B


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

B_Dd (=Bardd?), Aberbechan gw. Hughes, John, Pontrobert

Babington, Charles Cardale (1808–95) 39:10; 48:7

Babington, Gervase 9:4

Bacon, Thomas 15:5

Bach ap Karwyd 38:5

Bach’s Extended Chorales, W. G. Whittaker 17:5

‘Bachgen a ffarweliodd â’i wlad, Y’, R. S. Hughes 1:10

Bachgen Du, Y, llyfryddiaeth 30:13

‘Bachgen main, Y’, alaw 15:13

‘Bachgen y morwr’, Deiniol Fychan 18:15

Bachgen Bryste gw. Chatterton, Thomas

Badger, daeargi 36:5

Badley, Henry, Penarlâg 72:5

Badminton Library, hunting, shooting, driving and riding, polo 24:7

Baillie, Isobel 3:11

Baillie, Joanna 69:17

Baines, Iola 40:3

Baker Bevans and Co. 61:8

Baker Bevans and Irwin 61:8

Baker, Mrs, Swinney 26:10

Baker, Elizabeth 31:9

Baker, Fanny, Ynys-las 53:13

Baker, G. Howell 35:17

Baker, Jemima, Ynys-las 53:13

Baker, Stanley 74:8, 24

Bala

      argraffu 22:19

      papurau newydd 16:3

      ymweliad Victoria 43:3

baledi 7:5; 13:8; 42:13

Baledi Morgannwg, Ben Bowen Thomas (Llyfrau Deunaw) 7:5; 75:8

Baledi’r Ddeunawfed Ganrif, Thomas Parry 26:7

Ballantyne a Hanson, Caeredin, argraffwyr 28:11

Ballard, Christopher 10:4

Ballinger, John 5:16; 6:3; 7:13; 9:17, 19; 13:6; 15:5; 51:7

      a Chymdeithas Llęn Cymru 1:6

      llyfrblad 20:11*

Ban Wedy i Dynny, William Salesbury 9:4

banciau 3:8

      Banc Aberhonddu 3:8

      Banc Abertawe 3:8

      Banc Crughywel 3:8

      Banc Dowlais 3:8

      ‘Banc Lloyd’ 33:10

      Banc Lloyds 3:8

      Banc Merthyr Tudful 3:8

      Banc Trefynwy 3:8

      Banc Tremadog 3:8

      Banc y Ddafad Ddu 3:8

      Banc y llong 3:8

      Banc yr Eidion Du 3:8

      Banc yr Union 3:8

‘Bancio yng Nghymru’, Brenni Brown 33:10

Band arian Dyffryn Nantlle 43:5

Band Llanrug 31:19

Band of Hope, ffigwr Stafford 18:2; 19:3*

Band y Gwarchodlu Cymreig 44:15

Baner ac Amserau Cymru 30:16; 51:17; 65:13

Baner Cymru 2:2; 6:3; 9:17; 30:16; 40:18

Baner Cymru 4/03/1857 [tudalen flaen] 27:1*

Baner y Band of Hope, Z. Mather 44:19

Baner y Groes 27:10

Banerydd, Y 68:4

Bangc Cynnilo, Y. Ymddiddan Rhwng Sionyn Garpiog a Dafydd Daclus, Llewelyn Lloyd 22:5

Bangor: a Portrait in Old Picture Postcards, John Cowell 48:20

Bangor Dau Lliw, ci 24:2

Bangor Observer 29:20

Bangor Welsh Manuscripts Society 56/57:20

      plat 56/57:20*

Bankes, J. E. A.S. 71:1

Banks, Syr Joseph (1743–1820) 6:8; 68:3

Banks, Nathaniel 33:13

‘Bannau Brycheiniog’, Dyfed 50:4

Bannau y Byd 26:5

Banned Wireless Talk on Welsh Nationalism, The, Saunders Lewis 27:4

Bara Cartref, Gilbart 5:2

Baradwys Bell, Y, W. Ambrose Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Barbier, Athro André 45:15

‘Barcote Manor’, peiriant ager 11:8

Barcud, Y 4:16

      cylchrediad 13:3

Bardhoniaeth neu Brydydhiaeth, William Midleton 9:4; (adargraff. 1930) 34:4

‘Bardic circle a Primary attempt at dissection, A’, William Evans 34:15

Bardic Museum, The, Edward Jones 4:3; 20:14

Bardic Relicks 7:14

Bards of the Isle of Britain, The, William Evans 34:15

‘Bardsey Island from Mynydd Mawr’, cerdyn post 36:11*

Bardd a’i Gefndir, R. T. Jenkins 19:11

Bardd a’r Cerddor, Y, Ceiriog 45:7

Bardd Alaw gw. Parry, John (Bardd Alaw)

Bardd Bryncroes, llysenw 27:9

‘Bardd Cocos’. Ei hanes, ei swydd, ynghyd a’i weithiau barddonol’ Alaw Ceris 11:5

      gw. hefyd Evans, John (Bardd Cocos)

Bardd Gwlad, John Owen 21:13

Bardd Nantglyn 8:4

Bardd neu y Meudwy Cymreig, Y 69:6

Bardd Peibro 11:5

Bardd Rin, Timothy Lewis 30:11

Bardd y Cof, llysenw 27:9

Barddoniaeth, Egwisyn 27:2; 28:2; 30:19

‘Barddoniaeth, sef cân newydd ar yr achlysur o briodas Tywysog Cymru a’r Dywysoges Alexandra o Denmark’, W. Roberts 75:23

Barddoniaeth Dafydd ab Edmwnd [copi Syr Ben Thomas] 7:11

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym 11:10; 26:20

Barddoniaeth gan Thomas Roberts, y Bardd Cloff o Amlwch 24:9

Barddoniaeth y Llyfr Coch 4:12

I'R BRIG

Bargen Lwcus, Brenda James 50:14

baril biscedi 25:9*

Barker, Benjamin 32:3

Barker, Christopher 9:4; 31:19; 34:4, 5

Barker, Robert 21:7; 34:4, 5

Barlow sisters 25:9

‘Barn y bobl’. Llythyrau at y golygydd, R. Price Hughes 27:11

‘Barn, ar egwyddorion y llywodraeth, mewn ymddiddan rhwng pendefig a hwsman’ 54:20

Barnes, Joseph, argraffydd 9:4; 50:1

Barrington, Daines (1727–1800) 1:7; 11:14; 31:20

Barrington, Shute, esgob Llandaf 1:7

Barrowe, Henry 51:12

Barton, John, Caergrawnt 39:10

Bas no Beatha, Saunders Lewis 27:5

Bascett, Tomas, Llundain 12:9

Basilikon Doron, Robert Holland 9:4

Basket of Flowers, The 39:9

Baskett, Mark, Llundain 12:9

Bassett, T. M. 25:14

Bassett, Christopher, marwnad gan Williams, Pantycelyn 10:4

Bassett, Thomas 11:4

Bassett, William, Caernarfon 33:9

Batchelor, John, Caerdydd 9:17

Bateman a’i gwmni 3:8

Bateman, Mathias, Lloyd & co. 3:8

Bates, Henry Walter 72:1

Bath Press 34:2

bathodynau rhai o glybiau ceir Cymru 67:9*

Baugh, Llandrinio 26:11

Baum, Cyril, Trefor 42:3

Baum, John, Llanaelhaearn 14:9

Baxter, George, ysgythrwr 3:10

Baxter, Janet, ffotograffydd 55:16

Baxter, Richard 13:6

Baxter, Thomas, addurnwr porslen 65:5

Baxter, William, ieithydd 20:13

Bayley, Charles G. 54:3, 5

Bayley, George 54:3

Bayley, William 54:3

Baynes, Neil 9:15

‘Be da fai y byd a fu’, Siôn ap Robert 9:4

Beale, Anne 20:18

Beard, Paul, arweinydd 3:11

Beaumaris Visitor, The 20:17; 23:11; 35:18

Beaumaris Visitor and Menai Bridge Advertiser, The 20:17

Beauties of Cambria, Hugh Hughes 2:5; 5:4; 8:5, 9; 16:1; 18:16

Bebb, W. Ambrose, Bangor 21:16; 33:12; 49:15; 52:5

Bechgyn Brylcream 27:9

Beddoe, Dan (1863–1937) tenor 12:4

Bedol, Y [clawr] 4:1*, 16; 13:1* [clawr]

      cylchrediad 13:3

Bedydd yng Ngoleuni yr Epistolau, W. Price 23:15

Bedyddiad Lydia a’i Theulu, J. Pritchard 20:3

Bedyddiwr, Y 13:16; 36:19; 37:18; 38:18; 44:18; 49:3; 75:17

      cylchrediad 11:3

Bedyddiwr Cymreig, Y 53:3

‘Bedd Malacara’ 26:3

Bedd y Dyn Tylawd, John Emlyn Jones 51:9

Beddargraff Chwedleuwraig, Ifan Ifans 59:3

‘Beddargraff fy nhad’, John Evans (Bardd Cocos) 11:5

Beddargraff i Richard Wilson, John Williams (Ioan Madog) 50:12

Beddau’r Proffwydi: drama, W. J. Gruffydd 13:13

‘Beddgelert’, cerdyn post 28:7*

      tsieni 8:5

Beddgelert: Y Felin; Raphael Tuck, cerdyn post 58:1

Beddrod Dinorben 71:11*

Beech, Gareth, Llanarmon-yn-Iâl 61:15

Beecher, Henry Ward (1813–87) 68:6

Beecher, Lyman, offeiriad 68:6

Beeton, Isabella, llyfrau coginio 12:2

Beiblau 6:14

      diarhebion 14:3

      enghraifft o’r Salmau Cymraeg 31:1*

      enwau 2:12

Beibl Cyssegr-Lan, Y (1588) 2:12; 9:4; 15:16; 23:16; 31:19; 33:7; 36:7; 59:15

      lleoliad 29:2; 30:9; 35:3

Beibl (1560) (Beibl Genefa) 2:12; 6:14

Beibl Doctor Parry (1620) 2:12; [copi Plas Glynllifon] 24:7; 26:20; 70:1; [wyneb-ddalen] 71:7*

Beibl bach (1630, 1621) 2:12; 7:10; 13:11

      tudalen deitl 34:5*

Beibl yr Esgob Salesbury (1620) 3:9

Beibl (1654) [Beibl Cromwell] 2:12

Beibl (1690) [Beibl Lloyd] 5:10; 7:10; 21:11

Beibl (1746) 12:9

Beibl (1770) [Beibl Peter Williams] 2:12; 12:9; 38:2; 69:6

Beibl (1821) adarg. R. Jones, Dolgellau 34:4

Beibl ffacsimili (1987) 34:4

Beibl Cranmer 7:10

Beibl Cymraeg (1677–78) 44:2

‘Beibl’, G.W.G. 34:9

Beibl Arwyddluniadol Newydd, Y 21:13

Beibl Cymraeg Newydd (1988) 19:14; 34:2

      [tudalen deitl] 34:2*

Beibl Cymraeg, Y, Dyfed 50:4

‘Beibl Dada’ 6:14

Beibl Drwg, Y 2:12; 6:14

Beibl Gutenberg 7:16

Beibl Gutenberg 11 Sam. 5:7–24 7:16*

Beibl Hebraeg [Beibl Bomberg] (1521) 1:3

Beibl Lloyd 2:12

Beibl Moses Williams 2:12

Beibl Rosin 6:14

Beibl Stephen Hughes 2:12

Beibl Wycliff 6:14

Beibl y Chwigiaid 6:14

Beibl y Clos 6:14

Beibl y Finegr 6:14

Beibl y Llodrau 6:14

Beibl y llofruddion 6:14

Beibl y llwyrymwrthodwr 6:14

Beibl y Welsh Trust 2:12

Beibl yr Esgobion 2:12; 6:14

‘Beibl, Y’, G. W. G. 34:9

‘Beibl, Y’, Ifan Ifans 59:3

Beibl Cymraeg, Y, J. Lloyd Jones (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Beibl darluniadol, Y, John Kitto 54:6

Beibl y Plant Mewn Lliw 6:11

Beiblau Triagl 6:14

      gw. hefyd Bibl, Bible, Bibyl

I'R BRIG

beiciau modur 4:8

Beirdd a Bardd-rin Cymru Fu, Timothy Lewis 15:4

‘Beirdd a llenorion Lleyn o amser Esgob Rowlands hyd farwolaeth Owain Lleyn’, W. O.

     Evans 8:4

‘Beirdd Hafod Elwy a’r cylch’ 9:9

Beirdd Meirion, cyfres athrawon Meirion rhif 3 7:16

Beirdd y Bala (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

      wyneb-ddalen 60:18*

Beirdd y Berwyn (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Beirdd y Bore, Dafydd Owen 47:10

Beirdd y Tywysogion 43:16

Beirniad, Y 2:2; 10:11; 59:13; 63:16; 75:11

Beirniadaeth a Myfyrdod, T. Gwynn Jones 15:4

Beli mab Rhun 74:7

Bell Press Office 10:16

Bell, Edison 10:13; 12:4

Bell, Mary 29:10

Bell, Mathew 29:10, 11

Bell, Y Parchg R. W., Abercynon 29:10

‘Bella Figlia Del Amore’ 3:11

Bella Tumilty, barquentine 38:15

Bellin, Samuel 21:2

Bellows, John, argraffydd 1:6; 4:12; 64:6

Beltona, cwmni 12:4

‘Bendithiaist Goed y Meysydd’, record, Morlais Morgan 2:9

Benjamin, Isaac Eurfin 31:10

Benjamin, Thomas Cynfelyn 15:11*

Benlli, llys 26:11

Bennet, Jane Ann, Plas-yn-Rhiw 55:6

Bennet, Lewis Moore, Plas-yn-rhiw 55:6

Bennett, Nicholas, scweiar Glanrafon 6:12

Benson, Glasgow, cyhoeddwr cardiau post 55:12

Benson, Syr Frank, actor 55:9

Bentham, Joseph, gwasg 12:9

‘Benyw: Ei dylanwad ar Gymdeithas’ 2:10

Bere, Y Parchg Thomas 68:5

Bergen, Patrick 74:24

Bergman, Ingrid 74:9, 24

‘Berl Briodas, Y’, 48:1*; 49:2

Berliner, gramaffon 1:10

Berliner, Emile 10:13

Berllan, Y 8:4

Bernard o Morval 6:5

Berr Hanes … James Albert, William Williams [copi J. T. Job] 32:17

Berry, R. G. 75:13

‘Berton’, tôn, Rees Williams 8:4

Berthlwyd 33:17

Berwick, Thomas 5:4

‘Berwyn, Y’, record, David Brazell 10:13

Besly, Edward 60:9

‘Best Mode of Teaching the English Language to Welsh Children in English Day Schools’,

      2:10; 6:15

Bettridge, John, Llangrallo 19:8

Betws Gwernrhiw, Gilbart 4:2, 12

‘Beth yw’r utgorn glywa i’n seinio’ Sion Singer 18:14

‘Beth wneir a’r wraig benchwiban’ 42:17

Bethel, Columbus, mynwent 42:9*

Bethel, Môn 21:15

‘Bethlehem’, R. Meirion Roberts 9:20

Bevan, Aneurin 4:9; 62:15*

Bevan, Edmund, Cwm Rhondda 17:2

Bevan, Evan, Pontneddfechan 17:7; 53:13

Bevan, Hopkin, Llangyfelach 10:4

Bevan, John, cyfrieithiwr 55:6

Bevan, John (Gwentydd) 36:18

Bevan, Thos, monitor, ysgol Garnswllt 17:15

Bevan, Tom, Ferndale 58:7

Bevington, T. a J. 6:8

Bewick, Thomas 2:5; 8:8                                                  

Beynon, Archddiacon Thomas 44:13; 52:5; 71:15

Beynon, Tom 17:3

I'R BRIG

Bibl Cyssegr-Lân a’r Llyfr Gweddi Gyffredin, Y (1718) 8:5; (1746) 12:9

      tudalen deitl 34:2*

Bibl yr Addoliad Teuluaidd, gol. Gweirydd ap Rhys 6:14

Bible in Wales, The, John Ballinger 9:19; 41:5; 63:16

      gw. hefyd Beibl, Bibyl

Bibliography of Welsh Americana, A, Henry Blackwell 20:16; 40:10

Bibliography of Welsh ballads, J. H. Davies 56/57:6

Bibliotheca Celtica (1909–84) 50:16; (1912) 54:7

Bibliotheca Sacra 39:15

Bibliotheca Somersetensis, Emanuel Green 14:13

Bibyl Ynghymraec, Y 32:12

‘bidding’, llythyron gwahodd 20:18

Biddulph, Joseph 2:4

Biddulph, Robert 68:3

Bifan, William, Hirwaun, blaenor, Bethel 29:10

‘Biglow Papers, The’ 54:12

Bill, John 34:5

Billing and Sons Ltd., argraffwyr 30:2

Billingsley, Lavinia 65:5

Billingsley, William 6:8; 64:1; 65:4, 5

      arddull 65:4*

Bingley, William (1774–1823) 29:7; 68:3

Binneman, Henry 9:3

Biographical History, Noble 2:4

Birch, Thomas, Y Wyddgrug 19:16

Birckmann, John 9:4

Bird Haunts and Nature Memories, T. A. Coward 11:15

Bird Life in Wild Wales, John A. Walpole-Bond 11:15

Birds in Britain Today, Geoffrey C. S. Ingram a H. Morrey Salmon 11:15

Birds of America, J. J. Audubon 7:16

Birds of Brecknock, The, Ingram a Morrey Salmon 11:15

Birds of Breconshire, The, E. Cambridge Phillips 11:14

Birds of Caernarvonshire, The, Peter Hope Jones a Peter Dore 11:15

Birds of Cardiganshire, The, Condry, Ingram a Morrey Salmon 11:15

Birds of Flintshire, The, 11:15

Birds of Gwent, The 11:15

Birds of Merioneth, The, Peter Hope Jones 11:15

Birds of Monmouthshire, The, Ingram a Morrey Salmon 11:15

Birds of Pembrokeshire and its islands, The, Murray A. Mathew 11:14

Birds of Pembrokeshire, The, R. M. Lockley, G. C. S. Ingram ac H. Morey Salmon 11:15

Birds of Wales, Arthur Brook 11:15

‘Birinus’, cerdd Ffrangeg 6:4

Birmingham and Risca Copper Company 41:3

Birmingham Mining and Copper Company 41:3

Bishop, George, argraffydd 34:4

Bishop, Lewis, Llandeilo 51:6

Biwmares, argraffu 3:6

Black Book of Conscience, Andrew Jones 3:13

‘Black Sir Harry’, alaw 69:17

Blacksmiths of Lleyn, Eddie Kenrick 21:9

Blackwell, Henry 26:20

Blackwell, John, llywodraethwr 71:5

Blackwell, John (Alun) 8:4; 23:20; 54:11; 62:3*; 65:19

Blaen Nantmor 33:17

Blaenau Ffestiniog 44:18

‘Blaenau Ffestiniog’, John Davies 62:9*

Blaenffrwyth Dwyfach, Williams Williams (Eos Graianog) 45:18

‘Blaenhafren’ 73:11

Blagurun, Y 36:19

Blaid Lafur Annibynol, Y, R. Silyn Roberts 45 (46): 17

Blaquiere, John (1732–1812) 5:6

‘Ble buest ti neithiwr fab annwyl dy fam?’, baled 7:5

Bleddfa Forest Nature Trail 11:13

Blegwryd ab Seisyllt (Joseph Hughes) 23:20

Blewyn glas, Y 4:16

      cylchrediad 13:3

Bligh, Stanley 55:10

Bligh, William, llongfeistr 35:13

bloc argraffu Trefforest 32:2

Blockley, John, Llundain 70:15

‘Blodau’, Gwynionydd 13:16

Blodau Arfon, Dewi Wyn 28:5

Blodau Cerdd gol. Ieuan Gwyllt 1:2

Blodau Cudd ar Faes Awen, G. Penar Griffiths 17:15

Blodau Dyfed, gol. John Howells 7:5; 59:13; 71:15

Blodau Dyffryn Tywi, Gwilym Mai 25:15; 67:4; 69:6

Blodau Ebrill, Ieuan Alwen 9:9

Blodau Eifion. Sef Gwaith Barddonol Mair Eifion, Porthmadog 10:15

Blodau Gwent sef Casgliad o Waith … Ossian Gwent 25:15

Blodau i Blant, Peter Williams 38:2

Blodau Ieuainc, D. Silvan Evans 27:20; 44:13

Blodau o Hen Ardd, tros. T. Gwynn Jones (Cyfres y Werin) 12:13; 73:24

Blodau yr Oes ar Ysgol 9:5

‘Blodau’r dyffryn’ (alaw) 17:9

Blodau’r Grug 45:18

Blodau’r Gwanwyn, Glan Ednant 25:15

Blodeu Gerdd gol. Ieuan Gwyllt 74:15

Blodeu-gerdd Cymry, Dafydd Jones 16:16; 17:9; 26:20; 27:16, 17; 37:16; 40:10; 54:3; 71:15

Blodeugerdd Fechan (Llyfr Anrheg) 45:5

Blodeugerdd Gymraeg, W. J. Gruffydd 45 (46): 10

Blodeugerdd o Englynion, Aneirin Talfan Davies (Llyfrau’r Dryw) 75:24

Blodeugerdd Penllyn 59:3

Blodeuglwm o Englynion gol. W. J. Gruffydd 12:13; 13:13

Blodeuwedd, Saunders Lewis 27:4; 39:11; 40:11

Blodeyn Gwywedig, sef Detholion o Gyfansoddiadau y Diweddar Glan Erch, yn Nghyda Hanes Bywyd yr Awdur, Y 10:15

‘Blodyn y Clefydd’, plât allan o Botanical Magazine 56/57:24*

I'R BRIG

‘Blooming Fanny’, alaw 40:10

Blossom, daeargi 36:5

Blow, John (1649–1708) 21:7

Blue Peter, ffilm 74:24

Blwch Caniadau, Y 19:9

Blwch Cuddidieg, Y, John Rowlands (Bro Gwalia) 8:16; 10:2; 25:19

blwyddyn 42:7, 9

Blwyddyn Newydd Dda i Chwi, a Buddugoliaeth Fuan, M. S. Gee 15:14

‘Bob Owen’, englyn, T. Llew Jones 70:20

Bodran 33:9

Body and soul, ffilm 43:7

Bodycombe, Robert 12:5

Bodycombe, Tilly, cantores 12:5

Boglynau o Arian, Azariah Shadrach 74:15

‘Bom Atomig’, englyn, Alun Jones 14:15

Bomberg, Daniel 1:3

Bonaparte, Louis-Lucien 3:7; 67:4*

      teithiau 7:6

Bonedd y Cymry neu Lyfr Hynafion Byd, William Evans 34:15

Bonney, llong 30:5

Bonny Princess, llong 38:15

Bonvonni, David Evans, Abergwaun, ffotograffydd 24:17

Book Auction Records 3:9

Book of Common Prayer 5:14

Book of Jonah, The 22:2

Book of Llandâv [copi W. J. Gruffydd] 7:11

Book of Wales, D. Myrddin Lloyd 27:4

Bookbird 5:11

Bookplates Society 20:10

‘Borau Oes’ , Ifan Ifans 59:3

Border Counties Advertizer 25:14

Bore da wa!, myg 59:9*

Boreman, Zechariah 65:4

Bori, Lueresia 3:11

‘Borth Pharmacy’, cerdyn post 55:11*

Boston, Arglwyddes 9:15

Boswell, Syr Alexander 69:17

Botanic Guide to Health, A, Albert Coffin 13:15

Botanical Exchange Club 71:3

Botanical Looker-out, The, Edwin Lees 70:17* [wyneb-ddalen]

Botanical Magazine 56/57:22, [plât 1682] 23*

Botanical Magazine 56/57:22, [plât 1578] 24*

Botanical Magazine 56/57:22, [wyneb-ddalen] 23*, 24

Botanical Record Club 71:3

Botanist’s Guide Through England and Wales, The [wyneb-ddalen] 71:3*

Botanist’s Guide Through England and Wales, The, Dawson Turner a Lewis Weston Dillwyn 66:8; 68:3; 71:3

Botanists’ Register 56/57:23

Botany of the Malvern Hills, The, Edwin Lees 70:17

Botany of Worcestershire, The 70:17

Botel, Y, Kate Roberts 3:12; 56/57:30

Botting, Maria 53:13

Botymau Pres, Eic Davies 50:14

Boulton, J., Lerpwl 11:6

Boulton, Matthew, bathwr arian 41:3

Bourgeois, Louis 21:7

Bourne, Benjamin (1775–1808) 26:3

Bowen, Mathias a Lloyd, banc 3:8

Bowen, Anne, Tyddyn 25:20

Bowen, B. J., Middlesbrough 75:6

Bowen, Ben, Kimberley 1:12

Bowen, Athro D. J. 55:5

Bowen, Dai, bocsiwr 62:13

Bowen, Euros 13:10; 47:9

Bowen, Geraint 13:10

Bowen, Hannah, Tyddyn 25:20

Bowen, Ieuan, Tonpentre 58:7

Bowen, John, curad Llan-gors 50:7

Bowen, Sarah, Tyddyn 25:20

Bowen, Y Parchg Thomas, Castell-nedd 53:20

Bowen, Thomas, Tyddyn 25:20

Bowles, Oldfield 39:18

Bowman, Christopher 51:12

Bowman, J. E. 48:7

Bown, Oliver, Pontypridd 5:10

Bowyer, William 7:13

Boydell, John 2:4, 5; 49:1

Boyer, Hydwedd 33:3

Bozley, Edward (y ‘Felin Isaf’) 54:3

‘Bozra’, emyn-dôn 20:2

Brace, D. Onllwyn 8:10

Brad, Saunders Lewis 27:5

Brad y Llyfrau Gleision, R. J. Derfel 42:19; 61:6

Brad yr Indiaid Cochion, Hugh Humphreys 26:3

Bradford, Andrew, Philadelphia, argraffydd 4:15; 18:5

Bradley Manor, peiriant ager 11:9*

Bradney, Syr Joseph (Achydd Glan Troddi) 32:20

      llyfrblad 20:11*

Braich-bryn-helm 33:17

Bran the Blessed, Timothy Lewis 15:4

Brand, Dennis 74:21

Bransby, James Hews 23:10, 11; 51:19

Braslun o Hanes Llenyddiaeth Gymraeg, Saunders Lewis (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 20:13; 24:10; 27:5

Braun, llysenw 27:9

‘Brave Admiral Vernon’ alaw 40:10

Brawd, Y, Henry Troyat 2:7

Brazell, David, bas bariton 1:10; 12:4

Brazzi, Rossano 64:11*

I'R BRIG

Brecon and Radnor Express, The 34:18

Breden, John 69:6

Breeches Bible 6:14

Breese, Edward, Porthmadog 15:5

Breese, John, Pwllheli, cyfreithiwr 21:2

Breezes from the Welsh Hills and Other Poems, T. Maerdy Rees 53:4

Breision Hanes Rhwng 1688 a 1720, Gilbart 4:2, 12

Brenhiniaeth Crist, Thomas Phillips 23:9

‘Brenhiniaeth y Gweriniaeth’ 12:2

Brenhinol Ganiadau Seion, Owen Williams 2:6; 5:6; 20:14; 21:7; 36:14

Brenin Arthur, cyf. John Eilian 25:14

Brenin Lundy (Grossett, Y Parchg H.) 36:11

Brenin yr Ellyllon, Nicolas Gogol cyf. Gwilym A. T. Davies a Henry Lewis (Cyfres y Werin) 12:13

Brethyn cartref, Elizabeth Williams 45 (46):1

Brett, Cyril, athro Saesneg, Coleg Prifysgol Caerdydd 66:4

Breuiary of Britayne, The, Humphrey Llwyd 8:5; 9:4; [copi E. Webb] 36:7

Breuddwyd Cymro mewn dillad benthyg, R. R. Williams 45:5

Breuddwyd Eugene Aram, Tom Hood 8:7

‘Breuddwyd Gerontius’ 12:4

‘Breuddwyd y frenhines’, alaw 40:10

‘Breuddwyd y Morwr Bach’, cân, R. S. Hughes 1:10

breuddwydion 28:5

Brewer, Samuel (1670–1743) 68:3

‘Briallen’, John Donne 51:14

Briallu’r Glyn, Glyn Myfyr 44:19

Bridge, Syr Frederick, organydd 49:10

Bridge, John, arweinydd 3:11

Bridges, George 18:7

Brief and a Playne Introduction, A, William Salesbury 9:4

Brief History and Handbook to Nature Reserves 16:5

briefe concordance to the Bible, A, John Downame 13:11

Briodas Ysbrydol, Y, John Bunyan cyf. Peter Williams 27:13; 38:2

Britannia, William Camden 7:9; 11:4; 29:18; 61:10; 71:3

Britannia Depicta or Ogilby Improv’d, Emanuel Bowen 61:10

Britannicae Historiae Linrisex, Pontius (Virunius) 8:5

Brithgofion, T. Gwynn Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:10, 24

British Birds, Thomas Bewick 2:4

British Goblins, Wirt Sikes 25:5

British Harmony, Being a Collection of Antient Welsh Airs, John Parry ac Evan Williams 4:3; 17:8; 20:20

British Herbal, Hill 59:15

British Herbal, neu Lysieuyn Brytanaidd 4:13

British History translated into English from the Latin of Jeffrey of Monmouth, The 27:20

British History, The, Sieffre o Fynwy 5:7

British Husbandry 2:4

British Melodies, John Parry 23:20

British Quarterly 39:15

British Remains, Nicholas Owen 22:11

British Songs for British Boys 54:7

British Temperance Advocate 38:16

British Union Catalogue of Periodicals, The 52:9

British Weekly 2:8

British Zoology, Thomas Pennant 11:14; 65:18

Britton, Charli 13:5

Briwsion i Bawb 25:10

Briwsion, Oddi ar Fwrdd y Dysgedigion, W. Owen 28:16

Bro Gwalia gw. Rowlands, John (Bro Gwalia)

‘Bro Gwalia’ (The frog Galliard) alaw 17:9

Bro Morgannwg 10:4?

Bro Ystwyth 4:16

‘Bro’r Grug a’r Mawn’ William Jones 48:11

Broc Môr 19:3

Brodyr Gregory 50:14

Brogyntyn 26:10

Brogyntyn, llyfrgell 31:20

Bronsby, James Hens, Caernarfon 35:18

Brooks, Edward, morwr 24:10

Broom a Ravenscroft 1:11

Broom Hall 26:10

Broster, Charles, argraffydd Bangor 16:7; 52:10, 11

Broster, John 16:7; 52:10

Broster, Peter, Bangor 52:10

Brown, John, mab William Brown 16:7

Brown, William, Bangor 16:7

Browne, Christopher 11:4

Browne, Robert 51:12

Browne, Syr Samuel J. 48:13

Bruce, Henry Austin 19:11

Brud a Sylwydd, Y 11:3; 75:17*

Brut, Y 52:3

Brut y Cymry, Hugh Hughes 5:5

Brut y Tywysogion 50:3

Brut y Tywysogion, Cyfrol 1, 1913 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Brutiau, Gwenogvryn Evans 30:11

Brutus gw. Owen, David 11:3

‘Brwydr Maes Bosworth’, Eben Fardd 2:10; 21:3

‘Brwydr rhwng yr Alabama a’r Kearsage’, (baled) Abel Jones 13:8

I'R BRIG

Bryan, Miss C. H 50:18

Bryan, Mr 50:18

Bryan, John (1770–1856) 16:12*; 73:13

Bryan, John, ffigwr 18:2

Bryan, John (Stafford Fictoraidd) 19:3*

Bryan, Robert 29:3; 42:17; 43:5

Bryan, Thomas, Llannerch-y-medd, masnachwr 47:9

Bryant, Tom 52:15

Brychan gw. Davies, John (Brychan)

Brychan Dir, Nansi Selwood 37:17

‘Bryd hyn chwi feibion Duw’, D. Jenkins 50:4

Bryfdir 41:10

Brymer, William, Garn 45:19

‘Bryn Calfaria’, trefn., Daniel Protheroe 50:8

Bryn Euryn nature trail and guide 11:13

Bryn y Baal 74:7

Bryn yr Ellyllion 74:7

Brynddu yn 1931 72:18*

Brynfab gw. Williams, Thomas (Brynfab) 8:4

Bryngwran ger Caergybi argraffwasg 28:16

Bryngwyn, Owen 12:4

Brynhir Ballad, ci 24:2

Brynhir Buckler, ci 36:5

‘Bryniau’r Iwerddon’ cainc 11:11

Brynkir melin wlân 25:13

Brynmabsis 26:10

Brynmawr Chronicle, The 36:3

Brython, Y (1858–63) 6:3; 9:17; 13:16; 19:16; 25:5; 27:10; 44:13; 52:7;67:4

Brython, Y (1906–39) 1:8; 2:2

Brythoniaid y graig 15:15; 16:2

Buarthau, cartref 33:17

Buchedd Garmon, Saunders Lewis 27:4

Bucheddau’r Apostolion a’r Efengylwyr 2:4; 7:13

Buck, Nathaniel 2:5

Buck, Samuel 2:5

Buck, Samuel a Nathaniel 53:3

Buckley and District, Thomas Cropper 54:8

Buckley, Catherine 72:19

Buckley, William, dyddiadurwr 72:2

Budget of Paradoxes, Augustus de Morgan 28:13

Buddioldeb yr Iau, cyf. Pedr Fardd 27:19

Buddug gw. Pritchard, Catherine (Buddug)

‘Buddugoliaeth ffydd’, John Morris-Jones 10:12

Buddugoliaeth y Groes: pryddest, Glan Alaw 23:15

‘Bugail Aberdyfi’ 33:5

Bugail Geifr, Y, Emile Souvestre 31:17

Bugail Geifr Lorraine, R. Silyn Roberts 31:17

Bugail Hafod y Cwm / Glan Padarn, D. Parry 23:15

‘Bugail y Cwm’ (Iorwerth Jones) 47:4

Bugeiliaid Epynt gan David Owen ‘Brutus’, Thomas Jones (Llyfrau Deunaw) 75:8

‘Bugeilio’r gwenith gwyn’ 35:5

Buhler, Athro Curt 56/57:4

Bulkeley, Syr Richard, AS, Môn 43:19

Bulkley, Richard, person Llanfechell 12:9

Bulman, Maida 45:19*

Bundred, Y Parchg D. W., Middlesborough 75:6

Burgess, Thomas, esgob Tyddewi 59:11

Burghers, Michael, ysgythriwr 22:10

Buried city of Kenfig, Gray 47:10

Burney, Mr., athro cerdd 36:2

Burraud, Francis 22:9

Burrows, Stuart 1:10; 11:6

‘Burstoy’, alaw 17:9

Burt a’i feibion 5:12

Burton, Kate 74:24

Burton, Richard 74:24

Burton, Richard a Barbara Couper 74:8*

Bush, Edward, Caerdydd 55:11

‘But Thou did’st not leave’ 12:5

Bute Park Nature Trail 11:13

Bute, Ardalydd 9:17, 19

Butler a Ponsonby 69:17

Butler, Fonesig Eleanor 44:5; 69:17

Butterworth, Peter 74:24

Button, ci 36:5

Buwch ar y Lein, Hafina Clwyd 63:16

‘Bwgan y Brocken’ (Brocken Spectre) 21:9

‘Bwlch lle bu’r carreg’, Elizabeth Watkins 27:11

Bwlch Nant-yr-arian Forest Trail 11:13

‘Bwthyn ar y bryn, Y’, cân, John Ellis Jones 3:5

‘Bwthyn bach melyn fy nhad’, Ap Ceredig 74:1

‘Bwthyn bach to gwellt, Y’, record, Morlais Morgan 10:13

‘Bwthyn fy nain’ 25:14

Bwthyn fy Nhaid Olifer, G. Williams 44:19

Bwthyn Sir Fôn, Gwilym Prichard 66:6

‘Bwthyn yr amddifad’, record, Bessie Jones 1:10

Bwyall Crist yn nghoed anghrist, Joseph Harris 17:13

Bwydlen cinio dathlu’r 6ed Gatrawd Gymreig Cairo (1916) 30:1*

Bwydydd Cymreig, Mair Morris 61:5

Bwyta i Fyw, Eirwen Gwynn 41:19

By Canoe and Dog Train Among the Cree and Salteaux Indians, Egerton Young 19:7

‘By way of apology’, Saunders Lewis 27:5

Byd, Y – Ddoe a Heddiw, Gwilym Davies (Cyfres Llęn Cymru) 26:17

Byd a Betws, Saunders Lewis 27:4

Byd a’i Bethau, Y, Owain Owain 41:19

Byd Ansicr Hwn, Y 41:19

‘Byd y bigail’, cerdd 7:5

Byddin yr Iachawdwriaeth 21:5

Byddin yr Iachawdriaeth almanac 21:5

Bydoedd Uwchben, Y, Caradoc Mills [wyneb-ddalen] 64:19*

Bye-gones, enwau lleoedd 30:6

Byegones relating to Wales and the border 25:5

Byng, John 29:7

Byr Ganeuon, Robert Griffith (Patrobas) 10:15; 56/57:34

Byr Gofiant; neu Hanes Bywyd y Diweddar Mr. Robert Williams, William Morgan 28:16

Byr-gofiant i’r Diweddar Barch T. Penry Evans, Pontarddulais, Watcyn Wyn 52:15

‘Byrdew Mawr, Y’ 13:11

Byron, Capten John 47:7

Byw sy’n Cysgu, Y, Kate Roberts 13:7; 26:5

‘Byw yn y wlad’, sgript, Gwilym E. Thomas 37:9

Bywgraffiadau y Prophwydi y Mae Llyfrau o’r Eiddynt yn y Beibl Edward T. Hughes 21:13

‘Bywyd’ (y bryddest fuddugol), Watcyn Wyn 52:15

‘Bywyd a gorchestion Caradawc ab Iestyn’, Ed. Lewis 8:4

Bywyd a gwaith Ebenezer Davies, Llanerchymedd, William Pritchard 59:20

‘Bywyd a gwaith Meurig Dafydd (Llanisien) a Llywelyn Siôn (Llangewydd)’, (traethawd MA) T. O. Phillips 19:13

Bywyd a gweithiau Ieuan Glan Geirionydd 25:7

Bywyd ac Amserau yr Esgob Morgan, Charles Ashton 41:5

Bywyd Bob Owen, Dyfed Evans [clawr] 2:1; 3:1*; 4:1, 11; 70:3

Bywyd Cymdeithasol Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, R. W. Jones (Erfyl Fychan) 32:15; 73:21

‘Bywyd Elias y proffwyd’, David Williams 38:5

Bywyd Hen Berson Llandedwydd 8:7

Bywyd Hynod Dr John Faustus… 8:6

Bywyd Iesu Grist i’r Plant, Silyn Evans 10:15

Bywyd Sanctaidd; neu Ddysgeidiaeth Byddin yr Iachawdwriaeth am Sancteiddhad, William Booth 21:5

‘Bywyd, cymeriad, a dylanwad y diweddar Mrs Fanny Jones’, O. Llew Owain 22:17