W


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

W. & L. R., darlunydd y Dreflan 31:5

W. Griffiths a’i fab cyhoeddiadau 4:9

Waddington, Mrs, of Llanover (Gwenynen Gwent) 23:20

Waddington, Benjamin 35:1

Waddington, Georgina 35:1

Waddington, Dr John 51:12

Wade, James (Shemi Wâd) 10:5*

Wade-Evans, A. W. 5:16; 15:4

Waen-y-gaseg 33:17

Wainhouse, William 2:4

‘Wake Nicodemus’ 15:12

Waldegrave, Robert, argraffydd 50:1, 2

Wales, Keidrych Rhys 33:2

Wales, O. M. Edwards 9:14

Wales after the War, Saunders Lewis 15:15; 27:4

Wales and her Language, J. E. Southall 2:3; 37:19; 55:10

wyneb-ddalen 65:7*

Wales Illustrated, Henry Gastineau 2:5

Waley, John, swyddfa 1:6; 9:4

Walk through Wales in August 1797, A, Richard Warner 32:16

Walker, engrafiwr 12:9

Walker, Eric, Dolgellau, postman 63:8*

Walker, Samuel 6:8; 65:4

Walker, Sarah née Billingsley 65:4, 5

Walks in Gwydir Forest 11:13

Wallace, Alfred Russel 41:18; 72:1; 73:17

‘Walliae Curiosa’, poster 25:7; 38:20*

Wallich, Isabella, cwmni Delysé 12:4

Walmsley, Ronald, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Walmsley, T. 2:5

Walter Glynne gw. Walters, Thomas Glyn

Walter, Rowland (Ionoron Glan Dwyryd) 9:5; 58:6

Walters, Benjamin, Berin Hall, Bradford 13:8; 42:13

Walters, Evan, Caerdydd 37:14

Walters, H. G. 42:20

Walters, John 56/57:30

Walters, John, Llandochau 19:5

Walters, John, Pont-faen 54:9

Walters, Thomas Glyn (Walter Glynne), tenor 12:4

Walters, William (Bili’r Crydd) 29:10

Walton, eglwys 61:21

Wandering Jew, Y, Grace Roberts 27:16

Wanted – a wife, David Derwenydd Morgan 69:1

Waring, Charles H. 21:19

Warner, R. 29:7

Warrington 56/57:6

Warrington Advertiser 56/57:6

Warrnrath (bas) 3:11

Was the Sybil a Celtic Oracle?, William Owen 8:11

Wasg 52:3

Wasg Genedlaethol Gymreig, Y 20:17; 45 (46): 18

Washington, George 47:18

Watchings and Wanderings among birds, H. A. Gilbert ac Arthur Brook 11:15

Watchman, The 56/57:33

Watcyn ap Rhosier Fychan 50:3

Watcyn Wyn (1844–1905) 8:4, 10, 11; 10:7; 11:5; 32:18; 52:5, 14*; 50:2, 4

Waterloo Directory of English Newspapers and Periodicals, 1800–1900, The 75:19

Waterloo Directory of Irish Newspapers and Periodicals, 1800–1900, John S. North 52:10; 75:19

Waterloo Directory of Scottish Newspapers and Periodicals, 1800–1900, The 52:10; 75:19

Waterloo Directory of Victorian Periodicals, 1824–1900, phase 1 gol. Michael Wolff, North a Derring 52:10

Waterloo Directory of Victorian Periodicals, 1824–1900, The 75:17, 19

Watermarks, mainly of the 17th and 18th Centuries, E. Heawood 41:20

Waters Jones a’i gwmni 3:8

Watkin-Jones, David (Dafydd Morganwg) 9:18

Watkins, David, Rhymni 41:17

Watkins, Edward Owen, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Watkins, John, atgofion 28:17

Watkins, T. E. (Eiddil Ifor) 37:19; 65:11

Watney, Antoinette 53:8

Watney, John 53:8

wats Cymraeg 20:5*

Watson, Alberto 74:24

Watson, Henry Cottrell (1804–81) 71:3

Watts, Eva 5:15

Watts, John 5:15

Watts, Sam 67:16

Watts, Thomas (1811–69) 52:7

Wawr, Y 65:15

      cylchrediad 11:3

Wawr, Y: cylchgrawn llenyddol a chelfyddydol, gol. Robyn Ddu 11:3

Wawr Americanaidd 52:3

Wawr-Ddydd, Y 10:10, 11; 15:8

      cylchrediad 11:3

Way to an Island, The, R. M. Lockley 11:15

I'R BRIG

‘We are seven’, Wordsworth cyf. Alltud Eifion 60:18

‘We three loggerheads’, Richard Wilson 51:13*

Webb, E. 36:7

Webb, Syr Henry, Llwynarthan 9:18

Webb, Sidney a Beatrice 53:7

Wedgwood 10:3

Week-end Book, The gol. Vera Mendel a Francis Meynell 44:7

Weichert bros., cerdyn masnach 74:19*

Weiner, Irvine 64:11, 13

Weinidogaeth Gristionogol, a’i Chyflawniad, Y, Thomas Jones 27:13

Weithred o Fedyddio, Y, Iorwerth Glan Aled 36:19

Wel! Wel!, Kate Roberts 3:12

Welch Heiress, Ed Jerningham 32:16

Welch Traveller or the Unfortunate Welchman, The, Humphrey Crouch 32:16

Wells, J. G. 15:14

‘We’ll keep a welcome in the hillside’, Mai Jones 67:16

Welsh airs for use in day school, David Jenkins 10:15

Welsh and Oriental Languages, Jonathan Ceredig Davies 4:4; 9:8

Welsh Ballads, Ernest Rhys 12:15

Welsh Beaker Company, The 59:15

Welsh Botanology, Hugh Davies 4:7, 13; 6:4; 13:14; 20:12; 40:5; 41:12; 48:7; 61:20; 66:8*; 70:1; 71:3; 72:20

Welsh Broth, Thomas Jones 4:9

Welsh Builder on Merseyside, The, J. R. Jones 36:14

Welsh Children’s Games and Pastimes, D. Parry Jones 25:5

Welsh costume 31:3

Welsh Counties Car Club 67:9

Welsh Doctor, or Wales’s Great Reformer, A, David Derwenydd Morgan 69:19

Welsh Fairy Book, The, W. Jenkyn Thomas 25:5

Welsh Fasting Girl, The 51:7*

Welsh Folk Customs, Trefor Owen 3:10; 25:5; 56/57:10

‘Welsh folk verses’, Aneirin Talfan Davies 3:12

Welsh Folklore and Folk Custom, T. Gwynn Jones 25:5

‘Welsh Foot Post, The’ 9:18

Welsh Gazette 74:15

‘Welsh Goldsmiths, Alfred Jones 32:19

Welsh Grammar, A, John Morris-Jones 10:11

Welsh Grammar, A, Thomas Rowland 3:2

Welsh Harp, The, T. Price 72:9

Welsh Harper, Bardd Alaw 4:3; 20:14; 23:20; 35:5

 ‘Welsh Hills’ 68:16

Welsh House, The, Iorwerth C. Peate 21:8

Welsh Imperial Singers 1:10; 35:2*; 42:19; 58:6–7

Welsh in Wisconsin, Phillip G. Davies 42:9

Welsh Leech Book, A, gol. Timothy Lewis 4:13; 44:9

Welsh Melodies, Pencerdd Gwalia 20:14

Welsh Methodists Vindicated, The 10:4

Welsh MSS Society 1:6; 9:17–18; 35:5; 43:10

Welsh National Music and Dance, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

Welsh National Opera Company, poster 67:16*

Welsh National Press Co. (Ltd), The 10:11; 15:3

Welsh Nationalist, The 27:4

Welsh Orthography 10:11

Welsh Outlook (1914) 6:15

Welsh Outlook press, Y Drenewydd 5:3

Welsh Painters, Engravers, Sculptors, 1527–1911, T. Mardy Rees 53:4

Welsh People of California, J. R. Morris 36:14

Welsh Place Names, a Defence of the Proper Method of Spelling Pontypridd and Gelli, Llewelyn M. Williams 29:19

‘Welsh place-names: a study of some common name-elements’, John Morris-Jones 30:7

Welsh Pottery, Lynne Bebb 63:9

Welsh Pottery, Gareth Hughes a Robert Pugh 63:9

‘Welsh Rarebit’ 67:16

Welsh Recordings 71:2

Welsh Records in Paris, T. Matthews (copi T. Matthews) 32:20

Welsh Review (1939) 6:15

Welsh society / Cymdeithas Gymraeg 15:4

‘Welsh spinning party’ 31:3

Welsh Syntax, John Morris-Jones 10:11

‘Welsh Tea Party’ 31:3

Welsh Terrier Club 24:2

Welsh Terrier Club Stud Book, The, Percival Forbes Brine 36:5

Welsh Vocabulary of the Bangor District, The, O. H. Fynes-Clinton 48:3; 72:20

‘Welsh woman, A’, Hubert Herkomer 48:19

Welsh Woollen Industry, The, J. Geraint Jenkins 25:5

Welsh, Freddie 59:18*

Welshman 51:19

Welshman’s Candle, The, Rhys Prichard 44:10

‘Welshod’, esgidiau, hysbyseb 36:20*

I'R BRIG

Wenhwyseg, Y 37:19

Wenynen Fach, Y, Robert Humphreys 9:6

Werin, Y 15:3; 29:20; 45 (46):18; 48:14

Werin a’r Eco, Y 1:8; 20:17

Wers Olaf, Y, Alphonse Daudet tros. Moelona (Cyfres y Werin) 12:13

Wesleaid a’u plan 68:4, 11

Wesley, John 14:15

Wesleyaeth Gymraeg, Y 54:7

‘West Coast morning corridor express’ (llyfrnod) 43:13

West Glamorgan Chronicle 34:18

West, Major Cornwallis 17:2

West, Frederick 68:3

Western Australia: its History and Progess, the Native Blacks, Towns, Country Districts and the Goldfields, Jonathan Ceredig Davies 9:7

Western Mail 51:17

Wheeler, bookbinder, Brecon 3:11

Wheeler, Olive 53:8

Wheelock, Megan 5:15

Wheldon, Syr Wyn 53:8

‘Where Art Thou?’ D. L. Moody 58:18

Where Eden’s Tongue is Spoken Still, Henry Elwyn Thomas 48:16, 17

Whetstone of Witte, Robert Recorde 24:18

Whig Bible 6:14

Whistling Maid, Ernest Rhys 12:15

Whitchurch, Edward 9:4

White Goddess, The, Robert Graves 44:7

White Rose of Arno, The, Owen Rhoscomyl 59:1

White, Benjamin 31:20

White, Gilbert 11:14

White, Price, Cerrigydrudion, y cemist 25:2

Whitefield, George 45 (46):1*

Whitfield, Richard 61:21

Whitney, Hannah, Bryn-gwyn 50:7

Whittington, Mary, Castell-nedd 53:13

Whittington, Matthew 53:13

Whittington, Rowland (Egwisyn) 27:2; 28:2; 30:19

Whittington, W., general stationer, printer, bookbinder and machine ruler, post office, Neath 3:11; 17:7; 53:13

Whittle, Thomas, arlunydd 3:9

Whitty, M. J. 30:16; 36:17

Who dares wins, ffilm 74:24

Who Were the Inventors of Telegraphs…, Morris Griffith 3:6

Whole Book of Psalmes, The 21:7

Whole Book of Psalms, The, John Playford 21:7

Whole Duty of Parish Officers, E. Newton 11:10

Why We Burnt the Bombing School, Saunders Lewis 27:4, 5

Wicked Bible, The 6:14

Wickens, John, ffotograffydd 10:1; 64:18

Widmark, Richard 74:24

wig, darn ar gyfer dal 20:2*

‘Wil’ (cerdd), Gwilym E. Thomas 37:9

Wil Awst, llysenw 27:9

Wil Bach Printer gw. Roberts, W. (Wil Bach Printer)

Wil Boots gw. Williams, William (Wil Boots)

Wil Canaan y clochydd 73:19*

‘Wil Dafydd: neu Helbulon y Nos-garwr’, Celynin 10:7

Wil Ifan o Fôn (Evans, William) 34:15*

Wil Napoleon 74:8

‘Wil Pwllceris’ 23:11

Wild Life in Wales, George Bolam 11:15

Wilde, Jimmy 59:18*

Wilding, Edward, Manceinion 42:13

Wilia 4:16

      cylchrediad 13:3

Wiliam Ifan Rhydderch 20:2

Wiliam Llŷn 9:5; 12:16; 15:5; 24:20

      cart achau 12:16*

      llawysgrif 12:16*

Wiliam, Dafydd 11:11

Wiliam, Y Parchg Ddr Dafydd Wyn yn cyflwyno ei gyfrol… i David Hughes ym Mhrifwyl Môn 67:10*; 72:3

     ymddeol o’r Pwyllgor 69:20

Wiliam, Ifan, Llangybi 17:8, 9; 20:20; 21:7

Wiliam, Owen 61:23

Wiliam, Thomas, Bethesda’r Fro 11:11

Wiliems, Syr Thomas, Trefriw 14:3; 15:5; 19:5

‘Wilkesbarre’, tôn, Daniel Protheroe 50:8

Wilkins, Charles 9:17

Wilkins, Thomas 32:12; 50:3

      mab 50:3

Wilkinson, Lady 39:9

‘Will Wales find a De Valera?’, Hannen Swaffer 27:4

William, y Brawd 31:18

‘William Dykins (Derwynydd)’, Trebor Môn 12:12

William Morris, Dafydd Wyn Wiliam 55:16

William Rees (Hiraethog), Ebenezer Rees, clawr 28:11*

William Salesbury a’i Destament, Isaac Thomas (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

William Williams, Pantycelyn, J. Gwilym Jones (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

William, Dafydd (1720/1–94), Llandeilo Fach, emynydd 52:5

William, David, Trawsfynydd 58:7

William, Griffith, Dôl Helyg 31:19

William, Harri 13:6

William, Thomas (1761–1844), emynydd 52:5

William, Thos, Fonmon 32:20

I'R BRIG

Williams Pantycelyn, Saunders Lewis 27:5; 63:16

Williams Pantycelyn: Temtiad Theomemphus (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Williams, Borth 55:11

Williams, Miss, Aberpergwm 39:9

Williams, Miss, Clynnog (Myfanwy o’r Glyn) 33:9

Williams, Mrs., Pwllheli 70:6

Williams, Proff., phrenologist 45 (46):2

Williams, Revd. Mr 20:15

Williams, Abel Ffowc 37:5

      englyn gan Dewi Williams 37:5*

Williams, Y Parchg Aled Bae Colwyn 3:16

Williams, Alf, Rotherham 7:12

Williams, Alice, Seren Gomer 25:17; 67:3; 73:15

Williams, Alun Llewelyn 4:9

Williams, Andres 74:24

Williams, Aneurin 20:10; 39:2; 40:20

      llyfrblad 20:11*

Williams, Ann, mam Watcyn Wyn – ‘Nansen Cwm-garw’ 52:14

Williams, Mrs Ann

      portread o’r artist o, hithau yn y ffrâm wreiddiol 19:1*

Williams, Ann, Aberpergwm 53:12

Williams, Ann, Glan’rafon Bach 42:10

Williams, Anne née Davies 35:15

Williams, Annie, gwraig Eifion Wyn 44:1, 3

Williams, Arthur 3:16; 43:9

Williams, Benjamin, amaethwr 71:1

Williams, Benjamin (Gwynionydd) 13:16

Williams, Y Parchg Benjamin (1800–72) 73:15

Williams, Benjamin Morris, argraffydd 6:7

Williams, Bennet (Beuno Gwilym) 26:10

Williams, Bob, brawd Cledwyn Williams 30:1*

Williams, Bob, brawd Hugh Williams (1867–1955) 45 (46):20

Williams, Bob, Trefriw 58:7

Williams, Cadwaladr, melinydd, Pentrefelin 40:5

Williams, Cadwaladr, Caernarfon 1:9

Williams, Catherine, Llanuwchllyn 45 (46):3

Williams, Dr Cernyw 49:10

Williams, Charles 21:17

Williams, Charles, gwaith brics 71:9

Williams, Cyril, Plas-yn-Rhiw 55:6

Williams, D., Dinorwig 26:13

Williams, D., a’i fab, Llanelli, argraffydd 35:3

Williams, Y Parchg D. D. 42:7

Williams, D. D., bookbinder, Merthyr 3:11

Williams, D. H., prifathro ysgol Pwllheli 17:7; 42:3; 43:11

Williams, D. J. (1885–1970) 20:18

Williams, D. J., Abergwaun 17:1; 63:5; 69:1

Williams, D. J., Glyn Nedd 29:10

Williams, D. J., Lerpwl 60:17

Williams, D. J., Llanbedr 7:16

Williams, D. J., Llandderfel 32:20

Williams, D. Pryse (Brythonydd) 15:11

Williams, Y Parchg Dafydd 37:3

Williams, Dafydd, gwehydd 65:2

Williams, Dafydd, Glan’rafon Bach 42:10

Williams, Y Parchg Dafydd, Penmain 72:15

Williams, Dafydd, Yr Ynys 40:11

Williams, Dafydd Glyn, actor 14:9

Williams, Dr Daniel 24:20

Williams, Daniel, Llan-giwg 16:2

Williams, David [taid James David Williams] 35:15

Williams, Y Parchg David, MA (Bala ac Aberystwyth) 30:3

Williams, David, Castell Deudraeth 32:11; 70:11

Williams, David, Delta, bedd argraff 48:17

Williams, David, King Street, Caerfyrddin 2:2

Williams, David, Lerpwl 29:9

Williams, David, Pwllheli, cyfreithiwr 56/57:32

Williams, David, Pwllheli, fferyllydd 32:7

Williams, David, Trawsfynydd 58:7

Williams, David, Waunwaelod 9:18

Williams, Y Parchg David, Pandy Uchaf 38:5

Williams, Dorothea 37:7

Williams, Dorothy, Aberffraw 23:15

Williams, Dorothy HTV 3:16

I'R BRIG

Williams, E., Heol y Bont, Aberystwyth 5:7

Williams, E. Llwyd 34:18

Williams, E. Ylltyr 15:12

Williams, Eddie, Penrhiwceiber 58:7

Williams, Edward (Iolo Morganwg) 8:6; 10:4; 33:1; 35:1, 5; 45:9; 47:7; 48:18

      peithynen 33:7

gw. hefyd Iolo Morganwg

Williams, Edward, Bethel, ysgolfeistr 21:15

Williams, Edward, Croesoswallt 24:20

Williams, Edward, Llangefni 31:13

Williams, Edward, Pwllheli, crydd 31:15

Williams, Edwin, Croesoswallt 2:8

Williams, Eleanor Corral née Powers Smith 35:19

Williams, Elen, Delta 48:17

Williams, Elen, Llangefni 31:13

Williams, Eliazer 45:9

Williams, Eliza Mary née Powers Smith 35:19

William (s), Elizabeth, bed. 1789, merch Gwilym Alaw 33:15

Williams, Ellinor 75:2

Williams, Ellis D. 3:5

Williams, Ellis Wynne 16:2

Williams, Eluned Madoc née Jones 43:11

Williams, Emeline née Travena 71:1

Williams, Emlyn, actor 11:16; 16:14; 74:8, 24

Williams, Emma 40:5

Williams, Emma née Owen 40:5

Williams, Enid 1:11

Williams, Ernest, Treffynnon 58:7

Williams, Esther, Aberystwyth, argraffydd 74:15

Williams, Evan, tenor 1:10; 12:5

Williams, Evan (1719–48), Cwmllynfell 16:2

Williams, Evan (Ifan Wiliam) 12:9

      dwy o wyth tôn wreiddiol 12:9*

Williams, Evan, Bangor 7:5

Williams, Evan, efrydydd yn yr Athrofa Freiniol 21:2, 3

Williams, Evan, Llangybi 20:14

Williams, Evan, Llundain, argraffydd 2:5

Williams, Evan, ysgolfeistr, Merthyr Tudful 52:15

Williams, Evan, Swyddffynnon 69:12

Williams, Evan, Ystradgynlais 16:2

Williams, Evie, Trawsfynydd 58:7

Williams, Frederick Robertson 64:18*

Williams, G., Barnsley 7:12

Williams, G., Rhuthun 7:10

Williams, Y Parchg G. Armstrong 65:11

Williams, Dr Gareth, Leighton 3:16

Williams, Gareth, Porth Neigwl, Llŷn 45 (46):11

Williams, Godfrey, Aberpergwm 53:12

Williams, Goronwy, Cymric Bookstore, Rhuthun 2:2; 26:20

Williams, Gough 33:17, 19

Williams, Grace 12:4

Williams, Griffith, Delta 48:17

Williams, Griffith John 5:10; 7:11; 8:15; 30:11; 33:1

Williams, Gwenllian née Bevan 16:2

Williams, Gwenllian, Llan-giwg 16:2

Williams, Gwilym Haydn, Trawsfynydd 58:7

Williams, Gwilym, Cwm-y-glo 3:11

Williams, Gwilym, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Williams, Y Parchg Gwilym O., 34:2

Williams, Y Parchg H. Cernyw 54:6

Williams, H. Douglas, arlunydd 13:5

Williams, H. Garrison 47:11

Williams, Y Parchg H. H. 29:11

Williams, H. R., ysgrifennydd Cymdeithas Beldroed Glannau’r Gogledd 17:16

Williams, Hannah 56/57:5

Williams, Y Parchg Athro Harri 27:20; 60:17

Williams, Harri, Bethesda 58:7

Williams, Helen Maria 35:13

Williams, Henry 56/57:5

Williams, Henry, Delta, bedd argraff 48:17

Williams, Henry, Nant y Graean / Delta, bedd argraff 48:17

Williams, Athro Herbert 60:17

Williams, Y Parchg Hevin, Rhuddlan 3:16

Williams, Hezekiah 52:14

Williams, Hugh, artist – hunan bortread (1867–1955) 45 (46):1*, 20; 47:20; 56/57:20

Williams, Hugh (Cadfan) 24:20; 30:19; 38:16; 40:2

Williams, Hugh (Corfan) 23:11

Williams, Y Parchg Hugh (1797–1866), Amlwch 24:19

Williams, Y Parchg Hugh, Bala 42:11

Williams, Hugh, Caernarfon 24:9

Williams, Hugh, Delta, bedd argraff 48:17

Williams, Huw, Bangor 72:3

Williams, Huw, Meddiant 5:4

Williams, Huw, Ro Wen 27:16

Williams, Huw Llew, Y Fali 11:2

Williams, Huw Llywelyn, Caergybi 10:6

Williams, Hywel, fiolinydd 8:1*, 3

Williams, Hywel G., Abergele 58:7

Williams, Hywel Idris, Trawsfynydd 58:7

I'R BRIG

Williams, Dr Idwal 45 (46):1

Williams, Ifan Anwyl, Beudy Newydd 33:19

Williams, Syr Ifor 10:11, 12; 14:12; 15:4; 34:19; 56/57:20

Williams, Ignatius 15:5

Williams, Y Parchg Isaac J., Llandderfel 3:16*

Williams, Ishmael, groser, Pontypridd 39:15

Williams, Islwyn, Ystalyfera 11:5

Williams, J., Abertawe, argraffydd 8:4

Williams, J., Caernarfon, argraffydd 24:9

Williams, J. Abraham 31:13

Williams, J. E. Caerwyn 10:12; 28:17

Williams, J. Ellis 31:11; 45:18

Williams, J. H., Llanberis 21:16; 49:15

Williams, J. J. 41:17; 45 (46):11

Williams, Dr J. Lloyd (1854–1945) 7:14; 15:12; 17:8; 31:16, 17; 45 (46):1; 47:20; 71:3

Williams, J. O. 1:11

Williams, J. O., Porthmadog 47:11*

Williams, J. Roberts, a Cymru Fydd 21:16

Williams, J. T., cerdd i’w fab 30:1

Williams, Jabez 16:14

Williams, James, Delta, bedd argraff 48:17

Williams, James David (1856–1925) 35:15

Williams, Jane, a’r sampler 37:3*

Williams, Jane (Ysgafell) 44:13; 53:13; 72:9

Williams, Jane, Felin Uchaf, Pentrefelin 40:5

Williams, Jane Emma, Pentrefelin 40:5

Williams, Jane, Glan’rafon Bach 42:10

Williams, Jane, Plas Isa 45 (46):1

Williams, John (1801–59) 40:5

Williams, John (Glanmor; 1811–91) 15:12

Williams, John (1843–1916) 40:5

Williams, John (Ioan Madog) 32:10; 50:12

Williams, John (Ioan Mai) 40:20

Williams, John (Rhydderch o Fôn) 11:6; 15:5; 29:11

Williams, John (Siôn Singer) 18:14; 20:2; 21:20 (‘Dysgawdwr Miwsig o Fodedern’) (Iona Wiliam, Abertawe)

Williams, John (Yr hen Syr) 69:12

Williams, John, asiant cyntaf Maddocks 27:2

Williams, John, capten y Mary Watkins 41:11

Williams, John, y cenhadwr [?] 17:11

Williams, John, cerddor 29:10

Williams, John, masnachwr glo 31:9

Williams, John, turniwr 75:2

Williams, Y Parchg John, Brynsiencyn 9:15; 48:13

Williams, John I, Brenin Enlli 36:11

Williams, John II, Brenin Enlli 36:11

Williams, Y Parchg John, Tal-y-bont (ger Conwy) 38:5

Williams, Syr John (1840–1926) 7:13; 8:5; 9:17; 13:6; 50:5; 71:15

Williams, John, Abertyleri 37:18

Williams, John, Archddiacon Ceredigion 35:9

Williams, John, Beudynewydd 33:19

Williams, John, Caernarfon 3:2; 35:7; 43:5

Williams, John, Caernarfon, paentiwr, plwmer, llythyr busnes 47:13*

Williams, John, CNE (1819–69) 61:14

Williams, John, Delta 48:17

Williams, Dr John, Brynsiencyn 9:15; 41:10; 48:13; 54:7

Williams, John, Erromanga 18:2

Williams, Capten John, Llanfairpwll 5:13

Williams, John, Llangadog 6:6

Williams, Y Parchg John, Llangefni 69:9

Williams, John, Llannerch-y-medd, argraffydd 23:15

Williams, John, Morgannwg 18:14

Williams, John, Pentrefelin 40:5

Williams, Y Parchg John, Tal-y-bont, Conwy 38:5

Williams, John, Trefeca 44:13

Williams, John, Tu hwnt i’r Bwlch 28:3; 31:11

Williams, John, Tyn Llan, Tudweiliog 30:5

Williams, John A., Abertawe / America, argraffydd 17:13; 52:3

Williams, Syr John Cecil, llyfrgell 4:9

Williams, John Ellis 15:14; 56/57:3

Williams, John Evan, Llanwenllwyfo, rheithor 56/57:20

Williams, John Ignatius 15:5

Williams, John Kyffin 53:8

Williams, John Peleg 49:11

Williams, John Roberts 28:17; 63:1*; 70:1*; 72:2*; 75:16*

      tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Williams, John Solomon, Brynaerau 40:11

Williams, John Weyman, Conwy 58:7

Williams, John Wyn, tim pêl-droed Pencaenewydd 17:16*

Williams, Johnny 59:18*

Williams, Joseph, y cerddor 29:10

Williams, Joseph, ymddiriedolwr Yr Amserau 38:17

Williams, Joseph, Cwmtwrch, llyfrwerthwr 36:10

Williams, Y Parchg Joseph 36:17

Williams, Joseph, Merthyr Tydfil, argraffydd 25:17

Williams, Judith Hall 48:14–15

I'R BRIG

Williams, Kenneth 74:9, 24

Williams, Mrs Kitty, Cerrigydrudion 16:9

Williams, Y Parchg L., Bontnewydd 19:7

Williams, Laura Evans 44:15

Williams, Leslie, bocsiwr 62:13

Williams, Lewis Lloyd, Hafod Wryd 72:7

Williams, Louis, ysgrifennydd, Cleveland & Durham Welsh National Society 75:6

Williams, Lucas 74:1, 23

Williams, Lucy 20:15

Williams, Lloyd, Caernarfon, argraffydd 60:1

Williams, Llewelyn 30:11

Williams, Llewelyn (Pencerdd y De; 1822–72) 35:14

Williams, M. Jane, Aberpergwm 4:3

Williams, Mair Jane 35:5*

Williams, Marchant 10:12

Williams, Margaret (1863–1935) 5:13

Williams, Margaret née Jones 55:6

Williams, Margaret, Delta, bedd argraff 48:17

Williams, Margaret, Glan’rafon Bach 42:10

Williams, Margaret, Llanfechell 19:8

Williams, Margarett 75:2

Williams, Margery 45:19

Williams, Maria Jane ‘Llinos’ 2:14; 4:3; 35:1, 5*; 38:10; 53:11, 12–13, 13*

Williams, Marian, cerddores 8:1*, 3

Williams, Martha (merch John (Siôn Singer)) 18:14

Williams, Mary née Heaton 72:7

Williams, Mary née Jones, gwraig gyntaf Watcyn Wyn 52:15

Williams, Mary née Lewis, Llannerch-y-medd 69:9

Williams, Mary, Chester 7:11

Williams, Mary, Delta, bedd argraff (26/1/1902) 48:17

Williams, Mary, Delta, bedd argraff (m. 4/9/1859) 48:17

Williams, Mary, Ty Gwyn, Portinllaen 41:11

Williams, Mary Ann née Bennet 55:6

Williams, Mary Eleanor, gwraig Trebor Môn 13:2

Williams, Mary Lloyd (Mari Lewis) 13:3; 21:7*

Williams, Mathew, almanaciwr 17:12

Williams, Matthews 47:11*

Williams, Meirion, cyfansoddwr 49:15

Williams, Mel

      a Dyfed Evans 75:13*

      a John Roberts Williams 70:1*

      yn cael ei holi gan Huw Ceiriog 59:19*

Williams, Michael, gwaith brics 71:9

Williams, Moses (1803–32) 40:5

Williams, Mina, cantores 40:3

Williams, Morgan 51:19

Williams, Morris (Nicander) 12:8; 20:19; 23:13; 28:4

Williams, Morris, Plas Goronwy, Llanbedr-goch 66:6

Williams, Morris T. 13:7; 72:2

Williams, Moses 2:12; 3:13; 7:13; 50:3, 5

Williams, Moses, Ty Mawr 33:18

Williams, Myfanwy 73:24

Williams, Nellie, actores 14:9

Williams, Y Parchg O. G. 25:7

Williams, Mrs O. M., Pennant, Rhuthun 33:5

Williams, O. T. 74:5

Williams, Oswald, Trawsfynydd 58:7

Williams, Owen 32:11

Williams, Owen o Fôn (1774–1839) 2:6; 21:20; 36:14

Williams, Owen (Owen Gwyrfai; 1790–1874) 1:9; 10:10; 23:11; 27:2; 33:9; 38:3; 40:11

Williams, Owen, Eglwysbach 49:9

Williams, Owen, Llanidan 69:15

Williams, Owen, Llyfrgellydd sir Ddinbych 37:16

Williams, Y Parchg Owen, Tywyn 2:16

Williams, Owen John, Porthmadog 47:10, 11

Williams, Peredur Wyn 44:3

Williams, Peter (Pedr Hir) 70:6

Williams, Peter (1723–96) esboniwr 2:12; 38:2; 45:9; 74:11

Williams, Peter Bailey (1763–1836) 10:10; 12:8; 41:12; 44:13; 45:9*; 56/57:5; 65:2

Williams, Y Parchg Ddr Peter, Llanbedrog 2:16

Williams, Peter, marwnad gan John Williams, San Tathan 10:4

Williams, Peter, Neuadd Brymbo 40:2

Williams, Philip, Aberystwyth, argraffydd 23:9; 74:15

Williams, Pyrs, Lôn Caeddafydd, Malltraeth 21:15

Williams, Y Parchg R. 31:10

I'R BRIG

Williams, R. & W., Caernarfon, argraffydd 9:6

Williams, Y Parchg R., Sir Fôn, Jackson, Ohio 24:9

Williams, Y Parchg R. Dewi 38:9

Williams, Y Parchg R. E., Rhuthun (Hiraddug) 63:14, 15

Williams, R. H. (Corfanydd; 1805–76) 26:18

Williams, R. J., Rhostryfan 58:7

Williams, Y Parchg R. Maurice 60:17

Williams, R. Môn 9:15; 24:9; 28:16

Williams, R. O. (Dic Treb; mab Trebor Môn) 13:2

Williams, Y Parchg R. O., Cefnleisiog 40:11

Williams, Y Parchg R. P. 25:7

Williams, R. Peris 1:12; 5:16

Williams, R. T. (Trebor Môn) 12:2, 12; 13:2; 23:19

Williams, Dr R. Wynn 72:17

Williams, Rees, Aberpergwm 53:12

Williams, Richard 41:9 [taid W. D. Williams]

Williams, Richard (Bardd Gwagedd; Dic Dywyll) 6:12; 7:5; 11:11; 42:2, 13

Williams, Richard (Gwydderig) 8:10, 11; 14:16; 52:15

Williams, Richard, Bron y gog 32:20

Williams, Richard, Celynog 5:16

Williams, Richard, Glan’rafon Bach 42:10

Williams, Richard, Lerpwl 2:2

Williams, Richard, Llwynithel 5:14

Williams, Richard, prifathro ysgol sir y bechgyn Y Bala 3:16*

Williams, Richard Hall 48:14–15

Williams, Richard Hughes ‘Dic Tryfan’ 8:12

Williams, Richard Lloyd (1829–1907) 72:7*

Williams, Robert (1835–1906) 30:6

Williams, Robert (Trebor Mai) 38:3

Williams, Robert, Bryn Wylfa (Aled Ddu) 47:10

Williams, Robert, Cae Aseth 25:9

Williams, Robert (1835–1906), Llanbrynmair, hynafiaethydd 30:6

Williams, Robert, Pandy Isaf, Y Bala 5:16

Williams, Robert, Plas Isa 45 (46):1

Williams, Robert, Plas Maelog 32:17

Williams, Robert Arthur (Berw) 41:13, 18

Williams, Robert Camber 36:13

Williams, Robert Dewi 16:15 [Bob Llwyn Du]

Williams, Robert Edward, Plas yn Rhiw 55:6

Williams, Robert Edward (Apeles) 31:15

Williams, Robert T., Llandudno 58:7

Williams, Rowland, Caernarvon 16:7

Williams, Rowland (1779–1854), ficer Meifod 64:15*

Williams, Rowland, ficer Ysgeifiog 12:8

Williams, Rowland, Is-brifathro Coleg Llanbedr Pont Steffan 7:6

Williams, Samuel, Aberystwyth, argraffydd 74:15

Williams, Samuel, Brynaerau [Cynan] 47:10, 11

Williams, Y Parchg Samuel, ficer Llandyfriog 3:13; 50:5

Williams, Sian, Llwyn Onn, Tynygongl 45 (46):1

Williams, Sian Lloyd 47:20

Williams, Sioned, Llanbrynmair 61:15

Williams, Stephen J. 13:3*; 35:20

Williams, Stephen W. 14:5

Williams, T., bookbinder, Pwllheli 3:11

Williams, T. ac E., Llandeilo 20:18

Williams, T. H., Porthaethwy 11:5

Williams, T. Hudson 48:9

Williams, Taliesin 5:4

Williams, Taliesin, Merthyr (mab Iolo) 23:20

Williams, Thomas (Ap Gwyrfai) 27:2

Williams, Thomas (Brynfab) 8:4

Williams, Thomas (Gwilym Morganwg) 6:10; 36:19

Williams, Thomas (Hafrenydd; 1807–94) 52:5

Williams, Thomas (Twm Chwarae Teg) 70:13

Williams, Thomas, Star of Gwent 35:19; 37:18

Williams, Thomas, asiant tir 70:13

Williams, Thomas, y ffariar, Llydfaen 49:5

Williams, Thomas, rhwymwr llyfrau 10:15

Williams, Thomas (Capelulo) 4:8; 10:7

Williams, Thomas, Cloth Hall 50:7

Williams, Thomas, Crughywel, argraffydd 23:9; 56/57:16, 17

Williams, Thomas, Cwmni Copor Mynydd Parys 41:3

Williams, Thomas, Gwalchmai 59:20

Williams, Thomas, Y Glorian 31:10; 45 (46): 17

Williams, Y Parchg Thomas Charles, Porthaethwy 24:20; 41:10; 60:7

Williams, Thomas Howell (Idris) 71:1*, 20

Williams, Thos., bookbinder, Carmarthen 3:11

Williams, Tom Nefyn 30:1, 3; 54:1; 73:11

Williams, Tomos 41:9 [taid W. D. Williams]

I'R BRIG

Williams, W., Caxton House, Amlwch 9:2

Williams, W., Leeds 7:12

Williams, W., Philadelphia 23:9

Williams, W. Albert 27:20

Williams, W. Crwys, llofnod 38:17

Williams, W. G. (Glynfab) 35:7

Williams, W. Gilbert (Gilbart) 4:2; 5:2

      gwasg 4:12

Williams, W. H., Caergybi 8:5

Williams, W. J., cyfrifydd Cwmni’r Genedl 48:14

Williams, Y Parchg W. J., gweinidog Bethel 29:10

Williams, W. J., prifathro Ysgol y Bwrdd, Bethel, Caernarfon 44:14

Williams, W. Llewellyn 12:15; 13:6; 44:15

Williams, W. Ogwen 70:3

Williams, W. Pencerdd (1856–1924) 56/57:19

Williams, W. S. Gwynn 2:8; 56/57:19; 73:9

Williams, Y Parchg Brifathro W. R. 34:2

Williams, W. Wheldon 24:2

Williams, Waldo 13:10

Williams, Walter, cyfeilydd 40:3

Williams, Warren (1863–1918), Conwy 55:16

Williams, Watkin, Penbedw 8:5

Williams, Watkin, Pwll Parc, Edern 41:11

Williams, Watkin, Ty Gwyn, Portinllaen 41:11

Williams, Wiliam, Bodafon (g. 1870) 19:2

Williams, Wiliam John (g. 1861), Llannerch-y-medd 23:15

Williams, William, Llyfrgell Genedlaethol Cymru 2:2

Williams, William, gwaith brics 71:9

Williams, William, y telynor dall 34:17

Williams, William o’r Wern 54:13; 55:8

Williams, William (1625–84) 11:2

Williams, William (1797–1834) 40:5

Williams, William (Caledfryn) 4:8; 5:5; 6:11; 10:10; 37:15; 49:3; 53:20; 56/57:15

Williams, William (Carw Coch; 1808–72) 19:11; 35:14; 39:7

Williams, William (Creuddynfab) 2:10; 6:11; 20:17; 23:11; 25:19

Williams, William (Eos Graianog) 45:19

Williams, William (Gwilym Cyfeiliog) 8:4

Williams, William (Gwilym Gwent) 35:7

Williams, William (mab Trebor Môn) 13:2

Williams, William (Wil Boots) (1805–61) 31:16; 39:10; 40:5; 70:17*

      marwolaeth 41:15

Williams, Y Parchg William, ficer Llannor a Deneio 56/57:19

Williams, Syr William, Wynnstay 26:10

Williams, William, Aberhonddu, argraffydd 8:4

Williams, William, Aberpergwm 35:5; 53:12

Williams, William, Aberteifi, marwnad gan Benjamin Francis 10:4

Williams, William, Bootle 54:6

Williams, William, Cernyw 71:9

Williams, William, Garddllygaidydydd 33:19

Williams, William, Leeds 7:12

Williams, William, Llangefni, calchwr 31:13

Williams, William, Merthyr Tydfil, argraffydd 25:17; 32:9

Williams, William, Pantycelyn 8:11; 11:11; 32:17; 44:16–18; 45 (46):1*

      marwnad gan Jacob Jones 10:4

Williams, William, sgweier Aberpergwm 21:19

Williams, William, Tŷ Ucharyw, Trefriw 43:2

Williams, William, Ynysmeudwy 72:10

Williams, William Lewis 55:6

Williams, William M., Delta, bedd argraff 48:17

Williams, William Owen, Aberdaron 35:15

Williams Parry, R. emynau 17:5

Williams-Drummond, Lady Enid 9:8

Williams-Wynne, J. F. 8:5

Willis, Robert 60:13

Willow Arms Art Ware 65:3

Willughby, Francis 11:14

Wilson, Alice 50:10

Wilson, Elizabeth, attendant on Lady Sundon, chwaer Richard Wilson 50:10

Wilson, Y Parchg Hugh, rheithor Trefeglwys 50:10

Wilson, John (–1785), casglwr trethi 50:10, 12

Wilson, Y Parchg John, rheithor Penegoes 50:10

Wilson, Peter, brawd Richard Wilson 50:10

Wilson, Richard (1713–82) 2:4, 5; 39:18, 19; 50:10*–13

      arwyddion tafarn 51:13

Wilson, William 48:7

Wilson, Woodrow 18:3

Windet, John 9:4; 34:4

Windsor o Lundain 19:8

Windsor, John, gwneuthuriwr cardiau ffolant 18:8

Windsor, Ursula 5:7

Windsor-Clive, Robert George (Iarll Plymouth) 66:3

I'R BRIG

Winllan, Y 44:18

Winner, label 12:4

Winteringham 67:11

Wise Heads and Welsh Hills, hysbyseb 68:16*

Wisg Sidan, Y, Elena Puw Morgan (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

‘With compliments from C. R. Cadwaladr Xmas 1910’, plât 24:5*

With the Irish in Fron-goch, W. J. Brennan Whitmore 60:13

‘With the Romans to the West’, William Evans 34:15

Withering, William (1741–99) 68:3

Withering, William (1775–1832) 68:3

Wladfa yn Dy Boced, Y, Catherine Williams 71:19

Wladwriaeth a’i Hawdurdod, Y, Hywel D. Lewis a J. Alun Thomas (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Wm Collins & Co., Llundain a Glasgow 42:20

Woman in Black, The, Susan Hill 73:3

Wood, Abram 44:20

Wood, Cornelius, y sipsi 9:9; 16:8

Wood, George, gwerthwr cerddoriaeth yng Nghaeredin 70:15

Wood, Harri 44:20

Wood, Hywel 44:20*

Wood, J. G..artist 2:5

Wood, Lowyddan 44:20

Wood, Manfri 44:20

Wood, Matthew 44:20

Wood, Thomas, henadur 11:3

Woodall, Minshall Thomas & co. 29:2

Woodbine Willie (Kennedy, C. A. Studdert) 27:9

Woodham, Dai, Y Barri 11:8

Woodhouse, cwmni, Nottingham 44:15

Woodiaid, bwrdd gan 44:20

Wooding, David Lewis 6:3; 9:18

Worcester 10:3

Worcestershire Naturalists Club 70:17

Words with Pictures: Welsh Images and Images of Wales in the Popular Press 1640–1860, Peter Lord 56/57:5

Wordsworth, William 9:18

Work and adventure in New Guinea, James Chalmers 19:7

Work, Henry Clay (1832–84) 15:12, 13

‘Working man and his health, The’, Gwilym Tawe 17:11

Working Man’s Garden, The. An Essay in Refutation of Henry Austin Bruce’s Assertion…’, Gwilym Tawe 17:11

Works of Aristotle… His Complete Masterpiece… 2:9

Works of Sir William Jones with the Life of the Author, A, Lord Teignmouth 54:20

Works of Talhaiarn in Welsh and English, The 6:15

World Without End, Edward Thomas 21:10

World’s End, Llangollen 11:13

Worthiness of Wales, The, Thomas Churchyard 33:2

Worthington, William, ficer Llanrhaeadr ym Mochnant 24:20

Wraig Fach o’r Gors, Y, Gilbert Williams 12:2

‘Wreath, The’, Huw Williams 45 (46):1

Wrench, Evan 58:7

Wrexham Advertiser 54:3

Wrexham Leader 2:8

Wright, Fortunatus 72:2, 18–19

Wright, Frank Lloyd 43:5

Wright, Y Parchg Gilbert E. 30:10

Wright, H. H. 53:13

Wright, John, capten llong 72:2

Wright, Mary née Buckley 72:2, 18, 19

Wright, Thomas (fl. 1728–37) 50:10, 11, 12

Wrightson, Thomas, AS 75:6

‘Writers of Wales’ 27:5

Wrth Angor yn Nulyn, Huw Llywelyn Williams 47:2

Wrth Aros Godot, Beckett cyf. Saunders Lewis 27:5

Wrth Borth yr Awen, Wyn Williams 45 (46): 17

‘Wrth fynd hefo Deio i Dywyn’, Iago Mochnant 30:18

‘Wrth y Gamfa’ [darn o waith Caerwyn] 66:2

Wrth y Tân, G., J. Roberts, (Llyfrau Pawb) 74:22

WWG, arlunydd 31:5

Wyatt, B. 16:7

Wycherley, William 2:4

‘Wyddfa o Lyn Nantlle, Y’, Richard Wilson 50:12

‘Wyddgrug’, tôn, John Ambrose Lloyd 14:8

Wylan, Yr 4:16

      cylchrediad 13:3

Wylan Wen, Yr, Kate Roberts 13:7

Wylfa Nature Trail 11:13

Wylie, Jim 53:8

Wyman & sons, Fakenham 31:13

I'R BRIG

Wyn Edwards, Morris & Co. 26:20

Wyn, Elis, o Wyrfai 8:4; 17:2

Wyn, Erin 74:24

Wyn, Syr John, Wydir 9:5

Wyn, Men 32:12

Wyn, Watkin Williams 8:8

Wyneb-ddalennau Beiblau 34:4–5*

Wynn, Edward, Boderwyd, Môn 34:17

Wynn, Syr John Gwydir 7:14; 31:20; 75:3*, 5

Wynn, Robert 28:9

Wynn, T. J., Glynllifon 40:11

Wynn, Syr Thomas, Glynllifon 24:7

Wynn, Syr Watkin Williams (Eryr Eryrod Eryri) 32:11; 36:7; 50:11, 12

      yn cael ei dderbyn i’r Orsedd 1872 32:1*

Wynn, William, Llangynhafal 16:16

Wynn, Y Parchg Wm., Maesyneuadd 2:4

Wynne, Miss, Llaneurgain 19:16

Wynne, C. 22:15

Wynne, Edith (Eos Cymru) 8:1*, 3; 74:1

Wynne, Ellis 7:13

Wynne, Syr George 50:10–11

Wynne, George, Coed Lai 50:12; 65:19

Wynne, Jane, Foelas 9:5

Wynne, John (c. 1793–1876) 15:8

Wynne, Peter, boarder, Caernarfon 10:9

Wynne, R. O. F., Garthewin 30:11

Wynne, W. 36:7

Wynne, W. R. M. 40:19; 45 (46): 18

Wynne, William Watkin Edward, Peniarth 8:5; 70:11

Wyntyll, Y (1890) 2:2; 15:3; 20:17; 25:10

Wyrcws Aston, Birmingham 9:15

Wythnos yng Nghymru Fydd, Islwyn Ffowc Elis 41:19

 

X.Y.Z. - Rees Jenkin Jones, Aberdâr 18:13