J


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

J. B. & C. 8:5

J. J., sir Fflint 10:16

J. R., Treforis 45:7

Jac Glan y Gors, tafarn 19:16

Jaci Penrhiw 20:18

Jacob, David 51:4

Jacob, Y Parchg E., Abertawe 50:18

Jacob, Evan, Llethr-neuadd (mab) 51:6

Jacob, Evan, Llethr-neuadd 51:3, 4, 5, 6, 7

Jacob, Hannah, Llethr-neuadd 51:3, 4

Jacob, Sarah 51:1, 3–7

Jacobs, Dave W., Wrecsam, tynnwr lluniau 14:5

Jacobs, George, Rhymni, argraffydd 36:19; 37:19

Jacobs, John, curadur 39:18

Jacoby (alto) 3:11

Jaffrennou, François (Taldir) 53:8; 64:18

Jaffrennou, Gildas 53:8

James a Williams, Aberystwyth, argraffwyr 2:6; 27:13

James, Angharad 45 (46):10

James, Beti, Y Bala 60:9

James, Brenda, Rhydaman 50:14

James, Charles, baswr 40:3

James, Daniel (Gwyrosydd) 56/57:29*

James, Dewi Emrys llun o’r ‘Llety’ T. E. Nicholas 14:1*, 10; 60:17

James, Dwynwen (merch Dewi Emrys) 14:10

James, Y Parchg Edward (c. 1569– c. 1610) 53:11

James, Y Parchg Emrys 14:10

James, Evan (Hen Wlad fy Nhadau) 6:7; 8:4

James, Frank, Merthyr Tydfil 34:20

James, Y Parchg H. Gwerfyl 8:4

James, Ieuan, cyn-brifathro Ysgol Brynrefail 44:14

James, J. Spinther, Llandudno 10:12; 35:14; 51:9

James, James 34:20

James, James (Hen Wlad fy Nhadau) 6:7

James, John (Ioan Meirion; 1815–51) 52:7

James, Y Parchg John, Aberystwyth, argraffydd 74:15

James, John, Aberystwyth, blaenor Tabernacl 74:15

James, John Lloyd (Clwydwenfro) 75:11*

James, Molly, Blaen-y-cwm 40:15

James, Montague Rhodes 73:3–5

James, Morgan W. 34:10

James, O. Waldo, Aberafan 53:3

James, Rice 39:18, 19

James, Sid 74:9, 24

Jâms, Ifan Siôn Robat Siôn 12:16

Jane ac Elisabeth Jones, Llannerch-y-medd 23:15

‘January’, Huw Williams 45 (46):20

Japan’d by Pyrke of Usk, Mon 32:3

Jardine, D. R., cricedwr 48:13

Jarman, Cyngh. 40:2

Jarman, Eldra 74:16

Jarred, Mary 3:11

Jarrett, Thomas, Caergrawnt 3:2

Jarrold, cwmni, Norwich 31:7

Jarvis a Foster, Bangor 1:6; 2:3; 10:11; 12:8; 15:3; 25:7; 55:10; 56/57:20

Jason, David 74:24

Jay Cooke & Co. 34:3

Jazz Singer, The, (ffilm) Al Jolson 4:9

Jefcoate, Graham 44:2

Jeffreys, Elin, Rhymni 40:16

Jeffreys, Syr George 70:5

Jeffreys, Twynog, Rhymni 35:7; 40:16*; 41:17

Jenkin of Wales, Anon 32:16

Jenkins, D., Abertawe, argraffydd 55:6

Jenkins, David, Aberystwyth, argraffydd 8:4; 13:8

Jenkins, D. J., ieu., Llambed, cyfreithiwr 22:15

Jenkins, David (Dewi Gwenog) 74:15

Jenkins, David, cerddor 35:3; 42:11; 49:10; 56/57:34; 75:6

Jenkins, David, Llyfrgellydd Cenedlaethol 1:7; 3:3; 55:5

Jenkins, Edward (Ap Ceredig; 1836–1925) 74:1*, 23*

Jenkins, Edward O., Efrog Newydd, argraffydd 73:7

Jenkins, Elizabeth, Cwmystwyth 62:1

Jenkins, Evan, Llanidloes, y crydd 54:7

Jenkins, Frazer 10:9

Jenkins, Gareth Wyn 20:15*

Jenkins, H., ysw. 22:15

Jenkins, J. E., Ystradfodwg 8:4

Jenkins, John (Ifor Ceri) 4:3; 5:4; 59:11; 67:7; 71:15

Jenkins, John (Siôn Siencyn), Ystrad Mynach 6:10

Jenkins, Y Parchg John (Sion Shincyn) 36:18–19

Jenkins, John, Hengoed 38:18

Jenkins, John Gwili 5:16; 34:18

Jenkins, Llewelyn 36:19

Jenkins, Y Parchg Peter, Eglwys y Brychgoed 37:14

Jenkins, R. C., Llanelli 35:7

Jenkins, R. T. 14:7; 30:15; 49:15; 70:3

      a Cofion Cymru 21:16

Jenkins, Richard, Trisant 62:1

Jenkins, Thomas, Abertawe, argraffydd 17:13

Jenkins, W., Aberystwyth, llyfrwerthwr 36:10

Jenkins, W. H. J., Pwllheli, cerddor 17:7*; 42:3; 43:9, 11

Jenkins, William, Aberystwyth 55:11

Jenkins, William Lloyd, Cribin 29:13

I'R BRIG

Jenkinson’s practical guide to North Wales (1878) 31:16

Jenner, Henry 53:11

Jennie Lee: a Life, Patricia Hollis 62:15

Jephthah, Thomas Davies, Glyn Ebwy 35:7

Jeremiah Cymru, llysenw 27:9

Jerman, Noel 41:10

Jerusalem MC, plwyf Penderyn 29:10–11

Jerusalem: y Ddinas Sanctaidd, Thomas E. Roberts [wyneb-ddalen] 71:13, 14

Jesse, John, Rhuthun 61:18

Jewel of Ynys Galon, The, Owen Rhoscomyl 59:1; 60:15

Jiwbili Siloh, Aberystwyth, T. E. Roberts 71:14

‘Joanna’, tôn 21:20

Job, Watcyn Wyn 50:14

Job: Chwareugerdd Gysegredig, Watcyn Wyn 52:15

Job, J. T. 10:12; 32:17; 36:11

John a Mari, David Derwenydd Morgan 69:1

John ap John, Pencefn Cristionydd 3:14

John Eilian gw. Jones, J. T. (John Eilian)

John Evans a Chwedl Madog, David Williams (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5; 26:3

‘John Evans a’r Indiaid’, R. Bryn Williams 26:3

‘John Evans o’r Waunfawr’, David Williams 26:3

‘John Evans o’r Waunfawr’, Gwylfa 26:3

‘John Green, o Staffo sir a laddodd ei gariad’, baled, Ellis Roberts 37:2

John Hughes (Yuzova), E. G. Bowen 10:5

John Jones, Glan y Gors: Seren tan Gwmwl (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

John Morris-Jones, Thomas Parry (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

John Nash: Architect in Wales / Pensaer yng Nghymru, Richard Suggett 56/57:5

‘John Oliver’, John Ll. James 75:11

John Penry, Samuel Williams (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5; 51:12

John Ploughman’s talk gan C. H. Spurgeon mewn gwisg Gymreig, Thomas Morgan 53:4

John Rhys, T. H. Parry-Williams (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

John Thomas (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

John Williams, Ruth Evans (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

John Ystumllyn neu Jack Black, D. Trevor Roberts 27:10

John’s Newport Directory 64:6

John, Augustus 44:20

John, David, Cynghrair Genedlaethol y Siartwyr 51:19

John, Edward Thomas (1857–1931), Middlesbrough 75:6

John, Eurfryn, Treforus 49:11

John, John O. 32:12

John, L. Lloyd, Corwen 5:16

John. Ludw. Gleditsch & Weidmann 22:11

John, Mansel, Harlech 53:8

John, T. G., Doc Penfro 67:9

John, Tom, Tylorstown 58:7

John, Syr W. Goscombe 20:11; 49:12

John, W. Graeme, Aberdâr 9:20

Johnes, A. J., barnwr 55:7

Johnes, Bethan 53:13

Johnes, R. 9:4

Johnes, Thomas, Hafod 4:12; 9:18; 11:14

Johnson a’i gwmni, Llundain, argraffydd 20:14; 36:14

Johnson, Francis 51:12

Johnson, Henry Vaughan 61:6, 7

Johnson, Thomas 11:14

Jolly, W. & sons 38:17; 40:19

Jones & co., Y Bala 23:18

Jones a Edwards, garej 16:8*

Jones a Roberts, Caxton works, Blaenau Ffestiniog 31:10

Jones ac Evans, Blaenau Ffestiniog, argraffydd 44:18

Jones a’i gyf., Llannerch-y-medd 23:15

Jones y Plismon, John Aelod Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Jones, Dr, Llwyn Onn, Treffynnon 23:20

Jones, Miss, Caergybi, enillydd am y Patchwork quilt goreu 17:2

Jones, Mr, Caer 7:10

Jones, Mrs., Cambrian House 22:17

Jones, Dr A. Emrys, Manceinion 75:6

Jones, A. H., Pen-yr-allt 51:6

Jones, Abel (Bardd Crwst) 7:5; 13:8; 42:13

Jones, Agnes, Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Alan 13:5

Jones, Dr Aled Gruffydd, Adran Hanes Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth 40:3

Jones, Alfred Lewis, Cwmni Elder Dempster 38:15

Jones, Alice, Llanfair Pwllgwyngyll 24:19

Jones, Alyn Giles

      cerdd Derwyn Jones 73:24

Jones, Ann, gwesty’r Lamb 29:10

Jones, Ann (1809–96), Tŷ hen isaf 5:13

Jones, Ann, Caergybi 24:19

Jones, Ann, Cilrhedyn 3:8

Jones, Ann, Wentor 64:6

Jones, Anna Maria Rachella 39:18?

Jones, Anne (1764), Meiriogan 9:14

Jones, Anne née Sefton 56/57:36

Jones, Arfon R., Rhosllannerchrugog 62:15

Jones, Y Parchg Arthur, Bangor 11:3

Jones, Bedwyr Lewis 33:1; 34:2; 72:3

Jones, Ben, Caerfyrddin, argraffydd 8:4

Jones, Ben, Llundain 4:9

Jones, Ben T., Ystalyfera, prifathro 16:14

Jones, Benjamin, filler, Beaufort 39:15

Jones, Y Parchg Benjamin, Pwllheli 39:16

Jones, Benjamin Owen, ysgol Penrhoslligwy 10:8

Jones, Berwyn 63:1*, 2

Jones, Bessi, Telynores Gwalia 40:3

Jones, Bessie, cantores 1:10; 12:5

Jones, Beti, Bethel 29:15

Jones, Bill, Ceiriog Glee Singers 14:5*

Jones, Bob, Trefriw 2:13

Jones, Bridgetta Dorothea 40:18

I'R BRIG

Jones, C. & D., bookbinder, Carmarthen 3:11

Jones, C. R. 45:16

Jones, Cadwaladr, Dolgellau (Yr Hen Olygydd) 47:4

Jones, Cain, almanac 17:12

Jones, Calvert Richard 18:7

Jones, Caradog, chwarelwr 18:5*

Jones, Catrin a John, gwerthwyr papurau 31:11

Jones, Catherine (g. 1811), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Catherine, Colomendy, ger Llanferres 50:12

Jones, Catherine, Dolgellau, argraffydd 23:9; 28:2; 30:19

Jones, Prifathro Cecil, Cemaes 6:16

Jones, Charles 36:7

Jones, Chris 56/57:35

Jones, Colin, paffiwr 59:18

Jones, D., Amlwch, argraffydd 2:9; 8:6, 7; 36:10

Jones, D. H., Dolgellau 40:18

Jones, D. Idris 7:12

Jones, D. L., Pwllheli 60:10

Jones, D. Lloyd, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Jones, D. M., Y Groeslon, reffari 17:16

Jones, Y Parchg D. O. 29:11

Jones, Y Parchg D. S., Chwilog, 55:8

Jones, Y Parchg D. Stanley 45:15

Jones, Dr D. T., Llanllyfni 48:5

Jones, Dafydd (Dewi Fardd) 27:16–17

Jones, Dafydd (Nodwr) 45 (46):3

Jones, Dafydd (mab Kitty Idwal) 22:5

Jones, Dafydd Glanaman, Pontardawe 14:16

Jones, Dafydd, baledwr 42:13

Jones, Dafydd, Caeo 11:11; 20:2

Jones, Dafydd, yr Hen Bost 70:20*

Jones, Dafydd, Melin Bryn Saint 9:9

Jones, Y Parchg Dafydd, Treborth 45 (46):10; 54:7

Jones, Dafydd, Trefriw 1:6; 2:3; 4:8; 7:5; 10:14; 37:2, 16; 56/57:32

Jones, Capt Dan 41:2

Jones, Dan, Pontypridd 49:10

Jones, Daniel (1780–1845) 54:3

Jones, Daniel (mab Robert Jones, Rhos-lan) 29:9

Jones, Daniel, Camer Fawr 33:12

Jones, Daniel, Pall Mall 23:13

Jones, Daniel Angell, Harlech 31:16–17

Jones, Daniel Lewis (Cynalaw) 53:10

Jones, David 13:10

Jones, David (Dewi Arfon; 1833–69) 25:9

Jones, David (bardd Saesneg)

     arysgrifau 12:3

     enghraifft o waith, mewn dyfrlliw… yn cynnwys darn o Ladin, Saesneg o waith James Joyce, Saesneg Canol...12:3*

Jones, David, Aberteifi 55:20

Jones, David, arlunydd 53:8

Jones, David, Banc Lloyds 3:8

Jones, David, englyn coffa, Tegidon 60:18

Jones, David, Blaenplwyf 47:9

Jones, Y Parchg David, Lerpwl 49:10

Jones, David (g. 1945), Llangefni 31:13

Jones, David, warden plwyf Llan-non 49:3

Jones, David (g. 1822), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, David, Llanybydder, baledwr 7:5

Jones, David, Merthyr Tydfil, argraffydd 26:5

Jones, David, y gas, Porthmadog 33:19

Jones, David, Rhosymedre 31:10

Jones, David, Treffynnon 26:18

Jones, David James (Gwenallt) 11:5; 13:10

Jones, David John, chwarelwr 16:8

Jones, Y Parchg David L., Llanarth 43:5

Jones, David L., Arizona a Llanarth 43:5

Jones, David Mathew 29:10

Jones, David Michael (Dewi Peris) 55:10

Jones, David Thomas, Lerpwl (Nodwr) 45 (46): 3

Jones, David Thomas, Llanllyfni 13:14

Jones, David Watkin (Dafydd Morganwg) 6:3; 50:2

Jones, Delme Bryn 50:14

Jones, Dewi Peris 3:5

Jones, Dilys 40:3

Jones, Dilys, Eirianwellt, Chwilog 24:5

Jones, Dr Douglas, Tucson 42:9

I'R BRIG

Jones, E., Lerpwl, argraffydd 2:2

Jones, E. Aman, y Rhyl 14:16

Jones, Y Parchg E. Bryn, Llannefydd 70:6

Jones, E. D. 1:7

      a Cymru Fydd 21:16

      cofio 47:9

      colli 31:11

Jones, E. D., ysgrifennydd cyffredinol Eisteddfod 40:2

Jones, E. Hevin ‘Hefin’ 25:10

Jones, Y Parchg E. J. 54:6

Jones, E. Keris 20:17

Jones, E. O., gol. Y Clorianydd 43:7

Jones, E. O., Llanidloes 13:6

Jones, E. O., Talybont, ffotograffydd 24:17; 55:11

Jones, E. P., Llansanffraid Glynceiriog 14:5*

Jones, E. Penllyn, llyfrgellydd a chofrestrydd 41:9

Jones, E. R., Amlwch 30:6

Jones, E. W., Cleveland and Durham Welsh National Society, trysorydd 75:6

Jones, Ebenezer, Delta 48:17

Jones, Ebenezer, Lerpwl 45 (46):7

Jones, Ebenezer, Llanfair-ar-y-bryn 72:15

Jones, Edgar, y Barri 7:12

Jones, Edmund D., Ysgol ramadeg y Bermo 7:16

Jones, Edmund, Pont-y-pwl 4:5; 13:2; 37:9

Jones, Edmund, yr hen broffwyd (1702–93) 72:15

Jones, Edward (Bardd y Brenin; 1752–1824) 17:8; 20:14, 20; 36:2

Jones, Edward (Eos Ebrill) 7:14

Jones, Edward (g. 1823), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Edward (g. 1828), Biwmares 19:15

Jones, Edward (‘Ned Môn’; 1751–2 Meiriogan) 9:14; 11:10; 35:13

Jones, Edward, High Street, Bangor 2:9

Jones, Edward, Biwmares, argraffydd 19:15

Jones, Edward, Colomendy 50:12

Jones, Edward, Maes-y-plwm 19:8; 54:11

Jones, Edward, Trefnant 55:9

Jones, Edward Alfred 32:18

Jones, Edward Bryan (g. 1950) 31:13

Jones, Edward Christmas, Tremadoc 32:7

Jones, Edward Owen (E.O.J.) 9:15

Jones, Eleanor, soprano 12:5

Jones, Eleazar, Bethesda, barbwr 26:13

Jones, Elen née Gruffudd 25:19

Jones, Elen, Wylfa Villa 31:13

Jones, Elias, cocos fardd y de 30:13

Jones, Elinor née Llwyd 45 (46):10

Jones, Elisabeth (g. 1808), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Elisabeth (1807–80), Llannerch-y-medd 21:13

Jones, Elisabeth (1848–1920) 23:15

Jones, Elisabeth née Owen, Meiriogan 9:14

Jones, Elisabeth Francesca 39:18–19

Jones, Elisabeth, Refal Newydd, Amlwch 36:7

Jones, Elizabeth, Llannerch-y-medd, argraffydd 31:13

Jones, Elizabeth, Abercin 26:17; 44:11

Jones, Elizabeth Jane (Telynores Cybi) 66:1

Jones, Ellen 16:8

Jones, Ellen, Delta, bedd argraff 48:17

Jones, Elphin 30:2

Jones, Eluned, Dolfair, Pencaenewydd 24:5

Jones, Emanuel, Rhymni 38:17

Jones, Emlyn, Llanelli 58:7

Jones, Emlyn Bryan 13:7

Jones, Emrys 9:10*

Jones, Emrys, athro, prifysgol Llundain 20:16

Jones, Dr Emrys, Manceinion 13:6

Jones, Dr Emyr Wyn 48:1; 60:17

Jones, Enoch, argraffydd 19:15

Jones, Enoch, Caergybi (1841–78) 28:16

Jones, Enoch (g. 1814), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Enoch, Llannerch-y-medd 20:3, 17; 31:13

Jones, Eric 37:2

Jones, Eric, Caernarfon 2:16

I'R BRIG

Jones, Evan, argraffydd 8:16

Jones, Evan, gof 51:6

Jones, Evan (Evan y Gorlan) 7:14

Jones, Evan (Gwrwst) 36:19; 39:15

Jones, Evan (Ieuan Gwynedd) 8:4; 37:19

Jones, Evan (Pwnsh Cymreig) 25:10

Jones, Evan, Caerfyrddin, argraffydd 25:17

Jones, Y Parchg Evan (1836–1915), Capel Moriah, Caernarfon, argraffwr 1:9; 15:8; 20:17; 25:10, 19; 29:20; 40:19; 45 (46): 18; 48:14

Jones, Evan, Dolgellau, argraffydd 25:17

Jones, Evan, Llanfair Caereinion, gweithiwr brethyn hetiau llaw-ban 3:14

Jones, Evan, Llanfihangel-ar-arth, ficer 51: 3–5

Jones, Evan, Llanrwst 18:9

Jones, Evan, organydd, Salem, Pwllheli 74:3

Jones, Evan, Machynlleth, argraffydd 23:9; 60:1

Jones, Evan, Trefriw 26:13

Jones, Evan, Ty’r Ynys 73:19

Jones, Syr Evan Davies, Abergwaun 20:10; 34:20; 40:20

Jones, Evan Gwilym, ’Stiniog 58:7

Jones, Evan Hugh 31:13

Jones, Evan Hugh (1892–1939), Llanrwst 31:13

Jones, Evie, Cwmparc 58:7

Jones, Fanny, Tal-y-sarn 22:17

Jones, Foulkes 13:6

Jones, Frances née Edwards 45 (46):10

Jones, Francis Rees 2:2

Jones, Frank, Cwm Cottage, Bethel 29:15

Jones, Capt Frederick, Pencerrig 39:19; 48:15

Jones, Ffowc, trwmpedwr 36:2

Jones, G. & sons, Llandilo 19:8

Jones, Mrs G., Farrar Road, Bangor 7:12

Jones, G. Hartwell (1859–1944) 52:5

Jones, G. Ivorian, Llandegfan 25:10

Jones, G. O. Tanygrisiau, 17:16

Jones, G. W., and co., Lerpwl, argraffydd 2:2

Jones, Gaynor, mam Alltud Eifion 27:10

Jones, George (1815–75), Bercin 26:17; 44:11

Jones, George, Llanbedr Pont Steffan, argraffydd 3:3

Jones, George, Stockport 3:15

Jones, Gerrard, Caer 24:14

Jones, Gerwyn 3:8

Jones, Y Parchg Glyn 29:11

Jones, Glynne, Dowlais 67:16

Jones, Gomer, athro cerdd Ysgol Pen-y-bont 43:9

Jones, Grace, claddwyd yn Llanycil 60:18

Jones, Griffith ‘Glan Menai’ 47:7

Jones, Griffith, Y Bala, argraffydd 60:11

Jones, Griffith, Bangor Ucha 40:18

Jones, Griffith, Llanddowror 71:15

Jones, Griffith, Porthmadog, siopwr 26:13

Jones, Y Parchg Griffith, Tregarth 48:11

Jones, Griffith Rhys (Caradog) 19:11; 35:7, 14

Jones, Gruffudd John (1890–1950) 23:15

Jones, Gwen, Tynclawdd 45 (46):3

Jones, Dr Gwent a Cymru Fydd 21:16

Jones, Gwilym, Cwm Cottage, Bethel 29:15

Jones, Gwilym Meirion, Trawsfynydd 58:7

Jones, Gwilym R. 8:12; 9:10*; 13:10

Jones, Gwilym R., cerddor, Brynaman 34:18

Jones, Gwilym T., clerc yr heddwch 70:3

Jones, Gwyneth 1:10

Jones, H., Llangollen, argraffydd 25:17

Jones, H., Swansea, binder 3:11

Jones, Y Parchg H. Ivor 50:19

Jones, H. R. (1894–1930), sylfaenydd Plaid Cymru 52:5

Jones, Hannah née Rogerson 33:16

Jones, Hannah (g. 1817), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Hannah, Pencerrig 48:15

Jones, Harold Stanley (1901–89) 45:15

Jones, Harriet, Bryncelyn 35:2

Jones, Harry, Caer 26:20

Jones, Dr Hartwell 2:3

Jones, Syr Henry 54:6

Jones, Hefin (g. 1918), Llangefni 31:13

Jones, Y Parchg Henry 29:10

Jones, Henry, Y Felinheli 28:16

Jones, Henryd, Conwy 58:7

Jones, Herbert 56/57:36

Jones, Herbert (Myrddin Ddu) 51:3, 5

Jones, Herbert, Swansea, bookbinder 3:11

Jones, Mrs Hilton, Plympton 75:10

Jones, Hugh 49:2

Jones, Hugh, llifiwr 75:2

Jones, Hugh (Erfyl) 26:13; 28:18

Jones, Hugh (1820–66) 19:15

Jones, Y Parchg Hugh, Amlwch 21:13

Jones, Hugh, Conwy, argraffydd 13:8

Jones, Hugh (g. 1820), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Hugh, Caergybi 28:16

Jones, Hugh, Lerpwl, argraffydd 2:2

Jones, Hugh, Llanfair Pwllgwyngyll 24:19

Jones, Hugh, Llanrwst, almanaciwr 18:11

Jones, Hugh, Maesglasau 45 (46):7

Jones, Y Parchg Hugh, Tredegar (Cromwel o Went) 38:18

Jones, Hugh, Ty-du 25:9

Jones, Hugh, Ty Uchaf Clynnog 48:1*

Jones, Hugh, Tynclawdd 45 (46):3

Jones, Hugh, Yr Wyddgrug 6:7

Jones, Y Parchg Hugh Levi 7:2

Jones, Y Parchg Huw, Y Bala 66:2

Jones, Huw, Llanbedr-y-cennin, rheithor 71:7

Jones, Huw, Llangwm 16:16; 26:7

Jones, Y Parchg Huw, Llangollen 37:13

Jones, Huw P. 65:13

I'R BRIG

Jones, Y Parchg Huw Pierce 29:16

Jones, Hywel, Llannerch-y-medd (g. 1932) 23:15

Jones, I. F., Pwllheli, argraffydd 10:14

Jones, Athro Idwal 22:5

Jones, Idwal, Llambed 23:7

Jones, Idwal, Llanrwst 37:5

Jones, Ifan, Cerrigydrudion, y gwydrwr 9:9

Jones, Ifan, Cerrigydrudion, y sadler 9:9

Jones, Ifor, Llanfairpwll 44:7

Jones, Ifor G., Gwasg y Tŵr 11:5

Jones, Iona 74:24

Jones, Inigo 38:5

Jones, Iorwerth, Ceiriog Glee Singers 14:5*

Jones, Y Parchg Iorwerth, Lerpwl 47:4; 60:17

Jones, Y Parchg Iorwerth, Ystalyfera 14:15

Jones, Isaac (1823–95) 61:14

Jones, Isaac, Bala, Greengrocer 43:3

Jones, Isaac, Treherbert, cyhoeddwr 35:7; 47:2

Jones, Isaac B. D. 19:15

Jones, Isaac Francis, Machynlleth 56/57:16, 33

Jones, Ishmael, Rhosllannerchrugog 55:8

Jones, Islwyn, Bethel 13:3

Jones, Ithel, Tal-y-bont 47:9

Jones, Ivor 53:8

Jones, J., Cenarth, binder 3:11

Jones, J., Derry Ormond 22:15

Jones, J., Lerpwl, Swyddfa Nevetts 27:18

Jones, J., Llanidloes, argraffydd 23:9

Jones, J., Llanrwst, oriorydd 60:10

Jones, J., Treherbert, bookbinder 3:11

Jones, J. Bowen 20:2

Jones, J. C., ciwrad 32:17

Jones, J. C., Llanidloes, argraffydd 6:5

Jones, J. D. 6:7

Jones, J. Eiddon 47:15

Jones, J. Emlyn 73:15

Jones, J. Eurfyl 33:3

Jones, J. H., gol. Y Brython 50:8

Jones, J. H. (1860–1934) 2:2

Jones, J. Harris, Trefeca 6:11

Jones, J. J., Llanrwst 33:10

Jones, J. Morgan, prifathro a Cofion Cymru 21:16; 49:15

Jones, Y Parchg J. Mostyn 38:10

Jones, J. N. 31:10

Jones, Dr J. Puleston 34:3

Jones, J. R. (Gerallt), Maentwrog 3:16*

Jones, Athro J. R. 4:5

Jones, J. R., Aberteifi, argraffydd 49:5

Jones, Y Parchg J. R., Penycaerau 47:2

Jones, J. Roger, llofnod 38:17

Jones, J. T.

      gw. Jones, Josiah Thomas

Jones, J. T. (1894–1975), Porthmadog cyf. Shakespeare 32:12; 52:5

Jones, J. T. (John Eilian) 8:12; 25:14; 74:22

Jones, J. Tywi 41:9

Jones, J. W., Efrog Newydd 15:14

Jones, J. Watkin 32:12

Jones, Jac 13:5

Jones, Jack 4:9

Jones, Jack, Gwauncaegurwen 50:14

Jones, Jacob (g. 1817), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Jacob, Llannerch-y-medd, rhwymwr llyfrau 21:13

Jones, Jacob, Uwchaled 9:20

Jones, James, Llanrhaiadr, teiliwr 30:18

Jones, James Ifano (1865–1955) 6:3; 9:18, 19; 51:7–8

Jones, James Kilsby 37:7, 10

Jones, Jane (1837–91) 23:15

Jones, Jane 31:13

Jones, Jane née Pritchard 49:2

Jones, Jane née Pughe 52:14

Jones, Jane, gwraig David Thomas, Lerpwl 45 (46): 3

Jones, Jane, Beddgelert 42:5

Jones, Jane, Bercin 26:17

Jones, Jane, Llanfyllin 39:17

Jones, Jane, Ty Uchaf Clynnog 48:1*

Jones, Jane Anne 53:8

Jones, Jehosaphat 31:11

Jones, Jenny, Pont blyddyn 16:12

I'R BRIG

Jones, John (g. 1809) 33:12

Jones, John a’r Amserau 41:15

Jones, John, argraffydd 20:17

Jones, John, gwesty’r Lamb 29:10

Jones, John o’r caeau 13:6

Jones, John, ‘y brenin-leiddiad’ 26:10

Jones, John, pladurwr 33:18

Jones, John, y nailer [Y Parchg John Jones, Rhos] 7:14

Jones, John, y teiliwr 33:13

Jones, John, Caeau 9:15

Jones, John ‘Coch Bach y Bala’ 61:19

Jones, John ‘Ivon’ 42:19

Jones, John, Y Crynwr 56/57:36

Jones, John, ‘Y Dirwestydd’, 68:7

Jones, John (Dyfnan) 9:15

Jones, John (Idrisyn) 6:10

Jones, John (Myrddin Fardd) 15:5; 32:7, 10*

Jones, John (Telynor Môn) 66:1*, 16

Jones, Y Parchg John (1837–1906) 26:17

Jones, John (Ioan Tegid) 59:11

Jones, John, Amserau 36:17; 42:19

Jones, John, arweinydd côr Beddgelert 41:10

Jones, John, King’s household trumpeter 36:2

Jones, John, Bercin 26:17

Jones, John, Bethesda, llyfrwerthwr 36:10

Jones, John, Blaenannerch 11:11

Jones, John, Blaenau Ffestiniog 44:19

Jones, John, Brynrodyn 44:11

Jones, Y Parchg John, Caerfyrddin 20:13

Jones, John, Caernarfon 20:17

Jones, John, Castle St. 28:18, 19; 29:9

Jones, John, Dolgellau, Liverpool House 75:2

Jones, John, Lerpwl 30:16–17

Jones, John, Lerpwl, argraffydd 2:2

Jones, John, Llanelwy 11:6

Jones, John, Llanfachraeth 12:8

Jones, John, Llanfyllin 40:18

Jones, John, ieu., Llanfyllin 39:16, 17

Jones, John, Llannerch-y-medd, pobwr 69:9

Jones, John (1850–1935), Llannerch-y-medd, argraffydd 23:15

Jones, John (g. 1857), Llannerch-y-medd 21:13

Jones, John, Llanidloes 5:7

Jones, John, Llanrwst, argraffydd 2:9; 4:1, 8, 13; 5:7; 7:5, 7; 8:6; 10:10; 18:9; 19:9; 23:9; 24:2; 25:17; 28:11; 40:5

Jones, John, Llansannan 54:11

Jones, John, Llidiart y mynydd 9:9

Jones, John, Llwyn Onn 71:14

Jones, Cyrnol John, Maesygarnedd 13:11; 58:24

Jones, John, Meiriogan 9:14

Jones, John, Pencerrig 39:19

Jones, John, Pen-y-graig 23:15

Jones, John, Plas Maesycrugiau 51:5, 6

Jones, John, Pwllheli 36:5

Jones, John, Pyll Glan Conwy 2:3; 38:7

Jones, John (Talhaiarn) 9:3*

Jones, Y Parchg John, Talysarn 11:11; 40:5; 45 (46):10; 56/57:17; 73:17

Jones, John, Tan-y-castell 45 (46):10

Jones, John, Tegid 28:19; 62:3

Jones, John, Telynor Môn (hunan bortread mewn olew) 66:1*, 16

Jones, John, Trawsfynydd 58:7

Jones, John, Trefriw 10:14

Jones, John, Wrecsam 17:12

Jones, John Athanasius (Athan Fardd) 33:16

Jones, John Cynddylan 9:15

Jones, John D., Delta 48:17

Jones, John Davies, Llanfyllin 10:14

Jones, John Edward, Meiriogan 9:14

Jones, John Edward, Pen-y-bont ar Ogwr, gweinidog 18:13

Jones, John Ellis 3:5

Jones, John Emlyn (Ioan Emlyn) 51:9

Jones, John Evans (Y Cwilsyn Gwyn) 8:12; 23:11; 45 (46): 18

Jones, John Griffith, ym Myddin y Gogledd c. 1863 33:13*; 42:9

Jones, John Griffith, Ffatri wlân Pwllheli 75:7, 10

Jones, John Gwilym, portread 36:8–9

Jones, John H. 61:6

Jones, John Mendus, Llanidloes 14:8; 23:20; 60:11

Jones, John Morgan (1816–1912) 73:7

Jones, John Morgan, Caerdydd 26:13

Jones, Y Parchg John Morris, Dinbych 56/57:10

Jones, Y Parchg John Moses 2:16

Jones, John Owen (Ap Ffarmwr; 1861–99) 9:15; 45 (46): 18

Jones, John Owen a ‘Jimi’ 45:11*

Jones, John Owen, Tal-y-sarn 73:10

Jones, John Puleston 74:5

Jones, John Robert 49:10

Jones, John Rhaeadore 24:20

Jones, John William (1827–84) 73:7*

Jones, John Williams, Aber 48:3

Jones, John Wynne 33:13

I'R BRIG

Jones, Jonah 16:5; 68:7

Jones, Jonah Wyn, Blaenau Ffestiniog (JW) 45 (46): 17

Jones, Jonathan 23:18

Jones, Jonathan 22:18

Jones, Jonett, Meiriogan 9:14

Jones, Joni, Melin-y-coed 3:11

Jones, Joseph, prif gwnstabl 68:9

Jones, Y Parchg Joseph (Iolo Môn; 1833–82) 24:19

Jones, Joseph, Cae Merddyn 61:2

Jones, Joseph, Llanfaethlu 24:19

Jones, Joseph, Llansantsiôr 49:5

Jones, Joseph, Wyddgrug (Echrysgythrawgollwch) 36:7

Jones, Josiah Thomas 39:15;41:15; 45:16

      Aberdâr 5:5; 7:7; 37:14

      Caerfyrddin 14:16; 32:20; 51:17; 69:6; 75:11

      Caernarfon, argraffydd 10:10; 25:17

Jones, Kilsby 37:10

Jones, Kitty Idwal 22:5*

Jones, L. E., Caernarfon 1:11; 5:7; 13:8; 44:9

Jones, Laura M. (Telynores Gwynedd) 9:20

Jones, Lewis (1836–1904)

      Caergybi, argraffydd 3:6; 8:16; 25:19; 26:2

      Patagonia 15:8; 20:17; 47:7; 52:3

Jones, Lewis (1841–77), Llannerch-y-medd 7:7; 20:3; 21:13; 23:15

Jones, Lewis (Rhuddenfab) 6:7

Jones, Lewis, Dolgellau, miller 75:2

Jones, Lewis Davies (Llew Tegid) 8:3; 10:6; 35:7; 55:10; 60:7; 69:4*, 5

Jones, Lewis Evan, Caernarfon, argraffydd 6:3; 10:10

Jones, Lindsay 9:18

Jones, Lisa 45:11

Jones, Liza, Manceinion 24:19

Jones, Llewelyn 56/57:36

Jones, Llewellyn Rhys 26:11

Jones, M., Caerfyrddin, argraffydd 9:6; 25:17; 55:4

Jones, Y Parchg M. H. 36:11

Jones, M. J., Harlech 53:8

Jones, M. O., Treherbert 5:16

Jones, Dr Madoc, Llandudno 28:2

Jones, Maggie, Cemlyn, Trawsfynydd 58:7

Jones, Maggie Ann 66:1, 16*

Jones, Maggie Ellen 33:17

Jones, Mair, cantores 12:4; 20:5

Jones, Margaret 56/57:36

Jones, Margaret (1810–82) 24:19

Jones, Margaret (1812–55) 5:13

Jones, Margaret, Meifod 69:7

Jones, Margaret née Davies 38:10–11

Jones, Margaret née Davies 39:9

Jones, Margaret née Ellis 10:14

Jones, Margaret née Lloyd 34:3

Jones, Margaret née Morgan 26:2

Jones, Margaret née Wynne, Colomendy 50:12

Jones, Margaret, Betws-y-Coed (Eryres Eurblu Eryri) 36:7

Jones, Margaret, Cae Merddyn 61:2

Jones, Margaret, Llanfaethlu 24:19

Jones, Margaret, Meiriogan 9:14

Jones, Martha née Roberts, gwraig Alltud Eifion 27:11

Jones, Mary (1807–90), Tŷ hen isaf 5:13

Jones, Mary, ail wraig John Ellis 38:7

Jones, Mary, gwraig Edmund Jones 72:16

Jones, Mary, Llanfyllin 32:18

Jones, Mary, Pwllheli 10:14

Jones, Mary Ann 30:16

Jones, Mary Ellen 14:10

Jones, Mary Vaughan 48:11

Jones, Matthew, masnachwr glo 36:17

Jones, Maurice 74:5

Jones, May, arolygydd ysgolion 45:15

Jones, Medwyn 9:10*

Jones, Mesach (g. 1809), Llannerch-y-medd 19:15

Jones, Y Parchg Michael (1787–1853) Y Bala 2:16; 70:11

Jones, Michael D. 4:4; 65:13*, 15; 70:11

Jones, Capten Morgan, Porthmadog 41:11

Jones, Y Parchg Morgan 29:11

Jones, Morris (Meurig Idris) 26:11

Jones, Morris D.

      Er cof am Llyfni Huws, englyn 20:5*

Jones, Morris Roger 31:11

Jones, Y Parchg Moses, rhwymwr 2:16

I'R BRIG

Jones, Mrs Mostyn 38:10

Jones, Nancy, ‘Nani Crugybar’ 20:2

Jones, Nathaniel Cynhafal 35:18

Jones, Nest, merch Kitty Idwal 22:5

Jones, Y Parchg O., Llandudno 47:7

Jones, O. Alon, Conwy 25:9

Jones, O. Gethin 33:9

Jones, O. J., ysgrifennydd Cymreigyddion y Tonn 36:11

Jones, Olwen, merch Kitty Idwal 22:5

Jones, Oswald, golygydd y Dewsbury Reporter 7:12

Jones, Owen (1808–74), mab Owain Myfyr 21:8

Jones, Owen, adeiladydd llongau 41:11

Jones, Owen, bardd 21:5

Jones, Owen, bookbinder 19:15

Jones, Owen, saer 75:2

Jones, Owen, teiliwr 19:15

Jones, Owen (Cor y Cyrtie) 11:10

Jones, Owen (g. 1839), Llannerch-y-medd 23:15

Jones, Owen, Meiriogan 9:14

Jones, Owen (Meudwy Môn) 38:17; 56/57:16

Jones, Owen, Myvyr 4:3 (Owain Myfyr)

      llyfrblad 20:11*

Jones, Owen (Telynor Cybi) 66:1

Jones, Owen (Telynor Seiriol) 66:1, 16*

Jones, Owen, Wylfa Villa 31:13

Jones, Owen B. 33:13

Jones, Owen Gough 36:13

Jones, Owen Vernon 70:2*

Jones, Owen Wyn, Clerkenwell 5:2

Jones, Owie (g. 1913), Llannerch-y-medd 31:13

      yn cysodi ar linotype 31:13*

Jones, Parry, canwr 3:11; 12:4

Jones, Peleg Ishmael 71:5

Jones, Percy 59:18

Jones, Percy Mansell 28:17

Jones, Percy Ogwen 2:8; 25:14

Jones, Peter (Pedr Fardd) 8:4; 23:13; 28:4, 18–19; 29:9; 30:16–17

Jones, Peter, Caer 24:14

Jones, Mrs Plas, y Castell 74:5

Jones, Pryce, Y Drenewydd 35:15

Jones, Philip, Bala 26:13

Jones, Y Parchg Philip 75:9

Jones, Phylip, claddwyd yn Llanycil 60:18

Jones, R., Aberangell, llyfrwerthwr 36:10

Jones, R., Bethesda, argraffydd 27:18

Jones, R., Brithdir 31:2

Jones, R., Dolgellau, argraffydd 2:16; 45:7

Jones, R., Llanfair Caereinion 6:10

Jones, R., Ty’n-y-braich 27:7

Jones, R. E. a’i frodyr, Conwy 1:12; 3:11; 42:15

Jones, R. E., Borthygest (a Thanygrisiau) 1:7

Jones, R. H. 48:11

Jones, R. I., Tremadog, argraffydd 23:9

Jones, R. J., & co., printers, Market place, Bl. Ffestiniog 45 (46): 17

Jones, R. Jenkyn 7:13

Jones, Y Parchg R. Pryce, Middlesborough 75:6

Jones, R. Purcell 40:3

Jones, Y Parchg R. W., Caergybi 1:3

Jones, R. W., Rhaeadr, ffotograffydd 24:17

Jones, Rees, Llanymawddwy 34:20; 35:2

Jones, Rees Jenkin, Aberdâr, gol. Yr Ymofynnydd 18:13

Jones, Rice, Ty Croes, Llechylched 32:17

Jones, Richard, argraffydd 9:4

Jones, Richard, gof 33:13

Jones, Richard (Glan Alaw) 21:13; 42:11

Jones, Richard, Gwasg yr Utgorn 3:3

Jones, Richard (Rhydderch Gwynedd) 2:14

Jones, Richard (1809–77), Llannerch-y-medd 21:13

Jones, Richard, Y Bala, arwerthwr 60:9

Jones, Richard, Dolgellau / Pontypwl, argraffydd 11:7; 21:20; 36:19

Jones, Richard, Henfache 27:7

Jones, Richard, Llaniestyn, rheithor 55:6

Jones, Richard, Pwllheli, argraffydd 3:3; 10:14, 15–16; 19:8; 56/57:16, 34, 35

Jones, Richard Bell, M.A. 29:10

Jones, Richard E., Delta, bedd argraff 48:17

Jones, Robert, arweinydd Eisteddfod Llangwm 1954 9:10*

Jones, Robert (Bardd Mawddach) 6:10

Jones, Robert, cyhoeddwr The Figaro in Wales 51:19

Jones, Robert, porthmon 26:17

Jones, Robert, saer maen 69:7

Jones, Robert, Bangor 24:9

Jones, Y Parchg Robert, Betws Gwerful Goch 73:4

Jones, Robert, Bethesda, cyhoeddwr cerddoriaeth 6:7

Jones, Robert, Bob Britannia (Y Telynor Cymreig) 66:1

Jones, Robert, Conwy, cyhoeddwr 2:9; 4:8

Jones, Robert, Dolgellau 6:10

Jones, Y Parchg Robert, ficer Eglwys All Saints Rotherhithe, Llundain 7:6; 17:7; 53:14; 56/57:6

Jones, Robert, Llanfair Caereinion, argraffydd 25:17; 45:2

Jones, Robert, Pwllheli, argraffydd 10:14, 15, 16; 56/57:32–3

Jones, Robert, Rotherhithe 17:7

Jones, Robert, Rhos-lan 10:4; 23:13; 28:5; 45 (46): 7

Jones, Robert Christmas (Bob Stanley Shop) 16:8*–9

Jones, Robert Eifion, Llanuwchllyn 21:11

Jones, Robert Griffith, Pwllheli 10:14

Jones, Robert Isaac (Alltud Eifion) 18:11; 27:10; 28:2, 19; 31:9; 32:7*, 11–12; 52:7; 56/57:34; 60:18

      deunydd am 27:11

      llawysgrifau 27:11

      portread [gan Mary Ellis] 27:11     

Jones, Robert T., Trawsfynydd 58:7

I'R BRIG

Jones, Mrs Rolant, (Eunice), Tegfan, Llanhaearn 21:2, 3

Jones, Rowland (1722–74) 6:2; 50:11

Jones, Rhydderch 45 (46):9

Jones, Y Parchg Rhys 37:7

Jones, Rhys, Blaenau 16:16

Jones, Rhys, Cilrhedyn 3:8

Jones, Rhys, Minffordd, Dolgellau 75:2

Jones, S., Llanrwst, argraffydd 8:6

Jones, S. B. 6:15

Jones, S. L., Rhaeadr Gwy, argraffydd 6:5

Jones, S. Maurice 35:17; 42:15

Jones, Salome Parry, plat arch 73:18

Jones, Sam, BBC 53:8

Jones, Y Parchg Samuel 68:2

Jones, Samuel, Lerpwl 23:13 ; 29:9; 45 (46):7

Jones, Sarah, Llanfair Pwllgwyngyll 24:19

Jones, Sarah, Pencerrig 48:15

Jones, Sarah, Siop Bryn-lloi 14:16

Jones, Siân Edward 73:19

Jones, Simon, Blaenplwyf Uchaf, Aberangell 9:20

Jones, Simon B. 13:10; 52:5

Jones, Stephen, crwynwr 25:19; 26:2

Jones, Stephen, Llanfaeryw 42:13

Jones, Stewart, actor 14:9; 74:24

Jones, Y Parchg T. 22:15

Jones, T., Aberaeron, bookbinder 3:11

Jones, T., Aberafan, argraffydd 8:4

Jones, T. F., arweinydd Côr Meibion Ffynnongroyw 49:10–11

Jones, T. Gwynn 1:9; 2:8, 10; 5:16; 8:12; 20:17; 75:9

Jones, T. Llew 13:10

Jones, T. M. (Gwenallt) 52:8

Jones, T. O., Cernogie Bach 48:11

Jones, Tegwyn 50:8, 9

      cartŵn 54:9*; 73:5*

      yn cael ei holi gan Huw Ceiriog 54:9*

Jones, Y Parchg Theophilus 33:12

Jones, Theophilus, hanesydd sir Frycheiniog, 15:5; 72:9

      llyfrblad 20:11*

Jones, Thomas 22:18

Jones, Thomas (1756), Meiriogan 9:14

Jones, Thomas (1762), Meiriogan 9:14

Jones, Thomas (Cynhaearn) 32:7

Jones, Thomas (Glan Alun) 47:15

Jones, Thomas (Llundain) 8:4

Jones, Thomas (Powyson) 20:17

Jones, Thomas (Taliesin o Eifion) 2:10; 8:3; 30:20; 34:13*

Jones, Thomas (Traethlanydd), Bangor 21:15

Jones, Thomas (Yr Hen Berson) 31:10

Jones, Thomas CH 30:2

Jones, Thomas, almanaciwr 17:12; 19:5; 51:16

Jones, Thomas, arolygydd yr heddlu 11:16

Jones, Thomas, bardd cloff 59:11

Jones, Thomas, Beddgelert 42:5

Jones, Thomas, Bethesda 45:1

Jones, Thomas, Blossom Lodge 51:6

Jones, Thomas, Dinbych 4:12; 22:5; 23:18

Jones, Thomas, Llanelwy, dilledydd 39:15

Jones, Thomas, Llanfyllin 32:18

Jones, Thomas, Llangollen (Taliesin o Eifion) 2:10

Jones, Thomas, Machynlleth 24:18

Jones, Thomas, Pencerrig 2:5; 39:18–19; 50:11

Jones, Thomas, Pencerrig (tad) 39:18; 48:15

Jones, Thomas, Siop Bryn-lloi 14:16

Jones, Thomas, Tanygraig 39:13

Jones, Thomas Gruffydd (Tafalaw Bencerdd) 27:15

Jones, Thomas J., Ty-croes 4:2

Jones, Thomas Lloyd 45 (46): 17

Jones, Thomas Lloyd (Gwenffrwd; 1810–34) 28:18

Jones, Thomas Lloyd, cyn-olygydd y Goleuad 31:10

Jones, Y Parchg Thomas R., Randolph, Wisconsin 9:5

Jones, Thomas Tudno (Tudno) 8:4, 12; 20:16; 23:11; 50:4; 52:5

Jones, Thos., Holywell, solicitor 23:20

I'R BRIG

Jones, Timothy (18??–90) 68:11

Jones, Tom, Llanrug 1:11

Jones, Tom, M. Sc., ysgol dechnegol Karlsruhe 15:4

Jones, Tomos, ‘dewin’ 13:6

Jones, Tomos (1860–1932), Cerrigellwm, Ysbyty Ifan 34:19

Jones, Y Parchg Towyn, Cwmaman 14:16

Jones, Trefor, Leeds 7:12

Jones, W., Lerpwl, argraffydd 2:2

Jones, W. B. 37:13

Jones, W. C., Caer 22:19

Jones, W. E., Cawrdaf 69:6*

Jones, Y Parchg W. Glasnant, Abertawe 14:16

Jones, W. Glyn 4:9

Jones, W. Humphrey, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Jones, W. Lewis 56/57:20

Jones, W. O. (1877–1949) 31:13

Jones, W. O., Llangefni 1:11

Jones, W. T., Ceunant 26:17

Jones, W. W. a G., Llandeilo 13:16

Jones, W. Wellesley, llofnod 38:17

Jones, Wil, pêl-droediwr 17:16

Jones, Wil, y Beniarth 73:19

Jones, Wilfred, arweinydd côr 40:2

Jones, Wilfred, Rhosllannerchrugog 58:7

Jones, Wilfred, Wrecsam 35:7

Jones, Wilfred O., Caerdydd 58:7

Jones, Wiliam 21:13

Jones, Syr William, dwyreiniwr (1746–94) 52:5; 54:20

Jones, William (‘Bardd Môn; 1778–1819) 11:10

Jones, William (Bleddyn) 41:10

Jones, William (Gwrgant; 1803–86) 6:2

Jones, William (Telynor Gwalia) 66:1

Jones, William (William Jesus, teiliwr) 23:13

Jones, Y Parchg William, Amlwch 10:10

Jones, William, 6, Duke St., Cardiff, rhwymwr 3:11

Jones, Canon William 36:13

Jones, William, Casnewydd, argraffydd 9:18; 37:18

Jones, William, Castellnewydd Emlyn, argraffydd 23:9

Jones, William, Cawrdaf 67:7

Jones, William, Conwy 42:15

Jones, William (1806–77), Llanfaethlu 24:19; 25:19

Jones, William, Llangadfan 6:10

Jones, William, Llangefni (g. 1841), argraffydd 31:13

Jones, William, Llechwedd 41:9

Jones, William, Maescaled, carver 75:2

Jones, William, Nebo 48:11

Jones, William, Pwllheli, argraffydd 10:14;

Jones, William, Pwllheli, drygist ac adeiladwr llongau 56/57:19

Jones, William, Pwllheli, y sadlar 24:3; 36:5

Jones, William, Rhuthun 56/57:36

Jones, William, Trawsfynydd 58:7

Jones, William, Tynycelyn, Llanelidan 14:11

Jones, William Basil, esgob 9:12

Jones, William John (1873–1955) 23:15

Jones, William Martin (g. 1949) 31:13

Jones, William Benjamin ‘Ap P.A. Môn’ 36:17

Jones, William Collister, Caerfyrddin, argraffydd 23:18

Jones, William Gwr Gant (1803–86) 69:7*

Jones, William J., Delta, bedd argraff 48:17

Jones, William John, Llandysul 48:9

Jones, William Owen 10:13

Jones, William Owen, Benllech

      a’i ffonograff 33:16*

Jones, William Owen, Bryntirion 2:9

Jones, William Thomas, Brynmelyn, Llandderfel 43:3

Jones, Willie, Delta, bedd argraff 48:17

Jones, Winifred, Delta 48:17

Jones-Hudson, Eleanor 1:10

Jones Parry, Cyrnol Love 26:15; 28:20; 47:7

Jones-Parry, Love, Madrun 40:11

Jones Parry, Lady Margaret 26:15

Jones Parry, T. D. L. 20:17

Jones Parry, Thomas Love Duncombe 26:15

Jones Parry, W. C., Yale 24:2

Jones-Parry, Thomas Love 21:2, 3

Jones-Roberts, Mrs K. W. 70:3

Joseff 33:20*

Joseph: sef, Cantata Gysegredig, Hugh Davies 23:15

Joseph Parry, Owain T. Edwards 10:5

Joseph, Edward, argraffydd 27:13; 73:15

Joseph: sef Cantata Gysegredig, Hugh Davies 23:15

Josephson, Brian 63:7

Josephus 9:8

Joshua Thomas (Cyfres y Fil) 1:12

Joshua, Dafydd (Caerwyson) 32:20

Journal of a Tour through N. Wales & Part of Shropshire, Arthur Aikin 32:16

Journal of Alexander Chesney, The, Alfred Jones 32:19

Journal of Medical Science 54:7

Journal of newspaper and periodical history 52:10

Journal, George Fox 4:15

Journey from Alston Moor to Harrowgate and Brimham Craggs, Thomas Pennant 65:18

Journey from Chester to London, Thomas Pennant 65:18

Journey from Downing to Alston, A, Thomas Pennant 65:18

Journey from London to Dover and the Isle of Wight, A, Thomas Pennant 65:18

Joyce, Charles, Casnewydd 5:16

Jubilee of the Welsh Sunday Closing Act, 1851–1931, T. E. Roberts 71:14

‘Judgement day’, R. S. Thomas 44:7

Juigné, Llundain cyf. 75:19

Jukes, F. 2:5

Justice Manual, Stone 24:7

Juvencus, llawysgrif 69:2

jygiau

      amser te 63:9*

      amser te, troslun yn perthyn yn agos i brint gan Gastineau 63:11*

      lystar 63:9*

            â throslun Abaty Tintern 63:12*

            yn dangos golygfa ddwyreiniol neu blentyn yn chwarae 63:12*

      tobi Cymreig 73:13*

      troslun Castell Conwy 63:11*