CNOI BACO gan W.Alun Mathias

 

Sil Psli Sin Owen

Mae sioliau Psli fel un Sin Owen, yn y llun enwog 'Salem', yn weddol gyffredin ac fe aeth rhai merched i'w defnyddio ar wely.

Mae un sil yn fy meddiant sy'n wahanol i'r cyffredin ac mae'r patrwm a'r lliwiau yn ei gwneud yn hynod hardd, a dyma'r hanes. Mynn rhai pobl weld y Diafol ym mhlygion sil Sin Owen, gan dybio fod ei balchder yn bechod. Am hynny aeth perchennog ffatri wln ym Mhen Llŷn (Rhydyclafdy, mi dybiaf) ati i ddod sil wahanol allan fel na allai hynny ddigwydd. Rwy'n falch fod un o'r rheini gen i.

Pan ddaeth yn arferiad i wisgo hetiau corun uchel a sioliau Psli i ben fe ddechreuodd y merched wisgo boneti duon gyda chp tri chwarter. Yn y dillad hynny rydw i'n cofio fy nain. Mae'n anodd disgrifio'r boneti yma mae rhyw fath o fframwaith i ffitio'r pen, sidan du drosto wedi ei addurno mwclis a phlu estrys, yna dau ddarn o ruban du llydan i gyfarfod o dan yr n i gadw'r bonet yn saff ar y pen. Rwy'n falch iawn fod gen i rai o'r boneti yma mae un ohonynt yn amlwg wedi'i wisgo gan rywun mewn galar gan fod y sidan yn llai sgleingar a dim mwclis na phlu ar ei gyfyl.

Daeth dillad isaf hefyd yn cynnwys cobenni i'm meddiant gyda gwaith les hardd odiaeth arnynt, a pheisiau duon sidan yn dangos gwaith llaw nodedig - rhyfeddaf at y pwythau amrywiol.

Cytunaf 'r sylw a wnaed wrth sylwi ar hoffter Dic Aberdaron o lyfrau a chathod: 'Dydi pawb ddim yn gwirioni 'run fath'!