C


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

C. T. Studd wonderful story, poster 69:8*

Caban F’ewythr Robert, Hiraethog 40:9

Caban F’ewythr Tomos, Harriet Beecher Stowe [Humphreys] 68:7*

Caban F’ewythr Tomos, Harriet Beecher Stowe [1880] 68:7

Caban F’ewythr Twm, Harriet Beecher Stowe [1853, 1885, 1922, 1931] 68:7

Caban F’ewythr Twm, Harriet Beecher Stowe [Hughes a’i Fab] 68:7*

cabanau coch [kiosk teleffôn] 42:11*

Cabenda, llong 38:15

Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bae Colwyn (1910), cerdyn post 48:20; 60:1

‘Cadair Idris’ alaw 4:3

‘Cadair Tregaron’, J. J. Williams [stori yn llawn] 40:17

Cadell 64:3

‘Cader Idris, Llyn y Cau’, Richard Wilson 50:12

Cadie, J. & co., Cowbridge, rhwymwyr 3:11

Cadrawd gw. Evans, Thomas Christopher (Cadrawd)

Cadvan gw. Williams, Hugh (Cadfan)

Cadwaladr ap Cadwallon (Catgubail Catguommedd) 74:7

Cadwaladr, Betsi 60:9; 61:23*

Cadwaladr, Dafydd 60:9; 61:23

Cadwaladr, Dilys 13:10

Cadwaladr, Judith née Humphreys 60:9

Cadwedigaeth yr Iaith Gymraeg 47:17

Cadwen y Cythraul, Edward Jenkin 3:6; 21:13

Cae Castell 33:17

Cae Merddyn 61:2*

Caefron, gwesty, Llanbedr 61:18, 19*

Caelica, Fulke Greville (Gwasg Gregynog) 3:4

Caeliws 60:3

Cae’r Ffynnon 9:15

Caerdydd (UDA) 48:17

Caerdydd, clwb pęl-droed 61:16

   gw. hefyd Llyfrgell Caerdydd

Caerfallwch gw. Edwards, Thomas (Caerfallwch)

Caerfyrddin, argraffwyr 69:6

Caergybi, argraffu 3:6; 24:19; 25:19; 28:16

Caerhun 75:21

Caernarfon 1:9

      argraffu 8:12, 13

      clwb pęl-droed 61:16

      cylchgronau (1800–55) rhestr 10:10

Caernarfon, engrafiad, John Boydell 49:1*

Caernarfon: Afon Seiont, cerdyn post 58:2*

Caernarfon Castle (from Coed Helen Ferry) 56/57:28*

Caernarvon Advertiser 14:14; 16:7

Caernarvon and Denbigh Herald, The 14:14; 20:17; 23:10, 11; 29:16; 39:15; 45 (46) : 18; 51:17

Caernarvon Herald 14:14; 18:16; 20:17; 23:10; 35:18; 51:17, 19

Caernarvon Pavilion Company 48:14

Caernarvon Printing Company 48:14

‘Caerphilly Castle’, peiriant ager 11:8

Caersws, ystyr 30:6

Caerwyn gw. Roberts, Owen Ellis 30:13; 47:11*

      englyn gan Llew Llwydiarth 66:2

      englyn i D. Lloyd George 2:10*

Caerwyson gw. Edwards, Thomas Pritchard (Caerwyson)

Caerwyson gw. Joshua, Dafydd

‘Caethiwed yn cael ei ddryllio gan Grist’, T. Charles 56/57:32

Caffyn, W. H. 47:20

Cain, Rhys 24:20

Cain, Roger 24:20

‘Cainc y datgeiniad’, alaw 4:3

Caine, W. S., A.S. 22:5

Caio a’i Hynafiaethau, Gwilym Teilo 14:16

Calamy, Edmund 6:14

calan, arferion 21:18–19

Caldicot, Sara 26:15

Caldicot, William Lloyd 26:15

Caled yw ei Chalon / Morwyllt, W. Jarret Roberts 23:15

Caledfryn (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

   gw. hefyd Williams, William (Caledfryn)

Caledonian Dances, Walsh 40:10

calendr Cadair Ddu Eisteddfod Gwrecsam (1876) 30:20*

Calendr y Cymro (Llyfr Anrheg) 45:5

calennig 21:1, 18–19; 22:2

      arferion Bethesda 21:18

      arferion Tregroes 21:18

      penillion Brynberian, Llanychar a Threfdraeth 21:18

      penillion Caerfyrddin 21:18

      penillion Caio 21:18

      penillion Cwm Tawe 21:18

      penillion Llanarthne 21:18

      penillion Llanbrynmair 21:18

      penillion Llanbrynmair 21:18

      penillion Meirionnydd 21:18

      penillion Morgannwg 21:18

      penillion Rhydaman 21:18; 22:2

      penillion Rhydwilym 21:18

      penillion Trefeglwys, Maldwyn 21:18

      penillion Trefeglwys, Maldwyn 21:18

      penillion Treforus 21:18

      penillion Tregroes 21:18–19

      plant Llangynwyd, Morgannwg c. 1910 yn casglu Calennig 21:1*

‘Calennig’, alaw 20:20

Calfin, bardd 8:4

Call, The: a Story of Lleyn During the Great War, E. Kenrick 22:3; 21:9

 ‘Calon Lân’ 56/57:29

calotype 18:7; 24:17

Calvin, Jean 13:11

Calvinistic Methodist Sunday School Union, The, T. E. Roberts 71:14

I'R BRIG

Callestr gw. Manuel, Thomas (Callestr)

Camber-Williams R. (Robin Felin Bach) 36:13

Cambria Depicta, Edward Pugh 2:5; 28:3; 32:16; 50:12; 51:13; 59:15

Cambria Upon Two Sticks, J. L. Thomas (Ieuan Ddu) 2:14–15

Cambriae Typus, Humphrey Lluyd 41:10, 20; 61:10

Cambrian 16:7; 51:16, [tudalen flaen 21 Gorff 1804] 18*

Cambrian Album, Waring 53:13

Cambrian and General Weekly Advertiser for the Principality of Wales 17:13

Cambrian Bibliography, William Rowlands 43:20; 65:11

Cambrian Biography, The, William Owen [copi J. H. Davies] 44:13

Cambrian Biography, William Owen-Pughe [copi George Chalmers] 7:11

Cambrian Coast Express, The 11:8

Cambrian Daily Leader, The 51:17

Cambrian Gazette: Y Freinlen Gymroaidd 51:19

Cambrian Journal, The 67:4

Cambrian News 14:14; 16:3; 29:16; 34:2; 74:15

Cambrian Pill Depot 32:7

Cambrian Popular Antiquities, The, Peter Roberts 5:4; 8:6

Cambrian Popular Antiquities of Wales, Peter Roberts [un o’r deg o luniau lliw] 54:8*, 13

Cambrian Press 22:19

Cambrian Princess, ci 36:5

Cambrian Printing Press, The 6:7

Cambrian Quadrilles, Joseph Hughes 23:20

Cambrian Quarterly Magazine 62:3

Cambrian Register 69:12

      enwau lleoedd 30:6

Cambrian Societies, The 59:11

Cambrian Studio, Pontypridd 24:17

Cambrian works, Ruthin 39:13

Cambro Briton, The 17:8; 33:2

Cambro Brytannicae Cymraecaevae Linguae Institutiones, Siôn Dafydd Rhys 8:5; 9:4; 16:7 [copi William Price]; 19:13; 36:7; 43:9; 44:2

Camden, William 7:14; 19:13

Camelot, cyfres 1:6; 12:15

Cameron, Dr 38:10

Cameron, Jessie 65:9

Cam-ffarmio Cymru, Saunders Lewis 27:4

Camp Freemont 58:6

Campania 61:8*

‘Campau y Cymry’, D. Lloyd Isaac 13:16

Campwaith Coll a Straeon Eraill, Y, Honoré de Balzac. tros. T. Ifor Rees (Cyfres y Werin) 12:13

Cân a Thelyn, Watcyn Wyn 52:15

‘Cân alarus am y ddamwain echrydus a gymerodd le yn Pwll Cwmpennar, Dyffryn Aberdar’, T. Howells 15:13

‘Cân alarus er cof am y ddamwain arswydus! A gymerodd le … yn Risca, E. Griffiths’ (Ieuan o Eifion) 15:13

‘Can alarus, sef hanes chwech o ddynion, pa rai a gytunasant a’i gilydd i gymuno yn enw’r cythraul’, Ioan Morgannwg 49:5*

‘Can am yr holl Alanasdra a’r brwydrau a fu yn yr India’, Abel Jones 13:8

Cân ar Fesur Triban ynghylch Cydwybod a’i Chyneddfau, Alban Thomas 3:13; 69:6

‘Can ddifrifol, yn gosod allan yr olygfa arswydus a ganfyddwyd yn nghwaith haiarn Penycae, swydd Fynwy’, E. G. (Ieuan o Eifion) 13:8

‘Can ddigrifol yn rhoddi hanes cawl neu botes pen hwrdd’, baled, E.O.G. sef Ieuan o Eifion 13:8

‘Can er canmoliaeth i J. H. Vivian… am sefydlu a chynnal ysgolion yr Hafod’, J. Jones 49:5

‘Can geiniog yn bunt’, Selyf Roberts 33:10

‘Cân Genedlaethol Cymru - alaw a chydgan’, Deiniol Fychan 18:15

‘Cân hiraethlon Dai’r Cantwr’ 7:5

‘Cân i byscodwyr Llechryd’, Alban Thomas 71:15

‘Can i’r rhai sydd ar yr hen long Wesleyaidd’, baled, cyf. E. G. Williams 13:8

‘Can newydd am gymeriad twr Malakoff ynghyda chymeriad Sebastopol’, Abel Jones 13:8

‘Can newydd ar achlysur o’r fuddugoliaeth a gafodd…Caroline’, Dic Dywyll 42:2

‘Can newydd ar y rhyfel presenol yn nghyd a chymeriad Sweaborg’, Abel Jones 13:8

‘Cân newydd o fyfyrdod ar y bedd’ 10:4

‘Can newydd sef taith gyda’r railway o Benfro i Strata Florida’, David Jones 49:5*

‘Cân newydd y Rhyfel’ 7:5

‘Can newydd yn nghylch y terfysg … Chartists’, Ywain Meirion 39:20*

‘Can newydd yn rhoddi hanes am Edward Barnett’ 42:2

‘Can newydd, er coffadwriaeth am y ffrwydriad dychrynllyd a gymerodd le yn ngwaith glo Risca’ 13:8

‘Can newydd, o hanes dwy ferch ieuangc, a gneifiodd gedor llangc …’ 8:14

‘Cân newydd o ystyriaeth ar Amser Byr Dyn yn y byd hwn’, Owen Evans 37:18

‘Can newydd, sef, achwyniad Sian William Harri, o Gwmtaf’ 13:8

‘Can newydd, yn rhoddi hanes y diwedd truenus a ddaeth i Mary Griffiths, merch o’i genedigaeth o Sir Benfro’, Dafydd Jones 13:8

Cân Newydd, ynghylch Creadigaeth Dyn 15:8

Can Newydd. Deigryn ar Fedd Mam, Eos Graianog 10:15

‘Cân o fawl a dymuniad o lwyddiant i Syr Richard Bulkeley Williams’ 15:8

‘Cân o glod i lo Pontyberem’, Gwilym Mai 35:14

‘Cân o gydymdeimlad â’r coliar yn ei sefyllfa dlawd a gwasgedig’, baled 7:5

Cân o sen i’w hen feistr Tobaco, Alban Thomas 3:13*; 69:6*; 71:15

‘Cân y Blotyn Du’, baled 7:5

‘Cân y cadeirio’, record, David Brazell 10:13

‘Cân y canhwyllau cyrff’, Theophilus Davies 49:3

‘Cân y cwcwallt’, baled 7:5

‘Can y gormeswr’ 15:13

‘Cân y Gwanwyn’, Edmwnd Prys 20:20

‘Can y meddwyn’, baled 13:8

‘Cân y tywysog’, Cynan 35:20

‘Can yn rhoddi hanes am Margaret Jenkins…’, Dic Dywyll 42:2

‘Cân yn rhoddi hanes merch ieuangc, o flaen Sir Fynwy’ 15:8

Canaan, Wil, y clochydd 73:19

Caneuon a Cherddi, W. J. Gruffydd 13:13

Caneuon Ceiriog: detholiad (Gwasg Gregynog) 3:4; 25:17

caneuon gwerin 20:20

Caneuon Gwladgarol Cymru, Robert Jones 27:13

caneuon gwleidyddol 18:15

Caneuon Gwrtheyrn 21:13

Caneuon Ieuan o Leyn 27:13

Caneuon Llafar Gwlad gol. D. Roy Saer 12:16

Caneuon Min y Ffordd, R. J. Derfel 25:19

Caneuon Min y Ffordd, Robert Jones 27:13

Caneuon Oriau Hamddenol y Parch John A. Williams, Llaniestyn, Lleyn 10:15

Caneuon Sion, T. Rowland Hughes (Llyfrau Pawb) 74:22

Caneuon Traddodiadol y Cymry, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

Caneuon Watcyn Wyn [tudalen flaen] 52:15*

‘Caneuon y bobl’, E. Ylltyr Williams 10:15; 15:12

Caneuon y degwm 60:16*

Caneuon y plant. At Wasanaeth Ieuenctid Cymru, T. E. Griffith 10:15

Caneuon y Safonau i Blant yr Ysgol Ddyddiol, Watcyn Wyn 52:15

Caneuon ychen 4:3

I'R BRIG

‘Caniad Hűn Wennllian’ alaw 17:9

‘Caniad y gog i Arfon’, Ieuan Glan Geirionydd 67:7

Caniadau, Ebenezer Thomas 23:9

Caniadau, John Morris-Jones 10:12; 14:16

Caniadau, T. Gwynn Jones 58:4

Caniadau, W. J. Gruffydd (Gwasg Gregynog) 3:4; 13:13

Caniadau Buddug wedi eu Casglu a’u Dethol gan ei Phriod. 1911 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Caniadau Byrion, Samuel Roberts 10:14

Caniadau Byrion, T. C. Benjamin 15:11

Caniadau Caeronwy 27:13

Caniadau Caledfryn 49:3

Caniadau Callestr, Ioan Callestr 65:19

Caniadau Dyfedfab 25:15

Caniadau Efengylaidd i Blant, John Hughes 45:2

Caniadau Einion Ddu 25:15

Caniadau Elfyn, R. O. Hughes (Elfyn) 44:19

Caniadau Glan Padarn 27:13

Caniadau Gwent a Morganwg, L. J. Hopkin-James 24:7

Caniadau Gwyrosydd 56/57:29

Caniadau Ieuan Lleyn, yn Nghyd a Sylwadau ar ei Fywyd a’i Waith, Myrddin Fardd 10:15

Caniadau Ionoron: yn cynwys Awdlau, Cywyddau, Englynion, a Phenillion, Ionoron Glan Dwyryd 9:5

Caniadau Ossian Gwent 27:13

Caniadau Preswylwyr y Graig, Siôn Singer 18:14, 20:2

Caniadau Seion 75:2

Caniadau Seion, John Thomas 19:15

Caniadau Seion, neu Gasgliad o Hymnau Newyddion, Samuel Jones 10:14

Caniadau Seion, sef Casgliad o Donau Addas i’w Canu yn yr Addoliad Dwyfol, Richard Mills 14:8

Caniadau y Cyssegr, John Roberts 20:15; 36:14

Caniadau y Rhai Sydd ar y Môr o Wydr, William Williams 44:16–18

Caniadau yn y mesurau rhyddion 5:16

Caniadau’r Allt, Eifion Wyn 4:9; 32:12

Caniadau’r dyddiau du 15:15

Caniadau’r Dyddiau du I a II, Gwilym R. Jones (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

canibaliaeth 8:7; 24:10

Caniedydd, Y 15:8

Caniedydd, Y, sef Pigion o Emynau [wyneb-ddalen] 55:4*

Caniedydd Cymreig, Y, John Thomas (Ieuan Ddu) 2:14; 17:8

Caniedydd milwrol, Y 21:5

Canlyn Arthur, Saunders Lewis 27:4

Canmlwyddiant Wesleyaeth Gymreig, T. Jones-Humphreys 28:2

Cannibalism and the common law, A. W. Brian Simpson 24:10

‘Cannwyll fy llygaid wyt ti’ 41:10

‘Cannwyll yn Olau’, drama 48:13

Canolfan yr Hague 5:11

Canor, Y: sef Cyfarwyddyd i Ddysgu Canu yn Rheolaidd, John a Richard Mills 14:8

Canot, Pierre, engrafwr 12:9

Canpunt, Y, Kate Roberts 3:12

Canrif o Gân, cyfrol 2, Aled Lloyd Davies 73:11

‘Canrif o hanes banc gogledd a deheudir Cymru’ 33:10

Canrif o Hanes yr Achos Methodistaidd yn Nhanygrisiau (1809–1909), David Owen Hughes 45:18

Canrif o wyddoniaeth 41:19

Cant o Ganeuon 33:5

Cantares Gallegos, Rosalia de Castro 12:16

‘Cantawd Tywysog Cymru’ 8:3

Cantor, Y, Evan Breece (Ieuan Cadfan) 6:10

Cantorion W. S. Gwynn Williams 12:4

Cantref Meirionydd, Robert Prys [copi Richard Williams, Bron y gog] 32:20

Canu Aneirin, Ifor Williams 14:12; 15:4; 45 (46):5

canu gwaseila 12:16

Canu Llywarch Hen, Ifor Williams 14:12

‘Canu penillion - Jacob Edwards, Mair Gwyngyll, EGC, Bangor 1913’, cerdyn post 60:2

Canu Rhydd Cynnar, T. H. Parry-Williams 17:9

Canu Taliesin, Ifor Williams 14:12; 45 (46):5

Canu’r Bobl, Huw Williams 6:1

Canwr Cilarne gw. Graves, Alfred Percival

‘Canwy ar ddull cân serch’, Carnvaldwyn 38:5

canwyll y corff 5:4–5

Canwyll y Cymru, Rhys Pritchard 6:3; 9:18; 35:2

canwyllbrenni Siapan 32:3*

Cap Wil Tomos a storiau eraill, Islwyn Williams (Llyfrau’r Dryw) 11:5; 75:10

Cap y Cythraul, J. R. Lloyd-Hughes (Llyfrau’r Dryw) 75:10

capel, trysorau 37:9

Capel a Chomin, Ioan Williams 54:12

Capel Bethel, Hirwaun 29:10

Capel Coffa Penry 50:19

Capel Gellimanwydd 37:3

Capel Newydd Bwlch Llanengan, Thomas Williams 10:15

Capel Penarth, ger Llanfair Caereinion, Maldwyn 61:6*

Capel Rhos-lan 45 (46):7*

Capel Ulo gan Elwyn. 1907 (Llyfrau ab Owen) 2:12; 4:8

Capel Union St. 51:12

Capel y Beirdd 28:4

Capel y Ceunant 39:13

capeli, adroddiadau 6:15

Capelulo gw. Williams, Thomas (Capelulo)

Cappellini, Dante 3:7

Capten William Thomas, Y, Gilbart 4:2; 5:2

Captive in Patagonia, The, Benjamin Franklin Bourne 69:3

Caradoc, Solomon Owen 13:2

‘Caradog’, Joseph Hughes 23:20

Caradog gw. Jones, Griffith Rhys (Caradog)

Caradog ap Alun 45 (46):13

Caradog yn Rhufain, T. Gwynn Jones 3:12

Caradogion, Y 19:16

Caravan, ffilm 74:24

Carbery, Iarll 20:13

Carcharor ym Mhatagonia, Y 69:3*

Carcharor yn Mhatagonia neu Fywyd yn Mysg y Cawri, Y, B. F. Bourne 26:3

carcharorion rhyfel, llyfryddiaeth 30:13

I'R BRIG

Cardi Bach, Y, cylchrediad 13:3

cardiau 45 (46):15

cardiau coffa 19:8

cardiau gwahodd 19:8

cardiau Nadolig 3:10; 18:1*; 36:1*; 58:1*, 2*, 3*

      rhyfel byd cyntaf 9:1*, 20*

cardiau post 28:7; 29:3; 32:2; 36:11; 55:11–12, 16;

      cardiau post, llythyr 29:2

      cardiau post Cymreig 55:13*–15*

      cardiau post cynnar, llythyr 30:2

      cardiau post ‘Eisteddfodol’ 48:20

      eisteddfodol 60:1*

      hanes 53:15

      hanes cynnar 31:7;

      yn Gymraeg 33:11*

Cardiff clocks 67:5

Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department, James Ifano Jones 51:7

Cardiff Recorder 51:19

Cardiff Reporter 51:19

Cardiff Times 9:18; 37:18

Cardigan and Tivy-side Advertiser 55:20

Cardigan Star 58:10

Cardiganshire: its Antiquities, George Eyre Evans (copi J. Davies, Dolwyddelan Vicarage) 32:20

cardotwyr, llyfryddiaeth 30:13

Cariad bach a finna 1:8

Cariad Creulon, R. Bryn Williams 26:3

‘Cariad cyntaf, y’ 42:17

‘Cariad i’n Gwlad’, Robert Davies (Bardd Nantglyn) 54:12

cariwrs 16:8–9

Carlisle, Nicholas 41:12

Carmarthen and its Neighbourhood, William Spurrell 69:6

Carmarthen Bank 3:8

Carmarthen Chronicle and Haul Advertiser, The 69:6

Carmarthen County Gazette 24:16

Carmarthen Express 73:15

Carmarthen Ironworks 42–3

Carmarthen Journal 14:10; 51:16; 52:7

Carmarthen Weekly Reporter 73:15

Carneddog gw. Griffiths, Richard (Carneddog)

Carnelian 8:4

Carnes, Edward (1772–1828), Treffynnon 22:5; 54:3

Carnfaldwyn gw. Edwards, Y Parchg T. C.

Carnhuanawc

   gw. Price, Thomas (Carnhuanawc)

   gw. hefyd Cymdeithas Carnhuanawc

Carol o Gyngor yn Galennig ir Cymru 1658, Mathew Owen 7:13

‘Carol yn dangos eisiau cariad perffaith’ 22:18–19

Carolau, Richard Hughes 5:16

Carolau, Richard White 9:4

Carolau a Dyriau Duwiol, Thomas Jones 16:16; 26:5; 37:16

Carolydd, Y, Pugh Iolen 19:9

Carr, Syr John (1772–1832) 74:21

‘Carreg fedd y prophwydi’, Evan Griffiths (Ieuan o Arfon) 13:8

Carreg Llanol 9:15

Carreg Ynyr 38:5

Carriages and Harness, Felton 2:4

Carry on up the Khyber, ffilm 74:9

Carter, Anne née Lewis 3:13; 69:6

Carter, Helena Bonham 74:24

Carter, Isaac, argraffydd 3:13; 51:9; 69:6

Carter, William 3:13

cartes-de-visite 24:17

‘Cartref fy mebyd’, Ap Ceredig 74:1

Cartrefi Cymru, Owen M. Edwards 35:17

‘Caru Cymru’, Crwys 38:17; 73:11

Caruso, Enrico 3:11; 12:5

Carw Coch, Y (Wil o’r Stag) gw. Williams, William (Y Carw Coch)

Carw Dâr 8:4

‘Carwr ffyddlon, Y’, Vincent Thomas 56/57:19

Case for a Welsh National Development Council, The, Saunders Lewis 27:4

casgliad Castell Shirburn 3:13

Casgliad Newydd o Salmau a Hymnau 20:16

Casgliad o Bregethau… Richard Rowlands 25:15

Casgliad o Enwau Adar, Meirion Parry 11:15

Casgliad o Ffraethebion Cymreig 53:10

‘Casgliad o hanes Cybi Sant a’i eglwysi’, Trebor Môn 12:12

Casgliad o Hanes-gerddi Cymraeg 5:16

Casgliad o Hen Donau at Wasanaeth yr Ysgol Sabbothol a Chyfarfodydd Neillduol, D. Owen 23:15

Casgliad o Hen Farwnadau Cymreig, Thomas Levi 11:11

Casgliad o Hen Ganiadau Serch 5:16

Casgliad o Hymnau, gol. Robert Jones 39:17

Casgliad o Hymnau o’r Awdwyr Goreu … 18:14

Casgliad o Hymnau Profiadol at Wasanaeth y Methodistiaid Wesleaidd 10:14

Casgliad o Lęn Gwerin Meirion, W. Davies 25:5

Casgliad o Lęn Gwerin Sir Gaerfyrddin, D. G. Williams 25:5

Casgliad o Ofynion Allan o Lyfr Genesis, R. Jones 10:14

Casgliad o Salmau a Hymnau, J. R. Jones 39:17

Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn, Ifor Williams 56/57:20

Casgliad o’r Galwad i’r Annychweledig, 27:13

Casgliad Osborne, Toronto 5:11

Casgliad Tonn, Llanymddyfri 9:17, 18

Casgliad Ynysgain 12:11

Casgliad yr ugeinfed ganrif a drefnwyd gan yr Hen Gorff 6:15

‘Casgliadau o donau a gwerslyfrau cerddorol a gyhoeddwyd o’r flwyddyn 1621 hyd 1900’, R. D. Griffith 21:20

‘Casglu a chyhoeddi hen destunau yn y 18fed ganrif’, darlith, Glenda Carr 47:17

Casglu Ffyrdd, R. T. Jenkins 14:7

casglu llyfrau 29:15

casglu stampiau 5:3

I'R BRIG

Casglwr, Y

      hanes pum mlynedd 15:2

      geni 72:3*

      wyneb-ddalen y Casglwr cyntaf Gwanwyn (1977) 72:3

Casgob gw. Rees, W. S. (Casgob)

Casiwr Rhagrith 11:3

Cass, Frank 33:2

Cassell’s History of England 54:6

‘Castell Caernarfon’ 56/57 :28*

Castell Caernarfon, aquatint, J. Hassell 8:9*

‘Castell Caernarfon’, cerdyn post 36:1*

‘Castell Caernarfon’, Boydell 2:5*; 49:1*

Castell Caernarfon, Hugh Hughes, lithograff 8:9*

‘Castell Cricieth’, J. J. Dodd (Arlunydd Gwalia) 36:3*

Castell Gyrn, ger Llanasa, sir Fflint 7:3

‘Castell Penarlag’, print, Toms 2:5

Castell y Waun 26:10

Castell y Waun, print, Toms 2:5

Castell yr Iechyd, Thomas Elyot 44:9

Castell, Y, Carno 64:10*

Castle of Knowledge, The, Robert Recorde 24:18

Caswallon Law Hir 74:7

Catalog Llyfrgell Caerdydd 2:9; 21:20; 23:20; 24:7

catalogau llyfrau 26:20

‘Catalogue of an interesting and valuable collection of books relating to Wales on sale by W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd)’, poster 25:7*

Catalogue of English Heads, A, Joseph Ames 22:15

Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department 9:18

‘Catalogue of the British names of plantes, sent by me by Master Robert Davyes of Guissaney in Flint-shire, A’ 14:9

Catalogue of the Collection of Old American silver, Alfred Jones 32:18

Catalogue of the Collection of Old Plate of Leopold de Rothschild 32:18

Catalogue of the Collection of Old Plate of William Francis Farrer, Alfred Jones 32:18

Catalogue of the Library of the Late Sir William Jones 54:20

Catalogue of the Library of the National Museum of Wales, A, John R. Kenyon 50:16

Catalogue of the Objects in Gold and Silver and the Limoges Enamels in the Collection of the Baroness James de Rothschild 32:18

Catalogue of the Plate of the Duke of Devonshire, Alfred Jones 32:19

Catalogue of the Valuable and Well Chosen Collection of Silver and Copper Coins, A, Richard Morris [wyneb-ddalen] 74:17*

Catecism Lleiaf, Y, Siôn Dafydd Rhys / Alexander Nowell 9:4

Catecism Mwyaf Eglwys Loegr 23:18

Catecism yn Gymraeg, Y 9:4

Catecism yn Gymraeg, Richard Jones 9:4

Catecism yr Eglwys ar Gân, Wedi ei Dorri yn Benodau Byrion Hawdd eu Dysgu i Blant yr Ysgol Sul, o Waith Siôn Fychan 27:10

Catecism yr Eglwys Wedi ei Dorri yn Holiadau Byrrion 45 (46):9

‘Catecism Ysgrythyol, Y’ 23:13

Catecism Ysgrythurol, Pedr Fardd 28:18; 30:16

Catecism ysgrythyrol ar ddull corph o dduwinyddiaeth, Pedr Fardd 27:18

Catholiciaeth a Chymru, Saunders Lewis 27:5

Cathrall, William 7:1

Catiau Cwta, Sarnicol (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Catrin o Ferain 7:1

‘Caught’, R. S. Thomas 44:7

Causes of Dissent, The, Arthur Johnes 12:8

Cawg Aur, yn Llawn o Ddwfr Pur o Afon y Bywyd, Y, Y Parchg D. Evans 25:15

Cawr Dâr gw. Lewis, William (Cawr Dâr)

cawr enfawr 69:3*

Caxton Press, Croesoswallt 1:6; 6:2

Caxton Works, Fourcrosses 44:19

Caxton, William 56/57:4

Cefn Amlwch, darlun ar y mur yn hen blasty 15:1*

Cefn Amlwch, Llŷn 9:5

Cefn Bithel gw. Everett, R. P. (Cefn Bithel)

Cefn Gwlad 48:10–11

Cefn Ydfa, Geraint Dyfnallt Owen 4:9; 63:16

Ceiliogod Llanelli 74:12–13

      ceiliog a’r iâr ar lestr o Fryste 74:12*

      hambwrdd yn dangos y ceiliog a’r iâr 74:12*

      patrwm sbwng 74:13*

      plat Clifford 74:13*

      soser yn dangos y ceiliog 74:12*

      ymyl y plât wedi’i addurno â Llarwydo 74:13*

Ceinion Alun, Alun 6:7

Ceinion Awen y Cymry, Gwenffrwd 28:18; 73:7

Ceinion Cerddoriaeth Gorawl ac Eglwysig, Thomas Williams 14:8; 27:15

Ceinion cerddorol 75:2

Ceinion Essylt, Dewi Wyn o Essylt 6:3

Ceinion Gwenlais, Ifor Cwm Gwŷs 39:7

Ceinion Llenyddiaeth Gymraeg, G. J. Stoddart 28:3; 31:5

Ceinion y Cwm, Carneddog 27:10

‘Ceinion y gân’ 15:12

ceir 7:15; 16:8; 24:15

      Austin 16 22:11*

      Austin wedi ei gofrestru yn 1957 22:11*

Ceiriog (Cyfres y Fil) 1:12; 32:5; 42:15

Ceiriog, Saunders Lewis 27:5

Ceiriog, W. J. Gruffydd 13:13

      gw. hefyd Hughes, J. Ceiriog

Ceiriog Glee Singers, The 14:5*

Ceiriog, Huw

      a’i wasg 50:8–9

      argraffnodau 50:9*

      wrthi’n argraffu 50:9*

      gw. hefyd Jones, Huw Ceiriog

‘Ceirw Plas Vaynol’, John Wickens 64:18

Ceitho, Iorwerth 14:16

Celebrated romance of the stealing of the mare, The (Gwasg Gregynog) 3:4; 25:17

Celt, Y 65:13

Celt Looks at the World, A, G. Hartwell Jones, cyf. Wyn Griffith 4:9

Celtiaid, patrwm y masg oedd hen gerfiad o wyneb Celtaidd yn Takounik, Siecoslofacia 39:11*

Celtic Book co. 3:12; 15:4

Celtic Britain and the Pilgrim Movement, Hartwell Jones 64:3

Celtic Countries, their Literary and Library Activities, The, D. Rhys Phillips 17:7

Celtic Folklore: Welsh and Manx 1 a 2, John Rhys 8:11; 25:5

‘Celtic monuments of Snowdon attempted, The’, Richard Farrington 48:20

Celtic People and Renaissance Europe, The, David Mathew 13:12; 25:3

Celtic Remains, Lewis Morris 29:18

I'R BRIG

Celyn ap Caw 60:3

Cell Callestr, William Edwards 26:20

Cell Meudwy, sef Gweithiau a Bywgraffiad Ellis Owen 4:7; 25:10; 27:10

Cell Prysor, Ioan Glan Prysor 44:19

‘Cell y Grog’, Saunders Lewis 27:5

Cenad hedd 75:11

Cenadon Hedd, Wm. Jones 23:9

Cenedlaetholdeb a Rhyfel, D. Myrddin Lloyd (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Cenere, Grazia Deledda 5:3

Cenhadon hedd II: S R (Iorwerth C Peate), Thomas Rees (R J Jones) Pamffledi Heddychwyr Cymru 75:8

Cenhadon Hedd, George M. Ll. Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Cenhadwr Americanaidd, Y 9:5; 16:2; 20:16; 24:9; 32:20; 52:3; 65:15

Cenhadydd at Blant Cymru 55:4

‘Cenhedloedd a breswyliant ym Mhrydain..., Y’, Dr Richardson 17:2

Cennad 41:19

Cennad Hedd, Y 29:20

      enwau lleoedd 30:6

Cennick, John 45 (46):1*

Cennin 32:10*

Cerbyd Aur: neu Daith y Myfyrdod, Azariah Shadrach 25:15

Cerbyd o Goed Libanus, Azariah Shzadrach 74:15

cerbydau

      Austin 16 22:11*

      Austin 1957 22:11*

cerdyn masnach pum iaith 74:19

Cerdyn Post Cymreig, Y, Robert Davies Roberts 43:15

cerdyn post swyddogol y Swyddfa Post (1875) 53:15*

Cerdd Dafod, John Morris-Jones 10:11

Cerdd Lyfr, Ffoulke Owens 37:16

‘Cerdd newydd yn gosod allan yr hanes am y llofruddiaeth erchyll ym Mhentrefoelas’, baled, Glan Seiont 13:8

‘Cerdd newydd, yn dangos allan gywreinrwydd a manylrwydd Forge Llan Elwy’ 49:5

‘Cerdd person Aber’, baled 13:8

‘Cerdd y gini melyn bach’ 33:10

‘Cerdd yn gosod allan ‘Cwyn y glowr’; 15:13

‘Cerdd yr hen feddwyn’, cerdd 30:10

‘Cerdd yr hen-ŵr o’r coed’ 20:20

cerddi

      concrid 47:17

      siap rhyfedd 34:9

Cerddi Celyddon, D. Phillips 25:15

Cerddi Cymru, David Samuel 6:12; 74:15

Cerddi Edern, John Glyn Davies 45 (46):10

Cerddi Eryri, Carneddog 26:10

Cerddi Gogan, Gilbart 5:2

Cerddi Huw Puw, John Glyn Davies 45 (46):10, 11

Cerddi Olaf, W. H. Reese 15:15

Cerddi Pisgah, T. C. Benjamin 15:11

Cerddi Portinllaen, John Glyn Davies 45 (46):10, 11

Cerddi Robin Goch, John Glyn Davies 45 (46):10, 11

Cerddi Rhydd Cynnar, T. H. Parry-Williams 17:9

Cerddi Rhyfel Cymru, Dewi Mai o Feirion 15:14

Cerddi’r Bugail: cyfrol goffa Hedd Wyn 31:17; 15:14

Cerddi’r Hogiau, W. D. Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Cerddlyfr, Ffoulke Owen 16:16

Cerddor, Y 35:3; 36:14

Cerddor Cenedlaethol 75:2

Cerddor Cymreig, Y gol. Ieuan Gwyllt 1:2; 21:7; 35:3; 60:11

Cerddor Dirwestol, Y, John a Richard Mills 14:8

Cerddor Eglwysig, Y, John a Richard Mills 14:8

Cerddor Newydd, Y 2:8; 50:7; 56/57:19

Cerddor y Cymry 35:3

Cerddor y Tonic Sol-ffa gol. Ieuan Gwyllt 1:2

Cerddor yr Ysgol Sabbothol a’r Band of Hope, Richard Mills 14:8

Cerddorfa Ieuenctid Lerpwl 43:9, 11

Cerddorfa ysgol ramadeg Pwllheli… gyda W. H. J. Jenkins yn y canol 42:3*

Cerddoriaeth Draddodiadol yng Nghymru, Wyn Thomas 20:20

cerddoriaeth ysgrifennu hanes 43:17

Ceredig, Huw 50:14

Ceris y Pwll, Owen Williamson, Dwyran, Môn, 1908 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Cerrig Milltir, Thomas Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Cerrig y Rhyd, Winnie Parry, 1907 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Cerrigydrudion, diwylliant gwerin 9:9–11; 16:8–9

Ceulan y Llyn Du, E. Morgan Humphreys, (Llyfrau Pawb) 74:22

Ceunantog 30:18

Chadwick, Lyn 53:8

Chaliapin, Theodore, baswr 3:11

Challinor, John, Pwllheli, gwerthwr llyfrau 10:15

Chamberlain, Brenda (1912–71) 68:7

Chambers Information 75:2

Chambers, William 63:9, 11

Changes in the Fauna of Wales Within Historic Times, Colin Matheson 11:15

Channel Islands, The, H.D. Inglis 22:15

Chapman, J., ysgythriwr 28:3

Chapter in the History of the Welsh Book of Common Prayer, A 12:8

‘Characteristics of Welsh poetry, The’, Gwynedd 41:13

Chard, Thomas 9:4

‘Charity mistress’ 40:10

Charles o’r Bala 23:11; 35:18, 19; 40:18; 42:16

Charles, Ann 16:1*

Charles, D., Bala 42:11

Charles, David, Caerfyrddin

Charles, David, hynaf (1762–1834) 3:8; 5:4; 17:3; 74:11

      teulu 16:1*

      y darlun ym meddiant Owen Edwards 17:3

      y ddau ddarlun 17:3*

Charles, David, ieuengaf (1803–80) 5:5; 16:1*; 17:3; 51:19

Charles, Elizabeth 16:1*

Charles, Eryl 58:7

Charles, Geoff 47:9

Charles, Jane 16:1*

Charles, Y Parchg Thomas 1:3; 5:4; 22:19; 23:18; 43:10; 61:23

Charles, Thomas Rice 22:19

Charles, W. E., undertaker, Pontnewydd 19:8

‘Charley’s dragoons’, alaw 40:10

‘Charli over the water’, alaw 40:10

Charlton, Llew, Caergybi 31:13

Chatlin, James, argraffydd 3:15

Chatterton, Thomas (Bachgen Bryste; 1752–70) 27:9

Chaucer Press 34:2

Check to Enthusiasm, or an Answer to John Philadelphus, An, Mr Sophronikus 9:2

Cheetham, Mr, Abersoch 14:9

Chester Chronicle 20:17; 23:10; 45 (46): 18

Chester Courant 13:2; 27:18

I'R BRIG

Cheyne, George (1671–1743) 13:14

Chidlaw, Y Parchg B. W., 24:9

Children of Don, The, Owen Rhoscomyl 59:1

China, Chinaeg a Chineaid, W. Hopkyn Rees 19:7

Chippendale, Thomas 32:3

Chiswell, Richard 11:4

‘Cholera, Y’, William Slyman 7:7

Chorley, Henry F. 53:12

Chosen Essays, Edward Thomas (Gwasg Gregynog) 3:4

Christian and War, Mervyn Ll. Turner 75:8

Christian Soldier’s Penny Bible, The 6:14

Christian Verity Stated, The, Walter Chamberlain 24:9

Christian Witness 41:15

Christion Cyffredin, Y, Dr Wells 3:13

Christmas Book, The, D. B. Wyndham Lewis a C. C. Heseltine 44:7

Christmas Carol, A, Charles Dickens 2:4

Chronicle, The 34:18; 68:7

Chronologia, Johann Funk 42:9

Chronologia Sacra, James Ussher 42:7

‘Church of the Pilgrim Fathers in Southwark, The’, John Waddington 50:18

Church Plate of the Diocese of Bangor, E. Alfred Jones 32:18

Churchill, Mrs, Garthmyl 48:15

Churchill, Charles 2:4

Churchyard Thomas. The Worthiness of Wales 32:16

Cicero’s Brutus, Edward Jones 11:10

cig eidion

      dull Albanaidd o dorri 40:7*

      dull Seisnig o dorri 40:7*

‘Cil y fwyalch’ 40:10

Cilmyn Droed-ddu 24:7

Cissek, Karl 53:8

cist derw, Cymdeithas Gymroaidd Pwllheli 56/57:19*

Citroen Big 15 7:15*

Citroen Car Club 24:15

Citroen Light 15 7:15

Citroen Light 12 Coupe 24:14*

Citroen Onze Légčre, Swistir 24:14*

Citroen Traction Avant 7:15

Ciwrad yn y Pair, Y, D. Mathew Williams 36:9

Claerdillon, Seamus 73:9*

Claf Diglefyd, Y, Moliere 56/57:30

Clarendon Press 1:6

Clark, Mr, Stoke-on-Trent 50:4

Clarke, Dr Tertius 16:2

Clarke, Catherine 6:7

Clarke, Isaac, Rhuthun 6:7; 32:5; 33:5; 63:15

Clas-ar-wy 50:6

Clash, R., bookbinder, Carmarthen 3:11

Claudius 8,8 32:19

Clawdd Terfyn, Dewi Williams 16:15; 37:5; 38:9

Clayton, Mrs 61:21

‘Cleanse my heart’, Edgar H. Hughson 56/57:29

Cleaton, Edmund, Llanidloes, blaenor 54:7

Clebran 4:16

      cylchrediad 13:3

Clecs y Cwm a’r Dref 4:16

      cylchrediad 13:3

Cleddyf heddwch, cerdyn post 60:2

Clee, W. D., arweinydd y Côr Mawr 11:5

Cleirwy 50:6

Clerke, Charles 35:13

Cleveland and Durham Welsh National Society 75:6

Cligieth, C’nebrwng ac Angladd, Catrin Stevens 73:19

‘Cload allan yn neheudir Cymru, Y’ 15:13

Clock and Watchmakers in Wales, Iorwerth C. Peate 60:10

‘Cloch y Llan’, Ifan Ifans 59:3

clochyddion 73:19, 21

Clorian y Bardd, Gwilym Mai 69:6

Clorianydd, Y 1:8; 9:15; 20:17; 31:13; 34:15; 43:7; 49:9; 66:2

Clough, Alfred B., Rhydychen 59:11

Clough, Mason a Price 3:8

Clough, Syr Richard, Dinbych 3:8; 7:1

Clough, Roger, person Corwen 59:11

Clustnodydd neu Logell Lyfr y Bugail, Hugh Ellis 27:7

Clustnodydd, neu Gydymaith y Bugail, Y, John Roberts 27:7

Clwb Awen a Chân 18:15

Clwb Cyfeillgar Llywelyn 16:14

Clwb Llyfrau Cymraeg 45:5

Clwb Llyfrau Cymraeg o 1946 + 26:17

Clwb Llyfrau Cymreig (1937–52) 26:17

Clwb y Daeargi Cymreig 24:3; 36:5

Clwb y Garreg Wen, Porthmadog 32:12

Clwydfardd gw. Griffith, David (Clwydfardd)

Clwydwenfro gw. James, John Lloyd (Clwydwenfro)

Clwyf a’r Feddyginiaeth, Y 23:9

clybiau ceir 67:9

Clych Adgof. Penodau yn Hanes fy Addysg gan Owen Edwards (Llyfrau ab Owen) 2:12

Clych atgof, O. M. Edwards (Gwasg Gregynog) 3:4

‘Clychau Aberdyfi’, Bessie Jones, record 1:10

‘Clychau Walton’, W. G. Hardman 61:21

‘Clywch gri y glowr tlawd’ 15:13

‘Clywch y floedd fechgyn’ 15:12

I'R BRIG

Cnoi Cil [colofn Iorwerth Jones] 47:4

Cnoi Cil, Gwenallt 27:4

cnoi tybaco 56/57:20; 61:14–15; 73:21

Coaches and Coachmen of Lleyn, Eddie Kenrick 21:9; 22:3

Coaching Days and Coaching Ways, Tristram 24:7

‘Cob Malltraeth’ 42:17

‘Coch Bach’, Gwilym Deudraeth 61:19

Coch Bach y Bala, Ernest Jones 61:19

Cocker, Harris & Finn 2:9

Cocos Detholiad o Farddoniaeth y Bardd Cocos 11:5

cocos fardd y de 30:13

Codex Juliana 512 OC 44:9

Codex Sinaiticus 5:10

Codi’r Clawdd, David Derwenydd Morgan 69:1

Codi’r ffôn, rhaglen radio 25:5

Coed Cymerau National Nature Reserve 16:5

Coed Sarnau 11:13

Coed Tân a Storiau Eraill (Llyfrau’r Dryw) 75:10, 24

coedwigaeth 7:2

Coedydd Aber National Nature Reserve Nature Trail 11:13

Coedydd Maentwrog National Nature Reserve 16:5

Coel, Y 44:19

Coelcerth Rhyddid … croeso i’r tri 27:4

Coelcerth Rhyddid, Saunders Lewis 3:12

Coelion Cymru, Evan Isaac 25:5; 26:17

Cof-golofn Trugaredd, Richard Parry 25:15

Cofiaeth Thomas Charles 59:17

cofiannau 6:13

Cofiant a Barddoniaeth Ben Bowen 5:12

Cofiant a Chasgliad o Weithiau Barddonol y Parch Robert Owen, Llundain, G. Parry 59:20

Cofiant a Chasgliad y Parch Robert Owen Llundain, Griffith Parry 30:5

Cofiant a Phigion o Bregethau y Parch. Michael Roberts, Pwllheli, John Jones 10:15

Cofiant a Phregethau y Diweddar Barchedig William Roberts, D.D., Utica, E. C. Evans 59:20

Cofiant Alderman Evans, Caernarfon, Owen Jones 25:19

Cofiant Ann Griffiths 6:13

Cofiant Bywyd a Marwolaeth y Diweddar Barch John Davies, W. Rowllands 27:13

Cofiant Capten Hughes, John Jones 44:11

‘Cofiant Cymraeg, Y’, Saunders Lewis 6:13

Cofiant Dafi Dafis, Rhydcymerau, James Morris 6:13

Cofiant Henry Rees 54:6

Cofiant Humphrey Gwalchmai 9:3

Cofiant John Jones 4:7

Cofiant John Jones, Talsarn, Hugh Hughes 6:13; 10:14–15

Cofiant John Jones, Talysarn, Owen Thomas 44:13; 54:6; 60:17

‘Cofiant Michael Roberts’ 4:7

Cofiant Miss Mary Davies, Camddwr, Llanarmon yn Iâl, John Dafis 5:7

Cofiant Mrs. Fanny Jones 4:7

Cofiant neu ychydig o hanes bywyd a marwolaeth Robert Roberts … o Glynnog, Michael Roberts 10:14

Cofiant O. M. Edwards 20:13

Cofiant Owen Owens Cors-y-wlad, Henry Hughes 26:10

Cofiant Richard Humphreys y Dyffryn, Griffith Williams 25:13

Cofiant Richard Morris, Dafydd Wyn Wiliam 74:17

Cofiant y Diweddar Barch. W. Morgan, D.D., Caergybi, W. Price 3:6; 23:15

Cofiant y Diweddar Barchedig David Davis, Abertawy 6:13

‘Cofiant y Parch Griffith Jones, Tregarth’ 48:11

Cofiant y Parch J. Rhys Morgan DD (Lleurwg), Thomas Morgan 53:4

Cofiant y Parch Nathaniel Thomas, Caerdydd, Thomas Morgan 53:4

Cofiant y Parch S. Edwards, Machynlleth, W. D. Edwards 10:15

Cofiant y Parch W. Roberts, Amlwch, Hugh Jones 3:6; 21:13

Cofiant y Parch Henry Morgan, Dolgellau, E. Parry 44:19

Cofiant yn Nghyda Phigion o Bregethau y Diweddar Barch. R. Ellis, Brithdir, Thomas J. Ellis 44:19

Cofiant, Pregethau, a Ffraethebion y Parch Griffith Jones, Tregarth 48:11

‘Cofio athrawes’ [Annie Myfanwy Williams], Derwyn Jones 73:24

Cofio Cantorion: The Welsh Imperial singers, Alun Trevor 42:19

Cofio Ddoe, D. Perry Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:24

Cofio Rhai Pethe a Phethe Eraill, D. Tecwyn Lloyd 36:7

Cofio Tecwyn 75:9

Cofion Cymru 15:15; 21:16; 45:5 [clawr rhif 1] *; 49:15

Cof-nodau o Bregeth: sef Llwyddiant Wrth Orsedd Gras, D. L. Rowlands 27:13

‘Cofnodion bywgraffyddol am Mr John G. Davies, mab y Parch J. Davies (Siôn Gymro)’, John Ll. James 75:11

‘Cofnodion o’m dyddlyfr Americanaidd’, John Davies 49:3

Coffadwriaeth y Cyfiawn, sef Cofiant y diweddar Parch D. Stephenson, W. Jenkins a E. Evans 36:3

Coffin, Syr Isaac 75:19; 35:5

Coginiaeth, trefniadaeth deuluaidd cyfaddas i anghenion gwragedd gweithwyr Cymru [wyneb-ddalen] 61:4*

Cole, Syr Henry 3:10; 18:1

Coleg Dewi Sant, Llanbedr 2:3

Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth casgliad 41:9

Coleg y Bala, llyfrgell 26:5

Coles, William, Castell Nedd 61:8

Colgate, Samuel 65:15

Colgate, William 65:15

Collectanea, Morgan Williams 20:18

Collecting Lustreware, Geoffrey A. Godden 63:9

‘Collecting Welsh Books’, J. H. Davies 25:7

Collection of British Authors 1:8

‘Collection of plants gathered in Anglesey, A’, William Morris 4:13; 20:12

Collection of the Folklores and Legends of North Wales, The, Elias Owen 25:5

Collection of Welch Travels and Memoirs of Wales, A, John Torbuck 29:7; 32:16

Collection of Welsh Airs, A, Bardd Alaw 20:14

Collection of Welsh Travels and Memoirs of Wales, A, J(ohn) T(orbuck) 33:2

Collection of Welsh, English and Scotch Airs, A, John Parry 4:3; 17:8; 20:14

Collector’s Encyclopedia of Gaudy Dutch and Gaudy Welsh, John A. Schuman 60:4

Collett, C. B., prif beiriannydd y G.W.R. 11:8

Collins, H., ysgolfeistr 17:15

Collins, Lewis 74:24

Collins, Michael 60:14

Collins, William, argraffydd 42:20

Collins-Spurrell Welsh Dictionary 42:20

I'R BRIG

‘Colofn Cymry’r Dyffryn’, Amanwy 34:18

Colofn Goffadwriaethol, R. M. Williamson 19:15

Colofnau’r Ddraig 1926–76, gol. Tegwyn Jones 27:4

Colomen Columbia 52:3

Columbia, cwmni 12:4

Columbus, mynwent Bethel 42:9*

Colwell, bookbinder, Brecon 3:11

Coll Gwynfa, I. D. Ffraid 38:5

Coll Gwynfa, William Owen Pughe 33:2

Collwyn gw. Morgan, William (Collwyn)

Come home Charlie and face them, ffilm 74:24

Comed Fawr, Y, R. I. Jones 7:7

Comical Adventures of Twm Shon Catty, The 9:3

comics 13:5

Commbe-Tennant, Mrs ‘Mam o Nedd’ 53:11

Commentarioli Britannicae Descriptionis Fragmentvm, Humfrey Lhuyd 9:4; [copi Syr Mark Masterman Sykes/Edward Twopenny] 36:7

Commentary on the Holy Bible, A, Thomas Cooke 40:15

Common Christian, A, Dr Wells 3:13

Common-Places of Music, The, John Curwen 1:2; 8:7

Compendium Florae Britannica Smith, cyf. John Williams 39:5

Complete Herbal, Nicholas Culpeper 56/57:9

Complete History of the Case of the Welsh Fasting-girl, A, Robert Fowler [tudalen deitl] 51:3*

Comus, John Milton 3:4; (Gwasg Gregynog) 22:2

‘Conceit Evan Glan Teifi’, alaw 40:10

Concise Old Irish Reader, Julius Pokorny [copi Henry Lewis] 32:20

Confessions of Jean Jacques Rousseau 24:7

Conjectures on Original Composition, Edward Young 38:5

Connery, Sean 74:9, 24

Conrad, Paddy 74:24

‘Consęt William Owen Pencraig’, alaw, William Owen 7:14

Consolations in Travel, or the Last Days of a Philosopher, Humphrey Davy 73:17

Constitution of Man, George Combe 45:10

Contribution of Welshmen to Music, J. L. Davies 69:2

Conversations on Optics, Jane Marcet cyf. Evan Meredith 39:5

Conway Pageant, The 15:15

Cook, Mr., ‘dancing master’ 36:2

Cook, Capten James 35:13; 47:7

Cook, John 65:4

Cooke, Jay & Co. 34:3

‘Cookham Manor’, peiriant ager 11:8

Cook’s guide to Paris (1897) 7:10

Coombs, Charles William 63:9

Cope, John George, crynwr 64:6

Copeland, William 12:14

Coplestone, Frederick 20:17; 45 (46): 18, 19; 48:14

Coppard, T. 32:20

Côr Bwlchgwyn 44:15

Côr Corwen a’r cylch 44:15

Côr Cymysg Dyffryn Ceiriog 14:5

Côr Ifander 50:7

Côr Mawr Ystalyfera, Islwyn Williams 11:5

Côr Meibion Brenhinol y Moelwyn 43:5

Côr meibion Cymreig Chicago 50:8

Côr Meibion Dyffryn Ceiriog 14:5

Côr Meibion y Glyn 14:5

Côr Merthyr 35:7

Côr Nantyffyllon 44:15

Côr Nelson 44:15

Côr Rhydaman 44:15

Côr Tredegar 44:15

Cor y Cyrtie gw. Jones, Owen (Cor y Cyrtie)

Côr y Rhymni 35:7

Côr Ystradgynlais 50:7

corachod, llyfryddiaeth 30:13

      gw. hefyd corrach

coralau Bach 17:5

Corfan gw. Williams, Hugh (Corfan)

Corfanydd gw. Williams, R. H. (Corfanydd)

Corgi, ceir 67:11, 13

Corgi Classics, model o fan y Cambrian News 67:13*

‘Corn Hirlas a’r Flodeuged, Y’, cerdyn post 60:2

Corn is green, ffilm 74:24

Cornell, Ezra 16:2

Cornwall, George, Aberdeen, gwasg 1:6

Coroni Heddwch, T. Gwynn Jones 3:12

Coroni’r bardd, cerdyn post 60:2

Corps history books 21:5

Corph y Gainc, Dafydd Ddu Eryri 45:9

corrach, llun 41:1*

      gw. hefyd corachod

Corrie, George Elwes (1793–1885) 3:2

Cors Tregaron National Nature Reserve 16:5

Cory, John, Arglwydd Tredegar 9:18

Cosbedigaeth Dragwyddol Mewn Goleuni Arall, W. Price 23:15

Coslet, R., Pont-y-pridd 8:4

Coslett, Euryl 67:16

Coster, Laurensz Jansz 7:16

Costume of the original inhabitants of the British Islands, etc., 24:7

Cotton, Hester 59:11

Country Life 24:16

Country Parson, The, Barnabas Oley 51:14

County Echo 14:10

County of Cardigan 38:15

‘County of Dorset’, peiriant ager 11:8

Couper, Barnbara a Richard Burton 74:8*

Courier Press Holdings 34:18

Coutts, Burdett 6:1, 9

Coutts, Thomas 6:1

Cowbridge Book Club 55:6

Cowell, Edward Byles (1826–1903) 3:2

Cowlyd, John 2:3

‘Cowper, Y’ 15:8

‘Cowper mwyn, Y’ 40:10

Cox, John 74:15

Cox, John, Aberystwyth, argraffydd 25:17

Cox, William, llyfrwerthwr 74:15

I'R BRIG

Coyle, Richard 74:24

Craig, Wendy 74:24

Craig-y-gwynt 33:17

Cranogwen gw. Rees, Sarah Jane 6:5; 16:11

Cras, Charles, bardd 33:16

Crawshay, William 3:8

‘Creadur, Y’, Harri Gwyn 47:9

Creation, Haydn 75:2

Creation of the World … written in Cornish gol. David Gilbert (copi William Sancroft Holmes] 32:20

Credadyn Iachusol, Y, Hugh Jones 32:16

Credoau y Byd 31:15

Crefydd a Chymdeithas, D. Emrys Evans (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Crefydd Heddiw ac Yfory, Martin Lloyd Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:10, 24

Crefydd yr Oesoedd Tywyll, W. Roberts (Nefydd) 25:5; 36:19

Cre-fydd gw. Griffiths, Mrs A. E. (Cre-fydd)

Cre-fydd’s Family Fare; the Young Housewife’s Daily Assistant 65:17*

Crefft y Stori Fer, Kate Roberts ac eraill (Clwb Llyfrau Cymreig) 27:5; 26:17

Crefftau a Diwydiant Dyffryn Nantlle, Gwynfryn Richards 30:19

crefftwyr 21:11*

‘Creigiau’r Bleiddiau’, (llun olew), Davies, John 9:10–11*; 52:5

Creu, Y 41:19

Creuddynfab gw. Williams, William (Creuddynfab)

‘Cri y glowr’, Ben Bowen 15:13

Criafol, D. Jones a Gwilly Davies 3:12

Cribin Caer 66:7

Crickmore, H. 10:9

‘Crimson velvet’, alaw 40:10

Crisis of Wales, The, Saunders Lewis cyf. R. O. F. Wynne 27:4

Crist a Gwleidyddiaeth, Hywel D. Lewis (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Crist a’i Barabbas?, Daniel Evans 23:9

‘Crist yn cyfodi yr awr hon’, emyn, Robert Vaughan 13:11

Cristion gw. Hughes, Hugh (Cristion) 5:5

Cristion a Rhyfel, Y, Rhys J. Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Cristion mewn Cyflawn Arfogaeth, Y, William Gurnal 4:12; 20:16

Crochan Aur, Y, R. D. Thomas 61:7

‘Crochan Berw, Craig yr Imbill, Pwllheli’, cerdyn post 28:7

Crochendy De Cymru (S Wales Pottery) 63:9

Crochendy De Cymru, Llanelli 60:4

Crochendy Glamorgan 7:3

Crochendy Powell 9:13*

Crochendy’r Cambrian 60:4

crochenwaith 8:5; 16:12–13; 17:11

      crochenwaith Powell 9:13*

      llestri celfydd 9:13

      llestri gwledig ‘rustic ware’ 9:12, 13

      llestri Maen Muchudd 9:13

      llestri slip 9:12, 13

      sgraffito 9:12

crochenwaith Bwcle 9:12

Crochenwaith Gelfydd Gogledd Cymru 9:13

crochenwaith Powell 9:13*

crochenwaith Ynysmeudwy (1) 71:9, 15; 72:10–11

Croes nawdd tywysogion Gwynedd a Chymru 64:3*, 20

Croesoswallt 26:11

      ysgolion 24:20

Croft, William (1678–1727) 21:7

Croker, Thomas Crofton 53:13

Cromwel o Went gw. Jones, Y Parchg Hugh (Cromwel o Went)

Cronicl, Y 44:19

      cylchrediad 11:3

Cronicl bach 39:15

Cronicl Cymru 37:13; 40:18; 51:17

Cronicl Wythnosol, Y 45:16; 51:17

Cronicl y Cymdeithasau Crefyddol 44:19

Cronicl y Cymdeithasau Crefyddol am y Flwyddyn 1851 dan olygyddiaeth Samuel Roberts (copi Thomas Morgans, Prestatyn) 27:20

Cronicl yr Oes 36:17; 39:15; 51:16

Cronicl yr Ysgol Sabbothol 54:6

Croniclau, Froissart 4:12

Crosland, Anthony 53:8

Crossley, Ada 40:3

Crow, Frank, Bank St., Wrecsam 2:2

Crowe, Frank, Gwrecsam, llyfrwerthwr 26:20

Crowley, Robert 9:4

Crown Studio, Aberdâr 24:17

Crowning of Peace, The, J. O. Francis 3:12; 15:15

Crowther, Mrs H. 22:15

Croxton, bancwyr 3:8

Crudge, E. R., Tregaron a Phontrhydygroes 55:11

Cruger, John a George 52:20

Crugwyson gw. Davies, Y Parchg T. R.

‘Crugybar’, emyn-dôn 20:2

Crwban y coleg 70:2

‘Crwth a thelyn’ llawysgrif 7:10

Crwth Dyffryn Clettwr, Rees Jones 25:15

‘Crwydriad, Y’, Tom Price 35:7

Crwydro Bro Morgannwg, Aneirin Talfan Davies 10:4

[Crwydro Cwm Tawe a Gwyr], Aneirin Talfan Davies cyfrol arfaethedig 24:10

Crwydro Maesyfed, Ffransis G. Payne 14:5

Crwydro Sir Faesyfed, Ffransis Payne 50:6

Crwydro’r cyfandir, Ambrose Bebb 4:8; 8:12

Crwys 44:15; 75:9

Cry God for Glendower 29:17

‘Crydd, Y’, Ifan Ifans 59:3

Crynhoad, Y 14:15; 16:14; 47:4

Crynhoad o Holl elfennau, neu gyntefigion y Gymraeg, William Jones 6:2

Crynhoad o Hymnau, Pedr Fardd 23:13; 26:18, 19; 27:18; 28:18

Crynhodeb o Ddeddf Rheoleiddio Cloddfeydd Glo, cyf. John Morris-Jones 10:11

Crynodab or Diarhebion Sathredig, William Salesbury 9:4

Crynodeb o Addysg Gristionogawl 39:9

Crynodeb o Addysg Gristionogol, Dafydd Jones 27:16

Crynodeb o Emynau Newyddion; o Waith Gwahanol Brydyddion 10:7

Crynodeb o Glefydau Ceffylau, Buchod, Lloi, yn Ghyd â Defaid a Moch, F. B. Taylor 7:7

Crynodeb o hanes dechreuad a chynnydd y Trefnyddion Calfinaidd Cymreig yn Llynlleifiad 27:19

Crynodeb o Hanes y Gymdeithasfa a Gynnaliwyd yn y Bala… 1820, Pedr Fardd 27:18

Crynodeb y Salmau Canu, Griffith Jones 33:2

Crynwyr 3:14–15; 4:14–15, 10; 70:5; 71:5

Crystal Cave, The, Mary Stewart 29:17

I'R BRIG

Culhwch ac Olwen 50:3

Culpepper, Nicolas 13:14

Cunliffe, Syr Robert 17:2

Cunllo, Rhydlewis 8:4

Curious Myths of the Middle Ages, S. Baring-Gould 56/57:30

‘Curse of the Bertrams, The’, Saunders Lewis 27:5

Curthose, Robert (Dug Normandi) 33:1

      bedd yn Eglwys Caerloyw 33:1*

Curthose, Robert, Iarll Normandi 45 (46): 16

Curtis, Tony 74:9, 24

Curtis, William (1746–99) 56/57:22, 23, 24

Curt-Jugens 74:9, 24

Curvis, Brian 59:18

‘Custom house, The’, Huw Williams 45 (46):20

Customs and Traditions of the Welsh, The, Trefor Owen 56/57:10

Cuthbert, M. 13:2

Cwestiynau ar Lyfr yr Actau, W. Price 23:15

Cwestiynau Ddoe a Heddiw, E. Ffestin Williams 45 (46): 17

Cwilsyn Gwyn, Y gw. Jones, John Evans (Y Cwilsyn Gwyn)

Cwlwm, cylchrediad 13:3

‘Cwlwm y Coed’, plât allan o Botanical Magazine 56/57:22*

Cwlwm y Dialydd, G. E. Breeze (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Cwm Cadian Forest Walks, Dyfi 11:13

Cwm Eithin, H. Evans 2:2; 25:5

Cwm Hyfryd, Enriqueta Florencia Davies de Johnson 71:17*

Cwm Hyfryd plant Cymreig 71:15*

‘Cwm Llewelyn’ 74:1

Cwm mawr carreg 48:20*

Cwmdeuddwr 14:5

‘Cwmgiedd’, tôn, Daniel Protheroe 50:8

Cwmni Ballantyne a Hanson, Caeredin 28:11

Cwmni Clydach Thomas 50:14

Cwmni cyhoeddi addysgol, Caerdydd 12:13

Cwmni cyhoeddi Gwynn 56/57:19

Cwmni Dan Matthews 50:14

Cwmni Drama Cwmaman 50:14

Cwmni Drama Llanberis 41:10

Cwmni Drama’r Gwter Fawr 50:14

Cwmni Gwauncaegurwen 50:14

Cwmni Gwernydd Morgan 50:14

Cwmni Llyfrau Cymraeg, Y 58:4

Cwmni Opera Cymreig 11:16

Cwmni Opera Cymru 67:16

Cwmni Rhys Evans 50:14

Cwmni y wasg genedlaethol Gymreig 20:17

Cwmni’r Cawdor 50:14

Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig 42:17

Cwmni’r Cyhoeddwyr Cymreig (Swyddfa’r Cymru), Caernarfon 1:12; 2:12; 4:2; 5:2

Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig 15:3

Cwmni’r wasg newyddiadurol genedlaethol Gymreig 29:20

Cwmrheidol Nature Trail 11:13

Cwmwl, Y 67:4

cŵn, detholiad o gyhoeddiadau yn ymwneud â 52:1*

‘Cwndid Gŵyl Nadolig’ 22:18

Cwnhingar Crab 24:3

Cwnhingar Don, ci 24:3; 36:5

Cwningen fach, J. Ellis Williams 45:18

cwpan a phlât aur, 1507–8, Coleg Corff Crist Rhydchen, allan o English Gold Plate, E. Alfred Jones 32:18*

cwpan ‘Cytundeb Heddwch 1919’ 18:2*

cwpan gabinet Abertawe 6:9*

cwpan gabinet o Nantgarw 6:9*

Cwr y Llen, Gwilym Owen 41:18

Cwrdd Fi wrth y Ffynnon, Philip Paul Bliss 23:15

‘Cwrs y Byd’, Saunders Lewis 27:5

Cwter Wil y Boots 40:5

‘Cwymp Jericho’, Emrys 32:11

‘Cwyn mam y ’nghyfraith’ 42:17

‘Cwyn y bardd’, Pedr Fardd 23:13

‘Cwyn y fam dros ei phlentyn’, Thomas Lloyd Jones (Gwenffrwd) 73:7

Cwyn y gath, cerdd 30:10

‘Cwyn y glowr tlawd yn nghanol trallod’ 15:13

Cwyn yn Erbyn Gorthrymder, Thomas Roberts 22:7

‘Cwynfan Brydain’ 20:20

‘Cwynfan Prydain’ 20:20

‘Cwynfawn y gweithiwr’, gan hen lowr profiadol 15:13

‘Cwynion Cymreig a meddyginiaethau Gwyddelig’, D. Lloyd George 4:6

Cybi 28:9

Cybydd, Y, Moliere tros. Ifor L. Evans (Cyfres y Werin) 12:13

‘Cybydd-dod ac Oferedd’, Twm o’r Nant 2:2

Cyd-Gordiad Egwyddorawl o’r Scrythurau, Abel Morgan 59:15

Cyd Gordiad neu Dremiad ar y T’stament Newydd… Dafydd Lewis 39:19

Cydberthynas y gwledydd wedi’r cyfamodau heddwch, E. H. Carr (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Cydberthynas y Gwledydd, E. H. Carr cyf. Stephen J. Williams 13:6

‘Cydganwn foliant rhwydd’, Gwilym Hiraethog 54:12

‘Cyduned nef a llawr’, Isaac Clarke 6:7

Cydwybod y Cyfaill Gorau ar y Ddaear, cyf. Theophilus Evans 3:13

Cydymaith, Y 68:4

Cydymaith cantorion 75:2

Cydymaith Diddan, Dafydd Jones 27:16

Cydymaith Dyddanus, sef Byr Hanesion Hynod 4:7; 59:17*

‘Cydymaith i blentyn, neu risiau rhwydd i lythrennu, silliadau, a darllen yr iaith Gymraeg’,

Gwilym Tawe gw. Morris, William (Gwilym Tawe)

‘Cydymaith i’r Awen’ 71:15*

Cydymaith i’r Hwsmon Hugh Jones, Maesglasau, Henry Lewis (Llyfrau Deunaw) 75:8

Cydymaith i’r Ysgrythurau, John Hughes 54:4

Cydymaith Mamau a Mammaethod a Chyfaill Plant, Dr Buchan 7:7

Cydymaith Mewn Cystudd, Peter Williams 38:2

Cydymaith y bugail, Lewis Jones 27:7

Cydymaith yr Eglwyswr yn Ymweld â’r Claf, E. Jones (copi Robin Gwyndaf) 51:8

Cydymaith yr ysgol sabothol 26:13; 56/57:34, 35*

Cydymaith yr Ysgol Sabothol (1884–5) 10:15

Cydymaith yr Ysgrythur 54:7

‘Cydymddyddan’, Thomas Levi 58:18

Cyfaill, Y 9:5; 59:20

Cyfaill Americanaidd, Y 33:13

Cyfaill Eglwysig, Y 2:3; 69:6

Cyfaill Hyfforddus (1828) 28:16

Cyfaill i’r Cantorion 60:11

Cyfaill Mewn Llogell, John Williams (Siôn Singer) 2:6; 3:2; 18:14

Cyfaill o’r Cwm, Evan Evans 59:3*

Cyfaill o’r Hen Wlad, Y 11:7; 20:16; 52:3

Cyfaill o’r Hen Wlad yn America 52:8

Cyfaill Tymhorol 17:12

Cyfaill y Cymro 22:19

Cyfaill y Cywrain, neu Ystorfa o Wybodaeth Gelfyddydawl, William Hughes 28:16

Cyfaill y Gweithiwr 8:13

Cyfaill y Plant 44:19

Cyfaill y Werin 75:11

Cyfaill yr Aelwyd 35:3

I'R BRIG

Cyfalaf a Llafur, C. Edward Roberts 44:19

Cyfamod a Rheolau Eglwysig…, Lewis Davies 42:3

‘Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw’, Edward Jones 54:11

Cyfannu’r Rhwyg, Brynley F. Roberts 74:15

Cyfansoddiad Dyn, George Coombe 5:12

Cyfansoddiad Buddugol Eisteddfod Llanbedr (1860) 8:4

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau 2:2; 13:10

Cyfansoddiadau barddonol, Ioan Glan Menai 10:16

Cyfansoddiadau buddugol [Carmel, Treherbert] 8:4

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Castellnewydd Emlyn 8:4

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Cymreigyddion Bethesda Dydd Gŵyl Ddewi (1864) 36:11

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Gadeiriol Môn… (1869) 21:13

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Gadeiriol Sarn Meillteyrn (1884) 8:4

Cyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Genedlaethol Freiniol Pwllheli, gol. H. D. Williams 10:15

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli (1875) 56/57:34

Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Ystalyfera 8:4

Cyfansoddiadau Cystadleuaeth Llenyddol Dolyddelan (1859) 27:10

Cyfansoddiadau Gwobrwyol (Cymdeithas Llenyddol Aberhosan) 8:4

Cyfarwyddiad i Fesurwyr 7:2

Cyfarwyddiadau ac Annogaethau i Chwilio yr Ysgrythurau Sanctaidd, Timothy Davis 40:15

Cyfarwyddwr 26:13

Cyfarwyddwr Meddygol Teuluaidd, Y 13:15

Cyfarwyddwr Priodas, William Williams 4:10

Cyfarwyddwr y Bugail, sef Casgliad o Ffroen, Haiarn, Pyg a Chlustnodau Defaid o Amgylch Ogylch y Mynydd Du, yn Siroedd Caerfyrddin, Brycheiniog a Mogrannwg, John Jones a J. Llewelyn Evans 27:7

Cyfarwyddwr y Bugail: Y Mynydd Du, Howell Lewis 27:7

‘Cyfarwyddyd gorau i Gymro i ddysgu yr iaith Saesneg, Y’, Gweirydd ap Rhys 67:3

Cyfarwyddyd Profedig i Bob Perchen Anifeiliaid, Y, (1816, 1837, 1849, 1851) John Edwards 20:16; 26:10; 59:17

Cyfarwyddydd yr Ieuengctyd, W. Jones 24:19

Cyfawnhad Trwy Ffydd, George Lewis 23:9

Cyfeiliornadau y Grefydd Babaidd, Henry Wilcox 23:9

Cyfeillach llyfr, darlith, Morris Parry 66:7

Cyfeirlyfr Casnewydd (1896) 64:6*

Cyfiawnhad Pechadur, John Elias 54:7

Cyfiawnhad Trwy Ffydd, Jabez Bunting 27:13

cyfieithwyr 39:5

cyflafan Dydd Sant Ffolant 64:10*

‘Cyflafan Morfa Rhuddlan’, Ieuan Glan Geirionydd 2:3

Cyflafan y Plas, Sion Germin, (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Cyflwr gweithwyr’, Trefor Edwards 53:8

Cyflwyno’r flodeuged i’r archdderwydd, cerdyn post 60:2

Cyfnod 51:19

Cyfoeth a Tlodi 26:5

Cyfoeth i’r Cymro, Peter Williams 38:2

Cyfoeth i’r Cymru [copi Robert Davies, Nantglyn] 7:11

Cyfraith Hywel 50:3

      adar 11:14

Cyfreithiau Hywel Dda 26:20; 55:3

Cyfreithiau Hywel Dda ac Eraill, Moses Williams 32:16

Cyfreithiau Plwyf, Edward Jones 9:14; 11:10

Cyfreithieu Hywel Dda ac Eraill, William Wootton 58:4

Cyfres Chwedl a Chân 1:11

Cyfres Ddwyieithog Gŵyl Ddewi 10:5

Cyfres Eifionydd 63:7

Cyfres felen 5:16

Cyfres goch 5:16

Cyfres Gŵyl Ddewi 10:5; 26:7

Cyfres las 5:16

Cyfres Llŷn 63:7

Cyfres Maglona 48:20; 55:12

Cyfres Peter Stockam Associates 55:3

Cyfres Pobun 2:2

‘Cyfres Welsh Songs’, cardiau post 55:12

Cyfres y Brifysgol a’r Werin 14:7; 26:7

      rhestr 13:6; 24:10

Cyfres y Ceinion 34:18

Cyfres y Clasuron 27:5

Cyfres y Cofion 15:15

Cyfres y Fil 1:6; 31:5; 32:5; 58:24

      rhestr 1–37 1:12

      rhestr 42:15

Cyfres y Fil, rhestr 1901–16, poster 68:9*

Cyfres y Goleuni 54:2, 6

Cyfres y Werin 12:13; 27:5

Cyfres y Werin (Ifor Leslie Evans) 12:13

Cyfres yr Academi 56/57:30

Cyfres yr Enfys 31:17

‘Cyfri’r geifr’ 42:17

Cyfrif Cywiraf o’r Pechod-gwreiddiol, Y 3:13

Cyfrif o dderbyniadau a thaliadau tuag at adeiladu capel Penmount 56/57:33

Cyfrifiaduron yn y Cartref a’r Gymdeithas 41:19

Cyfrifydd Parod, Owen Thomas 25:19

Cyfrifydd Parod, Roger Mostyn 3:6

Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain, Iolo Morganwg (copi Ieuan Gwynedd) 8:4

Cyfrinach y Bedyddwyr 36:19

Cyfrinach y Dwyrain gan y Parch. D. Cunllo Davies (Llyfrau ab Owen) 2:12

Cyfrinach y Môr, Eddie Parry 50:14

Cyfrinach yr Aelwyd (Cyfres y Ceinion) 34:18

Cyfrinach yr Aelwyd, Gwilym Hiraethog 54:12

Cyfrinach yr Ogof, T. Glyndwr Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Cyfrinachau Natur, O. E. Roberts 41:18

Cyfrol Goffa a Rhaglen Swyddogol Undeb Bedyddwyr Cymru (1908) 28:17

Cyfrol Goffa Diwygiad 1904/5 6:16

Cyfrol Goffa Llyfni Huws 20:5

Cyfundeb Dirwestol Gogledd Cymru 10:10

Cyff Beuno 28:2

Cyff Beuno, sef Awdl ar Adgywiriad Eglwys Clynnog, Eben Fardd 27:10

I'R BRIG

cyngerdd mawreddog yn ardal Gemeente, Gwlad Belg, 1945, poster 67:15*

Cynghor i’r merched… (baled) 37:2

Cynghrair Deddfau yr yd yng Nghymru 10:10

Cynghrair Tirol 4:6

Cyngor Gamaliel, John Bunyan 27:13

Cyngor i’r Cynmry, mewn Deuddeg o Bennodau, Morris ap Robert 27:13

Cyngor Llyfrau Cymraeg 48:9

Cyngres Geltaidd 17:7; 53:14

‘Cyhoeddi Eisteddfod yr Arglwydd Rhys’, cerdyn post 60:2

‘Cyhoeddi’r Eisteddfod’, cerdyn post 60:2

Cyhoeddiadau Mei 13:5; 21:17

Cyhoeddiadau Sabothol y Methodistiaid Calfinaidd yn Lleyn ac Eifionydd am 1895 10:16

‘Cyhoeddodd lyfr Cymraeg: fe glybu toc …’, Sarnicol 9:5

Cylch Atgof, O.M. Edwards 35:17

Cylch Llyfryddol Caerdydd 43:2

‘Cylch yr Orsedd ar faes Caernarfon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1892)’, cerdyn post 60:1

Cylchgrawn, Y 37:18

Cylchgrawn Cymraeg, Y, Morgan John Rhys 4:12

Cylch-grawn Cymraeg; neu drysorfa gwybodaeth 30:9

Cylch-grawn Cynmraeg 52:7

Cylchgrawn Llaw-fer, Y 3:16

Cylchgrawn Rhyddid, Y 10:10, 11; 23:11; 35:18; 38:18

Cylchgrawn y gymdeithas er taenu gwybodaeth fuddiol 54:5; [wyneb-ddalen] 62:3*

Cylchgrawn yr Ysgol Sabbothol 10:10, 11

cylchgronau [cyfredol] 29:2

      Caernarfon 10:10–11

      Cymraeg a Chymreig America 52:8–9

Cylchgronau Cymreig a’u Lleoliad 52:9

Cymanfa Seintiau’r Dyddiau Diwethaf 11:3

Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru 1:10; 22:5; 25:5; 42:16; 56/57:19

Cymdeithas Amaethyddol Sir Gaernarfon 41:12

Cymdeithas athronyddol a llenyddol Abertawe 29:19

Cymdeithas Bob Owen

      dathlu 75:1 lluniau, 13*, 15*, 16*

      diben, natur, anghenion a gweithgareddau 50:2

      ffair lyfrau gyntaf 70:1*

      ymweld â’r brifwyl (Pen-y-bont ar Ogwr) 64:1*

      yn yr Eisteddfod 61:1*

Cymdeithas Carnhuanawc [hysbyseb] 71:14*; 72:9

Cymdeithas Cyfeillion y glas 7:3

Cymdeithas cymedroldeb Caernarfon 10:10

Cymdeithas Cymmrodorion Llundain [ail] 22:5

Cymdeithas Cymmrodorion Treffynnon 37:9

Cymdeithas Cymreigyddion y Wyddgrug 50:12

Cymdeithas Dafydd ap Gwilym 10:11

Cymdeithas ddadlau Cricieth 4:7

Cymdeithas ddarllen 22:15

Cymdeithas Ecwmenaidd Cymru 37:5

Cymdeithas er Amddiffyn Hawliau yr Eglwysi Cynulleidfaol a Sefydlwyd yn Abererch, D. Morgan 10:14

Cymdeithas er taenu gwybodaeth 56/57:14

Cymdeithas Feiblau Frutanaidd a Thramor 9:19

Cymdeithas Ffonograff a Gramaffon Dinas Llundain 10:13

Cymdeithas Frenhinol De Cymru 18:7

Cymdeithas genhadol Llundain 19:7

Cymdeithas gorawl ddirwestol Dyffryn Tawe 50:7

Cymdeithas gorawl Pontarddulais 12:4

Cymdeithas Gramaffon 3:11

Cymdeithas Gyfeillgar Rhostryfan (1842–1913) Gilbart 5:2

Cymdeithas Gymreigyddol Sir Fynwy 36:18

Cymdeithas Gymreigyddol Tredegar 36:19

Cymdeithas Gymreigyddol y Gelligroes 37:18

Cymdeithas Gymreigyddol y Fenni 35:5

Cymdeithas Gymroaidd Pwllheli 56/57:19

Cymdeithas hanes Meirionnydd 70:3

Cymdeithas Harmonic Ferndale 43:5

Cymdeithas Kentigern 56/57:10

Cymdeithas law-fer Gymraeg, Y 3:16

Cymdeithas Lenyddol a Dadleuol, Aberaman 19:11

Cymdeithas Lenyddol ac Athronyddol Abertawe 29:19

Cymdeithas Lenyddol Aberhosan 8:4

Cymdeithas les yr Odyddion 36:19

Cymdeithas Llafar Gwlad 25:5; 71:13

Cymdeithas Llaw-fer Cymraeg, Y 3:16*

Cymdeithas Llęn Cymru 1:6; 5:16; 56/57:20

Cymdeithas Lyfryddol Cymru 53:14

Cymdeithas Lyfryddol Gymreig 47:7

Cymdeithas Mabinogion Abertawe 17:7

Cymdeithas Operatic Caernarfon 43:5

Cymdeithas Ryngwladol Casglwyr Mapiau 41:10

Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol 41:19

‘Cymdeithas y Bodiau Duon’ 1:2

Cymdeithas y Cymmrodorion 16:16; 25:5; 59:13

Cymdeithas y Cymreigyddion 36:18

Cymdeithas y fforddolion 14:10

Cymdeithas y Gronyn Gwenith 48:13

Cymdeithas y Gwyneddigion 44:15

Cymdeithas y Llawysgrifau Cymraeg 4:13

Cymdeithas y Traethodau Crefyddol 58:18, 24

Cymdeithas Ymfudol Gymhedrol Frytanaidd 24:9

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 65:7

Cymdeithas: yr Unigolyn a’r Wladwriaeth, Ben Bowen Thomas (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

‘Cymdeithasau Cyfeillgar’, Griffith Davies 48:2

Cymdeithasau Llyfrau Cymraeg 48:9

Cymdeithasfa Pwllheli. Awst 26–28, 1891. Trefn y cyfarfodydd a’r emynau genir 10:16

‘Cymeriad Rhufain’, Nicander 2:10

Cymeriadau, T. Gwynn Jones 15:4

Cymeriadau o’r Ysgrythurau, D. J. Odwyn Jones 75:24

Cymhorth i Chwerthin: sef Ystraeon Ysmala a Difyrus, Edward Cartwright 53:10

Cymhorth i Gymro, Kilsby Jones 37:7

Cymmro, Y 67:4

Cymmrodor, Y 7:6

Cymoedd Tan Gwmwl, D. J. a Noelle Davies (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Cymraeg i’r safonau 37:19

‘Cymraeg Rhydychain’, Edward Foulkes 10:11

Cymraes (Ieuan Gwynedd) 16:11

Cymraes a’r Tywysydd 16:11

Cymreigyddion 19:16

Cymreigyddion Abertawe 17:13

Cymreigyddion y Fenni 35:9; 56/57:15

Cymreigyddion y Tonn, 1920–21 36:10*, 11

Cymric Choral Society 43:5

I'R BRIG

Cymro America 52:3

Cymro Americanaidd, Y 34:3; 52:3

Cymro a’r Ford Gron, Y 2:8

Cymro Bach gw. Price, Benjamin

Cymro Dewr II, ci 36:5

Cymro, Y [Cymric Club] 2:8; 35:10

      tudalen flaen 35:10*

Cymro, Y (1858) 19:16

Cymro, Y (1822+) gol. Pedr Fardd a John Jones 27:19; 28:18

Cymro, Y (1830–2) 52:7

Cymro, Y (1848) 38:16; 39:15; 51:19

Cymro, Y (1890+ ) 2:2

Cymro, Y (1932) 25:14

Cymro, Y (1970au) 51:19

Cymru, cerdd 30:10

Cymru (Owen Jones) 9:18

Cymru [clawr Ionawr 1916] 35:17*

Cymru, O. M. Edwards 9:14; 14:16; 25:5; 31:5; 35:17

Cymru, sef Pryddest Goronog Eisteddfod Eglwys Dewi Sant, Llundain, Cynfelyn 15:11

Cymru ac America, David Williams (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Cymru a’i Phobl, Iorwerth C. Peate (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Cymru am Byth, David Derwenydd Morgan 69:1

‘Cymru Annwyl’, T. Osborne Roberts 45:1

Cymru Coch 7:10; 14:16

Cymru Fu, Isaac Foulkes 8:6; 25:5

Cymru Fydd 10:11

Cymru Wedi’r Rhyfel, Saunders Lewis 15:15; 27:4

Cymru yn Hanesyddol, Parthedegol, Bywgraphyddol, Owen Jones 4:7

Cymru yn y Ddeunawfed Ganrif, R. T. Jenkins 14:7

Cymru’r Oesau Canol, Robert Richards 5:11; 63:16

Cymru’r Plant 6:15; 9:14; 13:5

‘Cymry enwog cyfnod y Tuduriaid’, Trebor Môn 12:12

‘Cymry gyfan a’r Blaid Genedlaethol’ 15:15

Cymry Lerpwl a’r Cyffiniau, D. Ben Rees, adolygiad gan Mel Williams 60:17; 66:16

Cymry Patagonia, R. Bryn Williams 26:17

Cymry sy’n preswylio yn Cambria…, Y 24:9

Cyn Oeri’r Gwaed, Islwyn Ffowc Elis 66:5

Cynan 13:3*; 13:10; 35:20; 47:11*; 49:15

      a Cofion Cymru 21:16

Cynddelw gw. Ellis, Robert 8:4

Cynddelw Brydydd Mawr 43:16

Cynefin 41:19

Cyneirlyfr: neu Eiriadur Cymraeg, Edward Williams 6:11

Cynfeirdd Lleyn [copi Syr J. E. Lloyd] 7:11; 28:2

Cynhadledd er diogelu diwylliant Cymru 21:16; 49:15

Cynhadledd Pan-Geltig 1904, pabyddion Gwyddelig 10:1*

Cynhaearn gw. Jones, Thomas (Cynhaearn)

‘Cynllun mwyaf effeithiol i ddwyn allan eisteddfodau Cymru yn llwyddiannus’, J. Eiddon Jones 8:4

Cynllun Newydd i Osod Dannedd Celfyddydol, Mr. Capon 7:7

Cynnorthwy i Ymdeithwyr Seion, Robert Hall, cyf. William Williams 25:15

‘Cynnydd y Cymro’ 56/57:28

Cynographia Britannica, Sydenham Edwards 56/57:23

‘Cyntaf dydd o’r gwyliau, Y’, alaw 43:5

Cynwyn Rhys, Pregethwr, Henry Elwyn Thomas 48:16

Cynyrchion Eisteddfod Sarn Meillteyrn (1882) 47:7

Cyrnol Chabert, Balzac, cyf. Mrs Hopkin Morris 12:13

Cyrnol Chabert, Y, Saunders Lewis 27:5

Cyrnol John Bodfel, Y, Gilbart 4:2; 5:2

Cyrupaedia: the Institution and Life of Cyrus, The, Xenophon (Gwasg Gregynog) 3:4

Cyrys o Iâl 14:3

‘Cysegr Hardd’, John Williams 61:14

cysodydd Eifftaidd wrth ei waith 33:3*

Cysondeb y Ffydd, James Hughes 54:2

Cysondeb y Ffydd, William Jones 24:19

‘Cystuddiau, amynedd ac adferiad Job’, Eben Fardd 21:2, 3

Cythraul y Canu neu Côr y Lle, David Derwenydd Morgan 69:1

Cytundeb Heddwch (1919), cwpan 18:3*

‘Cywydd a ganed ddydd priodas Owen M. Edwards’, John Morris-Jones 10:12

‘Cywydd coffadwriaethol’, Berw 22:17

‘Cywydd gan Thomas Jones’, Saunders Lewis 3:12

‘Cywydd hiraeth am Fôn’, Goronwy Owen 61:21

‘Cywydd i Doctor Morgan i erchi ganddo Feibl Cymraeg’ 15:16

‘Cywydd i ofyn plough book binder i Mr. Edward Evans o Ruthun’, Twm o’r Nant 1:3*

‘Cywydd i Ynys Enlli, Hywel ap Dafydd ap Ieuan ap Rhys’ 45:9

‘Cywydd i’r Calan’, Goronwy Owen 33:7*

‘Cywydd Meurig Dafydd yn canmol Syr Edward Stradling o Sain Dunwyd’ 19:13

Cywydd Watcyn ap Hywel i’w frawd Suôn ap Hywel 13:11

‘Cywydd y farn fawr, Goronwy Owen’ 61:21

Cywyddau Dafydd Ddu Eryri (copi Angharad Llwyd) 25:7

Cywyddau Goronwy Owen, gol. W. J. Gruffydd 13:13

Cywyddau Goronwy Owen 37:19

Cywyddau Iolo Goch ac Eraill 11:7

Cywyddwyr, Y, Llyfrau’r Ford Gron 74:22

      gw. hefyd ‘Gofyn i’r Esgob Rhisiart Fychan am lyfrau…’