A


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

53rd Welsh Division 30:3

100 Years Mutterturm in Landsberg 49:13

101 Views of Edwardian Liverpool and New Brighton, Thomas Lloyd-Jones 42:7

200 ‘Edwardses’ are after £50, 000, 000, toriad papur newydd 52:20*

248 o Ddamegion Esop 58:19, 20*

‘1938’, Saunders Lewis 27:5

1940: Lloffion o Ddyddiadur, W. Ambrose Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:8

‘A fydd ar Gymru angen byddin?’, D. J. Davies 14:15

‘A ydyw y Gymraeg yn marw?’, J. E. Southall 65:7

‘A. & S. Stoke on Trent, Arcadian China’ 21:15

‘A.B.C.’, alaw, Tom Payne 35:7

Ab Iolo 6:10; 35:1

Ab Ithel 2:10; 8:6

Ab Owen, Llanuwchllyn, cyhoeddwr 42:15

Ab Owen, W. J. Gruffydd 13:13

Ab Owen Edwards, Ifan 70:3

Ab Tegai gw. Hughes, Hugh (Tegai; 1805–64)

Abaty Singleton, llawysgrifau 9:18

Abbey Fields, Greenfield, papur 30:2

‘Abel Ffowc…’, englyn, Dewi Williams 37:5

Aber Garth Celyn 60:3

Aber Trio 43:9

Abercarn

      tanchwa (1876[?]) 8:11

      trychineb (1878), carden goffa 19:8

Aberdâr 19:11

      gw. hefyd Gardd Aberdâr

Abertawe

      argraffwyr 17:13

      clwb pêl-droed 61:16

      hen bapurau 17:13

      llestri 6:8–9

Aberth Crist. Pregeth y Parchg William Roberts 31:13

Aberth Cymmeradwy, Yr, John Bunyan 27:13

Aberystwyth

     lansio bad achub, 1910, cerdyn post 55:12*

Aberystwyth c. 1850 56/57:31*; 58:20*

‘Aberystwyth’, ysgythriad, Hugh Hughes 5:4*

Aberystwyth & Cardigan Bank 3:8

Aberystwyth & Tregaron Bank

     llian llestri 16:3*

     papur punt 3:8*

Aberystwyth Guide (1816) 74:15

Aberystwyth Observer 1:6; 74:15

Ablett, Joseph, Rhuthun 61:18

‘About the bank of Helicon’ 20:20

Abraham, William (Mabon) 27:5; 50:4

Absalom, llysenw 27:9

Absalom Fardd 38:3

Abse, Dannie 4:9

‘Ac felly mae’n sefyll a’i Rôl yn ei law …’, 8:16

Account of the Convincement, Exercises, Services and Travels of that Ancient Servant of the Lord, An (Gwasg Gregynog), Richard Davies (1928) 3:4, 15

Account of the Convincement, Exercises, Services and Travels of the Lord, Richard Davies (1710, 1752, 1765, 1771, 1790, 1794, 1825, 1844) 3:15

Account of the Ministers… Ejected After the Restoration, An, Edmund Calamy [copi Thomas William, Bethesda’r Fro] 32:20

Account of the Most Romantic Parts of North Wales, An, J. Cradock 32:15

Accounts of London, Thomas Pennant 65:18

Aceldama neu faes y gwaed, Peter Williams 38:2

Aco, cwmni 12:4

Act for the Propagation of the gospel in Wales, An (y Gyfres Goch) 5:16

Acts and Monuments, John Foxe 23:16

‘Achau yn Eifionydd’, darlith, Ceiri Griffith 31:9

‘achos athronyddol o’r tanddaearol danchwa’, Yr, G. Havard ac E. Edwards 8:4

Achos Rhyfedd Dr Jekyll a Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson 5:12

Achydd Glan Troddi gw. Bradney, Joseph

Adam’s Weekly Courant 13:2

Adams, David 10:11

Adams, Elizabeth, Caer-lleon, argraffydd 27:16

adar 11:14–15

Adar ein gwlad, John Ashton 11:15

Adar Mân, Yr, E. V. Breeze Jones 11:15

Adar Morgannwg, Robert Drane 11:15

Adar y Glannau, T. Walker 11:15

‘Aderin Du, Yr’ 21:19

‘Aderyn du bigfelen’ 42:17

Adfeilion, Alwyn D. Rees (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Adferteisio am Wraig, David Derwenydd Morgan 69:1

Adfywiad Crefyddol, Edward Davies 44:18

Adgof Uwch Anghof, Myrddin Fardd 21:2; 28:18

Adgofion, Watcyn Wyn 52:15

Adgofion am y Diweddar Barch Griffith Jones, Tre’garth, R. O., Bethesda 48:11

Adgofion am y Meirw, William Owen 8:11

Adgofion Andronicus, John William Jones 22:19; 60:11

Adgofion Hiraethog 54:12

‘Adgofion y Morwr’, unawd, Pencerdd Eifion 8:3

Adolygydd, Yr 10:10; 18:16; 39:15; 59:13

      cylchrediad 11:3

Adolygydd a’r Beirniad, Yr, Huw Walters 75:11

Adroddiad Cymdeithas Genhadol y Methodistiaid Calfinaidd yn Nosbarth Lleyn ac Eifionydd (1889) 10:16

Adroddiad Cymdeithasol Genadol Gartrefol y Methodistiaid Calfinaidd (1844+) 54:4

‘Adroddiad llawn o hanes ymweliad y frenhines’ [clawr] 43:3*

Adroddwr, Yr, Deiniol Fychan 18:15

Adsain 1:8

Advantage of the Yoke to Young People, The, John Elias 27:19

Advantages and Disadvantages of the Marriage-State, The, John Johnson 27:19

Adventures and Vagaries of Twm Shon Catti, alias Thomas Jones, esq., of Tregaron (1871) 9:3

Adventures and Vagaries of Twm Shon Catti, The (1828, 1839) 9:3

Adventures and Vagaries of Twm Shon Catti, The (1904) 10:2

Adventures in the Land of the Giants, J. C. Davies 9:7

Adventures of Twm Shon Catti, The, 6ed argraffiad 9:3

Advocate 51:19

I'R BRIG


Adda’r Sgotyn 6:5

Addysg, Gwenan Parry (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Addysg a Chelfyddyd a Oes Cyfiawnder?, Brinley Ross Williams [clawr] 60:20*

Addysg Chambers i’r Bobl 10:14, 15; 31:5; 47:15; 56/57:14–17, 33, 34

      [wyneb-ddalen] 56/57:15*, 17*

Addysg Mam, neu Egwyddorion i Blant Bychain, R. Jones 22:19

Addysgydd, Yr, gol. David Charles 5:5

Addysgydd, Yr, gol. Lewis Edwards 45:7

‘Aed swn efengyl bur ar led’, Sion Singer 18:14

Aelwyd, Yr (1859–60) 23:11; 35:18, 19; 40:18

Aelwyd, Yr (1908–16) 31:11; 45 (46): 17

Aelwyd a Storiau Eraill, Yr, Maupassant (Llyfrau’r Dryw) 75:8*, 10

Aelwyd F’ewythr Robert, Gwilym Hiraethog [wyneb-ddalen] 54:12*

Aelwyd y Cymro 21:13

Aelwyd y Delyn, rhan i–iv, Llyfni Huws 20:5

Aeres Maes y Felin, Rhys Evans 50:14

Aeron Afan 8:4

Aeron Awen Gwyrosydd 56/57:29

Afal Drwg Adda, Caradog Prichard 53:6

Afalau Aur 45 (46):7

Afan Argoed country park 16:5

Afanwyson gw. Morgan, Thomas (Afanwyson)

Afiaith yng Ngwent, Mair Elvet Thomas 35:5

Afiechydon Anfoesoldeb, Thomas Jones 15:2

‘Afon Conwy [Cynwy]’, Gwilym Cowlyd 38:5

afon Menai, cerdyn post 29:3*

‘After the toil of the day’, paentiad, Hubert Herkomer 48:19

Agate, James, beirniad drama 35:19

Agbebi, Dr 39:2

Agerbeiriant ar Dir a Môr, Yr 8:13

Agoriad Byr ar Weddi’r Arglwydd, Robert Holland 9:4

Agoriad i Athrawiaeth y Ddau Gyfamod, John Bunyan 44:10

Argraffdy’r beirdd 6:10

Agricultural Chemistry, Johnstone, cyf. John Evans 39:5

‘Agwedd bresenol llenyddiaeth yn Nghymru’, Thomas Stephens 11:3

‘Angau ac eiriolaeth Crist yw ’ngorfoledd’, Pedr Fardd 27:19

Angau yn y Crochan, Gilbart 5:2

Angau yn y Crochan, Glyn M. Ashton 11:7

Angel Pen Ffordd a Diafol Cil Pentan, W. Williams 10:15

‘Angenrheidrwydd Cyfraith i gynnal Moesau Da’, Samuel Roberts 8:4

‘angenrheidrwydd o gael rheilffordd trwy Leyn, Yr’, Navvy 8:4

Angeu yn y Crochan (1836) 11:7

Angeu yn y Crochan, neu Bregeth ar Feddwdod (1834), William Rowlands 11:7

‘Angharad ferch Ednyfed Fychan’, rhiangerdd anfuddugol 17:2

Angharad merch Rhys ap Tudur ap Goronwy 72:17

Angor, Yr 4:16

      cylchrediad 13:3

Ahmednagar 45 (46):7*

Ahmednagar, T. R. H. Elliott a W. B. Hubbard 45 (46):7

‘A’i gân a’i bregeth yn ei law …’, Watcyn Wyn [i Gwilym Meudwy] 8:11

Ail Gasgliad o Alawon Gwerin Môn, Grace Gwyneddon Davies 42:17; 43:5

Ail Gyfres o Chwedlau Neu Ddammegion Aesop 58:19

Ail Lyfr Anrheg (Cyfres y Cofion) 15:15

Ainsworth, John Horrocks 24:9

Aithie, Charles a Patricia 55:16

Alafon 1:9; 40:11

‘Alas! my poor Brother’, poster 47:20*

Alavon 42:11

Alaw Ddu gw. Rees, William Thomas (Alaw Ddu)

Alaw Goch 8:4

Alawon fy Ngwlad, Nicholas Bennett a D. Emlyn Evans 20:14; [copi Dr R. Griffiths] 66:5

Alawon Gwerin Môn, Grace Gwyneddon Davies 42:17; 43:5

‘Alawon y bobl’, E. Ylltyr Williams 10:15; 23:15

Alawon y bryniau, gol. J. D.Jones 20:14; 63:15

‘Alawon y plant’, E. Ylltyr Williams 10:15

Alawydd gw. Roberts, David (Alawydd)

‘Albert Dda’, Talhaiarn 2:2

Album Aberhonddu 14:16

Alco Feddyg: neu Beryglon ac Aneffeithiolrwydd Diodydd Meddwol fel Meddyginiaeth, T. E. Griffith 10:15

Aldridge, y Parchg Mr 24:9

Alegoriau, Christmas Evans 23:9

Alegorïau Christmas Evans, Hugh Bevan (Llyfrau Deunaw) 75:8

Aleluia, William Williams [copi J. J. Job] 32:17; 52:5

Aleluia … y chweched rhan, William Williams [copi Gomer Roberts] 32:17

Alfardd gw. Hughes, John, James (Alfardd)

Ali Baba, cyf. John Eilian 25:14

Allen, Charles, Dinbych y Pysgod, ffotograffydd 24:17

Allen, Ernest, Dinbych y Pysgod, ffotograffydd 24:17

Allen, Harry, Dinbych y Pysgod, ffotograffydd 24:17

Allen, Samuel, Dinbych y Pysgod, ffotograffydd 24:17

Allenby, Cadfridog 30:3

Allgood, Edward 32:3

Allgood, John 32:3

Allgood, Thomas 32:3

Allin, Norman, canwr 3:11

‘Almanac’, actorion rhaglen 29:1*

Almanac y Cymro 1873 [rhan o wyneb-ddalen] 55:20*

Almanac y Cymro 55:20

almanaciau 17:12; 18:11

Alpine Woodsia (Woodsia alpina) 31:16

Alun gw. Blackwell, John

Alun (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

‘Alun Mabon’, Ceiriog 33:5

‘Alun y Meddyg’, M. E. Newell 44:1 drama

Alvardd (Hughes, Mr) 33:9

‘Alyn Giles Jones’, cerdd, Derwyn Jones 73:24*

Alltfab gw. Evans, Rhys

Alltud Eifion gw. Jones, Robert Isaac

Allwedd Myfyrdod; neu Arweinydd i’r Meddwl Segur: Lle y Cynhwysir Dwy-ar-Bymtheg o Benodau, Azariah Shadrach 74:19

Allwydd neu Agoriad Paradwys i’r Cymry 39:9; 58:4

I'R BRIG

‘Am fod fy Iesu’n fyw’, Tom Price 35:7

‘Am fy ngwaith ’rwy’n gobeithio – na welir’, Cennin, englyn 4:2

Amaethwr a’r Ffariwr, Yr, W. Aubrey 21:13; 24:9

Amaethydd, Yr 10:10; 23:11; 35:18

Amaethyddiaeth, Moses Gruffydd 41:19

Aman, Emlyn 34:18

Amanwy 34:18

Ambrose, G. P., prifathro, Ysgol Ramadeg Aberdâr 67:16

Ambrose, Y Parchg William (Emrys) 6:11; 32:10; 62:5*

Amddiffyniad Bedydd y Crediniol, H. Grattan Guinness 24:19

‘Amddiffyniad y grefydd sefydliedig’, Peter Bayley Williams 45:9

Amddiffynydd y Ffydd a’r Cyfansoddiad Wesleyaidd 8:13; 10:10

Amenhotep III 33:20

America

      argraffu a chyhoeddi 20:16; 24:9

      casglu llyfrau 47:10

      map, Lewis Evans ‘Delaware Counties’ 34:7

      Rhyfel Cartref 33:13

      ymfudo 37:20

America (gyda railway map o’r Unol Daleithiau a Canada) 44:18

America and the British Left, H. Pelling 62:15

American Book & Printing Co., The 2:7

Amgueddfa Genedlaethol Cymru 6:3; 9:17; 48:9

Amgueddfa Ryfel, Llundain 9:20

Amgueddfa Werin Cymru 9:18

Amgueddfeydd Gwerin, Iorwerth C. Peate (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5

Amis and Amiles, H. Idris Bell 27:5

Amlwch

      argraffu 3:6

Amlwch Advertiser 9:2

‘Amlwch fel y bu…’, Thomas Pritchard 3:6

Amlwch, and the Celebrated Mona and Parys Copper Mines, Isle of Anglesey, Owen Jones 3:6; 19:15

Amlyn ac Amig, cyf. H. Idris Bell 27:5

Amman Valley Chronicle, The 34:18

Amman Valley Times 34:18

‘Amod’, T. Gwynn Jones 7:13

Among the Mongols, James Gilmour 19:7

‘Amour, viens aider’, Leila Megane, record 10:13

Amryw ganu, R. Meirion Roberts 9:20

Amryw gerddi, Gilbart 4:2

Amryw salmau 42:3

Amrywiaeth Llên ac Adgof am y Meirw, William Owen 8:10, 11

‘Amser’, Ifan Ifans 59:3

‘Amser i bob peth’ 50:8

Amser i ryfel, T. Hughes Jones 26:17; 45:5

Amserau, Yr (Gwilym Hiraethog) 2:2

Amserau, Yr 30:16; 37:13; 40:19; 47:15; 51:16, 17; 54:12

      1849–51 40:9

      1855–6 45:16

      a Ieuan Gwyllt 1:2; 42:19

      a Rhyfel y Crimea 43:19

      a’r achos llys 45 (46): 15

      cylchrediad 11:3; 28:10–11; 36:17

      cystadleuaeth 1850–2 41:15

      diwedd 49:8

      dosbarthiad 39:15

      Ynys Manaw 37:13; 38:16–17

Amserau a Baner Cymru, Yr 2:2

Amserau Temperance Hotel 49:8

Amserau Wythnosol a’r Hysbysydd Cyffredinol 38:16

Amseroni neu Almanac (1837), (1839), (1880) 28:16

An Aotrou Youen Dilasser 7:2

Anarawd 64:3

Anarchistiaeth, J. Gwyn Griffiths (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 15:15; 75:8

Anathemata, David Jones 12:3

Ancient Churches of Lleyn 21:9

Ancient National Airs of Gwent and Morganwg, Maria Jane Williams 2:14; 4:3; 20:14; 35:5; 40:10; 47:2; 53:11, [wyneb-ddalen] 12*; [copi Dr Rhidian Griffiths] 66:5

Ancr, Yr 4:16

Anderson, John Redwood 53:8

Anderson, William, meddyg 35:13

Andreas o Fôn 42:11

Andrews, J. C., Llundain, rhwymwyr 13:6

Andrews, Solomon 3:3; 26:15

Andronicus 1:9; 10:7

‘Aneddau Cymry Fel y Maent ac fel y dylent fod’ 2:10

Anerchiad at Ieuenctid Cymru, William Thomas 20:3

Anerchiad Cyflwynedig i Eglwys Crist Penmount, Pwllheli, Thomas Owen 10:15

Anerchiad i Ddiwygiad Dirwestol fu yng Nghwmtirmynach, Gwaenfab 60:13

‘Anerchiad mewn pedwar o englynion ar enedigaeth Crist’ 38:5

Anerchiadau Caredig at Athrawon ac Athrawesau yr Ysgol Sul, Ellis Owen 27:10

Anesmwyth Hoen, Kate Bosse-Griffiths (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Anesmwythyd yn Arfon yn y Ddeunawfed Ganrif, Gilbart 5:2

Aneurin, cylchgrawn 62:15

‘Aneurin Bevan – ai dyn ynteu proffwyd yw e?’, Goronwy Roberts 14:15

Aneurin Bevan, Michael Foot 62:15

Aneurin Bevan, V. Brome 62:15

Aneurin Fardd 37:18; 49:3

‘Anfoesgarwch yn Nhy Dduw’, Ieuan Mawrth, llythyr 61:15

‘Anfon y Jac-do i Fryn du’, cerdd 30:10

‘Angels ever bright and fair’ Handel 12:5

Angusteins, teulu, Glyn y Weddw 26:15

Anglesey Druidical Society, The 23:19

Anglesey Education Committee Official Handbook 1908–09 23:15

Anglesey Isola dell’ Inghilterra, Vincenzo Coronelli 61:10*

Anglesey Printing Office 20:3; 24:9

‘Anhebgorion gwraig amaethwr’, Ellen Jones 8:4

‘Anialdir Syria’, Elwyn Evans 15:15

Anianydd Cristionogol, Yr, Thomas Dick, cyf. Thomas Levi 39:5

anifeiliaid, cyhoeddiadau yn ymwneud â 52:1, 5

Ann Griffiths (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Anna, or Memoirs of a Welch Heiress, Mrs. Bennet 32:16

Annales of England, John Stow 30:9

Annals of Tacitus 25:7

Anne Boleyn and Other Poems, Loyd Haberly [Gwasg Gregynog] 3:4

Annerch Ieuengctyd Cymru, J. Thomas 3:5; 4:7

Annerch ir Cymru, Ellis Pugh 4:14, 15

Annerch y Cymry, Ellis Pugh (1801) 4:15

Annis, Francesca 74:24

Annogaeth i Adgoffau yn Barchus Ddyfodiad Iesu Grist, James Williams 19:15

Annwyl, Thomas o Faenan 7:14

Anrhydedd, T. Gwynn Jones 3:12

anterliwtiau 33:2

Anthem. Gweddi Jonah ‘O’m hing y gelwais’, Jonah ii, 2–9, E. Ylltyr Williams 10:15

Anthony, Gwyn 68:8

Anthony, J. 36:5

Anthony, W. 74:5

I'R BRIG


Anthropos gw. Rowland, R. D.

Antidote Against the Infection of the Times, An 5:16

Antient British music, John Parry ac Evan William 4:3; 17:8; 20: 14, 20; 40:10; 43:17

Anti-Figaro 10:10, 11

Antigone, Sophocles (Cyfres y Werin) 12:13

Antigone; trosiad o’r Groeg, W. J. Gruffydd 13:13

Antiquae Linguae Britannicae (1621, 1632) 8:5

Antique Linguae Britannicae … Rudimenta, John Davies (arg. 1809) 32:20

Antiquarian Booksellers Association, bathodyn 15:2*

Antiquarian Rambles in the Lampeter Area 56/57:10

‘Antiquates Parochiales’, Henry Rowlands 23:19

Antiquities of London, Thomas Pennant 65:18

Anturiaeth Fawr, Yr, A. Maude Royden 13:13; 15:14

Anturiaethau John Hughes, Y Wern 21:17

‘Anturiaethau yng gwlad y cewri: rhamant Batagonaidd’ 9:7

Anwyl, Y Parchg Bodvan 19:5, 7; 42:20; 69:6

Anwyl, Athro Edward 7:13; 10:12; 13:6; 75:6

Anwyl, Y Parchg Lewis 22:19

ap Brinley, Alun, actor 29:1*

ap Caledfryn, arlunydd 8:16; 37:15

Ap Ceredig gw. Jenkins, Edward (Ap Ceredig; 1836–1925)

Ap Cynddelw 30:9

Ap Ehedydd 66:16

Ap Farren gw. Macfarren, George Alexander (Ap Farren)

Ap Gwalia 66:1

Ap Heli 47:11*

Ap Rhufoniawc gw. Morris, John (Ap Rhufoniawc)

Ap Thomas, Dafydd 34:2

Ap Vychan (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Apêl at Hanes, Yr, R. T. Jenkins 14:7

‘Apêl at y Cymry: mynnwn Germani ar ei gliniau’, John Morris-Jones 10:12

Apel Garedig o eiddo’r cyfundeb 29:10*

Apparitions of Spirits in the County of Monmouth, Edmund Jones 72:16*

‘appeal for our Celtic place-names, An’ 30:6

‘April morning, An’, Huw Williams 45 (46):20

aquatint 2:5; 8:8

Ar Brawf, drama, I. D. E. Thomas 75:24

A’r Drysau yn Gaead, R. S. Rogers 75:24

‘Ar ddymuned i bawb wellau ei buchedd ac i ddeusyf bendith Duw’, Ellis Roberts 37:2

Ar gof a chadw, rhaglen radio 25:5

‘Ar grwydr yng Nghymru’, sgript, Gwilym E. Thomas 37:9

‘Ar gyfer heddiw’r bore’, Eos Iâl 34:19; 43:5; 52:5

‘Ar hyd y nos’ 20:20; 40:10

‘Ar lan Iorddonen ddofn’, Ieuan Glan Geirionydd 67:7

‘Ar lannau Euphrates’, Elwyn Evans 15:15

Ar Lawer Trywydd, Gwynfryn Richards 73:19

Ar Lwybr Serch, T. Trefor Jones 41:19

Ar Wib yn Nenmarc, Dafydd Jenkins 26:17

Ar Wrteithiau, J. Jackson 1:11

‘Ar y ffermydd gynt’, Dewi Morgan 9:12

‘Ar y môr o’r Amerig’, T. C. Benjamin 15:11

Ar y weirglodd, Twrgenieff, cyf. T. Hudson-Williams (Llyfrau Pawb) 74:22

Aradr Gymreig, Yr, Fransis Payne 25:5

Arafwch Buddugoliaeth yr Efengyl, Puleston Jones 37:5

Arcadian 8:5

      china 21:15

Archaeologia Britannica, Edward Lhuyd 8:5; 19:5; 20:12; 26:20; 54:20; 58:4

Archaeologia Britannica, Edward Lhuyd (arg. 1969, 1971) 20:13

Archaeologia Britannica, Edward Lhuyd (arg. 1707) 22:10

Archaeologia Britannica, Edward Lluyd (copi E. M. Davies) 32:20

Archaeologia Britannica, Edward Lhuyd (copi Richard Mostyn) 22:20

Archaeologia Britannica, Edward Lluyd (llyfr mawr 1707) 55:3

Archaeologia Cambrensis 21:8

      enwau lleoedd 30:6

Archaeologia Cornu Britannica, William Pryce 32:20

Archer, Dadi 28:17

Archer, Frederick Scott 24:17

Archer, Henry 28:20

Archer, John 22:11

Arctic Zoology, Thomas Pennant 65:18

‘Archdderwydd Hwfa Môn, Yr’, 1905, cerdyn post 60:2

Archif ffilm a fideo 40:3

Archif Ffilm yr Alban (S.F.A.) 40:3

‘Ardalydd Bute’, Hubert Herkomer 48:19

Ardudwy a’i Gwron, David Davies 7:16; (copi John Phillips a D. R. Hughes) 32:20; 45:18

Ardd, Yr 75:11

 ‘Arddwest farddonol Glan Geirionydd’ 65:20*

Arfau’r Deyrnas, T. Ellis Jones a D E Williams (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Arferion Caru, Catrin Stevens 25:5; 56/57:10

arferion priodasol 20:18

Arfon y Dyddiau Gynt, Gilbart 4:2, 12

Argae, Yr, Bordeaux 56/57:30

Argae, Yr, Caradog Prichard 56/57:30

Arglwydd Cledwyn o Benrhos, Yr, Emyr Price, clawr 41:7*

‘Arglwydd Penrhyn’, Hubert Herkomer 48:19

‘Argraff Boydell o Gastell Caernarfon yn 1750’, llun 2:5

Argraffdy’r beirdd 6:10

argraffu 1:6; 3:13; 8:8

      Abertawe 17:13

      Gutenberg 7:16      

      Pwllheli cyn 1900 10:14–16

      Ynys Môn 3:6; 20:17

argraffwyr Rhiwledyn 35:2

Argyfwng Cymru, Saunders Lewis 27:4

Aria di Camera 40:10

arian 24:14–15; 33:10

Ariel, Andre Maurois 28:2

Arkinstall and Sons Ltd., Trent Bridge 21:15

Arlais 33:17

Armana Prouvencau 47:3

Armenia, Caergybi 62:16

      lluniau [3] 62:16*

Armstrong Jones 26:17

Arnold, E. V., Coleg Bangor 10:12

Arrangement of British Plants, An, William Withering 40:5; 68:3

Art Culture in Wales, Hubert Herkomer 49:13

Art of Simpling, The, William Coles 44:9

‘Arthur’, Joseph Hughes 23:20

Arthur y Cymry, Bedwyr Lewis Jones 10:5

Articles of Faith, Signed by the Independent Congregation, Meeting in the Town of Wrexham 54:3, 4*

‘Arts & Science Union’, taflen 64:17*

Arvonia Printing works 25:10

I'R BRIG


Arweiniad i Ymenyddiaeth ac Anianeg, gyd a Lliaws o Ddarluniau… , H. J. Hughes 45:10

arweinlyfrau natur 11:13

Arweinydd, Yr 32:20

Arweinydd, Yr [misol] 10:15; 19:16; 56/57:34

Arweinydd, Yr [wythnosol] 10:15; 31:11; 45 (46): 17

Arweinydd, Yr 68:4

Arweinydd Cerddorol , Yr 14:8; 75:2

Arweinydd Poblogaidd i’r Ysiwriaeth Genedlaethol…, John Eddy 33:10

Arweinydd, Sef Detholiad o Bregethau D. Hughes, Talywaun 37:18

Arwest farddonol Glan Geirionydd, poster 38:1*, 3; 65:20*

      rhai o destunau (1898) 38:3*

Arwrgerdd, ‘Iesu’ sef pryddest ‘Ioan’, Golyddan 25:19

Arwriaeth John Anthony, Evan Rowlands (Ap Llechwedd) 45:18

Arwydd, Yr 19:3; 70:13; 72:17

‘Arwydd farddoniaeth Cymru’, T. Stephens 35:9

arwyddlun Cymdeithas Bob Owen 20:15

arwyddnodau arian 24:14

arysgrifau 12:3; 55:6

As It was, Edward Thomas 21:10

Asaf, George 34:18

Asaph, llysenwau 27:9

Asaph Bach 60:11

Asbri 45 (46):9

Asclepiws 45 (46):13

Ashcombe, Charles 71:5

Ashenden, gwasg 9:19

Ashton, Charles (1848–99) 52:8

Ashton, Charles, Ysgubor Newydd, Llawr y glyn 7:11

Askey, Arthur 74:24

Association of Comic Enthusiasts (ACE) 13:5

Association of the Bards of the United Kingdom 8:16

Aston, Francis 22:10

Astudiaethau, T. Gwynn Jones 14:11

‘Astudiaethau Theatr Cymru 1’ 27:5

‘Atgof’, cerdd 30:10

Atgofion am Dalysarn, Fanny Jones (Llyfrau Pawb) 74:22

Atgofion am Dri rhyfel, E. K. Jones (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Atgofion am Ddeugain Mlynedd o’m Gweinidogaeth, Evan Jones 51:1, [wyneb-ddalen] 3*

Atgofion am Gaernarfon, T. Hudson-Williams (Clwb Llyfrau Cymreig) 20:12; 26:17; 48:3; 56/57:30

‘Atgofion am gerddorion a cherddoriaeth (Gymreig) yn Llundain’, Ap Ceredig 74:23

Atgofion am Sirhywi a’r cylch, D. Myrddin Lloyd (Llyfrau Deunaw) 75:8

Atgofion Bob Huws y gof 20:19

Atgofion Dyn Papur Newydd, Picton Davies 28:19

‘Atgofion Gwibdaith’, Islwyn 56/57:28

Atgofion Ieuenctid, George Salt 29:11

‘Atgofion Lazarus’, pryddest, John Nuttall 65:19

Atgofion Llafurwr, Dan Jones 54:9

Atgofion Seneddol, Gordon Macdonald 63:16

Atgofion Seneddol, Yr Arglwydd Macdonald o Waenysgor 4:9

Atgofion Tri Chwarter Canrif i, ii, iii J. Lloyd Williams 26:17; 45:5, 19; 62:13; 63:16

‘Atgyfodiad, Yr’, Ieuan Glan Geirionydd 67:7

Atlas, Gerard Mercator 61:10

Atlas Môn 61:10

Atlas of England and Wales, An, Saxton 41:10, 20

Atom 41:19

Atteb i Wr Bonheddig, William Williams 10:4

Attebion i Rai Achosion Cydwybod…cyf. John Griffith 42:3

Attempt at a Catalogue, An, Victor Collins 67:4

Attlee, Clement 24:2; 30:3

Attodiad i’r Caniadau Seion 14:8

Atwood, J., Aberaeron 22:15

Athan Fardd 8:4, 11; 33:16; 53:13

Atherton, Wilfred 58:7

Athravaeth Gristnogavl, Morys Clynog (1568) 3:7; 7:6; 9:4; 31:18; 39:9; 40:20; 67:4

            (atgynh. 1880) 3:7; 34:4

Athraw, Yr 24:20; 26:18; 54:7

Athraw, Yr (cylchgrawn yr Ysgol Sul) 11:7; 36:19; 38:18

Athraw Cerddorol, Yr 14:8

Athraw Cymreig ar y Ddwy Droedfedd, William Griffith 7:2

Athraw Dirwestol, Yr 10:10; 23:11; 35:18; 39:15

      cylchrediad 11:3

Athraw i Blentyn, cylchrediad 11:3

Athraw Sabbothol, Yr, Rhan gyntaf ac ail 24:19

Athraw: neu Gyfarwyddyd i Gymro i Ddysgu y Iaith, Yr, William Jones 24:19

Athrawiaeth Etholedigaeth Gras mewn Pregeth, Richard Prichard 27:13

Athrawiaeth y Drindod, Benjamin Jones 39:16–17

Athrawiaeth yr Iawn, Lewis Edwards 9:15

Athrawiaethau Byddin yr Iachawdwriaeth, William Booth 21:5

Athrawydd, Yr 36:19

Athroniaeth, David Phillips (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Athroniaeth Naturiol yn Dangos y Bod o Dduw, Meurig Elen 44:19

Athroniaeth Pethau Cyffredin, Gwilym Owen 41:18

Athroniaeth Trefn Iechydwriaeth, James Barr Walker 54:5

Athronydd Cymreig, Yr 44:19

Aubrey, Ann 20:3

Aubrey, D. M. (Meilir Môn) 21:13

Aubrey, David, crydd 69:9

Aubrey, Margaret née Griffith 20:3

Aubrey, Vivian, Rhondda 58:7

Aubrey, Wiliam (dad) 20:3

Aubrey, William, Llannerch-y-medd 19:15; 20:3; 21:13; 24:9

August, ffilm 74:24

Auld Lichts Idylls, James Barrie 48:16–17

Austin Magazine 67:9

Autobiography of Edward, Lord Herbert of Cherbury, The (Gwasg Gregynog) 3:4

Autobiography of Elizabeth Davis, The 60:9; 61:23

Autumn in Wales, An, Julius Rodenberg 26:11

Awbrey, John 7:13

Awdely, John 9:4

Awdl ar Ddydd y Farn, Gwilym Alltwen 21:13

Awdl ar Gwilym Hiraethog, Gwilym Eryri 27:10

Awdl ar Gystuddiau, Amynedd, ac Adferiad Iob, Pedr Fardd 27:18

Awdl ar Roddiad y Ddeddf ar Fynydd Sinai, Pedr Fardd 27:18

Awdl ar Sant Paul, Nicander 27:10

‘Awdl Bryddest: Y Jiwbili, gan yr archfardd Cocysaidd Tywysogol’, John Morris-Jones 10:12

‘Awdl cyfarch y gweithwyr’, Dewi Wyn 28:4

Awdlau ar Destynau Cymdeithas y Gwyneddigion 19:15

Awel Eryri 20:17

Awelon y Mynydd: sef Rhan o Chwedlau Esop ar Gân, Ednant 58:19

Awen Llyfnwy, Robert Ellis 4:7

Awen Penmorfa, Robert Jones 21:17

Awen y Gwyddyl, cyf. T. Gwynn Jones 12:13

‘Awr gyda Gwyrosydd’, O. T. Hopkins 56/57:29

Awst, Will 13:6

Awstralia Orllewinol: Hanes a Chynydd y Wlad a’i Thrigolion, Amaethyddiaeth a Chloddfeydd Aur, a’r Brodorion Duon a’u Harferion, Jonathan Ceredig Davies 9:7

Awstralydd, Yr 52:3

awtomobilia 67:9

Awyriad Anneddau, W. Spurrell 18:13

Ayer, A. J. (Freddie) 53:8

Aylward, T. E. 9:18

Ayton, Richard 2:5

Azad, Maulanna 44:14