I


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

I Came to Lleyn, Eddie Kenrick 21:9; 22:2, 3

I canna mind my wheel mither?, llun, Buddug Anwylini Pughe 43:11

I Fyny, Henry Elwyn Thomas 48:16

‘I godi’r hen wlad yn ei hôl’ 41:10

‘I goffa am danchwa Gresford’, balad 7:5

I Know an Island, R. M. Lockley 11:15

I.G.I 37:9

‘I Mr Roberts, photgrapher, am ddalun o honof. Chwefror, 1862’, Eben Fardd 21:1

Iaco ab Dewi gw. Davies, James (Iaco ab Dewi)

Iago Bencerdd gw. Hughes, James (Iago Bencerdd)

Iago Mochnant gw. Morris, James (Iago Mochnant)

Iago Trichrug gw. Hughes, James (Iago Trichrug)

‘Iaith Gymraeg, Yr’, W. Llewelyn Williams 56/57:28

‘Iaith Gymraeg, Yr’, R. Gwmryn Jones 34:9

Iau Caethiwed yn Cael ei Ddryllio, Thomas Charles 10:14

Ibbetson, Julius Caesar (1759–1817) 31:3; 35:11

Ichnographia 22:10–11

Ideae Agriculturae, Henry Rowlands 23:19

Idris gw. Williams, Thomas Howell

Idrisyn gw. Jones, John (Idrisyn)

Idris Fychan, telynor 32:10

‘Iddo Ef’, Eddie Evans 49:11

Iechyd yng Nghymru, T. Trefor Jones 41:19

Iechydwriaeth Babanod, Evan Davies 25:15

‘Iesu’, arwrgerdd, sef pryddest ‘Ioan’, Golyddan 25:19

‘Iesu o Nasareth’, Dyfed 51:14

Ieuan ap Huw Cae Llwyd 50:3

Ieuan ap Iago, Pont-y-pridd gw. James, Evan 8:4

Ieuan ap Rhydderch 15:5

Ieuan Brydydd Gwent neu Sion Fardd 37:18

Ieuan Carn Dochan 67:7

Ieuan Ddu gw. Thomas, John (Ieuan Ddu)

Ieuan Ddu o Lan Tawy gw. Harris, John Ryland (Ieuan Ddu o Lan Tawy)

Ieuan Dyfi 8:4

Ieuan Ebblig gw. Griffiths, Evan (Ieuan Ebblig)

Ieuan Fardd 16:16; 39:16; 44:11

‘Ieuan Fardd a’i Gymdeithion’, Aneirin Lewis 50:16

Ieuan Fardd Bryncroes gw. Prichard, Evan (Ieuan Lleyn)

Ieuan Glan Geirionydd 5:5, 7; 6:11; 8:4; 28:18; 67:7*

Ieuan Glan Geirionydd (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15; 45:15

Ieuan Glan Geirionydd, gol. W. S. Roberts 67:7

      gw. hefyd Evans, Evan (Ieuan Glan Geirionydd, 1795–1855)

Ieuan Glan Gwyrfai 8:16

Ieuan Gwyllt gw. Roberts, John (Ieuan Gwyllt; 1822–77)

Ieuan Gwynedd: Detholiad o’i Ryddiaith, Brinley Rees (Llyfrau Deunaw) 75:8

      gw. hefyd Jones, Evan (Ieuan Gwynedd)

Ieuan Lleyn gw. Prichard, Evan (Ieuan Prichard)

Ieuan Llwyd ab Ieuan ap Gruffudd Foel o Barcyrhydderch 15:5

Ieuan o Geredigion gw. Roberts, Evan E. (Ieuan o Geredigion)

Ieuan Rhaeadr 50:6

‘Ieuenctid y dydd’, Eifion Wyn 44:1, 3

Ifan ab Owen Edwards, Norah Isaac (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Ifan ab Sion 67:7

Ifan, Edward, Ton Coch 19:11

Ifan, Siôn (Myfyr Machno/Myfyr Twrog) 73:19*, 21

Ifans, Ifan, Tŷ Coch (Iolo Goch) 59:3*

Ifans, John (y Cymro Du) 41:17

Ifans, Robart, hynafiaethydd 32:17

Ifas y Tryc, dywediadau 33:20

Ifor Ceri – Noddwr Cerdd, Stephen J. Williams 4:3

      gw. hefyd Jenkins, John (Ifor Ceri)

Ifor Cwm-gwys

      gw. Thomas, John (Ifor Cwm-gwys)

Ifor Glandeuddwr 8:10

Ifor Hael cylchrediad 11:3

Ifor Meredydd, Watcyn Wyn ar y cyd â H. Elwyn Thomas 52:15

Ifor Owain, Henry Elwyn Thomas 48:16, 17

Iliad, argraffiad Joshua Barnes (copi William Price)16:7

Illimani, T. Ifor Rees 2:7

I'R BRIG

Illingworth, Leslie 54:9

Illustrated Catalogue of the Collection of Old Plate of J. Pierpoint Morgan 32:18

Illustrated Catalogue of the Duke of Portland’s Plate at Welbeck Abbey, Alfred Jones 32:19

Illustrated Catalogue of the Gutman Collection of Old Plate 32:18

Illustrations of the Natural History of Worcestershire, Charles Hastings 70:17

‘I’m Hannwyl Blant a Hunodd’, Plenydd 2:13

Imperial, cwmni 12:4

Imperial Singers 1:10

In and Around the Valley of Mexico, T. Ifor Rees 2:7

In Defence of Woman, William Cynwal 25:17

In Parenthesis, David Jones 12:3

In Place of Fear, Aneurin Bevan 62:15

In Ruhleben Camp 64:17

In Ruhleben: Letters from a Prisoner to his Mother gol. Douglas Brook Wheeldon Sladen 64:17

In Sepulchrum Infantoli, E. Richards 69:12

Inc yn fy Ngwaed, J. Ellis Williams 15:14

Incorporated Society of Artists 50:11

Index Expurgatorius 20:2

Index to Records, Edward Jones 9:14

Indexes to Buffon’s Ornithology, Thomas Pennant 65:18

India, ‘Simla’ 15:3

‘Indiad coch yn Ynys Môn’ 26:3

Indiaid 26:3

‘Indiaid cochion’, George W. Brewer 26:3

‘Indiaid cochion heddiw, Yr’, Gerald Morgan 26:3

‘Indiaid olaf, Yr’, Alun R. Edwards 26:3

Indiaidd merch a’i gwallt fel rhawn ceffyl 69:3*

Indiaidd, gŵr ifanc 69:3*

Indian Zoology, Thomas Pennant 65:18; 66:8

Information for the People, Robert Chambers 73:17

Ingman, George 5:7

Inigo Jones a’i amserau, J. H. Parry 4:2

Inn of the sixth happiness, The, poster 74:8*

      y ddinas yn cael ei bomio 74:9*

Innes, James Dickson 44:20

Inquiry into the Causes and Effects of the Vairola Vaccinae, Edward Jenner 13:15

Institute for Children’s Literature, Vienna 5:11

Institute of Actuaries 48:2

intaglio 8:8

Inter Ice Age, Kobo Abe 41:19

Interlude, Elis y Cowper 27:16

International Popular Tale, The, Jackson 47:10

International Sugar Journal 6:5

Internationale Jugendibibliothek, Munich 5:11

Introduction for to Lerne to Recken with the Pen, or with the Counters, An 24:18

Introduction to Contemporary Welsh Literature, An, Saunders Lewis 27:5

Introductory View of the Animal Kingdom 31:15

Ioan ab Hu Feddyg gw. Pughe, John (Ioan ab Hu Feddyg)

Ioan Arfon gw. Griffith, John Owen (Ioan Arfon)

Ioan Dwyryd 47:11*

Ioan Dderwen o Fôn gw. Parry, John (Ioan Dderwen o Fôn)

Ioan Emlyn gw. Jones, John Emlyn (Ioan Emlyn)

Ioan Gwent 41:17

Ioan Leiaf 31:10

Ioan Madog gw. Williams, John (Ioan Madog)

Ioan Mai gw. Williams, John (Ioan Mai)

Ioan Meirion gw. James, John (Ioan Meirion)

Ioan Powys 54:12

Ioan Wythwr 73:9

Iolo Caernarfon gw. Roberts, J. J. (Iolo Caernarfon) 42:11

Iolo Goch 50:6

Iolo Goch (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Iolo Morganwg (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Iolo Morganwg a Chywyddau’r Ychwanegiad, G. J. Williams 40:3

Iolo Morganwg, y Gyfrol Gyntaf, G. J. Williams 23:2; 24:7

gw. hefyd Williams, Edward (Iolo Morganwg)

Iolo MSS 2:41; 3:2; (copi Watcyn Wyn) 4:16

Iolo Trefaldwyn gw. Davies, Edward (Iolo Trefaldwyn)

Ionoron Glan Dwyryd gw. Walter, Rowland; Caniadau Ionoron

Iorthryn Gwynedd gw. Thomas, D. R. (Iorthryn Gwynedd)

Iorwerth Glan Aled gw. Roberts, Edward (Iorwerth Glan Aled)

Iorwerth Llansadwrn 20:2

I’r Lleuad a Thu Hwnt, Eirwen Gwynn 41:19

‘I’r nyth gwag ym Mro Gynin’, T. Gwynn Jones 7:13

Iraq Times 25:14

Ireland, Samuel 2:5

Irfon Meredydd, Henry Elwyn Thomas a Watcyn Wyn 48:16, 17; 52:15

Ironstone quarry 40:1

Irvine, W. Fergusson 70:3

Is There an Anglo-Welsh literature?, Saunders Lewis 27:5

Isaac, Y Parchg D. Lloyd [Llwyd Llangathen] 13:16

Isaac, Y Parchg D. Llwyd, Pont-y-pŵl 36:19

Isaac, Evan, llofnod 38:17

Isaac, Nathan 53:9

Island, The, R. M. Lockley 11:15

Island Days, R. M. Lockley 11:15

‘Island of Philae’, cerdyn post 29:3*

Island of Skomer, J. Buxton and R. M. Lockley 11:15

Islwyn (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Islwyn, W. J. Gruffydd 13:13

Islwyn: Detholiad o’i Farddoniaeth (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Islwyn: Detholion o’i Farddoniaeth, T. H. Parry-Williams (Llyfrau Deunaw) 75:8

      gw. hefyd Thomas, William (Islwyn)

Itinerary in Wales of John Leland, Lucy Toulmin Smith 29:18

Izzo, Maria Commodo 2:11