E


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

Eames, Richard, Brynsiencyn 21:13

Eames, W. J. 60:19

Eames, William 45 (46): 18

Eastern Origin of the Celtic Nations, The, J. Cowles Pritchard 35:9

Easton, J. P. 42:5

Eben Fardd (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Eben Fardd: Detholiad o’i farddoniaeth (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

‘Eben Fardd : er coffadwriaeth am y diweddar Eben Fardd’, John Evans (Bardd Tysilio) 22:20

Eben Fardd ei Nodion a’i Hynodion Gyda Chwanegiadau ac Atodiad, Ioan ab hu Feddyg 27:10

      gw. hefyd Thomas, Ebenezer (Eben Fardd)

Ebeneser, Pontnewydd 37:9

Ebenezer. Sylwedd y Bregeth Gyntaf a Bregethwyd yng Nghapel Newydd y Wesleyaid yn Nghaernarfon, William Davies 27:13

Ebenezer, Lyn 72:20*

Ebra nhw, Sian Williams 45 (46):1

‘Ebrill’, G. W. G. 34:9

Eclectic Review 39:15

Eco Bach 19:3

     cylchrediad 13:3

Eco Cymraeg 7:10; 15:3

Economeg Amaethyddiaeth, J. Morgan Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Economeg Heddwch, Dafydd Jenkins (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Eco’r Wyddfa 4:1, 16

      clawr 13:1*

      cylchrediad 13:3

Echrysgythrawgollwch gw. Jones, Joseph, Wyddgrug (Echrysgythrawgollwch)

Edeirnion gw. Roberts, Thomas Evan (Edeirnion)

Edeyrn ap Nudd gw. Hughes, John William (Edeyrn ap Nudd)

Edison, Thomas 1:10; 2:9; 12:4; 33:16

Edmund Mortimer 61:12

Edmunds, Y Parchg R. M., 32:19

Edmunds, William, Llanbedr PS 2:16

Ednyfed Fychan 72:17

Ednyfed o Drecastell 72:17

Edrych yn Ôl, R. T. Jenkins 5:14

Education Through Art, Herbert Read 53:8

Edward ab Sion y Pannwr 75:3

Edward Lhuyd, Frank Emery (Cyfres Gŵyl Ddewi)10:5

‘Edward Lhuyd’, John Morris-Jones 10:11

Edward lloyd de llanvair dyffryne Cloyd 36:7

Edward lloyd de Wernen 36:7

Edward Morus (Cyfres y Fil) 1:12

Edward Richard a Ieuan Brydydd Hir (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Edward Richard of Ystradmeurig, D. G. Osborne-Jones 69:12*

Edward Thomas a portrait 39:5

Edward, Ifan, y telynor, Creigiau’r Bleiddiau 9:10–11*

Edward, Thomas, warden Llanuwchllyn 9:14

Edwardes Legacy, The, David D. Edwards 52:20

‘Edwards Millionaires confer again’, toriad papur newydd 52:20*

Edwards, Cilhendre, teulu 26:10

Edwards, Miss, Llanfairfechan 41:13

Edwards, Mrs Dr, Bala 43:3

Edwards, A. G., archesgob 40:2

Edwards, Alun R. 48:9; 55:5

Edwards, Ann Alice 16:8

Edwards, Caradog, Blaenau Ffestiniog 45 (46): 17

Edwards, Charles, Rhydycroesau 19:14; 24:20

Edwards, Coster, Bryn Howel, ger Llangollen, llyfrblad 20:11*

Edwards, David, newyddiadurwr 25:10; 45 (46): 18

Edwards, David D. 52:20

Edwards, E., bookbinder, Rhydargaeau 3:11

Edwards, Ebenezer, gwaith brics 71:9

Edwards, Edgar 6:3; 9:18

Edwards, Edward, athro hanes Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth 7:13; 9:14

Edwards, Edward, Corwen 62:2

Edwards, Edward, tad Owen Edwards 9:14

Edwards, Eirys Mary 16:1; 17:3; 18:2

Edwards, Elin [O. M.] 42:2; 45 (46):3

Edwards, Elizabeth, Coed y Pry, mam O. M. Edwards 58:24

Edwards, Elizabeth, Edwards Hall 52:20

Edwards, Athro Ellis 5:16; 26:20; 52:5; 75:6

Edwards, Elwyn (mab Moses Edwards, Côr plant Pentre Broughton) 58:7

Edwards, Y Parchg Evan, Crugywel, Aberteifi, Pwllheli 56/57:15–16

Edwards, Y Parchg Evan, Pwllheli 10:14

Edwards, Foster, Bryn Howell, llyfrblad 20:11*

Edwards, Francis William Lloyd, Nanhoron 41:13

Edwards, Y Parchg G. A., prifathro Coleg Diwinyddol MC 9:14

Edwards, Glasdir, Cartref, Picton 13:2

Edwards, Griffith, Caer 24:14

Edwards, Y Parchg Griffith, ficer y Mwynglawdd 6:7

Edwards, Gwen, Minffordd 27:20

Edwards, Harry, Cerrigydrudion 16:9

Edwards, Dr Henry, Felinheli 44:14

Edwards, Henry Thomas, ficer Caernarfon 40:19

Edwards, Hugh, Cae-coch 27:7

Edwards, Humphrey, Llanrug 47:7

Edwards, Hywel (Ceiriog Glee Singers) 14:5*

Edwards, Hywel Teifi 75:1, 13*

Edwards, Y Parchg J., ficer Pwllheli 74:3

Edwards, J. ac E. 20:16

Edwards, J. Kelt 15:14; 20:11; 56/57:30

Edwards, J. M., beirniad y Goron 13:10

Edwards, J. M., Bow Street, ffotograffydd 24:17; 55:11

I'R BRIG

Edwards, J. M., Coed y Pry 58:24

Edwards, J. R., Caergybi, argraffydd 28:16

Edwards, J. R., Caernarfon 25:10

Edwards, Dr J. W., Middlesborough 75:6

Edwards, Jacob, canwr penillion 40:2

Edwards, John (Jac Goch) 16:8

Edwards, John, cwmni Qualiton 12:4

Edwards, John, myfyriwr mewn coleg celf 31:5

Edwards, John, Ereiniog, Cwmstradllyn 26:10

Edwards, John, Penmorfa (1755–1823) 20:16

Edwards, John, Plasnewydd 19:5

Edwards, John, y Felin, Llanuwchllyn 5:14

Edwards, Lewis 6:11; 74:15

Edwards, Lewis, Y Bala 9:14; 27:20

      a’r Esboniwr 26:13

Edwards, Lloyd Pittel 56/57:23

Edwards, Syr Llew 37:10*

Edwards, Mrs Mabel, Cerrigydrudion 16:8

Edwards, Margaret née Jones 19:16

Edwards, Margaret, Llaneurgain 19:16

Edwards, Mary Reece 56/57:23

Edwards, Miall 10:11

Edwards, Y Parchg Nicholas 47:7

Edwards, O. M. 2:8; 5:16; 7:13; 9:12, 14; 25:18–19; 42:2; 45 (46):3; 74:15

      a Chyfres y Fil 1:12

      a Cofion Cymru 21:16

      llyfrblad 20:11*

      tanysgrifiwr i Rhys Lewis 42:11

Edwards, Owen, Caernarfon/Awstralia, cefnder Owen M. Edwards 9:14

Edwards, Owen John 53:7

Edwards, Powell 40:3

Edwards, R., Heol Penlan 56/57:15, 16

Edwards, R. L., Bodafon Isa 10:8

Edwards, Y Parchg R. T. 37:10

Edwards, Richard, Llaneurgain 19:16

Edwards, Richard, Nanhoron 2:16

Edwards, Richard Foulkes (Rhisiart Ddu o Wynedd) 8:4; 60:11

Edwards, Richard Lloyd 41:13

Edwards, Robert (Bob Goch) 16:8

Edwards, Y Parchg Robert 47:7

Edwards, Robert, môr-leidr 52:20

Edwards, Robert, Pwllheli, argraffydd 10:14, 15; 31:5; 56/57:14, 16, 17

Edwards, Robert Owen (m. 18 Medi 1918) 23:15

Edwards, Y Parchg Roger 51:16

Edwards, Roger, a’r Gwyddoniadur Cymreig 6:11

Edwards, Roger, Yr Wyddgrug 26:13

Edwards, Ruth née Webster 19:16

Edwards, Sybil 53:9

Edwards, Sydenham Teast (1768–1819) 56/57:23–4

Edwards, Y Parchg T. C. (Carnfaldwyn) 11:6; 38:5

Edwards, T. Cynonfardd, Wilkes Barre 14:16

Edwards, Thomas 10:12

Edwards, Thomas (Caerfallwch) 5:5; 19:5, 16

Edwards, Thomas (Gwynedd) 40:2; 41:13, 18; 69:5*

Edwards, Thomas (Twm o’r Nant; 1739–1810) 1:7; 26:1*, 3, 27:2; 50:14

      ‘Cywydd i ofyn plough book binder i Mr Edward Evans o Ruthun’ 1:3

      portreadau 28:3*

Edwards, Thomas, Caer, ironmonger 9:6

Edwards, Thomas, Coed y Pry 58:24

Edwards, Thomas, Lerpwl 29:9

Edwards, Thomas Charles 1:3; 15:11; 40:18, 19; 41:9; 42:11

      llyfrau yn perthyn i 26:5; 73:21

Edwards, Thomas Nathaniel (1690–1778), Edwards Hall 52:20

Edwards, Thomas Pritchard (Caerwyson) 31:10, 17

Edwards, W. John 9:10*

Edwards, Watkin, Rhosllannerchrugog 58:7

Edwards, William (1719–89) 52:20

Edwards, William, artist 2:5

Edwards, William, Caerau, Pen-y-bont ar Ogwr 39:19

Edwards, William, Caerfyrddin 19:8

Edwards, William, Pont-y-pŵl 36:19

Edwards, William, Pwllheli, argraffydd 10:14, 15

Edwards, William, Tabor Hall, Y Fali 1:3

Edwards, Wyn, Morris & co., llyfrwerthwr 26:20

Edwart, Ellis 13:6

‘Edwin Powel’, John Ll. James 75:11

Efail, Yr, Trefonen 26:10

Efan, Ioan, Treforys 11:11

Efangylydd, Yr 6:13

Efans, Sara 11:11

‘Efe a ddaw’, Tom Price 35:7

Efengyl Hitler, T. Hughes Griffiths 15:3, 15

Efengyl Ioan Pen I–VIII, T. E. Roberts 71:14

Efengyl Ioan Pen IX–XXI, T. E. Roberts 71:14

Efengyl yn ôl Ioan (mewn llaw fer) 3:16

Efrogydd, Yr 7:12*

Efrydiau Athronyddol 41:19

Efrydiau Catholig 27:5

Effeithiau Niweidiol Diota, Williams Gwyddno Roberts 10:15

‘Effeithiau niweidiol tymer ddrwg’, D. John 8:4

Effeithiau’r Cyfnewidiad yn Ffrainc, John Owen 4:10

effemera 6:15; 15:1, 3; 16:13; 36:20; 74:19

      crefyddol 6:15

      ffurfio polisi 50:19

      Gregynog 22:2

I'R BRIG

Eglurhaad o Gatechism Byrraf y Gymanfa (1719) 51:9

Eglurhad ar y Ddeuddegfed Bennod yn y … Pregethwr, G. Solomon 10:14

Eglurhad Beirniadol a Chymmwysiadol ar Lyfr y Pregethwr a Elwir Hefyd Ecclesiastes, Griffith Solomon 10:14

Eglurhad Helaethawn o’r Grefydd Gristionogawl St Omer 39:9

Eglurhad o Gatechism Byrraf y Gymanfa, Thomas Vincent 3:13

Egluryn Phraethineb 1595 34:5

Egluryn Rhyfedd, Dafydd Jones 27:16

Eglvryn Phraethineb, Henri Perri 9:4; 23:16

Eglwys Bryncoch Llanymawddwy, Thomas Davies 35:2

Eglwys Crist, Edward Parry 44:19

Eglwys Fore a Rhyfel, Yr, T. Eirug Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Eglwys Llangelynin 60:3

Eglwys Penmynydd, ffenestr 72:17*

Eglwys Sant Tudcul 73:21*

Eglwys Wedi’r Rhyfel, Y, Gwilym Bowyer (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Eglwys yn y Ty, Yr, Matthew Henry 54:3

Eglwys yn y Ty, Yr, cyf. James Hamilton 54:4

‘Eglwysbach, Yr’ gw. Evans, John (Yr Eglwysbach)

Eglwyswen, ogof 31:18

Egwisyn gw. Whittington, Rowland (Egwisyn)

Egwyddorddysg Ragegorawl, Owen Williams 2:6

Egwyddorion anghydffurfiaeth, Richard Jones 36:3

Egwyddorion Canu, Owen Williams 2:6

Egwyddorion Cenedlaetholdeb, S. L. 27:4

Egwyddorion Economeg, W. J. Roberts (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Egwyddorion Gwrteithio, C. Bryner Jones 41:18

Egypt and Divine Revelation, J. H. Parry 4:2

Egyptian History, The, Murtadha Ibn al Khalif trans. J. Davies 8:5

‘Englyn bob tipyn i’r prif copyn’, John Rowlands 8:16

‘Englyn i’r carw’, John Rowlands 8:16

‘Englyn i’r llong Mary Jenkins’, John Rowlands 8:16

‘Englynion y Pader’, Gruffydd Robert 31:18

‘Englynyon a gant dauid llwyd uab gwilim gam yr groc o gaer’ 15:5

Ehedydd Môn 66:16

Ehret, Georg Dionysius 18:5

‘Ei lafar sydd ar lwyfan – yn aur pur’ (Caerwyn) 2:10

Eich Gwlad a’ch Cais, Lloyd George cyf. John Morris Jones 10:12

Eidal, yr, teithiau O. M. Edwards 25:18–19

Eidalwr llyfryddiaeth 30:17

Eiddil Ifor gw. Watkins, T. E. (Eiddil Ifor)

Eiddil Llwyn Celyn gw. Lewis, George, Aberdâr (Eiddil Llwyn Celyn)

Eiddoch yn Gywir, Yr, John Roberts Williams 42:3

Eifion, Yr 10:15; 28:10; 32:20; 56/57:14, 33, 34*

Eifion a’r Arweinydd, Yr 16:3

Eifion Wyn 32:12; 34:18; 44:1

Eifionydd gw. Thomas, John (Eifionydd)

Eifionydd, Caernarfon 1:9

Eifionydd, C. A. Gresham 37:5

Eighteenth Century Renaissance, The, Prys Morgan 56/57:19

Eilian, John 25:14

Eilonydd gw. Evans, John (Eilonydd)

Ein Breiniad 52:3

Ein Gwlad 37:19

Ein Hen, Hen Hanes 56/57:30

Ein Herbst in Wales, Julius Rodenberg 26:11

Ein Pentra Ni, John O. John 45:18

Ein Pobl Ieuainc, John Williams 23:15

Einion Efell 26:10

Einion Môn 19:16

Einion Offeiriad 15:5

‘Eira Mawrth 1886’, Ifan Ifans 59:3

‘Eira’, Ap Myfyr 17:2

Eira Llynedd, Jack Jones 50:14

Eirug, John 45:15

‘Eisteddfod, Yr’ 2:10

Eisteddfod, Yr, cylchgrawn chwarterol 6:15

‘Eisteddfod, The’, Morgan-ap-Jones 69:13

‘Eisteddfod, Yr. Who is to blame? The eisteddfod council or Gwilym Tawe?’ 17:11

Eisteddfod Aberaeron 11:11

Eisteddfod Aberdar 8:4

Eisteddfod Aber-porth 11:11

Eisteddfod Abertawe 2:10

Eisteddfod Agoriad Neuadd y Gweithwyr, Tai-bach 8:4

Eisteddfod Bae Colwyn 8:15

Eisteddfod Bedyddwyr Rhosllanerchrugog 34:13

Eisteddfod Biwmares (1832) 21:2

Eisteddfod Bodran, ffilm 14:9

Eisteddfod Bryntroedgam 8:4

Eisteddfod Cadair Ystrad Tywi 13:16

Eisteddfod Caerdydd (1834) 11:6

Eisteddfod Caernarfon (1877) ‘Principal Artistes’ 8:1

Eisteddfod Caerwys 7:14

Eisteddfod Cymdeithas y Brython (1835) 11:6

Eisteddfod Cymrodorion Caernarfon (1821) 11:6

Eisteddfod Cynwyl Gaeo 8:4

Eisteddfod Daleithiol Aberhonddu (1826) 4:3

Eisteddfod Dalieithiol Gwynedd (1887) 32:12

Eisteddfod daleithiol gyntaf Powys, Wrecsam (1820) 4:3

Eisteddfod Dowlais (1841) 11:6

Eisteddfod Freiniol Aberffraw (1849) 21:2

Eisteddfod Frenhinol Beaumaris (1832) 47:7

Eisteddfod Frenhinol Ynys Enlli 33:9

Eisteddfod Ffair y Byd, Chicago 51:14; 52:15

Eisteddfod Gadeiriol Eryri (1872) 32:11

Eisteddfod Gadeiriol Môn (1869) cyfansoddiadau 3:6

Eisteddfod Gadeiriol Môn (1877) cyfansoddiadau 3:6

Eisteddfod Gadeiriol Rhyl (1863) y cyfansoddiadau buddugol 11:6

Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr (1956) 11:6

Eisteddfod Genedlaethol Aberhonddu (1889) 50:4

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe (1863) cynnyrch 2:10

Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi (1976) 44:15

Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth (1865) cynnyrch 2:10

Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth (1952) 47:9; 67:16

Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn (1910) cadair, cerdyn post 60:1

Eisteddfod Genedlaethol Bangor (1915)

      cyhoeddi, cerdyn post 60:1*

      regalia a swyddogion, cerdyn post 60:1*

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon (1862) 8:3

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon (1877) 8:16

      principal artistes 8:1*

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon (1906) 42:16

Eisteddfod Genedlaethol Corwen (1919) 44:15; 45:2

Eisteddfod Genedlaethol Dinbych (1882) 17:2

Eisteddfod Genedlaethol Llanelli (1895) 48:19

Eisteddfod Genedlaethol Llandudno (1864) cynnyrch 2:10

Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst (1951) 11:6

Eisteddfod Genedlaethol Llundain (1887) 50:2

Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth 13:3*

Eisteddfod Genedlaethol Nedd (1918) 53:11 rhaglen 53:11*

Eisteddfod Genedlaethol Nedd (1934) 53:11

Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 53:6

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam (1876) 2:10

      Cadair Ddu Taliesin 8:3

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam (1888) 2:10

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam (1933) 2:10

Eisteddfod Genedlaethol y Fflint (1969) 35:20

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (1929) 44:15

Eisteddfod Genedlaethol Ystradgynlais (1954) 11:6

Eisteddfod Gwent (1822) 8:4

Eisteddfod Iforaidd Aberafan 8:4

Eisteddfod Iforaidd Llanelli (1856) 13:16

Eisteddfod Lerpwl (1834) 11:6

Eisteddfod Lewis’s (1932) 47:11; 49:9

Eisteddfod Llanbedr-pont-steffan (1859) 11:6; 13:16

Eisteddfod Llandudno (1864) 2:10

Eisteddfod Llanelli 8:4

Eisteddfod Llanelwy (1790) 11:6

Eisteddfod Llangollen 2:10

Eisteddfod Llannerch-y-medd (1835) 11:6

Eisteddfod Llenelltyd (1834) 11:6

Eisteddfod Madog (1851) 21:2; 32:10

Eisteddfod Maes-teg 8:4

Eisteddfod Plant Pontrhythallt (1910) llyfr cofnodion pwyllgor 37:2

Eisteddfod Pontarddulais 11:11

Eisteddofd Powys (1824) 21:2

Eisteddfod Rhuthun (1868) 11:6

eisteddfod Spandau 64:17

      dyfal gerddwyr y maes 64:17*

      y gerddorfa 64:17*

Eisteddfod Taleithiol Aberhonddu (1826) 54:11

Eisteddfod y Cambria 2:14

Eisteddfod y Fenni (1837) 2:14

Eisteddfod y Gordofigion, Lerpwl 21:2, 3

Eisteddfod y Rhyl (1863) 11:6

eisteddfodau 11:6

Eisteddfodau (Archifau Gwynedd) 21:2

Eisteddfodau Caerwys, Gwyn Thomas (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Eisteddfodau Carmel, Treherbert 8:4

Eisteddfodau lleol, trafodion 8:4

I'R BRIG

Eldra 74:16

      golygfa o’r ffilm yn Nolgellau 74:16*

Eleanor 61:12

Electricity and its Uses 54:2

‘Elegy Written in a Country Churchyard’, Thomas Gray 2:7

Eleias, Gwilym Edward Thomas 37:9

Elementary Welsh Grammar, An, John Morris-Jones 10:11

Elements of Chronology: or the Calendar Explained, The, Robert Spurrell 14:13

Elements of dynamics 54:2

Elements of English Grammar, Joseph Priestley 56/57:6

‘Elen Fwyn’. R. S. Hughes 63:14*, 15

Elen Gethin 50:3

Elfed gw. Lewis, Y Parchg H. Elvet

Elfen Ladin, Henry Lewis 45:5

Elfennau Cemeg, R. O. Davies 41:18

Elfennau Cerddoriaeth, John Mills 14:8

Elfennau Rhifyddiaeth, J. W. Thomas 18:11

Elfryn, Morus 29:5

Elfyn gw. Hughes, R. O. (Elfyn)

Elfyn (Tudur Llwyd) 45 (46): 17

Elia and the Last Essays of Elia, Charles Lamb (Gwasg Gregynog) 3:4

Elian (Gwasg Gregynog) 42:11

Elias Portolu, Grazia Deledda 5:3

Elias, Arthur Edward 35:17; 42:15

Elias, John 5:5; 10:7; 11:11; 16:12; 18:2; 19:16; 20:3; 38:17

      ail briodas 26:19

      ffigwr 18:2

      yng nghapel Betws Garmon [crochenwaith] 16:13*

Elias, Owen (1806–80) 60:17

Elias, William, Derwyn Bach 34:17

Elidir, Yr, John Ellis (Elidirfab) 3:5

Elidir Mwynfawr 74:7

Elihu gw. Humphreys, W. C. (Elihu)

‘Elin Cadwaladr’, W. D. Owen 10:6

Elinor Dwyryd 47:11*

‘Eliot, Pwshcin, Poe’, Aneirin Talfan Davies 75:24

Elis o’r Nant 5:16

Elis Wynne: Gweledigaeth Cwrs y Byd (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Elis y Cowper 16:16

Elis, Islwyn Ffowc 48:9

Elis, Thomas, Llithfaen 18:14

Elisabeth Jones, gwasg 23:15

Elisabeth o’r Mynydd (Elisabeth Jones) 19:15

Elizabeth Davies 1789–1860, Meirion Jones 10:5; 61:23

Elizabeth Visits America, Elinor Glyn 20:11

Elizabethan Broadside in the Welsh language..., An, Richard Ellis 7:13

Elliotson, John, meddyg 45:10

Ellis’s Ruthin Soda water 39:13

Ellis ap Thomas Vychan 75:3

Ellis Bryncoch gw. Ellis, Ellis Owen (Ellis Bryncoch)

Ellis Wyn o Wyrfai 8:4; 47:7

Ellis, Aled 70:6

Ellis, Ann née Roberts 70:6

Ellis, Annie née Davies (Annie Hughes Griffiths) 25:19; 65:1

Ellis, Armon 35:20

Ellis, Caerenydd, Llanefydd 70:6

Ellis, Catherine (K.E.), Cynlas 6:15

Ellis, Clough Williams 53:8

      bwa i Groesor 1:7

Ellis, D. M., athro 20:16

Ellis, David 40:3

Ellis, Edward 47:15

Ellis, Ellis O., Pwllheli 36:5

Ellis, Ellis Owen (Ellis Bryncoch; 1813–61) 8:8*; 17:11; 29:11; 31:11; 37:11; 64:7*

Ellis, Evan (1758–1837) 32:17

Ellis, Evan, Llanfihangel Glyn Myfyr 56/57:6

Ellis, George H., Blaenau Ffestiniog 31:10

Ellis, Griffith (1844–1913) Bootle 52:5

Ellis, Griffith, Glandon 22:3

Ellis, Y Parchg Isaac 70:6

Ellis, Isaac Cadwaladr 10:6

Ellis, John, Parc, Dinorwig 3:5

Ellis, John, cyfreithiwr, Pwllheli 56/57:19

Ellis, John, Llanrwst 21:20

Ellis, John, Llanrwst 38:7*

Ellis, Y Parchg John Williams 48:7

Ellis, K. E., Cynlas 6:15

Ellis, Laura, Mynytho 19:8

Ellis, Margaret née Davies 70:6

Ellis, Mary, Aberystwyth 15:9

Ellis, Olwen 70:6

Ellis, Osian 12:4; 20:20

Ellis, Y Parchg Peter 28:16

Ellis, R. a’i feibion, Ruthun, gwaith pop 39:13

Ellis, Richard, Aberystwyth 7:13

Ellis, Richard, Pwllheli 56/57:19

Ellis, Robert (Cynddelw) 8:4; 24:20; 36:18; 36:19

Ellis, Y Parchg Robert, Llanefydd 70:6

Ellis, Robert, Brynbwlan 43:3

Ellis, Robert, Tŷ-croes 41:10

Ellis, Rowland, crynwr 4:14

Ellis, T. E. 25:18; 27:3;20; 65:15*; 70:11; 75:6

      barn ei gyfoeswyr 65:1*

      llyfrau 2:3

      rhestr o’r rhai mwyaf eu dylanwad ar Gymru 30:13

Ellis, Mrs T. E., 13:6

Ellis, T. I. 16:1; 34:2

Ellis, T. P., Dolgellau 70:3

Ellis, Thomas 27:20

Ellis, Thomas, Carnguwch 3:2

Ellis, Thomas, Cynlas 8:11; 41:9

Ellis, Thomas, Llithfaen, Pwllheli 18:14

Ellis, Thomas Edward

Ellis, Tom, siop Griffs 4:9

Ellis, W., a’r Amserau 36:17

Ellis, W. Llewelyn, Pwllheli, argraffydd 4:2; 56/57:35

Ellis, William, llyfrwerthwr 30:16

I'R BRIG

‘Elm Bank’, Eddie Evans 49:11

Elucidarium, John Morris-Jones 10:11

Eluned Morgan: Bywgraffiad a Detholiad, R. Bryn Williams 26:17

Elswy, Helen 14:16

‘Elwyn’, Eddie Evans 49:11

Elyniaeth a’r Fuddugoliaeth, Yr, William Morgan 25:15

Elystan Glodrydd 50:2

Elzevir, Amsterdam, gwasg 19:3, 20:2

Eminent Victorians, Lytton Strachey 14:7

Eminent Welshmen, Asaph 28:3

Emmanuel, Gwilym Hiraethog [wyneb-ddalen] 54:13*

Empire News 27:5

Empire Picture House, The 45 (46): 17

Emrys (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Emrys gw. hefyd Ambrose, Y Parchg William (Emrys)

Emrys ap Iwan

      a Cofion Cymru 21:16

      enwau lleoedd 30:6

Emrys ap Iwan: Breuddwyd Pabywdd wrth ei Ewyllys I a II (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

‘Emyn y glowr’, Gwilym … ?, Penrhiwfer 15:13

emynau 26:18

Emynau 1: Gwaith Morgan Rhys 5:16

Emynau, W. C. Williams 25:15

Emynau: sef Casgliad, yn Cynnwys Pigion o Emynau Gwahanol Awdwyr, W. C. Willams 25:17

Emynau ac Odlau 18:13

Emynau a’u Hawduriaid, John Thickens 17:5; 18:14; 26:18

Emynau i’w Canu, Peter Jones 26:19

Emynau Mawl a Gweddi 18:13

‘Emynau newyddion; o waith gwahanol brydyddion’ 10:7

Emynau’n Gwlad (Llyfr Anrheg) 45:5

Emynydd Cristnogol, yn Cynnwys Emynau ar Wahanol Destunau ac a Gyfansoddwyd yn Ystod yr Hanner Can Mlynedd Diwethaf, Yr 27:10

Emyr Llydaw (Eiddil Ifor) 38:18, 19

En Las Orillas Del Sar, Rosalia de Castro 12:16

Encyclopaedia Britannica 25:7

Encyclopaedia Cambrensis neu Y Gwyddoniadur Cymreig 6:11

Endon, David 3:15

Endon, Jacob 3:15

Endon, Tace 3:15

 ‘Eneiniog fardd o anian – yw Meudwy…’, Trebor Mawddwy 8:10

Eneth amddifad, Yr, John Jones 44:19

‘Eneth gadd ei gwrthod, Y’ 15:13

‘Eneth glaf, Yr’ 31:2

‘Enfys, Yr’, Ieuan Glan Geirionydd, englyn 67:7

English and Scottish Popular Ballads, The, F. J. Child 7:5

English Atlas, Bowen 24:7

English Botany, James Sowerby a James Edward Smith 66:8; 68:3

English Rock Garden, The, Farrar 2:4

Engravings of David Jones, The 22:2

Enlli, cwch 23:7*

Enoc Huws 2:2

Enoc, Evan, Peniel Terrace, Beddgelert 33:18

Enterlut o ymadrodd sylweddol rhwng deddf ar crefyddol am Seina, a Seion o ddull ymddiddanion 33:2

‘Enwau’, Bedwyr Lewis Jones 45 (46):5

Enwau Afonydd a Nentydd Cymru, R. J. Thomas 20:13; 29:19; 45 (46):5

enwau lleoedd 29:18–19; 30:6–7; 32:2; 45 (46):5

      Maesyfed 50:6–7

Enwau Lleoedd, Ifor Williams 14:12; 29:19; 45 (46):5

Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon, John Lloyd-Jones 45 (46):5

Enwau Lleoedd Sir Gaernarfon, Myrddin Fardd 29:18

Enwau Lleoedd ym Môn a’u Tarddiad, Trebor Môn 12:12; 23:19; 29:18

Enwau Lleoedd yn Môn: yn cynwys oddeutu 800 o enwau lleoedd, hen a diweddar…, Trebor Môn 12:12

Enwogion Ceredigion, Gwynionydd 3:13

Enwogion Cymreig (1700–1900), Thomas Morgan 53:3–4

‘Enwogion Cymru’, darlun 32:2

‘Enwogion anghofiedig y Bedyddwyr, John Williams, athraw peroriaeth’, Spinther 18:14

‘Enwogion Môn’, Gwalchmai 3:6

Enwogion Môn, R. Hughes 9:15

‘Enwogion Môn, 1850–1910’, R. Môn Wiliams 9:15

Enwogion Sir Gaernarfon (copi Gomer M. Roberts) 28:2

Enwogion Sir Gaernarfon, Ellis Owen Ellis 17:11

Enwogion Sir Gaernarfon, J. Jones 27:11

Enwogion y Byd 41:19

Eos Arfon 8:16

Eos Ceiriog 26:10

Eos Ceiriog, Huw Morus 17:9

Eos Cymru, Wiliam Jacob 14:8

Eos Eilian 42:11

Eos Gwynfa 36:3

Eos Llechid (Y Parchg Owen Davies) 60:11

Eos Maelor 3:5

Eos Mai 20:5

Eos Morfydd 63:15

Eos Morlais 8:3; 17:2; 73:10

Eos Powys 50:12

‘Eos y Pentan’, stori 10:6

I'R BRIG

epigramau 19:3

Epigrammatum, John Owen 8:5, 19:3

‘Er cof am ein Llywelyn’ 55:10

‘Er cof am Llyfni Huws’, englyn, Morris D. Jones 20:5

Er Cof am Mr. Manoah Williams, Tresaethon, Croesor yr hwn a fu farw Awst 5ed 1883, John G. Hughes 27:10

‘Er cof am Thomas Henry Williams, Y Berth Ddu, Pontllyfni’, Derwyn Jones 73:24

Er Mwyn Iesu 58:24

‘Er rhoddi cyfarwyddyd i’r Puddlers i adennill eu hanrhydedd cyntefig’, T. Williams 8:4

Eragny, gwasg 9:19

‘Erddigan Gwenllian’, alaw 17:9

Ereiniog 26:10

Erewhon, Samuel Butler (Gwasg Gregynog) 3:4

Erfyl gw. Jones, Hugh (Erfyl)

‘Erlestoke Manor’ 11:8*

Ernest Jones, T. G. Davies (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Eros and Psyche, Robert Bridges (Gwasg Gregynog) 3:4

Erthyglau ac Ysgrifau Llenyddol Kate Roberts, gol. David Jenkins 13:7

Erthyglau Beirniadol, D. Tecwyn Lloyd 26:17

Eryres Eurblu Eryri (Margaret Jones, Betws-y-coed) 36:7

Eryri, Josephus 47:15

Eryron Gwyllt Walia 19:16; 30:5; 59:20

‘Esaiah’ 56/57:28

Esboniad ar Ddeg Pennod Cyntaf Genesis, Bunyan [copi Robert Davies, Nantglyn] 7:11

Esboniad ar Lyfr y Barnwyr at Wasanaeth yr Ysgol Sul 54:6

Esboniad ar Lyfr y Diarhebion, John Dafis 5:7

Esboniad ar y Bibl Sanctaidd, Owen Jones 54:7

Esboniad Byr o’r Deg Gorchymyn, Griffith Jones 5:7

Esboniad James Hughes 7:10

Esboniad Samuel Clark a John Brown 55:3

Esboniwr, Yr 10:10, 11; 40:18

Esboniwr, Yr, L. Edwards 26:13; [wyneb-ddalen] 54:5*, 7

Escol, swp o ffrwyth Canaan, John Owen 23:9

Eseia, R. H. Hughes 37:9

‘Esgyniad Elias i’r nef’, Eben Fardd 21:2

Esgynlawr yr Ysgol, Watcyn Wyn 52:15

Esponiad ar Genesis, John Bunyan 44:10

Esponiad ar Salm, Cant Trideg 36:19

Essay on the Constitution of Man, George Combe 5:12

Essay on the Philosophical Construction of Celtic Nomenclature, James James 29:18

Essay upon Money and Coins, An, Joseph Harris 38:13

Essays on Husbandry, Harte 2:4

Esyllwg 38:18–19

etching 2:5; 8:8

Etchings from the Works of Ric (ard) Wilson, Thomas Hastings [rhan o dudalen deitl] 50:13*

Etifeddiaeth, Yr, ffilm 74:24

Etifeddiaeth Gras Pregeth gan y Parch E. Hughes 25:15

Etheridge, Ken 50:14

Etheridge, Samuel, gwasg 37:18

Ethiopia, David Mathew 13:12; 25:3

Etholedigaeth Gras yn Amodol, R. L. Herbert 20:3

Etholedigaeth, Prynedigaeth, Galwedigaeth: Tair pregeth 30:17

‘Etholiad y Brifysgol 1943’ 27:5

‘Eu nêr a folant’, J. T. Job 53:11

Eurgain ferch Maelgwn Gwynedd 74:7

Eurgrawn, Yr 10:11; 48:2; 52:5; 54:7; 75:9

Eurgrawn Cymraeg 6:15

Eurgrawn Môn, neu Drysorfa Hanesyddawl Caergybi (Robert Roberts) 28:16

Eurgrawn Wesleyaidd, Yr 21:20; 56/57:16, 17; 68:11

      cylchrediad 11:3

Evan a John Lloyd, Yr Wyddgrug 30:16

Evan Roberts a’i Waith, D. M. Phillips 45 (46):2

Evan, Morgan 3:14

Evangelica Sancta Aethiopice 3:2

Evans & son, stationers, booksellers, binders and printers, Wind St., Swansea 3:11

Evans’ School Geography, Evander Wilhelm Evans 16:2

Evans, Mrs Jones, Llanrug 25:10

Evans, Mrs Tanygraig, Silian 22:15

Evans, A., Machynlleth, argraffydd 8:4; 23:9

Evans, Archddiacon A. O. 12:8; 56/57:20

Evans, Angharad née Willams 16:2

Evans, Amy 40:3

Evans, Ann née Evans 34:10

Evans, Anne g. 1821 32:17

Evans, Anne née Williams 73:15

Evans, Annie Davies, Ardudwy 34:20

Evans, Arise 13:6

Evans, Asa J., Aberteifi, cyfreithiwr 55:20

Evans, Benjamin 11:11

Evans, Beriah Gwynfa 29:20; 36:19; 45 (46): 18, 19; 50:14; 51:17

Evans, Caradoc, Llanrwst 45:20

Evans, Caradog, Pwllheli, gwerthwr papurau sgwennu 28:7

Evans, Caradog, Rhydlewis 15:11

Evans, Catherine g. 1826 32:17

Evans, Catherine née Rowlands 32:17

Evans, Catherine, Bogel Egel 16:2

Evans, Catherine, Penmynydd 32:17

Evans, Catherine Ann 34:10

Evans, Christmas 16:12, 13*; 22:15*

      ffigwr 18:2

Evans, D., Banc Llambed 22:15

Evans, Athro D. A. Price 63:3

Evans, D. Emlyn 2:6; 17:8; 47:2; 75:6

Evans, D. J., Penrhyn-coch, bysiau 1:7

Evans, D. Silyn, Aberdâr 17:15

Evans, D. T. J., Caernarfon 4:13

Evans, Y Parchg D. Tecwyn (1876–1957) 49:10; 75:9*

      llofnod 38:17

Evans, D. Tudor, Caerdydd 11:3

Evans, Dafydd, mab Morris Evans 34:10

Evans, Dafydd, tad Morris Evans 34:10

Evans, Dafydd, Ffynnon Henri 10:7

Evans, Dafydd, Llanfynydd 48:16

Evans, Canon [Daniel?] 8:1*, 3

Evans, Y Parchg Daniel (Daniel Ddu o Geredigion) 8:4; 22:15

I'R BRIG

Evans, Daniel (Eos Dar; 1846–1915) 52:15; 69:4*

Evans, Daniel, Abertawe, argraffydd 17:13

Evans, Daniel Lewis Moses 52:15

Evans, Daniel Silvan 5:7; 6:11; 19:5; 27:10; 30:6; 35:1; 43:20; 44:13; 52:7; 56/57:30, 31; 74:15

Evans, David (m. 1878) 32:17

Evans, David, arlunydd 65:4*

Evans, David, arweinydd 49:10

Evans, David (Degar; 1824–84) 68:11

Evans, David (1830–1910), archddiacon Llanelwy 61:15

Evans, David (Dewi Dawel) 20:18

Evans, David (Teifion) 31:10

Evans, David, Bala, cigydd 43:3

Evans, David, Clyngosen 26:5

Evans, David, Ffestiniog 39:15

Evans, David, Llanystumdwy, ysgolfeistr 36:13

Evans, David, Llundain 20:5

Evans, David, Morfa Mawr, Aberystwyth 11:11

Evans, David Caradog, Pwllheli 3:3; 56/57:35

Evans, David D., bookbinder, 36 North Parade, Aberystwyth 3:11

Evans, David Lewis, gol. Yr Ymofynnydd 18:13 (Philo)

Evans, David W. 3:16

Evans, Delyth, Solfach 31:3

Evans, Diana 31:13

Evans, Dyfed 1:1

Evans, Dyfed a Mel Williams 75:1, 13*

Evans, Rev E., Llansadwrn 26:20

Evans, E., Tregaron, fferyllydd, 39:15

Evans, E. Vincent 5:16; 13:6; 69:5

      Y Ford Gron, Awst 1931 66:9*

Evans, E. W., Dolgellau 26:17

Evans, Edith 74:8, 24

Evans, Edward (Heman Gwent) 35:7

Evans, Y Parchg Edward, Middlesborough 75:6

Evans, Edward, Rhuthun 1:3

Evans, Eiddior, Caernarfon 24:5

Evans, Eifion, Y Bala 60:18

Evans, Elisabeth, mam Morris Evans 34:10

Evans, Ellen née Griffiths, Coed Cae Du 58:12

Evans, Elwyn 16:14

Evans, Emrys, prifathro Bangor 53:8

Evans, Ernest, cyn lowr 29:5

Evans, Ethel, mynegeiwraig 15:3

Evans, Ethel née Dunkerley 49:10

Evans, Evan 36:13

Evans, Y Parchg Evan (1773–1827) 39:17

Evans, Evan (Ieuan Alwen) 9:9

Evans, Y Parchg Evan (Ieuan Brydydd Hir) 47:7; 71:15

Evans, Evan (Ieuan Glan Geirionydd; 1795–1855) 67:7*

Evans, Evan, Abercowarch 34:20

Evans, Evan, Glandŵr 51:6

Evans, Evan, Llanrwst 11:6

Evans, Evan, Port Dinorwic 38:15

Evans, Y Parchg Evan, Nant-y-glo 36:19

Evans, Y Parchg Evan Morgan, Llanfihangel Genau’r-glyn 34:18

Evans, Evan William [Evans, Evander Wilhelm] 16:2

Evans, Francis, Pwllheli, argraffydd 10:15; 56/57:34

Evans, Francis William 34:10

Evans, Capt Fred 50:14

Evans, Fred Lloyd, yr argraffydd gyda’r Herald 23:1*

Evans, G. Eyre 7:13

Evans, G. G., llenor 33:3

Evans, G. G., swyddog gyrfaon 53:5

Evans, George, Parsele 73:15

Evans, George Eyre 18:13

      llyfrblad 20:11*

Evans, Geraint, canwr opera 1:10

Evans, Griffith, Beddgelert 32:17

Evans, Gruffydd Wiliam 71:13

Evans, Gwenda 37:3*

Evans, Gwenlyn, Caernarfon, argraffydd 22:3; 37:2

Evans, Gwilym, mab Morris Evans 34:10

Evans, Gwilym, Llanymddyfri a’i Quinine Bitters 34:1*, 10*

Evans, Gwilym Livingstone 45 (46): 17

Evans, Gwyn, Bryncir 34:11

Evans, Gwyn, Y Bala 60:18

Evans, Gwyndaf 13:10

Evans, Gwyndaf, Dinas Mawddwy 67:9

Evans, Gwyneth née Mills 49:10

Evans, Gwynfor 4:9

      a Cymru Fydd 21:16

Evans, H. Turner 53:5

Evans, Helen née Clarke 16:2

Evans, Henry W., Solfa 32:17; 47:5

Evans, Y Parchg Herber 45 (46): 18

Evans, Hopkin 42:3

Evans, Howell 16:14

Evans, Hugh a’i feibion, Lerpwl 18:1

Evans, Hugh (1832–1905) 9:11*

Evans, Hugh (1854–1934) 2:1; 16:14

Evans, Hugh, Lerpwl (m. 1832) 32:17

Evans, Hugh, Trawsfynydd 58:7

Evans, Humphrey (Y Bala) 45 (46): 17

Evans, Humphrey (1841–1921) Blaenau Ffestiniog, argraffydd 44:19

Evans, Huw, Cwmeithin 2:1, 2

I'R BRIG

Evans, Huw J., ysgol Llangynfelyn 9:12

Evans, Ifor L., prifathro Aberystwyth 12:13; 53:8

Evans, Ivor, Abertawe 58:7

Evans, J., Aberhonddu, argraffydd 37:2

Evans, J., Caerfyrddin, argraffydd 23:9

Evans, J. Gwenogvryn 1:6, 12; 3:3*; 4:12; 7:13; 15:5; 55:5; 56/57:20, 35

Evans, J. Gwynne 34:18

Evans, J. J., Abertawe 56/57:29

Evans, Y Parchg J. M. 37:14

Evans, Y Parchg J. O., gweinidog Tre-hyl 5:10; 10:4

Evans, J. T., Pwllheli, gwerthwr llyfrau 10:15

Evans, J. Winton 13:6

Evans, James 45 (46): 18

Evans, James (1827–1911) 8:12; 23:11

Evans, James, gol. Herald Cymraeg-Cymreig 35:18, 19; 40:18; 45 (46): 18

Evans, Jane (m. 1869) 32:17

Evans, Janet (m. 1834) 32:17

Evans, Jenkin, Croesoswallt 24:20

Evans, Jennet née Hughes 32:17

Evans, Jennett née Lewis 16:2

Evans, Jessie, mam Wil Ifan o Fôn 34:15

Evans, John 13:6

Evans, John (g. 1830) 32:17

Evans, John (1770–99) 34:7; 68:2

Evans, John (1791–1866) 32:17

Evans, John (Eilonydd) 9:3

Evans, John, brawd yr Athro Evan Evans o Brifysgol Cornell 16:2

Evans, John (Bardd Tysilio) 22:1*, 20

Evans, John (Ioan Maelor) 54:4

Evans, John (Myfyr Machno, Myfyr Twrog) 73:19–20

Evans, John (Senex) 40:2

Evans, John, tad Wil Ifan o Fôn 34:15

Evans, John (‘Y Bardd Cocos’) 8:16; 10:12; 11:5

      llyfryddiaeth 30:13

Evans, John, tad Richard Evans, Pwllheli 34:11

Evans, Y Parchg John, Eglwys-bach 24:20; 55:8; 75:9

Evans, John, Abertawe, argraffydd 17:13

Evans, John, academi Caerfyrddin 39:18

Evans, John, Bala 13:15

Evans, John, Bala (m. 1817) tudalen coffa 10:4

Evans, John, Caerfyrddin, argraffydd 25:17; 50:14

Evans, John, Caergybi 20:17

Evans, John, Caernarfon, argraffydd 7:7; 20:17

Evans, John, Croesoswallt, prifathro Ysgol Ramadeg 24:20

Evans, John, Eglwys Cymyn 9:2

Evans, John, Yr Herald 29:20

Evans, John, Ithaca 16:2

Evans, John, Llwynygroes 26:11

Evans, John, Pentrefelin, milfeddyg (1791–1866) 32:17

Evans, John, Seren Gomer 40:14; 69:6

Evans, John Cadwaladr, Bala 5:14

Evans, John R. D., Tremadog 32:17

Evans, Lewis 16:8

Evans, Lewis, mapiwr 34:7

Evans, Lewis, Creigiau’r Bleiddiau

      gitâr a wnaeth pan oedd yn 80 oed 9:11*

      llun olew 9:10–11*

      llun olew Arthur yn galw’i farchogion 9:11*

      cadeirio yn Eisteddfod Llangwm, 1954 9:10*

      car cafen – enghraifft o fraslun 9:10*

      Ty’n Gilfach – ei gartref 9:10*

      yn sgwrso gyda Robin Gwyndaf, 9 Mai, 1974 9:10–11*

Evans, Lewis T. (1882–1975) 9:9–11

Evans, Lewis T., Glyn Cymer 48:11

Evans, Louise née Pierce 49:10

Evans, Margaret, Parsele 73:15

Evans, Margaret (m. 1835) 32:17

Evans, Margaret Oswald 5:14

Evans, Marged, Llanfynydd 48:16

Evans, Martha née Hoskins 34:7

Evans, Mary, Beddgelert 32:17

Evans, Mary, Delta, bedd argraff 48:17

Evans, Mary, Llandysilio 11:5

Evans, Maurice, Glyn Ceiriog 53:5

Evans, Meirion 16:14

Evans, Meredydd 63:1*

Evans, Morgan, Gaerwen, arwerthwr 32:2

Evans, Morris, olew 34:10

      olew hysbyseb gan W. Mitford Davies 34:10*

Evans, Morris Eddie 49:10–11

      fel arlunydd 50:2

Evans, Nellie, Dinbych y Pysgod, ffotograffydd 24:17

Evans, Norman 58:7

Evans, Olwen Caradoc 41:10; 45:20*

Evans, Y Parchg Owen E. 34:2

Evans, P. M., Llanberis, llyfrwymydd 3:5

Evans, P. M., Treffynnon 20:16; 27:18; 30:16, 17; 32:15; 36:10; 54:3

Evans, Peter (1787–1856), Caernarfon, argraffydd 1:11; 4:13; 7:7; 8:6, 13; 10:10; 15:8; 24:9; 25:17

Evans, Pyrs, Trefriw, cigydd 2:13

Evans, R. G., actor 14:9

Evans, Richard (Twrch) 25:19

Evans, Richard, Pwllheli, meddyg esgyrn 34:11*

      hen siop 34:11*

Evans, Richard, Tyddyn Bengam 34:11

Evans, Richard B., undertaker, Newport 19:8

Evans, Robert, hynafiaethydd 32:17

Evans, Robert (m. 1850) 32:17

Evans, Robert (Trogwy; 1824–1901) 16:12–13; 18:2

Evans, Robert, Y Bala 3:16*; 5:14

Evans, Robert M., Delta, bedd argraff 48:17

Evans, Ruth, morwyn Ann Griffiths 39:17; 45:2

Evans, Rhys, Cwmgors (Alltfab) 50:14

Evans, S. J. 12:12; 56/57:20

Evans, S. T. 45 (46): 18

Evans, Sali Vaughan 44:20

Evans, Samuel (Gomerydd; 1793–1856) 67:3; 73:15

Evans, Samuel gol. Seren Cymru 41:15

Evans, Samuel, Caerwys 8:4

Evans, Stanley 70:3

Evans, T. Hopkin 40:3; 49:10

Evans, T. J. 13:6

Evans, T. T., Utica, cyhoeddwr 9:5, 14:8

Evans, Tecwyn 10:11

Evans, Thomas (Tomos Glyn Cothi) 49:3

      dyddiaduron 19:11

Evans, Thomas, Minera 54:3

Evans, Thomas Christopher (Cadrawd) 9:18

Evans, Thomas Jones, Caernarfon, argraffydd 10:10

Evans, Titus, Machynlleth 53:5

Evans, Tommy, Winllan 23:15

Evans, Trebor Lloyd 33:3; 47:4

Evans, Theophilus 3:13; 51:14

Evans, Syr Vincent 30:11

      llyfrblad 20:11*

Evans, Y Parchg W. (Monwyson) 44:19

Evans, W. Gwenlyn, argraffydd 1:9; 4:2; 35:2; 36:10; 71:13

Evans, William (1716–70) 16:2

Evans, William (1864–1934), Porth, y Rhondda 68:1*

Evans, William (1915–87), mab Wil Ifan o Fôn 34:15

Evans, William (Wil Ifan o Fôn) 35:4

Evans, William, Bethel, iard lo 21:15

Evans, William, Bogel Egel 16:2

Evans, William, Caerfyrddin, cyhoeddwr 1:11; 62:5

Evans, William, Deiniolen 30:1*

Evans, William, Lerpwl, dilledydd 36:17

Evans, William, Pentyrch 59:6–7

      effemera 59:6*

      siop 59:6*

      trwydded cyflogi gwas 59:7*

Evans, William, Pwllheli, rhwymwr llyfrau 10:14

Evans, William, Treamlod 47:5

Evans, William Carey 73:15

Evans, William Morgan (1822–84), Caerfyrddin, argraffydd 67:3; 73:15

Evans, William R., argraffydd, Llangefni 31:13

Evans-Jones, O., Llanrwst 2:9; 18:11

Evans-Williams, Laura 40:3

Eve of Saint John, The, Saunders Lewis 3:12; 27:5

‘Evelina’, englyn i’r sgwner 8:16

Evening Star of Gwent 35:19

Everett, R. P., Wyddgrug (Cefn Bithel) 45:16

Everett, Robert (1791–1875) 3:16; 9:5; 65:15

Everyman, cyfres 12:15

Evesham 40:14–15

Evolution of the English House, Sidney O. Addy 21:8

Ewrop yn un, D. Hughes Parry 15:3

Ewyllys, Yr, Jack Jones 50:14

Eyre a Spottiswoode 10:12

Ex Libris Society 20:10

Excelsior Studios 24:17

Excursions in North Wales 41:12

Exercises, T. Rowlands 3:2

Exhortation Unto the Gouernours, and People of hir Maiesties, An, John Penry [tudalen deitl] 50:1, 2, 18*

‘Extent of Anglesey’ 11:10

Eyres’ Weekly Journal 56/57:6

Eyres, William 56/57:6