW gan Mary Ellen Roberts (1896-1966)

21. ATGOFION BORE OES YN LLANGERNYW gan Mary Ellen Roberts (1896-1966) - parhad o dudalen 17

22. ADOLYGIADAU

23. ADOLYGIADAU - parhad o dudalen 22

23. ARWERTHIANT LLYFRAU WILLIAM JONES gan Ted Huws

24. GWASG YSGOL DOLWYDDELAN gan Rheinallt Llwyd - parhad o dudalen 3


Rhifyn 87 ~ Haf 2006   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. GWASG YSGOL DOLWYDDELAN (2) gan Rheinallt Llwyd

4. GWASG YSGOL DOLWYDDELAN (2) gan Rheinallt Llwyd - parhad o dudalen 3

5. DANIEL DAN BWYSAU ~ Philip Lloyd yn cydymdeimlo

6. DANIEL DAN BWYSAU ~ Philip Lloyd yn cydymdeimlo - parhad o dudalen 5

7. RHYW FARWOL LAW gan Gerald Morgan

9. O GAMDDWR I GAIRO ~ Hanes Davies Bryan & Co; Yr Aifft gan Siân Wyn Jones

11. ELFED YN EGLWYS HYNAFOL LLANGAR

12. CIPOLWG AR ARLUNYDD O BONTARDDULAIS ~ Donald Treharne

13. CIPOLWG AR ARLUNYDD O BONTARDDULAIS ~ Donald Treharne - parhad o dudalen 12

13. ELFED YN EGLWYS HYNAFOL LLANGAR - parhad o dudalen 11

15. BRIWSION BRUCE

16. BRIWSION BRUCE - parhad o dudalen 15

17. T.SOLOMON GRIFFITHS, UTICA ~ W.Arvon Roberts yn adrodd yr hanes

19. Y LLWYDIAID A'R PUWIAID - CARTREFI CYMRU gan Bob Owen, Croesor

21. DEWI BREFI, YR OFFEIRIAD LLENGAR ~ D.Ben Rees yn dwyn i gof

22. ADOLYGIADAU

24. DIWRNOD AGORED YM MHLAS TAN Y BWLCH
Rhifyn 88 ~ Gaeaf 2006   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. MARWOL LAW ARALL gan Philip Lloyd

4. MARWOL LAW ARALL gan Philip Lloyd - parhad o dudalen 3

5. GWNEUTHURWYR CLOCIAU PENMACHNO gan Hywel Roberts

6. GWNEUTHURWYR CLOCIAU PENMACHNO gan Hywel Roberts - parahd o dudalen 5

7. CYLCHGRAWN CELTAIDD YN SWYDD EFROG gan Bill Linnard

9. ANN GRIFFITHS gan Don Williams

11. ATGOFION EISTEDDFODOL gan Mari Ellis

12. TEULU'R PRICE A STÂD Y RHIWLAS ~ Buddug Medi yn olrhain

13. TEULU'R PRICE A STÂD Y RHIWLAS ~ Buddug Medi yn olrhain - parhad o dudalen 12

14. TEULU'R PRICE A STÂD Y RHIWLAS ~ Buddug Medi yn olrhain - parhad o dudalen 13

15. CRWYDRO A MWYDRO gyda Bruce Griffiths

16. CRWYDRO A MWYDRO gyda Bruce Griffiths - parhad o dudalen 15

17. ARLOESYDD Y LLAW-FER YN GYMRAEG gan D.Ben Rees

19. GWIBDAITH Y GYMDEITHAS I FRO CARADOG

22. ADOLYGIADAU

23. ADOLYGIADAU - parhad o dudalen 22

24. Y FFAIR A'R OCSIWN YN Y BALA


Rhifyn 89 ~ Gwanwyn 2007   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. LLYTHYRAU PEREDUR WYN AT ARTHUR MEIRION gan William Owen Borth-y-Gest

4. LLYTHYRAU PEREDUR WYN AT ARTHUR MEIRION gan William Owen Borth-y-Gest - parhad o dudalen 3

5. BILLY DE WOLFE - YR ACTOR O BEN LLYN gan Arvon Roberts

6. BILLY DE WOLFE - YR ACTOR O BEN LLYN gan Arvon Roberts - parhad o dudalen 5

6. LLECHI HYNOD YN CAEL EU DARGANFOD MEWN SGIP gan Nia Rhosier

7. CYMDEITHAS DDIRWESTOL PENTYRCH gan Don Llewelyn

9. CYMDEITHAS DDIRWESTOL PENTYRCH gan Don Llewelyn - parhad o dudalen 7

10. AT Y GOLYGYDD

11. CYNGHRAIR Y CENHEDLOEDD gan Sydney Davies, Glyn Ceiriog

12. CRWYDRO CAER A CHYRION ERAILL gan Bruce Edwards

13. CRWYDRO CAER A CHYRION ERAILL gan Bruce Edwards - parhad o dudalen 12

14. ARWERTHIANT LLYFRAU JAMES EDWARDS gan J.Meurig Jones

15. DELWEDYDD A'I ARWYR (1) gan Philip Lloyd

16. DELWEDYDD A'I ARWYR (1) gan Philip Lloyd - parhad o dudalen 15

17. RHAMANT : ADEG CWYMP JERUSALEM ~ Miriam y Berl Rian gan Daniel Owen Davies

19. RHAMANT : ADEG CWYMP JERUSALEM ~ Miriam y Berl Rian gan Daniel Owen Davies - parhad o dudalen 17

21. CROESI'R BERWYN gan W.HUGHES-JONES, Y Bala

22. ADOLYGIADAU

23. ADOLYGIADAU - parhad o dudalen 22

24. COLLI EIN LLYWYDD ANRHYDEDDUS


Rhifyn 90 ~ Haf 2007   yudo

2. GOLYGYDDOL

3. CYFARFOD RHYFEDDOL YM MYNWENT PENMACHNO gan Hywel Roberts

4. CYFARFOD RHYFEDDOL YM MYNWENT PENMACHNO gan Hywel Roberts - parhad o dudalen 3

5. ALUN A DIRGELWCH Y GERDD HELA gan Iolo Wyn Williams

6. HEL ATGOFION O'R ALMAEN Ei PHLENTYNDOD gan Helga Martin

7. HEL ATGOFION O'R ALMAEN Ei PHLENTYNDOD gan Helga Martin - parhad o dudalen 6

7. ALUN A DIRGELWCH Y GERDD HELA gan Iolo Wyn Williams - parhad o dudalen 5

9. DELWEDYDD A'I ARWYR (2) gan Philip Lloyd

11. AT Y GOLYGYDD

12. MADOG - CHWILIO AM Y GWIRIONEDD gan Howard Kimberley

13. CWMNI MEINI DYMUNOL gan Howard Huws

14. LLYFRYNNAU ABERYSTWYTH I BLANT gan Gerald Morgan

15. 'TWRIST' YN LLANGOLLEN gan Gwyn Jones

17. HWYLIO'R HAFREN A CHRWYDRIADAU ERAILL

19. HWYLIO'R HAFREN A CHRWYDRIADAU ERAILL - parhad o dudalen 17

21. WALTER (WALT) WHITMAN

22. ADOLYGIADAU

23. ADOLYGIADAU

24. DIWRNOD YM MHORTMEIRION