O


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

‘O! anfon di yr ysbryd Glân’, John Hughes 45:2

‘O ben cloc mawr Tredegar’, Myfyr Wyn 38:19

O Ben Draw’r Byd, Abel Ffowc Williams 37:5

O Ben Moel Derwin, O. Roger Owen 21:17

‘O! caned pawb o bedwar ban y byd’, cyf. W. D. Williams 51:15

‘O! Christians! Hail! the dawn …’ cyf. David Emrys 44:7

‘O! deffro, deffro, gwisg dy nerth’, John Hughes 45:2

‘O dragwyddol iachawdwriaeth’, William Owen 33:15

‘O fawl ir clodfawr ac ardderchoccaf Gyrnol Baily’, baled 37:2

‘O fryniau Caersalem ceir gweld’, David Charles 20:2

‘O glod i Dduw gogoneddus am y cynhaua da a roes ef flwyddyn hon’, Ellis Roberts 37:2

O Gopa Bryn Nebo, Nantlais 60:17

O Gors y Bryniau, Kate Roberts 5:3; 13:7

‘O gwynfan hen banwr a fase yn un clodfawr yn ei ddyddie…’, baled, Ellis Roberts 37:2

‘O Lanrwst i Lucerne’, Caradog Mills 64:19

O Law i Law, T. Rowland Hughes 4:9; 63:16

‘O lili wen fach’, Daniel Protheroe 50:8

‘O na byddai’n haf o hyd’, Catherine Pritchard (Buddug) 3:11

‘O na byddai’n haf o hyd’, record, Eleanor Jones-Hudson 1:10

‘O na byddai’n haf o hyd’, record, Evan Williams 3:11

‘O! na byddai’n haf o hyd’, William Davies 12:5

‘O Olwyn’, Wil Brydydd y coed 11:7

‘O! Rest in the Lord’, Leila Megane 2:9

‘O tyrd yn ôl fy ngeneth wen’, Gomer Powell 33:5

‘O. J. – Bardd y môr’, J. T. Jones 49:9

Oakhurst 26:10

Oblong Woodsia (Woodsia ilvensis) 31:16

O’Brien, Bronterre, siartydd 37:13

O’Brien, Tommy, casglwr recordiau 34:11

Observations on the River Wye, Wm. Gilpin 32:16

Observations on Insanity, Arnold 2:4

O’Connell, J. J. 60:14

‘Ocsiwn’, William Jones, Tremadog, cwpled olaf 6:16

Ocheneidiau o Uffern, John Bunyan 27:13; 44:10

‘ochr hyn a’r ochr draw, yr’, John Ll. James 75:11

Ode in imitation of Alcaeus, An, William Jones 54:20

Odlau Barddas, J. Daniels 10:15

Odlau Serch, William Owen 8:10, 11

Odlau’r Awelon, T. C. Benjamin 15:11

Odlau’r Efengyl, Watcyn Wyn 52:15

Odlau’r Plant, W. O. Jones (Eos y Gogledd) 45:18

Odlau’r Ysgol, Watcyn Wyn 52:15

Odydd Cymreig, Yr 36:19

Odyn, Yr 4:16

      cylchrediad 13:3

Odysseia, Homer (arg. Joshua Barnes) (copi William Price) 16:7

Oenig, Yr 23:9

Oerle, plasty 26:10

Oes Fictoria 10:7

Oes y Byd i’r Iaith Gymraeg, Eos Bradwen 23:15

Ofergoelion yr Hen Gymry, T. Frimston 8:6; 25:5

Offrymau neillduaeth, Daniel Owen 56/57:30

offset litho 8:9

Ogilby, Joh 61:10

Ogo Cythreuliaid 31:18

‘Ogof Arthur’, William Morris 53:12

‘Ogofau ac afon Cothi, Yr’, J. Morgan 8:4

Ogwen, enw lle 30:7

Ogwen, Dewi 75:11

Ogwen, John 74:24

Ogwen, Mair 16:11; 60:7

Oil Rivers, llong 38:15

I'R BRIG

Old Characters of Penmachno 73:19

Old Church Plate of the Isle of Man 32:18

Old Churches of Arllechwedd, The, Herbert L. North 21:8

Old Churches of Snowdonia, The, Harold Hughes a Herbert L. North 21:8

Old coaches of Lleyn, Eddie Kenrick 4:8; 8:12; 21:9

Old Cottages of Snowdonia, The, Harold Hughes a Herbert L. North 21:8

Old English Ditties 24:7

Old English Gold Plate 32:18

Old English Lustre Pottery, W. D. John a Warren Baker 63:9

Old English Plate of the Emperor of Russia 32:18

Old King Cole 55:4

‘Old Lacemaker, The’, Buddug Anwylini 43:1*, 11

Old Llanelly, James Innes 14:16

Old Neath and District 53:1

‘Old order, The’, Ben Bowen Thomas 31:9

Old Plate of the Cambridge Colleges 32:18

Old Royal Plate in the Tower of London… 32:18

Old Silver of American Churches, The 32:18

Old Silver of Europe and America…, Alfred Jones 32:18

Old Silver Sacramental Vessels of Foreign Protestant Churches in England 32:18

Old Welsh Folk-songs, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

Old Welsh Texts 55:5

‘Old Welsh tunes as sung in Pembrokeshire’, William Evans 47:5

Oldfield-Davies, Alun 16:14

Oley, Barnabas 51:14, 15

Olga, Elga and Eli, triawd 12:5

Olion hynafol Rhostryfan, Gilbart 5:2

Olion Hynafon, Gilbart 5:2

Oliver, David 54:3

Oliver, R. C. B., Llandrindod 39:18; 48:15

Oliver, Thomas Bevan, Pont-y-pŵl 36:19

Olyniaeth Apostolaidd, Yr, Samuel Roberts 10:14

Oll Synnwyr Pen Kembero yGyd, William Salesbury (1546) (adargraff. 1902) 9:4; 34:4

      diarhebion 14:3

Ollivant, Y Parchg A. 22:15

On Public Worship and the Unity of God, Timothy Davis 40:15

On the art of writing, Quiller-Couch 66:4

On the Nightmare, Ernest Jones 48:15

‘On the orthography of Asiatic words in Roman letters’, William Jones 54:20

On the Relation between the Holy Scriptures and Some Parts of Geological Science, J. P. Smith 73:17

On the Theories Propounded in the Vestiges of Creation, Thomas Williams 73:17

‘On with the Motley’ 3:11

‘Onaway, awake beloved’, record, Walter Glynne 12:5

‘Open the gates of the temple’, record, Evan Williams 1:10

Opie, Amelia 69:17

Opie, John (1761–1807) 69:17

Oppenheimer 53:8

O’r Dwyrain a Cherddi Eraill, Elwyn Evans 15:15

‘O’r llwyfan i’r pwlpud’ 41:10

O’r Niwl a’r Anialwch, Emlyn Evans 63:16

O’r Pedwar Gwynt, T. H. Parry-Williams (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17; 45:5

‘Order of service to be used at Gregynog on Sunday 17th June, 1934, An’ 16:13

‘Order of service to be used at Gregynog on Sunday 3rd July, 1938, An’ 16:13

‘Order of service to be used at Gregynog on Sunday 4th July, 1937, An’ 16:13

‘Order of service to be used at Gregynog on Sunday 9th Feb., 1936, An’ 16:13

‘Order of service to be used at Gregynog on Sunday November 21, 1937, An’ 16:13

‘Orgraff yr ysgol Jonesaidd’, O. Eilian Owen 10:11

Oriau gyda Paul… W. Paley 21:13

Oriau haf, Yr, Ceiriog 32:5

Oriau Hamddenol: sef, Caniadau, Elldeyrn 21:13

Oriau’r Awen, John Owen 21:13

Oriau’r bore, Ceiriog 6:7; 33:5

Oriau’r hwyr, Ceiriog 6:7; 32:5

oriawr Cymraeg 20:5*

oriawr rhif 330482 29:13*

Oriel Coleg Caerfyrddin 14:16

Oriel Luniau 70:14*

‘Oriel y Beirdd’ 8:8; 17:11; 29:11; 64:7; 68:13*

Orielton, Penfro o grochenfa Enoch Wood 7:3*

Orient Express, taith Geoff Charles 25:11

Origin of Species, Charles Darwin 73:17, 21

‘Origin of the English nation, The’ 11:6

Originality of Thomas Jones, The, Lawrence Gowing 39:18

Orinda, R. T. Jenkins 14:7

oriorau poced 60:10*

Orme, Gerald (Leila Megane) 45:1

Ormond, Julia 74:9, 16, 24

Ormsby, Margaret née Owen 26:10

Ormsby-Gore, Margaret 31:20

Ormsby-Gore, William 31:20

Ornest, Yr / Morwyllt, William Davies 1:10; 23:15

‘Orphans – a cottage scene of children in Aberdyfi’, Buddug Anwylini Pughe 43:11

Orsedd, Yr 48:18–19

‘Orsedd a chôr yr Eisteddfod’ tegan pren 69:4

Ortelius, Abraham 7:1; 41:20

Orwin, Thomas 19:13

Orwin, Thomas, Llundain, argraffydd 1:6

I'R BRIG

Osborne, Thomas, Llundain, llyfrwerthwr 44:2

Osman, Ahmed 33:20

Oswestry and Border Counties Advertizer, enwau lleoedd 30:6

Oswestry Herald 54:3

Outlines of the Globe, The, Thomas Pennant 65:18

Overton, Henry 11:4

Owain 50:3

Owain Alaw gw. Owen, John (Owain Alaw)

Owain Glyndwr 61:12; 72:17

Owain Glyndwr, Gwilym Arthur (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

‘Owain Gwynedd’, Huw Williams 45 (46):20*

Owain Gwyrfai gw. Williams, Owen (Owen Gwyrfai)

Owain Lawgoch 8:11; 72:17

Owain Llŷn 47:13

Owain Myfyr 4:3; 21:8

‘Owain Myfyr’, Taliesin o Eifion 47:1

Owain Tudur 38:15; 75:14

      delwau alabaster o ewythr a modryb, yn Eglwys Penmynydd 72:17*

Owen, brodyr, y Fenni, argraffwyr 1:6

Owen Glyndwr, Eos Bradwen 23:15

Owen Gruffydd (Cyfres y Fil) 1:12

Owen Ieithon 50:6

Owen Morgan Edwards: Cofiant, cyf., 1858–83, W. J. Gruffydd 13:13

Owen Pughe, William 54:11, 12

Owen Rhoscomyl gw. Vaughan, Arthur Owen (Owen Rhoscomyl)

Owen Williams o Fôn, Huw Williams [tudalen flaen] 52:16

Owen, Aneurin 4:3

Owen, Aneurin, Egryn (mab William Owen Pughe) 23:20

Owen, Ann (nain Bob Owen) 1:6

Owen, Anne née Pughe 43:10

I'R BRIG

Owen, Benjamin (m. 1767) 26:5

Owen, Bob, englyn gan T. Llew Jones 70:20

Owen, Bob 8:15*; 18:5*; 14:7; 34:19; 60:7*; 63:5*,15; 70:3*; 75:1*

     a Charneddog 67:1

     a D. J. Williams, Llanbedr, egc Dolgellau, 1949 67:2*

     a Dug Wellington 4:11

     a John Elias 1:6; 4:11

     a Llwyd o’r Bryn 5:9*

     a Mary Jones 4:11

     a Siôn Wyn o Wydir 4:11

     a T. E. Nicholas 5:8*

     a Tom Nefyn 75:5

     a Tomos Jones 34:19

     a W. M. Hughes, prif weinidog Awstralia 37:10

     a’r Esgob William Morgan 4:11

     a’r Bywgraffiadur 13:10

     angladd 75:14*

     atgofion Ifor Owen 67:1–2

     barn ar fenthycwyr llyfrau 4:11

     cas-bobl 4:11

     cas-leoedd 4:11

     cerflun 75:13*

     cudyn o wallt wedi’i fframio 75:15*

     cwpled Monallt ar ei fedd 2:1

     cyfnodolion America 52:8–9

     D. J. Williams, Llanbedr, Meirion 5:8–9*

     dosbarth [Llithfaen] 18:5*

     Dr Tom Richards, Nel a, o flaen Ael y Bryn 5:8*

     Dr Tom Richards, T. Gwynn Jones yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam 1933        5:9*

     ebr [Codwyd o Llafar, 1952] 70:20

     Edith Evans (Telynores Eryri), Richard Griffiths (Carneddog) a Nansi Richards Jones (Telynores Maldwyn) 5:8*

     englyn 70:20

     hoff leoedd 4:11

     llofnod 30:13

     llyfrgell, cip ar 1:7*

     llythyr at Carneddog 75:5

     llythyr at Dyfed Evans 1:6

     llythyr gan, i Mrs Jean Hughes, Ceirfon, Glyn Ceiriog 75:24*

     mis mêl 4:11

     Mrs J. H. Griffiths a’i dwy ferch Nansi a Ninnie, J. W. Jones, Carneddog, O. D. Williams…. 5:9*

     Parch Hugh Jones yng Nghymanfa Gyffredinol y Presbyteriaid yn Ystradgynlais 5:8*

     Parch William Morris, yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Pwllheli 1955 5:8–9*

     prynu llyfrau Croesor 8:15

     R. Williams Parry, Crwys 5:9*

     sgwennu hanes Bob 1:6

     swydd llyfrgellydd 4:11

     symud ei lyfrau 1:7

     teyrnged Robin Williams o’r Cymro 75:14

     yn ei gartre yng Nghroesor gyda’i briod 1:1

     yn eistedd o flaen drws ei dŷ. A’r Cnicht yn y cefndir 67:1*

     ysgrifennu hanes 75:1

Owen, Bob, cyfeilydd y brodyr Francis 73:9*, 10

Owen, Bob, Trawsfynydd 58:7

Owen, Bob, y de 19:1* (Watkin William Price)

Owen, Catrin, Glan yr Afon 47:10

Owen, Cledwyn, Pwllheli 24:3; 36:5

Owen, Y Parchg D. L. 75:6

Owen, Dafydd, Gwasg Dwyfor 45 (46):9

Owen, Dafydd Benjamin, Eglwys Llanpumpsaint, clochydd 26:5; 73:21

Owen, Daniel, nofelydd 31:5; 51:13; 54:2

Owen, Daniel a’i gyf., Caerdydd 5:12

Owen, David (Brutus; 1795–1866) 7:6; 11:3; 26:5; 36:19; 73:21

Owen, David, printer 75:2

Owen, Edward, cantwr 73:9

Owen, Edwin Vaughan 37:19

Owen, Elin née Hughes 61:21

Owen, Elisabeth, Meiriogan Môn 9:14

Owen, Elizabeth née Hughes 33:15

Owen, Elizabeth née Thomas (nain Brutus) 26:5

Owen, Elizabeth, Crafnant 73:2, 18

Owen, Elizabeth, Tôwr 10:15

Owen, Ellen née Hughes 24:20

Owen, Ellis, Cefnymeysydd 23:13; 25:10*; 26:2; 27:2; 28:3, 9*; 32:11

Owen, Francis, Brogyntyn 31:20

Owen, Geraint Dyfnallt 4:9

Owen, Gerallt Lloyd 13:5

Owen, Goronwy (1723–69) 1:6; 12:9; 16:16; 24:20; 43:16; 44:3; 47:7; 60:17; 61:21

Owen, Syr Goronwy 1:12

Owen, Grace 73:10

Owen, Grace, Wern 60:7

Owen, Griffith, oriorydd 60:10

Owen, Gruffydd, y saer 21:11*

Owen, Gwenan 40:3

Owen, Gwenllian, gwraig Trefor M. Owen 60:9

Owen, Harri, Ro Wen 27:16

Owen, Henry (1844–1919), Llyfrgell Genedlaethol Cymru 24:9

Owen, Henry, Caernarfon, llafurwr 8:14

Owen, Syr Hugh 41:9; 48:2

Owen, Hugh, brawd John Owen, epigramydd 19:3

Owen, Hugh, Brynhyfryd 49:10

Owen, Hugh (Meilir; 1822–75) 24:9

Owen, Hugh Ellis, Trawsfynydd 58:7

Owen, Hugh Iestyn, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Owen, Hugh J., clerc yr heddwch, sir Feirionnydd 32:18; 70:3

Owen, Humphrey, Ysgol Frytanaidd Pentraeth 66:6

I'R BRIG

Owen, Idloes 67:16

Owen, Ifor 61:1

Owen, Syr Isambard 7:6; 28:20; 65:1

Owen, Ivor 13:5

Owen, Y Parchg J. Evans, Llanberis 29:20

Owen, James (1654–1706) 73:13*

Owen, James o Feidryn 73:13

Owen, James, Croesoswallt 24:20; 37:9

Owen, Joan née Simmonds 61:21

Owen, John, nai i’r Morrisiaid 15:3

Owen, John (Ap Glaslyn) 41:10; 56/57:29

Owen, John (Owain Alaw) 8:1*, 3

Owen, John, brawd William Owen (Gwilym Meudwy) 8:11

Owen, John, yr epigramydd (c. 1564–c.1627) 19:3, 20:2, 15

Owen, John, oriorydd 60:10

Owen, John, Crafnant 73:2, 18

Owen, John (1757–1829), Machynlleth 4:10; 8:10

Owen, John, Pant y Ffrydlas 31:16

Owen, Y Parchg John, Pencader 51:4

Owen, John, Penrhos 31:20

Owen, Y Parchg John, Trussington 6:11

Owen, John, Ty’n Llwyn 41:11

Owen, Y Parchg John Evans 45 (46): 18

Owen, Dr John Griffith 8:11

Owen, John Jones, cerddor 43:5; 49:10

Owen, Joseff, Cerrigydrudion, hanesydd lleol 25:2

Owen, Joseph Pugh 8:11

Owen, Capten Lewis, Llandecwyn 43:10

Owen, Lowry, Crafnant, plât arch 73:2, 18

Owen, Marged, Penrhos a Bodewryd 36:2

Owen, Mary (Mair Alaw) 73:9

Owen, Mary, Cwmbychan 53:20

Owen, Mary, Rhosgyll Bach, Llanystumdwy 20:19

Owen, Morfydd Llwyn 42:16

Owen, Morris R. 3:16

Owen, Nanw 75:1, 14, 15

Owen, Nel, Croesor, gwraig Bob Owen 1:6, 7; 8:15; 60:7

Owen, Neli, merch Goronwy Owen 61:21

Owen, Owen 10:12

Owen, Owen (1812–87) 68:11

Owen, Owen, Bangor 30:6–7

Owen, Owen, Cae Merddyn 61:2

Owen, Owen, Cricieth, llawfeddyg, llyfr atgofion 21:17

Owen, Owen, prifathroYsgol Uwchradd Croesoswallt 24:20

Owen, Owen, Pwllheli, cyfreithiwr 10:15

Owen, Owen, Tŷ Mawr, Llaniestyn 2:16

Owen, Owen Elias 31:9

Owen, Owen Humphrey, Borth-y-gest 75:12

Owen, Owen John 37:19

Owen, Owen R., Trefriw 58:7

Owen, P. J., athrawes Lladin 28:2

Owen, R. G., Brogyntyn 31:20

Owen, Rachel, mam Brutus 26:5

Owen, Richard, Ynysmaengwyn 50:11

Owen, Robert (Eos Crwst) 7:14

Owen, Robert, mab Goronwy Owen 61:21

Owen, Robert, brawd John Owen 19:3

Owen, Robert, y nailer 7:14

Owen, Y Parchg Robert, Cwmafan 53:20

Owen, Robert, Derwinuchaf 28:2

Owen, Robert (Eryron Gwyllt Walia) 30:5, 17

Owen, Robert, llyfrwerthwr, Pwllheli 31:5

Owen, Robert, Pwllheli, argraffydd 2:13; 10:15; 56/57:34

Owen, Robert, Tôwr 10:15

Owen, Robert, Trallwng 30:6

Owen, Roger, Tyddyn y Graig 45:19; 62:13

Owen, Rhys, porthmon 26:2

Owen, Samuel, y Wig 39:16

Owen, Sarah, Cwmllwchwr 8:10

Owen, Sian 75:1, 14, 15, 16*

Owen, Sian, Ty’n-y-fawnog 34:20

      siôl pêsli 63:13

Owen, Tegid, siop tships 16:8

Owen, Thomas, tad John Owen, epigramydd 19:3

Owen, Thomas, bookbinder, The Library, Oswestry 3:11

Owen, Thomas, Llangelynin, rheithor 40:5

Owen, Thomas, Pwllheli, fferyllydd, drygist a grocer 56/57:33

Owen, Thomas M., Pwllheli 36:5

Owen, Thomas Richard (Homo Môn) 36:7

Owen, Tom, Cerrigydrudion 9:9

Owen, Trefor M. 60:9

Owen, W., Caernarfon 8:7

Owen, W., White Lion 43:3

Owen, W. S., Caergybi 35:7

Owen, Watcyn, teyrnged 17:15

Owen, Watkin, oriorydd 60:10

Owen, Wilfred 51:14

Owen, William, mab Goronwy Owen 61:21

Owen, William (Gwilym Alaw) 33:15

Owen, William, crythor 73:10

Owen, William, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Owen, William, Brogyntyn 26:10; 31:20; 34:17

Owen, William, Corlwyni 33:19

Owen, William, Cwmllwchwr 8:10

Owen, William, Llandybïe 8:10

Owen, William, Merllyn Gwyn 32:2

Owen, William, Pencraig Inco 7:14

Owen, William, Prysgol, cyfansoddwr 33:13

Owen, William, Tan y Felin, Llanddyfnan 7:10

Owen, William David 10:6

Owen, William Pugh, offeiriad Melbourne 8:11

Owen-Pughe, William 11:10; 19:5; 54:11

Owens, Owen, Tyddyn y graig 62:13

‘Oxford and Wales’, Richard Ellis 7:13

Oxford Book of Welsh Verse, Thomas Parry 26:7; 60:11

Oxford Miniature Editions 55:3

Oxonian in Norway, The, F. Metcalfe 26:11