Y


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

Yakima Male Chorus 58:6

Yanks, ffilm 74:24

Yarrow, Alvina (Eleanor Jones) 12:5

Yates, Dora 44:20

Ych yng Ngwedd 50:8

Ychydig Benhillion, yn Gyntaf, Ymddiddan Rhwng yr Eglwys ac Angau, R. R. 33:2

Ychydig Gofnodau am Fywyd a Marwolaeth Dafydd Cadwaladr 60:9

Ychydig Hyfforddiant ar Driniad Dôf-adar gan ‘Modryb Sian o Din-aet-wy’ 75:19

‘Ychydig o bennillion yng nghylch yr Eglwysydd’, John Thomas 13:8

Ychydig o Ganiadau Buddiol, Robert Jones 6:10

Ychydig o Hanes y Diweddar Barchedig Lewis Rees 7:10

Yd y wlad 23:15

Ydach chi’n cael trafferth cysgu? [Y Ford Gron, Hydref 1932] 66:16

‘Ye nations, offer to the Lord’, Mendelssohn 50:4

Yeats, W. B. 12:15

Yma ac acw, D. R. Hughes, (Llyfrau Pawb) 49:15; 74:22

‘Yma o hyd’, D. Tecwyn Ifans 26:3

‘Ymadawiad y brenin’, alaw 17:9

Ymadroddion Bucheddol Ynghylch Marwolaeth, William Sherlock cyf. Thomas Williams 44:10

Ymadroddion Olaf rhai o’r Prif Anffyddwyr o Wahanol Wledydd 36:3

Ymarfer o Dduwioldeb, Yr, Rowland Fychan (copi Robin Gwyndaf) 4:10; 51:8

Ymarferion Cyfosodiad mewn Cyfansoddiant Cerddorol Elfennol … cyf. Ieuan Gwyllt 1:2; 8:7

Ymborth beunyddiol 55:4*

‘Ymdrech am y Brifysgol, Yr’ 56/57:28

Ymddiddan ar Fwnglofeydd, William Hopton 5:12

‘Ymddiddan rhwng bodlondeb ac anfodlondeb’, Ellis Roberts 37:2

‘Ymddiddan rhwng Dall a’i Arwainidd’, Thomas Edwards 37:2

‘Ymddiddan rhwng Ifanc ai gariad’, Hugh Jones 37:2

‘Ymddiddan rhwng meistr tir a tenant’, Hugh Jones 37:2

Ymddiddan Rhwng Methodist Uniawngred ac un Camsyniol 10:4

‘Ymddiddan rhwng Protestant a Neillduwr’, Hugh Jones 16:16

‘Ymddiddan rhwng Scrutator a Senex’, 13:15

Ymddiddanion crefyddol, Yr 23:18

‘Ymddiddanion y Felin’, Thomas Manuel 41:15

Ymddiriedolaeth Amgueddfa Crochenwaith Bwcle 9:13

Ymddiriedolaeth Catherine a’r Fonesig Grace James 34:2

Ymddiriedolaeth Gogledd-ddwyrain India-Cymru 56/57:2

Ymddygiad Cristianogol; neu Ffrwythau Gwir Gristianogrwydd, John Bunyan 27:13; 38:2

Ymerawdwr Rwsia 8:13

Ymerodraeth Brydeinig, Yr, B. Ifor Evans 15:3

Ymfudwr Cymreig, Yr, Ellis o’r Nant 44:19

Ymgeisydd, Yr 36:19; 37:18; 52:3

‘Ymgryfhâ ac ymwrola’ 15:14

Ymgyrch, Yr, poster 56/57:1*

Ymgyrch, Yr, ffilm 56/57:3–4

Ymhob Gwlad y Megir Glew, William Owen 8:10, 11

Ymofyniad prif bethau mewn dadl rhwng y Bedyddwyr a Bedyddwyr babanod… John Munro cyf. Michael Roberts 10:14

Ymofynnydd, Yr 18:13

ymofynydd, Yr - Rees Jenkin Jones, Aberdâr 18:13

Ymofynydd, Yr 8:13

      cylchrediad 11:3

Ymroddiad, Yr, Morgan Llwyd [copi Twm o’r Nant] 7:11

Ymweliad Nain â Lerpwl a Straeon Eraill, Deiniol Fychan 18:15

Ymwelydd, Yr 22:19; 31:10; 45:18; 52:3

‘Ymwelydd Misol’, S. M. Saunders 74:11

Ymyl y Ddalen, R. T. Jenkins 14:7

‘Yn dy waith y mae fy mywyd’, Evan Griffiths 17:13

Yn Eisiau – Gwraig, David Derwenydd Morgan 69:1

‘Yn fy lle i’, Thomas Levi 58:18

Yn Nhal-y-sarn ers talwm, Gwilym R. Jones 60:19*

Yn Nwylo’r Nippon, Frank Evans 15:9

‘Yn nyddiau’r pen blaenor’ ac ‘Angau yn y Crochan’, Gilbart 5:2

Yn Nyffryn yr Yangtse 19:7

Yn y Trên, Saunders Lewis 27:5

Yn yr Ardd, Tom Jones (J. O. Williams) 1:11

‘Yn yr ing’, Eifoin Wyn 32:12

‘Ynghylch Bedydd Plant Bach’, Richard Pughe 52:14

Ynglynion ar y Pader y Credo ag ar Deggorchymyn, Griffith Roberts 9:4

Yny Lhyvyr Hwnn, John Prise 1:11; 9:4; 12:13

      tudalen deitl 50:5*

      atgynh. 1902 34:4

I'R BRIG

Ynys Enlli 26:17; 36:11; 47:13

Ynys Manaw 53:6

Ynys Môn, argraffu 3:6

Ynys Tudur 9:12

Ynys yr hud a chaneuon eraill, W. J. Gruffydd 13:13; 15:9

Ynyshir 16:5

Ynyslas Dunes National Nature Reserve 16:5

Ynyslas Middle School Guide 16:5

Ynyslas Nature Trail for Primary Schools 16:5

Ynyslas Sand Dune Nature Trail 16:5

Ynyslas Students’ Guide 16:5

Ynysmeudwy 72:10–11

     Adar Oriental 72:10*

     Alambra 72:10*

     crochenwaith 71:9, 15

     Livinium 72:10*

     pum simne 71:9*

     R10 72:10*

     Relief 72:10*

     Sgwariau 72:10*

     Willow 72:10*

     Woodbine 72:10*

Yoke House Crab 24:3

Young Algebraist’s Companion, The 66:4*

Young, Alexander 20:13

Young, Brigham 41:2

Young, Edward (Eos Wyn; 1841–92) 35:14

Young, Edward 21:19

Young, Fred, Pwllheli 56/57:35

Young, Henry, Lerpwl, argraffydd 28:11

Young, Joseph 21:19

Young, Jubilee 41:10; 75:9

Young, William Weston 21:19; 53:3; 64:1; 65:4

Ysbiwr, Yr 37:13

Ysbyty Ifan, crefftwyr 21:11*

Ysgafell, llysenw 27:9

      gw. hefyd Williams, Jane (Ysgafell)

Ysgol Dechnegol Abertawe 29:19

Ysgol Farddol, Yr, Dafydd Morganwg 9:18; 25:15

Ysgol Garnswllt, llyfrau log 17:15

Ysgol Gerddorol, Yr 35:3

‘Ysgol Gymraeg, Yr’, Sam yr Halier 10:12

Ysgol Gymreig, Dafydd Morganwg 9:18

Ysgol gynradd Bro Tryweryn 60:14

ysgol nos cerddoriaeth Pwllheli 17:7

Ysgol Penrallt, Aberporth 68:7

Ysgol Sul, Yr, W. Ambrose Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Ysgol wyddoniaeth a chelfyddyd, Caerdydd 9:17

Ysgol y Comin, Watkin William Price 19:11

Ysgol y Gwynfryn, Rhydaman 52:15; 53:4

Ysgol y Porth y Rhondda 70:2

Ysgolion Sabbothol y Trefnyddion Calfinaidd 28:18

Ysgrifau Dydd Mercher, Saunders Lewis (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17; 27:4

Ysgrifau Llenyddol, T. J. Morgan 4:9

Ysgrifau, Gilbart 4:2

Ysgrifau, T. H. Parry-Williams 63:16

Ysgrifbin a’r Dadleuon, Yr 44:19

ysgrifennu, dawn 30:15

ysgrythriadau 2:5

Ysgub, Yr, cylchrediad 13:3

‘Ysgubau o Ysgrepan y Llofwr’, Ifan Roberts 34:19

Ysolyr o’r Fferyllfa gw. Manuel, Thomas (Callestr)

Ystatud Gruffudd ap Cynan 15:16

Ystên Sioned, D. Silvan Evans a John Jones 8:6

Ystorfa’r Bedyddwyr 36:19

‘Ystori Pysgotwr’, Thomas Levi 58:18

Ystoriau Bohemia, T. H. Parry-Williams 12:13

Ystoriau difyr: I Bywyd yn y Rhondda II Penycoed, T. Mardy Rees 53:4

Ystoriau Heddiw, T. H. Parry-Williams (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Ystoryaeu Seint Greal 50:3

Ystrad Alun 74:7

Ystumllyn, John, Y Bachgen Du 32:17

Ystwyth Forest: Black Covert Forest Walk and Coed Allt Fedw Butterfly Reserve 16:5

Ystyriaethau Dextrelius, cyf. Elis Lewis 4:5

Ystyron enwau … ym Mhlwyfi Towyn, Llangelynin, Llanegryn… 29:19

Yuya 33:20

Ywain Lleyn (1786–1867) 39:2

Ywain Meirion 7:5; 42:13

 

‘Zebra’, John Rowlands 8:16

Zimmer, Heinrich 5:16

Zonophone, cwmni 12:4, 5