M


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

‘Mab afradlon, Y’, Tom Price 35:7

Mab Dewi Ddu gw. Davies, Y Parchg J. P. (Mab Dewi Ddu)

‘Mab y bwthyn’, Cynan 15:15; 31:17

Maber, Mary 53:13

Maber, Thomas 53:13

Mabinogi Cymru, Timothy Lewis 15:4

Mabinogion y Llyfr Gwyn 4:12

Mabinogion, Gwyn Jones a Thomas Jones 22:2

Mabinogion, Y John Rhys a J. Gwenogvryn Evans 30:11

Mabinogion, Y: Branwen ferch Llyr a Lludd a Llefelys (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Mabinogion o Lyfr Coch Hergest 58:24

Mabon gw. Abraham, William (Mabon)

Mac Reamoinn, Sean 25:3

Macbeth, ffilm 74:24

Macdonald, George 12:15

Macedonian Times 25:14

Macfarren, George Alexander (Ap Farren) 8:1*, 3

Macfarren, Natalie Andrae, cantores 8:3

Mackay, James 68:2

Macklin, Hughes, Caernarfon, tenor 12:4

Macklin, Richard, Caernarfon 58:7

Mackworth, Syr Herbert, Gnoll 9:18

MacSwiney, Terence 60:14

Macullum, David, arweinydd 3:11

Machan Mawr i, Dyfnallt 50:14

Madam Wen, W. D. Owen 10:6

‘Madam Wen Arwres yr ogof’, W. D. Owen 10:6

‘Madog’, Cerdd, John Ll. James 75:11

Madog ap Llywelyn 52:5

Maddock, William A. 27:2

Maddocks, Jane, Rhuthun 6:7

Maddocks, William Alexander 26:15; 28: 3, 4, 20

‘Madogiaid, Y’, J. Hocken Waelder 26:3

Madogwys, Y, Gareth Miles 68:2

Maddeuant i’r edifeiriol, J. Goodman, cyf. William Lewes ac Evan Pryce 3:13; 51:9

‘mae afon, Y’, Daniel Protheroe 50:8

‘Mae gennyf dŷ cysurus’, Talhaiarn 9:3

‘Mae George yn ffrind i mi’, Deiniol Fychan 18:15

Mae hanes y lleuad … Syr John Herschel 28:13

Mae Heddwch ar Waelod y Lli, Morwyllt, William Davies 23:15

‘Mae ’nghyfeillion adre’n myned’, Ieuan Glan Geirionydd 67:7

‘Mae Robin yn swil’, Talhaiarn 9:3

‘Mae’r Jubil dragwyddol yn awr wrth y drws … ’, Morgan Rhys 44:5

‘Mae’r olwyn yn troi’, Dewi Peris 3:5

Maelgwn Gwynedd 43:17; 74:7

Maelor, Tomos, Cerrigydrudion, siopwr 25:2

‘Mae’m rhodfa is y rhod yn nesu at y nod’, Ieuan Glan Geirionydd 67:7

‘Maen gwerthfawr, Y’, Goronwy Owen 61:21

Maen o Goffadwriaeth, Siôn Lleyn 10:4

Maentwrog [ar grochenwaith] 8:5*

‘Maes Garmon’, John Blackwell (Alun) 54:11

‘Maes glo Deheudir Cymru’, Mathetes 8:4

‘Maes llafur llyfryddwyr Cymru’, D. Rhys Phillips 17:7

Maes Mawr, Y 74:7

‘Maes Syms’ (Mall Sims), alaw 17:9

Maes y Meddyg, Glyn Penrhyn Jones 41:19

Maggs, siop, Llundain 5:16; 8:5

Maglona House 55:12

Magnet Studio, Pontypridd 24:17

Magu a Phorthi Anifeiliaid, J. Jones Griffith (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10; 41:19

Mahaffey, Frederick H., Pwllheli, ffotograffydd 36:11; 70:9

      cerdyn busnes 70:9*

Mahaffey, Kathleen Mary 70:9

Mai, Gwilym Deudraeth 45:18

Mainwaring, Brigadydd, Y 35:20

Mainwaring, Miss, Galltfaenen 17:2

‘Mair Alaw’ 73:9, 10, 11

Mair Gwynedd gw. Newell, Mary Elizabeth (Mair Gwynedd)

Mair Magdalen, paentiad, Andrea Vaccaro 2:11*

Mair Ogwen 16:11; 42:11

Making of Britain, The 54:2

Making of the Home, The, Mrs. Beeton 61:4

‘Malldod Dolgellau’ 20:20

Mam o Nedd gw. Combe-Tennant, Mrs

Mam yr Iesu, W. Pari Huws 45:18

Manava-Dherma-Sastra 54:20

Mandaniaid, un o benaethiaid 68:2*

mandragora 45:3*

Mango Copac…, John H. Parry 4:2

Manion, T. Gwynn Jones 73:24

Manna Bob Dydd 55:4

I'R BRIG

Mansel, Philip 50:3

Mansel, Syr Richard 51:6

Mansell, Bro Morgannwg, argraffu cardiau galaru 19:8

Mansell, Syr William, Plas Iscoed 14:13

Manteision ac Anfanteision y Cyflwr Priodasol, cyf. William Richards 27:19

Manteision ac Anfanteision Ystad Priodas, cyf. Pedr Fardd 27:19

Manual of British botany, C. C. Babington 39:10

Manuel, Elizabeth 38:10

Manuel, Thomas (Callestr) 40:9; 41:15

Manwellt y Mynydd, Henry Hughes 50:8

Map of North Wales 24:7

Map of Pensilvania, New Jersey, New York and the three Delaware Counties, A, Lewis Evans 34:7*

map ‘Penmorfa’ Lewis Morris 34:17

mapiau 41:10, 20*

      Cymru, Humphrey Lluyd 7:1*

      Llŷn 28:20*

      Modryb Gwen 7:8*

      Speed 7:9*; 11:4

Mapiau Printiedig Cynnar o Gymru/Early Printed Maps of Wales , D. Huw Owen 56/57:5

‘Ma’r hogia’n y Jêl’, Yr Hwsmon (R. Williams Parry) 3:12

Marchant, W. 20:12

‘Marching through Georgia’, T. C. Work 15:12

‘Marchnad yng Nghymru’, Julius Caesar Ibbetson 35:11*

Marchog Crwydrad, Y, gol. D. Silvan Evans 27:10

Marchog, Y, Guy de Maupassant tros. Gwenda Gruffydd (Cyfres y Werin) 12:13

‘Marchog, Y’, Joseph Parry 1:10

‘Marchog Iesu yn llwyddiannus’ 15:14

‘Marcwis Môn’, John Rowlands 8:16

Maredudd 72:17

Maredudd ap Tomos Fychan 23:16

Margaret o Angoulême 9:4

‘Marged Fwyn y’ch Ifan’ alaw 17:9

Marged Uch Ifan 30:19

‘Mari fach fy nghariad’, Bob Owen 63:16

Mari ferch Gruffudd Siôn Gruffudd, Cefnamlwch 23:16

Mari Lwyd 12:16

      cân 12:16*

      llun a dynnodd Frederic Evans o wŷr y Fari Lwyd yn Llangynwyd Morgannwg tua 1908 12:1*

Marine Plans and Charts of Wales, Olwen Caradoc Evans 41:10

Mark, Siarl, Llŷn 18:14

‘market day, Builth Wells’, cerdyn post 31:7

Marloes Sands 11:13

Marples, David, argraffydd 27:18; 28:18

Marprelate, Martin 50:1

Marrant, Ioan 24:9

Marsden, ficer Glascwm 50:7

‘Marseillaise’ 15:14

Marsh, R., Wrecsam, argraffydd 14:11; 27:16

Marshall, J., argraffydd 7:5

Marshall, Simpkin, Llundain 55:10

Marshall, William 45 (46): 15

Martial: Martial to himselfe, Simwnt Fychan 9:4

Martin, Augustus Robert 16:7

Martin, Syr Theodore 43:3

Martindale, Wink 74:19

Martyr’s of Hell’s Highway, Henry Elwyn Thomas 48:16

‘Martyrs’, tôn 21:7

Marweiddiad Pechod mewn Credinwyr, John Owen 27:13

I'R BRIG

Marwnad … Christopher Basset, William Williams 10:4; 32:17

‘Marwnad a Ysgrifennwyd Mewn Mynwent Wledig’ cyf. T. Ifor Rees 2:1* [dau bennill], 7; 9:6

Marwnad am ein brawd Owen Lewis, Hugh Pritchard 33:2

Marwnad am y diweddar Mr William Rees, Beechwood, Llanarth, T. C. Benjamin 15:11

‘Marwnad Dafydd Jones, Llangan’ 9:6

Marwnad Daniel Rowland, Peter Williams 38:2

Marwnad Enoc Ffransis i Dafydd Jones 11:11*

Marwnad er coffadwriaeth am y diweddar Barchedig Robert Jones 15:8

‘Marwnad er coffadwriaeth am y diweddar Eben Fardd’, John Evans (Bardd Tysilio) 22:20

Marwnad er coffadwriaeth am y diweddar Richard Wm. Roberts 28:16

Marwnad er serchog goffadwriaeth am Richard ac Edward Edwards, Penllyn, Llantrisant, Robert J. Roberts 23:15

Marwnad goffadwriaethol John Williams, John Davies 11:11

Marwnad Howell Howells, Thomas Morgan 11:11

Marwnad i Bantycelyn, Jacob Jones 10:4

‘Marwnad i Dafydd Rees o Lanfynydd’, Thomas Dyer 10:4

‘Marwnad i Daniel Rowland, nai Dafydd Jones, Llan-gan’ 10:4

‘Marwnad i Daniel Rowland, Price Llangammarch’ 10:4

‘Marwnad i Ddafydd Jones, Dôl-goch, sir Aberteifi’, Maurice Jones 10:4

‘Marwnad i Ddafydd Jones, Llan-gan’, John Miles 10:4

‘Marwnad i Ebenezer Morris, Blaen-wern a David Evans, Morfa Mawr’, Evan Rees 11:11

Marwnad i Ebenezer Richard, Benjamin Evans 11:11

‘Marwnad i Eliza Price, Pigeonsford’, Williams, Pantycelyn 9:2

‘Marwnad i Gruffudd ab yr Ynad Coch’, gol. Gwyn Thomas cyf. Joseph P. Clancy 16:5

Marwnad i John Jones, Tal-sarn 11:11

‘Marwnad i Jones Llan-gan’, Morgan Jones 10:4

‘Marwnad i Jones Llan-gan’, John Lewis 10:4

‘Marwnad i Miss Bevan o Bengay’, Evan Dafydd 10:4

‘Marwnad i Rowland Pugh o Ferthyr’, Thomas Price 10:4

‘Marwnad i Samuel Lloyd o Abertawe, Jones Llan-gan’, Dafydd ap Ioan 10:4

‘Marwnad i Sara Efans’, Ioan Efan 11:11

‘Marwnad i Siôn Rhydderch’, Jenkin Thomas 11:11

‘Marwnad i William Thomas o’r Pîl’, Daniel Daniel 10:4

‘Marwnad i William Williams, Aberteifi’, Benjamin Francis 10:4

Marwnad i’r deg a laddwyd ym mhwll y Perkins, William Owen 8:11

Marwnad i’r diweddar Barch. C. Stephens, ‘Y dyn mawr o Danymarian’ 11:5

Marwnad i’r diweddar Barch. Owen Thomas D.D., Lerpwl, William Owen 8:11

‘Marwnad i’r meddyg William Lewis, Gellyfeilog’ 10:4

Marwnad i’r Parch. Mr W. Evans, gynt gweinidog yr Efengyl ynghwm Llyn-fell, a’r Alltwen, a Rhyd y Maer dy 16:2

‘Marwnad i’r rhai a laddwyd yn Nhanchwa Abercarn’, William Owen 8:11

‘Marwnad John Elias’, Dic Dywyll 11:11

Marwnad Morgan Howells, Tredegar, Evan Roberts 11:11

Marwnad Pantycelyn i Christopher Bassett o Aberddawen 10:4

‘Marwnad Rhys Morys’, Rowland Huw 60:11

Marwnad Samuel Jones, Graianfryn 44:19

Marwnad serch, argraffwyd gan Huw Ceiriog 50:8

Marwnad T. Penry Evans, ‘Rhidian’ 11:11

Marwnad y diweddar Barch Gruffydd Hughes, Edeyrn, Deigryn Atgof 10:15

Marwnad y diweddar Barch Rhys Pryse, Cwmllynfell, Watcyn Wyn 52:15

Marwnad y diweddar Barch. J. Morris, Cwmifor, Watcyn Wyn 52:15

Marwnad y diweddar Samuel Chivers, Pontaman, Cross Inn, Watcyn Wyn 52:15

Marwnad y Parchedig John Jones, Talysarn, Arfon, Owen Owens 10:14

Marwnad, a gyfansoddwyd er coffadwriaeth am y Parch T. Charles, G. ap Ioan 33:2

Marwnad, Hugh Gryffythe 9:4

marwnadau 11:11

Marwolaeth fy mam 7:10

‘Marwolaeth Syr Thomas Picton’, Gwallter Mechain 59:11

Marx, Lenin a Stalin, T. I. Jeffreys Jones 15:3

‘Mary Watkins’, llong 41:11*

Masefield, James 2:10

Masefield, John ***

Maskelyne, Nevil Story 18:7

Masnach Gydwladol, T. Harry Jones 15:3

Mason, Dr 52:14

Mason, A. E. W. 74:8

Massey, chwiorydd, artistiaid 48:7

Massey, Frank 48:7

Massey, John, Pandy Tudur 63:8

Massey, Raymond 74:8

Mat Racs, Sian Williams 45 (46):1; 47:20

Math vab Mathonwy, W. J. Gruffydd 13:13

Mathew, Syr David (fl. 1428–84) 13:12; 25:3

Mathew, Francis (Arglwydd Llandaf) 13:12; 25:3

Mathews, Edward, Ewenni 61:14, 15*

‘Matter of the Gododdin, The’, Timothy Lewis 15:4

Matter of Wales, The, Owen Rhoscomyl 59:1, 2

Matthews, Ewenni 8:11

Matthews, Dr Jack 68:9

Matthews, Thomas 5:16

Matthews, Tom, ysgolfeistr 17:15

Maughan, John, creawdwr y Lôn Goed 28:4

Maughan, Thomas 26:17

Maurice, Henry 56/57:32

Maurice, William 16:16

‘Mawddwy Jane Jones’ 24:2

‘Mawl Penrhyn’, Gwilym Puw 31:18

Mawl yr Arglwydd, John Ellis 2:6; 38:7*

Mawl yr Oesoedd, David de Lloyd 21:7

‘Mawlgan i Joseph Morgans ysw., America’, Gwilym Meudwy 8:10

Mawr a Bach, Gwilym Owen 41:18

Mawr Bwys o Fod ein Tybiau mewn Crefydd yn Gysson a’r Ysgrythur, Y, David Bogue cyf. Lewis Rees 42:3

May, George, Evesham, argraffydd 40:15

Mayer, Stephen 74:24

Maynard, R. A., Gwasg Gregynog 10:5, 12; 15:3

Mazzini, Giuseppe 55:8*

I'R BRIG

McCloy, T. J., Pennsylvania 33:12

McCormack, John 3:11; 12:5; 34:18

McGann, Paul 74:24

McGoohan, Patrick 74:9, 24

McSorley, Dr Kate 53:9

Meals for the million, ‘Cre-fydd’ 65:17

Mechellydd Môn gw. Hughes, J. R. (Mechellydd Môn)

medal Eben Fardd 21:3

medal rhyfel 65:20

Meddins, R., bookbinder, Aberystwyth 3:11

Medel 25:5

‘Medelwr’ [Iorwerth Jones] 47:4

Mediaeval Heraldry, Evan J. Jones 11:6, 7

Medical Directory 48:7

Medical Times 54:7

Medieval Carvings in North Wales, Colin Gresham 70:1

Medieval Welsh literature to c. 1400, including Arthurian Studies, Rachel Bromwich 56/57:5

Medi’r Corwynt – Cerddi rhyfel 1938–43 , W. H. Reese 15:15; 45:18

‘Meditations in a churchyard’, transl. Ebenezer Thomas (1855) 9:6

Medo (W. Williams, Leeds, Meadow St) 7:12

Meddiannau yr Eglwys, Daniel Evans 23:9

‘Meddwl’, Ifor Cwm Gwys, englyn 39:7

Meddwn i, Ifor Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:10, 24

Meddyg Anifeiliaid, Y, John Edwards 20:16; 26:10

Meddyg y Fferm, James Law 39:5

meddygaeth 13:14–15

Meddyginiaeth Deuluaidd, Y, William Buchan, cyf. Hugh Jones 39:5; 44:9

meddyginiaethau 4:2, 13; ; 13:14–15; 43:18

Meddygon a Gwyddonwyr Eifionydd, O. E. Roberts 27:11; 32:7

Meddygon Myddfai [copi Henry Lewis] 4:9; 7:11; 14:9; 20:12; 43:10, 18; 48:5; 50:3

Meddyliau am Grefydd 59:17

Megan Telini gw. Parry, Maggie Jane (Megan Telini)

Megane, Leila 1:10; 2:9; 11:1*, 6; 12:4, 5; 20:5; 43:9; 45:1, 20; 60:7; 73:10

      ac Osborne Roberts (Maggie Jones; 1891–1960) 11:16*

      [taflen] 45:20

      yn nyddiau ei bri (Maggie Jones; 1891–1960) 11:16*

Meicro, Y, J. Phillip Davies 41:19

Meifod tale, A 69:7

Meiklejohn, Athro M. F. M. 32:5

Meilir gw. Owen, Hugh (Meilir)

Meilir Môn gw. Aubrey, D. M. (Meilir Môn) 8:4

Meillion Mai; sef Caniadau Buddugol..., Gwilym Mai 25:15; 67:4; 69:6

Meillion y Glyn, Glyn Myfyr 44:19

‘Meillionen’, alaw 17:9

Meils, Gareth 45 (46):9

Meilyr Brydydd 43:16

‘Meindied pawb ei fusnes ei hun’, baled 6:12

Meini Hirion and Sarns of Anglesey, The, William Evans 34:15; 35:4

meini Llŷn 45 (46):11*

Meiriadog 8:11

Meirion, Dafydd 21:17

Meirw ar y Mynydd, Y, Henry Troyat 2:7

Meistersingers, The 58:6

Meistri a’u Crefft, Saunders Lewis 27:5

Meistri’r Canrifoedd, Saunders Lewis 27:5

Mel Awen sef Gwaith Awenyddol Peter Jones o Lynlleifiad neu Pedr Fardd 23:13; 27:18; 28:18; 30:17

Melba, cwmni 12:5

Melba, Dame Nellie 10:13; 73:9

melinau gwlân 25:13

      Melin wlân Brynkir 25:13; 26:2

Melodies of Wales, D. Emlyn Evans 42:1*

‘Melus-geingciau Deheubarth Cymru’, Ifor Ceri 44:13

Melus-seiniau Cymru, Ifor Ceri 4:3; 37:17

Melltith yr Hafod, Sion Germin (Llyfrau Pawb) 74:22

Memoirs of Jacques Casanova 24:7

Memorial Church of the Pilgrim Fathers, Southwark 51:12

‘Memorial Theatre, Stratford-upon-Avon’ (llyfrnod) 43:13*

Memorials from the Dissenters of Llanfair Caereinion… 61:6, 7*

Memorials of North Wales, gol. Alfred Jones 32:18

Menai Bridge and Beaumaris visitor, The 20:17

Menai Straits Visitor, The 20:17

Mengs, Anton Rafael 50:11

‘Mentra Gwen’ 20:20

‘Mentra Gwen’, Evan Williams, record 10:13

Mercator, Gerardus 7:9; 61:10

Merch Gwern Hywel, Saunders Lewis 27:5

‘Merch Megan’, alaw werin 45 (46):3

‘Merch y Cadben’, R. S. Hughes 53:10

Merch y Capten, Alecsander Pwshcin, cyf. T. Hudson Williams 26:17

‘Merch y melinydd’ 35:5

Merched Llanbadarn, argraffwyd gan Huw Ceiriog 50:8

Meredith, R., Trawsfynydd, ffotograffydd 21:11

Merfyn 64:3

Mergenthal, Mary Morris 73:18

Merioneth County Records Committee 70:3

Merionethshire Herald, The 16:3

Merionethshire Standard and Mid-Wales Herald, The 16:3

Merlin, ffilm 74:24

Merthyr Guardian 51:17, 19

Mesurwr Cyffredinol, Y, Mathew Williams 7:2

Mesurydd Tir a Choed, Y 7:2

I'R BRIG

Methodist, Y 54:7

Methodistiaeth Cymru, John Hughes 54:5

Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd 54:7

Methodistiaeth Môn 9:15

Methodistiaeth Môn o’r Dechreuad, Hyd y Flwyddyn 1887, John Pritchard 3:6

Methodistiaeth Sir Fflint 54:7

Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf 54:7

Methodistiaeth Wesleyaidd Cymreig, T. Jones-Humphreys 30:19

Methodistiaid 6:6

Methodistiaid Ysbyty Ifan, W. Roberts 45 (46): 17

Mettoy 67:11

Mettoy, taflen hysbysebu (tua 1951) 67:11*

Meudwy Glan Elai gw. Richards, Evan (Meudwy Glan Elai)

Meudwy Môn gw. Jones, Owen (Meudwy Môn)

Meurig Aman 52:15

Meurig Dafydd, cywydd yn canmol Syr Edward Stradling 19:13

Meurig Idris 32:10

Meurig Wyn gw. Morris, M. T. (Meurig Wyn)

Meuryn gw. Rowlands, R. J. (Meuryn)

Meyer, Kuno 5:16; 7:13; 15:4

Meyrick, teulu, Bodorgan 72:18

Meyrick, H. 4:7

Meyrick, Owen, Bodorgan 16:16

mezzotint 8:8

Mezzotint, The M. R. James 73:4*–5

Michael, Dafydd (Dewi Afan) 53:3

Michael, Elizabeth 65:2

Michael, Richard, Caergybi, ffotograffydd 24:17

Michell, Sarah 62:1*

Michell, William a Sarah, bedd, yng Nghwmystwyth 62:1*

Mici Plwm 45 (46):9

Mid Summer Night’s Dream (lluniau Arthur Rackham) 2:4

Middlesborough, Cymry 75:6

Middleton, William 19:13; 21:7

Mignonette, llong 24:10

Mikiphone 10:13

Milburne, Robert 21:7

Miles, James 26:5

Miles, John, Bedyddiwr 4:14

Miles, Lewis 26:5

‘Milisia Sir Aberteifi’, T. Rhydderch 8:4

Military Orphans Press, Calcutta 11:2

Mills, Miss B. 64:19

Mills, Caradog (Sigma) 64:19*

Mills, J. H., Llanidloes 19:8

Mills, Jane Ann née Scourfield 59:1

Mills, John, Llanidloes 14:8

Mills, John Henry 65:11

Mills, Owen, Llanidloes 14:8

Mills, Richard (Rhydderch Hael; 1809–44) 14:8; 52:5; 65:11

Mills, Richard, Rhosllannerchrugog 31:10

Mills, Robert 59:1

Mills, Sophia, Llangurig 49:10

Millward, E. G. 35:20

Milton, John 19:3*

Milton, John, ffigwr 18:2*

Milton, John, pâr Derby 19:3*

Milton, John, pâr Stafford 19:3*

‘Milwaukee’, Daniel Protheroe 50:8

‘Milwyr y Groes’, Daniel Protheroe 50:8

Minerva Printing Works, Pwllheli 10:15; 56/57:34

Minstrel, The…. 19:15

Minton 10:3

Minton, Thomas (1765–1836) 10:3

‘Minuet’, agorawd Samson 14:8

Minutes of the Commissioners for North Wales under the Act for the Propagation of the Gospel, Thomas Shankland 56/57:20

Misfortunes of Elphin, The, Thomas Love Peacock (Gwasg Gregynog) 3:4; 8:5

Mistral, Frédéric 47:3

Mitchell, Miss Margaret 17:15

Mitchell, W., Llundain, argraffydd 20:14

Mitchinson, Robert Logan 73:8

‘Modryb Gwen’ 7:8*; 25:3; 61:11

Modurdy Marian 16:9

moduro 24:14

moduron Citroen 24:14

Modd i Atal Ysbryd Milwriaeth, Y, Henry T. Hodgkin 15:14

Moehwynfab gw. Stephen, R (Moehwynfab)

Moel Benlli 74:7

Moeseg, James Evans (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

‘Moesen Salmon (Monsieur’s Almain)’ 40:10

‘Mohill Hadog’, Julius Caesar Ibbetson 35:11*

Moi Plas, J. Ellis Williams 31:11

Moliant llyfrwerthwr [englyn i Siop Dafydd Huws, Llandudno] Derwyn Jones 37:16

Molyneux, Alexandra 61:21

Molyneux, Syr Richard 61:21

Môn, argraffu 3:6; 20:17

Mona Antiqua Restaurata, Henry Rowlands 23:19; 29:18; 48:20; 59:15; 61:10

Mona’s Herald 38:16

‘Monachlog Nedd’, D. Emrys Lewis 53:11

Monocled mutineer, The, ffilm 74:24

Monallt (cwpled ar fedd Bob Owen) 2:1*

Monica, Saunders Lewis 5:11; 27:4, 5

Monk, John, Caer, argraffydd 27:18

Monk, Margaret 30:16

Monk, Margaret née Harrison 27:18, 19

‘monks of Bangor, The’, Walter Scott 69:17

Monmouthshire Houses, Cyril Fox a’r Arglwydd Rhaglan 21:8

Monmouthshire Merlin 51:17, 19

Montgomeryshire Collections enwau lleoedd 30:6

Mon-wasg 19:15

Monwyson gw. Evans, Y Parchg W. (Monwyson)

Moody, Frank, paffiwr 59:18

Moore, Jeremy 55:16

Moore, Simon 74:24

Môr Canoldir, L. Sologoub 21:10*

Môr y Canoldir a Chanolbarth Ewrop, Gwilym Davies 15:3

Morden, Robert 61:10

More, Karon 74:24

‘Morfa Rhuddlan’ 17:9

I'R BRIG

Morgan & Higgs, 18 Heathfield St., Swansea 3:11; 12:13; 53:10

Morgan Elfael 50:6

Morgan Llwyd: Llythyr i’r Cymry Cariadus, a Barddoniaeth (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Morgan, Mr 23:10

Morgan, Angharad, Cwmaman 14:16

Morgan, B. C. 18:2

Morgan, Benjamin, Merthyr, argraffydd 25:17

Morgan, Bonner 9:18

Morgan, Charles (m. 1857), bargyfreithiwr 2:4

Morgan, Dafydd Siencyn (1752–1844) 52:5

Morgan, Daniel 36:19

Morgan, David Derwenydd 69:1*

Morgan, David, Llanfyllin 36:17; 39:15

Morgan, David Jenkins 23:7

Morgan, Dewi, Pen-y-garn 9:12

Morgan, Y Parchg E., prifathro Ysgol Ramadeg Llambed 22:15

Morgan, Ebeneser, Pier Street, Aberystwyth 31:3

Morgan, Y Parchg Edward, y Dyffryn 40:19

Morgan, Edward, Pontyblyddyn 16:12

Morgan, Edward, ficer Tywyn 18:5

Morgan, Eliza née Charles 18:2

Morgan, Eluned 37:19

Morgan, Evan (Deiniol Fychan) 18:15

Morgan, G., bookbinder, 23 King St., Carmarthen 3:11

Morgan, George (m. 1819), bar-gyfreithiwr 2:4

Morgan, George, Caerfyrddin, pensaer 73:15

Morgan, Harriet née Jones, Cwmaman 14:16

Morgan, Howell, Blaengarw, catalog 67:5

Morgan, Y Parchg J. Rhys (Lleurwg) 36:7

Morgan, James, Abercothi 2:4

Morgan, Y Parchg James Hiley 36:18

Morgan, Jane, Cwmafan 53:3

Morgan, Jenkin, Cwmaman 14:16

Morgan, Jennie née Richards 53:3

Morgan, John, awdur 64:13

Morgan, John, Aberystwyth, argraffydd 25:17

Morgan, John, Cadnant, ffatri brethyn 33:9

Morgan, John, Cwm-bach 14:16

Morgan, John Bickerton (1859–94), daearegwr 52:5

Morgan, John Jenkyn (Siôn Siencyn) 14:16

Morgan, Jonah (1807–84), Cwm-bach, Aberdâr 14:16

Morgan, Kenneth O. 42:3

Morgan, Y Parchg Lewis, Eglwys Jerusalem 29:10

Morgan, Megan gw. Parry, Maggie Jane 12:5

Morgan, Osborne 32:11

Morgan, Owen (Morien) 40:2–3

Morgan, Pritchard AS, Merthyr Tudful 65:1

Morgan, Philip, Treforys 8:4

Morgan, R. (Rhydderch o Fôn) 11:6; 29:11

Morgan, Richard 1:12

Morgan, Y Parchg Rhys, Llanddewibrefi 23:7

Morgan, Sharon 50:14

Morgan, Shencyn, Pontneddfechan 35:9

Morgan, Thomas, cyhoeddwr 11:11

Morgan, Thomas (Afanwyson; 1850–1939) 53:3*–4

Morgan, Thomas (Llyfnwy) 35:14

Morgan, Thomas, Sgiwen 14:16

Morgan, Vincent 53:9

Morgan, Walter, Cwmafan 53:3

Morgan, William (Collwyn), llofnod 38:17

Morgan, William, cyfieithu’r Beibl 19:14; 30:9

Morgan, Y Parchg William (1801–72), Caergybi 24:19

Morgan, William, Llanrhystud, clochydd 61:15; 73:21

Morgan, William, Pant, Dowlais 10:4

Morgan, William, arifydd 48:2

Morgannwg Matthews, gol. Henry Lewis (Llyfrau Deunaw) 75:8

Morgans, B. C., Llundain 17:3

Morgans, David, Llanwnnen 69:19

Morgans, Sarah, Rhydcymerau 69:19

I'R BRIG

Morgrugyn, Y 75:17

Moriah 20:17

Morien gw. Morgan, Owen (Morien)

Morley, Emlyn, Hiwaun 58:7

Morley, Samuel 51:12

Mormoniaid 6:16; 41:2

Morrall, Mrs, Plas Yolyn 26:10

Morrice, J. C. 56/57:20

Morris, Alec, Trawsfynydd 58:7

Morris, Anne, athrawes 17:15

Morris, Dafydd, Hendre 11:11

Morris, Dafydd, Tŵrgwyn 52:5

Morris, Syr Daniel (1844–1933), llysieuegwr 52:5

Morris, David, Caerfyrddin, masnachwr 3:8

Morris, David, Carmarthen, bookbinder 3:11

Morris, David, Trawsfynydd 58:7

Morris, Ebenezer, Blaenwern 11:11

Morris, Edward, Perthillwydion 39:16

Morris, Elizabeth (g. 1760) 7:11

Morris, Ellen, Llanbedrog, bedd argraff 48:17

Morris, Gwilym (Gwilym Tawe) 2:10; 17:11; 29:11

Morris, H. 28:3

Morris, Henry, arddull 65:5*

Morris, Hugh, Tyn-llain, Malltraeth 21:15

Morris, J. Ll., yr Wyddgrug, argraffydd 31:5; 42:10

Morris, J. R., Caernarfon 3:9; 4:7; 26:20; 37:2; 58:4

Morris, Rev J. W. 20:15

Morris, James 30:18; 31:2

Morris, James (Iago Mochnant) 30:18; 31:2

Morris, James William 20:15

Morris, John (Ap Rhufoniawc) 29:11

Morris, John, Caernarfon 36:14

Morris, John, Ffestiniog 8:13

Morris, John, Llansannan 5:16

Morris, Kate, Trawsfynydd 58:6

Morris, Lewis 1:6; 4:12; 10:8*–9*; 13:2; 15:3; 16:16; 19:15; 34:17; 36:2; 51:16; 59:13; 66:3; 74:17

      a gwaith Dafydd ap Gwilym 1:12

      ac arferion priodasol 20:18

      argraffwasg 10:14

      copi o’r llun sydd yn Amlwch ar gerdyn post (1910) 10:8*

      darlun a brynodd Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Rhufain 1966 10:9*

      enwau lleoedd 29:18

      gwasg 10:14

      llun (llythyr) 13:2

      llun yn y Cambrian Register 1799 10:9*

      y darlun sydd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch 10:8*

      ysgythriad 10:9*

Morris, Syr Lewis 10:9; 75:6

Morris, Lewis, Pentrellyncymer 48:11

Morris, M. A. 20:15

Morris, M. T. (Meurig Wyn) 1:9

      bedd-argraff 1:9

Morris, Marged, bu farw’n 108 9:12

Morris, Mary, Llanbedrog 48:17

Morris, Meirion 3:11

Morris, Merddin Llwyd 29:11

Morris, Myfanwy, Porthmadog 31:9

Morris, O. D., Porthmadog a Surrey 31:11

Morris, R., Lerpwl, argraffydd 2:2

Morris, R. Ll., Lerpwl, argraffydd 2:2

Morris, Dr R. Owen, cyfarwyddwr addysg 56/57:3

Morris, Mrs R. R., priod gweinidog Tabernacle, Blaenau Ffestiniog 33:17

Morris, Richard (–1777) 74:17

Morris, Richard 2:12; 12:9; 16:16; 17:8, 9; 20:15; 22:7; 40:10; 45 (46):9; 59:13

Morris, Robert Hunter, Llywodraethwr America 34:7

Morris, Robert Lloyd (Rhufoniawc), Lerpwl 27:18; 28:18, 19; 29:11

Morris, Roger 16:16; 28:18, 19

Morris, Roland, trefnydd cerdd 35:20

Morris, Rupert 20:13

Morris, Rhys Hopkin 13:3*

Morris, Thomas, dilledydd 36:17

Morris, Thomas, Ysbyty 27:16

Morris, William 1:6, 7; 12:9; 13:10; 16:16; 21:8; 45 (46):9; 47:9; 61:21; 74:17

      a Iwerddon 17:12

Morris, William (Gwilym Tawe) 2:10; 17:11; 29:11

Morris, William (Pentrerianell) 47:7

Morris, William, Llanbedrog 48:17

Morris, Y Parchg William 9:20

Morris, Y Parchg William, Caernarfon 11:2

Morris, William, stationer, bookseller, printer and binder, High St., Aberdare 3:11

Morris, William, Trefriw 75:3

Morris, William, Treorci 53:3

Morris, Zecharias Bevan, Abertawe, argraffydd 17:13; 24:9

Morrisiaid 16:16

Morris-Jones, Huw 28:17

Morris-Jones, Syr John 5:14; 10:11; 12:12; 15:4, 5; 40:2; 56/57:20

      enwau lleoedd 30:6–7

I'R BRIG

Morswyn gw. Griffith, S. J. (Morswyn)

Mortimer, Edmund 64:20

Morus Dwyfach 9:5

Morus, Edward 37:16, 17

Morus, Huw, Pontymeibion 26:5; 39:16

Morysiaid, Y, W. J. Gruffydd (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5; 13:13

Moseley, Elisabeth, Castell Nedd, ffotograffydd 24:17

‘Moses Salmon (Moses Solomon) (Allemande Monsieur)’, alaw 17:9

Moses, D. L., Brynaman 8:4

Moses, Evan, Aberdâr, teiliwr 25:20

Mosher, Ange, Llydaw 64:18*

Mosses, Alexander (1793–1837), Lerpwl 27:18

Mossman, David, lace-paper manufacturer 18:8

Most dangerous man in the world, The 74:9

Mostyn, E. M. Lloyd 28:5

Mostyn, Richard, Penbedw 8:5; 22:11, 20

Mostyn, Syr Roger 20:13

Mostyn, Syr Thomas 28:4, 5; 31:18

motor beics 4:8; 8:12; 38:20

Mount of God: New Bethel Church, Mynydd Islwyn, A, T. Mardy Rees 53:4

mourning-card mount 19:8

‘Mr C B Jones’ 15:13

‘Mr Jenkin Howell a Chymdeithas Dafydd ap Gwilym’, John Morris-Jones, llythyr 10:11

Mr Saunders Lewis a Williams Pantycelyn, Moelwyn 27:5

Mr. Fagg’s Library, Abertawe 2:4

Mudandod y Môr, Vercors (cyf. W. Ambrose Bebb) (Llyfrau Pawb) 74:22

Mudiadau Heddwch yn yr Almaen, gol. K. Bosse Griffiths 15:15

‘Mulier cantat…’, David Jones 12:3

Mullins, Frank, canwr 3:11

Mullyon: its History, Scenery and Antiquities, E. J. Anury 32:20

‘Multum in Parvo’, Gwilym Gryno, englyn 47:19

Murderers Bible, The (argraffiad 1795) 6:14

Murillo, Bartolome Estaban (1618–87), artist 2:11

Murmur Dyfi, Alarch Glan Dyfi 25:15

Murmuron, Gwilym Cowlyd 38:5

Murray, William Courtenay, Abertawe, argraffydd 17:13

Murray’s guide to Essex 73:4

Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards, The, Edward Jones 4:3; (copi Dafydd Ddu Eryri) 5:6; 20:14; 27:15

Musical Bouquet 3:5; 15:12

‘Mwgwd yr ieir’, R. Dewi Williams 16:15

Mwmbwls: Y bwhwmanfa / pier, Francis Frith, cerdyn post 58:2*

Mwrog Bach gw. Roberts, Joseph Edward (Mwrog Bach)

‘Mwynen Môn’, alaw 17:9

‘My grandfather’s clock’, H. C. Work 15:12

My Life with Nye, Jennie Lee 62:15

‘My little Welsh home’, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

My Pocket-book, Edward Dubois 74:21

Myddleton, Syr Hugh 22:15*

Myddleton, Robert 50:11

Myfanwy Fychan 5:6

‘Myfanwy Fychan’, rhieingerdd, Ceiriog 2:10

‘Myfyrdaith y disgybl-fardd ar Gadair Idris’, Gwynedd 41:13

Myfyr Machno gw. Evans, John (Myfyr Machno, Myfyr Twrog)

Myfyr Twrog gw. Evans, John (Myfyr Machno, Myfyr Twrog)

‘Myfyrdod’ 42:17

‘Myfyrdod am ddydd y Farn’, baled 13:8

‘Myfyrdod ar y cloc yn taro’ 7:5

Myfyrdod ar y Cloc yn Taro, Azariah Shadrach [rhan o wyneb-ddalen] 74:19*

‘Myfyrdod mewn mynwent’, John Parry (1810; 1812–13; 1814; 1817–18; 1823; 1824; 1830; 1839; c. 1845; 1855) 9:6

‘Myfyrdod mewn Mynwent, John Parry (rhwng 1832 a 1859) 9:6

Myfyrdod y Claf, Peter Williams 38:2

‘Myfyrdod yn y Fynwent’, John Parry (1811) 9:6

Myfyrdodau Amrywiol o Waith Evan Roberts (Ieuan Twrog) 44:19

Myfyrdodau Bucheddol ar y Pedwar Peth Diweddaf, John Morgan 18:5

Myfyrion ar ein Afonydd, D. Stanley Jones 45:15

Myfyrion Min y Mynydd, R. J. Jones (Llyfrau Pawb) 74:22

Myfyrion Moesol, William Owen 8:11

Myfyrion yr Hwyr, T. C. Benjamin 15:11

Myfyrion Ysprydol, William Owen 8:11

mygiau, casglu 59:9, 15

Myllin, Henri 30:18

Mynach y Maes Glas, Gilbert Williams 12:2

Mynachdai Cymru, T. Mardy Rees (Clwb Llyfrau Cymreig) 53:4

Mynd a dod, Crwys (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17; 38:17

‘Mynd drot, drot ar y gaseg wen’, Daniel Protheroe 50:8

‘Mynd i’r dref’, Dewi Morgan 9:12

mynegai, i’r Casglwr 26:2; 28:17

Mynegai Daearyddol, Robert Roberts 28:16

Mynegair, Y 20:16

Mynegeir Ysgrythyrol, Peter Williams (copi Lewis Edwards) 27:20; (copi William Vaughan) 38:2

Mynegfys, Y, J. Saunders 8:6

Mynegydd, Y, Roger Mostyn 20:3

‘Mynwent eglwys’ 42:17

‘Mynydd Etna, Y’ Bro Gwalia 10:2

Mynydd Mynyllod, ystyr 32:2

Mynydd Talwyn, tŷ cwrdd 37:9

Mynyddog, cyf. 1 a 2 (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

      gw. hefyd Davies, Richard (Mynyddog)

Mynyddwr gw. Thomas, Alfred (Mynyddwr)

Mynydd-y-gof, or the History of a Welsh Calvinistic Family, A, Lax [Robert Roberts] 38:17; 40:19; 41:19; 45:19; 56/57:9

Myrddin 5:10; 13:6

Myrddin Ddu gw. Jones, Herbert (Myrddin Ddu)

Myrddin Fardd, hen ddarlun prin 32:10*

      gw. Jones, John (Myrddin Fardd)

Mytton, John, Halston 26:10

Mythology and Rites of the British Druids, The, A. Grimble 70:1

Myvyrian Archaiaology of Wales, The 15:5; (copi William Price) 16:7; 22:5; 26:20; 43:16; 72:9