P


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

Pa Fodd i Sylwi ar Gynghanedd gydag Ymarferiad Mewn Dadansoddiadau …, Ieuan Gwyllt 1:2

‘Pa le mae nghariad i’ 25:14

‘Pa le mae’r Amen?’, Daniel James 56/57:29

‘Pa le wyt ti?’, Thomas Levi 58:18

‘Pabell Awen’ 14:10

‘Pabyddiaeth, Eglwys Loegr ac Ymneilltuaeth’, John Phillips, darlith 40:9

‘Pack up your troubles’, Felix Powell 34:18

Packer, Ruth 12:4

‘Padouca Hunt’, Dafydd Samwell 35:13

Padouca Hunt, David Samwell 11:10

Pae, David 42:19

paffwyr Cymru 59:18

Page, A. W. 14:13

Page, Norman 74:8

Pageant of Harlech Castle 15:15; 44:7

Paget, Plas Newydd 16:7

      pais arfau 21:15

      teulu 23:10

Paget, Syr Charles 23:10

Paget, Mammaine 53:8

Paham y Gwrthwynebwn yr Ysgol Fomio?, Saunders Lewis 3:12; 27:4

Paham y Llosgason yr Ysgol Fomio, Saunders Lewis 27:4

Paid, sef Golau Coch Gwirionedd i Oleuo yn yr Ysgol Sul, Gobeithlu, etc., Thomas Morgan 53:4

Paine & Hopkins, argraffwyr 36:14

Painter, Ioan, Wrecsam, argraffydd 1:11; 20:16

Painter, John 54:3

Pais 16:11; 21:17

Palace Studio, Caernarfon 24:17

Pale, ystyr 30:6

Palestina Hen a Newydd, T. E. Roberts 71:14

Palmer, A. N. 5:16

Palmer, William 45 (46): 15

Palmer, Dr William 16:13

Paltoni, Ulysses, Aberhonddu 24:17

Pamffledi Harlech 15:3, 15

Pamffledi heddychwyr Cymru 15:15; 75:8

Pamplin, William (1806–99) 39:10

Pamphledyn Coffa ar ol T. Job D.D., William Owen 8:11

Pamphledyn Coffadwriaethol T. E. Ellis A.S., William Owen 8:11

Pamphledyn Methodistiaidd, William Owen 8:11

 ‘Pan aiff Syr Wil i’r bedd’ 15:13

‘Pan briodir Gwen a minna’ 1:8

Pan-Celtic Association ail gyngres (1904) 10:1*; 64:18

      cynrychiolwyr 64:18*

‘Pandy mill, Bettws-y-coed’, T. Whittle, ieu. 3:9

Pant a Bryn, D. J. Morgan 23:7

Pant Ceffylau 33:17

Panton, Jane née Jones 1:7

Panton, Paul, Plas Gwyn 1:7; 16:16; 69:15

‘Pantyfedwen’, Eddie Evans 49:10, 11

Papur Fama, cylchrediad 13:3

Papur Menai 4:16, cylchrediad 13:3

Papur Newydd Cymraeg, Y 51:16

Papur Pawb 1:8; 4:16; 9:12; 23:3; 25:10

      cylchrediad 13:3; 19:3

      tudalen flaen deng mlynedd 23:1*

papurau banc 3:8

Papurau Bro 1:4; 4:1, 16; 13:3; 19:3; 23:3; 51:19; 52:3

      cloriau 13:1*

papurau newydd 51:16–20; 52:3

papurau rhad ac am ddim 52:3

Papyr Newydd Cymraeg, Y 5:5; 18:16; 25:3

Papyrus Ebers 44:9

I'R BRIG

Paradise, Bessie, Y Barri, ffotograffydd 24:17

Paradise Lost, Milton 51:15

Parc Gwlad Cwmdâr 11:13

‘Parch Robert Hughes (Robyn Goch)’, Trebor Môn 12:12

Pardoe, Thomas 6:8, 9

Pardoe, William, arlunydd 65:5

Paris by Night 14:2

Parisian Studio, Aberystwyth 24:17

‘Park Drive’ hysbyseb 36:20*

Park Hall 26:10

Park, Miss 7:10

Parker, Agnes Miller 58:20

Parker, Y Parchg John 26:10

Parker, Mary, arlunydd 26:10

Parker, Richard 24:10

Parker, William, arlunydd 44:20

Parliament Explained to Wales, The, John Lewis (Glasgrug) 5:16; 33:2

Parminter, James Vye 24:17

Parochial Queries 20:13

Parosilver, pennaeth y llwyth 69:3*

Parottoad i’r Cymun 3:6

Parr-Davies, Harry 34:18

Parri, Dafydd 13:5

Parri, Y Parchg Harri 48:13

Parri, Harri, Craig-y-gath 39:16

Parri, Harri, Llanllyfni 30:18–19

Parrott, Ian, Aberystwyth 49:11

Parry Ddall gw. Parry, John (Parry Ddall)

Parry, Y Parchg Abel Jones 29:20; 45 (46): 18

Parry, Alfred Ivor 30:11

Parry, Ann, morwyn D. Lloyd George 16:9

Parry, Ann, Panthyfryd 39:13

Parry, Barbara 25:20

Parry, Benjamin (g. 1757) 6:16

Parry, Benjamin, Efrog Newydd, argraffydd 73:7

Parry, Caleb 6:16

Parry, Catherine, Llanrug yn Arfon 39:13

Parry, Catherine, Y Groeslon 66:6

Parry, D. M., Pwllheli 25:9

Parry, David, ceidwad amgueddfa Rhydychen 22:11

Parry, Dorcas Tudora 4:2

Parry, E. and co., Lerpwl, argraffydd 2:2

Parry, Eddie, dramodydd 50:14

Parry, Edward, Rhyfel Cartref America 33:13

Parry, Edward, Caer 28:18; 56/57:15

Parry, Ellin, Llanrug yn Arfon 39:13

Parry, Evan Hugh, Pwllheli 37:1; 38:11

Parry, Golbourne 14:5*

Parry, Y Parchg Griffith 40:18

Parry, Griffith, Y Groeslon 66:6

Parry, H., Albion Wasg, Y Drenewydd 24:9

Parry, H., Pwllheli 74:5

Parry, Henry (Glan Erch) 45:19

Parry, Y Parchg J. Barrow 31:10

Parry, J. & J., Caerlleon 5:7; 27:18

Parry, J. R., Bethania, Bl. Ffestiniog 45 (46): 17

Parry, J. S. 31:13

Parry, Jane, Pwllheli 38:11

Parry, Jane née Morris 6:16

Parry, Jane, Bangor 45:15

Parry, Jeffri, Rhydolion 6:16

Parry, John (Pedr Fardd) 30:16–17

Parry, John (Bardd Alaw) 4:3; 20:14; 41:10; 69:15

Parry, John (Ioan Dderwen o Fôn) 21:13

Parry, Dr John 6:11

Parry, John, bardd, Sir Ddinbych 9:6

Parry, Mrs Dr John, Bala 43:3

Parry, John, Bala, grocery 43:3

Parry, Y Parchg John (1775–1846), Caer 27:19

Parry, John, Rhiwabon (Parry Ddall) 7:14; 17:8–9; 20:14, 20; 23:20; 34:17; 36:2

Parry, John, Tremadog 30:18

Parry, Y Parchg John H., curad Llandyfaelog 4:2

Parry, John Humphreys 33:2

Parry, John J. 42:9

Parry, John Orlando 41:10

Parry, Joseph, mab Moses Parry 36:17

Parry, Joseph, athro cerdd 41:9

Parry, Joseph (1744–1826), peintiwr ac ysgythrwr 52:5

Parry, Laura Irene 4:2

Parry, Love Duncombe Jones 5:10

Parry, Love Jones 28:20; 32:10; 45 (46): 18

Parry, Mabel 45:15

Parry, Maggie Jane (Megan Telini) 12:5

Parry, Margaret née Tyson 6:16

Parry, Mary 11:3

Parry, Y Parchg Meic 66:2

Parry, Meinwen, Bangor 45:15

Parry, Morris 5:16

Parry, Morris, Caer 1:12; 66:6*–7

Parry, Moses, ymwelydd â America 24:9

Parry, Moses, Dinbych 36:17

Parry, Oliver, Philadelphia 6:16

Parry, Owain, eisteddfod Ynys Enlli 33:9

Parry, R. Ivor, Pwllheli 32:20

Parry, R. Williams 10:11; 17:5; 60:1

      cyfieithu emynau 75:9

Parry, Richard (Gwalchmai) 17:2; 23:20

Parry, Richard 2:12; 34:5

Parry, Robert, Pwllheli, ocswniar 4:5; 26:15

Parry, Robert (meddyg, tad Robin Ddu Eryri) 11:3

Parry, Robert (Robert Parry’r Llywydd) 39:13

Parry, Robert (Robin Ddu Eryri) 11:3; 37:11

      yn ôl y Punch Cymraeg, Meh 11, 1859 11:3*

Parry, Robert, Eglwys-fach 8:4

Parry, Robert, Pwllheli 30:18

Parry, Rowland, Bangor 48:7

Parry, Siôn, Yr Hen Felin, Llanystumdwy 16:8

Parry, T. D. L. Jones 30:11

Parry, Thomas 13:10; 26:7; 27:20; 28:19; 34:2; 43:5; 49:15

      teyrnged 26:7

Parry, Thomas, mab Syr Love Parry 6:16

Parry, Thomas a Cofion Cymru 21:16

Parry, Thomas, High Street, Ebenezer 7:7

Parry, Thomas Jones 21:3

Parry, Thomas Love Duncombe Jones 24:2

Parry, Thomas R., Abertawe 19:8

Parry, W. J., Coetmor 18:15; 20:17; 29:20; 45 (46): 18–19

Parry, William (Pelican Môn; 1849–1919) 21:15

Parry, William, cofrestrydd Dulyn 72:2

Parry, William, Calsion, Llandwrog 22:7

Parry, William H. 14:5*

Parry-Williams, Eleanor, actores 14:9

Parry-Williams, T. H. 13:10; 15:5; 19:14; 48:9

I'R BRIG

Parsons, William 71:9

Parthsyllydd, Y [tudalen flaen] 51:9*

‘Particulars, reports, and plans of the Barons Hill Slate and Slab Quarry’ 3:6

Party for Wales, The 15:15

Party for Wales, The, Saunders Lewis 27:4

Parzival 55:3

Pasiant Rhyfel a Heddwch 15:15

Pasiffic, Y, E. Jones Parry 15:3

Pastor Fido, Battista Guarini 32:5

Pastoral Visit by Rev John Jones, A 31:3

Patagonia 69:3

Patchwork of Pulestons, A, Sunter Harrison 34:3

Pater Noster buildings 8:13

Patey, Madame Janet 8:1*, 3

Pathway to Knowledge, The, Robert Recorde 24:18

Patin, Guy 13:14

Patrwm y Gwir Gristion, neu Ddilyniad Iesu Grist 34:20, 30; 39:9

Patrymau Gwlad, Sarnicol, (Llyfrau Pawb) 74:22

Patti, Adelina Juanna 11:5; 32:20; 50:4*–5

Paxton, Syr Joseph 6:15

Payne, John, engrafiwr 14:9

Pe Symudai y Ddaear, Griffith Jones 41:19

‘Pe telyn Iwbal gawn’, John Eilian 25:14

Peacock, Syr Reginald 6:4

Pease, Henry Fell 75:6

Pease, John 56/57:36

Pease, Syr Joseph W. 75:6

Peate, Iorwerth 13:10

Pecham, John, Archesgob Caergaint 61:12

Peck, Gregory 74:9, 24

Pedair Cainc y Mabinogi 50:3

Pedair Colofn Gwladwriaeth 26:5

Pedair pennod (atgofion), Crwys (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Pedeir Keinc y Mabinogi, Ifor Williams 45 (46):5; 14:12

Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families, The, John Edward Griffith 20:19; 48:7

Pedr Fardd gw. Jones, Peter (Pedr Fardd)

‘Pedr Hir; Y Dryw yn curo’r eryr, EGC Bangor 1913’, cerdyn post 60:1–2

Pedr Mostyn 17:2

Pedrog 28:2; 60:17

Pedwar Ugain o Argoelion o Dyfiant a Phalliant Mewn Duwioldeb 69:6

Pedwaredd Efengyl, J. Morgan Jones 3:2

Pedwerydd llyfr anrheg Gŵyl Ddewi 15:15

Pedwerydd llyfr Mynyddog 25:15

Pedwerydd-ar-ddeg-ar-hugain Adroddiad Beibl Gymdeithas Blaenau Ffestiniog 44:19

Peel, John, YH 32:19

Peel, Mervyn Lloyd (1886–1929) 32:19

Peers, Joseph 61:18

Peilyn, Robert 7:14

peintiadau Fictoraidd 3:9

Peithynen 33:7; 34:13

      anfuddugol Bardd y Gadair Ddu 34:13*

Pelenau Jones Tremadog, hysbyseb 32:7*

‘Pelenau llysieuog adferiadawl’, William Worsdell 7:7

Pelham, Edward Bulwer-Lytton 1:8

Pelydrau Ceredigion, T. C. Benjamin 15:11

pen 45:11*

Pen Blaenor, Y, Elisabeth Williams 62:13

Pen y Bryn, Aber 60:3*, 5

Penardd gw. Davies, John Humphreys (Penardd)

Pencaenewydd tim pêl-droed 17:16*

Pencerdd Eifion gw. Roberts, W. Jarrett (Pencerdd Eifion)

Pencerdd Gwalia gw. Thomas, John (Pencerdd Gwalia)

Pencerdd Gwynedd gw. Roberts, John Henry (Pencerdd Gwynedd)

Pencerdd Maelor gw. Davies, Hugh (Pencerdd Maelor)

Pencerdd y De gw. Williams, Llewelyn (Pencerdd y De)

Pengryniaid Eifionydd, Robert Roberts (Bardd Treflys) 44:19

‘Pengryniaid Hendre Hywel’, Edward Powell 26:10

Peniarth 76, gol. W. J. Gruffydd 13:13

penillion 75:23

‘Penillion ar helynt chwarel y Penrhyn’, baled 7:5

Penillion gan Abel Jones yn adrodd hanes crogi Richard Rowlands 28:16

Penillion Omar Khayyam 3:4; 10:12; 22:2; 25:17

penillion rhyfedd 34:9

Penillion Telyn (Llyfrau’r Ford Gron) 5:2; 74:22

‘Penillion i’r diweddar Mr William Jones, draper, Castle Sq., Caernarvon’, Bro Gwalia 10:2

I'R BRIG

Peninsula Choral Society 58:6

Penitent Pardon’d, J. Goodman 3:13

Penlan 26:10

‘Penlan’, David Jenkins, tôn 65:1

‘Penmaen bach from Llandudno’, Thomas Whittle 3:9

Penmoellalt Forest Nature Reserve 16:5

Penn Guardian 34:3

Penn, cytundeb â’r Indiaid 70:5*

Penn, William 3:14; 4:14; 70:5, 7*; 71:5

Pennant, Douglas 48:14

Pennant, George S. Douglas 16:7; 20:17; 45 (46): 18

Pennant, Gerallt 73:1*

Pennant, Thomas 2:5; 11:14; 20:12; 22:5; 31:15; 47:13; 56/57:6; 65:18*; 74:17

‘Pennau llifiau, pennau cŵn’, Bruce Griffiths 56/57:30

‘Pennill i’r Sais’, Briton 15:14

Pennod yn Hanes Cymru. Ar gyfer Plant Ysgol. Braslinelliad o Hanes Cymru, Gilbart 5:2

Penny Cyclopaedia 52:7

Penny Magazine 56/57:14; 62:3

penny readings 20:12

Penrhiw, Y Bala 60:9*

Penrhyn Quarry choir 17:2

Penry, John 50:1, 2; 51:14

      pulpud goffa 50:18–19; 51:12

Pensyfrdan (Dizzy), llysenw 27:9

Pentan, Y

      clawr 13:1*

      cylchrediad 13:3

‘Pentecost, Y’, John Nuttall 65:19

Pentigili, cylchrediad 13:3

Pentre Sianel 26:10

Pentrerianell gw. Morris, William (Pentrerianell)

Penygarnedd 9:15

Pen-y-gwryd and Snowdonia, Eddie Kenrick 21:9; 22:3

People’s Biographical Dictionary 75:2

Pepys, Samuel 22:10

‘Pêr oslef’, alaw 17:9

Peredur 50:3

Peregrine, Y Parchg R. E. 41:17

Pererin, sef Pigion o Hymnau, Y 2:3

Pererindod Heddwch, George M. Ll. Davies, (Llyfrau Pawb) 74:22

Pererindodau, W. Ambrose Bebb (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

pererindota 47:13*

Periodical Literature of Wales During the Present Century, The, Evan Lloyd Jones 52:8

Periodical Literature of Wales During the Present Century, The, William Davies 52:8

Peris, Ceridwen 16:11

Peris, Dewi Peris Jones 3:5

Perl Ciuddiedig (sic) grains of gold, Y 14:2; 15:2

Perl Mewn Adfyd, Huw Lewys 9:4; 23:16; 27:16

Perl Mewn Adfyd, Huw Lewys, rhagymadrodd gan W. J. Gruffydd 13:13

Perlau’r Adroddwr, D. L. Jones 53:10

Peroriaeth, J. O. Williams 10:16

Peroriaeth awen, sef awdlau, englynion… 15:8

‘Peroriaeth Eglwysig’, D. Lloyd Isaac 8:4

Peroriaeth wedi ei Dalfyrru; neu Gyfarwyddyd i Ddeall Nodau…, O. Thomas 21:20

‘Perorydd Cymreig’, E. Ylltyr Williams 10:15

Person Crist ac athrawiaethau y grefydd gristionogol, Y 24:9

Perthyberllan 44:10

Peryglon a Dyledswyddau Bywyd. Pregeth yn Angladd Benjamin Jones o Goedlannau Fach…, Timothy Davis 40:15

‘Peryglon y glowr’, W. Barrow (Pererin Arfon) 15:13

Peter, Dafydd 51:9

Peter, John (1833–77) 59:13

Peter, Mary 51:9

Petersen, Jack 59:18*; 62:13

Petronella, Maria Stella 24:7

Pettitt, Mrs E. A., Abermaw 43:3

Petts, John (1914–91), artist 11:12; 68:7

Pethau a Aeth yn Angof, Gilbart 5:2

Pethau Dwys i’w Hystyried 23:18

Pethau Newydd a Hen, Richard Newell a Morris Davies 45:7

Pethau Newydd a Hen neu Drysorfa 55:4*

Pethau Patagonia, Fred Green 21:17

Pethe Penllyn 4:16

      clawr 13:1*

      cylchrediad 13:3

I'R BRIG

pibyddion Gwyddelig, cynhadledd Pan-Geltig (1904) 10:1*

Picasso 8:8

‘Picasso’, Huw Ceiriog 50:8

Pickard, Rae, ffotograffydd 69:3

Pickford, Glyn, Aberystwyth 55:11, 12

Pictorial Dictionary, Eliza Pughe, tudalen 43:11*

Pictorial Stationery Co., Llundain 31:7

Picture Postcard Magazine 53:15

Picturesque Guide Through Wales and the Marches, A, James Baker 50:11

Picturesque Views on the River Wye, Samuel Ireland 2:5

Pied Piper of Hamelin, The 55:3

Pierce, Dr Evan, Dinbych 72:7

Pierce, Leisa, Penmorfa 25:13*; 26:2

Pierce, Maud Ellen, disgybl ysgol Nantmor 33:17

Piercy, Robert (1825–94), peiriannydd sifil 52:5

Pigion englynion fy ngwlad, Eifionydd 34:18

Pigion o hymnau 20:16; 45:2

Pigion o Hymnau Priodol i Grefydd 2:6

Pike, Oliver, ffotograffydd 11:15

Pilgrimages to old homes on the Welsh border 26:20

Pine, Leslie Gilbert 27:9

‘Pistyll y Llan’, Mynyddog 45:1

‘Pitar Puw a’i berthynasau’, Tomos Jones 34:19

Pitman, Isaac 67:3

Pitt, W. J., golygydd 35:10

Pittston Gazette 34:3

piwtar 20:10

Pla echryslon a Fu yn Llundain, Y 8:13

Place-names of Wales, The, Thomas Morgan 53:4

Plaid Cymru Gyfan, cyf. Emyr Humphreys 27:4

Plaid Cymru gyfan, Saunders Lewis a J. E. Daniel 15:15

planhigion Eryri, llythyr 32:2

Planiau y Wesleaid 68:4*, 11

planographic 8:8

Plans and Harbours, Lewis Morris 26:20

Plans for the Improvement of the Port of London 24:7

Plans of Harbours, Bays and Roads, Lewis Morris 61:10

Plant a’r ddawns flodau, Y, cerdyn post 60:2

Plant y Beirdd, O. M. Edwards 3:12

Plant y Goedwig, Moelona 5:11

Plant y Llawr, R. Meirion Roberts 9:20

Plantin, Antwerp 1:6

Plarr, Victor 12:15

Plas Cwm Elan 14:5

Plas Downing 7:10

Plas Gogerddan o grochenfa Riley 7:3*

Plas Llanfaelog 7:10

Plas Llanofer 38:10

Plas Newydd, Llangollen 44:5*

Plas Yolyn 26:10

plasau’r Gororau 26:10–11

‘Plasty Erddig’, Toms 2:5 print

Plate of Eton college, Alfred Jones 32:19

Plate of St. George’s chapel, Windsor castle, Alfred Jones 32:19

plât arch 73:2, 18

plât arch Bronfair 74:23*

platiau 6:1*; 12:14

      plât Nantgarw 6:8*

            wedi ei addurno’n werinol (gan Thomas Pardoe) 12:5*

            yn null llestri ‘MacIntosh’ 22:9*

      plât o lestri Abertawe 6:8*

      plât plentyn yn dangos troslun o Abaty Tintern 63:12*

      plât plentyn yn dangos troslun o gastell Conwy 63:11*

      platiau Rhuban 73:12*

platiau llyfr 9:2

      John Williams, Treffos 9:2

      Sir John Williams 9:2

Playne and Familiar Introduction, A, William Salesbury 9:4; 34:4; 59:15

Plays of Euripides, The (Gwasg Gregynog) 3:4

Plays of Saunders Lewis, The, cyf. J. P. Clancy 27:5

Pleming, Sianelen (Ifan Eowyn) 37:3*

‘plentyn a’r frongoch, Y’ 9:14

‘Plentyn fel unigolyn, Y’, Trefor Edwards 53:9

Plenydd 2:13

Pleser a gofid 26:5

‘Ploughboy to knighthood’ [David Davies] 53:7

Plu’r Gweunydd, cylchrediad 13:3

Plwyf Beddgelert ei Hynafiaethau a’i Gofiannau, William Jones 25:5; 27:10

Plyg, Y 21:5

Plygain gol. J. Ellis Williams 45:18

‘Plygiad y bedol’, alaw 17:9

I'R BRIG

‘Pnawn heulog’, Sydney Curnow Vosper 34:20

Pob dyn ei physygwr ei hun, J. Theobald 4:13; 44:9

Pobl a Phethau, Rhys J. Davies, (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Pobl drws nesa’, Bob Owen 63:16

Pobl yr Ymylon, Idwal Jones 50:14

Pocket Book of all the Counties of England and Wales, A, Robert Morden 61:11

Poems Consisting chiefly of Translations from the Asiatick languages 54:20

Poems from the Book of Taliesin, Gwenogvryn Evans (adolygiad John Morris-Jones) 10:12

Poems Lyric and Pastoral, Edward Williams 23:2; 59:15

Poems, Christina Rossetti (Gwasg Gregynog) 3:4

Poems, George Herbert (Gwasg Gregynog) 3:4

Poems, Henry Vaughan Gwasg Gregynog) 3:4

Poetae minores Graeca 3:2

Poeti Bretoni Moderni 55:4

Poetical Relicks of the Welsh Bards, Edward Jones 54:20

Poetical Works, Goronwy Owen 26:20

Poetry by Medieval Welsh Bards, J. Gwenogvryn Evans 15:5; 43:16

Poetry in the Red Book of Hergest, The, J. Gwenogvryn Evans 43:16

Poetry of the Gogynfeirdd, The, Edward Anwyl 15:4; 43:16

Points, Eddie Parry 50:14

Political Economy in England 54:2

Politics of the Unpolitical, Herbert Read 53:8

Pollard, William, arddull 65:5*

Poly-olbion, Michael Drayton 66:3*

‘Pompeii a Herculaneum’, D. Lloyd Isaac 13:16

Ponc y Foryd (hen borthladd), Gilbart 5:2

Ponsonby, Sarah 44:5; 69:17

‘Pont Menai’, Eben Fardd 21:2

Pont y Borth 48:2

‘Pont y gogledd’, alaw 40:10

Pontardulais Senior mixed school 17:15

Pont-faen, clwb darllen 55:6

Pontici Virunnii Britannicae Historiae libri VI, David Powell 9:4

Pontypridd Chronicle, The 34:18

Pont-y-pwl 32:3

Pontypool Free Press 36:17

Pool, Twm, crwydryn gwlad 9:9

Poole, Y Parchg David 9:10*

Poole, Owen Anthony 16:7

Popkin, J. L., cyfreithiwr 13:16

popty bach Holandaidd ‘Dutch Oven’ 9:13*

Popular Games of Patience 24:7

Porfeydd 47:4

porslen 6:8; 25:9; 32:13

      Abertawe 65:4–5

      Nantgarw 64:1; 65:4–5

Port Caerleon, David Mathew 13:12

‘Port Penrhyn’, J. H. Roberts, tôn 49:10

Portfolio of Photographs of Cromlechs, John Edward Griffith 48:7

Portinllaen 28:20

Portland 38:15

Portmadoc and District Free Church Council, poster 69:8*

Portmadoc and its Resources, Owen Morris (Madoc ap Owain Gwynedd) 44:19

portreadau 22:15

Portsmouth 38:15

Porth County the School and its Boys, Owen Vernon Jones, hysbyseb 68:5*

Porth Cyfyng, Jack Jones 50:14

Porthmadog 32:10

porthmyn 3:8

‘Porthmyn yn codi banciau’, Richard Davies 33:10

Post, Y 4:16

      cylchrediad 13:3

Post ceiniog 3:10

posteri Bovril 47:20*

postmyn 63:8

Potash Farm, llestr 20:7*

poteli 30:7*

Potter, Beatrix 9:19

Potter, William, Caernarfon, argraffydd 18:16; 23:10; 35:18; 10:10, 14

Pottery and Porcelain of Swansea and Nantgarw, The, E. Morton Nance 61:8

‘Poule et Coq’, CNS Sonnini de Manoncourt 75:19

Powel, Charles, Castell Madog 39:18

Powel, John 13:11

Powel, Athro Thomas 15:4; 53:3

Powel, Tomos, gof 38:13

Powel, Watcyn, Pen-y-fai 13:11

Powell, crochendy 9:13

      darlun i hysbysebu cynnyrch (1923) 9:13*

Powell, Brychan 12:4

Powell, Edward, Ereiniog 26:10

Powell, Gomer 6:7; 20:15

Powell, Gwilym (Gwilym Eryri) 40:5; 41:15

Powell, Howell 11:7

Powell, I., Llundain 6:8

Powell, John 45 (46):1*

Powell, John, Talgarth 50:3

Powell, Y Parchg Lewis (1788–1869) 37:14*–15

Powell, Miss Maggie 73:10

Powell, S., argraffydd 17:12

Powell, Thomas 7:13

Powell, Thomas, athro Celteg, Coleg Prifysgol Cymru Caerdydd 6:3; 9:19; 15:4

Powell, Tom 43:5

Powell, Tom 70:2*

Powell, Tom T. 47:11*

Powell, Vavasor 3:14; 24:20

Powys Ioan 54:12

Powys, John Cowper 53:8

I'R BRIG

Practical Measuring Made Easy, E. Hoppus 7:2

Practical Motorist 67:9

Practice of Piety, Thomas Huet 5:14

Praise and happinesse of the countrie-life, The, Don Antonio de Guevara (Gwasg Gregynog) 3:4

Pratt, Charles 50:10

Pratt, Elizabeth née Wilson 50:10

Pratt, Syr John 50:10

‘Prawf, dienyddiad a chladdedigaeth Siarl y Cyntaf’, John Ll. James 75:11

Prawf o fod Brech y Buchod yn Amddiffyniad rhag y Frech Wen, Edward Jenner cyf. Dafydd Roberts 13:15

Prawfion o Wirionedd Cristionogaeth, cyf. John I. Hughes 21:13

Preece, Amy, Caernarfon 42:16

Preece, Richard Mathias, Caernarfon, argraffydd 10:10; 20:17; 23:10; 35:18

Preece, Syr W. H. 41:18

Prees Gwene 26:11

Pregeth, J. Hughes 27:13

Pregeth a draddodwyd ger bron y gymdeithas genhadol (1806)…, T. Charles [wyneb-ddalen] 56/57:32

Pregeth a Draddodwyd yn Eglwys Dewi Sant, Dylifau, B. Morgan 23:9

Pregeth Angladdol, William Morgan 9:4

Pregeth ar Fedydd, John Dafis 5:7

Pregeth ar Oedfa’r Bore, W. Roberts 44:19

Pregeth ar Werthfawrogrwydd a Defnyddioldeb Crefydd Foreol, Thomas Evans 27:13

Pregeth ar y Pechod Anfaddeuol neu’r Cabledd yn Erbyn yr Ysbryd Glân, J. Harries 27:13

Pregeth ar y Sacrament Sanctaidd, o Swpper yr Arglwydd, Ellis Anwyl Owen 28:16

Pregeth ar yr Olwynion, Thomas Davies 11:7

Pregeth gan Whitfield 27:16

Pregeth o Waith y Parchedig a’r Enwog Rhys Pritchard… 68:5

Pregeth oddiwrth Galatiaid III, 19, Thomas Phillips 23:9; 25:15

Pregeth yn Dangos y Modd y Cyfiawnheir Dyn, William Evans 27:13

Pregethau ar Wahanol Destynau 23:9

Pregethau J. R. 44:19

Pregethau John Jones 4:5

Pregethau John Williams, Brynsiencyn 4:5

Pregethau yr Uwchrifiaid Wesleyaidd Cymreig 1881–2, gol. John Davies 68:11

Pregethwr, Y (1836–7) 2:2

Pregethwr, Y 28:17

‘Pregethwr i’r Bwystfilod, Y’, Lewis Edwards 40:18

‘Pregethwyr y Diwygiad’ 56/57:28

Pren helyg, fersiwn Minton o batrwm 10:3*

Pren helyg, stori 10:3

‘Present from Bethel Rock, A’ llestri 21:15*

‘Present from Bethel, Anglesea, A’ llestri 21:15

‘present from Dolbenmaen’, tebot 24:5*

‘present from Garn, A’, cwpan 24:5*

‘present from Garn Dolbenmaen, A’, powlen siwgr 24:5*

‘present from Llangybi, A’, blwch llwch 24:5*

Presenting Saunders Lewis, Alun R. Jones a Gwyn Thomas 27:4, 5

Press, Politics and Society, Aled Gruffydd Jones 50:16

Pretenders, Jeremy Potter 45 (46): 16

Price list of watches, clocks, sold by H. Morgan, Blaengarw 67:5*

Price, Mrs, Rhiwlas 43:3

Price, Adrian, Rhydaman 37:3

Price, Y Parchg Benjamin (Cymro Bach) 36:19

‘Price’, Daniel Protheroe, tôn 50:8

Price, David, tenor 12:4

Price, E. A., Cwmfelin-fach 35:7

Price, Y Parchg Edward 29:11

Price, Dr Ellis ‘Red Doctor’ 55:6

Price, Emrys 70:2*

Price, Evan, Defynnog 37:14

Price, Mrs Evelyn, Rhiwlas 65:13

Price, Y Parchg Foulk 45 (46):10

Price, Howell, Defynnog 36:10

Price, Iola A., ysgrifennydd llaw-fer 3:16

Price, Isaac, Crugybar 20:2

Price, John 29:11

Price, Syr John 50:5

Price, John, Rhymni 35:7

Price, Jonathan, Ponterwyl 51:13

Price, Joseph Tregelles (1784–1854) 53:11; 56/57:36

Price, Lewis Edwards 61:19

Price, Margaret, cantores 1:10

Price, Mary, Nantbran 35:7

Price, Maurice, Treffynnon 31:13

Price, Peter, Caerdydd 9:17

Price, R. Lloyd, stad y Rhiwlas 60:13

Price, Rees 29:11

Price, Richard, Pwllheli, llongwr 38:11

Price, Richard Watkin 60:9

Price, Robin, Sgweiar Stad y Rhiwlas 60:9

Price, Sarah 19:11

Price, Thomas (Carnhuanawc) 6:3; 9:19; 15:5; 27:9; 35:1, 5; 44:13; 47:3*; 52:7; 56/57:15, 16; 62:5*; 72:9*

      darlun ym meddiant yr awdur [D. L. Davies] 47:3*

      fersiwn Mair Elvet Thomas 47:3*

      fersiwn Mary Ellis 47:3*

      gw. hefyd Cymdeithas Carnhuanawc

Price, Thomas, Merthyr 5:7

Price, Tom, Rhymni 35:7

Price, Watkin 19:11

Price, Watkin William 19:11

      a Phlaid Cymru 20:2

      englyn Jacob Dafis iddo 19:11*

Price, William, Llantrisant 51:14; 66:4

      llyfrau 16:7

Price, William, Rhandirmwyn 35:7

I'R BRIG

Prichard, Caradog 8:12; 13:10; 25:14

Prichard, Catherine 20:19

Prichard, Evan (Ieuan Lleyn) 10:10; 41:12; 47:13

Prichard, Merfyn 41:10

Prichard, Richard, Aberystwyth, argraffydd 27:13

Prichard, Rowland Huw (1811–87) 60:11

Prichard, Rhys 52:5

Prichard, Siôn Wiliam (1749–1829) 9:14

Prichard, T. J. Llewelyn 9:3; 31:3

Prichard, William, Clwchdernog 20:10

Pride, Emrys, Porth Co., 70:2*

Priest to the Temple, A, George Herbert 51:15

Prif Emynwyr Cymru, Evan Isaac 23:13

Prif Feddyginiaeth, sef Phisigwriaeth yr Oesoedd Gynt…, Y, John Wesley, cyf. John Evans 4:13; 6:6; 13:14; 44:9

Prif Phisygwriaeth, J. Jones 4:13

Priffordd y Gymraeg 56/57:30

Primrose Coal Co. 71:9

Primrose, William 5:7

Prince of Wales Feathers, The, David Mathew 13:12; 25:3

Prince Valiant, ffilm 74:24

‘Principal Artistes, conductors, musical adjudicators and the chairman of the music committee, The’ 8:1*

Principality 11:3

Principality of Wales exactly Described, The, Thomas Taylor 61:10

Principles of Geology, Charles Lyell 73:17

Principles of Government, The, William Jones 54:20

printiau topograffig 2:5

Printing-Office, Cowbridge 3:11

Priod ddulliau’r Gymraeg 37:19

Prison Sonnets, T. E. Nicholas, cyf. Daniel Hughes 4:9

Prisoner, The 74:9

Pritchard Jones Institute Newborough, Anglesey 43:13

Pritchard, C. A., 22:15

Pritchard, Catherine (Buddug) 20:14; 28:16

Pritchard, Catherine 45 (46):10

Pritchard, Dafydd y gof, Llanaelhaearn 48:1

Pritchard, E. C., Barnsley 7:12

Pritchard, Edward, Machynlleth 23:9

Pritchard, Edwin, actor 14:9

Pritchard, Ellen (1855–1942), Bethel, siop llestri 21:15

Pritchard, Griffith, Nantal Gwyn 31:19

Pritchard, Gwynedd, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Pritchard, Hugh, Môn, marwnadwr 15:8

Pritchard, Humphrey, Bangor 19:13

Pritchard, Islwyn 48:10–11

Pritchard, J., Bangor 25:7

Pritchard, James, Llanspyddid 25:20

Pritchard, Y Parchg John, Amlwch 9:15

Pritchard, John, Llangollen 36:17

Pritchard, John E. 28:2

Pritchard, Love 23:7; 36:11

Pritchard, Magdalen née Thomas 31:19

Pritchard, Margaret, Tregaean 31:13

Pritchard, Owen, Caergybi 20:14

Pritchard, Owen (1752–1830) 31:19

Pritchard, Owen (1820–82), Tregaean 31:13

Pritchard, Owen, Lerpwl 60:17

Pritchard, R., Biwmares 6:16

Pritchard, R. W., Bron’ryri 38:5

Pritchard, Richard, Caernarfon 17:2

Pritchard, Samuel, Llanrug 65:2

Pritchard, Thomas, llongwr 34:15

Pritchard, Twm Siôn, Tal-y-waun 73:21

Pritchard, Walter 7:10

Pritchard, William, Brenamnen 45 (46):10

Pritchard, William, Caernarfon 5:10

Pritchard, Y Parchg William, Pentraeth 9:15; 34:15

‘Professor William Owen’ 8:10–11

Profiadau Pellach (Pererindod heddwch II), George M. Ll. Davies, (Llyfrau Pawb) 74:22

Profiedydd Ysgrythyrol, Y, John Hughes 54:4

‘Proffessor’s raid on the Gorsedd’ 10:11

Proffwydi Rwsia: Y Ddau Ddewis, N. Berdyaev, tros. gan T. Gwynn Jones (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8; 15:15

Programme, Ffestiniog Eisteddfod, 1874 44:19

Programme of Welsh Folk-songs 42:17

Proposition, The, ffilm 74:24

Prosser, E., Commercial St., Pontypool 3:11; 37:18

Prosser, Howel, curad Aberystruth 72:15

Protestant, Pedr Fardd 27:19

Protheroe, Daniel 50:7 tad

Protheroe, Dr Daniel 50:7*–8

Protheroe, Eleanor 50:7

Protheroe, Walter, Pontypwl 35:7

Proud valley, The, ffilm 43:7

Prouse, Charles, Caerdydd, llyfrgellydd 9:17

Providence and prophecy, Hiraethog 40:9

I'R BRIG

‘P’run sydd waethaf, celwyddwr ynteu lleidr?’ 11:6

Prydain Fawr, ei Chynnydd a’i Mawredd, Y 54:7

Prydderch, Y Parchg John (1774–1864) 5:13

Pryddest ar Bechod, ei Effeithiau, a’r Waredigaeth oddi wrtho, William Williams 10:15

Pryddest ar Labyddiad Stephan, William Williams 24:19

Pryddest ar Ymdrech, William Owen 8:11

Pryddest ar yr Adgyfodiad, Ieuan Glan Geirionydd 75:2

‘Pryddest Eliseus a’r Sunamees’, Clwydwenfro 75:11

Pryddest Goffa i 12 o fechgyn Carmel, Tanygrisiau, Lewis Moelwyn Jones 45:18

Pryddest Goffadwriaethol am Mr a Mrs Thomas Owen, Glan Alaw 28:17

Pryddest Goffadwriaethol am Mr. William F. Williams, D. M. Aubrey 23:15

Pryddest goronog eisteddfod Eglwys Dewi Sant, Llundain, Cynfelyn 15:11

Pryddest marwnadol Daniel Davies, Tan-y-groes, John Parry 11:11

Pryddest marwnadol John Jones, Blaenannerch, John Parry 11:11

Pryddest, er Coffadwriaeth am y Diweddar Barch. William Roberts, Amlwch, Glan Alaw 21:13

Pryddestau Coffadwriaethol am Mr William Roberts, Ty Hen Valley 28:17

Pryddestau Marwnadol er Cof am Owen Parry Owen …, J. Davies, D. M. Aubrey ac R. Hughes 21:13

‘Prydlondeb yn mhob peth’, E. Roberts 8:4

Prynu Dol a Storiau Eraill, Kate Roberts 13:7

Prys, Edmund 26:5; 21:7; 52:5

Prys, Syr Ellis, Plas Iolyn 7:14

Prys, Huw Siôn, Llandderfel 36:2

Prys, John (1739–86) 17:12

Prys, Siôn, ‘dewin’ 13:6

Prys, Stafford, Amwythig 4:13; 27:16, 17

Pryse, John, Llanidloes (1828–83) 14:8; 43:20

Prys, Thomas, Plas Iolyn 72:18; 75:3

Pryse, John Robert (Golyddan) 31:15

Pryse, Robert John (Gweirydd ap Rhys) 6:11; 31:15; 32:20; 38:5; 45:10, 11; 56/57:16; 67:3, 4

Pryse’s Cambrian Book register 65:11*

Prytherch, W. E. 8:10

Psalmae y Brenhinol brophwyd Dafydd, William Middleton 9:4

Psalmau 1588 tudalen deitl 34:4

Psalmau Dafydd, William Morgan (Gwasg Gregynog) 3:4; 9:4; 34:4

Psalmau Dafydd o’r Un Cyfieithiad a’r Beibl Cyffredin 1588 (1896) 34:4

Psalmodia Cambro Britannica, Owen Williams 2:6; 36:14

Psalter, The 34:4

Psychopathia Sexualis, Richard von Krafft-Ebing 48:15

Pugh, Arthur 9:12

Pugh, Caradog 9:10*

Pugh, Edward, paentiwr map-ddarluniau 2:5; 28:3; 50:12; 51:13

Pugh, Ellis (1656–1718) 3:14, 15; 4:14–15, 10

Pugh, Evan 31:10

Pugh, Evan, Llanrwst 44:19

Pugh, Harri, Bala, prifathro 53:8

Pugh, Hugh, Caernarfon, bancer 29:20

Pugh, Hugh, Llys Meirion 48:14

Pugh, Hugh, Mostyn 38:17

Pugh, Ifan 49:15

Pugh, John, Dolgellau, crydd 75:2

Pugh, John, offeiriad Cas-fuwch 39:7

Pugh, Morris, Maescaled, Dolgellau 75:2

Pugh, Rice Owen, Pwllheli, fferyllydd 24:3

Pugh, Rowland, Merthyr, marwnad gan Thomas Price 10:4

Pugh, Sina 4:14

Pugh, Tomos 13:6

Pugh, William Ernest, Llangynfelyn, bardd 9:12

Pughe, Buddug Anwylini 43:11

      ‘The Old Lacemaker’ 43:1*

Pughe, Catherine, aeres Erw Faethlon 43:10

Pughe, Catherine née Samuel 43:10

Pughe, David Roberts 43:10

Pughe, Dr David William (Dafydd ab Hu Feddyg) 43:10, 11

Pughe, Eliza 43:10, 11

Pughe, Elizabeth née Williams 43:10

Pughe, Dr John (Ioan ab Hu Feddyg) 43:10–11

Pughe, Rice, Nantglyn 54:11

Pughe, Rice Owen, Pwllheli, fferyllydd 24:3; 36:5

Pughe, Y Parchg Richard 52:14

Pughe, Dr Robert 52:14

Pughe, William Owen 8:6; 11:10; 19:5, 16; 22:7; 32:9; 47:17

Puleston & Brown 34:3

Puleston, John Henry 34:3*

Puleston, Margaret née Lloyd 34:3

Puleston, Raymond & Co. 34:3

‘Pull the oar’, Joseph Hughes 23:20

pulpud coffa 50:1*

Pumed llyfr anrheg (Cyfres y Cofion) 15:15

Punch Cymraeg, Y 8:16; 13:16; 25:19; 28:16; 37:11*; 49:8

Pur Fel y Dur, Jane Aaron 74:17

‘Purdeb yr Hen Fethodistiaid’, Hugh Rowlands 16:11

Purfoot, Thomas 9:4

Purrier, Caerfyrddin 24:16

Puw, Mary 31:18

Puw, Phylip 31:18

Puw, Robert, sgweier Penrhyn 31:18

Pwlpud Americanaidd, yn Cynnwys Tair o Bregethau, Y 24:9

Pwll Mawr, Blaenafon 29:5

‘Pwlldefaid’, llun gan Ralph W. Bardill 35:15*

Pwllheli and Abersoch Visitor and South Caernarvonshire Advertiser, The 10:16

Pwllheli 38:11

      argraffu 10:14–16; 56/57:32–5

      carthen 75:7*

      ffynonellau hanes 29:16–17

      Glan y môr, cerdyn post 70:6*

      golygfa o’r hen dref gyda mynyddoedd Meirion yn y cefndir, cerdyn post 70:6*

      gweithwyr ffatri wlân (c. 1898–9) 75:7*

      news 56/57:35

      papurau newydd 16:3

Pwllheli, Capel Salem MC, tân 38:11; 74:3

      llythyr 75:21

      tu allan i’r capel ar ôl y tân 74:3

      y tu mewn i’r capel wedi’r tân 74:3

Pwllheli, cerddorfa ysgol ramadeg a sefydlwyd yn 1929 42:3*

Pwllheli chat 56/57:35

Pwllheli Chronicle 16:3; 29:16; 56/57:34, 35

Pwllheli Chronicle and North Wales Gazette, The 10:16

Pwllheli Home Messenger 10:16; 56/57:35

Pwnch Cymraeg 40:19

‘Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn?’, Moelwyn 45:2

Pwyll a Rhiannon 17:13

Pwyllgor Mileniwm Cymry Glannau Mersi 66:16

Pwyllgor Ymrysonfa Aredig Dyffryn Madog (1911) 27:11

Pwyllwyddeg a Mesmeriaeth, neu Ddymgyrchiad Bywydol…, A. W. Jarvis 45:10

Pwyllwyddeg: y Wyddiant Pwyllwyddeg wedi ei Hegluro yn Syml… ,W. A. Williams 45:11

Pwyllwyddoreg, sef Traethawd ar y Cydweddiad sydd rhwng yr Ymennydd…, John Jones 45:10

Pymtheg o Ddarlithiau ar Hanes y Cymry, Owen Jones 10:14

Pynson, Richard 9:18

‘Pyramide de Sahhara’, cerdyn post 29:3*

pysgota 48:13

 

Quakers of Fritchley, The, Walter Lourdes 64:7

Qualiton, cwmni 12:4

Quaritch 20:14; 59:15

‘Quiet village, The’, Buddug Anwylini Pughe 43:11

Quill, The 53:1

Quinine Bitters Gwilym Evans 34:1*