Awduron


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

ab Owain, Steffan

Hen ragRedegydd golud y papurau bro 31:1011

Stenaid o hen weisg Stiniog 44:1819

Will Boots 40:5

Y wasg yn Ffestiniog 45(1):18

Y wasg yn Stiniog 45(2):17

ap Dyfnan, Emyr

Wyr Syr John ddim am yr Orsedd 35:4

ap Emlyn, Hedd

Ymgais anfuddugol Bardd y Gadair Ddu - am nad ydoedd yn perthyn ir beirniaid 34:13

ap Huw, Maredudd

Ap Ceredig: Cymwynaswr cerdd a anghofiwyd 74:1, 23

Arloeswyr y diwydiant diodydd ysgafn 71:1, 20

Hynt a helynt llyfrgell yr Hen Ficer 68:5

ap Owen, Steffan

Ashton, Glyn

Ffrindia 7:11

 

Baker, Michael

Theatr Cymru [llythyr] 44:3

Baylis, Dilys

Planhigion Eryri [llythyr] 32:2

Bowen, Geraint

Arwest Glan Geirionnydd 38:3

Brodyr yn Llundain, Y 4:9

Burdett-Jones, M. T.

Gwastrodwyr y geiriau 19:5

Lhuyd de luxe 22:20

Yn eisiau - ditectif 39:19

 

Carr, Glenda

Ds o Ffisig 32:9

Ceiriog, Huw

Twm or Nant a stad ei lyfrau 1:3

Chambers, L. L. Glyn

Cywirodd fathemateg Telford [Griffith Davies] 48:23

Charles, Geoff

Wedi gweld y crachach ar yr Orient Express 25:11

Clwyd, Hafina

Casglu mygiau 59:9, 15

Hen Ddarlun [llythyr] 32:2

Oriawr rhyw Gardi 29:13

Y llanast o lestri syn troin drysorau 12:14

Cowell, O. J. G.

Breuddwyd nas gwireddwyd 58:16

Yma ac acw 55:6

 

I'R BRIG

Davies, Caryl

Nodiadau ar arddangosfa Syr William Jones (174694) 54:20

Davies, D. L.

Dirgelwch Carnhuanawc air un dyn ydywr tri? 47:3

Gorchest Bob Owen y De [W. W. Price] 19:11

Davies, Edward

A ywr sarff yn cael ei beio ar gam? 48:5

Cymorth cyntaf y cyn-deidiau 43:18

Iachawdwriaeth hen Ffynnon Gwenfrewi 45(2):13

Rho i mi Fandragora iw yfed 45(1):3

Y llysiau syn iachau 44:9

Davies, Gwyn

Beth sydd yma? 56/57:31

Beth ywr gwir? 58:20

Davies, Gwyn Tudur

Cymdeithas Bob Owen 50:2

Davies, Helen Emanuel

Chwedlau Aesop 58:1920

Davies, Huw

Dic a Dewi ac Eben 27:17

Davies, John Eirug

Canmlwyddiant y Llenor 56/57:289

Y Parthsyllydd 51:9

Davies, K. Monica

Eben Fardd [llythyr] 21:23

Davies, Ken

Llun or gorffennol 62:1

Trychineb deuluol 61:23

Davies, Mary Beynon

Cyfrolaur athro 4:5

Davies, Megan

Cyfaill or Cwm 59:3

Davies, Raymond B.

Arweinlyfrau natur 11:13

Caban Fewyrth Twm 68:67

Cymraeg yr hen lysieulyfr 14:9

Llysieuwyr Ynys Mn 20:12

Naturiaethwr tir Barbados 18:5

Ymhlith yr anifeiliaid 52:1, 5

Y greadigaeth - yn y Gymraeg 31:15

Yr arloeswr ar arlynudd: William Curtisa Sydenham Edwards 56/57:224

Davies, Robert

Trysorau Speed 11:4

Davies, Sydney

Mrs Hugh Lewis y Criwr 69:9

Davies, Trefor

Alun Siapan - yn Mhont-y-Pwl 32:3

Davies, Tudor

Cofio Tecwyn (Y Parchedig D. Tecwyn Evans M.A., D.D.) 75:9

Davies, W. O.

Can mlynedd o wasanaeth 63:8

De la Haye, Phillip

Dathlu pedwar canmlwyddiant geni George Herbert (15931633), offeiriad a bardd 51:1415

Dennis, Ronald D.

Y Mormoniaid yng Nghymru 6:16

Drew, P. R. a Dewe, Michael

Effemera printiedig Cymreig 50:19

Dwyn mae cof 3:5?

 

I'R BRIG

Eames, Marion

Dafydd Lloyd 70:5, 7

Dafydd Lloyd, tad cyfraith Unol Daleithiau America 71:5

Edwards, Alun R.

Prynu llyfrau yng Nghroesor 8:15

Edwards, Elwyn

Gwaith wisgi ac ymweliad Michael Collins r Bala 60:1314

Edwards, Huw

Adar Cymreig ar ddu a gwyn 11:1415

Beth sydd ar eich pennau chi? - ac a ydyw Penwyddeg yn dychwelyd 45(1):1011

Edwards, Huw Ceredig 9:78

Edwards, Huw

Dannedd dodi - heb sbrings! 47:1819

Dehongli breuddwydion 28:5

Edmund Jones, yr hen broffwyd (17021793) 72:1516

Gutenberg ai Feibl 7:16

Mathemategydd y + ar - 24:1819

Y Gyfrol Gymraeg Gyntaf iw Hargraffu ym Mecsico 2:7

Y rhedyn yng Nghymru 21:19

Yn y dechreuad 3:13

Yr arlunydd stormus a bortreadodd Gymru 5:46

Yr hen feddyginiaethau 13:1415

Edwards, Hywel Teifi

Angau yr Eisteddfod 2:10

Edwards, Mair

Llestri llachar Cymreig [crochenwaith Abertawe] 60:45

Edwards, Rhiell Elidir

Faint sydd ar l?: hynt llyfrgelloedd capelir MC yng Ngogledd Cymru 54:12, 67

Llyfrgelloedd yr M.C. [llythyr] 62:13

Edwards, Trefor

Kate Winifred Jones Roberts, 18891971 53:79

Edwards, W. J.

Abel Ffowc - NID bali ffwl 37:5

Argraffwyr Caerfyrddin 69:6

Beibl y Crynwr 21:11

Blas y gorffennol ar yr hen gyfrolau 27:20

Cofio yr hen olygydd 47:4

Dafydd a Betsi Cadwaladr 61:23

Dewi o Geredigion 74:15

Hen argraffydd Thomas Charles 22:19

John Lloyd James Clwydwenfro 75:11

Jones & Co. y Bala 23:18

Lloffion Llangynfelyn 9:1213

O. M.Edwards ai hen gyfaill Nodwr 45(2):3

Siop Griffs 63:16

Tegidon 60:18

Tri arloeswr 65:13, 15

Tywydd mawr - ond wele helfa fras 5:7

Eilian, John

Crefft y Llyfr 1:6

Genedigaeth y Ford Gron - ynar Cymro 2:8

Elias, Marian

Cenhadon y llaw-fer 3:16

Elias, Twm

Ar lafar - ac ar gadw hefyd 25:5, 15

Ellis, Bryn

Mewnfudwyr i ddiwydiant plwm sir y Fflint 65:19

Ellis, Mari

Amryw gyfrolau 6:10

Cadw Ty yn 181517 Persondy Llanrug 56/57:5

Carnhuanawc - y dyn 72:9

Clirio silffoedd 75:23

Cofio Bob Owen 60:7

Cyfeillion awenyddgar 59:11, 13

Cyfrolau enwogion 44:13

Dan y Dwr 14:5

Dau gymwynaswr 55:10

Dirgelwch Meifod 69:7

Diwygiad ar Llyfr Gweddi 12:8

Eliza Charles 18:2

Evan Evans, Ieuan Glan Geirionydd 17951855 67:7

Pe Bawn in Froliwr 2:3

Rhoi ei le i Dwm Gwynedd 41:13

S.M.S. y ddynes newydd 74:11, 17

Sin Siencyn y bardd bach 71:15

Y bardd Alun ar Cylchgrawn 62:3, 5

Y cawr o Benllyn 65:1

Y presant priodas 25:13

Yr herw-heliwr a Deio Benrhydd 64:15

I'R BRIG

Ellis, Tom

Tyn-y-bont [llythyr] 70:14

Emlyn, Shan

[llythyr] 14:2

Ethall, Huw

Cadw, nid cnoi baco 62:5

Darllen pen Evan Roberts y Diwygiwr 45(2):2

Y Tyst ar Eisteddfod yn 1882 17:2

Evans, David Ellis

David Edward Hughes (18311900) [llythyr] 69:2

Evans, Dyfed

Cadwr record 10:13

Cip tu l i lennir papur bro 23:3

Darlun neu ddau heb ddod ir fei 21:3

Ennill Cwpan y byd? Naddo 17:16

Geiriadur Cymraeg gan y gwr o Bwyl 31:2

Hen docyn y wasg 15:3

Llestrin llefaru 24:5

Mwy am Bob Owen 4:11

Sgwennu Hanes Bob 1:6

Straeon y Brifwyl 47:9

Y Llythrennau Coll 3:3

Y Tn yn Llyn 38:11

Evans, Emyr

Mi ganaf 70:11

Evans, G. G.

Llyfrau Catholig 39:9

Llyfryddiaeth ryfeddol Gwilym Lleyn 43:20

Pam Warrington? 56/57:6

Pluen Gymreig ar wyneb y dwr 48:13

Tanysgrifwyr Rhys Lewis 42:1011

Evans, Glyn

Manion 5:16

Manion Byd 1:8

Manion Byd 2:10

Evans, Goronwy

Dramu ar gael 45(2):9

Evans, Gwynfor

Y Bob arall 20:2 [llythyr]

Evans, Ioan Mai

Bill Jenkins ai ffidil hud 42:3

Camp y sgweiar pan oedd yn hogyn pedair ar ddeg 5:10

Canrif y ffonograff 33:16

Cofio Edward Thomas 21:10

Cwch Enlli - ai un fel hyn? 23:7

Daeargwn 45(1):11

Dosbarth Bob Owen 18:5

Edward Thomas 39:5

Hen faril chweugain 25:9

Hen fri Cefn Amlwch 9:5

Hwylior trn tua harbwr Portinllaen 28:20

Meini Llyn yn y seler yn Lloegr 45(2):11

Pererindota tua Ynys y Seintiau 47:13

Saith Mil o Recordiau 2:9

Sampler y teulu 37:3

Seiniaur Singer 3:2

Teulu ar grwydr 6:16

Wiliam Llyn 12:16

Y ci a glywodd lais ei feistr 22:9

Yr hen ddaeargi Gymreig 24:3, 2

Yr hen fwthyn Cymreig 15:1

Yr Hen Gerddor 17:7

 

I'R BRIG

Evans, Manon Foster

[Owen Rhoscomyl] llythyr 61:11

Evans, Megan J.

Gwerth pres o liain llestri 16:3

Evans, Meredydd

Canur Cymru Coch 30:1819

Dirgelwch y dalennau colledig 37:1617

Eisteddfod y Cambria 2:1415

Ffynonellau canur bobl 20:20

Goleuni ar Dic Dywyll 6:12

Gwelodd hwn harddwch . 13:13

Pe cawn i hwn 4:3

Trwy dwll bach y clo 15:1213

Williams Pantycelyn 44:1618

Y garol nadolig Gymraeg 22:1819

Ymateb Da [llythyr] 31:2

Evans, Meredydd a Phyllis Kinney

Bugeiles y gwenith gwyn 35:5

Dauganmlwyddiant John Parry ddall 17:89

Evans, Meurig

Anffaeledig oel fy nhaid 34:10

Evans, Owen E.

Cyfrol werthfawr yn aros i weld golau dydd 58:34

Evans, Robin

Y grefft o ddarlunio hen ddamwain yn y pwll 29:5

Evans, Trebor

Ar y Costa del SOLomon Andrews yn Llyn Cartre celfyddyd yn atgyfodi 26:15

Evans, W. Meirion Ymddiriedolaeth Gogledd-ddwyrain India-Cymru [llythyr] 56/57:2

 

Francis, Dewi B. Y Brodyr Francis 73:911

 

Ffuretwr Bach, Y

Arian 33:10

Personoliaeth yn y llawysgrifen? 30:13

Diawl y Wasg ar waith 31:12

Ffuretwr Bach, Y 32:19

 

Gealy, Walford

Porslen Nantgarw ac Abertawe 65:45

Gibson, Kathryn Pritchard

Seliau Cymru 61:12

Gibson, Kathryn Pritchard a Gweneth Lilly

Garth Celyn - Llys Llywelyn ap Gruffudd 60:3, 5

Glyn, Dafydd

J.D. [llythyr] 61:11

Greenslade, David

Casglu llyfrau yn America a Canada 47:10

O Lydaw [llythyr] 44:15

I'R BRIG

Griffith, Ifor Bowen

Y llyfrau ceiniog 20:12

Griffith, T. Gwynfor

Il Pastora Fido (1950) 32:5

Griffiths, Bruce

Concord Philistia 47:17

Cymwynas y Sais ir hen iaith Gymraeg 48:3

Garddio yn Gymraeg: ychwanegiad 7:2 [llythyr]

Hanesydd lleol o hen wlad Llyn 21:9

Holl gyfansoddiadau Saunders Lewis 27:45

I drwsior hen drysoru 74:2, 5

Lln Cymru a rhyfel 15:1415

Lloffion 44:7

Llyfrynnau bychain 3:12

Nir Cymry trwy lygaid yr estron 29:17

Perl amheus [llythyr] 14:2

Pori mewn llyfryn a hwylio mewn cwch 45(2):16

Y gemau sydd gydar gwymon 8:67

Griffiths, G. Milwyn

Gyrfa a chefndiroedd Leila Megane ac Osborne Roberts 11:16

Griffiths, Rhidian

Alaw Ddu - or pwll at y gn 35:3

Clwb Llyfrau Cymreig 26:17

Cyfres y Brifysgol ar werin 24:10

Cyhoeddwr y fferi: gyrfa D. L. Jones Cynalaw 53:10

Doctor Dan 50:7

Gwr y gn 56/57:19

Hen bapurau ac argraffwyr Abertawe 17:13

Pop rhyfeloedd 34:18

Wiliam Price - ai drysorau 16:7

Y Gerddorfa 47:2

Y Salmau cn ar hen donau 21:7

Yfory amgueddfa Abertawe 29:19

Griffiths, T. Elwyn

Ar drywydd y llythyren Y yn yr Aifft 33:3

Darlithoedd Llyfrgell Pen-y-groes 63:7

Gruffydd, Eirlys

Crochenwaith Bwcle 9:12

Gruffydd, R.Geraint

Atgof am ddyddiau ysgol yr Esgob Richard Davies (1506?1581) 56/57:4

Beibl Mawr 1588 am ddim 15:16

Cri am lyfrau newydd ar ran eglwys newydd 23:1617

Cyfrolau Cymraeg a Chymreig a gyhoeddwyd hyd at 1600 9:4

Cyngor i fyfyriwr 13:11

Emyn Robert Vaughan 13:11

Rhagor o friwfwyd gweddill o fwrdd Robert Williams Parry 17:5

Y Bardd ar Gramadegydd 19:13

Gwyn, Elis

Ai Daniel Owen oedd yr artist? 31:5

Atgo o hen oludoedd O. M. 35:17

Colin Gresham 37:5

Datrys dirgelwch B. M. Lewis, artist 32:13

Storir capten a groesodd y bont 44:11

Trol a cheffyl 25:15

Wrth ei ddesg gyda L-G 36:13

Ynys y Saint - ar Lord [Ynys Enlli] 26:17

Gwyndaf, Robin

Bob Owen yng nghwmni rhai oi gyfeillion 5:89

Meibion cerdd 14:5

O faes y gwaed 9:20

Rhamant yr hen gariwr 16:89

Rhoi cof yr hil mewn cyfrolau 9:911

Staff newydd Sain Ffagan 61:15

Y crefftwyr yn eu hen fro 21:11

Y mae llyfrau fel ffynhonnau 51:8

Gwynn, Eirwen

Cyflwyno gwyddoniaeth yn Gymraeg 41:1819 

I'R BRIG

Haulfryn, Gareth

Dirgelion y darlun o Dwm or Nant 26:3

Hen wraig Gymreig, Yr 7:8

Herbert, D. Rothwell

Teulu Rothwell 38:15

Heywood, Margot

Hen drefn yn yr ysgol Sul 33:10

Ymfudo o Gymru a pheth or cynhaeaf 24:9

Howells, William H.

Hen ddarllenwyr 22:15

Hughes, A. Lloyd

Bob Owen a chymdeithas hanes Meirionnydd 70:3

Hughes, Clive

Addasu medal ryfel 65:20

Hughes, D. G. Lloyd

Addysg Chambers ir bobl 56/57:1417

Argraffu ym Mhwllheli 56/57:325

Beth am ein hen bapurau newydd 16:3

Ble maent ? 14:1

Caneuon y degwm 60:1617

Capel Salem [llythyr] 21

Carthen Pwllheli 75:7, 10

Hanes hynod Sarah Jacob y ferch a lwgwyd i farwolaeth 51:1, 37

Helach hynafiaid 20:19

Hen grair diwylliannol mewn ocsiwn 56/57:19

Pleser - a chost sgrifennu hanes tre Pwllheli 29:1617

Prifardd Pendant, cymeriad, casglwr 25:7

Printio Pwllheli cyn 1900 10:1416

Rees y siop, yr hen werthwr llyfrau 44:1011

Tipyn o froliwr? Derwenydd ai waith 69:1, 19

Y daeargi o wlad Llyn 36:5

Yr arbenigwyr Cymreig ar lestri arian a anghofiwyd 32:1819

Hughes, David E.

Syfrdanol fargeinion dyddiau a fu 26:20

Hughes, Eirys

Siop y diweddar Dafydd Hughes, Llandudno 72:5

Hughes, Elwyn

Casglur Hen Luniau 1:10

Pwy oedd Crefydd? 65:17

Hughes, Gwilym

Ffilmiau yng Ngwynedd 74:89, 16, 24

Hughes, Herbert

Ar drywydd Mistral - y dyn 47:3

Hughes, John

Campau y Cymro yn y Congo [William Hughes] 39:12

Hughes, John Williams

Yr hen olygydd 43:7

Hughes, Peter

Apl hen lestri Cymreig Abertawe a Nantgarw 6:89

Hughes, R. Elwyn

Cymraeg y Sais 3:2

Cywreinbethau Richard Morris 74:17

Darllenwyr dethol y Bont-faen 55:6

Iaith ddoniol y Cymry 69:13

John Jones, Syr John, ar lleuad 28:13

Lewis Morris ac eraill - ambell arysgrif 66:34

Lewis Weston Dillwyn ar Gymraeg 61: 20

Llwydlas ar Llyfr Dofednod 75:19

Tasgaur cyfieithwyr 39:5

Thomas Sims (18261910), arloeswr ffotograffiaeth 72:1

Y prisiau a fu: llyfrau Cymreig yn y catalogau 59:15

Hughes, R. Iestyn

Yr ymgyrch 56/57:34

Hughes, Selyf

Y Cymro a osododd America ar y map 34:7

Hughes, William

Steddfod mewn siop 49:9

I'R BRIG

Huws, Bleddyn O.

Bob Owen y blagardiwr 75:5

Huws, Daniel

Hel briwsion yr oesoedd canol 6:45

Huws, Howard

Ble maer Gymraeg am y pac o gardiau? 45(2):15

Gweddi Ffrangeg 7:2 [llythyr]

Llinellau a ddatganwyd 49:5

Huws, Richard E.

Ceir Corgi au cysylltiad Cymreig 67:11, 13

Einioes y Gazette 24:16

Geiriaduron Spurrell - au anhygoel werthiant 42:20

Geo Web: ffrind bob Casglwr 70:4, 14

Huw Ceiriog ai wasg 50:89

Lluniaur Cerddor [llythyr] 50:2

Teulu Spurrell - inc yn y gwaed 14:13

Tocynnau, os gwelwch yn dda 61:16

William Morgan Evans (18221884) Caerfyrddin, ai deulu 73:15

Huws, Ted

Llyfrau Thomas Pennant 65:18

Rhoi Mn ar y map 61:1011

Yr hen amserau 12:2

Huws, Tom

Casglu Anarferol [llythyr] 12:2

 

Ifan, Dafydd Guto

Alltud Eifion [llythyr] 28:2

Ar drywydd llyfryn nad oedd wrth fodd pob hanesydd o Gymro 59:12

Cardiau post darluniadol yn ymwneud ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru 60:12

Cardiau post syn gardiau Nadolig 58:13

Cardiau post y Genedlaethol 48:20

Cymryr Rhondda 36:11

Fy newis i 7:16

Helar cardiau post 28:7

Hen gardiau post yn y Gymraeg 33:11

John Edward Southall (18551928) 64:67

John Edward Southall (18551928) Rhan II 65:7, 9, 11

Mahaffey, Frederick H. (F.H. May) 18781960 70:9

Pilenni a chyhoeddiadaur rhyfeddol Alltud Eifion 27:1011

Pwy syn cofio Paul Robeson? 43:7

Pwyso a mesur y clasur Jerusalem: Y Ddinas Sanctaidd, T. E. Roberts 71:1314

Rhyfedd ac ofnadwy 30:13, 17

Y ddwy Sian Owen yn Salem 34:20

Y gof ar milfeddyg ar hynafiaethwr 32:17

Y portread Cymreig or Indiaid 26:3

Ifans, Glyn

Dyddiaur digofaint 45(1):5

Ifans, Dafydd

Kilvert ar Gymraeg 50:67

Llaw y meistr mawr 25:19

Iorwerth, Dylan

Trans y Papur Sul Sulyn 19:2

Islwyn, Dafydd

Enghreifftiau nodedig o ddiwylliant gwlad 9:15

I'R BRIG

James, Brian Ll.

Gwahoddiad 4:2 [llythyr]

James, E. Wyn

A phwy oedd y John Hughes yma? 45(1):2

Argraffwyr Pedr Fardd 28:1819

Cyfrol iw thrysori [llythyr] 43:2

Dirgelion torri Pedr Fardd or Seiat 29:9

Hoff lyfrau a llyfrynnau Pedr Fardd 27:1819

Pedr Fardd ar argraffwyr 30:1617

Pedr Fardd yn y glorian 26:1819

Y Llyfrau yn Nolwar Fach 39:1617

James, M. Euronwy

Cofnodion Undodwyr 18:13

David Charles [llythyr] 17:3

Y Cynfelyn ffraeth 15:11

Jarvis, Branwen

Emynyddes bror eisteddfod 53:16

Jenkins, David

Cyfrolau Gregynog au gwerth heddiw 3:4

Prisio llyfrau ail-law 3:9

Symud Llyfrau Bob Owen 1:7

Jenkins, Derec

Shemi Wd: Storiwr celwydd golau 10:5

Jenkins, Geraint H.

Laurel a Hardy Cymru: Doc Tom a Bob Owen, Croesor 63:5

Ufferneiddiwch brwd, Bob Owen 63:15

Jobbins, Alan

Cymdeithas Carnhuanawc [llythyr] 71:14

John Milton - ag ati 19:3

Jones, Alun

Egwisyn - dyma fe [llythyr] 28:2

Robert Gwyn ai Fariwns mewn Geirie 35:16

Jones, Alyn Giles

Rhamant y pren helyg 10:3

Jones, Awel

Mam a llyfrau Coed y Pry 58:24

Jones, Bedwyr L.

Yr Advertiser [llythyr] 9:2

Canibaliaeth ar y moroedd 24:10

Cocosfardd Caernarfon 8:16

Cyfres y Ceinion 34:18

Cyfres yr Enfys 31:17

Hen anrheg ir hen fam 12:9

Yr hen bortreadau o Dwm or Nant 28:3

Hen Rwymwyr Llyfrau 2:16

Jones, Beti

Cyhoeddi papurau newydd yng Nghymru 51:1617, 19

Cyhoeddi papurau newydd yng Nghymru 52:3

Newsplan Cymru [llythyr] 38:2

Jones, Brynmor

Cefndir llyfrgell y brifddinas 6:3

Jones, Carey

Y llanc o Bentrefelin 40:5

Jones, Cledwyn

John Glyn Davies a gofiodd y plant 45(2):1011

Jones, D. Bryn

Triawd y Blaenau 11:2 [llythyr]

Jones, Dafydd Arthur

Llond poced o ddoethineb 58:18

Jones, Dafydd M.

Gair ich cyfarch 38:17

Jones, Derwyn

Cerddi i Dafydd Hughes, Alyn Giles Jones, etc [llythyr] 73:20

Glanduluniana 38:5

Moliant Llyfrwerthwr [Siop Dafydd Huws, Llandudno] 37:16

Jones, Dewi (Dyffryn Nantlle)

Casglwr Planhigion Eryri [Will Boots 18051861] 39:10

Cyfrol yr amheuwyr: Y Vestiges 73:17, 21

Doniau ychwanegol dewin yr achau 48:7

Edwin Lees (180087) ai ymweliad ag Eryri 70:17

Flora J. E. Griffith 71:3, 7

John Wynne Griffith y Garn (17631834) 68:3

Llwybraur mynydd - ai enw da ei hun - yn llyfr bach yr hen dywysydd Cymreig 42:5

Marwolaeth Wil Boots [llythyr] 41:15

Multum in Parvo 47:19

Rhamant y Rhedyn 31:1617

Jones, Dewi R.

Yr olew o Lyn at bob gewyn 34:11

I'R BRIG

Jones, E. D.

Amryw berlau 23:9

Amryw drysor arall 25:17

Argraffiadau prin Emyr Humphreys 17:13

Cefndir Cyfres y Fil 1:12

Effemera Gregynog 15:3

Effemera Gregynog 16:13

Effemera Gregynog eto [llythyr] 22:2

Gweddi Ffrangeg y Sianel 23:17

Hen ddewiniaid prin 13:6

Hen geinder mewn coch, glas a melyn 5:16

Hen gyfrolau coffa 30:2

Hon yw fy nghyfrol i 20:1011

Llyfrau Ab Owen 2:12

Llyfrau pobl eraill 32:20

Merch y droell [llythyr] 26:2

Y fargen heb ei bath unwaith eto 27:13

Y Llyw Olaf 16:5

Jones, E. Lloyd

Cofio prifwyl Corwen 45(1):2

Jones, Elen Roger

Gwisgoedd 64:2

Hen ddillad 63:13

Jones, Elis Gwyn

Yr hen ffilm 14:9

Jones, Elwyn L.

A phwy ydoedd y Mrs Robinson yna oedd gan Thomas, brawd Howel Harris? 34:9

Brawd mawr Hywel Harris 38:13

Cofio Kitty 22:5

Dirgelwch Caerfallwch 19:16

Llew gweithwyr America 37:20

Llongau eraill Trefeca 25:20

Ochenaid lenyddol 30:15

Robert Lewis: Gwrth-arwr y Degwm 58:10

Jones, Elwyn

Ywain Lleyn [llythyr] 39:2

Jones, Emrys

Pedr Fardd 17751845 23:13

Jones, Emyr Wyn

Adlais o hen wrthryfel 18:15

Dwy gyfrol dau grynwr 3:1415

Dwy gyfrol dau grynwr 4:1415, 10

Fy nghyfeillion anwyl: apl anghyffredin 52:1214

Oll yn eu gynau amryliw 48:1819

Oll yn eu gynau amryliw 49:1213

William Jones o Ddyffryn Clwyd Y tangnefeddwr anghofiedig 56/57:36

Y dyfal ysgrifwyr o Lyn 22:3

Ystyriwch y gwyddau 56/57:89

Jones, Ernest

Robert Festyn Davies 58:67

Jones, Geraint

Sin Singer 20:2 [llythyr]

Jones, Gwawr

Iorthryn Gwynedd ar Llyfrau Gleision 61:67

[llythyr] 62:13

Jones, Gweneirys

Cardiau Post [llythyr] 30:2

Yr hen gardiau post 31:7

Jones, Gwilym

Atgofion am hen dy Cymreig 43:15

Dinistr Capel Salem MC Pwllheli 74:34

Sarff wenwynig 73:8

Jones, Gwilym Arthur

Bardd gweinidog dyfeisydd [ar Hywel Tudur] 38:9

Chwilen Gymreig Tywysog Ffrainc 7:6

Jones, Gwilym H.

Campaur diafol pan aeth ir afael r gair 6:14

Hebraeg o Gaer - Beibl or Bala 1:3

Jones, Gwilym R.

Brenhines y geiriau 13:7

Jones, Gwyn

Richard Lloyd Williams 18291907 72:7, 19

Jones, Gwyn

Teganau Trefnant 55:9

I'R BRIG

Jones, Harri Pritchard

Dowch i Bort Caerleon 25:3

Or castell ir bont 13:12

Jones, Hefin

Dic Dywyll [llythyr] 42:2

Dic Dywyll yn odlir mawr erchyllterau 42:13

Jones, Huw Ceiriog

yn holi Brynley F. Roberts 52:6

yn holi Dr Bruce Griffiths 56/57:301

yn holi Hywel Roberts 55:5

yn holi John Iorwerth Davies 53:5

yn holi Mel Williams 59:19

yn holi Rhidian Griffiths 66:5

yn holi Tegwyn Jones 54:9

Jones, Idwal Wyn

Crochannau - a Chymru 8:5

Jones, Ifor

Can Mlynedd o Recordio 1:10

Cartrer delyn 7:14

Y Recordio clasurol 3:11

Jones, Iorwerth

Crynhoad o hanes 16:14

Jones, Iwan Meical

Adnabod yr hen luniau 8:89

Calvert Richard Jones ai albwm ffotograffau 18:7

Lluniau Rhyfeddol Monsieur Daguerre 9:3

Oes aur yr hen dynwyr lluniau 24:17

Jones, J. Brynmor

Cefndir Llyfrgell Caerdydd 9:1719

Marwnad Williams [llythyr] 9:2

Jones, J. Henry

John Owen 20:2 [llythyr]

Jones, J. Meurig

Edward Richard (171477) bardd, ysgolhaig ac ysgolfeistr 69:12

Gwasg y Gaseg 68:7

Pamffledyn prin yn dod ir golwg 56/57:10

Jones, J. Towyn

Y Mesotint 73:35

Jones, John Gwilym

Y llenor cydwladol Cymreig [cofio Kate Roberts] 26:6

Jones, John Rees

Awen Steddfod y siop yn Lloegr 47:11

Jones, Mair M.

Cardiau Post [llythyr] 29:2

Jones, Mairwen Gwynn

Gwerthfawr drysor 5:11

Jones, Marian Henry

Yr Hoelen Wyth 17:11

Jones, Mary Vaughan

Tros yr Wyddfa - mewn bwced 40:1

Jones, Olive

Ceiniogwerth o ddosbarthu 17:1

Jones, Owen Vernon

Cyfaddefiad cysylltiadau Rhydychen - Crwban y Coleg 70:1

William Evans - tywysog y Porth (18641934) 68:1, 16

Jones, P. H.

Anturiaethaur Amserau 38:1617

Ar drothwy stori fawr Baner Gee 47:15

Cylchrediad y Faner, ffeithiau a chwedlau a thybed a drodd y fi 28:1011

Cystadleuaeth 185052 41:15

Difrior werin 20:3 [llythyr]

Diwedd yr Amserau 49:89

Dosbarthwyr, derbynwyr Yr Amserau 39:15

Dyddiau Hiraethog yn tynnu ir terfyn 40:9

Hen weisg 18:9

Mynd r inc ir Eil o Man 36:17

Pan chwythwyd Yr Amserau ir Eil o Man 37:13

Perchennog yr hen bapur o flaen ei well 45(2):15

Richard Hughes a hanes cynnar Hughes ai fab 54:35

Yr Amserau a Ieuan Gwyllt 42:19

Yr Amserau a Rhyfel y Crimea 43:19

Yr helgwn yng ngyddfau ei gilydd 45(1):16

Jones, Philip Llewellyn

Crochenwaith Ynysmeudwy (1) 71:9, 15

Crochenwaith Ynysmeudwy (2) 72:1011

Jones, Rhiannon Davies

Hanes plt Arch Bronfair 73:2, 18

Jones, Rhodri Gwyn

J. D. [llythyr] 61:11

Jones, Rhodri Prys

Clwyr hen geir 7:15

Dycnwch darfodedig y Cymry yn America 42:9

Hen Gymro fun ymladd tros Lincoln 33:13

Pwff o hiraeth 11:89

Sioncrwydd Ffrainc ar y ffordd fawr 24:15

Jones, Selwyn

Y darn prin 8:7

Jones, T. Gwyn

Cofion Cymru ar cyfrolau anrheg Cymraeg ir lluoedd 21:16

Dywr hen Brifwyl ddim fel y buo hi 44:15

Rhamant a helbul o hen lyfrau log 17:15

Jones, T. Llew

Wedi aml siom [cofio Dewi Emrys] 14:10

Jones, Tecwyn Vaughan

Calennig yr hen blant 21:1819

Jones, Tegwyn Rees Jones

[llythyr] 35:2

Jones, W. S.

Dywediadau Congo bach 33:20

Hel 8:12

Hel! 4:8

Nid mater bach, ond motor beics 38:20

Jones, William

Yr oedd yna hen glawdd terfyn [ar R. Dewi Williams] 16:1516

Joyner, Paul

Y portreadau yng Nghymru 22:15

I'R BRIG

 

Kenrick, Eddie

Llanc o Llyn 22:2

Kinney, Phyllis

Cyflwyno ein miwsig ir byd 43:17

Pysgota yng nghanol y tonau 40:10

 

Lewis, Aneirin

Caniadau Gwent a Morgannwg 24:7

Gwlad beirdd a cherddorion 35:14

Lewis, Gwyneth

Deuddeg Mil o Brintiau 2:5

Un ddafad ddu - un bunt 3:8

Lewis, J. Wynne

Hil Ednyfed Fychan a Rhyfel Glyndwr 72:17

Teulur mynydd 70:13

Teulur mynydd 71:11, 14

Lewis, Keith

[llythyr] 68:13

Lewis, Mair

Eisteddfod Mabon, Dyfed, Elfed a Madam Patti 50:45

Lewis, Mari

Brethyn gwlan 25:13

Hen gyfaill y delyn 20:5

Lewis, Richard H

Arlunydd Gwalia 34:17

Clement Robert Trueman . 53:1, 6

Dychymyg Arglwyddes Llanofer 180296 35:1

Campau y Wenwynen o Went 35:1

Y cyfarchion cyntaf 18:1

Y cylchgrawn na wyr neb amdano 36:3

Yr arlunydd Cymreig a anghofiwyd 45(2):1, 20

Miliynaur Edwardsiaid 52:16

Nedd ar cyffiniau: ardal Llinos ar Beili Glas 53:1114

Pen-blwydd hapus ir cerdyn post 53:15

Richard Wilson 17131782 50:1013

Richard Wilson eto 51:13

Lewis, Wynne

[llythyr] 62:13

Dipyn o fardd - a lot o dderyn [Dafydd Ddu Feddyg a hwyliodd gyda Capten Cook] 35:13

Linnard, Bill

Ar drywydd y cewri ym Mhatagonia 69:3

Hen effemera mewn corneli tywyll 74:19

Y gofgolofn anghofiedig 71:17, 19

Linnard, W.

Cyfrol heb gymar [llythyr] 23:2

Hen gatalog unigryw Cymreig 67:5

Hen nodau defaid Cymru 27:7

Hoppwsiaid - yn Gymraeg 7:2

Y perlau Cymreig o wledydd tramor 26:11

Lloyd, D. Tecwyn

A wyddoch chi beth ydi Gu? 48:10

A yw pob enw i lawr yn y gwyrthiol Lyfr Mawr? 32:16

Brenhinol ymhelaethu 43:3

Canu ir hen Gwin dros ganrif yn l 42:12

Cefn gwlad yn Uwchaled 48:1011

Cyfrol Gwrgant 6:2 [llythyr]

Cylchgrawn ir Hen Blant 45(1):7

Diwedd y Bennod - a Diwedd y Llyfr 2:2

Enwau Lleoedd [llythyr] 32:2

Hedd Wyn a Shakespeare 29:15

Hen gyfrolau diarffordd 5:12

Hen gysylltiadau [Twm a Brutus] 26:5

Ifan Roberts ai ysgrepan 34:19

Meddyg gwlad a gofiodd am yr enaid ar corff 25:2

Pa Aneurin? [llythyr] 39:2

Pa John Hughes - ac o ba le? [llythyr] 44:2

Pe cawn i hwn 3:7

Prifwyliaur dyddiau gynt 40:23

Pwy ywr awdur a phryd? [Rhys Lewis] 8:2

Rhai or hen rhyfeddodau 35:19

Salmau bum canrif cyn Dr. Morgan? 31:1

Y casglu mawr 41:9

Y stori a dyfodd am Ferch Megan 45(2):3

Yr Apl at hanes 14:7

Lloyd-Morgan, Ceridwen

Anturiaethaur Gymraes 16:11

Dryllio delw O. M. 42:2

Y Llyfr Coch o Hergest 50:3

Lloyd-Morgan, Ceridwen a McMahon, Rose

Ladis Llangollen a Phlas Newydd 44:5

Lffler, Marion

Ugain copi yn unig 64:18

Lynch, Peredur

Wele atgyfodir Hen Gyrph 43:16

 

Llewelyn, Don

Cysgod dros yr haul 68:89

Morris Humphreys: arwr amheus 64:1011, 13

Siop William Evans 59:67

Llewelyn, Gwyn

Croniclwyr y rhyfeloedd 23:5

Evan Thomas ai llyfrgell 3:7

Llwyd, Hefin

Athan Fardd ai luniau [llythyr] 33:16

Llwyd, Rheinallt a Gwilym Huws

Canrif o argraffu yn Llandysul 48:9

I'R BRIG

Madden, Lionel

Y Wesleaid au Plan (c) 68:4, 11

Mathias, W. Alun

Canfod copi arall o Destament Salesbury 42:15

Cnoi baco 61:1415

Testament Newydd ein Arglwydd Iesu Christ 41:5

Matthews, Geoff

Calennig [llythyr] 22:2

McMahon, Rose a Ceridwen Llwyd-Morgan

Ladis Llangollen a Phlas Newydd 44:5

Medi, Buddug

Penrhiw 60:9

Rhamant yr hen Sipsiwn Cymreig 44:20

Meirion, Dafydd

Tipyn o Swn 45(2):9

Millward, E. G.

Cymryr cardiau post 55:1315

Eben Fardd [llythyr] 21:2

J.M.S. [llythyr] 59:15

Josephus [llythyr] 10:3

Y Fictoriaid yn gwenu 10:7

Mitchell, Cheryl

[llythyr] 62:13

Morgan, Derec Llwyd

Anfethodistaidd? 6:6

Caniad Solomon 13:2

Cofio Islwyn 11:5

Cofio llenor a anghofiwyd 4:10

Hel merchaid 22:17

Kilsby 37:7

Llafur caled cyhoeddir Beibl Mawr 30:9

Pedair canrif wedir wyrth 19:14

Pobl y goets fawr 27:11

Pwy oedd Mr. Sophronikos? [llythyr] 9:2

Y Ffydd Ddiffuant 2:16

Morgan, Dyfnallt

Casglu coronau a choed derw 13:10

Cofio Ceredig 4:4

Gemau Pant a Bryn 23:7

Harold Stanley Jones (190189) 45(1):15

Morgan, Gerald

Baledi or hen ganrif 13:8

Cerdd John Parry 9:6

Dirgelwch Aristotle 4:8

Enwaur Beiblau 2:12

Gogoniant y geiriau 12:3

Helar hen faledi 7:5

Helyntion yr almanaciau 18:11

Helyntion yr almanaciau 17:12

Llyfrau gwerinwr yn 1856 75:2

Nid ir sgolor yn unig 19:9

Rhamant casglur enwau lleoedd 45(2):5

Tynnu dŵr och dannedd (J. R. Morris) 58:4

Morgan, Prys

Hela enwau - a chyfrol yr hen Harlech 31:20

Hen ddifyrrwch gwŷr Caernarfon - ac eraill 5:6

Newyddion braf a ddaw on bro 10:4

Peidiwch llosgi dim! 2:4

Morgan, T. J.

Bargen yr Historie of Cambria 30:11

Morris, D. Gwynne

Rhuthun ar cylch drwy hen gardiau post 61:1819

Teganau Trefnant ar Eisteddfod 69:45

Morris, Hywel

Ble mae Owen Myfyr a Dafydd Ddu Eryri? 47:1

Morris, Neville

Tri dyddiadurwr o fror Brifwyl 48:15

Yr arlunydd mawr a anghofiwyd [Thomas Jones Pencerrig 1742803] 39:1819

Mostyn, Alys

Llestri glas a gwyn 7:3

Mwyn, Rhys

Morris Parry, Caer 66:67

 

Nadolig Llawen 3:10

I'R BRIG

Owen, Bob

llythyr at Henry Hughes 75:24

Sion Wynn o Wydir 75:3, 5

Owen, Bob, Dinbych

James Sauvage a Lloyd George 56/57:10

Owen, D. Huw

Map-proflen o Gymru gan Saxton y map cywir cynharaf o Gymru 41:20

Owen, Gwenan

Achub y ffilmiau 40:3

Owen, Ifor

Bob Owen Croesor 67:12

Owen, J. T.

Y John a aeth i Loegr 6:5

Owen, Meurig

Mwy am bulpud coffa 51:12

Owen, Valmai

Llyfrau pobl eraill 33:12

Tecwyn [llythyr] 22:2

Owen, William

Er cof am Lew 6:16

Owen, William (Borthygest)

Hen Frynsiencyn a gm o griced 48:13

Lle bur hen Gymro cyn dyfod y llama 45(1):14

Yr olaf or barwniaid 40:13

Owen, William H.

Recordiau Llanelly 71:2

Owen, William

Mewn ocsiwn yn y Gaerwen 75:12, 21

O dan y mr ai donnau mae yna aml i drysor 32:13

Yn ocsiwn CIC 69:8, 13

 

Parri, Gruffudd

Siasbin 42:10

Parri, Harri

Hanes meddyginiaeth 4:2 [llythyr]

Parry, Charles

Dennis Brand, pennaeth Cymreig 74:21

Testament Salesbury arall 44:2

Tocyn Pwy? 40:20

Parry, Edgar W.

Cadw cofnod y capel 39:13

Y ddau ysgogiad mawr [Welsh Botanology] 41:12

Yr offeiriad a anghofiwyd 45(1):9

Parry, Enid

Grace Gwyneddon Davies 43:5

Or Neil i Fenai 29:3

Parry, Gruffudd

Weiarles a gramaffon a hen bryddest Tomos 28:19

Yr hen FFA a arbedwyd or Corsydd 30:1011

TLDJP yn y lloft stabal 24:2

Parry, John Glyn

Cymror carchar 35:10

Parry, Thomas

Cyflwynor byd i werin Cymru 12:13

Cyfres y Sant 10:5

Gair y gwybod 11:12

Geiriadur anarferol hen Gymro cartrefol 22:7

Gweisg preifat 4:12

Gwellar da yn America 20:16

Hendregadredd 15:5

John Owen - Epigramydd 19:3

[llythyr] 4:2

Prifysgol a gwerin 13:6

Y Geiriau ar Hen Eiriadur 1:7

Y Seren Fore 9:14

Yr hen ryfeddod o Langwm [daucanmlwyddiant Huw Jones] 16:16

Parry, W. Jones

Mr-leidr ym Mn 72:2, 1819

Parry, William David

Iachawdwriaeth yng Nghymru 21:5

Perisfab

Y Bwthyn ar y bryn 3:5

Phillips, Menna Heledd

J. Milton - nid J. Williams [llythyr] 18:2

Y cwpan 18:3

Phillips, Rhiain

Cofiant George Foulkes [llythyr] 32:2

Pleming, Alwyn

Pwy yw JD? 62:7, 9, 11

Plwm, Mici

Poteli gweigion Mici Plwm 30:7

Price, Emyr

Crynhoir perlau 14:15

Udgorn Rhyddid 4:67

Y stori tu l ir cyfnod [Yr Arglwydd Cledwyn] 41:7

Price, Gwynfor

Rhwymyn sidan gwyrdd eisteddfod y Gadair Ddu 53:6

Pritchard, Edgar

Caswallon Law Hir 74:7

Croes nawdd tywysogion Gwynedd 64:3, 20

Pritchard, Mair Eluned

ab Hu Feddyg ac Anwylini 43:1011

Buchedd anner dew Hu gadarn 40:11

Cerddi cynnar y Cynan arall 47:11

Pe cawn i hwn 5:3

I'R BRIG

Ramage, Helen

Crandrwydd y perlau mn 24:1415

Hoelion Wyth - traed o glai 16:1213

Manco copac 4:2 [llythyr]

Ornaments yr hen ynys 20:10

Wynebau Lewis Morris 10:89

Rees, D. Ben

Arbennig i gofior Diwygiad [llythyr] 33:16

Ble maer gyfrol ar lysenwau y Cymry? 27:9

Camp yn Lloegr gan y golygydd o Gymro 12:15

Casglu Aneurin Bevan 62:15

Cofio Caerwyn eisteddfodwr o fri 66:2

Cofior Eryr Gwyllt 30:5, 17

Goronwy Owen a Walton 61:21

Gwerinwr deallus o Lanefydd 70:6

Hanesydd Dinas Lerpwl 42:7, 9

J. Howell Hughes, Lerpwl (190898) 63:3

Morris Eddie Evans, 18901984 49:1011

Oes aur Cymry Middlesbrough ar cyffiniau 75:6

Patagonia [llythyr] 14:2

Un o hen gyfrolaur Ysgol Sul 26:13

William Rees (Gwilym Hiraethog) 54:1113

William Rees (Gwilym Hiraethog) 55:78

Y cofiannau diddorol Cymraeg 59:20

Yr hen law a gofiodd am Lot 32:15

Yr inc Cymreig yn Utica 9:5

Rees, D. Ben, etc

Pwyllgor Mileniwm Cymry Glannau Mersi 66:16

Richards, Edwen M.

Cofio campaur hen gerddor 43:11

Roberts, Brynley F.

67 milltir am 11 Miliwn 56/57:21

Beili glas 17:7

Clwyf y cyfresi 74:22

Clwyf y cyfresi (2) 75:8, 10, 24

Cyfrol fawr Edward Lhuyd 20:13

Cyfrol gyntaf Edward Lhuyd 22:1011

Dug Essex ar Hen Salmau 32:12

Gair gan y Cadeirydd 49:2

Llafur perffeithydd 7:13

Llyfrau Cymraeg Evesham 40:1415

Manion 15:4

Manion 20:15

Mawr a mn 55:34

Tair gyrfar ysgolhaig mawr [cofio Syr Thomas Parry] 26:7

Un llyfr - dau ddiwyg 56/57:6

Wyneb-ddalen gair y Bywyd 34:45

Y manion diddan 11:7

Ymholiad [llythyr] 26:2

Ysgolheictod chwaethus 56/57:20

Roberts, Elinor

[llythyr] 62:13

Roberts, Ernest

Helynt tywysog yn y brifwyl 35:20

Roberts, Glyn

[llythyr] 63:7

Roberts, Glyn E.

Hed amser 60:10

Roberts, Gomer M.

Campau Twm Sin Cati 9:3

Dirgelwch Oriel y Byd 17:11

Dyma fy Llyfrau Hanes Lleol 1:5

Hen drafodion yr eisteddfod 8:4

Hen faledir glowyr 15:13

Y darlun arall o deulu David Charles 17:3

Yr hen farwnadau 11:11

Yr hen rwymwyr 3:11

Y Digrifwr 1811 10:2

Roberts, Guto

Brodyr y Bodiau Duon 1:2

Cau drysau capel Robert Jones Rhos-lan 45(2):7

Creu wyneb i ddewin Blodeuwedd 39:11

Dechrau arlunio wedir hanner cant 48:1

Lleol a chenedlaethol [gweisg bach] 21:17

Parry-Williams a soned ei dad 45(1):17

Y berl briodas, eto 49:2

I'R BRIG

Roberts, Gwen

Pigion o silff lyfrau Hugh Roberts (182185) 59:17

Roberts, Haf H.

Y Gwarchodfeydd Natur 16:5

Roberts, Huw a Llio Rhydderch

Telynorion Llannerch-y-medd 66:1, 16

Roberts, Huw

Catalog J. D. - ar gwerthu trwyr post 35:15

Roberts, Hywel

Ieuan Ddu ac Almanac y Cymro 55:20

Roberts, Ifan

Cerbydau carreg boeth 22:11

Roberts, Iolo Francis

Gosod Cymru ar y map 41:10

Roberts, Iona

Mynd dros ben llestri ar dir a mr [Eisteddfod Frenhinol Ynys Enlli] 33:9

Sgwner yr hen weinidog [y Luther] 30:5

Roberts, J. Aelwyn

Tybed a oes gennych ffortiwn ar y silff ben tn 20:7

Roberts, Jesse T.

Pwy yw Ned o Fecsico? 5:2 [llythyr]

Roberts, John (Groeslon)

Llyfrau gwiw Glynllifon 24:7

Roberts, John

Codi hwyl ir hen blant 13:5

Crefyddwyr ac esgeuluswyr Llanerchymedd 58:12

Cyfrolau Gilbart 4:2 [llythyr]

Cytundeb fferm fy nhaid 41:13

Jonir Groeslon 36:89

Roberts, M. Selyf

Cymraeg Cymryr Gororau 24:20

Roberts, Marian

Ad-argraffiadau gwasanaethau llyfrgell Clwyd 54:8, 13

Roberts, Maxwell

Cymraeg y beddau pell 48:17

Roberts, R. Alun

Byd Natur 74:15

Roberts, Richard Harris

Ymholiadau 4:7 [llythyr]

Roberts, Selyf

Dwyn i gof hen feistr y ffidil 43:9

Hynt hen blasau y gororau 26:1011

Roberts, Tomos

Campwaith y Derwydd [Henry Rowlands] 23:19

Chwedloniaeth egluror enwau lleoedd 29:1819

Dirgelion llestri Bethel 21:15

Manco copac 4:2 [llythyr]

Tad Madam Wen 10:6

Ymgais y wasg i egluror hen enwau lleoedd 30:67

Rowlands, Emyr

Owen Rhoscomyl [llythyr] 60:15

Rowlands, Eryl

Cyfrolau brau yr hen ganrif 3:6

 

Rhiannon, Sian

Y wasg Gymraeg yng Ngwent 36:1819

Y wasg Gymraeg yng Ngwent 37:1819

Y wasg Gymraeg yng Ngwent 38:1819

Rhisiart, Derith

Llyfrau coginio Cymraeg 61:45

Rhosier, Nia

Herald Hedd [llythyr] 35:3

Rhydderch, Llio a Huw Roberts

Telynorion Llannerch-y-medd 66:1, 16

Rhyfeddodau yr hen lanc 5:7

Rhys, Beti

Cofio am Rymni 41:17

Ifor Cwm Gwys 39:7

Twynog a Rhymni 40:1617

I'R BRIG

Saer, D. Roy

Maer hen Farin dal yn fyw 12:16

Samuel, Olwen

Cyfrolaur Genhadaeth 19:7

Selwood, Nansi

Bywyd a marwolaeth Eglwys Jerusalem 29:1011

Rhwng y tudalennau 18:3

Sims-Williams, Patrick

Llawlyfr yr Juvencus [llythyr] 69:2

Stephens, Meic

Bloc Pwy? [llythyr] 32:2

Cerdd Calcutta 11:2 [llythyr]

Stampiaur prifeirdd 12:16

Y bersonoliaeth wedi ei stampio 5:3

 

Thomas, D. Whiteside

Bwytan iach stalwm 40:7

Casglu llythyrau busnes 47:13

Datgeiniaid Llanllyfni a cherddorion Llanrug 31:19

Dim robin goch, dim Cymraeg 36:1

Dirgelion trysorfar daflod 41:12

Eisteddfod y plant 1910 37:2

Sigma aseryddiaeth 64:19

The church by Banus Byne a Samuel y gwehydd 65:2

Thomas, Doris a Maldwyn

Grace Gwyneddon Davies 42:1617

Thomas, Graham

Casglu Awtomobilia 67:9

Thomas, Gwyn

Hen Nic yn yr ysgol 36:4

Thomas, J. Hywel

Cynilo Stalwm 22:5

Thomas, Mair Elvet

Blwyddyn yn Llanofer 38:1011

Dyddiadur Llanofer 39:9

Lewis Powell - yr hen gasglwr unigryw 37:1415

Thomas Stephens - fe ddrylliodd y delwau 35:9

Thomas, Maldwyn a Doris

Grace Gwyneddon Davies 42:1617

Thomas, Maldwyn

Argraff inc y teulu ar Wynedd ac ar Went: Seren Casnewydd a Herald Caernarfon 35:1819

Brwydr dau bapur 14:14

Cylchgronau Caernarfon 180055 10:1011

Cymraeg y Nelson 1:9

Dull Beriah o dra-dyrchafu ei genedl 29:20

Gwyneddon 40:1819

Hanes yr ynys yn y papurau 20:17

Hen gefndir yr Herald Cymraeg ac inc Caernarfon yn sychu 23:1011

Hen gofir inc 15:8

Herald y Cofis 8:12

Hugh Humphreys, arglwydd yr inc 8:13

Hunllefau Judith Hall Williams 48:1415

O fewn trwch blewyn i lansio papur dyddiol 45(2):1819

Pobl y Gazette 16:7

Porth tair mil Y Genhinen 36:10

Testament Caernarfon [llythyr] 35:2

Y copi cyntaf o hen gylchgrawn yn dod ir fei 25:10

Y Papyr newydd Cymraeg 18:16

Thorne, David

Steddfod Spandau 64:17

Till, Anne

Or wasg 56/57:5

Treharne, Donald M.

Ceiliogod Llanelli 74:1213

Jwg amser te 63:912

Y ddolen gyswllt 61:8

Trevor, Alun

Y Singers [llythyr] 35:2

Troughton, William

Y cerdyn post darluniadol yng Nghymru 55:1112, 16

Tudur, Gwilym

Bathodyn swyddogol 15:2 [llythyr]

I'R BRIG

Vaughan, E.

Egwisyn [llythyr] 27:2

 

Walters, Huw

Athrylith Bogel Egel 16:2

Cip ar y ddrama yn Nyffryn Aman 50:14

Cipolwg ar gofiannau 6:13

Cofio E. D. [hysbyseb] 47:9

Dau lenor or Sgiwen 53:34

Dyma pwy oedd Egwisyn 30:19

Gwasg y Cymoedd 34:18

Gwawr Robyn Ddu Eryri 11:3

Hen broffesor 8:1011

Homo Ddu - ai debyg 36:7

Ieuan Ddu Alltwen 49:3

Inc ym Mhwllheli 32:20

Lamp y Cymro 67:34

Llais llyfrau Pryse, Llanidloes 65:11

Llyfryddiaeth Cylchgronau Cymreig 18511900 75:17, 19

Rhagor am fro Gwalia [llythyr] 10:2

Rhai o nofelau Elwyn a Watcyn Wyn 48:1617

Rhestru cynnyrch y wasg gyfnodol Gymreig 52:710

Sin Siencyn - y casglwr mawr 14:16

Syr John mewn print 10:1112

Watcyn Wyn 52:1415

Y Seren Orllewinol 65:15, 19

Yr Adolygydd ar Beirniad: eu cynnwys au cyfranwyr 59:13

Yr eisteddfod Lwyd 13:16

Watkins, John

Teithi Cymro yn y dwyrain canol a phell 28:17

Watts, Gareth O.

Llyfryddiaeth [llythyr] 33:2

Watts, Trevor

llun olew James Owen (16541706) [llythyr] 73:13

Trysor Edmund Jones 4:5

Y trysorau a gadwodd y capel 37:9

Wicklen, Stan

Argraffwyr Rhiwledyn [llythyr] 35:2

Beibl y Melinydd 71:7

Dauganmlwyddiant yr arloeswr o Drefriw [Dafydd Jones] 27:1617

Hawlfraint a gwerthiant cerddi Ceiriog 32:5

O. M. Edwards a chyfres y fil 42:15

Pedwar canmlwyddiant argraffu yng Nghymru 31:1819

Pen-y-gaer [llythyr] 75:21

Y gaer fawr yn Ahmednagar 45(2):7

Y wasg a gollwyd [llythyr] 24:2

Wiliam, Dafydd Wyn

Argraffu Llangefni 31:13

Argraffwyr Caergybi 24:19

Argraffwyr Caergybi 25:19

Awdur o Fn 11:2 [llythyr]

Casglur llyfrau cynnar 29:15

Beibl 1588 [llythyr] 35:3

Dau lun 56/57:9

Enllib hen nofel 41:9

Ffarwel i inc Llannerch-y-medd 21:13

Garddio 4:7

Gemaur Cocos 11:5

Gwerthu plt Nantgarw 22:9

Hen argraffwyr Caergybi 28:1617

Lloffwr anarferol a oedd braidd yn rhy wreiddiol 34:15

Llun Lewis Morris 13:2 [llythyr]

Mwy am inc Llannerch-y-medd 23:15

Mwy am y Telynor Dall 36:2

Mynydd y Gof 40:19

Mynydd y gof 41:19

Mynydd-y-gof 45(1):19

Ned Mn 11:10

Ned Mn 9:14

Nid ywr tri llyfryn a nodir isod yn Libri Walliae [llythyr] 33:2

Peintiadau Fictoraidd 3:9

Platiau llyfr [llythyr] 9:2

Rhad rodd 7:2 [llythyr]

Sawl copi or Beibl Mawr sydd ar l? [llythyr] 29:2

Stori brin Mynydd y Gof 38:17

Tad y Skinner [llythyr] 26:2

Trebor Mn ai weithiau 12:12

Y casglwr o Fn 5:13

Y casglwr o Fn 7:10

Y Fargen 4:7

Y Ffortiwn Fawr ar Hen Ddarlun 2:11

Ym Mn - Llenor cocos hefyd 16:11

Ymyl y Ddalen 2:4, 30:9, 33:2, 35:2, 36:7, 37:2, 38:2, 42:3, 43:2, 44:5, 45(2):9, 56/57:10, 59:13

Ymyl y ddalen (Aberth y Geiriadur) 47:9

Yr Hen ardd 3:5

Yr inc yn Llannerch-y-medd 19:15

Yr inc yn Llannerch-y-medd 20:3

Ystryw cyhoeddwyr 24:9

I'R BRIG

Wiliam, Eurwyn

Anno Domini 42:7

Cartrefir bobl 21:89

Er cof 19:8

Josephus 9:8

Ond tydi pethau wedi newid 29:7

Wiliam, Mary

Gwerthu yn Gymraeg 36:20

Mrs Gladstone ar blt 27:3

Y Chwedl Gymreig 31:3

Y diarhebion 14:3

Y dylanwadau distaw 18:8

Y Gymraeg ar lestri 65:3

Y lwmpyn gwydr 39:13

Yr hen arian hen yna 41:3

Williams, Alwyn

Cr y wig 20:2 [llythyr]

Williams, Cledwyn

A phwy oedd yn y castell ond Nehru 44:14

Dyrys daith o Gallipoli i Gaersalem 30:3

Pan oedd Victoria ar ei gorsedd Gymreig 44:14

Ychwaneg o drychinebau teulu O. M. 44:14

Yr oedd Iolo yn un o Gymryr Seiri Rhyddion 47:7

Williams, Dewi

Anffaeledig belenni Dryg Bach y Port 32:7

Cadair y bardd 31:11

Capten Gellidara ar ci du 47:2

Cofadeiladau o ddyddiaur Derwydd? 48:20

Cyfrol brin yr hen filfeddyg 26:10

Datrys dirgelwch men Eifion Wyn 44:1, 3

Dyn a dynnodd ei lun 25:10

Gwaith Sin Ebrill ar weld golau dydd 31:9

Hiwmor dieithr heddiw 37:11

Hugh Hughes yn ennill ei le 41:11

Lluniau Julius Caesar 35:11

Map y Llew 34:17

Ond dirgelion yna o hyd 27:2

Pamffled [llythyr] 26:2

Resgob annwl 28:9

Y traddodiad a garlamodd i drer Brifwyl - a goleuni sbon ar Men Eifion Wyn 32:102

Yr hen gerddor o fro Bryn Terfel 45(1):19

Williams, E. Emrys

Arferion priodasol yn yr hen ddyddiau 20:18

Williams, E. Namora

Dyddiadur gwladwr rhwng rhyfeloedd 33:1719

Williams, F. J. (Frank)

Ned Sera Jos 6:2 [llythyr]

Williams, G. Haulfryn

Gilbart 5:2 [llythyr]

Mn lwch y cloriannau 6:15

Darlithoedd blynyddol Llyfrgell Pen-y-groes 60:1920

Dydd y pethau bychain 12:11

Williams, H. Garrison

Fe Fum Innaun Bacmon 2:13

Williams, Huw

A fu golledig ac a gafwyd 5:15

Alawon Cymreig, Almaenig eu harddull o law Sgotyn 69:15, 17

Alawon Cymreig, Almaenig eu harddull o law Sgotyn 70:15

Ap Glaslyn 41:10

Apl gyfrin y llyfrnodau 43:13

Bargen yn y brifwyl 21:20

Calon Ln yn yr Alban? 56/57:29

Camp a rhemp Ieuan Gwylllt 47:5

Canmlwyddiant Ieuan Gwyllt 1:2

Ceiriog - Y caniadwr mawr 33:5

Cerddorion 1877 8:3

Cerrig milltir rhyfedd yr wyl 11:6

Cyfrol brin [llythyr] 47:2

Cymysgur Penceirddiaid [llythyr] 9:2

D. R. Hughes ar Cofion 49:15

Dau hen eirlyfr cerddorol cynnar 27:15

Dau o weithiau prin Sin Singer 18:14

Hen gyfrolau au cysylltiadau 25:9

Hen helbul y ddau gofiant (atgofion Griffith Jones) 48:11

James Ifano Jones (18651955) 51:78

Manco copac 4:2 [llythyr]

Miwsig Llanidloes 14:8

Nodaur anhygoel blantos 23:20

Pam mae ambell i gyfrol mor brin 36:14

Pe Cawn i Hwn 2:6

Preisiaid cerddorol Gwent 35:7

Prisiau, prinder cyfrolau cerdd 20:1415

Rhagor am R. S. Hughes (185593) ai Elen Fwyn 63:1415

Rhufoniawc - diflaniad Oriel y Bardd 29:11

Swyngyfaredd yr hen recordiau 12:45

Y Cerddor mawr or Bala 60:11

Y cyhoeddwr a anghofiwyd 6:7

Y dyrys hawlfraint ar y Nefoedd! [canmlwyddiant Leila Megane] 45(1):1

Yn Drych yn dathlu 73:7, 18

Yn yr ysgol gydar hen NIC 37:9

Yr anhygoel gasgliad 10:16

Yr hen gyfrwywr o Lanrwst ai rodd or dn ar ddu a gwyn 38:7

Yr hen lyfrbryf 5:2 [llythyr]

I'R BRIG

Williams, Irene

Hanes llestri merched Cymreig 73:1213

Williams, J. E. Caerwyn

Dewin y geiriau [Syr Ifor] 14:12

Williams, John

Hen gyfaill Lincoln a anghofiwyd yng nghysgod y Lloyd George ifanc 34:3

Llew mawr Cymreig Awstralia 37:10

Williams, John Dilwyn

Dau bortread Hugh Hughes 19:1

Williams, John Ellis

Pan oeddwn in olygydd 36:9

Williams, John H.

Trebor Mn [llythyr] 12:2

Williams, John Llewelyn

Cardiau Post [llythyr] 32:2

Golwg arall ar y chwedl Gymreig 2:15

Yr hen Salmau [llythyr] 32:19

Williams, John Roberts

Ar drywydd yr hen darw ar t biff 47:20

Genir Casglwr 72:3

John Eilian - y gloyn byw 25:14

Williams, Lis

Adolygiad (A Rhondda Boy) 73:11

Casgliad o raglenni 67:1516

Williams, Melfyn R.

Adolygiad [Cymry Lerpwl ar cyffiniau] 60:17

Amser i Balu - ac i Arddio yn Gymraeg 1:11

Cyfrolau hynod 7:7

Gwyddonwyr o fri 62:2, 11

Hugh Davies (17391821) 66:8

Paffwyr Cymru 59:18

Yr hen gyfrolau meddyginiaethol 4:13

Williams, Mona

Tua Chaersalem 31:12

Williams, Myra

Trebor Mn 13:2 [llythyr]

Williams, Norman

Bri y Papurau Bro 1:4

Gwyrth y ganrif 4:11

Yr ardderchog 64, 750 13:3

Williams, Pegi Lloyd

Rhen Glochyddion 73:19, 21

Williams, Robin

Cyfrol neu ddwy 14:11

Dau dro yn yr Eidal 25:1819

Maughan am goed, minnau am gn 28:45

Y cawr mawr bychan 75:14

Williams, Robyn

Lluniau o Armenia, Caergybi - pwy all helpu? 62:16

Williams, Roger Jones

Llew o blith llyfrau 6:11

Williams, Rol

Y Caban coch 42:11

Williams, Trefor

John Evans (177099) 68:2

Williams, W. D.

Yr hen feudwy ai hen lyfrau 5:14

Yr Efrogydd 7:12

Wyn, Eirug

Gwaith Gilbert [llythyr] 12:2

Erthyglau heb awdur (cyfraniad y golygyddion?)

 Cyfrolau y Genedl 2:2

Trychineb Snell 2:3

Dirgelwch Aristotle 2:9

Dwyn mae cof 3:5

Y Swyddfa 3:13

Rhyfeddodau yr hen lanc 5:7

Dim newydd mewn Sebon 8:11

Rhybudd: gallasai darllen y faled isod niweidio eich iechyd! 8:14

Ynys yr Hud 15:9

Holl daith yr anialwch i gyd 16:1

John Milton ac ati 19:3

Amserau Cymru 20:5

Nodaur Enwog 20:11

Yr Arwyddlun 20:15

Twll yn y wal 25:3

Welsoch chi hon? Go brin 28:11

Geiriaur Bywyd yn Gymraeg 40:20

Noson Fawr y Brawd Llwyd 40:20

Tri chwarter canrif y Mormoniaid Cymreig 41:2

Cofio Mary Watkins 41:11

Mary King Sarah merch Sarah Sarah 43:5

Arwerthiant 45:20

Yny Lhyvyr Hwnn 50:5