D


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

D.L. Moody a’i Waith, W. H. Daniels 9:5

‘Dacw Mam yn dwad’ 1:8

‘Dadganiad, Y’, D. Lloyd George 4:6

‘Dadl dau’ 20:20

Dadleuon ac Ymddiddanion at Wasanaeth Ysgolion Sul, Cyrddau Llenyddol, etc., Thomas Morgan 53:4

‘Daear’, John Morgan 8:4

Daear a Nef, Abel Ffowc Wiliams 37:5

Daeareg a’r Beibl, P. Smith 73:17

‘Daeareg Dyffryn Llyfnwy’, D. Bowen 8:4

daeargi Cymreig 24:1*, 2, 3

daeargwn 36:5; 45:11

Daearyddiaeth, Josiah Thomas Jones 75:2

Daearyddiaeth, Robert Roberts 28:16

Daearyddiaeth anianyddol, A. Geikie cyf. Plenydd 2:13; 10:15

Daearyddiaeth Cymru, Iorwerth C. Peate (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

‘Daeth ffrydiau melys iawn’, Pedr Fardd 27:19

Dafis, Hannah, llofruddiwyd ar ben Mynydd Pencarreg 42:13

Dafis, John, Nercwys (1799–1879) 5:7*

‘Dafydd ab Gwilym’, E. B. Cowell 3:2

Dafydd ab Wiliam, Penhesgyn Isaf 11:2

Dafydd ap Gronw 56/57:4

Dafydd ap Gruffydd 61:12; 64:3, 20

Dafydd ap Gruffydd, T. Gwynn Jones 3:12

Dafydd ap Gwilym, adar 11:14

Dafydd ap Gwilym (1789) 5:10

Dafydd ap Gwilym (Cyfres y Fil) 1:12; 32:5; 42:15

Dafydd ap Gwilym (llun gan Dyer Davies) 42:15

Dafydd ap Gwilym, W. J. Gruffydd (Cyfres Gŵyl Ddewi) 10:5; 13:13

Dafydd ap Gwilym: Detholiad o’i farddoniaeth (Llyfrau’r Ford Gron) 74:22

Dafydd ap Ioan (Dafydd Jones, Llan-gan) 10:4

Dafydd ap Tomos, Plas Glyn y Weddw 26:15

Dafydd Benwyn 9:18

Dafydd Cadwaladr 7:14

‘Dafydd Ddu Eryri’, Taliesin o Eifion gw. Thomas, David (Dafydd Ddu Eryri)

Dafydd Ddu Feddyg gw. Samuel, Dafydd (Dafydd Ddu Feddyg)

‘Dafydd Hughes, Llandudno’, Derwyn Jones 73:24

Dafydd Ionawr 24:20; 59:11

Dafydd Jones o Drefriw gan y Parch. O. Gaianydd Williams. 1907 (Llyfrau ab Owen) 2:12

‘Dafydd Jones y cyntaf’, Trebor Môn 12:12

‘Dafydd Jones yr Hwsmon’ 10:12

Dafydd Lwyd neu Ddyddiau Cromwell, Alltud Eifion 27:10

Dafydd Maenan, telynor 7:14

Dafydd Morganwg gw. Jones, David Watkin (Dafydd Morganwg)

Dafydd Nanmor 15:5

Dafydd Sion Emwnt 20:2

‘Dafydd y garreg wen’ 11:16

‘Dafydd y garreg wen’, Morlais Morgan, record 10:13

Dafydd, Griffith (1766–99) 31:19

Dafydd, Syr Huw, Gelli Gaer 22:18

Dafydd, Ishmael, Trefriw 38:7

Dafydd, Morgan, Caeo 28:2

Dafydd, Owen (1772–?) 31:19

Dafydd, Owen, Cwmaman 14:16

Dafydd, Thomas 44:5

Dafydd, William (1763–1808) 31:19

Dagrau Gwerin, Emrys Jones 31:9; 45:20

‘Dagrau hiraeth: neu Alareb goffadwriaethol i 230 o weinidogion, William Jones, Pontsaeson,’ 11:11

Daguerre, Louis 9:3

daguerrotype 18:7; 24:17; 9:3

Dai’r Cantwr 27:9

Dail Dysynni, cylchrediad 13:3

Dail Pren y Bywyd 13:2

Daily Herald 2:8

Daily Post 51:19

‘Daioni sydd yn deilliaw oddiwrth y Cymdeithasau dyngarol, Y’, W. Davies 8:4

Daisy Matthews & Three Other Tales, Rhys Davies 25:17

‘Dame Venodotia neu Modryb Gwen’ 7:8*

‘Dame Wales’ 59:15

Damegion Aesop, J. D. Jones 58:19

Damhegion Crist, Owen Evans 54:2

Damhegion Esop, gol. W. T. Stead 58:19*

Damhegion Esop ar Gân, Morris Williams 58:19

‘Dammeg yr Annuwiolion yn y farn’, baled, Abel Jones 13:8

damwain rheilffordd Abergele 1868 55:1*

‘Damwain y Rheilffordd gerllaw Abergele’, Thomas Levi 58:18

‘Damwain ym Mhwll Level yr Afon, Abernant’, Aberdar 49:5

‘Damwain yn Aberdare Junction’ 15:13

‘Damwain yn mhwll level yr afon, Abernant’, Aberdar 15:13

I'R BRIG

Dan dy Lewyrch Leuad, Eifion Wyn 32:12; 44:1, 3

Dan Gwmwl, Awena Rhun, (Llyfrau Pawb) 74:22

Dan Haul 56/57:22

Dancing Master, The 40:10

Dangosai Daearyddawl, Robert Roberts 28:16

‘Dangosiad o’r modd y darfu i’r brenin Dafydd odinebu efo gwraig Uras’, Hugh Jones 16:16

Daniel ap Llosgwrn Mew 43:16

Daniel Ddu o Geredigion gw. Evans, Daniel (Daniel Ddu o Geredigion)

Daniel Las gw. Evans, Daniel Silvan (Daniel Las)

Daniel Owen, Dewi Emrys 3:12

Daniel Owen, Saunders Lewis 27:5

Daniel Owen, T. Gwynn Jones 10:5

      gw. hefyd Owen, Daniel

Daniel, D. R., Tynbryn, Cefnddwysarn 65:15

Daniel, D. R., Y Ffôr 4:6; 5:2

Daniel, Dafydd 14:16

Daniel, Syr Goronwy 14:16

Daniel, John, Caerfyrddin, argraffydd 18:14; 69:6

Daniell, William, artist 2:5

Daniels, William (c. 1812–80), Lerpwl 27:18

dannedd dodi 47:18–19

Danter, John 9:4

Darbishire, W. J. 45 (46): 18

D’Arcy, William Knox 53:3

darfodedigaeth 56/57:3

Darganfod Harmoni, R. Tudur Jones 21:17

Darian, Y (Tarian y Gweithiwr) 1:8; 17:7; 19:11

Dark Africa and the Way Out, William Hughes 39:1

Darkest England and the way out 21:5

Darkness Visible 12:2

Darling, Grace 27:3

Darlington, Thomas 1:12

Darlith 1968, R. Alun Roberts [tudalen flaen] 60:19*

Darlith ar y Milflwyddiant, J. Jones 23:9

Darlith flynyddol Llyfrgell Pen-y-groes [cloriau] 60:19*, 20*

Darlithiau ar Adfywiadau Crefyddol, Charles G. Finney 25:15

Darlithiau ar Lyfr y Dadguddiad, Hugh Williams 24:19

Darlithiwr Enwocaf Cymru, sef y Parch J. Gomer Lewis Abertawe, Thomas Morgan 53:4

Darlithoedd llyfrgell Pen-y-groes 63:7

Darllen a Chwarae 73:3

Darlun a Chân, Nantlais (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Darluniadur Anianyddol, Y, Edward Mills 41:18

‘Darluniau o chwarelau a mwngloddiau’, G. J. Williams 25:13

Darlunydd, Y 51:17

Darmerth neu Arlwy i weddi, Robert Holland 9:4

Daroganau a Phrophwydoliaeth Hynod a Rhyfeddol y Duwiol a’r Dysgedig James Usher 8:6

Darwin, R. Elwyn Hughes 41:19

Darwinism and Politics 54:2

Datblygiad yr Iaith Gymraeg, Henry Lewis (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

‘Datganiad o deyrngarwch i’r Brenin William IV’ Lewis Weston Dillwyn 61:20*

Dathliad canmlwyddiant eglwys Bethel Tanygrisiau (1838–1938) 45:18

dathliadau 1994 52:5

‘Dau englyn i gapel newydd Tal y Bont’, Gwilym Llugwy 38:5*

‘Dau ganwr’, Ioan Brothen 73:11

Dau Gymro yn Taring, Robert Holland 9:4

Dau Lenor o Ochr Moeltryfan, Kate Roberts 60:19

dau lygad Ebrill 74:15

Davey, Syr Horace 75:6

‘David Jones a Ishmael Davies’, argraffwasg 27:16

David Lloyd George, E. Morgan Humphreys (Llyfrau’r Dryw) 75:8, 24

David Rees y Cynhyrfwr, Iorwerth Jones 47:4

David Rees, Llanelli: Detholion o’i Weithiau, Glanmor Williams (Llyfrau Deunaw) 75:8

David Samwell, E. G. Bowen 10:5

David, Athro C. J. 33:1

David, C. W. 6:3; 9:17

David, John, Llandilo Talybont 19:8

I'R BRIG

Davies ac Evans, Swyddfa’r Seren, Y Bala 9:14

Davies and son, bookbinders, Holyhead 3:11

Davies, Arglwydd, Llandinam 52:5

Davies, Angharad, Alltwen ac Utah 49:3

Davies, Alfred T., y Bwrdd Addysg 2:2

Davies, Alice née Free 58:6

Davies, Alun Oldfield 4:9; 70:2*

Davies, Alun Talfan 4:9; 49:15

      a Cofion Cymru 21:16

Davies, Aneirin Talfan 16:14

Davies, Ann née Charles 17:3

Davies, Ann, Glyddyn Mawr 10:13

Davies, Anne née Morgan 49:3

Davies, Annie Mary 2:3

Davies, Arnold

      yn chwarae rhan Samson 67:16*

      yn chwarae rhan y Count di Luna yn yr opera Il Trovatore 67:15*

Davies, Dr B. L. 45:15

Davies, Ben (1858–1943), tenor 12:4

Davies, Ben, Nantgaredig 20:2

Davies, Ben, Pant-teg 11:5; 52:14

Davies, Benjamin 24:20

Davies, Betty Eynon 5:3

Davies, Bryan Martin 13:10

Davies, C. M. 32:20

Davies, Cadwaladr, cofrestrydd Coleg y Gogledd 29:20

Davies, Catherine, gwraig Theophilus Davies 49:3

Davies, Catherine, morwyn Judith Hall Williams 48:14

Davies, Cecilia 58:6

Davies, Charles Nice (1794–1842) 52:5

Davies, Christopher, argraffydd 1:11

Davies, Clara Novello 12:5; 34:18

Davies, Cledlyn 44:15

Davies, D., bookbinder, Colwinstone, Cowbridge 3:11

Davies, D. C. 20:16

Davies, Y Parchg D. Charles 6:11

Davies, D. J. 13:10

Davies, Y Parchg D. J., Capel Als 45:15; 47:4

Davies, D. Jacob, englyn i Watkin William Price 19:11

Davies, D. T. 75:13

Davies, D. W., Caernarfon, argraffydd  25:10; 27:2; 36:10; 56/57:29

Davies, Dafydd Walter 58:6

Davies, Dan, Merthyr 35:7

Davies, Dan Isaac (1839–87) 19:11; 64:7*; 65:7

Davies, Daniel (Glan Brennig; 1840–1916) 52:7

Davies, Daniel, Tan-y-groes 11:11

Davies, Daniel, Ton 5:16

Davies, Daniel, Treherbert 8:4

Davies, Daniel, Treorci 53:3

Davies, David (Dewi Alaw; 1832–1914) 47:2

Davies, David, Barwn 53:7

Davies, David, physician to the Queen 40:15

Davies, David, Cerrigydrudion, prifathro 25:2

Davies, David, Harlech 7:16

Davies, David, Paradise St., Lerpwl 55:7

Davies, David, Lletyrgaib 26:5

Davies, David, Pentregwenlais, ffatri wlân 49:3

Davies, David, Treboeth, llyfrwymwr 26:2

Davies, David Charles 17:3; 18:2

Davies, David Endon 3:15

Davies, Dr David Harries, Llandysul 51:4, 5, 6, 7

Davies, Y Parchg David Teify 29:11

Davies, Dyer 42:15

Davies, E., Glanafon 4:7

Davies, E., Ramsden, New York, argraffydd 24:9

Davies, E. Aidan, Llithfaen (Murmur Parch) 19:8

Davies, Y Parchg E. Curig 11:12; 27:20

Davies, E. Emlyn 40:3

Davies, E. T. 15:12; 17:5; 28:17

Davies, E. Tegla 2:2; 7:12

      llofnod 38:17

Davies, E. W. L. 22:9

Davies, Edith 40:3

Davies, Edward (Iolo Trefaldwyn) 8:4

Davies, Edward, llyfrwerthwr, Tredegar 7:7

Davies, Eic, Gwauncaegurwen 50:14

Davies, Eilir, Caerfyrddin 45 (46):9

Davies, Y Parchg Eirian 13:10; 29:11

Davies, Eleanor, Cellan 56/57:10

Davies, Elfyn Talfan 50:14

Davies, Elias, Stiniog 44:15

Davies, Elizabeth née Charles 16:1*; 17:3; 18:2

Davies, Ellen, Alltwen ac Utah 49:3

Davies, Ellis 44:3

Davies, Emlyn (Lafi) 14:5*

Davies, Enid née Jones 45:15

Davies, Enid Picton 28:19

Davies, Evan, Delta, bedd argraff 48:17

Davies, Evan (Eta Delta; 1794–1855) 52:5

Davies, Evan, almanaciwr 17:12

Davies, Dr Evan, 17:11

Davies, Y Parchg Evan, Trefriw 25:7; 54:6

Davies, Festyn 1:10; 35:2; 58:6

      and Imperial singers of Wales, poster 58:6*

Davies, Frances, Cwrtmawr, Llangeitho 2:3; 74:11

I'R BRIG

Davies, Capt Frank 45 (46):10, 11

Davies, George, Caerfyrddin 17:3

Davies, George M. Ll. 22:5; 45 (46):10

Davies, Gerald, Caerdydd 49:11

Davies, Glan 50:14

Davies, Glyn 7:13

Davies, Glyn (Glyn Joe’r Hand) 14:5*

Davies, Glyn (Glyn Postman) 63:8*

Davies, Glyn, Cenarth 33:3

Davies, Grace Gwyneddon née Roberts 42:16–17*; 43:5

Davies, Griffith, mathemategydd 48:2

Davies, Griffith (Gylfinir) 33:9

Davies, Griffith, Bethesda, llyfrwerthwr 26:13

Davies, Griffith, Hendre Bach, Aberdasach 21:3

Davies, Griffith, Llandwrog 19:16

Davies, Griffith, Stamp Office, Ystalyfera 1:11

Davies, Gwen née Jones 45 (46):10

Davies, Gwendoline, Gregynog 4:12; 15:5

Davies, Gwenllian, Penllain 56/57:10

Davies, Gwilym Maelor 31:11; 36:9

Davies, H. Ll., Regent House, Bala 43:3

Davies, Hannah, Rhymni, gwerthwr papurau newydd 36:10

Davies, Harriet, Alltwen ac Utah 49:3

Davies, Henry Egwad 13:16

Davies, Henry Rees, hanesydd Afon Menai 28:11

Davies, Henry Walford 15:3; 42:3; 43:9, 11

Davies, Herbert 14:9

Davies, Heti Mair, Porth 36:4

Davies, Howell 9:2

Davies, Hubert, feiolinydd 12:4; 43:9

Davies, Hugh, Lerpwl 32:7

Davies, Hugh a’i Gwmni, Fferyllwyr, Machynlleth [hysbyseb] 1:8

Davies, Y Parchg Hugh (1739–1821), silhouette 4:7*; 20:12*; 40:5; 48:7; 66:8*; 68:3

Davies, Hugh (Pencerdd Maelor; 1844–1907) 42:11; 52:5

Davies, Huw 64:10*

Davies, Huw Morriston 61:18; 62:11*; 63:3

Davies, Hywel, gwneuthurwr ffilmiau 29:5

Davies, Hywel, llenor 4:9

Davies, Idris 4:9

Davies, Dr Ifor H. 16:9

Davies, Ifor Hughes, meddyg 25:2

Davies, Ifor Morgan 49:3

Davies, Isaac, Pontardulais 39:5

Davies, Ishmael, Llanrwst, argraffydd 4:8; 9:6; 10:14; 17:12; 18:11; 27:16

Davies, J., a’i gwmni, Blaenau Ffestiniog 7:16

Davies, Mrs J., 9:14

Davies, J., Dolwyddelan vicarage 32:20

Davies, J., Llanbedr, argraffydd 56/57:10

Davies, Y Parchg J. Cadvan 50:2

Davies, J. D., Swyddfa’r Rhedegydd 7:16

Davies, J. Glyn 5:16; 7:13; 13:6; 45 (46) 10–11; 75:15

Davies, Prifathro J. H. 1:6; 4:15; 5:2, 14, 16; 7:10, 13; 9:15; 13:6; 15:3; 25:7; 50:5; 65:13

Davies, J. H., rheithor Llanwenllwyfo 56/57:20

Davies, Y Parchg J. P. (Mab Dewi Ddu) 36:18

Davies, J. R., Castellnewydd Emlyn, argraffydd 8:4

Davies, Jacob Endon 3:15

Davies, James (Iaco ap Dewi) 3:13; 13:16; 56/57:6; 69:6

Davies, James Harries 51:5

Davies, Jane, Roe Gau 43:15

Davies, Jean 62:1*

Davies, Y Parchg Jenkin 26:13

Davies, Jennie Eirian 29:11; 67:16

Davies, Job (Rhydderch Farfgoch; 1821–87) 49:3

Davies, Joby, rhingyll yr heddlu 68:9

Davies, John 16:16

Davies, John, casglwr recordiau 10:13

      a’i drysorau 10:13*

Davies, John (Ap Myfyr) 17:2

Davies, John (Brychan) 6:10; 23:20; 36:18, 19

Davies, John (Gwyneddon) 1:9; 8:13; 10:11; 29:20; 35:18, 19; 40:18; 42:16; 45 (46):18; 48:14; 50:2

Davies, John (Ieuan Ddu Alltwen) 49:3

Davies, John (Ossian Gwent) 55:10

Davies, John (Siôn Dafydd Las) 52:5

Davies, Dr John (Sion Dafydd Rhys) 4:12; 19:13

Davies, John (Siôn Gymro) 75:11

Davies, John (Taliesin Hiraethog; 1841–94) 9:10–11*; 52:5

Davies, John, Caernarfon 1:9

Davies, Revd John, Isfryn 32:20

Davies, John, Lerpwl 45 (46):10

Davies, John, Llanbedr PS, argraffydd 40:15

Davies, John, Mallwyd 2:12; 15:5; 52:5

Davies, John, Manceinion 20:11*

Davies, John, Nelson Emporium 1:9

Davies, John, Penuwch 36:19

Davies, John, Penygroes (Davies Art) 61:11

Davies, John, Tahiti 39:16; 60:9

Davies, John, Ysgol Dyffryn Nantlle (Davies Art) 62:7*

      lluniau 62:7*, 9*, 11*

Davies, John, ysgolfeistr, Llangadog 52:15

Davies, John Daniel 44:19; 45:18

Davies, John David 31:10, 11

Davies, John Elias (Telynor y Gogledd) 8:1*, 3

Davies, John Griffiths, Aberdaron 35:15

Davies, John Iorwerth, yn cael ei holi 53:5*

Davies, John Jones (Emu) 31:11

Davies, John Powell 40:15

Davies, Jonathan Ceredig 4:4; 9:7

      bedd-argraff 4:4

      gwasg 1:6; 4:12

Davies, Joseph, Llanfair-ym-Muallt 11:3

Davies, Joseph, Llys Aled 54:11

I'R BRIG

Davies, Kate a’r Rhedegydd 31:11

Davies, Lewis (Y Gloch) 44:19; 45:18

Davies, Lewis a’i gwmni, Blaenau Ffestiniog 31:10; 45 (46): 17

Davies, Lewis, Llandyfrydog, ficer 20:12; 66:8

Davies, Maelgwyn Vaughan, Trawsfynydd 58:7

Davies, Mair Lloyd, Y Friog, Yr Ala, Pwllheli 24:5

Davies, Margaret, Gregynog 4:12; 15:5

Davies, Margaret, mam R. Festyn Davies 58:6

Davies, Margaret, merch R. Festyn Davies 58:6

Davies, Marshal, Dolgellau, postman 63:8*

Davies, Mary, cantores 8:1*, 3; 42:16, 17

Davies, Mary, Brynllywarch 20:2

Davies, Mary, Meifod 69:7

Davies, Mary née Knight 66:8

Davies, Mary Owen, Llansawel 53:20

Davies, Dr Mary, 1:10

Davies, Melville, Llanelli 58:7

Davies, Meryl 62:7

Davies, Michael 62:7, 9

Davies, Morgan, Caerdydd, siopau llestri 65:3

Davies, O., Llanbedr P S 29:13

Davies, Owain Wynn 41:19

Davies, Owen, argraffydd (1892–1960) 31:13

Davies, Y Parchg Owen (Eos Llechid) 60:11

Davies, Paul, postman 63:8*

Davies, Picton 20:17; 28:19; 49:15

Davies, Y Parchg Phillip 72:15

Davies, R. E. (arweinydd Côr Meibion Dyffryn Ceiriog) 14:5

Davies, R. H., stad Boduan 28:2

Davies, R. J. Cwrtmawr, Llangeitho 74:11

Davies, R. T., Cwrtmawr 17:3

Davies, Richard (1635–1708), crynwr 3:14–15; 4:14

Davies, Richard (Mynyddog; 1833–77) 8:1*, 3; 33:9; 55:10

Davies, Richard, Roe Gau, Llanelwy 43:15

Davies, Esgob Richard 2:12

      atgofion dyddiau ysgol 56/57:4

Davies, Richard, Llansytumdwy, ysgolfeistr 36:13

Davies, Richard, Porthaethwy 2:3

Davies, Robert (Bardd Nantglyn) 54:12

Davies, Robert (mab yng nghyfraith David Charles, Caerfyrddin) 16:1

Davies, Robert, Aberystwyth 17:3

Davies, Robert, Llannerch 22:11

Davies, Robert, Tonypandy 19:8

Davies, Robert, Wyddgrug 35:13

Davies, Robert Gwyneddon 42:16–17; 43:5

Davies, Robert Joseph 16:1; 18:2

Davies, Rhiannon 2:7

Davies, Rhys, nofelydd 4:9

Davies, Rhys T., prifathro Treffynnon 37:9

Davies, Sara (Sara’r Ddôl-gam) 52:14

Davies, Sarah, Castell-nedd 53:20

Davies, Sarah, Roe Gau 43:15

Davies, Sheila 62:7

Davies, Stanley 45 (46):10

Davies, Stephen, Caerfyrddin, Bedyddiwr 52:5

Davies, Susanah, Delta, bedd argraff 48:17

Davies, T., Pont-y-pridd 8:4

Davies, T. Awstin, Rhydaman 34:18

Davies, T. Eirug 13:10; 45:15

Davies, T. J. 34:18

Davies, Y Parchg T. M. 22:15

Davies, Y Parchg T. R. (Crugwyson) 31:10

Davies, T. Witton 13:6; 75:6

Davies, Tace Endon 3:15

Davies, Theophilus, Alltwen 49:3

Davies, Theophilus Taliesin 49:3

Davies, Thomas, Borth a Llundain 35:15

Davies, Capt. Thomas, Castell-nedd 53:20

Davies, Thomas, Dolgellau 45:16

Davies, Thomas, Llwynfedw 51:5

Davies, Thomas C., Wrecsam, ffatri ganhwyllau 54:4

Davies, Timothy 22:15

Davies, Timothy, Caeronnen 18:13

Davies, Tudor (1892–1958), tenor 3:11; 12:4

Davies, Tudwal, Pwllheli 4:6

Davies, W. D., Hughes a’i fab 11:12

Davies, Y Parchg W. F., Nanticoke 65:15, 19

Davies, W. J. 75:6

Davies, W. Mitford 11:12; 13:5; 45:5

Davies, Walford 24:20

Davies, Walter, Meifod 69:7

Davies, Walter (Gwallter Mechain) 5:4; 7:6; 19:5; 29:7; 54:11; 59:11*, 13

Davies, Walter Cecil 59:11; 69:7

Davies, William y merthyr 31:18; 51:14

Davies, Syr William 8:15

Davies, William (Gwilym Teilo) 13:16

Davies, William, Cringell 13:16

Davies, William, Rhydyceisiaid 75:11

Davies, William, Tal-y-bont 52:8

Davies, William, Osleton 64:6

Davies, William, Pwllheli, gwerthwr llyfrau 10:14; 36:5

Davies, William, Wern, Mostyn 38:10

Davies, William Cadwaladr 8:3

Davies, Syr William Llewelyn 70:3

Davies, Athro Wilton 13:6

Davies-Bryan, Edward 75:10

Davies-Bryan, Joseph 75:10

I'R BRIG

Daviesia (Leguminosae) 66:8

Davis, Anne 40:15

Davis, Anthony 40:14

Davis, Y Parchg Benjamin 40:14

Davis, Caroline 40:14

Davis, David, Castellhywel 2:7; 40:14

Davis, David, Castell-nedd 40:14

Davis, Elizabeth née New 40:14

Davis, Y Parchg Timothy 40:14–15; 44:13

‘Daw’r garreg oddi draw’, Sion Singer 18:14

‘Dawns y gŵr marw’ 40:10

Dawson, Peter, canwr 3:11; 12:5

Dawson, R. K. 61:10

Dawson, Thomas 20:13

Day, Edward E., bookseller, stationer, printer, librarian, die stamper & engr, newst, bookbinder, Book House, Port Talbot 3:11

Day, John 21:7

Day, Robert 21:7

de Castro, Rosalia (1837–85) 12:16

      stamp 12:16*

de Chamont, Nicholas 47:19

De Gaulle, Cadfridog 61:18

De Historia Stirpium, Leonhart Fuchs 14:9

De La Rue, argraffydd cardiau post 53:15

De Mona Druidum Insula 61:10

de Reszke, Jean 1:10; 11:16

De Valera, Eamon 60:14

de Vere Cole, Horace (1881–1936) 73:4

de Walton, Howard 75:13

De Witt Talmage, Thomas 58:18

De Witt Wallace 14:15

‘Dead March in Saul’, Handel 14:8

Dean, teulu 51:13

‘Deansgate’, Eddie Evans 49:11

Decca, cwmni 12:4

Dechrau’r Daith, E. Tegla Davies (Llyfrau’r Dryw) 75:10

Dechreu Cynnyrf … y Dadl Rhwng Pobl America a’r Llywodraeth 27:16

‘Dechreu yn y dechreu’, D. Lloyd George 4:6

Dechreuad a Chynnydd Crefydd yn yr Enaid, Phillip Doddridge 42:3

‘Dechreuad a chynnydd gweithiau Cwmafan’, John Morgan, Cwmafan 8:4

Dechreuad a Chynnydd Ymneillduaeth ym Môn, Gwalchmai 3:6

Dechreuad a Chynydd y Methodistiaid Calfinaidd yn America 11:7

Dechreuad Annibyniaeth yng Nghylchoedd Abertawe a Chastell Nedd, T. Mardy Rees 53:4

Deck of cards, Wink Martindale 74:19

‘declaration by Sir Thomas Middleton in 1644, A’ 9:18

Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd (1964) 53:5

‘Deddf y brain’, John Rowlands 8:16

Deddfau perthynol i’r Cowpoc 61:20*

‘Dedwyddwch teuluaidd’ 11:6

Dee, John 13:6; 24:18

Deering, Madame (Eleanor Jones) 12:5

Defaid, J. B. Owen 41:19

defaid, nodau 27:7

Defi Llwyn Cwpwl, Llangwm 9:20

Defodau’r Iddewon, Hugh Jones, llifiwr 75:2

Defoe, Daniel 45 (46):13

‘Deffro’, argraffydd Huw Ceiriog 50:8

Deffynniad Ffydd Eglwys Loegr, Maurice Kyffin 9:4; 24:20

Deg Gorchymyn yn Gymraeg, Y 9:4

Deg o Storiau, Amy Parry-Williams (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Deg Pregeth, Deg Pregethwr (Llyfrau’r Dryw) 75:8

Deial Ahaz, Peter Williams 38:2

Deian a Loli, Kate Roberts 5:3; 13:7

Deilen Werdd, Morris Parry 66:7

Deiniol Vychan 18:15; 42:11

‘Deio bach’, Madam Telini, record 10:13

‘Deisyfiad cantores am gael ei gwisgo a rhai o’r prif geinciau, yn lle dillad’, alaw 17:9

Delamotte, P. H. 18:7

Deledda, Grazia (1871–1936) 5:3*

Delyn, Y: the Welsh Music Review 56/57:19

‘Delyn Aur, Y’ trefniant D. Pughe Evans 35:7

‘Delyn Aur, Y’, trefniant Tom Price 35:7

Delyn Gymreig, Y, Joseph David Jones 6:7

‘Delyneg, Y’, T. H. Parry Williams 3:12

Delyse, cwmni 12:4

Denbigh: a Portrait in Old Picture Postcards, R. M. Owen 48:20

Denbighshire Sheep Earmark Register 27:7

Denham, Henry 9:4; 34:4

Denman, John (1759–1831), rheithor Llanarmon a Llandegla 65:19

Denman, John, Ty Coch, Chief Constable 14:11

Dennis, E. T. W. 55:16

Dent, J. M. 12:15

Deonglydd Breuddwydion, a Gymerwyd Allan o Ysgrifeniadau yr Hen Gymry 28:5

Depositions … in the Cause against Dr Bowles, The 8:5

Derby 10:3

‘Derek’s rescue’, Saunders Lewis 27:5

Derfel, R. J. 75:6

‘Dernyn arian neillduol’, Carneddog 33:10

‘Derwen’, tôn 21:7

Derwyddiaeth … yn Ynys Môn, R. T. Williams 12:12; 23:19

‘Deryn pur, Y’ 35:5

I'R BRIG

Description and Use of the Globes, The, Joseph Harris 38:13

Description of England, William Harrison 30:9

Description of Pembrokeshire, A, George Owen 45 (46):5

      adar 11:14

Description of Swansea, A 17:13

Descriptive History of the Town of Evesham, A, George May 40:15

Deseglise, Dr M. 71:3

Deskriptio Kambriae, Gerallt Cymro 52:5

‘Detailed particulars, with reports and plans of the Point Elianus Slate & Slab Quarry…’ 3:6

Detholiad o Adroddiadau, Trebor Lloyd Evans (Llyfrau’r Dryw) 75:24

Detholiad o Emynnau at Wasanaeth o (sic) y Milwyr Cymreig 38th Division Welsh Army Corps 15:14

Detholiad o Erthyglau a Llythyrau Emrys ap Iwan i–iii , gol. D. Myrddin Lloyd (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Detholiad o Ganiadau, T. Gwynn Jones (Gwasg Gregynog) 3:4

Detholiad o Hunangofiant Gweirydd ap Rhys, Enid P. Roberts (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Detholiad o Ryddiaith Gymraeg R. J. Derfel i–ii, gol. D. Gwenallt Jones (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Detholiad o Waith Gruffudd ab Ieuan ab Llewelyn Vychan 56/57:20

Detholiad o Waith Ieuan Glan Geirionydd, Saunders Lewis 27:5

Detholiad o’r Cyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Llanelli (1856) 8:4

Detholion o Ddyddiadur Eben Fardd, E. G. Millward 30:11

Detholion o gyfansoddiadau Buddugol Eisteddfod Cynwyl Gaeo (1858) 8:4

Detholion o Waith Gwydderig, J. Lloyd Thomas 14:16

Detholion o Weithiau Boreuaf S. R. 44:19

Detholion o’r Decameron, Boccaccio cyf. T. Gwynfor Griffith 12:13

Deuddeg o Ddiwygwyr Protestanaidd 33:16

Development of English Building Construction, The, C. F. Innocent 21:8

Dew, Samuel, Llangefni, cyfreithiwr 48:2

Dew, Sarah née Davies 48:2

‘Dewch adref fy nhad’, H. C. Work cyf. Mynyddog 15:12

Dewi Afan 8:4

Dewi Alaw gw. Davies, David (Dewi Alaw)

Dewi Arfon 25:9; 38:3

Dewi Cynon 29:10

Dewi Dawel gw. Evans, David (Dewi Dawel)

‘Dewi Ddyfrwr, gweddia dros Gymru: Calan Mawrth, 1951’, David Jones 12:3

Dewi Eden gw. Davies, David, Harlech (Dewi Eden)

Dewi Emrys gw. James, Dewi Emrys

Dewi Gwallter 21:5

Dewi Gwenog gw. Jenkins, David (Dewi Gwenog)

Dewi Mai 8:4

Dewi Môn 50:4

Dewi o Geredigion gw. Samuel, David (Dewi o Geredigion)

Dewi Peris gw. Jones, David Michael (Dewi Peris)

Dewi Sant, T. Gwynn Jones 3:12

Dewi Silin gw. Richards, David (Dewi Silin)

Dewi Tecwyn gw. Evans, D. Tecwyn (Dewi Tecwyn)

Dewi Wyn 15:8; 27:17; 28:4

Dewi Wyn (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Dewi Wyn o Eifion 1:8; 56/57:19

‘Dewi Wyn o Eifion’, Taliesin o Eifion 47:1

Dewi Wyn o Esyllt 13:16; 36:19; 50:4; 75:19

Dewisol Ganiadau yr Oes Hon, Hugh Jones 16:16; 27:16

‘dewraf o’r dewrion, Y’, (Michael Ney) 27:9

Diafol i Dalu, Y, W. D. P. Davies (Llyfrau’r Dryw) 75:24

Dial, Y, Gilbart 4:2

Dial y Forwyn, Cerdd ar Fesur Cywydd, Gilbart 4:2

Diamond Classics 55:3

Diamond Poets 55:3

diarhebion 14:3

Diarhebion, Y, cyfrol 1 (Cyfres y Fil) 1:12; 42:15

Diarhebion, Y, cyf. 2 (Cyfres y Fil) 42:15

Diarhebion, Y (III) (Cyfres y Fil) 42:15

Diarhebion Cymraeg, J. J. Evans 14:3

Diarhebion Cymru, William Hay 48:3

Diary of a Journey into N. Wales in 1774, Samuel Johnson 32:16

diawl y wasg 31:12

Dic Aberdaron 27:17

      llyfryddiaeth 30:17

‘Dic Aberdaron’, Talieisin o Eifion 47:1

Dic Dywyll gw. Williams, Richard (Dic Dywyll)

Dic Fantol 22:3

‘Dic Morus, fradus, ddifri – hen chwanen’ (englyn), Dewi Wyn o Eifion 1:8

Dic Penderyn, David Derwenydd Morgan 69:1

Dic Treb (mab Trebor Môn: R. Thomas Williams) 12:2

Dic Tryfan gw. William, Richard Hughes (Dic Tryfan)

Dicey, C. and co. 11:4

Dickinson, Sandra 74:24

Dictionarium Duplex, John Davies 1:7; 19:5; 20:12; 54:9 (copi Tegwyn Jones); 59:19; 70:1

      rhan o wyneb-ddalen copi Gwallter Mechain 19:5*

Dictionarium Linguae Latinae et Anglicanae, Thomas Thomas 19:5

Dictionary in Englyshe and Welshe, A (1547) 9:4; 19:5

Dictionary of Arts and Sciences 2:4

Dictionary of British Artists 1880–1940 46:20

Dictionary of British Watercolour Artists up to 1920, The, H. L. Mallalieu 34:17

Dictionary of Nicknames, A, L. G. Pine 27:9

Dictionary of the Bible, William Smith 54:7

Dictionary of the Welsh language with English Synonyms and Explanations, A, Spurrell 42:20

Diddanwch Teuluaidd, Hugh Jones 8:5; 16:16; 26:20; 27:16; 36:2

Dieithryn, Y, Camus 56/57:30

Diemwnt Du a Chaniadau Eraill, Y, Glyn Myfyr 45:18

‘Dienyddiad y Dr Crippen’ baled 8:7

Dierks, C. H., Aberaeron, Llan-non a Llanrhystud 55:11

‘Diferiad y gerwyn’ alaw 40:10

Diferion Gwybodaeth 27:16

‘Difodi y Gymraeg yn barhad o oresgyniad Cymru’, Michael D. Jones 65:13

Diffodd y Golau, J. Lloyd Davies (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 75:8

Diffygion y Cymeriad Cymreig, D. R. Jones 45:18

Difrifol Ystyriaeth, John Owen 4:10

Difyr-gampau a Gorchestion yr Enwog Twm Shôn Catti 8:6; 9:3

Difyrion Meddyliol, Ifor Cwm Gwys 39:7

‘Difyrrwch Arglwyddes Owen’ alaw 17:9

‘Difyrrwch gwŷr Caernarfon’, Robert Griffith 5:6

‘Difyrrwch Gwŷr Harlech’ 2:10

Difyrrwch Gwŷr Morgannwg, T. Maerdy Rees 53:4

Difyrrwch i’r Cristion, neu Gasgliad o Hymnau John Hughes, 10:14

I'R BRIG

Digrifwr, Y. Casgliad o Gampau a Dichellion Thomas Jones, o Dregaron 9:3; 10:2

Diliau Barddas 28:18; 54:12

Diliau Mêl, Y (1866) 3:6

Diliau Mêl, Y, Lewis Jones 21:13

Diliau Mêl, William Owen 8:10, 11

Diliau’r plant – Llawlyfr ar Ganu Gyda’r Tannau, Dewi Mai o Feirion 45 (46): 17

Dillwyn, Lewis Weston 6:8; 16:7; 17:13; 21:19; 29:19; 61:20*; 64:1; 65:4, 5

Dillwyn, Mary 18:7

Dilwyn, Swansea (marc ar lestri) 60:4

Dilys Cadwaladr 14:10

Dilys o flaen Capel Siloam, Llanfrothen 60:7*

Dilysia. A threnody on the death of the Poet’s Wife 30:2

dillad 63:13, 64:2

dillad Cymreig 35:1*

Dillad sy’n Gwneud y Dyn, Y, Gottfried Keller (Llyfrau’r Dryw) 75:24

‘Dim gwers i neb yn Brad’, Saunders Lewis 27:5

‘Dim Saesonaeg’, ci 24:1*, 3; 36:5*

Dimmock, Thomas 63:12

Dinas y lloer, W. J. Jones 41:19

Dinesydd, Y 1:4; 4:16; 49:8; 51:17, 19

      cylchrediad 13:3

Dinesydd, Y (Lerpwl, 1888–90) 2:2

Dinesydd, Y [papur wythnosol y Blaid Lafur, Caernarfon] 2:8

‘Dinistr Jerusalem gan y Rhufeiniaid’, Eben Fardd 21:2, 3

‘Dinistr Sodom a Gomorrah’, Robert Hughes 48:1

‘Dinistr y Derwyddon’, John Ll. Jones 75:11

‘Dinmore Manor’, peiriant ager 11:8

‘Dinystr Jerusalem’, Eben Fardd 9:8; 10:3

‘Dio’, Arthur Owen Vaughan 61:11

Diodydd Meddwol, Y, John Rees 27:13

Diogelwch Sicrwydd a Mwynhad. Os Credadyn, Paham Nad Ydych yn Sicr o Iachawdwriaeth?, A. S. Rouse 10:16

‘Diolchgarwch i Dduw roes heddwch ag …’, baled, E. R. 37:2

Dioscorides, Pedacius 44:9

Diosy, Martin 41:15

Dirgelwch Dig neu Gyfrinach y Ffermwr Mawr, J. Tywi Jones 41:9

Dirgelwch Duwioldeb, Peter Williams 38:2

Dirgelwch y gywrain gelfyddyd o Japanio, Lewis Morris 7:7

Dirgelwch yr Atom, O. E. Roberts, (Llyfrau Pawb) 41:18; 74:22*

Dirwestydd, Y (1836–9) 2:2; 26:18; 30:16; 38:18

Dirwyn Edafedd, Elizabeth Williams 45 (46):1

Discovering Old Motor Cycles, T. E. Crowley 4:8; 8:12

Disdieri, cwmni 24:17

Diseases of the Thoracs, Huw Morriston Davies 62:11

‘Disquisition into the principles and policy of the ancient constitiution of Wales, A’ 6:2

Disraeli, nofelau 12:2

Dissertation on the Pelagian Heresy, A, John Williams 69:12

‘Distyll y donn’ 20:20

Dives and Pauper, Henry Parker 9:18

Divine Songs Attempted in Easy Language, for the Use of Children, Isaac Watts 45:2

‘Diweddar frawd Berw, Penmynydd Môn, Y’, Bro Gwalia 10:2

Diweddar John Lewis, ysw., Y.H., Llanllibio, W. D. Jones 41:9

Diweddar Thomas Hughes y Gatehouse, Y, 33:15

Diwinyddiaeth Karl Barth, R. Ifor Parry 75:24

Diwrnod Lladd Mochyn, Brenda James 50:14

‘Diwrnod yn Aberffraw’, Trebor Môn 12:12

‘Diwrnod yn Nolgellau: y Lleoedd Mwyaf Dyddorol y Gellir Ymweled a Hwy yn y Dref a’r Gymdogaeth’, Trebor Môn 12:12

Diwydiannau Gwledig Dyffryn Clwyd 55:9

Diwydiant a Masnach Cymru Heddiw, J. Morgan Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Diwygiad ym Mhentre Alun, Y, S. M. Saunders 58:24; 74:11

‘Diwygiadau Beddgelert’ 56/57:28

Diwygiwr, Y 6:3; 9:17; 50:18; 75:11

      cylchrediad 11:3

Diwygiwr Gogleddol, Y 18:16

Diwygiwr Wesleaidd, Y 36:19

Diwygwyr, Merthyron a Chyffeswyr Eglwys Loegr, cyf. T. Jones 59:17

Diwylliant Gwerin Cymru, I. C. Peate 25:5; 32:15

Dixon, J. Arthur, cyhoeddwr cardiau post 33:11; 60:2

Dobson, Peter G., ffotograffydd 60:2

Dock Leaves 27:5

Docker, Y Parchg F. 50:19

Doctor, barquentine 38:15

Doctor Alun, Melfyn R. Williams 4:19

Doctor and the Devils, The, Dylan Thomas 6:15

Doctor ar ei Waethaf, Moliere cyf. Saunders Lewis 12:13; 27:5

Doctor Remembers, A, H. V. Roberts 48:15

Doctor sef Llawlyfr Llysieuol, Y, J. Parry (Ioan Dderwen o Fôn) 4:13

Doctor, Y, Ioan Dderwen o Fôn 44:9

Dodd, Charles Henry 34:17

Dodd, Charles Tattershall 34:17

Dodd, Edith Agnes 34:17

Dodd, Harriet 34:17

Dodd, Joseph Josiah 25:3; 34:17; 36:3

Dodd, Kate Joseph 34:17

Dodd, Sarah Jane née Owen 34:17

Dodoens, Rambert 44:9

dodrefn 12:11

Doethineb Llafar, E. Jones 25:5

‘Dogs, by well known authorities’, Walter S. Glynn 24:3

Dôl y Mynach 14:5

Dolben, Emma 2:5

‘Dolgelly Fair’, Buddug Anwylini Pughe 43:11

Dolwyddelan a’i Chymeriadau Hynod, E. C. Roberts a J. Parry 45:18

I'R BRIG

Domestic Medical Guide or Complete Companion to the Family Medicine Chest, The, Richard Reece 32:9

Domestic Medicine, William Buchan 13:15; 44:9

‘Dôn fechan, Y’ 20:20

Don Quixote: an Introductory Essay in Psychology, Salvador de Madariaga (Gwasg Gregynog) 3:4; 22:2; 25:17

Donat, Robert 74:9, 24

Donne, James 24:20

Donne, John 51:14

Donne, Stephen 24:20

Dorfman, Alan 64:13

Dosbarth ar y Cynghaneddion 10:11

Dosbarth Byr… Gruffydd Robert 9:4; 31:18

Dosparth Edeyrn Davod Aur 26:11

Double Cross, Sam a Chuck Giancana 64:13

Douglas, John Kenmuir 16:7

Douglas, Kenmuir Whitworth 16:7

Douglas, Kirk 74:9, 24

Douglas, Malcolm Percy 16:7

Douglas, Mona (Mona Manaw) 53:6

‘Doulton Lambeth’ 25:9

Dover Press 1:6

Doves, gwasg 9:19

Dower, Dai, paffiwr 59:18

Down Where the Moon is Small, Richard Llewelyn 71:17

Downame, John, piwritan 13:11

Dozen Hints to Welsh Boys on the Pronunciation of English, A, W. Glynn Williams 3:12; 10:11

Dr Johnson’s Journey into North Wales in the Year 1744 14:11

Dr Griffith John, H. M. Hughes 19:7

Dr Jim, David Derwenydd Morgan 69:1

Dr Lee’s Botany 2:4

Dr W. Owen Pughe gan y Parch. T. Mordaf Pierce. 1914 (Llyfrau ab Owen) 2:12

Drafod, Y 52:3

Dragon, cyhoeddwyr, Llandeilo 33:11; 48:20; 60:2

Dragon slayer, ffilm 74:24

drama, Dyffryn Aman 50:14

Drane, Robert 11:15

Dravod, Y 52:4*

Dream Island, a Record of the Simple Life, R. M. Lockley 11:15

‘Dream of St. Jerome’ 45 (46):3

Dreflan, Y 31:5

Drenewydd, clwb pêl-droed 61:16

Driff’s Guides to Second-hand Bookshops 45 (46): 16

Dringo’r Andes, Eluned Morgan 1:6

Driscoll, Jimmy 59:18

Dros Ein Gwlad, Ap Glaslyn 23:15

Dros y Dŵr: drama, W. J. Gruffydd 13:13

‘Druid monuments of Snowdon, The’, Richard Farrington 48:20

Druid, The 58:6

‘Drum, The’, ffilm 74:8

Drummond, James and Enid 9:8

Drych, Y 9:5; 20:16; 32:20; 49:3

      copi clawr y rhifyn cyntaf 73:7*

Drych, Y, Aled Jones a Bill Jones 73:18

Drych Americanaidd, Y 52:3

Drych Athrawiaethol, Y 23:18

Drych Cristianogawl, Y, Griffith Robert 3:13; 4:12; 9:4, 18; 27:16; 39:9

Drych Cristnogol, Y, Robert Gwyn 31:18–19

Drych i Ddwfr y Cleifion, Dafydd Efan 4:13

Drych Proffwydoliaeth, John Hughes 54:4

Drych y Baledwr, Ben Bowen Thomas 7:5

Drych y Cymmunwr, Josiah T. Jones 25:15

Drych y Cymro 27:16

Drych y Prif Oesoedd, Theophilus Evans 9:18; 19:14; 25:15

Drych yr Amseroedd, Robert Jones 4:10; 16:2; 28:5; 45 (46): 7

Drychiolaeth, Y 8:6

Drydedd Oruchwyliaeth, Y, Hugh Hughes 10:15

‘Drygan (Erddigan) Troed y Nant’ 40:10

drypoint 8:8

Drysorfa, Y 6:13, 30:16, 17; 39:15; 54:6, 7; 56/57:17; 59:17

      cylchrediad 11:3

Drysorfa Gynnulleidfaol, Y 17:13

      cylchrediad 11:3

Drysorfa Hynafiaethol, Y 10:10; 23:11; 35:18

Drysorfa Ysprydol Y 23:18

Du a’r Gwyn yng Nghymru, Y, Henry Jones 41:19

Dudley, Thomas, morwr 24:10

‘Duke W’s march’, alaw 40:10

Dulyn, argraffu 17:12

Dunbee-Combex-Marx, cwmni 67:13

Durbin, Deanna 44:14

Durston, Thomas, Amwythig 4:13; 27:16

Durtur, Y 20:16

‘Duw a fedd y Dwyrain mawr’, John Eilian 25:14

Duw neu’r genedl?, J. Middleton Murray cyf. I. C. Peate (Pamffledi Heddychwyr Cymru) 15:15; 75:8

Duw Ŵyr, W. S. Gwynn Williams 56/57:19

Duw yn Amddiffynfa i’w bobl, Pedr Fardd 27:18; 28:18

Duw yn Iachawdwr y byd, Peter Williams 38:2

Duw, Daeareg a Darwin, Harri Williams 73:21

Duwinyddiaeth Naturiol: neu, yr Amlygiadau o Dduw mewn Natur, William Paley 21:13

Duwiol Goffadwriaethau, Thomas Jones 44:10

I'R BRIG

Dwnn, Gruffudd, Ystrad Merthyr 15:5

Dŵr y Ffynnon, Rolant Wyn 45:18

Dwy Araeth dros y Beibl Gymdeithas 5:7

Dwy Bryddest Un ar Greulondeb at Anifeiliaid Direswm a’r llall ar Ferch Jephthah 25:19

Dwy Ddadl Ddirwestol, William Owen 8:11

Dwy Ffurf o Weddi, Griffith Jones (copi Robin Gwyndaf) 51:8

Dwy Fil o Dystion, T. Maerdy Rees 53:4

Dwy Gerdd o Waith Ifan Llwyd 7:13

Dwy o Bregethau, Peter Bayley Williams 45:9

Dwy o Gerddi Newyddion 27:16

Dwyfol Gân, Dante 1:6

Dwyfol Oraclau, Y, Morris Williams 25:19

Dwyfor, Iarll Ffranses 11:16

‘Dwylo’, John Evans 47:9

‘Dwyn mae cof o flaen fy llygad’, cân 3:5

Dwyrain, Y 15:15

Dwyryd, Elinor 53:6

Dwysfawr Rym Buchedd Grefyddol, cyf. Alban Thomas 3:13

‘Dychan, hiwmor a hwyl yn ein llên’, D. Tecwyn Lloyd, darlith 47:17

Dychweledigion, Henrik Ibsen 12:13

‘Dychweliad y Crwydryn, neu Taro Tant a Newid Cywair’, [W.D.Owen] 10:6

‘Dychymyg ar y mis a’r flwyddyn 1752’, Siôn Siencyn 71:15

Dydd, Y 1:8; 51:19

‘Dydd Marchnad yng Nghymru’, Sydney Curnow Vosper 34:20

‘dydd y ganed Iesu, Y’ 22:18

‘Dydd y ganed Jesu, Y’, Siankin Morgan 44:7

Dydd yn Gwawrio, Y, D. Peter 23:9

Dyddanydd yr Aelwyd, Robert Hughes (Mynyddig) 44:18

Dyddiadur Llenyddol, neu Lawlyfr yr Eisteddfodwyr am 1873 35:14

dyddiaduron 33:17–19

Dyddiau i’w Cofio, David Thomas, (Llyfrau Pawb) 74:22

Dyddiau Lobscows yn Lerpwl, Iorwerth Jones 45:11; 47:4

 ‘Dyddiau mawr mebyd’, R. Dewi Williams 16:15

Dyddiau’r Gofid, Geraint Dyfnallt Owen 4:9

Dyddlyfr 1941, W. Ambrose Bebb (Llyfrau’r Dryw) 75:8, 24

Dyddlyfr Oliver Jenkins 40:18

Dyfed 8:4, 11; 40:2

Dyfedfab 8:4

‘Dyfodiad etifedd Glynllifon’, cerdd 40:11

Dyfi National Nature Reserve 16:5

Dyfnan gw. Jones, John (Dyfnan)

dyfrlliwiau 2:5

Dyfroedd Bethesda, Thomas Wiliam 10:4

Dyfroedd Siloam sy’n Cerdded yn Araf, Azariah Shadrach 74:15

Dyffryn Aman 34:18

Dyffryn Gwyn, Y, Llanffinan 9:15

Dyffryn Ogwen 1:10

‘Dylanwad Anghydffurfiaeth ar wleidyddiaeth Prydain yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg’, traethawd, Iorwerth Jones 47:4

‘Dylanwad glanweithdra a thaclusrwydd yn annedd y gweithiwr’, E. Edwards 8:4

‘Dylanwad Lerpwl ar Mr Saunders Lewis’, 27:5

Dylanwadau, Saunders Lewis 27:5

Dyledswydd yr Eglwysi at eu Gweinidogion, D. Morgan 25:15

‘Dyma Feibl Annwyl Iesu’, Richard Davies 9:15

‘Dyma gariad fel y moroedd’, Gwilym Hiraethog 54:12

‘Dy(m)chweliad yr Iuddewon’, cartŵn, Ellis Bryn Coch 37:11

Dymchwelydd Gormes 36:17

Dymuniant yr Holl Genhedloedd, E. Samuel (Cadifor), G. Anthony 23:15

Dyn, testun y Gadair 1882 17:2

Dyn a Wnaeth Argraff, Y: Bywyd a Gwaith yr Argraffydd Hynod John Jones, Gerald Morgan adolygiad gan P. H. Jones 18:9

     ateb Gerald Morgan 19:9

     ateb P. H. Jones i Gerald Morgan 20:3

Dyn a’r Gaib, Y, T. E. Nicholas, (Llyfrau Pawb) 74:22

‘Dyn yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd’, Pedr Fardd 27:19

Dyrchafiad arall i Gymro: drama, W. J. Gruffydd 13:13

‘Dyrfa, Y’, Cynan 34:19

‘Dyrfa, Y’, Dewi Emrys 3:12

Dyrnaid o Hen ŷd y Wlad, W. Williams 10:15

Dysg a Dawn: cyfrol goffa Aneirin Lewis, W. Alun Mathias ac E. Wyn James 50:16

Dysgedydd, Y 16:14; 45:16; 47:4; 54:7

      cylchrediad 11:3

Dysgedydd y Plant, D. Silyn Evans 75:23*

Dysgeidiaeth Iesu Grist, J. Morgan Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 13:6; 24:10

Dywediadau Cefn Gwlad, Owen John Jones 14:3

Dywysogaeth, Y 51:17