H


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

‘Habakkuk Crabb’, Clwydwenfro 75:11

Hadau gwyllt, John E. Williams 4:8; 8:12

Haddon & co., Llundain 1:2

haearn, gwaith 40:1

Haelioni Crefyddol. Papyr a Ddarllenwyd yng Nghyfarfod Misol Ty Mawr, Mawrth 30, 1885, Robert Rowland 10:15

Hafod Celyn 60:3

Hafod

      llawysgrifau i lyfrgell Caerdydd 9:18

Hafod Owen 33:17

Hafodgarregog 33:17

Hafodydd Brithion, plas 33:17

Hafodydd Brithion, R. Alun Roberts 41:19

Hafrenydd gw. Williams, Thomas (Hafrenydd)

Haimo o Auxerre 6:5

half-tone 8:8–9

Half-way, Tre’r-ddôl 9:12

Hall, Augusta Waddington [Gwenynen Gwent, Arglwyddes Llanofer] 35:1*

Hall, Benjamin 35:1; 37:18; 56/57:15

Hall, Gwladys, cerdyn post a baentiwyd gan 29:3*

Halston, stad 26:10

Halt of a hunting party 6:8*

Hambleton, C. R., Gwesty’r Albion, Rhyl 11:6

Hamlet, Tywysog Denmarc, cyf. David Griffiths 2:10

Hammond, T. R., Conwy, ffotograffydd 24:17

Hampden, John, bardd 50:2

Hamwood Papers 44:5

Hanbury, F. J. 71:3

Hanbury, John 32:3

Hancock a Catherall, crochendai 9:13

Handbook for Essex, Suffolk, Norfolk and Cambridgeshire 73:5

Handbook of Nature Reserves 16:5

Handbook of Needlework 24:7

Handbook of the National History of Carmarthenshire, The, T. W. Barker 11:15

Hand-book of the Origin of Place-names in Wales and Monmouthshire, Thomas Morgan 29:18; 53:4

Handbook of the Vale of Clwyd 54:8

Handbook to the Botany of Merionethshire, Daniel Angel Jones 31:16

Handlist of the Birds of Carmarthenshire, A, Ingram a Morrey Salmon 11:15

Handlist of the Birds of Radnorshire, A, Ingram a Morrey Salmon 11:15

Hanes a Bywyd a Chyfeiliornadau Mahomet, yr Arch-dwyllwr 8:13

Hanes a Chân 37:19

‘Hanes a hynafiaeth’, Gomer Roberts 34:18

Hanes ac Achyddiaeth Teulu Isallt a’u Cyff-genedl, am y Ddau Chanrif Diwethaf… , R. I. Jones 27:10; 31:9

‘Hanes am effeithiau yr ystorom ddychrynllyd… Ioanwr 6, 1839’, baled 13:8

‘Hanes am un John Green, o Staffo Sir a laddodd ei gariad’, Ellis Roberts 37:2

Hanes Annibyniaeth ym Mhlwyf Ffestiniog, David Williams 45:18

Hanes Annibyniaeth ym mhlwyf Ffestiniog, H. O. Roberts 44:19

Hanes Argyhoeddiad, Trafferthion, Gwasanaeth a Theithiau yr Hen Was Hwnw o Eiddo yr Arglwydd, Richard Davies 3:15

Hanes Athroniaeth: o Descartes i Hegel, R. I. Aaron (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Hanes Athroniaeth: y Cyfnod Groegaidd, D. James Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Hanes Byr o Fywyd Howell Harris, Nathan Hughes 5:7; 27:13

Hanes Bywyd a Marwolaeth Jane Hughes 28:16

Hanes Bywyd a Marwolaeth Judas Iscariot 8:6

Hanes Bywyd a Marwolaeth y Parchedig Mr Fafasor Powell cyf. D. Rhisiart 6:13

‘Hanes bywyd Ellis y Cowper, ar, Hun Gwenllian,’ baled, Ellis Robert 37:2

Hanes Bywyd Siencyn Penhydd, Edward Matthews 6:13

Hanes bywyd Thomas Edwards 26:5

Hanes Bywyd Thomas Williams (Capelulo) 4:8

      gw. hefyd Williams, Thomas (Capelulo)

Hanes Bywyd y Diweddar Barch. Lewis Powell, Caerdydd. Wedi ei ysgrifennu ganddo ef ei hun 37:14

Hanes Bywyd y Diweddar Ellis James, Ty’n Llwyn, Bangor, John Jones 10:15

Hanes Bywyd y Parch. John Griffiths o Landŵr… 6:13

Hanes Bywyd y Parch. Lewis Powell, Caerdydd. Wedi ei ysgrifennu ganddo ef ei hun 37:14

Hanes Bywyd yr Oferddyn, Abraham Jenkins 36:19

Hanes Cangen Gymreig Cymdeithas Beiblau Caer, 1812–1940 66:7

Hanes Canu Cynulleidfaol Cymru, R. D. Griffith 2:6; 21:7, 20

Hanes Capel Seion, D. J. Evans 74:1, 23

‘Hanes Castellnewydd-yn-Emlyn, Trefhedyn, a’r Amgylchoedd’, Gwynionydd 8:4

Hanes Cenhadaeth Dramor y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig, J. H. Morris 30:17

Hanes Cerddoriaeth Cymru, J. Lloyd Williams (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Hanes coleg Bala Bangor, llawysgrif 31:15

Hanes Crefydd ym Mhlith y Cymry 23:9

Hanes Cristionogaeth, Isaac Thomas (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

‘Hanes Cwm Nedd’, D. Rhys Phillips 53:11

Hanes Cychwynol Eglwysi Bedyddiedig Fforddlas, Llansannan a Llanelian, R. P. Jones 45:18

Hanes Cymanfaoedd yr Annibynwyr, Clwydwenfro 75:11

‘Hanes Cymru’, sgript, Gwilym E. Thomas 37:9

Hanes Cymru America, R. D. Thomas 47:10; 52:8

Hanes Cymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, R. T. Jenkins (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 20:13; 24:10

Hanes Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, R. T. Jenkins (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 14:7; 24:10

Hanes Cymru, 1500–1700, J. R. Gabriel (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Hanes Cymru, Owen Jones (Meudwy Môn) 56/57:33

Hanes Cymry America, R. D. Thomas 52:8; 61:7

I'R BRIG

Hanes datblygiad gwyddoniaeth, Rhiannon a Mansel Davies (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10; 41:18

Hanes dechreuad a chynnydd crefydd yn Pencaenewydd, Robert Williams 10:15

‘Hanes Deio Benrhydd’ 64:15

Hanes Dynion a Ymddyrchafasant i’r Safle Uchaf Trwy Hunanlafur a Diwydrwydd 8:13

Hanes Economaidd Cymru, Owen Parry (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Hanes Eglwys Cwmllynfell, Dyfnallt 6:13

Hanes Eglwys Glandwr, Clwydwenfro [wyneb-ddalen] 75:11*

Hanes Eglwys y Tabernacl, King’s Cross, Llundain, 1847–1947, gol. Llewelyn Williams 4:9

Hanes Eglwysi Annibynol Cymru, Thomas Rees 6:13; 14:16; 51:4

Hanes Eglwysi Cymraeg Columbus Wisconsin, John R. Jones 33:13

Hanes Ein Llên, Thomas Parry (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

‘Hanes enwogion Cymreig a’u hiliogaeth’, Hugh J. Hughes 52:8

Hanes Ewrop, 1815–1914, Ifor L. Evans (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Hanes fer o fywyd Howell Harris, cyf. D. Rhisiart 6:13

Hanes ferr am Joseph tlawd, John Bunyan 27:13

‘Hanes galarus am agos i 200 o golliers a losgwyd yn mhwll glo y Ferndale Valley …’ 15:13

Hanes hen frodorion Gellinudd 71:9; 72:10

Hanes Henaduriaeth Arfon 54:6

‘Hanes Llanbed’ 11:6

‘Hanes Llanbedr a’r gymmydogaeth’, D. Lloyd Isaac 8:4; 13:16

Hanes Llandysul, W. J. Davies 48:9

‘Hanes Llanelli’, D. Bowen 8:4

Hanes Llanffwyst, Eiddil Ifor 37:19

‘Hanes llenyddiaeth Gymraeg o 1651 hyd 1850’, Charles Ashton 52:8

Hanes Llenyddiaeth Cymru, Saunders Lewis (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Hanes Llenyddiaeth Gymraeg hyd 1900, Thomas Parry 26:7; 35:9

Hanes Madagascar, D. Griffiths 25:15

‘Hanes merch i Emprwr roes ei ffansi…’ 37:2

Hanes Methodistiaeth Arfon 40:11; 54:6, 7

Hanes Methodistiaeth Arfon, W. Hobley 25:5

Hanes Methodistiaeth Lerpwl, J. H. Morris 30:16

Hanes Methodistiaeth Sir y Fflint, Griffith Owen 65:19

‘Hanes Methodistiaeth yn nosbarth Tremadog’, Bennet Williams (Beuno Gwilym) 26:10

Hanes Morganwg, Dafydd Morganwg 9:18

‘Hanes newyddiaduron eglwysig: ffeithiau ac atgofion’, Lewis Jones 30:19

Hanes Owen Glyndwr, Thomas Pennant 35:17

Hanes Pedr Fawr 8:13

Hanes Pio Non (Pius y Nawfed) 8:13

Hanes Plwyf Defynog, D. Graianog Lewis 25:5

Hanes Plwyf Ffestiniog, W. Jones (Ffestinfab) 44:19

Hanes Plwyf Ffestiniog, G. J. Williams 25:13

Hanes Plwyf Llandyssul, W. J. Davies 25:5

‘Hanes plwyf Llangathen’, D. Lloyd Isaac (Llwyd Llangathen) 13:16

Hanes Plwyfi Llangeler a Phenboyr, D. E. Jones 14:16

Hanes Pontardawe 72:10

‘Hanes Pontyberem’, Stephen Evans 8:4

Hanes Porthmadog, Edward Davies 27:11

Hanes Prydain Fawr, Titus Lewis 73:15*

Hanes Richard Turpin, y Lleidr Pen-ffordd 8:6

Hanes Rhydderch Prydderch, Mathew Lewis 47:15; 49:8

‘Hanes Siams Dafi’, Clwydwenfro 75:11

‘Hanes Sir Fôn’, 3:6

‘Hanes Thomas Edwards, yr helw-heliwr’, baled 13:8; 64:15

Hanes Trefriw, Morris Jones 17:12

Hanes Troedigaeth … Thomas Goodwin, William Williams 32:17

Hanes Wesleyaeth Gymraeg, Hugh Jones 21:20; 30:19

Hanes William Aubrey a’i Oes, yn Nghyda Rhai o’i Bregethau 20:3

Hanes y Bedyddwyr, Joshua Thomas 63:16

Hanes y Bedyddwyr Neilltuol ym Mhlwyf Ffestiniog, Lewis Davies 45:18

Hanes y Brytaniaid a’r Cymry (Gweirydd ap Rhys) 61:10

‘Hanes y bunt Gymraeg’, Ivor Wynne Jones 33:10

‘Hanes y byd ar amseroedd’, Simon Thomas 43:2

‘Hanes y Capten Factor, sef ei daith i Smyrna a Venis a’r modd y dioddefodd lawer o adfyd ar for a thir’, Hugh Jones 16:16

‘hanes y cwdyddion’, D. R. Lewis 8:4

‘Hanes y cyhoeddiadau Misol Cymraeg’, traethawd, Gwilym Mai 67:4

Hanes y Delyn yng Nghymru, Osian Ellis (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Hanes y Ddaear a’r Creaduriaid Byw, Goldsmith cyf. R. E. Williams 31:15; 39:5

Hanes y Ddrama yng Nghymru, O. Llew Owain 3:12; 69:1

‘Hanes y Felinfoel’, W. George 8:4

Hanes y Gymdeithas a Sefydlwyd yn Llundain 10:4

Hanes y Lleuad, John Herschel 28:13*

Hanes y Rhyfel yn y Dwyrain, o’i Ddechreuad Hyd Gwymp Sebastopol, John Roberts a Thomas Levi 15:14

Hanes y Wladva Gymreig, Y, Lewis Jones 25:19

Hanes yr Achos ym Mhenygarnedd (1782–1976) 9:15

Hanes yr Eglwysi Cymreig yn Columbus Wisconsin, John R. Jones 42:9

‘Hanes yr hen ŵr o’r coed’ 37:18

Hanes yr Orsedd, Geraint a Zonia Bowen 48:18

Hanes yr Ysgol Sir ym Mrynrefail, H. Parry-Jones 20:12

Hanes Ysgolion Sabbothol Dosbarth Ffestiniog, gol. D. Hoskins ac O. Jones 45:18

I'R BRIG

Hanesgerdd y Sabbath yng Nghymru, Watcyn Wyn 52:15

Hanesiaeth a Gwyddoniaeth y Beibl yn Wir a Chywir, J. Ogwen Jones 54:7

Hanmer, Hannah Sarah 64:6

‘Hannah’, tôn, Owen Francis 73:10

Happy now, ffilm 74:16, 24

Harp of David King of Israel or Royal Psalms of Zion, The, Owen Williams 2:6; 20:14; 36:14

‘Harp that once in Tara’s hall, The’ 3:5

Harri, Y Parchg Miles 72:15

Harries, D. C., Llandeilo, ffotograffydd 24:17

Harries, Dr John, Cwrtycadno 9:7; 13:6

Harries, Martha 8:1*, 3

Harris, Anna Maria 34:9; 38:13

Harris, Anne 38:13

Harris, Anne née Jones, Tredwstan 38:13

Harris, Howel 25:20; 34:9; 38:13

Harris, Howell 45 (46):1*

Harris, Hywel, arlunydd 13:5

Harris, John, almanaciwr 17:12

Harris, John, Y Teiliwr Bach 30:13

Harris, John Ryland (Ieuan Ddu o Lan Tawy) 17:13; 74:15

Harris, Jonathan, Caerfyrddin, argraffydd 9:6; 23:9

Harris, Joseph (Gomer) 17:13; 36:19; 51:16; 74:15

Harris, Joseph, brawd Howel Harris 34:9; 38:13

Harris, Susannah 38:13

Harris, Thomas, brawd Howel Harris 34:9

Harris, Tomos 38:13

Harris, William, Tredegar, argraffydd 36:19

Harrison, Kathleen 74:24

Harrison, Thomas 61:21

Harrison, Wilfred 14:10

Harrison, William, ysgolfeistr 33:17, 18

Harry, Dan, warden Coleg Harlech 53:8

Harry, Edward, Pont-y-pŵl 36:19

Hartley, Winefred 42:15

Harvard, John, Penrhywlas 58:10

Harvard, Mary Anne, Penrhywlas 58:10

Harvey a Danton, Llundain 3:15

Harvey, Y Parchg Miles 36:18

Harvie, J., Caer, gwasg 17:12

Hassall, bookbinder, Llanfyllin 3:11

Hatton, Eirlys 67:16

Hatton, William 21:2

Haul, Yr 6:3; 9:17; 13:16; 39:15; 54:7; 69:6

      cylchrediad 11:3

      enwau lleoedd 30:6

Haul Gomer 20:16; 52:3

‘Haul yr Hwyr’, Ben Davies 56/57:28

Hauwr, Yr 53:3

Havar, William 35:9

Havard, Mary Anne 58:10

Hawkins, G. 2:5

Hawkins, Gwenny, crochendy Ynysmeudwy 72:10

Haworth, R., llyfrwerthwr 7:2

Hay, Miss 7:10

Hay, Eduardo 2:7

Haycock, Marged 50:8

Hayden, William, Caernarfon, organydd 8:1*, 3

Haynes, David 56/57:2

Haynes, George, Abertawe 16:7

Haynes, Hopton 38:13

I'R BRIG

Headley, William Arthur 15:9

      cartwnau 15:9*

Heads, or the Art of Phrenology, Helen a Peter Cooper 45:11

Heart of Northern Wales, The, Bezant Lowe 72:20

Heath, Richard 73:13

Heaton, Catherine Maris née Craven 55:9

Heaton, Hugh Edward, ficer Betws yn Rhos 55:9; 69:3

Heaton, Mary (Mair Hetwn; 1868–1968) 55:9; 69:4

Hebog 13:5

Hedfan, Iwan Bryn Williams 41:19

Hedd Wyn, ffilm 53:6; 74:24

Hedd Wyn a Shakespeare 29:15

Heddiw 63:16

‘Heddwch’, Dyfed 33:7

‘Heddwch’, awdl, Hiraethog 40:9

Heddwch a Rhyfel, Ben Bowen Thomas 15:3

Heddychwyr Wrth eu Gwaith, E. K. Jones (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Hefin 1:9

hel achau 20:19

‘Hel y dreth sy’n orlethol – yr ydwyf’, englyn, Hugh Evans 9:9

Hela’r Meicrob, O. E. Roberts, (Llyfrau Pawb) 41:18; 74:22

‘Hela’r sgyfarnog’ 42:17

Helaethrwydd o Ras i’r Gwaelaf o Bechaduriaid, neu Hanes Gywir a Ffyddlon o Fywyd… John Bunyan 6:13

‘Helbulon y mis’, Saunders Lewis 27:5

Heledd 11:14

‘Helen Luyddawg’, Thomas Jones, Llangollen 2:10

‘Helen: llythyr o’r America ynghylch y Nahafo’ 26:3

‘Helgan y Beili Glas’, Evan Bevan 17:7

Helynt y ’Beca, V. Eirwen Davies (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Helyntion Bywyd Hen Deiliwr, Gwilym Hiraethog (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17; 34:18; 54:12

Hemingway, J., Caerlleon, argraffydd 23:9

Hemp, W. J. 20:10

Hen Alltud, Yr, John Elwyn 27:11

‘Hen Ann Ddu a Dyn y Bibl’, Thomas Levi 58:18

‘Hen argraffwyr Aberystwyth’, David Samuel 74:15

Hen Arweinwyr Eisteddfodau, Daniel Williams (Llyfrau Pawb) 74:22

Hen Atgofion, W. J. Gruffydd 13:13

Hen Benillion, T. H. Parry-Williams 17:9; 26:17

Hen Bererinion, Yr (Cyfres y Ceinion) 34:18

Hen Berson, Yr gw. Jones, Thomas (Yr Hen Berson)

Hen Bersoniaid Llengar, Yr, Bedwyr Lewis Jones 72:9

‘Hen bres Cymreig’, Thomas Roberts 33:10

Hen Brocer Bach Gloew Fy Nain / Pedr Môn, Ap Glaslyn 23:15

‘Hen brocer bach gloyw fy nain’ 41:10

Hen Destament: ei gynnwys, Y, Thomas Lewis (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Hen Deuluoedd Llanwnda 12:2

Hen Deuluoedd Llanwnda, I, Y Pengwern (1600–1800), Gilbart 5:2, 12:2

Hen Dy Ffarm, D. J. Williams 69:19

Hen Ddoctor, Yr, Ian Maclaren 58:24

Hen Ddwylo, E. Llwyd Williams (Llyfrau’r Dryw) 73:19; 75:8

Hen Emynau, J. Bowen Jones 25:15

‘Hen Feibl Mawr fy mam’, Tegidon 60:18

‘Hen fesurau tir Cymru’, A. N. Palmer 56/57:28

Hen Ficer, Yr (Cyfres y Fil) 42:15

Hen Ffon Fy Nain, Glan Padarn, E. Rowland (Eos Maelor) 3:5; 23:15

Hen ganiadau Cymru, Edward Jones 4:3

Hen Gapel Newmarket, sir Fflint 18:13

Hen Gariad, Yr, David Derwenydd Morgan 69:1

Hen Gerddi Crefyddol, Henry Lewis 43:16

Hen Gerddi Ffair, Tegwyn Jones 7:5

Hen gerddi gwleidyddol (1588–1660) 5:16

Hen Gwndidau (copi Henry Lewis, T J Morgan) 5:10; 22:18

Hen gwndidau, carolau a chywyddau, L. J. H. James a T. C. Evans 24:7; 44:7

Hen gyflwyniadau, Henry Lewis (Llyfrau Deunaw) 75:8

‘Hen gymeriadau Rhoscefnhir’ (1953) 9:15

‘Hen iaith fy mam’ cerdd 9:14

Hen Lagonda ac Ysgrifau Eraill, Yr, Robert Owen 4:8; 8:12

‘Hen lanciau’r Wenallt’, R. E. Jones 48:11

Hen Longau a Llongwyr Cymru, David Thomas 10:5

Hen Lwybrau, yr, John Davies (Isfryn) 26:17

Hen Lythyrau, Robin o Feirion (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Hen Rogero Bengoch, Y’ (Aria di Ruggiero) 17:9

‘Hen siandri, Y’, W. J. Griffith 4:8; 8:12

‘hen simdde fawr, Yr’ 41:10

‘Hen Waun, Yr’, William Vaughan Jones 26:3

Hen wlad fy nhadau 6:7; 13:8; 15:14

Hen Ŵr a’i Asyn a Chwedlau Eraill Allan o John Ploughman’s pictures, Yr, Thomas Morgan 53:4

‘Hen Ŵr Mwyn, Yr’ 42:17

‘Hen wragedd’, Saunders Lewis 27:5

Hen Yd y Wlad, J. Lloyd Jones 45:18

‘Henafiaethydd, Yr’, Huwco Môn 3:6

Henbant-fawr, Ceredigion, gweithredoedd y stad 19:11

Hengwrt 8:5

Henlle 26:11

Hennelly, J. J. 39:9

‘Henry M. Stanley’, Hubert Herkomer 48:19

Henry, Mathew 24:20

Henson, Josiah 68:6

Henuriaid yn Mhob Eglwys, George Lewis 23:9

Hepburn, Katherine 74:24

I'R BRIG

Herald Cymraeg, Yr 1:8; 4:12; 8:12, 13; 14:14; 20:17; 23:10, 11; 25:14, 19; 28:11; 29:20; 35:18; 45:16; 45 (46): 18; 51:17; 51:17, 19; 56/57:17, 33

      cylchrediad 23:11

      colofn ‘Y Tŷ a’r teulu’ 21:7

      un o dudalennau olaf 23:1*

Herald Môn 20:17; 51:19; 66:2

Herald of Peace, The 35:3

Herald y Rhos 31:11

Heraldic Visitation of Wales, Lewis Dwnn 26:20

Heraldic Visitations, Meyrick 59:15

Herbal neu Lysieulyfr, D. T. Jones 44:9

Herball, or General Historie of Plantes, John Gerard 14:9; 56/57:9

      wyneb-ddalen 14:9*

‘Herbarium Apuleius’ 44:9

Herbert a Britain, bancwyr 3:8

Herbert of Cherbury [Edward Lord] The Life 8:5

Herbert, Mr a Mrs 39:9

Herbert, David Rothwell 38:15

Herbert, Edward, Arglwydd Herbert o Cherbury (1583–) 51:14

Herbert, George (1593–1633) 12:15; 51:14–15

      ‘George Herbert’, Robert White 51:14*

Herbert, Jane née Danvers 51:14

Herbert, Magdalen 51:14

Herbert, Richard 51:14

Herbert, Richard Rothwell 38:15

Herbert’s Remains, George Herbert 51:15

Here Be Dragons, Sharon Penmaen, adolygiad 29:17

Hergest 50:6

Herkomer, Anna née Weise 49:12

Herkomer, Gwenddydd 49:13

Herkomer, Hubert 48:18–19; 49:12–13

Herkomer, Lorenz 49:13

Herkomer, Lulu née Griffiths 49:12

Herkomer, Margaret née Griffiths 49:12

Herkomers, The, Hubert Herkomer 49:13

Herodotus, cyf. William Beloe 44:13

Heroes of 1662, The, T. Mardy Rees 53:4

Herring, Thomas, archesgob Caergaint 18:5

‘Herwyr yn mynd i Ryfel’, llun, A. E. Elias 42:15

Herschel, Caroline 16:11

Herschel, Syr John 28:13

Heseltine, Nigel 33:2

Hesketh, R. C., Mecsico 2:7

Hewitt a Leadbetter, gwneuthurwyr llestri 65:3

Heywood, Abel, Manceinion 5:12

Heywood, Ann 74:9, 24

Hickes, George 20:13

Hidlo o ‘modd odlau mêl’, Catrin o Fôn 21:15

Hill, N. 9:4

Hillman Minx Mk. VII convertible 7:15

Hinde, Luke 3:15

Hinde, Mary 3:15

‘Hinton Manor’, peiriant ager 11:8

Hiraddug gw. Williams, Y Parchg R. E. 63:14, 15

‘Hiraeth’, alaw 43:5

‘Hiraeth’, tôn, Daniel Protheroe 50:8

‘Hiraeth’, M.E.N. 44:1

‘Hiraethgan ar ôl y diweddar Barch. John Evans, Croesoswallt’, Daniel Owen 3:12

His Master’s Voice 22:9*

Histori Nicodemus 27:16

Histori yr Iesu 27:16, 17

Historia Sive Synopsis Methodica Conchyliorum, Martin Lister 22:10

Historiae Brytannicae Defensio, John Price 8:5; 9:4; [copi W. Wynne] 36:7; 44:2; 59:15

Historic & Picturesque Guide from Clifton… , G. W. Manby 32:16

Historic Notices of Flint 54:8

Historical Account of the Monasteries and Abbeys in Wales, Peter Bayley Williams 41:12; 45:9

Historical and Archaeological Collections Relating to Montgomeryshire and its Borders 25:7

Historical Guide to Lleyn Peninsula, E. Kenrick 22:3

Historical Ninepins,: a Book of Curiosities, John Timbs 56/57:30

Historie of Cambria, Now Called Wales, H. Lloyd 8:5; 59:15

Historie of Cambriae, David Powel 9:4; 26:20; 30:11

‘Histori’r geiniogwerth synnwyr … neu hanes marchiant mawr o Lloegr a hoffodd butain o flaen ei wr; ac fel y cafodd ei droedigaeth’, Huw Jones 16:16

I'R BRIG

History … of Wales, J. Doddridge 8:5

History and Antiquities of Dissenting Churches and Meeting Houses in London, Westminster and Southwark, The, Walter Wilson 51:12

History and Antiquities of the Town of Aberconwy, The, Robert Williams 11:14

History of Abergele and District 54:8

History of Aberystwyth County School, The, Huw Spencer Lloyd 74:15

History of British ferns, Edward Newman 39:10

History of Briton Ferry, David Davies 53:20

History of Carmarthenshire, J. E. Lloyd 5:11

History of Evesham, The, George May 40:15

History of Heraldic Souvenir Ware, The, Sandy Andrews 65:2

History of Hull Organs and Organists, A, G. H. Smith 63:14

History of Llangynwyd, Cadrawd 21:1

History of Modern Enthusiasm, A, Theophilus Evans 32:16; 33:2

History of North Wales, The, William Cathrall 45:9

History of Pontardawe, J. H. Davies 72:10

History of Printing and Printers in Wales to 1810, A, J. Ifano Jones 9:19; [copi J. Ll. Thomas] 32:20; 52:12; 64:6; 72:20; 51:7

      tudalen deitl 51:8*

History of Quadrupeds, Thomas Pennant 11:14; 65:18

History of Saint Louis, The, John, Lord of Joinville (Gwasg Gregynog) 3:4

History of the Earth and Animated Nature, An 31:15

History of the Gregynog Press, A, Dorothy Harrop 15:3

History of the Gwedir family (1770) 31:20

History of the Gwydir Family, John Wynn 22:5; 40:5

History of the Indian Tribes of North America, Thomas Loraine McKenney a James Hall (copi W. Price) 16:7

History of the Island of Anglesey, A 19:15

History of the Island of Anglesey, John Thomas 25:7

History of the Island of Mona, A 22:5

History of the Parishes of Whiteford and Holywell, The, Thomas Pennant 54:8; 65:18

History of the People called Quakers, William Sewell 4:15

History of the Quakers in Wales and their Emigration to North America, A, T. Mardy Rees 53:4

History of the Thames 2:4

History of the Vale of Neath, The, D. Rhys Phillips 14:16; 17:7; 53:11, 12, 13, 14*

History of the War in the Peninsula, W.F.P. Napier 22:15

History of the Welsh Church, A, E. J. Newell 26:20

History of Wales, Warrington 22:5

History of Wales to the Edwardian Conquest, J. E. Lloyd 1:7; 30:11; 35:9

History of Wales, The … now newly augmented and improved by W. Wynne 30:11

Hiwmor y Cymro:sef Hiwmor mewn Llenyddiaeth Gymraeg, T. Maerdy Rees 53:4

HMV, cwmni 12:4

Hoare, Reginald M. 2:11

Hob y deri dando 15:14

‘Hob y deri danno/dando’ 20:20

Hobson, Dafydd 29:5

‘Hoffder Arglwydd Strain’, alaw 17:9

‘Hoffter’, M.E.N. 44:1

Hogia’r Wyddfa 21:17

Hogins (Hawkins), Ben 71:9

Holbache, David, Croesoswallt 24:20

Holden, G. W., ffotograffydd 32:11

Holdich, Cyrnol Thomas Hungerford 71:17, 19

‘Holi ac ateb ar hanes Cymru’ 3:12

‘Holi ac ateb ar lenyddiaeth Cymru’ 3:12

Holi ac Ateb i’r Dosbarth Cyntaf, Thomas Edward Jones 10:16

‘Holi Saunders Lewis’ 27:5

Holland, Samuel 53:7

Holland, W. T., Llanelli 63:9; 71:9, 15; 72:11

Hollow Hills, The, Mary Stewart 29:17

Holmes, Keith 17:13

Holwyddoreg ar Barnwyr i–xvi ynghyd ag Eglurhad ar Eiriau, Ceridwen Peris 10:16

Holwyddoreg ar Grist a’r Pab, Owen Williams 28:16

Holwyddoreg ar Hanes Daniel, T. E. Roberts 71:14

Holwyddoreg ar Hanes y Tri Llanc a’r Gaethglud Babilonaidd, T. E. Roberts 71:14

Holwyddoreg ar Hanesiaeth Ysgrythyrol, John Hughes 54:4

Holwyddoreg Feraf, A. S. Paterson 59:17

Holwyddoreg Petrus Canisius 39:9

‘Holwyddoreg yr Ymneillduwyr’, Clwydwenfro 75:11

Holwyddoreg ysgrythyrol 23:15

Holyhead Advertiser, The 28:16

Holyhead and Anglesey Mail, The 20:17; 66:2

Holyhead Chronicle 20:17

Holyhead Mail and Anglesey Herald, The 20:17

Holyhead Mail and Llandudno and Colwyn Bay Herald, The 20:17

Holyhead Union

      List of Councillors, Guardians and Officers (1900–01) 23:15

Holyhead Weekly and North Wales Observer, The 20:17

Holyhead Weekly Mail and Anglesey Herald, The 20:17

Holyhead Weekly Mail, The 20:17

Holl Ddyledswydd Dyn 7:10

Holl Waith Flavius Josephus, yr Hanesydd Iuddewig … 9:8; 10:3

Holl Weithiau Prydyddawl a Rhyddieithol y Diweddar Barch. William Williams, Pant-y-celyn, Kilsby Jones 37:7; 54:7

Home University Library 13:6

‘Homeward’, Hubert Herkomer 48:19

Homiliau (1606) 7:10

Homilïau Heddwch, D. E. Williams (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Homo Ddu (Smith, Richard Lewis) 36:7

Homo Môn gw. Owen, Thomas Richard

Hondius, Jodocus, engrafiwr 11:4

Hooson, I. D. 40:2

Hopcyn ap Rhys ap Hopcyn 50:3

Hopcyn ap Thomas ab Einion 50:3

Hope, George 56/57:10

Hope, Grace 56/57:10

Hope, John 39:18

Hope, Peter 56/57:10

I'R BRIG

Hopkin, David J., Pontypridd, argraffydd 2:14

Hopkiniaid Morgannwg, L. J. Hopkin-James 5:10; 24:7

Hopkins, Dr 51:4, 7

Hopkins, Anthony 74:24

Hopkins, John 21:7

Hopkins, Y Parchg Lewis 72:15

Hopkins, May 12:4

Hopkins, Ted 12:4

Hornby, cwmni 67:13

Hornor, Thomas 53:3

Horsemanship, Adams 24:7

Horsley, J. C. 18:1

Hosana: Casgliad o Donau ac Emynau at Wasanaeth y Cysegr, Edward J. Lewis 20:16

Houses of the Welsh Countryside, Peter Smith 21:8

Houston, Donald 74:8, 24

Howell & Adams, Lammas Street, Carmarthen 24:17*

Howell, David (Llawdden) 6:3, 9:18; 13:6

Howell, Jenkin, Aberdâr 10:11; 25:17; 51:7; 53:3

Howell, Jenkin, Penderyn 44:19

Howell, John, Llanymddyfri 71:15

Howells, Byron 54:9

Howells, Byron 54:9

Howells, Gwilym 17:12

Howells, Howell 11:11

Howells, Ivor, Rhondda 73:11*

Howells, John, bardd 8:4

Howells, John, ysgolfeistr o Lanymddyfri 59:13

Howells, Morgan, Tredegar 11:11

Hoyle [Hoyte], Williams Stephenson, Pwllheli, gwerthwr llyfrau 10:14

Hu Gadarn 33:9; 40:11

      a’r heffer dew 40:11*

Hubbard, Clifford, Ponterwyd 56/57:24

‘Hud Sir Fôn’, alaw 40:10

Hudgell, Dafydd, Llanystumdwy 33:11

Hudson, Eli 12:5

Huet, Thomas, Tyddewi 2:12

Hufen a moch bach (cyfres teledu) 22:11

Hufen a Moch Bach, Harri Parri 22:11

Hufen y Gamallt, Treforfab 44:19

Hugh Owen, B. L. Davies 10:5

Hugh, Professor, Bala 42:11

Hugh, Dr R. Leonard 14:15; 16:14; 47:4

Hughes a’i Fab 1:12; 2:1, 8; 8:2; 25:17; 35:7

      a’r Eisteddfod 2:10

      Y Crynhoad 14:15

      Cyfres y Werin 12:13

      hawlfraint Ceiriog 6:7

      Llyfrau ab Owen 2:12

Hughes, bookseller, Pontypool 3:11

Hughes, Ann 54:5

Hughes, Anne, Blaentwrch-ucha 56/57:10

Hughes, Arwel 67:16

Hughes, Tad B. M. 58:16

Hughes, Barbara née Owen 33:17

Hughes, Benjamin, gof Clynnog, bedd 42:9*

Hughes, Betty, Tyddyn Mawr 20:19

Hughes, Bob 73:10

Hughes, Catherine, Gellidara 44:11

Hughes, Catherine, Llangefni 5:13

Hughes, Catherine, Penrhiwceiber (Catrin o Fôn) 21:15

Hughes, Charles 54:3

Hughes, Charles Tudor 54:3

Hughes, Charlotte 58:16

Hughes, Cledwyn, Arglwydd o Benrhos 41:7*

Hughes, Cledwyn, Llangefni 6:16

Hughes, D., Pentre Facha 26:13

Hughes, D. Brython 11:11

Hughes, Y Parchg D. Cwyfan 6:16

Hughes, D. R., Y Bwthyn, Hen Golwyn 21:16; 32:20; 45:5; 49:15; 59:13

      llyfrblad 20:11*

Hughes, D. Salesbury 4:13

Hughes, Dafydd (Eos Iâl) 34:19

Hughes, Dafydd, Llandudno 67:10; 72:3, 5

      cerdd gan Derwyn Jones 47:20; 73:24

      englynion iddo 47:20

      tu allan i’w siop 72:5*

      ynghanol ei lyfrau 72:5*

Hughes, Y Parchg Daniel, rheithor Manafon 61:7

Hughes, David, baswr 40:3

Hughes, David, glowr 29:5

Hughes, David, telynor 23:20*

Hughes, David E. 23:20*

Hughes, David Edward (1831–1900) 69:2

Hughes, David Edward 62:2*

      bedd-dy 63:7*

      ewyllys 63:7*

Hughes, David Owen (Dolafon) 31:10

Hughes, David Owen, Pencae 14:5*

Hughes, David Tegid 44:14

Hughes, E., Awelon, Rhydyclafdy, Pwllheli 32:13

Hughes, E., Dinas, rhwymwr 2:16; 3:11

Hughes, Edith 39:2

Hughes, Edward, cefnder y Morrisiaid 15:3

Hughes, Edward, Bodfari 8:4

Hughes, Edward, Dinorben 71:11

Hughes, Edward, curad Trefdraeth 70:13*

Hughes, Edward, Llechryd 6:15

Hughes, Edward Thomas, Bodedern 21:13

I'R BRIG

Hughes, Y Parchg Elias, rheithor Dolgellau 44:13

Hughes, Eliza, Beudy Newydd, Llanystumdwy 20:19

Hughes, Ellen née Parry 56/57:16

Hughes, Ellen, Ynys Enlli 23:7

Hughes, Ellis, Pen-y-groes 60:19

Hughes, Ernest 7:13

Hughes, Evan, Llanddeiniolen 39:15

Hughes, Y Parchg Evan, Bethania 54:6

Hughes, Evan, Ynys Enlli 23:7

Hughes, Gareth Lloyd, arlunydd 50:8

Hughes, Gertrude (Gwen), Dinorben 71:11

Hughes, Y Parchg Griffith 66:6

Hughes, Y Parchg Griffith, Groeswen 37:14

Hughes, Y Parchg Griffith, Glanrhyd, Edern, adeiladu llong 30:5

Hughes, Griffith, Tywyn, naturiaethwr 18:5

Hughes, Griffith R., prifathro 44:14

Hughes, Gruffydd, Llysgain, Dinmael 34:19; 48:11

Hughes, Gruffydd, Ysbyty Ifan 21:11*

Hughes, Guy, Pwllheli, ffotograffydd 70:6

Hughes, Gwendoline 44:14

Hughes, H. 13:2

Hughes, H. A., Ffestiniog 13:6

Hughes, Y Parchg H. Harris 75:9

Hughes, H. J. 40:11

Hughes, H. R., Parc Kinmael 71:11

Hughes, Henry, Bryncir 3:2

Hughes, Henry 10:15

Hughes, Henry (Ab Tegai; m. 1866) 32:20; 56/57:34

Hughes, Y Parchg Henry, Bryncir 23:13

Hughes, Henry Bodvel Lewis 71:11

Hughes, Henry Harold 21:8

Hughes, Hugh 19:16

Hughes, Hugh, artist (1790–1863) 2:5; 5:4–6; 13:2; 16:1; 17:3; 19:1; 41:11; 47:1; 56/57:9; 59:11

Hughes, Capt Hugh 26:17

Hughes, Hugh, saer gwlad 54:3

Hughes, Hugh, teulu cerddorol 73:10

Hughes, Hugh (Cristion) 5:5; 10:10; 18:16

Hughes, Hugh (Hugh Derfel) 31:16; 34:19

Hughes, Hugh (Tegai; 1805–64) 10:14; 32:20; 56/57:14, 33, 34; 67:3

Hughes, Hugh, Delta, bedd argraff 48:17

Hughes, Hugh, Dyffryn Conwy 22:15

Hughes, Hugh, Gellidara 44:11; 47:2

Hughes, Hugh, Hollies 14:5*

Hughes, Hugh, Pwllgwichiaid 25:10

Hughes, Hugh a’r Papur Newydd 51:16

Hughes, Hugh, ysg Dr Edward Wynne 70:13

Hughes, Hugh, Ynys Enlli 23:7

Hughes, Hugh J. 52:8

Hughes, Hugh Robert, nai yr Arglwydd Dinorben 70:13*

Hughes, Ieuan 44:14

Hughes, Isaac (1821–49) 54:5

Hughes, Isaac, Llanberis, ffotograffydd 41:1–2

      llun o gorrach 41:1*

      poster 41:2*

Hughes, Mrs Isaura 11:16

Hughes, Miss J., Llannerch-y-medd 3:16

Hughes, J. Ceiriog 20:5; 25:19; 32:5; 33:5, 9; 35:7

Hughes, J. Howell, Lerpwl (1908–98) 60:17; 63:3*

Hughes, J. G. Moelwyn (1869–1944) 52:5; 60:17; 75:9

Hughes, J. O., arlywydd 13:5

Hughes, J. R. (Mechellydd Môn) 21:13

Hughes, James (Iago Bencerdd) 7:14

Hughes, James (Iago Trichrug) 19:16; 30:16; 52:5

Hughes, James 54:1

Hughes, Cyrnol James 71:11

Hughes, Y Parchg James 5:5

Hughes, Jane 73:10

Hughes, Jane née Roberts 32:20

Hughes, Jannet 20:19

Hughes, Jemima 54:5

Hughes, Job, Ysbyty Ifan 21:11*

Hughes, John 54:3

Hughes, John (1809–84), Llangefni 5:13

Hughes, John (1876–1960), crochendy 9:13

Hughes, John, Aberbechan [John Hughes, Pontrobert] 44:2; 45:2

Hughes, John, Botwnnog, prifathro 58:16

Hughes, John, Cemaes 63:3

Hughes, John, Fron-deg, argraffydd 31:13

Hughes, John, Lerpwl, maer 60:17

Hughes, Y Parchg John, Lerpwl (a Chaernarfon) 40:18

Hughes, Y Parch John, Llambed, prifathro Ysgol Ramadeg 22:15

Hughes, John, Llanfair Pwllgwyngyll 7:10

Hughes, John, Palmyra 30:5

Hughes, John, Pentraeth, gof 35:4

Hughes, John, Pont Menai 47:15

Hughes, John, Pontrobert (B_Dd (=Bardd?)) 39:17; 45:2; 74:15

Hughes, Y Parchg John, Pwllheli 74:3

Hughes, John A. 23:20*

Hughes, John Henry (Johnny’r gof) 21:11*

Hughes, John Isaac, Llannerch-y-medd 21:13

Hughes, John James (Alfardd) 1:9; 8:12; 23:11

Hughes, John Quincy 32:20

Hughes, John William (Edeyrn ap Nudd) 10:10

Hughes, John Williams, Marianglas 33:13

I'R BRIG

Hughes, Jonathan 16:16

Hughes, Jonathan, Llangollen, bardd 56/57:36

Hughes, Joseph, telynor 23:20*

Hughes, Joseph (Blegwryd) 11:6

Hughes, Kate, Llanuwchllyn 44:14

Hughes, Lewis, painter 28:3

Hughes, Lloyd, Bryn-teg 55:14

Hughes, Lot 8:3; 32:15

Hughes, Margaret née Jones (1812–55) 5:13

Hughes, Margaret née Williams (1863–1935) 5:13

Hughes, Margaret, Croesoswallt 61:21

Hughes, Margaret, Delta 48:17

Hughes, Margaret Louisa 28:16

Hughes, Mary 54:3

Hughes, Mary née Lewis 70:13*

Hughes, Mathonwy 13:7; 73:24*, 74:23

Hughes, Megan Watts 5:15

Hughes, Moses H., Trawsfynydd 58:7

Hughes, Myra 63:3

Hughes, Nathan, Merthyr, argraffydd 27:13

Hughes, Owen, cerddor 73:10

Hughes, Owen, Bethel, cyfrwywr 21:15

Hughes, Owen, Bethel, teiliwr 21:15

Hughes, Owen, Caergybi, saer dodrefn 28:16

Hughes, Owen, Croesoswallt 61:21

Hughes, Owen, Nantyfelin, Llanfairfechan 48:3

Hughes, Owen Charles 33:17–19

Hughes, Dr Pearson, Llanymddyfri 51:4, 6

Hughes, Peter, Caernarfon 20:17

Hughes, R., Carmel 21:13

Hughes, R., Carmel 21:13

Hughes, R., Wrecsam 26:13

Hughes, R. & son, Wrecsam 5:7; 15:12

Hughes, R. Cecil 21:16

Hughes, R. O. (Elfyn) 31:10

Hughes, R. S. (1855–93) 51:14; 63:14*–15; 74:23

Hughes, Richard 8:3; 54:3*

Hughes, Richard, Beudy Newydd, Llanystumdwy 20:19

Hughes, Richard, Ty Hen Isaf, Llannerch-y-medd collection (1837–1930) 5:13*; 7:10; 9:5

Hughes, Robert (1811–92), Uwchlaw’r-ffynnon 13:8; 48:1; 73:17*

Hughes, Robert (Robin Wyn o Eifion) 21:2

Hughes, Y Parchg Robert, Y Fali 66:6

Hughes, Robert, Bala, crydd 62:2

Hughes, Robert, Delta 48:17

Hughes, Robert, Llangollen 60:10

Hughes, Samuel, Bangor, Pendref Printing Works 10:12; 44:19

Hughes, Sarah née Charles 5:4; 16:1*; 17:3; 18:16

Hughes, Sioned, Crymych 61:15

Hughes, T. E. 33:13

Hughes, T. Glwysfryn 30:6

Hughes, T. J., Llanfyllin, baswr 8:1*, 3

Hughes, T. Rowland 13:3*

Hughes, Ted, Abergele, argraffydd 6:5

Hughes, Y Parch Thomas (1758–1828) 26:18

Hughes, Thomas, Cellan 56/57:10

Hughes, Thomas, Lerpwl 29:9

Hughes, Y Parchg Thomas, Llanbeblig 58:16

Hughes, Thomas, Rhosgyll Bach 20:19

Hughes, Thomas (mab Lot Hughes) 32:15

Hughes, Thomas Charles 18:2

Hughes, Thomas E. 33:13

Hughes, Trefor Owen 14:5

Hughes, W., Dinorwig 26:13

Hughes, W. Elwyn 63:3

Hughes, W. J. 10:13

Hughes, W. M., prif weinidog Awstralia 37:10

Hughes, Watkin, Glynebwy 8:4

Hughes, Willam [sic], mab Lot 32:15

Hughes, William 42:5

Hughes, William, crythor 73:10

Hughes, William (1855–1924) 39:1–2

      a’r disgyblion o’r Congo 39:1*

Hughes, Cyrnol William 71:14

Hughes, Y Parchg William, Dinas Mawddwy 20:19

Hughes, Y Parchg William, Gwnws 22:15

Hughes, William, Llanrwst, llyfrwerthwr 26:13

Hughes, William, ficer Llanuwchllyn 48:3

Hughes, William, Pwllheli, argraffydd 56/57:16, 35

Hughes, William, Ynys Enlli 23:7

Hughes, William Bulkeley 32:11

Hughes, William Lewis 71:11

Hughes, William Lewis, Yr Arglwydd Dinorben 70:13*

Hughes, William Morris (1864–1952), prif weinidog Awstralia 18:3

Hughes-Jones, Dr Llifon 49:11

Hughes-Parry, David 2:8

I'R BRIG

Hughson, Edgar H. 56/57:29

Hugo o St. Victor 6:5

Hulme, James 16:7

Humes, David 2:4

Humffrey Davydd ap Evan 37:17

Humffreys, Edward 7:13

Humorous Adventures of the Welsh Robin Hood, The 9:3

Humphreys’ General Advertiser 8:13; 10:10, 11

Humphreys, Ann née Wigley 64:10*

Humphreys, Betty Jean née Vine 64:11

Humphreys, Brian, Y Castell 64:10*, 11

Humphreys, Ceinwen 24:7

Humphreys, Y Parchg David 74:11

Humphreys, E. Morgan 1:9; 20:17; 45 (46): 18; 48:9; 49:15

      a Cofion Cymru 21:16

Humphreys, Elizabeth (1813–81) 41:11*

Humphreys, Elizabeth (m. 1684) 28:9

Humphreys, Emyr 42:11*

      argraffiadau prin 17:13

Humphreys, Ernest 64:11

Humphreys, H. T., Caernarfon 40:11

Humphreys, Hugh (1817–96), Caernarfon 1:9, 11; 3:6; 8:13; 10:8, 9, 10; 15:8; 20:12; 23:9; 25:3; 26:3; 40:7

Humphreys, Humphrey, esgob Bangor 24:20; 25:10

      o amgueddfa Henebion Bangor 28:9*

      o blas Glasfryn, Llangybi 28:9*

      o dy’r Esgob Bangor 28:9*

Humphreys, Humphrey, esgob Henffordd, llyfrblad 20:11*

Humphreys, John T., Llanwnda 30:3

Humphreys, Joseph 45 (46):1*

Humphreys, Lewis, Dolgellau 75:2

Humphreys, Luella 64:11*, 13*

Humphreys, Llewelyn Morris 64:10*–11, 13*

Humphreys, Margaret née Wynn 28:9

Humphreys, Mary 64:11

Humphreys, Owen, Pwllehli, argraffydd 10:16; 56/57:34

Humphreys, R. G. (Risiart o Fadog) 53:10

Humphreys, Richard (1798–1885) 41:11*

Humphreys, Richard, Bethesda, masnachwr 18:15

Humphreys, Richard, Corwen, turniwr coed 75:2

Humphreys, Richard, Hendre 28:9

Humphreys, Richard, Menai Bridge 7:10

Humphreys, Risiart, Llanidloes y gof 54:7

Humphreys, W. (Elihu) 31:10; 45:18

Humphreys Jones, F. 41:11

Humphries, John, Ty Mawr, Llanddeiniolen 16:11

Humple Remonstrance of Rice ap Meredith ap Morgan, The, Anon 32:16

‘Hunanaberth’ 56/57:28

Hunangofiant, Thomas Jones 6:13

Hunangofiant a Llythyrau Twm o’r Nant, G. M. Ashton (Llyfrau Deunaw) 75:8

Hunangofiant ac Ysgrifau Ap Fychan, W. Lliedi Williams (Llyfrau Deunaw) 75:8

‘Hunangofiant Michael Roberts’ 4:7

Hunangofiant Tomi 19:7; 47:10; 56/57:30

Hunan-gofiant Ynghyd a Phregethau a Barddoniaeth y Diweddar Barch Roberts Hughes (Robin Goch), Uwchlaw’r Ffynnon 10:16

Hunter, John, meddyg 43:18; 47:18

Hunterian Oration, George Day 45 (46):13

Hutchins, Michael 17:13

Huw Dafydd o Gelli Gaer 22:18

Huw Huws; neu y Llafurwr Cymreig, Llew Llwyfo 3:6

Huw Llyn 15:5

Huw Morus (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Huw, Rowland (1714–1802) 60:11

Huws, Alun Sbardun 45 (46):9

Huws, Dafydd 45 (46):9

Huws, Dafydd, clochydd Eglwys Llangelynnin 73:19

Huws, Elin, Llangelynnin 73:19

Huws, Emily 13:5

Huws, Gwilym Pari 73:24*, 74:23*

Huws, Huw (Y Bardd Coch) 16:16

Huws, Jane, Penygroes, mam Llyfni 20:5

Huws, Llyfni 20:5

      a’i briod 20:5*

      englyn er cof, gan Morris D. Jones 20:5*

Huws, Mair 73:24, 74:23*?

Huws, Mallt 20:5*

Huws, Dr Pari 62:5

Huws, Richard L. 13:5

Huws, Y Parchg Rhys J., Cwmaman 6:13; 14:16

Huws, William, Penygroes, tad Llyfni 20:5

Huxley, Thomas, argraffydd 17:12; 37:2

Hwfa Môn 17:2; 50:4

‘Hwfa Môn’, Hubert Herkomer 48:19*

‘Hwfa Môn, the archdruid’, cerdyn post 60:2*

hwiangerddi 1:8

Hwiangerddi, Yr (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Hwiangerddi’r Wlad, Eluned Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Hwn 45 (46):9

Hwnt ac Yma 10:5

Hwyl 13:5; 25:10, 11*; 61:1

Hwyl Wen, Yr 49:9

‘Hwyl wen, Yr’, Owen John Williams 47:10, 11*

Hwylio’r Moroedd, D. Edmund Williams, (Llyfrau Pawb) 74:22

Hwyr Ddifyrion, Watcyn Wyn 52:15

Hyd Eithaf y Ddaear [E. H. Francis Thomas] 73:3

Hyd Yma, Elisabeth Ingman 5:7

Hyddesford, William 22:11

Hyfrydlais Leila Megane, Megan Lloyd-Ellis 45:1

‘Hyfrydol’, Rowland Huw Prichard 60:11

Hyfforddiant i’r Garddwr 1:11

Hyfforddwr Cymreigaidd, Yr, Peter Williams 38:2

Hyfforddwr Eglwysig neu Lawlyfr i Gyfarwyddo yr Eglwyswr Ieuanc…, Yr, G. Hopkins Parry 27:10

Hyfforddwr Meddygol neu Arweinydd Meddyginiaeth Deuluaidd, Yr, Richard Reece 32:9; 44:9

Hyfforddwr Ymarferol yr Ysgol Sabbathol, Thomas Davies 25:15

Hyfforddwr, Charles 54:7

Hymn Americanaidd, cyf. S. Roberts 28:16

Hymnau a Salmau, Richard a Joseph Williams 28:18

Hymnau a Thonau yr Adfywiad 53:10

Hymnau ar Amryw Destunau, M. Owen 53:20*

Hymnau Athrawiaethol ac ymarferol, John Hughes 44:2

Hymnau Cymmwys i Addoliad Duw, o Waith y Diweddar Barchedig Jenkin Jones 44:10

Hymnau Detholedig 35:2

Hymnau i’w Canu yn y Gymdeithasfa (1819), P. Jones 26:18

Hymnau i’w Canu yn y Gymdeithasfa (1820), P. Jones 26:18

Hymnau i’w Canu yn yr Ysgolion Sabbothol 45:2

Hymnau Newyddion argraffiedig gan Samuel Etheridge 37:18

Hymnau Newyddion, John Lewis 10:4

Hymnau Newyddion, Peter Jones 26:19

Hymnau Newyddion i’w Harfer ar Donau Newydd, neu Rai o Ganiadau Seion… , Samuel Jones 10:14

Hymnau y Methodistiaid Calfinaidd 58:24

Hymnau yr Eglwys, gol. Elis Wyn o Wyrfai 42:20

Hymnau, Mary Owen [tudalen deitl] 53:20*

Hymns and Sacred Poems, John a Charles Wesley 51:15

‘hyn a welais ac a glywais yn America, Yr’, John Davies 49:3

Hyn a welais yn Rwsia, Yr, Hewlett Johnson cyf. T. Gwynn Jones 3:12; 15:15

Hyn o fyd, Kate Roberts 13:7

Hynafiaethau, Cofiannau a Hanes Presennol Nant Nantlle, W. R. Ambrose 4:7

Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid, H. Derfel Hughes 25:5; 31:16

Hynafiaethau Lleyn, Rhabanian 28:2

‘Hynafiaethau Penygaer yn nghyd a hynafiaethau y golygfeydd sydd i’w canfod oddi arni’, Carfaldwyn 38:5

Hynafiaethau yr Iddewon, Josephus 9:8

Hynafion Cymreig, Yr, Hugh Hughes (tudalen o lyfr) 5:1*; 5:4; 8:6

Hynodion Gwlad y Bryniau, Steffan ab Owain 73:19

Hynodion Hen Bregethwyr Cymru, Thomas Thomas 61:14

Hynt Gwerinwr, John Williams 4:2, 12

hysbysebion yn Gymraeg 36:20*

Hysbysydd, Yr, William Owen 8:11

‘Hywel a Blodwen’ 12:4

Hywel ab Einion Lygliw 5:6

Hywel ap Syr Mathew 50:6

Hywel Coetmor 7:14

Hywel Dda, J. E. Lloyd (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Hywel Eryri 41:12

Hywel Fychan fab Hywel Goch o Fuellt 50:3

Hywel Tudur gw. Roberts, Howell

Hywel, Dafydd, actor 50:14; 74:24