S


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

S (Rees Jenkin Jones, Aberdâr) 18:13

S.N.S. (Rees Jenkin Jones, Aberdâr) 18:13

S4C 40:3

‘Sabboth’, Elis Wyn o Wyrfai 13:16

Sabu 74:8

Sadie, Dr Stanley 13:2

Saer, Roy 15:12

Safle briodol merch mewn cymdeithas, Vega 23:15

Safonau Beirniadu Barddoniaeth yng Nghymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, Huw Llewelyn Williams 63:16

Sain Ffagan, staff newydd 61:15

Saints Fulness of Joy, Walter Cradock 4:5

Saints Security against Seducing Spirits, William Ames 4:5

Saith Dyn Bach, David Derwenydd Morgan 69:1

Saith o Farwnadau Williams Pantycelyn 11:11

Sajama: Teithiau ar Ddau Gyfandir, T. Ifor Rees 2:7

Salem 63:13*

‘Salem’ Sydney Curnow Vosper 34:20

Salem, a Gwyn Llywelyn 34:20*

Salesbury, William 13:14; 30:9

Salisbury, Enoch Gibbon 41:5; 53:3

Salisbury, Thomas, argraffydd 9:4

salmau cân 21:7

Salmau Cân, Edmwnd Prys 4:5; 34:5; 38:7

Salmau Cymraeg, enghraifft ym Meibl Mawr (1588) [tudalen] 31:1*

Salmau cynnar, tudalen deitl 34:5*

Salmau Dafydd 44:10

Salmydd Eglwysig, Y, John Mills 14:8

salt glaze china 20:7

Salutation to the Britains, A, cyf. Rowland Ellis 4:15

‘salvage drive’ 10:16

Salvation Navvy, The 21:5

Sam Brynafon, ci 24:2

sampleri 37:3

Sampson, John 7:13; 44:20

Samuel Roberts (Cyfres y Fil) 1:12

Samuel Roberts, Llanbryn-mair, Cilhaul ac ysgrifau eraill, Iorwerth C. Peate (Llyfrau Deunaw) 75:8

Samuel Roberts, Llanbrynmair, Glanmor Williams (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Samuel Roberts: Heddwch a rhyfel (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Samuel, David (Dafydd Ddu Feddyg) 25:7; 35:13; 47:7

      meddyg 28:9

Samuel, David (Dewi o Geredigion), prifathro 7:13; 74:15*

Samuel, Dewi 16:14; 47:4

Samuel, Edward 7:13; 28:9

Samuel, J. 17:13

Samuel, Jonathan 75:6

Samuel, Olwen 5:3; 16:14; 47:4

Samuel, Samuel, Caernarfon, adeiladydd longau 43:10

Samuel, William 65:2

Sancroft, Archesgob 7:13

Sandby, Paul 2:5; 8:8

Sandford, Emily 20:7*

Sanger, John, syrcas 34:10

Sanhedrin, Y, E. Tegla Davies (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Sankey, Ira D. 52:15

Sarah, Annie 43:5

Sarah, Edwin 43:5

Sarah, Jennie 43:5

Sarah, John (Pencerdd Cernyw) 43:5

Sarah, Julia 43:5

Sarah, Mary King 42:16; 43:5*; 73:10

      sarff 48:5

Sarah, Sarah née Jones (Seren Aerau) 43:5

Sarah, Tom 43:5

Sara’r Ddôl-gam, mam Ben Davies 52:14

Sargent, Malcolm, arweinydd 3:11

‘Sartor Resartus’, John Morris-Jones 10:11

‘Sasiwn gyntaf’, Y 45 (46):1*

Saturday to Monday – a Week-end Companion, gol. Frank Whitaker a W. T. Williams 44:7

Satyagraha: Grym Di-drais, Iorwerth Jones (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 47:4; 75:8

‘Saunders’, Ioan Williams 27:5

‘Saunders Lewis a thraddodiad y ddrama Gymraeg’, D. Glyn Jones 27:5

Saunders Lewis, Bruce Griffiths 27:4, 5

Saunders Lewis, D. Tecwyn Lloyd a G. Rees Hughes 27:4

Saunders Lewis, ei Feddwl a’i Waith, gol. Pennar Davies 27:5

Saunders, David 8:10, 11; 35:3; 42:11; 74:17

Saunders, Elizabeth, Perthyberllan 44:10

Saunders, F. D. 22:15

Saunders, George, Perthyberllan 44:10

Saunders, Y Parchg John Maurice 74:17

Saunders, Rees, Perthyberllan 44:10

Saunders, Sara née Davies 74:11, 17

Saunders, Stephen, Perthyberllan 44:10

Saunders, William 62:5

Saunderson, Miss, Bala 43:3

Saunderson, Rebecca née Thomas 22:19

Saunderson, Robert, Y Bala 1:11; 5:7; 9:6; 13:8; 22:19; 23:9, 18; 44:2; 45:2; 59:17; 60:9, 18

Sauvage, James 8:1*, 3; 56/57:10

Savage, Edwart 13:6

Savage, Hugh, Bangor 24:2

Save Wales by Political Action, Saunders Lewis 27:4

Savile, Syr Henry 24:18

‘Sawdl buwch’, alaw 17:9

Saxton, Christopher 7:9; 11:4; 41:20

I'R BRIG

Sboncyn 13:5; 21:17

      clawr 13:5*

Scaletrix, cwmni 67:13

Scenery, Antiquities & Biography of S. Wales, The, B. H. Malkin 32:16

Schoen, Evelyn 43:5

Schoen, Leonard 43:5

Schoffer, Peter 7:16

Schomberg, Arthur 20:10

School of Welsh Augustans, A, Saunders Lewis 27:5; 69:12

Schubert Club 58:6

Science Primers, A. Geikie 2:13

Scorpion gw. Roberts, Thomas (Scorpion)

Scotin, Louis, engrafiwr 12:9

Scotland under Charles I, David Mathew 13:12; 25:3

Scott, bardd 50:2

Scott, Ann 69:6

Scott, Benjamin 51:12

Scott, Syr Giles Gilbert 42:11

Scott, Walter 69:17

Scott, William, Caerdydd 6:3; 9:18

Scottish Christian Herald 26:13

Scourfield, Joseph 59:1

Scourfield, Robert 59:1

Scripture Catechism; Forming a Compendium of Divinity, A, cyf. Pedr Fardd 27:18

Scripture History, Watts 75:2

Sea Pictures, Elgar 12:5

‘Seaborn’, tôn, J. M. Thomas 73:7*

sebon Sunlight, cystadleuaeth 8:11

Sebright, Syr John 8:5; 9:18

Seckford, Thomas 41:20

Secret of the Bards, The, Dilwyn Miles 48:18

Secreta Secretorum 4:8

Sefydliad Brenhinol Deheudir Cymru 29:19

‘Sefydliad Colwyn Bay wedi ei brofi trwy dân’, Spinther 39:2

Sefydliad Eglwysig, S. C. Wilks 23:9

Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) 40:3

Sefydliad Gwyddonol a Llenyddol Glynebwy 38:19

Seigiau Llenyddol, William Owen 8:11

Seindorf Arian Oakeley 45 (46): 17

Seindorf Bres Cartreflu Caernarfon 33:9

Seiri Rhyddion 47:7

Seisyllt, Dafydd 41:20

sêl fawr Llywelyn ab Iorwerth 61:12*

sêl fawr Owain Glyndwr (dwy ochr) 61:12*

sêl Gwenwynwyn o Gyfeiliog 61:12*

sêl gyfrin Llywelyn ab Iorwerth 61:12*

Select Collection of Original Welsh Airs, A 35:5; 69:15*

Selected Poems, Edward Thomas (Gwasg Gregynog) 3:4

Selected Poems, Rhys Davies (Gwasg Gregynog) 25:17

Selected Poems, W. H. Davies (Gwasg Gregynog) 3:4; 22:2

Selection of Welsh Melodies, A, John Parry 20:14

seliau Cymru 61:12*

Selyf 9:10*

Senefelder, Aloys 8:8

Senex, John 61:10

Senghenydd, tanchwa (1913), cerdyn post 55:12*

‘Sequoya’, Waldo Williams 19:8; 26:3

‘Sêr y Bore’, Morgan Rhys 14:5

Seren, Y 1:8; 19:16; 34:19;59:3

Seren, Y: neu Ymddiddan Crefyddol rhwng Cristion ag Amryw Bersonau, John Williams 28:16

‘Seren Bethlehem’, Ifan Ifans 59:3

Seren Cymru 1:8; 6:3; 9:17; 10:11; 13:16; 41:15; 67:3; 73:15; 75:11

Seren Foreu, Y, Rhys Thomas 68:5

Seren Foreu, Y (llyfr bach) 55:4

Seren Gomer 10:12; 13:16; 17:13; 36:18, 19; 38:18; 44:18; 51:16, 17, 20*; 53: 3; 56/57:17; 67:3; 73:15

      cylchrediad 11:3

‘Seren gynffonog a’r clips ar yr haul a’r lleuad, Y’ Bro Gwalia 10:2

Seren Ogleddol 5:5; 10:10; 18:16; 23:11; 35:18

Seren Orllewinol, Y 52:3; 65:15, 19

Seren y Dwyrain 15:15; 33:3; 45:5

Seren y Mynydd 9:12, 14; 26:7

Seren yr Ysgol Sul 56/57:29

Serious Admonition to the Young, Timothy Davis 40:15

Sermon on the Season of Spring, A, Timothy Davis 40:15

Sermon Preached at the Bicentenary of Edward Richard 69:12*

Sermons of David Charles, with a Memoir, Hugh Hughes 5:5

Sêrs a Rybana, Rhiannon Ifans 25:5

Serydda, Aneirin Evans 41:19

Seryddiaeth a Seryddwyr, J. Silas Evans 4:5; 41:18

Seryddiaeth, neu Lyfr Gwybodaeth, Robert Roberts 8:6

Seth Joshua and Frank Joshua, the Renowned Evangelists, T. Mardy Rees 53:4

Severn Valley Railway 11:8

Seward, Anna 35:13

I'R BRIG

Sglodion John Ellis Williams 47:17

Sgweier Hafila a Storiau Eraill, T. Hughes Jones (Llyfrau’r Dryw) 75:8, 24

Shadrach, Azariah 5:7; 74:15, 19; 52:5

Shakeshaft, Dr John 3:2

Shakespeare a Throion Rhagluniaeth, J. H. Parry 4:2

‘Shakespeare y Cymry’ 8:10

Shakespeare’s house, Stratford-upon-Avon [llyfrnod] 43:13

Shaky Bridge Forest Trail 11:13

Shankland, M. S. 5:13

Shankland, Thomas (1858–1927) 5:13, 14, 16; 7:10, 13; 28:2; 56/57:20

Sharp, William 12:15

Shaw gives himself away, George Bernard Shaw (Gwasg Gregynog) 3:4

Shaw, George Bernard 12:15

      llawysgrifau 4:9

Shaw, Martin 74:24

Sheard, C. 15:12

Shee, William 45 (46): 15

‘Sheep ear marks, or pastoral heraldry’, T. W. Hancock 27:7

Shelby, Isaac (1750–1826) 68:6

Shelley 8:5; 14:5, 15

Shemcock, Mr, telynwr 36:2

Shemi Wâd gw. Wade, James

‘Shepherd’s Grave, The’, Deiniol Fychan 18:15

‘Sheriff’s fancy, The’, Walter Scott 69:17

Sherlyn Benchwiban, Lodwick Wiliam 50:14

Shiel, M. P. (1865–1947) 35:19

Shipley, William 39:18; 54:20

Shon Sir Gâr 39:7

Shôn Ffidil Dwrch, y clochydd gw. Roberts, John 71:7

Shufflebotham, Samuel 74:12

‘Si hei lwli mabi’ 20:20

Siaced Fraith, Elizabeth Williams 45 (46):1

siampler 37:3*

Sian D’Arc, cyf. John Eilian 25:14

siapanio 32:3

Siarles Arglwydd Howard 9:4

Siarret, crwydryn gwlad 9:9

siasbin (shoehorn) 42:10*

Sibrwd yr Awel, sef cyfansoddiadau barddonol Ellen Hughes 10:15

Sick Man’s Salve, The, Henry Salesbury / Thomas Becon 9:4

‘Sidanen’, alaw 17:9

Sieffre o Fynwy, A. O. H. Jarman 10:5

Siencyn, Nathaniel 71:1

Siencyn, Siôn, Cwm-du, CNE 71:15

Siepman, Mrs P. S. 10:9

Siff a Saff a Straeon Eraill, Helen Emanuel Davies 58:20

Siluriana: or Contributions Towards the History of Gwent and Glamorgan, D. Lloyd Isaac 13:16

Simon, Y Parchg Glyn 14:15

Sims, Fanny née Wallace (Frances) 72:1

Sims, Thomas (1826–1910), ffotograffydd 72:1*

Sims, William 72:1

Sinatra, Frank 64:11, 12*

Sindy 67:13

Singing Caravan, The Robert Vansittart (Gwasg Gregynog) 3:4

Sioe cymdeithas ceffylau, cŵn a dofednod Porthmadog. Rhestr wobrwyo (1910) 27:11

Sioe Gŵn Defaid. Rhestr Dosbarthiadau (1910) 27:11

Siôn ap Siôn (John ap John) 4:14

Sion Cent (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Siôn Dafydd Las gw. Davies, John (Siôn Dafydd Las)

Siôn Dafydd Rhys gw. Davies, John (Siôn Dafydd Rhys) 4:12

Siôn Deiliwr 56/57:5

Sion Ebrill gw. Richards, John (Siôn Ebrill) 31:9

Sion Go 24:3

Siôn Gymro gw. Davies, John (Siôn Gymro)

Siôn Hir ap Phylip Fychan 50:3

Siôn Lleyn o Bwllheli 56/57:32

Sion Llŷn 41:12

Siôn Phylip 23:16, 17

Siôn Rhydderch 4:12; 11:11; 19:5, 15; 27:16; 56/57:10

Siôn Siencyn gw. Morgan, John Jenkyn (Siôn Siencyn)

Siôn Singer gw. Williams, John (Siôn Singer)

Siôn Tudur 15:16

Siôn Wyn 7:14

      cadair 31:11*

Siôn Wyn o Eifion gw. Thomas, John (Siôn Wyn o Eifion ) 28:4; 31:11; 58:12

Sion y Potiau 27:9

Sioned ferch Dafydd 56/57:4

‘Siop Dafydd Huws, Llandudno’, cerdd, Derwyn Jones 37:16

Siop Griffs 63:16*

‘Siop John Ifans’, R. T. Jenkins 3:12; 15:4

Siop Pendref, Bangor 9:14

Siop y Printers, Llannerch-y-medd 23:15*

‘Siop Ralph’, Gomer Roberts 15:4

Siop Siarad 21:17

‘Sior III’, Richard Wilson 50:11

‘Sior y trydydd’, Bardd Nantglyn, englyn 5:16

Sipsiwn Cymreig, Y, Eldra ac A. O. H. Jarman 44:20

Sir a Thre Caernarfon fel yr Oeddynt, John Wynne 15:8

Sir John’s Hill Laugharne 11:13

Sisyll Bryffwrch 43:16

Siwan, cyf. Emyr Humphreys 27:5

Siwan, Saunders Lewis 27:4

Siwan Saunders Lewis, R. Gerallt Jones 27:5

‘Siwrnai ddigloff i’r Lloffion’ …, William Ernest Pugh 9:12

I'R BRIG

Sketches of the History of Man, Henry Home 73:17

Skill of Music, Playford 3:2

Skipsey, Robert 12:15

Skoob, arweinlyfr i siopau llyfrau 45 (46): 16

Slate Industry of N. Wales – Deputation to the Rt. Hon. D. Lloyd George, The 45:18

Sloane, Syr Hans, botanegydd 18:5; 20:13; 22:10

Smith T. Assheton 23:10; 41:11, 12

Smith, Geo. 22:15

Smith, J., Llundain, argraffydd 2:9

Smith, J. B., arlunydd 53:3

Smith, J. Beverley 16:5

Smith, John ‘Warwick’ 35:11

Smith, Joseph 41:2

Smith, Richard Fletcher 20:17; 45 (46): 18; 48:14

Smith, Richard Lewis (Homo Ddu) 36:7

Smith, Thomas, Llangeinwen 9:15

Smith, William Powers 23:10, 11; 35:19

Smyth, Rhosier (1554–1625) 31:18

Snell, cwmni 2:1, 3; 3:1; 35:7

Snell, D. J. 2:3

Snell, H. Ronald 3:1

Snell, Leslie 2:3

Snell, Ronald 2:3

Snowdon National Nature Reserve: Cwm y Llan Nature Trail 16:5

Societe Francaise de Statistique Universelle 48:2

Society for Folk Life Studies 25:5

Society for the promotion of useful knowledge 56/57:14

Society of Antiquaries 16:7

Societies of Artists 50:11

Sole, J., argraffydd 4:15

Solitaire 34:15

Sologoub, L., artist 21:10

Some account of Oswestry, Thomas Pennant 65:18

‘Some old silver plate in the possession of Lord Mostyn’, Alfred Jones 32:19

Some silver wrought by the Courtauld family of London Goldsmiths in the eighteenth century, Alfred Jones 32:19

Some Specimens of the Poetry of the Ancient Welsh Bards, Ieuan Fardd 1:7; 43:16

Some Welch Words Omitted in Dr Davies’s Dictionary, Thomas Richards 19:5

Somerville, Mary 16:11

‘Son’, T. H Parry-Williams 45:17

‘Sonett’, Hughe Gryffythe 9:4

Song of freedom (ffilm) 43:7

Songbird is Singing, The, Alun Trevor 35:2

Songs of Scotland 24:7

Songs of the Aboriginal Bards of Britain, Geo. Richards 32:16

Songs of Wales, Brinley Richards 15:12; 33:5

Sonnets, T. H Parry-Williams 45:17

Sontag, Irene 53:8

Sontag, Mark 53:8

Sontag, Peter 53:8

Sophronikos, Mr 9:2

Sosban, Y 4:16

Sotheby 8:5

Soubirou, Bernadette 51:4

Souldiers pocket Bible, The 6:14

‘Sound an alarm’, Handel 12:5

South Caernarvon and Merioneth Leader, The 45:18

South Caernarvonshire Leader 56/57:35

South Gower Coast Nature Reserves 16:5

South Stack Cliffs Reserve 16:5

South Stack Nature Trail 11:13

South Wales Automobile Club 67:9

South Wales Coast, Ernest Rhys 12:15

South Wales Daily News 51:17

South Wales Daily Post 51:17

South Wales Guardian 34:18

South Wales Press 16:3

South Wales Squires, The, H. M. Vaughan 9:8

Southall, Ann Berry 65:9

Southall, Arthur 65:9

Southall, Arthur Trusted (1857–1949) 64:6

Southall, Elizabeth née Trusted 64:6

Southall, John Edward (1855–1928) 2:3; 25:17; 37:18–19; 64:6–7; 65:7*, 9, 11

      llyfryddiaeth ddetholedig 65:9

Southall, John Tertius (1822–1926) 64:6

Southall, Lucy Hannah (1854–1929) 64:6; 65:9

Southcott, Joanna 32:9

Southey, H. W., 35:7

Southwark Congregational Chapel 51:12

Sowerby, James (1757–1822) 68:3

Sowle, J., Llundain, argraffydd 3:15

I'R BRIG

Spalding Club 1:6

Spaulding, Shirley 49:3

Speed, John 7:9; 11:4

Spijker, Henry 40:1

Spijker, Joseph 40:1

Spode a Rogers 7:3

Spode, Josiah 7:3; 10:3

Spring Garden, New Inn 44:11*

‘Springtime of song, A’, Leila Megane 11:16; 45:1

Spurrell, Charles (1866–1949) 14:13

Spurgeon, Charles Haddon 38:11*

Spurrell, Caerfyrddin 2:16

Spurrell, geiriaduron 19:5

Spurrell, Dr Charles 14:13

Spurrell, John (1748–1801) 14:13

Spurrell, Richard (1782–1847) 14:13

Spurrell, Robert (fl. 1730) 14:13

Spurrell, Walter (1858–1934) 14:13; 24:16; 42:20; 69:6

Spurrell, William (1716/17–   ) 14:13

Spurrell, William (1813–89) 5:7; 14:13; 23:9 24:16; 42:20*; 69:6; 73:15

Spurrell, William (1840–89) 14:13

Spurrell’s English-Welsh Dictionary (Geiriadur Saesneg a Chymraeg) 42:20

Spurrell’s Pocket Welsh Dictionary 42:20

Spurrell’s School Dictionary 42:20

Spurrell’s Welsh-English dictionary (Geiriadur Cymraeg a Saesneg) 42:20

Spurzheim, Johann Caspar 45:10

St. John’s Gospel. Lesson Book, T. E. Roberts 71:14

St Lo, Syr Nicholas 6:4

‘St. Mary’, tôn 21:7

St. Mary’s Vale Nature Trail 11:13

St Peter’s Press 24:16

Stafell Gyfaill 42:3

Stafford, Simon 9:4

stampiau 5:3; 12:16; 18:1

Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Funk a Wagnalls 56/57:9

Stanfield Hall 20:7*

Staniforth, Joseph Morewood (1863–1921) 55:14; 59:15

Stanley, Lady, Penrhos 16:16

Stanley, Charles 42:16

Stanley, Henry M. 48:19

Stansby, Simon 9:4

Stansby, William 21:7

Staples, Ian, actor 29:1*, 5

Star of Gwent, The 23:11; 35:19; 37:18

Star of Seville, The, Lope de Vega (Gwasg Gregynog) 3:4

Starr, Y Parchg Henry Wellington 42:5

Statistical Facts (1 Part) Touching the State of Education in the Parish of Castle Caereinion 61:6

Stealey, Joseph 65:19

‘Steam roller, Y. Pryddest ar ddull y beirdd newydd’, Gilbart 4:2; 5:2

Steele, Jenny 40:3

Stegwee, J. G. C. 40:1

Stephen, Y Parchg David Rhys (Gwyddonwyson; 1807–52) 30:6

Stephen, Edward (Tanymarian) 8:11; 38:5; 39:15

Stephen, Gwilym, actor 14:9

Stephen, R. (Moehwynfab) 45:19

Stephens, Edwin, morwr 24:10

Stephens, T. Ll. 14:10

Stephens, Thomas (1821–75) 11:3; 28:10; 35:9; 53:11

Stephens, Tom, y Rhondda 35:7

Stephens, Urias, gweithiwr yng ngorsaf y Rheilffordd Penygroes 20:5

Stephenson, Y Parchg David, argraffydd 36:3, 19; 38:18

Stepney, Syr Arthur 49:12

Stern, L. C. 5:16

Sternhold, Thomas 21:7

Stewart, Y, ar ei hochr ym Mhorth Ty-Mawr 73:8*

Stiwdio – gorsaf gweriniaeth Iwerddon, Dulyn, Mawrth 4ydd 1927 73:9*

Stockham, John 32:3

Stonehenge, a Temple Restor’d to the British Druids, William Stukeley (copi William Price) 16:7

Stones of the Field, The, R. S. Thomas 3:12; 56/57:30

Stori Mywyd, Pedrog 41:13

Storiau (Llyfr Anrheg) 45:5

Storiau a Phortreadau, Islwyn Williams 11:5

Storiau ac Ysgrifau, Padraic O’Conaire cyf. J. E. Caerwyn Williams 26:17

Storiau Gwallter Map, R. T. Jenkins (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Storiau Moelona (Llyfrau’r Dryw) 75:24

Storiau o’r Rwsieg, T. Hudson-Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Storïau Cymru 52:15

‘Storm at sea’, Turner 26:15

Story of Congregationalism in Surrey, The, Edward E. Cleal 51:12

Story of St. David of Wales, The, Diana Leatham 47:7

Story of the Red Deer, The, J. W. Fortescue 5:11; (Gwasg Gregynog) 3:4

Story of the South Seas, The, George Cousins 19:7

Stowe, Ellis 68:6

Stowe, Harriet Beecher (1811–96) 68:6*

Strachan, John 15:4

Stradling, Syr Edward, Sain Dunwyd 19:13

Stradling, John 19:13

I'R BRIG

Straeon Glasynys, gol. Saunders Lewis (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17; 27:5

Straeon J. E., J. E. Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Straeon Patagonia, R. Bryn Williams 26:3

Straeon rhes ffrynt, Gruffydd Parry 21:17

Straeon y Cymru, W. Rowland 25:5

Straeon y Gilfach Ddu, J. J. Williams 40:16

Straeon y Meirw, Jac L. Williams (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Straeon y Pentan 31:5

Strahan, A. 20:14

Strange and Dangerous Voyage of Captaine T. James in his Intended Discovery of the North West passage, The 8:5

Stranger in Ireland, The, John Carr 74:21*

Stranger in the Valley of the Kings, Ahmed Osman 33:20

Strangeways, Elizabeth Fox 18:7

Strangeways, Mary Fox 18:7

Street Names of Liverpool, Thomas Lloyd-Jones 42:7

‘Streins Morus’ 17:9

Strena Vavasoriensis, Alexander Griffiths 5:16; 33:2

‘Strike, Y’ 15:13

Stringer, Mary, Caer 22:19

Stryd Hannah, Y Porth, 1918 68:16*

‘Stryd twll yn y wal’, Caernarfon 25:1*

Stryd y Glep, Kate Roberts 13:7

Stuart, George 74:12

Stuart, James 51:19

Studd, Charles Thomas 69:8, 13

‘Studies in Celtic Philology’, Evander Wilhelm Evans 16:2

Studley, Daniel 51:12

Styphen, y Brawd 31:18

Subject Index to Welsh Periodicals (1968–84) 50:16

Success! Chats about boys who have won it 71:20

Sudbury and Humbell 11:4

Sufferings, Besse 4:15

Sulyn 19:2

      clawr 18:16*

Summary of all the Religious Houses in England and Wales, A, James Knapton 24:7

Sun, The (Efrog Newydd) 28:11

‘Suo-gân’, Bessie Jones, record 1:10; 20:20

Surgeon’s Journey, J. Howell Hughes 63:3

Surprising Adventures of Twm Shon Catty, The 9:3

Surrey Congregational History 50:18

Surrey Congregational History, John Waddington 51:12

‘Sut i gael ymreolaeth?’, David Thomas 14:15

Sut y gwelaf fy swyddogaeth fel rheolwr banc, D. V. L. Perkins 33:10

Sutherland, Mared, Deiniolen 61:15

Swaffer, Hannen 36:7

Swan 8:5

Swan Sonnenschein & Co. 38:17; 40:19

Swansea Guide, The (1802) 17:13

Swansea Pottery and Porcelain, E. M. Nance 72:11

Swansea Printers 31:5

Sŵn 45 (46):9

Sŵn y Jiwbili, Ieuan Gwyllt 1:2

Swp o Ffigys, Daniel Evans 26:2

‘Swper y bugeiliaid’, Iolo Goch 59:3

Swyddfa, Y 3:13

Swyddfa Cymru, Caernarfon 1:12

Swyddfa Gyflogi, Y, Gilbert Williams 12:2

Swyddfa Seren Cymru, Caerfyrddin 1:11

Swyddfa’r Aelwyd 48:18

Swyddfa’r Cronicl 44:19

Swyddfa’r Genedl, Caernarfon 5:2

Swyddfa’r Rhedegydd 44:19

Swyddfa’r Seren, Bala 59:3

Sydenham, Dr 13:15

Sykes, Syr Mark Masterman 36:7

Sylvester, Dr, surgeon 55:6

Sylwadau ar Arddwriaeth, James Main 1:11

Sylwadau ar Genedl yr Iuddewon, ar Weinidogaeth Ioan Fedyddiwr 23:9

Sylwadau ar Lyfr Mr Owen Davies 23:18

Sylwadau ar Sefyllfa prawf…, D. Davies 27:13

Sylwadau ar y Bedydd Efangylaidd, Edward Jones 28:16

Sylwadau ar yr Epistol at y Rhufeiniaid, W. Llewelyn 27:13

Sylwedydd, Y 10:10, 11; 19:15; 20:17; 21:13

Symond, Elwy D., capel Princes Rd., Lerpwl 2:2

Symons, Arthur 44:20

Symons, Jelinger C. 29:7; 61:6

Synopsis Methodica Stirpium Britannicorum, John Ray 22:10

Synopsis of Quadrupeds, Thomas Pennant 65:18

‘Syr Gai o Warwig’ 6:4

Syr John Morris-Jones: Salm i Famon a Marwnad Gray (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Syr Meurig Grynswth 10:15

Syr Owen M. Edwards: Detholiad o’r Ysgrifau (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

‘Syr Watkin Williams Wynn’, Hubert Herkomer 48:19

Syr William Jones, Joshua Reynolds 54:20*