Rh


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

Rhad Ras (John Thomas), J. Dyfnallt Owen (Llyfrau Deunaw) 4:10; 75:8

Rhaglen Pwyllgor Ymrysonfa Aredig Dyffryn Madog (1910) 27:11

Rhaglen Swyddogol Eisteddfod Genedlaethol Aberhonddu (1889) rhan o dudalen deitl 50:5*

Rhaglen y Dydd 2:2

rhaglenni 67:15–16

Rhaglenni Cymanfaoedd Canu Llannerch-y-medd 23:15

Rhagnodydd Sabbothol ac wythnosol Pregethwyr y trefnyddion Wesleyaidd… 1887 68:4*

‘Rhagoriaethau a diffygion y wasg Gymreig’, T. M. Jones (Gwenallt) 52:8

‘Rhagoriaethau cariad’, Pedr Fardd 27:19

Rhagrith Rhyfeloedd, Rhys J. Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Rhagymadroddion 1547­–1659, Garfield Hughes 19:13

Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin 1551–1632, Ceri Lewis 19:13

Rhai Hymnau ac Odlau Ysprydol, Peter Williams 38:2

Rhai Hymnau Newyddion, William Williams 19:15; (copi Rice Jones, Llechylched) 32:17

Rhai o Ddamhegion Aesop 58:19

Rhai o Hen Ddewiniaid Cymru, Penardd 13:6

‘Rhai o hen feirwon anfarwol plwyf Pentraeth’, Llew Llwydiarth, cywydd 9:15

Rhai Rheolau a Chyfarwyddiadau…er Cynnyddu Cyfeillach Grefyddol ym Mhlith Crist’nogion 42:3

‘Rhamant y darn chwech’, C. Harris Leonard 33:10

Rhamant y Gog Lwydlas, Richard Morgan 11:15

Rhamant a Rhyddid, J. Dyfnallt Owen (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Rhamant a Rhyfel, J. Ellis Williams 15:14

Rhan o Psalmae Dafydd Brophwyd, Edward Kyffin 9:4

Rhandir Mwyn, Y, Marion Eames [clawr] 71:5*

Rhann o Psalmae Davyd, William Middleton 9:4

‘Rhaw, Y’, Ifor Cwm Gwys, englyn 39:7

Rhedegydd, Y 1:8; 31:10–11, 13; 36:9; 44:19; 45:18; 45 (46): 17

      hysbyseb cynnar 31:10*

Rhedegydd Buan, Y 31:10

rhedyn, casglu 31:16

Rhedyn Celyn, Y 31:16

Rhedyn y Clogwyn 31:16

Rhedynog Felen, Thomas Bulkeley o’r Dinas, Gilbart 4:2

rheilffyrdd 11:8–9

      Rheilffordd Gwili 11:8

      rheilffordd Portinllaen 28:20

’Rhen Sgŵl, Geraint Jones 10:8

Rheol Buchedd Sanctaidd, Ellis Wynne 24:20; 28:9

Rheolau a Deddfau Annibynnol Urdd y Rechabiaid, Talaeth Môn (1845) 3:6

Rheolau Cyffredinol i Ysgolion Sabbathol y Methodistiaid Calvinaidd yn Siroedd Gwynedd 33:10

Rheolau Cymdeithas Dderwyddol Gyfeillgar Llanerchymedd (1872) 3:6

‘Rheoleiddio amser llafur y gweithiwr’, J. R. James 8:4

‘Rhestr gynnar o enwau planhigion yn Gymraeg’, Dorian Williams 14:9

Rhestr Gystadleuaethau. Rhaglen (1910) 27:11

‘Rhestr marwolaethau perthynol i aelodau eglwys y Ceunant 1876–1989’ 39:13

Rhestr o Adar Cymru, P. Hope Jones ac E. V. Breeze Jones 11:15

Rhestr o Lyfrau yn Llyfrgell Cyngor Plwy Llanuwchllyn 58:24*

Rhestr Testunau 2:2

Rhestr Testunau Eisteddfod Gadeiriol Cricieth (1910) 27:11

Rhetoreg neu Rheitheg, Wiliam Salisbury 23:9

Rhiangerdd: Angharad o’r Dryslwyn, Eryr Glyn Cothi 13:16

Rhiannon, W. J. Gruffydd 13:13

Rhifyn Llwchwr, William Owen 8:10, 11

Rhigolau Bywyd a Storiau Eraill, Kate Roberts 5:3; 13:7

rhigwm Llŷn 1:8

‘Rhigymau’r ffordd fawr’, Dewi Emrys 14:10

Rhisiart Ddu o Wynedd gw. Edwards, Richard Foulkes (Rhisiart Ddu o Wynedd)

Rhisiart Fychan 23:16

Rhisiart Ysgripiwr 13:6

Rhiwallon a’i feibion 14:9

I'R BRIG

‘Rhobet Wiliam, Yr Hen Barch’, O. M. Edwards 61:23

Rhodfa Esgob Morgan 11:13

Rhodd Athraw i ei Ddisgybl, neu Holwyddoreg 24:19

Rhodd Mam, Y, John Parry 1:3; 27:19; 66:7

Rhodd Nain 55:4

Rhodfa Hêndai 11:13

Rhodri ap Gruffudd 61:12

Rhodri Mawr 64:3

      cart achau 64:20*

Rhoi’r byd yn ei le, David Derwenydd Morgan 69:1

Rhondda, Stryd Hannah, Y Porth yn 1918 68:16*

Rhondda Boy 1906–1914, Ivor Howells

      adolygiad gan Lis Williams 73:11

      clawr 73:11

      rhan o’r clawr 74:21*

Rhondda Leader 8:6

Rhoscefnhir 9:15

Rhoscomyl, Owen 75:1, 13, 15

Rhosier Fychan 50:3

Rhostryfan, Hanes Dechreuad a Chynnydd y Pentre, Gilbart 5:2

Rhosyn, Y 17:13

‘Rhosyn a’r grug, Y’, Pedrog 60:17

Rhosyn Ffrwdwyllt 8:4

‘Rhosyn unig, Y’, Tom Price 35:7

Rhosynnau’r Glyn, Glyn Myfyr 45:18

‘Rhowch foliant i Dduw’ 14:8

Rhuddenfab gw. Jones, Lewis (Rhuddenfab)

Rhufoniawc gw. Morris, Robert Lloyd 28:18

Rhun Hir (Benlli Gawr) 74:7

      llurig 74:7*

Rhuthun

      cardiau post 61:18–19

      Penybont, cerdyn post 61:19*

      Sgwâr, cerdyn post 61:18*

      Stryd y Ffynnon, cerdyn post 61:18*

‘Rhwng rhyfeloedd’, E. Morgan Humphreys 35:17

Rhwng Dau Fyd, Iorwerth C. Peate 4:8; 8:12

Rhwng godro a gwely, Harri Gwynn 47:9

‘Rhwng Gŵyl a gwaith’ 1:10

‘Rhwng y ddwy afon’ 15:15

Rhwyd, Y cylchrediad 13:3

rhwymo llyfrau 6:4; 74:2, 5

rhwymwyr 2:16; 3:11

Rhyd y deryn, ystyr 30:6

Rhyd y Gyfarthfa 74:7

Rhydymain 74:8*

Rhyd-y-saint 9:15

Rhyd-ddu: Dolig llawen, cerdyn post 58:3*

Rhydd-efelychiad o Ganeuon Sankey gan y Tri Brawd, Moelwynfab, Mr B. Evans, Miss M. Jones ac eraill 44:19

Rhydderch ab Ieuan 15:5

Rhydderch ap Morgan gw. Morgan, R. (Rhydderch ap Morgan)

Rhydderch Farfgoch gw. Davies, John (Rhydderch Farfgoch)

Rhydderch Gwynedd gw. Jones, Richard (Rhydderch Gwynedd)

Rhydderch Hael gw. Mills, Richard (Rhydderch Hael)

Rhydderch o Fôn gw. Williams, John (Rhydderch o Fôn)

Rhydderch, Siôn 4:12; 13:6; 17:12; 19:5; 27:16

‘Rhyddid’, Walter Davies 11:10

Rhyfeddodau Radium, Caradoc Mills, wyneb-ddalen 64:19*

Rhyfeddodau’r cread, Gwilym Owen 41:18

rhyfel a llên Cymru 15:14–15

Rhyfel a’r Testament Newydd, Herbert Morgan (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Rhyfel a’r Werin, Ithel Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Rhyfel Gyntaf 30:3

      bechgyn Cymru yn y Dardanelles 30:1*

Rhyfel y Degwm ynghyd a chofnodion o hanes Ammanford, William Owen 8:11

Rhyfel y Degwm, William Owen 8:10

Rhyfel y Saint, Nicklas Humphreys 59:17

Rhyfel yn Neheudir Affrica, Y, A. Conan Doyle, cyf. W. Eilir Evans 15:14

Rhyfelgyrch Hywel, Gilbart 4:2

rhyfeloedd, croniclo 23:5

Rhyfeloedd yr Iddewon, Josephus 9:8

Rhyl Record, The 20:17; 23:10; 35:18

Rhyl Visitor, The 20:17; 23:11; 35:18

Rhymers’ Club 12:15

Rhymni, cofio am 40:16–17; 41:17

Rhys ap Thomas ab Einion 50:3

Rhys ap Tudur ap Goronwy 72:17

Rhys Gryg 50:3

Rhys Lewis (drama) 50:14

      fersiwn cwmni Trefriw 8:2

      fersiwn Griffith Roberts (Gwrtheyrn) 8:2

      fersiwn J. M. Edwards 8:2

      fersiwn M. Lawrence 8:2

Rhys Lewis, Daniel Owen 31:5; 32:13

      tanysgrifwyr 42:10–11

Rhys Lewis, Daniel Owen talf. E. Curig Davies 31:5

Rhys o Erddreiniog 72:17

Rhys, Mrs, gwraig Proffeswr Rhys 17:2

Rhys, E. Prosser 8:12; 13:7; 25:14; 28:11; 48:9

Rhys, Emma, mam Syr John Rhys 12:15

Rhys, Ernest Percival (1859–1946) 5:16; 12:15

Rhys, Grace 12:15

Rhys, J. E. (Ap Nathan) 36:7

Rhys, John, tad Syr John Rhys 12:15

Rhys, Syr John 3:3; 5:16; 6:11; 8:11; 12:15; 13:6; 15:4; 45 (46):11; 56/57:20; 75:6*

Rhys, Keidrych 33:2

Rhys, Maureen 74:24

Rhys, Morgan 44:5

Rhys, Richard, Lord Dynevor 45 (46): 16

Rhys, William, Caerfyrddin 12:15

Rhyw Ystyr Hud, E. H. Francis Thomas (D. Tecwyn Lloyd), (Llyfrau Pawb) 73:3; 74:22

‘Rhywun’ 42:17