T


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

T.C.U. (Rees Jenkin Jones, Aberdâr) 18:13

Tadau Methodistaidd, Y 54:6

Taddei, Amadeo, Blaenau Ffestiniog 30:17

Tafalaw Bencerdd gw. Jones, Thomas Gruffydd (Tafalaw Bencerdd)

Tafarn Rhydspens 50:6*

‘Tafarndy, Y’, Ifan Ifans 59:3

Taflen fer, Siôn Dafydd Rhys / Gervase Babington 9:4

tafodiaith Maesyfed 50:6–7

Tafol Gywir i Bwyso Sosiniaeth, Peter Williams 38:2

‘Tafol y beirdd’, Cynddelw 37:18

tai 21:8

‘Taibach, yr hyn oedd, yr hyn yw, a’r hyn a ddylai fod’, R. Morgan 8:4

Taig, Thomas 45 (46): 16

Tair ar Ddeg o Bregethau ar Wahanol Destynau, Henry H. Davies 19:15

Tair Cerdd Newydd, John Owen 4:10

Tair Galarnad, William Owen 8:11

Tair Marwnad 11:11

Tair o farnodau… i’r Parchg William Steward 11:11

Tair pregeth a bregethwyd yn yr Eglwys Newydd gerllaw Llangeitho, Daniel Rowland 44:10

Taith o Amgylch fy Ystafell, cyf. T. Ifor Rees 2:7

‘Taith y Cristion’, Ifan Ifans 59:3

Taith y Pererin 6:3; 9:18; 58:24; 59:17

Talbot, Christopher R. M. 18:7

Talbot, Emma Thomasina 18:7

Talbot, John Ivory 18:7

Talbot, William Henry Fox 18:7

Talbotype 18:7

Taldir gw. Jaffrennou, François

Talfyriad o Hanes Mr Kitchener 23:18; 39:16

Talhaiarn 35:7; 43:19

Talhenbont 28:4

Taliesin, pentref 9:12

Taliesin (1859–61), Isaac Clarke 2:10

Taliesin, John Morris-Jones 10:11, 12

Taliesin ab Iolo 35:5, 9

Taliesin Hiraethog; Detholion o’i Weithiau, Enid Pierce Roberts (Llyfrau Deunaw) 75:8

Taliesin o Eifion gw. Jones, Thomas (Taliesin o Eifion)

Taliesin or the Critic Criticised, Gwenogvryn Evans 10:12

Tallents, Francis (1613–1709) 37:9; 73:13

Tal-y-sarn Glee singers 73:9

‘Tân Cymreig, Y’ 41:10

Tân yn Llŷn

      a Bob Owen 63:5

Tân yn Llŷn, Dafydd Jenkins 27:4

Tan yr Unto, Llanbedr 61:18, 19*

‘Tanchwa yn Cilfynydd, 300 wedi eu lladd’ 15:13

‘Tanchwa yn Tylorstown…’ 15:13

Tandan, Raveen 74:24

Tannau Coll, Y, Cynan 3:12; 15:15

Tanners Notitia Monastica 11:10

Tan-rhiw 33:17

Tanymarian gw. Stephen, Edward (Tanymarian)

Tanysgrifiadau cyfraniadau at gasgliad yr ugeinfed ganrif a drefnwyd gan yr Hen Gorff (1904–05) 6:15

Tarennydd 11:5

Tarian Crist’nogrwydd yw Ffydd, William Williams 3:13

Tarian Rhyddid 36:17

Tarian y Gweithiwr 19:11; 34:18; 38:19; 41:17; 49:3; 51:7, 17

Tauchnitz, Christian Bernhard, Leipzig 1:8

Tausky, Vilem 67:16

Taylor, A. H., Caergybi 28:16

Taylor, Jesse, Merthyr 35:7

Taynon, Y Parchg T. J. 44:14

I'R BRIG

Te yn y Grug, Kate Roberts 13:7

‘Teach me my God and King’, George Herbert 51:15

Tegai gw. Hughes, Hugh (Tegai)

teganau 55:9

      Chelsea 20:7

      Dresden 20:7

      Swydd Stafford 20:7

      Trefnant 69:4–5

Tegid 32:20; 35:5

Tegidon gw. Phillips, John (Tegidon)

Tegwch y Bore, Kate Roberts 13:7

Teiliwr Llawen, llysenw 27:9

‘Teilwng yw’r Oen’ 14:8

Teithiau a Barddoniaeth Robyn Ddu Eryri 11:3

Teithiau Gwir Dduwioldeb, Benjamin Keach 24:19

teithiau trwy Gymru 7:6; 29:7

Teithiau yng Nghymru, cyf. John Rhys 39:5

Telegraph 8:13

Telini, Megan (Maggie Jane Parry) 12:4; 73:10

‘Tell me pretty maiden’, cantorion Theatr y Lyric, record 10:13

Telyn Aur Glan Taf, sef Gwaith Prydyddol William Davies (Grawerth) 25:15

Telyn Dafydd 6:10

Telyn Dewi, David Davis 40:14, 15

Telyn Eryri, G. W. Francis 73:9, 10, 11*

Telyn Meudwy, William Owen 8:11

Telyn Nadolig, Evan Breeze 6:10

Telyn Seion, Rosser Beynon 14:8

Telyn Trefeurig, John Lloyd Nuttall 65:19

Telyn y Dydd 31:17

Telyn y Gweithiwr, George Lewis 16:2

Telyn y Gweithiwr, Glan Alaw 21:13

Telyn y Nos, Cynan 31:17

Telyn y Plant gol. Ieuan Gwyllt a Thomas Levi (Mai 1859–Rhag.1861) 1:2

telynau 7:14

Telynau’r Wawr, Bryfidr 45:18

Telynegion, R. S. Roberts a W. J. Gruffydd 13:13

Telynogion, D. Silvan Evans 27:20

Telynegion Eglwysig, Glasynys 23:9

Telynegion Maes a Môr, Eifion Wyn 2:12; 32:12; 44:3

Telynegion, ar destunau amrywiol, Daniel Silvan Evans 25:15

Telynor Cybi gw. Jones, Owen (Telynor Cybi)

Telynor Cymreig gw. Roberts, Robert (Bob Britannia)

Telynor Gwalia gw. Jones, William (Telyor Gwalia)

Telynor Môn gw. Jones, John (Telynor Môn)

Telynor Seiriol gw. Jones, Owen (Telynor Seiriol)

Telynor y Gogledd gw. Davies, John Elias (Telynor y Gogledd)

Telynores Cybi gw. Jones, Elizabeth Jane (Telynores Cybi)

Telynores Maldwyn gw. Richards, Nansi (Telynores Maldwyn)

Teml Solomon, John Bunyan 27:13

Temlydd Cymreig 40:18

Temple Classics 1:6

Temple, The, George Herbert 51:15

Temporary Sustenation Fund 41:9

Tenorydd yr Eifl 43:9

Termau Bioleg, Cemeg a Gwyddor Gwlad 41:18

Termau Cerddoriaeth 27:15

Termau Ffiseg a Mathemateg 41:18

Testament Cymraeg (1567) 6:3; 8:5; 9:4, 18; 56/57:4

      dalen flaen 40:20*

      lleoliadau 40:20; 41:5; 42:15; 44:2

      wyneb-ddalen 34:4*; 75:19*

Testament Newydd, William Salesbury 7:10; 9:43; (copi Gweirydd ap Rhys) 32:20

Testament newydd (1567) (argraffiad Robert Griffith, 1850) 34:4

Testament newydd ein Arglwydd Iesu Grist (arg. 1850) 35:2

Testament Newydd (gyda nodiadau esboniadol James Hughes) 20:16

Testament Newydd … Gyd a sylwadau eglurhaol a defnyddiol ar bob pennod…, Thomas Cooke 40:15

Testament Newydd Beibl (1611) 34:5

Testament Newydd mewn Tahili 3:2

Testament Newydd: ei hanes a’i gynnwys, Y, J. Morgan Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Testament Novum Testamentum Vulgatae (copi G. W., Rome) 32:20

Testament yr Ysgol Sabbathol 54:6

‘Testun drwg newydd i’n gwlad’, Owen Gruffydd, englyn 28:9

Testynau cyfarfod llenyddol a cherddorol perthynol i gapel y MC Llanfaethlu 28:16

Testynau Eisteddfod Gadeiriol Gwynedd 10:16

Teulu’r Cilie, Elin Williams 21:17

‘Teulu’r Trefan’, John Griffith Williams 37:5

Teutonia, agerlong 38:15

Text of the New Testament of Jesus Christ, The, W. Fulke (copi Peter Bayley Williams) 44:13

Textiles of Wales, The, Ann Sutton 75:7

‘Teyrn y dydd’, John Henry 74:1

I'R BRIG

Th Rmd, Morgan ap Jones 69:13*

Thackwell, Roger 3:13; 31:18

Theatr Cymru, llythyr 44:3

Theater du Mond sef Gorsedd y Byd, Dafydd Jones 27:16

Theatr Saunders Lewis, Emyr Humphreys 27:5

Theatre of the Empire of Great Britain, The, John Speed 11:4; 41:10

Theatrum, John Speed 61:10

Theatrum… Ortelius 61:10

Thelwall, Edward, Rhuthun 51:14

Theomemphus, William Williams 6:6; 19:14; 55:7; 69:6

Theophilus Evans: Drych y Prif Oesoedd (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22*

They Look at Wales 10:5

Third Part of a Treatise, Inituled: of Three Conuerfions of England…, John Fox 5:7

Thirlwall, Connop 56/57:14–15

This Great Journey: a Volume of Autobiography, 1904–45, Jennie Lee 62:15

Thomas, brodyr, ‘Everton’ 55:12

Thomas ap John Humphrey 75:5

Thomas ap Rhosier Fychan 50:3

‘Thomas Charles Edwards,’ Hubert Herkomer 48:19

Thomas Charles of Bala, The [copi Syr Harry Reichel] 7:11

Thomas Charles, R. A. Pritchard (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Thomas Edwards (Twm o’r Nant): Tri Chryfion Byd (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Thomas Glyn Cothi (J. Rees) 8:4

Thomas Johnes o’r Hafod, Dafydd Jenkins 10:5

Thomas Prys o Blas Iolyn, William Rowland 10:5

Thomas Rees, Abertawe, John Thomas 6:13

Thomas, Miss, Llythyrdy, Llangaffo 32:2

Thomas, Angharad, Wrecsam 3:16

Thomas, Alban, curad Blaenporth 3:13; 71:15

Thomas, Alban, llyfrgellydd Amgueddfa Ashmole (mab Alban) 3:13

Thomas, Alfred (Arglwydd Pontypridd) 9:17

Thomas, Alfred (Mynyddwr) 49:10

Thomas, Ann née Wiliams 41:17

Thomas, Ann, Tuhwnt i’r Bwlch 28:9

Thomas, Ann, y ferch o Gefn Ydfa 9:18

Thomas, Arthur O., arweinydd 14:5

Thomas, Ben Bowen 3:16; 4:9; 53:8; 70:3

Thomas, Bob 45:15

Thomas, Bryn, Tresigin 68:9

Thomas, Catherine, Rhoscefnhir 9:15

Thomas, D. Emlyn 67:16

Thomas, D. J., Blaenau Ffestiniog, argraffydd 5:12; 7:7; 31:10; 44:18

Thomas, D. R. 7:13

Thomas, Dafydd, ffrind O. M. Edwards 45 (46):3

Thomas, Dafydd, y Wenallt

      yn ei ddillad gwaith 70:11*

      yn ei ddillad parch 70:11*

Thomas, Dafydd Elis 50:8

Thomas, Dan, Porthmadog 3:16

Thomas, Daniel Jones 44:18

Thomas, David, blaenor 75:6

Thomas, David (1794–1882) arloeswr y diwydiant haearn yr UDA 52:5

Thomas, David (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822) 5:6; 10:10; 13:9*; 25:7; 41:12; 45:9; 47:11; 59:11

Thomas, Y Parchg David, Middlesborough 75:6

Thomas, David, Harlech 31:12

Thomas, David, Llwynrhydowen 40:15

Thomas, David, Tyddyn, Cefn-brith 9:9

Thomas, David R. (Llwyngwril), llofnod 38:17

Thomas, Dewi Prys 21:16

Thomas, Dilysia 30:2

Thomas, Dorien 29:1*

Thomas, Doris, Glanrhyd 42:17

Thomas, Dylan 33:2

Thomas, E. R. 20:17

Thomas, Ebenezer, Clynnog (Eben Fardd) 8:16; 10:3, 14; 20:1* [tri llun]; 21:2, 3; 28:4;30:11; 43:10, 11; 56/57:14, 15

      a rhwymo llyfrau 2:16

      medalau 21:2, 3

      ‘marwnad er coffadwraeth’, John Evans (Bardd Tysilio) 22:20

Thomas, Edward (1878–1917) 39:5*; 40:7

Thomas, Edward, y bardd 21:10

Thomas, Edward, brawd Ann Griffiths 39:17

Thomas, Edward, Caer 30:17

Thomas, Y Parchg Edward, Pen-y-groes 54:6

Thomas, Eleanor, Pwllheli 10:15

Thomas, Elise, gwraig G. E. Thomas 36:4

Thomas, Elizabeth née Owen 26:5

Thomas, Elizabeth, Rhoscefnhir 9:15

Thomas, Elizabeth, Tunbridge Wells 48:15

Thomas, Ellis, Felinheli, gof a cherddor 21:20

Thomas, Eric L., Caxton Press 14:11

Thomas, Evan, almanac 17:12

Thomas, Evan, Aberllefenni, Cricieth 3:7*

      llyfrgell 3:7

Thomas, Evan, Bangor, argraffydd 21:16; 45:5; 49:15

Thomas, Evan, Lerpwl / Môn 60:17

Thomas, Evan L., Waukesha, argraffydd 43:5

I'R BRIG

Thomas, Garibaldi 36:7

Thomas, George (Arfryn) 17:15

Thomas, Gordon 8:1*, 3

Thomas, Griffith R., Delta 48:17

Thomas, Gronwy, Lerpwl 60:17

Thomas, Gwilym Edward (1899–1975) 36:4; 37:9

Thomas, Gwyn 13:10; 33:1

Thomas, Helen, gwraig Edward Thomas 39:5

Thomas, Henry Elwyn 48:16; 52:15

Thomas, Henry, Pistyll-llwyd 14:16

Thomas, Henry, Pwllheli 56/57:35

Thomas, Herbert, Porthmadog, argraffydd 45:18; 56/57:35

Thomas, Hugh o’r Gloch 31:18

Thomas, Hugh Owen (1834–91) 60:17

Thomas, Huw 9:15

Thomas, Huw Owen 62:11*

Thomas, Y Parchg Idris B [R. T. Jenkins] a Cofion Cymru 21:16

Thomas, Ifor, Ceiriog Glee Singers 14:5*

Thomas, Ioan, trefnydd angladdau 3:7

Thomas, Isaac, Aberteifi, argraffydd 7:5; 23:9; 55:20

Thomas, J., Llanelli, argraffydd 8:4*

Thomas, Y Parchg J. E. 9:12

Thomas, J. Ll. 32:20

Thomas, Y Parchg J. P., Bangor 10:10

Thomas, J. W. (Arfonwyson) 19:16

Thomas, Jane a’i sampler 37:3

Thomas, Jane, Aberteifi, argraffydd 55:20

Thomas, Jane, Delta, bedd argraff 48:17

Thomas, Mrs Jane

      ac un arall o’r lluniau a wnaeth Sologoub o draethau’r Môr Canoldir 21:10*

Thomas, Jenkin 11:11

Thomas, Jennie (Llyfr Mawr y Plant) 11:12; 45 (46):11

Thomas, Jennie, Caernarfon 42:17

Thomas, John

      enghraifft o ‘hen nodiant’ dyrys John Thomas 40:10*

Thomas, Dr John, golygydd y Tyst 10:2; 17:2

Thomas, John, brawd Ann Griffiths 39:16

Thomas, John (Ieuan Ddu), Merthyr Tudful 2:14; 17:8; 53:13

Thomas, John (Ifor Cwm Gwŷs) 8:4; 39:7; 49:3

Thomas, John (Pencerdd Gwalia) 8:3; 9:2; 66:1

Thomas, John (Siôn Wyn o Eifion ) 28:4; 31:11; 56/57:16; 58:12

Thomas, John a’i fab, Tredegar 36:19

Thomas, John, Cambrian Gallery, Lerpwl, ffotograffydd 26:2; 60:17

Thomas, Dr John, Harlech 23:7

Thomas, John, Llannerch-y-medd, siopwr 19:15; 32:17

Thomas, Y Parchg John, Merthyr 17:15

Thomas, John, Pwllheli (tad) 10:15

Thomas, John, Pwllheli, llyfrwerthwr 10:15

Thomas, Y Parchg John, Rhaeadr Gwy 16:2; 39:19

Thomas, John, Rhyd-y-main 70:11*

Thomas, John, Trelogan 62:2*–11

Thomas, John, Ynyspowys 10:4

Thomas, John Eifion, Tremadog 58:7

Thomas, John ‘Eifionydd’ 45:15; 45 (46): 18, 19

Thomas, John Morgan (1825–94) 73:7

Thomas, John William, almanaciwr (Arfonwyson) 18:11

Thomas, Lewis, argraffydd Prifysgol Rhydychen 20:13

Thomas, Magdalene, Delta, bedd argraff 48:17

Thomas, Mansel 42:17

Thomas, Margaret, Aberteifi, argraffydd 55:20

Thomas, Margaret, Ynys-las (Peggy) 53:13

Thomas, Mary née Evans, Llandybie 48:16

Thomas, Mary, Llangelynin 2:5

Thomas, Megan, Llundain 20:5

Thomas, Melville 68:8, 9*

Thomas, Mrs Menna 3:16

Thomas, Mesac 24:20

Thomas, Moses, Cricieth, oriawr 60:10

Thomas, Mostyn, canwr 3:11

Thomas, Nicholas, Caerfyrddin, argraffydd 3:13; 69:6

Thomas, Olive née Morgan 23:7

Thomas, Owen 17:2

Thomas, Owen (taid Saunders) 6:11; 8:11; 60:17

Thomas, Owen, ‘turner’ 75:2

Thomas, Cyrnol Owen 9:15

Thomas, Owen, Llanddeiniolen 21:20

Thomas, Owen K., Delta, bedd argraff 48:17

Thomas, Owen William (s), Aberteifi, argraffydd 55:20

I'R BRIG

Thomas, Philip, cerddor 50:7

Thomas, Philip, Llanddeusant 41:17

Thomas, Philip Treharne 39:5

Thomas, R. Bonner (1840–1900), Porthmadog, oriawr 60:10

Thomas, R. H., yr hen deiliwr (1859–1934) 9:15

Thomas, R. J., Blaenau Ffestiniog 36:10

Thomas, R. J., golygydd Gwasg Prifysgol Cymru 9:12

Thomas, Syr R. J., Garreglwyd 1:3

Thomas, Y Parchg R. S. 4:12; 29:10

Thomas, Rachel née Davies 49:3

Thomas, Rees, clochydd 73:21

Thomas, Robert (Ap Fychan), Tŷ Coch 20:14; 59:3; 70:11

Thomas, Robert, Llanrug 31:19

Thomas, Y Parchg Robert, Llannerch-y-medd 58:12

Thomas, Robert (Y Telynor Cymreig, Bob Britannia) 66:1

Thomas, Robert David (Iorthryn Gwynedd; 1817–88) 24:9; 52:8; 61:6–7*; 62:13

Thomas, Robert Lloyd 30:3

Thomas, Rowland (Hughes a’i Fab) 2:8; 11:12; 25:14

Thomas, Rowland, Caxton Press 14:11

Thomas, Rhys, ysgolfeistr 17:15

Thomas, Rhys, Llanymddyfri, argraffydd 68:5

Thomas, Salmon, Deucoch, Llanengan 20:19

Thomas, Samuel 74:15

Thomas, Samuel Maldwyn 62:13

Thomas, Sarah 62:13

Thomas, Sarah Ann 62:13

Thomas, Sarah née Roberts (Sarah Maldwyn) 61:7

Thomas, Sera Treharne 39:5

Thomas, Sion, Lidnerth 22:18

Thomas, T., Gwasg Prifysgol Caergrawnt 1:6

Thomas, T., Caer, argraffydd 26:13

Thomas, T., Caerlleon, argraffydd 24:9

Thomas, T., Lerpwl, argraffydd 2:2

Thomas, Y Parchg T., Llandysul 18:13

Thomas, T., Tithebarn Street, argraffydd 27:18

Thomas, T. H. (Arlunydd Pen-y-garn) 49:12

Thomas, T. M., cenhadwr 14:16

Thomas, Thelwall, meddyg 63:3

Thomas, Thomas, tenor 40:3

Thomas, Thomas, Caer 30:17; 54:4

Thomas, Thomas, Castell-nedd 21:19

Thomas, Thomas, Tithebarn 28:18, 19

Thomas, Thomas J., Delta 48:17

Thomas, Thomas Philip Treharne 21:10; 39:5*; 40:7

Thomas, Tobias, Biwmares 56/57:10

Thomas, Tom, paffiwr 59:18*

Thomas, W. R., Gwasg yr Utgorn 3:3

Thomas, Walter, cyfreithiwr 20:13

Thomas, William (Islwyn) 8:4; 36:19; 37:18

Thomas, William, Caerfyrddin, argraffydd 8:4

Thomas, William (Gwilym Mai; 1807–72) 8:4; 35:14; 52:7; 67:3; 69:6

Thomas, William (Gwilym Marles) 8:4

Thomas, William, Aberbyg 68:1

Thomas, William, Llandybie 48:16

Thomas, William, Pil, marwnad gan Daniel Daniel 10:4

Thomas, William, Treorci 35:7

Thomas, William Huw, actor 29:1*

Thomasson, J. B., binder, 74, Gt. Mary St., Cardiff 3:11

Thompson, Charles, Caerdydd 9:17

Thompson, Mrs H. M. 9:19

Thomson, George, cyhoeddwr 69:15; 70:15

Thorley, Samuel, Caerlleon 42:13

Three Blind Mice 55:3

Three Poems, R. S. Thomas 44:7

Thumb, llyfrau 55:3

Thurman, Una 74:24

Thus Spake Prophets, Islwyn ap Nicholas 4:9

I'R BRIG

Tibbott, Richard, Llanbryn-mair 3:11

Tibbott, Y Parchg William, Ohio 75:11

Tillert, Morgan, Llansanffraid-ar-Elai 2:7

Tilsley, Gwilym R. 13:10; 67:16

Times 39:15

Times of Ceylon, The 25:14

Times Tercentenary Handlist of English and Welsh Newpspapers..., The, J. G. Muddiman 52:9

Timothy, D. 13:6

Timworth, George 25:9

Tincer, Y 4:16

     cylchrediad 13:3

Tinslay, E. B., bookbinder, 12 Dynevor Place, Swansea 3:11

Tinsley, Revd Mr, Llanddinam 20:13

‘Tir a gwlad’, Melville Richards 30:7

Tir a’i Gynnyrch, Y, R. Alun Roberts (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10; 41:19

Tir Diffaith, Y, Aneirin Talfan Davies, (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Tir iarll’s sheep ear marks / nodau clustiau defaid tir iarll’, Cadrawd 27:7

Tir y Dyneddion: Stori am Dylwyth Teg, E. Tegla Davies 31:17

Tirlun eira, John Davies 62:9*

Tissot, Dr 13:15

‘Titrwm Tatrwm’ 42:17

Tlws Arian, Y, John Phillips [clawr blaen] 54:5*

Tlws Cerddorol, Y 53:10

Tlysau Beuno 38:9

Tlysau Morlwyd, Edward Williams (Morlwyd) 45 (46): 17

Tlysau yr Hen Oesoedd, Lewis Morris 1:6; 4:12; 10:14; 27:16; 30:9; 51:16; 52:9*; 56/57:32

      tudalen 20:15*

‘To the Welsh people’, John Morris-Jones 10:12

Toby, ci 22:9

Tocyn 1/- ‘Cyngerdd ymadawol R. C. Williams, Caernarvon’ 44:18

tocyn gohebydd 15:3*

tocynnau 41:3*; 61:16

      gemau pêl-droed 61:16*

      gohebwyr 15:3

Toft, Thomas 20:7

Tomas ab Ieuan o Dre’r-bryn 13:11

Tomas Llywelyn o Rigos 22:18

Tomas, Ifan, Llanarth 71:15

Tomos Glyn Cothi gw. Evans, Thomas (Tomos Glyn Cothi)

Tomos, Siencyn, Cwm-du 71:15

Ton, Llanymddyfri, gwasg 1:6

Tonau a’i Hawduron, Huw Williams 21:7

Tonn, Llanymddyfri, llyfrgell 6:3; 9:17, 18

Too Good to Waste, Quentin Falk 45 (46): 16

Topographical and Historical Description of Anglesea or Mona, A, J. Evans 48:7

Topographical Botany, H. C. Watson 71:3, 7*

Topographical Dictionary of Wales, Samuel Lewis (copi T. Coppard, R. Ivor Parry) 32:20

Topolski, Felix 53:8

Torbay Steam Railway 11:8

‘Torri braich’, Ifor Cwm Gwys, englyn 39:7

Torri’r Gadwyn, David Derwenydd Morgan 69:1

‘Tosturi Duw’, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

‘Tosturi’, Sydney Curnow Vosper 34:20

Tour in Scotland, Thomas Pennant 11:14; 65:18

Tour in Wales, A, Thomas Pennant (copi John Rhys) 39:5; 45:9; 63:16; 70:1

Tour on the Continent, Thomas Pennant 65:18

Tour through Monmouthshire & Wales, A, H. P. Wyndham 32:16

Tour through Parts of Wales, A, Wm Sotheby 32:16

Tourist’s Guide through the County of Caernarvon, A, Peter Bayley Williams 41:12; 45:9; 48:7; 71:3

Tours in Wales, Thomas Pennant 11:14; 20:14; 65:18

Towne, F. (1740–1816) 25:3

Townships of Dinlle and Llanwnda, The, Gilbart 4:2

Toy, Humfrey 9:4

‘Tra bo dŵr yn fferi Conwy’ 1:8

Traction owners’ club 7:15; 24:15

Traddodiad Heddwch yng Nghymru, Y, Iorwerth C. Peate (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Traddodiad Llenyddol Morgannwg, G. J. Williams 24:7

Traed Mewn Cyffion, Kate Roberts 13:7; 19:14

Traethawd ar Anghyfiawnder a drwgduedd sefydliadau eglwysig, Samuel Roberts 25:15

Traethawd ar Amaethyddiaeth, Samuel Roberts 25:15

Traethawd ar Amrywion bethau, Hugh Rowlands 16:11

Traethawd ar Drefn wyddonol, René Descartes cyf. D. Miall Edwards 12:13

Traethawd ar Ddatblygiad yn ei berthynas a’r Cwymp…, David Adams 73:21

‘Traethawd ar ddewiniaeth’, Lewis Rowland 8:4

Traethawd ar Ddylanwad yr oes bresenol ar yr oes ddyfodol, John Morris 44:19

Traethawd ar Efengyl Mathew, William Owen 8:11

Traethawd ar elfennau neu gyntefigion y Gymraeg … 6:2

Traethawd ar Fanteision ac anfanteision y cyflwr priodasol, cyf. Evan Griffiths 27:19

Traethawd ar Fywyd ac athrylith y Parch John Roberts (Ieuan Gwyllt), John Owen 10:15

‘Traethawd ar Fywyd Ffydd…’ William Romaine cyf. Ioan Thomas 2:2

Traethawd ar Lafur, gorphwysdra ac adloniant y gweithiwr, John Hughes 24:9; 44:19

Traethawd ar Lechfeini Sir Gaernarfon, John Owen Griffith 27:10

Traethawd ar Odyddiaeth, Gwilym Mai 69:6

Traethawd ar Sobrwydd a meddwdod, Robert Jones 28:16

‘Traethawd ar winoedd y Beibl’, F. Beardsall 74:15

Traethawd ar Wrteithiad Pytatws, Thomas Brockland 1:11

Traethawd ar y Ddwy droedfedd, Richard Griffith 3:6; 7:7; 21:13

Traethawd ar y Geri marwol, Anti-quack (Josiah Thomas Jones) 7:7

Traethawd ar y Pellebyrau, Morris Griffith 21:13

Traethawd ar y Pwysigrwydd i’r Gweithiwr Iawn Ddefnyddio ei Ennillion 44:18

Traethawd Buddugol ar y Moddion Mwyaf Effeithiol er cael ein Pobl Ieuainc i Lafur am Wybodaeth Ysgrythyrol, Richard Eames 21:13

Traethawd Byr ac Amddiffyniad o Athrawiaeth y Drindod, John Owen 23:9

‘Traethawd Bywgraffiadol ar gymmeriadau hynod a fagwyd yn sir Fflint’, Trebor Môn 12:12

Traethawd Bywgraffyddol o’r Diweddar Barch E. Evans, Thomas Morgan 53:4

Traethawd Defnyddiol am Benarglwyddiaeth Duw, Peter Williams 38:2

Traethawd o’r Cristionogaidd Wirionedd, Y 24:9

Traethawd Ymarferol ar Benarglwyddiaeth Duw, Elisha Coles 28:18

Traethawd Ymarferol ar Lechfeini Sir Gaernarfon, John Owen Griffith 27:10

Traethiad ar y Wisg-wen Disglair, Timothy Thomas 39:16; 44:10

Traethiadau ar Gatecism Eglwys Lloegr, Thomas Secker 44:10

Traethiadur Gwyddorawl, Y, Taliesin T. Jones 5:12; 7:7; 44:18

Traethodau Diwinyddol, Lewis Edwards 54:6

Traethodau Llenyddol, Lewis Edwards 54:6

Traethodau’r Diwygiad, Martin Luther tros. J. Morgan Jones (Cyfres y Werin) 12:13

‘Traeth-odl ar ewyllys Adda’, Bardd Nantglyn 13:8

Traethodydd, Y 5:7; 10:11; 26:13; 39:15; 52:7; 54:6, 7; 59:20; 65:13

      cylchrediad 11:3

I'R BRIG

Trafodaeth ar y Drindod a Pherson Crist, John Owen 4:10

Tragwyddol orphwysfa’r saint, Richard Baxter 39:16; 41:12; 45:9

‘Trannoeth y drin’, Cynan 31:17

Transactions of the Liverpool Welsh National Society, enwau lleoedd 30:6

Transference Must Stop, Wynne Samuel 15:15

‘Traveller’s curse after misdirection’, Robert Graves 44:7

Travers, Benjamin 32:7

Tre’r-ddôl 9:12

Treatise Containing the Aequity of an Humble Supplication, A 50:1, 2

Treatise of Navigation, A, Joseph Harris 38:13

Treatise of Optics, A, Joseph Harris 38:13

Treatise on the Breeding, Rearing, and Fattening of Poultry, A 75:19*

Trebor Aled 1:12

Trebor Mai gw. Williams, Robert (Trebor Mai) 38:3

Trebor Mawddwy 8:10

Trebor Môn 12:2, 12; 13:2

Trecynon and district choral union 67:15, 16

Tredegar 41:3

Tredegar Company One Penny Token 41:3

Tredegyr, Arglwydd 9:18

Trefarclawdd 26:10

Trefedigaethau, Y, Ifor Leslie Evans 15:3

Treflach 26:11

Trefnyddion a’r Pabyddion, Hugh Hughes 5:5

Trefonen 26:10

Tregaron: Historical and Antiquarian 68:6

Tregelles, Mrs E. S. 9:19

Trehearn, D., Rhyl, cyhoeddwr 63:14

‘Trem dros afon Menai’, John Wickens 64:18

Trem yn Ôl, David Derwenydd Morgan 69:19*

Trem yn Ôl, William Roberts 66:6

Tremvan, Llanbedrog, gwasg 1:6

trenau 11:8–9; 25:11

Trevor, Esgob Richard 26:10

Trevor, Jabez (1888–1972) 35:2; 58:7

Trevor, John (Caernarvon Herald) 23:10

Trevor, Syr John 26:10

Trevoriaid, Brynkynallt 26:10

Trevoriaid, Trefalun 26:10

Tri Aderyn, Y, Morgan Llwyd 19:14

Tri Bob, Y, clawr llwch record 71:2*

Tri Chryfion Byd, Y, Twm o’r Nant 26:5; 32:15

Tri Chyfandir, Y, G. O. Thomas 41:19

Tri Thelynor, Y, J. Lloyd Williams 17:8; 36:2

Tribal System in Wales Examined, The, Timothy Lewis 15:4

‘Triban Lewis Llwyd’, alaw 17:9

tridiau’r deryn du 74:15

Trieni y rhai sydd yn Ddeilliaid ysprydol, baled, Thomas Edwards 37:2

Triniaeth Pytatws, A. Trimmins (1846) 1:11

Triniaeth Troseddwyr, George M. Ll. Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Trioedd cerdd 15:16

Trioedd Ynys Prydain 50:3

Trip to Holy-head in a Mail Coach with a Churchman and a Dissenter, in … MDCCXCIII, A 27:11

‘Trip to North Wales, A’ E. B. 29:7

Tro i’r de gan Owen Edwards (Llyfrau ab Owen) 2:12

Tro i’r Eidal, O. M. Edwards 1:6

Tro Olaf ac Ysgrifau Eraill, Y W. J. Gruffydd 13:13; 26:17

Tro trwy’r gogledd gan Owen Edwards. 1907 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Tro trwy’r wig gan Richard Morgan. Cyfrol 1. 1906 (Llyfrau ab Owen) 2:12; 25:18

Tro trwy’r wig I, II, a III, Richard Morgan 11:15; 25:18

Tro yn Llydaw, O. M. Edwards 12:13

Tro yn yr Eidal, O. M. Edwards 12:13; 25:18–19

Troadau yr olwyn, Llew Llwyfo 3:6; 21:13

Troedigaeth Atheos, John Owen 4:10; 8:10

Troeon yr Yrfa, Robin o Feirion, (Llyfrau Pawb) 74:22

Trogwy gw. Evans, Robert (Trogwy)

Troi’n Alltud, J. Williams Hughes, (Llyfrau Pawb) 74:22

trol a cheffyl, termau 25:15*

Tros fy Sbectol, John Roberts Williams 21:17

I'R BRIG

Trueman, Albert Emerson, ‘hairdresser’ 53:6

Trueman, Clement Robert, Castell-nedd 53:1, 6

     cerdyn post o waith, yn cyfeirio at aelod blaenllaw o’r Cyngor 53:1*

‘Trugaredd’, Ifan Ifans 59:3

Truman, Thomas, Pant-y-Lliwydd 33:1

‘Trumpet blown in Zion, A’ 4:5

Trwy Diroedd y Dwyrain i a ii, H. Idris Bell (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

‘Trwy Iesu Grist a’i werthfawr waed’, Pedr Fardd 27:19

Trwy’r India’r Gorllewin gan y Parch. D. Cunllo Davies d.d. (Llyfrau ab Owen) 2:12

Tryacle Bibles 6:14

Trychineb rheilffordd Abergele (1868) 55:1*

Trychineb Tynewydd 29:1, 5

Trydenydd o Fôn gw. Griffith, Morris (Trydenydd o Fôn)

Trydydd llyfr anrheg (Cyfres y Cofion) 15:15

Trydyddarddeg Adroddiad ar Hugain Cangen Beibl Gymdeithas …. Blaenau Ffestiniog 44:18

Tryfanwy y bardd 32:12

Trysor, Y, cerdd 30:10

Trysor Barddonawl, Y 8:16

Trysor i blentyn 55:4

Trysor i’r ieuainc 55:4

Trysor i’r Ieuangc 10:10, 11; 15:8

Trysor i’r Ieuengctid 10:10

Trysorfa Gwybodaeth 6:15; 52:7

‘Trysorfa gwybodaeth athronyddol’ [tudalen hysbyseb] 33:15*

Trysorfa Gwybodaeth neu Eurgawn Cymraeg 10:10; 30:9

Trysorfa Lenyddol 29:11

Trysorfa y Plant 1:2; 45:7; 54:2, 6, 7; 58:18

Trysorfa yr Athrawon, J. W. Thomas 18:11

Trysorfa yr Ieuenctid 10:10, 11

Trysorfa Ysprydol 4:10; 30:9; 39:16

Trysorfa’r Adroddwr 53:10

‘Tu allan i borthladd Aden’, Elwyn Evans 15:15

Tua’r Cyfnos, E. Llwyd Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Tuck, Raphael 3:10; 53:15; 55:11

Tudno gw. Jones, Thomas Tudno (Tudno)

Tudor V, damwain awyren 68:8*–9

‘Tudor’, Joseph Hughes 23:20

Tudor, Y Parchg S. O. 37:1

Tudur Aled 12:16; 45 (46):13

Tudur, Gwilym 72:3

Tudur, Gwyn 61:1*

Tudur, Owain (mab Bob Owen) 75:1, 13*

Tudweiliog 29:18

Turner, Joseph, Caer, pensaer 61:18–19

Turner, Niel 55:16

Turner, Thomas, gwaith Caughley 10:3

Turner, William 44:9

Turnstaat, Maria 39:18, 19

Tuthmosis IV 33:20

Twb iâ, caead a diddosydd Abertawe 12:5*

Twenty-one Welsh Gypsy Folk-tales, John Sampson (Gwasg Gregynog) 3:4

‘Twll bach y clo’ 15:12–13

‘Twll yn ei boch’, alaw 17:9

Twm o’r Nant, cyf. 1 a 2 (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

‘Twm o’r Nant’, Taliesin o Eifion 47:1*

Twm o’r Nant, Wyn Griffith 10:5

Twm o’r Nant gw. Edwards, Thomas

      barn am borthmyn 3:8

Twm Siôn Cati 10:2; 50:5

Twm Shon Catti: or the Welsh Robin Hood 9:3; 59:17

Twm Siôn Catti. Y Digrifwr. Casgliad o Gampiau a Dichellion T. Jones 8:6

Two Successive Tours Throughout Wales, Henry Skrine 32:16

Twopenny, Edward 36:7

Twr, Y 75:11

Twr Canu, Evan Pugh 6:10

‘Twr Marquis’, John Evans (Bardd Tysilio) 22:20

Twrcelyn, cwmwd 60:3

Twrch gw. Evans, Richard (Twrch)

‘Twyll y cribddeilwyr’, Abel Jones 13:8

Twynog gw. Jeffreys, Twynog

Twynog, Elin née Ifans 41:17

Twynrodyn, Merthyr Tudful 18:13

Tŷ a’r Teulu, Y, colofn yn Yr Herald 13:3; 21:7

Tŷ a’r Teulu, Y, S.M. M. 61:4

Tŷ ar y graig, argraffwasg 26:3

Ty fy Nhad wedi ei Baratoi i’r Prynedigion …, D. Jones 54:7

‘Tŷ nant’, tôn, Owen Francis 73:10

Ty’n-y-bont, llechen 70:14*

Ty’n y Graig, ogof 31:18

Ty’n-y-groes Forest Walk 11:13

Tydfor, rhifyn coffa Gambo 22:2

Tye, Anna 54:3

Tynged yr iaith, Saunders Lewis 27:5

Tylwyth Teg, Y, Hugh Evans 25:5

Tymor Barddonawl, Y, John Rowlands 10:2

Tyson, John, Llanddeiniolen bedd argraff 48:17

Tyst, Y 1:8; 17:2; 27:5; 47:4; 51:17

Tyst Apostolaidd, Y 56/57:17

      cylchrediad 11:3

Tyst a’r Dydd, Y 17:2

Tyst Cymreig, Y 2:2; 10:2; 17:2

Tysteb Parch L. Edwards D.D., Bala 45 (46): 17

Tystiolaeth cyn-filwyr, J. W. Jones gol. (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 15:15; 75:8

Tystiolaeth y plant, Gwynfor Evans (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 15:15; 75:8

Tystiolaeth y tadau, Tom Parry, gol. (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 15:15; 75:8

Tywyll Heno, Kate Roberts 13:7; 26:5

Tywysog Cymru 10:10

Tywysydd, Y 75:11

      cylchrediad 11:3

Tywysydd yr Ieuainc 61:15