G


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

G & W, arlunwyr 31:5

‘G.A.C.’, llythyrwr 21:7

Gabriel, Meistri 47:18, 19

Gabriel, Francis Henry 42:5

Gad lef, Y 21:5

Gadael Tir, W. Ambrose Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:24

‘Gadael Tir’, Bryfdir 56/57:28

Gadlas, Y 4:16

      cylchrediad 13:3

‘Gadlef, Y’, Emlyn Evans 17:2

‘Gadlys’, Joseph Hughes 23:20

Gaeaf (Llyfr Anrheg) 45:5

Gai o Warwig, Syr 6:4

Gair at y Doeth ar Faterion Eglwysig, Nemo 23:9

Gair i Bechaduriaid, a Gair Ir Sainct 39:16

‘Gair neu ddau ar yr arferiad o boeri mewn ty addoliad’, poster 61:14*

Gair yn Ei Amser, Thomas Jones 4:10

Gair yn y Glaw, Emrys Roberts 26:3

Gaisberg, F. W. 1:10

Galargan ar ôl Syr Love P. Jones Parry, Owain ab Gwilym 10:14

Galargan Er Coffadwriaeth am Mr Richard Thomas, Tanllan, Tudweiliog, Lleyn, Robin Llwyn a’i cant 10:15

Galar-gan Er Coffadwriaeth am Mr. Robert Rees, Masnachwr yn Nhref Machynlleth… 19:8

Galarnad i Esgob Herber, Alun 8:4

Galarnadau Seion, Evan Dafydd 10:4

galaru 19:8

‘Galaru’r wyf mewn dyffryn du’, Thomas Ellis 3:2

Galarus coffadwriaeth am y ddamwain ddychrynllyd, E. O. G. (Ieuan o Eifion) 33:16*

‘Galarus yw’m holl daith’, Hugh Hughes 5:5

Galileo, llysenw 27:9

Gall, Franz Joseph 45:10

Galloway, S. V., Pier Street, Aberystwyth 2:2; 15:4

Galwad ar Ieuengctyd, George Lewis 23:9

Galwad gan Wyr Eglwysig, Peter Williams 38:2

Galwad i’r Annychweledig, Richard Baxter, cyf. Peter B. Williams 41:12; 45:9

Gambo, Y 19:3

Gambold, William 19:5

Game Laws of England, Neville 24:7

Gân Ni Chanwyd, Y, Dewi Emrys 3:12

Gandhi a Chenedlaetholdeb India, George M. Ll. Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Gannwyll, Y 67:3

Gapper, R. L. 75:15

Garamond, Claude, Paris 1:6

Garden Book, The, Thomas Hanmer 54:8

Gardner, Thomas 61:10

Gardd Aberdâr (1854) 16:2

Gardd Aberdar (1872) 8:4

Gardd Eifion, Robert ap Gwilym Ddu 28:4, 5; 34:18

Gardd o Gerddi, Twm o’r Nant 4:12; 26:5; 58:4

Gardd y Plant, D. J. Williams 1:11

Garddwr Cymreig, Y, R. M. Williamson (Bardd Du Môn) 1:11

Garddwr i’r Amaethwr a’r Bwthynwr / The Farm and Cottage Gardener, Charles Ewing 1:11

garddwriaeth 1:11

Garddwriaeth y Bwthyn, John Davies 1:11

Garddwriaeth Ymarferol, O. Griffiths 1:11

Garej Jones & Edwards 16:8*, 9

Garibaldi, Giuseppe 55:7, 8*

Garland Encyclopedia of World Music 43:17

‘Garland of new songs, A’, balad 7:5

Garmon, Huw 74:24

Garmons, John 2:4

Garmonydd 42:11

Garnedd Arian, Y, Thomas Hughes 27:18

Garnons, Richard, Mrs, Colomendy 50:12, 13

Garret, William 11:4

Garrison Welfare Fund 16:2

Garth 60:3

Garth Celyn 60:3, 5

Garthen, Y cylchrediad 13:3

Garwest Glan Geirionydd 25:7

Gaseg Ddu, Y, D. J. Williams 20:18; 35:17

Gaudy Welsh China, Howard Y. Williams 60:4

Gawsworth, John, bardd 35:19

Gedrych, Sarah 8:3

Gee, Howel 28:10

Gee, Thomas, tad Thomas 3:8; 4:12

Gee, Thomas, Dinbych; 22:19; 23:18; 28:10; 36:14; 47:15; 51:17; 65:13*

      a D. Lloyd George 4:6

Gegin Fferm, Y, Brenda James 50:14

‘Geifr gwylltion Ynys Lawd’, cerdyn post 28:7* [Ynys Wair 29:3]

Geiniogwerth, Y 17:1; 20:1; 39:15; 59:17

      cylchrediad 11:3

Geiniogwerth Cerddorol, Y 23:15

Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg, J. Lloyd-Jones 19:5; 43:16

Geirfa Natur 10:5

Geirgrawn, Y 52:7

I'R BRIG

Geiriadur, T. T. Evans 9:5

Geiriadur, William Salesbury 1:6; 4:9

Geiriadur Beiblaidd, cyf. John Brown 37:10

Geiriadur Beiblaidd, Charles 54:2, 6

      copi Robert Owen, Derwinuchaf 28:2

Geiriadur Beiblaidd a Diwinyddol, John Jones ‘Mathetes’ 73:15

Geiriadur Bychan, sef Adroddiad Byr ar Bob Llythyren yn yr Egwyddor Gymraeg 28:16

Geiriadur Bywgraffyddol, J. T. Jones 5:5

Geiriadur Caerfallwch 19:16

Geiriadur Cymraeg (Cyfres y Fil) 1:12

Geiriadur Cymraeg-Pwyleg 31:2

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Thomas Richards 47:9

Geiriadur Cynanawl Seisnig-Cymreig ar Eglurydd yr Iaith Saisoneg a Chymraeg 67:3

Geiriadur Cynaniadol Saesneg a Chymraeg, Gweirydd ap Rhys 2:16

Geiriadur Cynaniaethol Saesonaeg a Chymraeg 42:20

‘Geiriadur Dr William Owen-Pughe’, D. Lloyd Isaac 13:16

Geiriadur Gwreiddiol, Y, Hugh Jones 20:3

Geiriadur John Davies 1:7; 14:3; 26:20; 44:2

      diarhebion 14:3

Geiriadur Prifysgol Cymru 19:5

Geiriadur Saesneg a Chymraeg; neu Arweinydd hawdd i’r hen Brydein-iaith, Thomas Roberts 22:7

Geiriadur Saesneg-Cymraeg, John Walters 4:12; 56/57:30

      copi Tegwyn Jones 54:9

Geiriadur Saesneg-Cymraeg, William Evans 25:7

Geiriadur Saesoneg a Chymraeg, Johnson, Webster a Hughes 56/57:16

Geiriadur Salesbury (atgynh. 1877–78) 34:4

Geiriadur termau, Jac L. Williams 41:18

Geiriadur Ysgrythyrol, Thomas Charles 9:5; 41:10; 54: 6, 7, 11

geiriaduron 19:5; 56/57:30–1

Geiriau Credadun, Lamennais tros. W. Ambrose Bebb (Cyfres y Werin) 12:13

Geirlyfr, Siôn Rhydderch 56/57:10

Geirlyfr Bywgraffyddol yn Cynnwys Byr-hanes y Cymry, Ionawryn Williams 6:5

Geirlyfr cerddorol, Thomas Howells (Hywel Cynon) 27:15

Geirlyfr cerddorol, Thomas Williams (Hafrenydd) 14:8; 27:15

Geirlyfr Cymraeg, John Davies 45:9

Geirlyfr Cymraeg, Owen Gwyrfai 6:11

Gelart, merlyn 42:5

Geldermalsen 32:13

‘Gelynen, Y’ 42:17

Gell Gymysg, Y, Robert Hughes 25:19

Gelli Aur, Y, tua 1850 18:7*

Gelli Dywyll, achau teulu wedi’i ysgrifennu ar hen bapur Cyngor Sir Meirionnydd 63:15*

Gelli Iago 33:17

Gelligroes 37:18

Gellionnen, Llangyfelach 18:13

Gemau Brynsiencyn, Owen Pritchard 75:24

Gemau Gwalia, W. Pari Huws 44:19

Gemau Gwyrfai, gol. Thomas Williams (Ap Gwyrfai) 27:2

Gemau Margam (cyfansoddiad buddugol Eisteddfod agoriad Neuadd y Gweithwyr Tai-bach) 8:4

Gemau o Pant a Bryn, D. J. Morgan 23:7

Gemau y Pwlpud Cymreig, E. Rowland 21:13

Gemau’r Gogynfeirdd, Arthur Hughes ac Ifor Williams 43:16

Gemma 8:5

Gems of Welsh Melody gol. Owain Alaw 6:7

Genealogy of … James, George Owen Harry 9:4

Genedl Gymreig, Y 1:8; 6:7; 10:12; 15:3; 20:17; 25:10; 28:11; 29:20; 36:10; 40:18; 45:15; 45 (46): 17, 18; 48:14; 51:17

Genera of Birds, Thomas Pennant 11:14; 65:18

General Advertiser 8:13

General Map of the Middle British Colonies, A 34:7

General Statutes, Victoria, 8th & 10th–45th & 46th 24:7

General View … of South Wales, Gwallter Mechain 29:7

General View of the Agriculture … of North Wales, Gwallter Mechain 20:14

Genhinen, Y 6:15; 14:16

Genhinen, Y (1950) 6:15

Geninen, Y 9:18; 10:11; 36:10; 65:13

Genuine epistles of the Apostolical Fathers, St. Barnabas… 5:7

Geo. Stewart, Caeredin 31:7

Geoffrau o Paris 22:10

Geographical, Historical, and Religious Account of the Parish of Aberystruth, Edmund Jones 72:15*, 16

‘Geology of the Caernarvonshire Rocks, The’ 2:10

‘George Davies, Plas Llanglydwen’, John Ll. James 75:11

George Heycock a’i Amserau, Edward Matthews 6:13; 23:9

‘George Washington’, Watcyn Wyn 52:15

George, David Lloyd 18:3, 15; 45 (46): 18, 19; 51:17; 55:9; 56/57:10

      a Leila Megane 1:10

      Eisteddfod Wrecsam 1933 2:10

George, Megan Lloyd 55:9

George, W. R. P. 36:13

George, William, Pwllheli 74:5

GeoWeb 70:4, 14

Gerald the Welshman and the Church in Wales Today, Glyn Simon 4:9

Gerallt gw. Jones, J. R. (Gerallt)

Gerallt Gymro 35:11

      adar 11:14

Gerallt Gymro, Thomas Jones (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Gerallt Cymro a’r Eglwys yng Nghymru Heddiw, Glyn Simon 4:9

Gerddi bwthynod, R. Stapledon-Cotton cyf. John Davies 7:2

‘Gerddinen, Y’ alaw 17:9

Gerddorfa, Y 36:14; 47:2

Gere, Richard 74:9, 24

‘Gerllan’, Eddie Evans 49:11

Gerynt 33:17

Gestiana, llong 32:12

Gestiana, Y, Robert Isaac Jones 33:10; 48:20

Gestiana, sef Hanes Tre’r Gest 27:10–11; 60:18

Gethin 38:3

I'R BRIG

Ghost Stories of an Antiquary 73:3

Ghost train, The, ffilm 74:24

Giants of Patagonia, The, B. F. Bourne 26:3

Gibbins, Freredick J. 4:15

Gibbon, Levi, baledwr 7:5

Gibbon, Thomas, Tredegar, argraffydd 36:19

Gibraltar Chronicle 16:2

Gibson, John, cerflunydd 5:4

Gilbart gw. Williams, W. Gilbart

Gilbert, William, gwyddonydd 24:18

Gill, Ann née Jones 59:2

Gill, Eric 12:3; 53:8

Gilpin, Charles, Llundain 3:15

Gilpin, William 2:4

ginseng 45:3

Giradoni, Vincenzo 9:4

Gittins, E., Y Faerdref Dolanog 34:20

Gittins, Robert, Dolanog 39:16

Gladstone, Catherine née Glyn, Penarlâg 17:2; 27:3*; 24:7

Gladstone, William Ewart 24:7; 27:3

Glamorgan Pottery, Swansea, 1814–38, The, Helen Hallesey 61:8

Glamorgan, Monmouth and Brecon Gazette and Merthyr Guardian 51:17

Glamorganshire Place-names with Names of Mountains, Fields, Historic Places, etc., Thomas Morgan 53:4

Glan Aberbechan (John Evans, Pontrobert) 45:2

Glan Afan gw. Griffiths, Ll. (Glan Afan)

Glan Alaw gw. Jones, Richard (Glan Alaw)

Glan Alun 2:10

Glan Brennig gw. Davies, Daniel (Glan Brennig) 52:7

Glan Efyrnwy (John Evans, Pontrobert) 45:2

Glan Erch gw. Parry, Henry (Glan Erch)

Glan Padarn 3:5; 23:15

Glan Rhyddallt 21:7

Glan Wylfa 1:9

Glan y Gors (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Glanaman, darllenfa’r glowyr 14:16

Glanberach (Morgan, John Jenkyn) 14:16

Glanduluniana 38:5

Glandwr Artisitc Printing Works, Blaenau Ffestiniog 45:18

‘Glanhad trefydd’, S. R. 48:10

Glanmor gw. Williams, John (Glanmor)

Glannau, Y 19:3

‘Glanrhondda’, Alaw Ddu 8:3; 35:3

‘Glanystwyth’, Eddie Evans 49:11

Glasynys 23:11; 37:18

Gleaning’s from God’s Acre, Myrddin Fardd 28:2; 45:20

Gleanings through Wales, Holland & Westphalia, Mr Patt 32:16

Glen, Scot 74:24

Glenravil Miner, sgwner 38:15

Glo mân 4:16

      cylchrediad 13:3

Gloch, Y 31:10; 36:9; 45:18

Gloch Goll, Y, R. H. Davies (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Gloom of Idwal’, paentiad, Hubert Herkomer 48:19

Glorian, Y 4:16; 21:17; 31:10; 35:19; 36:9; 37:18; 45 (46): 17

      cylchrediad 13:3

Glorian series, Thomas Williams & co., Blaneau (sic) Festiniog (sic), cardiau post 45 (46): 17

Gloriana, llysenw 27:9

Glossarium Antiquitatum Britannicarum, William Baxter 58:4

Glossarium Antiquitatum Romanorum 54:20

Glöyn byw, Y, T. Gwynn Jones 3:12

‘Glust ar tafod sef rhannau o’r ty yr ydym yn byw ynddo’, Robert Evans 44:9

Glyn (ne), Syr John 24:7

Glyn y Weddw 26:15 Plas

Glyn, Johnny 73:10

Glyn, Thomas, Glynllifion 24:7

‘Glyndwr’, Joseph Hughes 23:20

Glynllifon, teulu, llyfrau 24:7

Glynn, Jane, Rhiwgoch 2:4

Glynn, Walter S. 24:1*, 3; 36:5

Glynne, Walter 12:4

Glynne, Y Parchg William, Middlesborough 75:6

Glynne, Wm 36:7

I'R BRIG

Gobaith a Storiau Eraill, Kate Roberts 13:7

God the Defence of His People, Pedr Fardd 27:18

Godly meditation, A, Robert Holland 9:4

Godsall, Agnes, Pontardawe 19:8

‘Gofyn i’r Esgob Rhisiart Fychan am lyfrau i Eglwys Llandudwen’ 23:16–17

‘Gog Lwydlas, Y’, alaw 43:5

‘Gogoniant i Gymru’, Cynan, llawysgrif 35:20*

Gohebiaethau Syr Meurig Grynswth, Hugh Bevan (Llyfrau Deunaw) 75:8

Gold and silver of Windsor castle 32:18

Golden Cockerel, gwasg 9:19

Goldsmith, Oliver 31:15

Goleuad, Y (Gorff. 1871–Ebr. 1872) 1:2

Goleuad, Y 1:8; 2:8; 25:14; 40:18, 19; 42:16; 45 (46): 17; 48:14; 51:17

Goleuad Cymru 26:18; 28:19; 30:16, 17; 54:3, 7; 60:18

Goleuad Gwynedd 30:16, 17

‘Goleuni trydanol’, Ifan Ifans 59:3

Golofn, Y, William Owen 8:10, 11

Golud yr Oes 1:6; 8:13

Golwg ar Deyrnas Crist 41:18

Golwg ar Deyrnas Crist, William Williams 4:10; 55:7

Golwg ar Grefydd Naturiol 36:19

Golwg ar Orsedd y Beirdd, Geraint Bowen 48:18

Golwg ar y Beiau Jeremy Owen, R. T. Jenkins (Llyfrau Deunaw) 75:8

Golwg ar y Byd, Dafydd Lewys 4:10; 53:11; 56/57:6

Golwg Byr ar Holl Grefyddau y Byd 3:6

Golwg Newydd ar Iolo Morganwg, Brinley Richards 40:3

Golwg o Ben Nebo…, Morgan Rhys 44:5

Golyddan (mab Gweirydd ap Rhys) gw. Pryse, John Robert (Golyddan)

Golygfa ger Pencerrig ym mhlwyf Llanelwedd, cartref Thomas Jones 50:11*

Golygfeydd o chwarel Dorothea a’r cylch, John Davies 62:7*

Golygiad ar Adfywiad Crefydd yn yr Eglwys Sefydliedig yng Nghymru o Ddeutu y Flwyddyn 1737, John Owen 4:10

Golygydd, Y cylchrediad 11:3

Gomer gw. Harris, Joseph (Gomer)

‘Gomer ap Iapheth’, John Morris-Jones 10:11

Gomer Bifan, Lewis Talwyn Thomas 50:14

Gomerydd gw. Evans, Samuel (Gomerydd)

Gomerydd y plant, O. Eilian Owen 10:11

Gompertz, Benjamin 48:2

Good Cookery, Augusta Waddington Hall 35:1

Goodbye To All That, Robert Graves 44:7

Goodere, Thomas, Abertawe, argraffydd 17:13

Goodwin, D. G. 5:16

Gorchestion Beirdd Cymru, Rhys Jones 3:2; 8:5; 14:11; 25:7; 55:3

Gorchfygu’r byd, E. Tegla Davies (Llyfrau Pawb) 74:22

Gorddorbrongorfod (Carnhuanawc) 44:13

Gordofigion, Y 28:19

Goriad

      clawr 13:1*

      cylchrediad 13:3

‘Gormes y meistri a llefain y glowyr’, Rhosle 15:13

Goronwy ap Tudur o Benmynydd 72:17

Goronwy Owen (Cyfres y Ceinion) 34:18

Goronwy Owen, cyfrol 1 a 11 (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Goronwy Owen, W. D. Williams 10:5

Goronwy Owen: Detholiad o’i Farddoniaeth (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Goronwy Owen’s Virginian Adventure, John Gwilym Jones 61:21*

‘Gorsedd Beirdd Ynys Prydain’, John Morris-Jones 10:11–12

Gorsedd Beirdd Machynlleth, 1883, cerdyn post 60:1

Gorsedd Cernyw 53:14

Gorsedd Geirionydd 25:7

‘Gorsedd gras a gorsedd y beirdd’, J. Gwyn Griffiths 14:15

Gorsedd Grucyn, Thomas Williams 45:18

Gorsedd Taliesin 38:3

‘Gorsedd y beirdd a chrefydd’, Euros Bowen 14:15

‘Gorsedd y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caernarfon’, cerdyn post 60:1

‘Gorsedd y Beirdd: Cario’r Corn Hirlas’, cerdyn post 60:2

‘Gorsedd y Beirdd: Cyflwyno’r Corn Hirlas’, cerdyn post 60:2

‘Gorsedd y Beirdd: Tynghedu’r Arwyddfardd’, cerdyn post 60:2

‘Gorsedd y Beirdd: Yr Araith’, cerdyn post 60:2*

Gorsedd y byd 39:9

Goruchwiliaeth Crist, Peter Williams 38:2

‘Gorwel, Y’, T. Eirug Davies 53:12

Gosodedigaethau 59:13

Goss, W. H. 12:14

Goss, William H. (1833–1906) 8:5

Gouge, Thomas (1605?–81) 39:16

Gowing, Syr Lawrence 39:18

Goyder cyfenw 31:20

I'R BRIG

Gracie – un o longau hwyliau Porthmadog, Y 75:12*, 21

Gracie ar fôr tymhestlog, Y 75:12*, 21

Grafton 8:5

Grafton, Richard 9:4

Gragen, Y 27:5

Grainger, Stewart 74:24

Graith, Y, ffilm 74:24

Graith, Y, Elena Puw Morgan (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Gramadeg Cerddoriaeth, John Mills 14:8

Gramadeg Cerddorol, David Roberts 14:8; 75:2

Gramadeg Cymraeg, Dafydd Jones 27:16

Gramadeg Cymraeg, Hugh Tegai 10:14

Gramadeg Cymreig, Caledfryn 5:7

Gramadeg Gruffydd Robert 3:7

Gramadeg Hebraeg y Beibl 1:3

Gramadeg Henry Salesbury 34:5

Gramadeg Siôn Dafydd Rhys 1:6; 58:4

Gramadegau’r Penceirddiaid, Saunders Lewis 27:5

Grammadeg Cymraeg, Siôn Rhydderch 56/57:10

Grammadeg Hebraeg, John Parry 1:3

Grammar of music, Calcott 75:2

Grammar of Ornament, Owen Jones 21:8

Grammar of the Ancient British Language, John Davies 7:10

Grammar of the Persian Language, A 54:20

‘Grammatica Celtica Zeuss’, Evander Wilhelm Evans 16:2

Grammatica Britannica, Henry Salesbury 9:4

gramoffon boced a record bum modfedd arni, Y 10:13*

Gramophone & Typewriter Co. 12:4

Gramophone Co. Ltd. 1:10; 10:13; 12:4, 5

‘Gramandws Gwalia’ alaw 17:9

Grand Bazaar – yn cynnwys hanes seindorf Blaenau Ffestiniog 45 (46): 17

Gras a natur, Elis Roberts 56/57:6

Graves, Alfred Perceval (Canwr Cilarne) 36:7; 44:7

Graves, Robert 44:7

Grawnsypiau Canaan, sef pregethau, gan y Parchn. J. Owen, Tynllwyn… 2:2; 21:13; 26:18; 29:9; 39:17; 44:13

Greal, Y 10:10, 11; 67:4

Greal y Bedyddwyr 36:19; 52:7

Great Importance of a Religious Life, Melmoth 3:13

‘Great Love’, tôn 21:20

Great Moon Hoax, The, David S. Evans 28:11

Great National Congress of Cambrian Bards 31:1

Great Welshman. Symposium of Tributes, A 3:12

‘Greece and Troy’, alaw 40:10

‘Green Sleeves’, alaw 40:10

Greenly, Arglwyddes Coffin 35:5

Greenly, Elizabeth Coffin (Llwydlas) 35:5; 75:19

Greenwood, John 51:12

Gregory, George, Caernarfon 68:11

Gregynog

      cyfrolau a’u gwerth 3:4

      effemera 15:3; 16:13

      prisiau 34:11

Gregynog Press, The, Thomas Jones 3:4

Gresham, Colin 14:9; 37:5

Grier, J. A., 59, Oxford St., Mountain Ash 3:11

‘Griffith John Williams a’i Lyfrgell’, Aneirin Lewis 50:16

Griffith, Mr, Caernarfon, ficer 10:10

Griffith, Mrs, Hen Siop, Edern 7:12

Griffith, Ann née Parry 48:7

Griffith, Catherine, Ty Mawr 40:11

Griffith, Dafydd 53:13; 17:7

Griffith, David 9:5*

Griffith, David (Clwydfardd; 1800–94) 17:2; 33:9; 50:4; 52:5

Griffith, Ellen Augusta née Williams Ellis 48:7

Griffith, F. Lloyd, Tremadog 31:9

Griffith, Griffith, Taldrwst, Llangristiolus 48:7

Griffith, Harri 67:7

Griffith, Harriet 9:5*

Griffith, J. E., Bangor 30:9

Griffith, James, Ffatri wlân Pwllheli 75:7, 10

Griffith, Jane 28:16

Griffith, Jane née Hughes 68:3

Griffith, Jane née Wynne 68:3

Griffith, John ‘Y Gohebydd’ 47:15

Griffith, John, Caernarfon (1752–1818) 42:3

Griffith, John, Cefn Amlwch 9:5*

Griffith, John, Ffatri wlân Pwllheli 75:7

Griffith, John, Ffatri wlân Rhydygwystl 75:10

Griffith, John, Garn, Henllan 68:3

Griffith, John, Glan-dŵr (1731–1811) 42:3

Griffith, John, Murpoeth 28:2

Griffith, John Edward 48:7

Griffith, John Owen (Ioan Arfon) 1:9; 33:9; 40:11

Griffith, John Wynne, y Garn (1763–1834) 40:5; 68:3*

Griffith, Jonette née Owens 31:19

Griffith, Llewelyn Wyn 12:16

Griffith, Margaret, Cleirwy 50:7

Griffith, Mary 9:5*

Griffith, Morris (Trydenydd o Fôn) 21:13

Griffith, Morris, ysgolfeistr, Llanrug 65:2

Griffith, Moses, arlunydd 2:5; 47:13

Griffith, O. Wynne 74:5

Griffith, Owen ‘dyn y ddafad gwyllt’ 4:2

Griffith, Owen Preece (g. 1853) 28:16

Griffith, Dr Owen Wynne 58:16

Griffith, R., Caernarfon, llyfrwerthwr 26:13

Griffith, Rees Philpot 56/57:16

Griffith, Richard (1811–55) 20:3

Griffith, Richard, mab Thomas Llewelyn Griffith 21:5

Griffith, Richard, ysgolfeistr Llannerch-y-medd 21:13

Griffith, Richard Ellis, Llwynmafon 48:20

Griffith, Robert (g. 1863) 28:16

Griffith, Robert, llyfrwerthwr 35:2

Griffith, Robert, Llewenni 62:2

Griffith, Robert, Manceinion 23:20

Griffith, Robert, Pen y cefn 5:6

Griffith, Robert, Trawsfynydd 58:7

Griffith, Roberts, Llanbeblig 18:14

Griffith, Robin 47:9

Griffith, Rowland, Llanrwst, gweithiwr telyn 7:14

Griffith, S. G. (Morswyn; 1850–93) 20:17

Griffith, Dr S.W. 74:5

Griffith, Madam Sydney 9:5

Griffith, T., Caer, argraffydd 8:4

Griffith, Tawe 11:6

Griffith, Thomas (1790–1859) 31:19

Griffith, Thomas Llewelyn, Pwllheli a’i deulu enwog 21:5*

Griffith, Tom, arlunydd 10:8–9

Griffith, Wiliam, Porthmadog 10:8, 9

Griffith, William, argraffydd 75:2

Griffith, William, Bangor 48:7

Griffith, Dr William, ynad Caernarfon 31:18

Griffith, William, Cefn Amlwch 9:5

Griffith, William, Drwsgoed 30:19

Griffith, William, Tŷ Mawr 40:11

Griffith, Willie, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Griffith, Wyn 4:9

I'R BRIG

Griffiths, Mrs A. E., (Cre-fydd) 65:17

Griffiths, Amanwy 8:10

Griffiths, Ann, llyfrau 39:16–17

Griffiths, Anne, Bryn Canaid, ‘Yr Hen Feddyges’ 56/57:8

Griffiths, Anne Eliza, Kensington 65:17

Griffiths, Arthur, siop Griffs 4:9*; 63:16

Griffiths, B. A., Cwmafon 35:14

Griffiths, Bruce, yn cael ei holi gan Huw Ceiriog 56/57:30*

Griffiths, D., Cwmafan, argraffydd 8:4

Griffiths, Y Parchg D., Conwy 50:19

Griffiths, Y Parchg D. Avan, 8:11

Griffiths, D. R. (Amanwy) 8:10

Griffiths, Y Parchg Daniel 53:4

Griffiths, Y Parchg David, Capel Jerwsalem 29:10

Griffiths, David, myfyriwr 19:8

Griffiths, David Joseph 4:9

Griffiths, E., Chelsea 13:6

Griffiths, Evan (Ieuan Ebblig), Abertawe, argraffydd 8:4; 11:7; 13:8; 17:13; 25:17; 27:19

Griffiths, George, gwasg 54:3

Griffiths, Hugh 74:8

Griffiths, J. E (1843–1933) 71:3*

Griffiths, Jack, Siop Griffs 63:16

Griffiths, Jim 8:10

Griffiths, John ‘Gohebydd’ 51:5

Griffiths, John, Delta, bedd argraff 48:17

Griffiths, John, siop Griffs 4:9*

Griffiths, Joseph, siop Griffs 4:9*; 63:16

Griffiths, Ll. (Glan Afan) 8:4; 35:14

Griffiths, Mary, siop Griffs 4:9*

Griffiths, Mary, Treforis 19:8

Griffiths, Owen, doctor y ddafad wyllt 21:9

Griffiths, Y Parchg Phylip, 53:4

Griffiths, Rees, Treforis 19:8

Griffiths, Richard (Carneddog) 45:14

      a Bob Owen 1:6; 67:1

      a’i wraig yn gadael Cymru 75:5*

      llythyr oddi wrth Bob Owen 75:5

Griffiths, Richie, Y Bermo 58:7

Griffiths, Dr Rhidian 75:15*

      yn cael ei holi gan Huw Ceiriog 66:5*

Griffiths, T. J., Liberty St., Utica 9:5; 20:16; 42:9; 59:20; 73:7

Griffiths, Thomas, Cofrestrydd a Swyddog Cymorth Rhuthun 49:12

Griffiths, Thomas, Ciliau 40:14, 15

Griffiths, Thomas, Stanley House 49:12

Griffiths, Thomas, Sgiwen 53:4

Griffiths, Thos., Graigfechan 34:20

Griffiths, William, Siop Griffs (Gwilym Cerdin) 4:9; 63:16

Griffs, siop 4:9*; 7:5; 22:5

Grignon, Charles, engrafwr 12:9

Grisiau Aur, Y, David Derwenydd Morgan 69:1, 19*

Groegiaid gynt, Y, T. Hudson-Williams (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

‘Groeswen’, John Ambrose Lloyd 14:8

Gronovonia, Goronwy Owen 4:1; 16:16

Groom, Miss G. S. 14:13

Grossett, Y Parchg H. (Brenin Lundy) 36:11

Grounde of Artes, The, Robert Recorde 24:18

Grove, Syr William, Abertawe 62:2

Grove’s Dictionary of Music 13:2

Groves, Charles 67:16

Growdon, Joseph 71:5

Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan 32:12

Gruffudd ab yr Ynad Coch 16:5

Gruffudd ap Cynan, V. Eirwen Davies 10:5

Gruffudd ap Maredudd 50:3

Gruffudd ap Rhisiart 23:16

Gruffudd Coetmor 7:14

Gruffudd, Elis 44:9

Gruffudd, Ioan 74:16

Gruffudd, Mary, Niwbwrch 25:19

Gruffudd, Owen, Niwbwrch 25:19

Gruffudd, Robat 45 (46):9

Gruffydd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan 32:12

Gruffydd Derwas 72:17

Gruffydd Hiraethog 12:16; 16:16

      diarhebion 14:3

Gruffydd Jones, Llanddowror, R. T. Jenkins (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Gruffydd, Enlli Angharad 23:7

Gruffydd, Ifan, o’r Twr Gwyn 71:15

Gruffydd, Ioan 74:24

Gruffydd, Owen (1643–1730) Llanystumdwy 28:9; 34:17; 45 (46):7

Gruffydd, R. Geraint 50:9

Gruffydd, Tomos, modurdy’r Sychnant, Pentreuchaf 23:7

Gruffydd, W. J. 10:11, 12; 13: 3*, 13*, scetch; 19:14; 47:9; 66:4; 75:9

Gruffydd, Y Parchg W. J., archdderwydd, cerdyn post 60:2

I'R BRIG

Grug Hydref, Lisi Jones 21:17

Grundy, Frank 33:3

Gryffydd, Jasper 16:16

Grym y Lli, Emyr Jones 26:3

Gu 48:10

Guest, Josiah John 35:9

Guide to Nant Conwy, A, Ellis o’r Nant 44:19

Guide to Nature Reserves 16:5

Guide to Reserves 16:5

Guide to the Birds of Pembrokeshire, A, David Saunders 11:15

Guide to the Birds of Wales, A, David Saunders 11:15

Guide to the Birthtown of Shakespeare, A, George May 40:15

Guide to the Department of MSS and Records, the NLW 55:16

Guide to the Nature Trail 11:13

Guide to the Records of the Great Sessions in Wales, A, Glyn Parry 56/57:5

Guide to the Scenery of Glyn Neath 21:19

Guide. Bull Bay, Amwlch and Neighbourhood, A, J. C. Roose 3:6

Guilbert-Ford, Lena 34:18

Guild of Graduates 1:6

Guinnes, Y Parchg H. Grattan 24:19

Gunsaulus, F. W. 50:8

Gurrell, Mrs, Caeddafydd 33:19

Gutch, J. W. Gough 18:7

Gutenberg, Johann Geufleisch 7:16; 8:8

Gutyn Arfon 25:9

Gutyn Padarn 56/57:5

Gutyn Peris 23:13; 41:12; 54:12

‘Gutyn Peris’, Taliesin o Eifion [?]47:1*

Gwae Fi Fy Myw: Cofiant Hedd Wyn, Alan Llwyd 53:6

‘Gwaed’, pryddest mewn côd Morse 47:17

Gwaed Ifanc 25:14

Gwaed yr Uchelwyr, Saunders Lewis 3:12; 27:5; 56/57:30

Gwaedu Gwerin, Emlyn Lewis Jones 60:16

Gwaedd Ynghymru yn Wyneb Pob Cydwybod Euog, Morgan Llwyd 27:16

Gwaethfoed Fawr 13:12

gwahoddwr 20:18

Gwahoddwr, Y, Hugh Hughes 8:6

Gwaith a Gwobr, Enoch Francis 3:13

Gwaith Alex Keith 59:17

Gwaith Artistotle yr Enwog Philosophydd 2:9*; 4:8

Gwaith barddonol Howel Swrdwal a’i Fab Ieuan, J. C. Morrice 56/57:20

Gwaith barddonol Iona Madog Ynghyd a Bywgraffiad o’r Awdur a Llythyrau oddi wrth rai o Brif feirdd y Genedl, gol. Cynhaiarn 28:2; 10:15

Gwaith barddonol Siôn Wyn o Eifion, sef John Thomas, Chwilog ynghyd a Chofiant o Fywyd yr Awdwr 27:10

Gwaith Barddonol y Parch. Rowland Williams (Hwfa Môn) 23:15

Gwaith Beirdd Môn (Cyfres y Ceinion) 34:18

Gwaith Dafydd ab Edmwnd 56/57:20

Gwaith [Dafydd ap Gwilym], O. M. Edwards 1:12

Gwaith Dafydd ap Gwilym, Thomas Parry 15:5; 26:7

Gwaith Edward Morus (Cyfres y Fil) 42:15

Gwaith Glanmor, John Williams 15:12–13

gwaith haearn 40:1

Gwaith Hugh Jones, Maesglasau: i Cydymaith yr Hwsmon, 1774 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Gwaith Hugh Jones, Maesglasau: ii Hymnau newyddion, 1797 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Gwaith Iolo Goch (Cyfres y Fil) 17:15

Gwaith Joshua Thomas (Cyfres y Fil) 42:15

Gwaith Owen Gruffydd (Cyfres y Fil) 42:15

Gwaith Prydyddawl, Guto Padarn 3:2

Gwaith Robert Jones, Rhoslan 54:6

Gwaith Samuel Roberts (Cyfres y Fil) 42:15

Gwaith Sion Cent 17:15

‘Gwaith Wisgi Frongfoch’, Gwaenfab 60:13

‘Gwaith y Bardd Bach’ 71:15

Gwaith y Bryn 72:10

Gwalch Ebrill 52:15

Gwalchmai gw. Parry, Richard (Gwalchmai)

‘Gwalchmai’, tôn 51:15

Gwalchmai, Humphrey 24:20

Gwalia 20:17; 31:10; 36:10

Gwalia Book of Praise and Song, The 74:23*

‘Gwallgofrwydd’, englyn Llew Llwydiarth 6:16

Gwallter Mechain gw. Davies, Walter (Gwallter Mechain)

Gwanwyn (Llyfr Anrheg) 45:5

‘Gwanwyn, Y’, Robert Bryan 56/57:28

Gwanwyn Gwydr, Y, Gwynne Williams 50:8

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, Ynyslas: Llwybr Natur Ysgolion Cynradd 16:5

gwarchodfeydd natur

      cyhoeddiadau 16:5*

Gwareiddiad y Gorllewin, D. Emrys Evans 15:3

Gwarnydd 60:5

Gwartheg sy’n rhedeg drwy’r adwy – defaid, englyn, Tom Owen 9:9

Gwasanaethau Archifau Gwynedd, cyhoeddwr 60:1

I'R BRIG

Gwasg Aberystwyth 48:9

Gwasg Albion

      Caernarfon 15:8

      Y Drenewydd 24:9

      Hughes a’i Fab 54:3

      Llanfair Caereinion 25:17

      Llanidloes 6:10; 27:13

Gwasg Bomberg 1:3

Gwasg Chimera 17:13

Gwasg Clarendon 4:12

Gwasg Clover Hill 22:2

Gwasg Clwydian 5:2; 6:2

Gwasg Gee 4:12

Gwasg Gleniffer (Paisley) 55:3

Gwasg Gomer 48:9

Gwasg Gregynog 1:6; 4:12; 15:13; 16:13; 22:2; 30:2; 34:11; 53:5

      cyhoeddiadau (1923–55) 3:4

Gwasg Gwynedd 45 (46):9

Gwasg Llety Gwyn 50:8, 9

      argraffnod 30:2

Gwasg Pantycelyn 52:6

Gwasg Prifysgol Cymru 48:9

Gwasg Rees, Llanymddyfri 56/57:14

gwasg Rhiwledyn 31:18

gwasg Ruthven 18:9; 24:2

gwasg Stanhope 18:9*

Gwasg Thomas Johnes 4:12

Gwasg Trefeca 2:12; 4:12

Gwasg y Brython 1:11; 2:1, 2; 16:14

Gwasg y Frân Ddu 3:12; 10:12

Gwasg y Gaseg 56/57:30; 68:7

Gwasg y Golden Cockerell 22:2

Gwasg y Tir 45 (46):9

Gwasg y Tŵr 44:7

Gwasg y Wern 50:8, 9

Gwasg yr Alban 15:8

Gwasg yr Arad, Tywyn 35:7

Gwasg yr Arad Goch 50:8, 9

Gwasg yr Arweinydd 3:3

Gwasg yr Utgorn 3:3

Gwassanaeth Mair 32:12

‘Gwatwargerdd yr eos’ alaw 17:9

‘Gwawr can mlynedd’, alaw 42:17

Gwawr y Mil-blynyddoedd 23:9

‘Gwcw fach, Y’ 42:17

Gweddïau, D. Tecwyn Evans (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Gweddi’r orsedd 47:7

Gweddw’r Dafarn, Gwilym R. Jones (Llyfrau Pawb) 74:22

‘gweinidog a’r diacon, y ***

Gweinidog wedi marw, Peter Williams 38:2

Gweirydd ap Rhys gw. Pryse, Robert John (Gweirydd ap Rhys)

gweisg 18:9

      Albion 18:9

      Clymer 18:9

      Columbian 18:9

      Cope 18:9

      preifat 4:12

      Ruthven 18:9

Gweith Argoed Llwyvein. Darganfyddiadau’r Dr Dreistaub… T. Gwynn Jones 3:12; 10:12

Gweithiau Barddonol Eben Fardd 21:2

Gweithiau Dewi, gol. G. H. Jones (Gutyn Arfon) 25:9

Gweithiau Eben Fardd 38:9

Gweithiau Flavius Josephus 9:8

Gweithiau Morgan Llwyd 4:9; 65:13

Gweithiau Pantycelyn 26:20; 31:5; 54:6

Gweithiau Pantycelyn gol. Kilsby Jones 59:17

Gweithiau Robert Jones, Rhoslan 54:2

Gweithiau Samuel Roberts 48:10

Gweithiau y Parch Kilsby Jones 37:10

Gweithiwr, Y 13:16; 51: 17, 19

Gweithiwr Cymreig, Y 33:16; 51:7

Gwel yr adeilad (See the building) 40:10

Gweld y byd, Cyril Cule (Llyfrau Pawb) 74:22

GWELED 40:3

Gweledigaethau Dirnadwy, sef Ddehongliad i Freuddwydion, S. Jones 8:6; 28:5

Gweledigaethau y Bardd Cwsg: Visions of the Sleeping Bard, Ellis Wynne. gol. J. E. Caerwyn Williams; cyf. Saesneg T. Gwynn Jones (Gwasg Gregynog) 3:4

Gweledigaethau’r Bardd Cwsg, Ellis Wynne 9:18; 19:14; 44:7

Gwelygordd or the Child of Sin, Charles Lucas 32:16

‘Gwellhad gwyrthiol’ [Lowry Owen] 73:2

‘Gwelliadau mewn amaethyddiaeth’, J. Hopkins ac E. Jones 8:4

Gwen, ci 24:2

Gwen Tomos 2:2

Gwenallt gw. Jones, David James (Gwenallt)

Gwendolen, David Derwenydd Morgan 69:1

‘Gwenddydd’ (paentiad), Hubert Herkomer 48:19

Gwenffrwd gw. Jones, Thomas Lloyd (Gwenffrwd)

Gwenffrwd and Dinas Reserve 16:5

‘Gwenith gwyn’ 15:13

‘Gwenllian’, Huw Williams 45 (46):20*

‘Gwenllian, tywysoges Gruffydd ap Rhys’, Gwilym Teilo 13:16

‘Gwenno fwyn gu’, Talhaiarn 9:3

Gwent

      argraffu 36:18–19; 37:18–19; 38:1–19

      gwasg Gymraeg 36:18

Gwentwyson: sef Ymdrechfa y Beirdd neu Awdlau am … , Thomas Price 25:15

Gwentydd gw. Bevan, John (Gwentydd)

Gwenynen Gwent 20:5; 39:9; 66:3

Gwenynydd, Y 65:13

Gwerin 25:5

Gwern y Brenin 26:11

Gwersi Mewn Llysieueg, George Rees 41:18

Gwerslyfrau Ysgrythyrol, Efengyl Ioan 2, T. E. Roberts 71:14

‘Gwerth crefydd yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw’, Robert Hughes 38:5

Gwerth cymeriad da, a’r pwys o’i ffurfio yn ieuanc… J. R. Hughes 21:13

‘Gweryd’, tôn, Richard Mills 14:8

I'R BRIG

Gwili gw. Jenkins, John Gwili 5:16; 34:18

Gwilym a Benni Bach, W. Llewelyn Williams 19:7

Gwilym Alaw gw. Owen, William (Gwilym Alaw)

Gwilym ap Gruffudd 72:17

Gwilym ap Gwilym Lleyn 47:7

Gwilym ap Lleision 11:5

Gwilym Ardudwy 42:11

Gwilym Brewys 50:3

Gwilym Cawrdaf 8:4

Gwilym Cerdin gw. Griffiths, William (Gwilym Cerdin)

Gwilym Cowlyd, G. Gerallt Davies 25:7

Gwilym Cowlyd gw. hefyd Roberts, William John (Gwilym Cowlyd)

Gwilym Cyfeiliog gw. Williams, William (Gwilym Cyfeiliog)

Gwilym Ffrwdwyllt 8:4

Gwilym Glan Llwchwr 8:4, 10

Gwilym Hiraethog (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

‘Gwilym Hiraethog: awdl a anfonwyd i gystadleuaeth Eisteddfod Genedlaethol, Lerpwl, 1884’, Watcyn Wyn 52:15

Gwilym Hiraethog: Troedigaeth Hen ŵr yr Hafod (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Gwilym Hiraethog gw.hefyd Rees, William (Gwilym Hiraethog)

Gwilym Lleyn gw. Rowlands, William (Gwilym Lleyn)

Gwilym Mai gw. Thomas, William (Gwilym Mai)

Gwilym Marles gw. Thomas, William (Gwilym Marles)

Gwilym Marles (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Gwilym Meudwy 8:10

Gwilym Morganwg gw. Williams, Thomas (Gwilym Morganwg)

Gwilym o Glorach 72:17

Gwilym Padarn 15:8; 54:12

Gwilym Peris 8:4; 41:12

Gwilym Tawe gw. Morris, Gwilym (Gwilym Tawe)

Gwilym Teilo gw. Davies, William (Gwilym Teilo)

Gwilym Tel, Friedrich von Schiller cyf. Elfed (Cyfres y Werin) 12:13

Gwilym Tew 15:5

Gwinllan y Bardd, Daniel Ddu 3:2

Gwir, Y 31:11

Gwir Anrhydeddus David Lloyd George AS, Y, Thomas Morgan 53:4

Gwir Degwch, Y, Iolo Morganwg gol. Tegwyn Jones 50:9

‘gwir er gwaethed yw, Y’, Thomas Jones 37:16

Gwir Fedyddiwr, Y 15:17; 36:19; 75:17

‘gwir oedd ei arfwisg o, Y’, [cwpled Monallt i B O Williams] 2:1

Gwirionedd y Grefydd Gristnogol, cyf. D. Silvan Evans 5:7

Gwirionedd y Grefydd Gristnogol, Edward Samuel 27:20; [copi Robin Gwyndaf] 51:8

Gwirionedd y Grefydd Grist’nogol, John Rhydderch 33:2

gwisg Gymreig 31:3*; 32:15; 64:2

‘Gwisgoedd yn eu perthynas â chrefydd’ 32:15

Gwlad fy Nhadau 15:14

‘Gwlad y delyn’, John Henry 74:1

Gwladfa Patagonia, R. Bryn Williams 10:5

‘Gwladgarwch’, Hedd Wyn 15:14

Gwladgarwr, Y 5:7; 28:18–19; 29:11; 34:18; 37:18; 40:19; 49:3, 8; 51:17; 56/57:14, 15, 16, 34; 67:7

Gwladgarwr, Y gol. Ieuan Gwyllt (Hyd. 1858–Hyd. 1859) 1:2

Gwladwr Cymreig 34:18

Gwledd i’r Eglwys, William Romaine cyf. Thomas Jones 39:16

Gwledydd y Glyn, Gwilym Llywelyn 26:15

Gwleidyddiaeth a Chrefydd 28:17

‘Gwlithyn, Y’, Alaw Ddu 35:3

‘Gwnewch bopeth yn Gymraeg’ 15:13, 14

Gwobr Tir na n-Og 48:9

‘Gŵr a’i wraig anffyddlawn, Y’, 25:10

Gŵr Drws Nesaf ( a ’sglodion eraill), J. Ellis Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:10

‘Gŵr heulog olwg, ro’i wawl o’i galon …’, bedd-argraff Meurig Wyn 1:9

Gŵr o Ystradgynlais, Y, O. E. Roberts 41:18

‘Gwraig y glowr’, Islwyn Williams 11:5

Gwrandawr, Y 27:5

‘Gwrando ar y feirniadaeth’, cerdyn post 60:2

Gwreichion athrylith, T. C. Benjamin 15:11

Gwreichion y Diwygiadau wedi eu Casglu gan Garneddog. 1905 (Llyfrau Ab Owen) 2:12

Gwreiddyn y Mater, Peter Williams 38:2

Gwrgant gw. Jones, William (Gwrgant)

Gwrid y Machlud, Ap Alun Mabon 45:18

‘Gwroldeb bechgyn Lleyn ac Eifionydd’ 7:5

Gwron, Y 45:16; 51:17; 69:6

Gwron Cymreig, Y 41:15; 51:17

Gwron Dienw, Dewi Emrys 3:12; 15:15

Gwroniaid cenhadol Affrica 19:7

‘Gwroniaid Gwlad y Gân’ (cân) 8:3

Gwrthryfel yn India, Y, Egwisyn 28:2; 30:19

Gwrwst gw. Jones, Evan (Gwrwst)

‘Gwssanaeth y Gwyr Newydd’, Robert Gwyn 35:16

Gwybod 6:11; 11:12, 26:7

Gwybod, Llyfr y Bachgen a’r Eneth 27:20

Gwybodaeth ac Ymarfer o’r Grefydd Gristnogol, Dafydd Elis (copi Robin Gwyndaf) 51:8

‘Gwydion’, 39:11*

‘Gwŷdd, Y’, alaw 35:5

gwyddau 56/57:8–9

‘Gwyddau, Y’, R. Williams Parry 56/57:8

Gwyddelod 30:17

Gwydderig gw. Williams, Richard (Gwydderig)

Gwyddfa Myfyr 29:11

I'R BRIG

Gwyddoniadur, Y 6:3, 11; 9:17; 14:3; 31:5; 41:18; 42:7; 54:6, 7; 56/57:14, 34; 65:13; 75:2

Gwyddoniadur Cymreig 7:6; 56/57:17; 58:4

Gwyddoniadur y plant 11:12

Gwyddoniaeth i’r Gweinidogion: Codiad a Machlud yTtraddodiad Gwyddonol yn y Coleg Presbyteraidd, Caerfyrddin, R. Elwyn Hughes 55:16

gwyddoniaeth yn Gymraeg 41:18–19

Gwyddonwyr enwog (Rhif 8 Cyfres Enwogion y Byd) 41:19

Gwyddonwyr enwog, W. M. Rogers 41:19

Gwyddonwyr o Gymru, O. E. Roberts 41:19

Gwyddonwyson gw. Stephen, David Rhys (Gwyddonwyson)

Gwyddonydd, Y 41:19; 59:19

Gwyddonydd cerddorol 27:15

Gwydyr forest 11:13

Gŵyl Ddrama Rhydaman 50:14

Gŵyl Gwalia, Hywel Teifi Edwards 17:11

Gwyliedydd, Y 21:13; 22:19; 36:3*44:18; 51:17; 54:7; 62:3, 5; 64: 6*, 15; 67:7

Gwyliedydd Newydd, Y 1:8; 45:18

Gwyliwr, Y 20:17

Gwylliaid 30:17

Gwyn, Robert 31:18; 35:16

Gwyn, Sackville, Plas Glanbran 7:14

Gwyndaf Eryri 15:8; 41:12

Gwyndaf, Robin 9:10–11*

Gwynedd gw. Edwards, Thomas (Gwynedd)

Gwyneddigion, The 31:1

Gwyneddion, The 8:4

Gwyneddon gw. Davies, John (Gwyneddon)

Gwyneth ap Tomos, Glyn y Weddw 26:15

Gwynfryn [Nazareth House] 28:4

Gwynionydd gw. Williams, Benjamin (Gwynionydd)

Gwynn, Charles, Bodfel 19:3

Gwynn, Harri 13:10; 47:9

Gwynne, Col, Monachty 22:15

Gwyntyn, Y, Hugh Hughes 8:6

Gwŷr Enwog Gynt, E. Morgan Humphreys (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Gwŷr Harlech 15:14

‘Gwŷr Harlech’, Talhaiarn 9:3

‘Gwŷr Harlech’, Joseph Hughes 23:20

Gwŷr Llên gol. Aneirin Talfan Davies 4:9; 45:17; 63:16

Gwŷr Môn, Bedwyr Lewis Jones 19:13

Gwyrfai, Owen, Waunfawr 45:9

Gwyrthiau Crist, Owen Evans 54:2

Gyda’r Glannau, E. Tegla Davies (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Gyde, E. R., Aberystwyth 55:11, 12

Gyfres Gerddorol Gymreig, Y 63:15

Gymraeg yn ei Disgleirdeb, Y, Thomas Jones 19:5

Gymraes, Y (Ceridwen Peris) 16:11

Gymraes, Y 39:15; 60:7; 66:3

      cylchrediad 11:3

Gynhadledd, Y, Rhymni 41:17

Gynt, Greta 74:24

‘Gyrfa’r bugail: galargerdd i’r diwedar Barch. John Evans, Hebron, Sir Bernfro’, John Ll. James 75:11