Ll


A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | H | I | J | K | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | U | W | Y | Awduron | Ffugenwau

Lladd-dai Rhostryfan, Gilbart 5:2

Lladmerydd, Y 26:13; 54:6

‘Lladron creigiau crigyll; neu, arweinydd y morladron’ 28:16

Llafar 16:14

Llafar Bro 4:16; 11:2

      cylchrediad 13:3

Llafar Gwlad 25:5, 15

Llais, cylchrediad 13:3

Llais Aeron 4:16

      cylchrediad 13:3

Llais Ardudwy 4:16

      cylchrediad 13:3

Llais awen Gwent a Morganwg, J. Brychan 6:10; 36:19

Llais Ceredigion 4:16

Llais Dinefwr 4:16

Llais Durtur, Daniel Rowland 27:16

Llais Llafur 34:18; 51:19

Llais Llyfrau 65:11

Llais Ogwan 4:16

      cylchrediad 13:3

Llais o’r Ogof, Y Thesbiaid 23:15

Llais y Cymry yn Lluoedd Lloegr 15:15

Llais y Werin (Hannen Swaffer) 36:7

Llais y Wlad (1874) 12:12; 16:7; 45 (46): 18

Llais y Wlad (Caergybi 1860) 20:17

‘Llam y cariadau’, Ap Ceredig 74:1

‘Llam y cariadau’, Eleanor Jones-Hudson 1:10

llamas 45:14

Llan, Y 1:8; 51:17

Llan a’r Dywysogaeth 51:17

Llanarmon yn Iâl 74:7

‘Llanbedr’, tôn 8:4

Llanbedr, gwesty Caefron 61:19*

Llanbedr-y-cennin, Eglwys Sant Pedr 71:7

Llanberis, gwaith mwyn 40:1*

Llanberis: Y Rhaeadr; Raphael Tuck, cerdyn post 58:2*

Llanbrân, plasdy 7:3

Llanbrynmair, Rhys Evans 50:14

Llandudno register 23:11

Llandudno Register, The 35:18

Llandudno Register and Herald, The 20:17; 23:11; 35:18

Llandudno Visitors’ Handbook, Richard Parry (Gwalchmai) 11:14

Llandudno, Naples of the North, cerdyn post 55:12*

Llandwrog, Betws Gwernrhiw, (Hen Westy), Gilbart 5:2

Llandwrog, cau’r Tir Comin 48:2–3

Llandysul, argraffu 48:9

Llanelli, papurau newydd 16:3

Llanelli Pottery, Dilys Jenkins 71:9

Llanelly Advertiser 16:3

Llanelly Guardian 16:3

Llanelly Pottery, Gareth Hughes a Robert Pugh 74:12

Llanfaches 37:9

Llanfair is My Dwelling Place 73:2

Llanfair Mathafarn Eithaf, llyfr festri 9:15

Llanfair Pwllgwyngyll, argraffu 24:19

Llanfair Talhaearn, hen bont 70:6*

Llanforda 26:10

Llanfrothen, Capel Siloam 60:7*

Llangefni, argraffu 31:13

‘Llangernyw’, Eddie Evans 49:10

Llangollen Vale with Other Poems, Anna Seward 32:16

Llangynwyd, Morgannwg, plant yn casglu Calennig, c. 1910 21:1*

Llanidloes, cerddoriaeth 14:8

Llanllyfni, ysgol yn casglu hanes 4:7

Llannerch-y-medd 19:15; 58:12

      argraffu 3:6; 21:13; 23:15

      crefyddwyr ac esgeuluswyr 58:12

      Siop y Printars 23:15*

‘Llanofer’, alaw 4:3

Llanofer

      llyfrau 5:10

      blwyddyn yn 38:10–11

Llanofer, Arglwyddes 31:3; 35:1*, 3; 39:9

Llanuwchllyn dyddiaduron saer maen a thorrwr beddau 5:7

I'R BRIG

Llanw Llŷn 4:16; 10:16

      cylchrediad 13:3

Llanwnda Parish Church in the 17th Century, Gilbart 5:2

Llanwnda yn 1655, Gilbart 5:2

Llanwnda yn Nyddiau’r Weriniaeth, Gilbart 4:2, 12; 5:2

Llanymynech 26:11

Llaw Lyfr y Cymro i’r Great Western 25:19

Llawdden 8:4

llaw-fer 3:16

Llawlyfr ar Seryddiaeth, Caradoc Mills 41:18

Llawlyfr Cylchwyliau Cerddorol 27:11

Llawlyfr Dirwestol, John Lewis 23:15

Llawlyfr Esgobaeth Menevia (1908) 6:15

Llawlyfr i Gymru / A Fieldguide to Wales, Marg McNiel 58:3–4

Llawlyfr Uwchfeirniadaeth Ysgrythurol, E. Cynffig Davies 23:15

Llawlyfr Moliant Newydd at Wasanaeth Cynulleidfaoedd y Bedyddwyr 17:5

Llaw-lyfr Newydd ar Phrenyddiaeth, Iechyd a Bywyd, T. H. Arthur 45:11

Llawlyfr y Busnes Bach 33:10

Llawlyfr y Pysgotwr, William Roberts 48:13

Llawlyfr yr Ysgol Sul, Thomas Morgan 53:4

llawysgrifau 6:4

      Bangor 6 31:9

      Hendregadredd 15:5*

      Ll.G.C. Ych 254 13:11

      Peniarth 7 6:4

      Peniarth 17, diarhebion 14:3

      Peniarth 201 31:9

      Peniarth 237 [Ll.G.C.] 13:11

      Peniarth 238 [Ll.G.C.] 13:11

      Llawysgrif Ysgol Amwythig XI 32:12

‘Llawysgrifau Cae’r Ffynnon’, Thomas Richards 9:15

Llawysgrif Hendregadredd, T. H. Parry-Williams a John Morris-Jones 15:5; 43:16

Llawysgrif Richard Morris o gerddi gol. T. H. Parry-Williams 17:9; 40:10

llawysgrifen 6:5; 30:13

Lle Bu Lleu, Janet Roberts 4:7

‘Lle cwympodd Llywelyn’ 55:10

‘Lle treigla’r Caveri’, Alun 19:7

‘Llef’, tôn 25:9

Lleferydd yr Asyn, Robert Jones 10:4

Lleian Lwyd, Y, Moelona, (Llyfrau Pawb) 74:22

Lleisiau’r Fynwent, W. J. Gruffydd 20:10

Llên Cymru a Chrefydd, R. M. Jones 19:14

Llên Gadwfa 65:11

llên gwerin 9:9; 25:5

Llên Gwerin Sir Gaernarfon, John Jones 25:5; 29:18

Llên Llŷn 21:17

llên plant 19 ganrif 45:7

Llenor, Y [O. M. Edwards] 9:14; 56/57:28

Llenor, Y [W. J. Gruffydd] 2:8; 13:13; 56/57:28

Llenor Diwylliedig, Y 38:5

Llenyddiaeth Cymru o 1450 hyd 1600, W. J. Gruffydd 13:13

Llenyddiaeth Cymru: Rhyddiaith o 1540 hyd 1660, W. J. Gruffydd 13:13

Llenyddiaeth fy Ngwlad, T. M. Jones 29:20; 30:16; 37:13; 43:19; 52:8; 73:7

‘Llenyddiaeth gyfnodol Gymreig’, Isaac Foulkes 52:8

Llenyddiaeth Gymreig, Watcyn Wyn 52:15

‘Llenyddiaeth y Cymry’, D. Lloyd Isaac 13:16

Llenyddiaeth y Cymry, T. Gwynn Jones 33:1

Llenyddiaeth y Testament Newydd, J. Morgan Jones (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

Llenyddiaeth yr Hen Destament, Thomas Lewis (Cyfres y Brifysgol a’r Werin) 24:10

‘Llenyddiaeth yr Undodiaid yng Nghymru’, R. J. Jones 18:13

Lleoedd Cysegredig Palestina a Syria, T. E. Roberts 71:14

I'R BRIG

llestr i ddal rhew o Nantgarw 6:9*

llestri 12:5*, 14; 21:15; 24:5; 60:4; 61:8

      ‘A present from Bethel rock’ 20:10*

      Abertawe 6:1

      arian 32:18–19

      Bethesda 60:4*

      Deiniolen 60:4*

      Eryri 60:5*

      glas a gwyn 7:3

      Gwent 60:5*

      lystr 20:10; 63:9

      llachar Cymreig 60:4

      Marigold 60:5*

      merched Cymreig 73:12–13*

      Nantgarw 6:8–9; 7:11*

      piwtar 20:10

      platiau 27:3

      Tiwlip 60:4*

      Wystrys 60:4*

llestri, y Gymraeg ar 65:3

Llethr-neuadd, cartref Sarah Jacob a’i theulu 51:1*

‘Llety, Crymych’, cartref T. E. Nicholas, llun gan Dewi Emrys 14:1*

Llety Piod, ffilm 74:24

Lleu 4:16

      cylchrediad 13:3

Lleuad Fedi, Rhys Evans 50:14

Lleuad Lawn, Eic Davies 50:14

Lleuad yr Oes 67:4; 74:15

Lleuad yr Oes, Rhys Cox 73:21

lleuad, trigolion y 28:11*

Lleurwg 8:4

Llew a’i Deulu, Y, Tegwyn Jones 20:15

Llew Deulyn 73:10

Llew Llwydiarth, sêl o’i eiddo 6:16

Llew Llwyfo 1:9; 6:2; 10:7; 13:16; 21:5, 13; 23:11; 25:10; 25:14; 37:18; 38:3; 45:16; 49:8

Llew Ogwen 42:11

Llew Tegid gw. Jones, Lewis Davies (Llew Tegid) 8:3; 35:7; 60:7

Llewellin, Dr, prifathro Coleg Dewi Sant 22:15

Llewellyn, Ben 37:10

Llewellyn, Margaret, Ynys-las (Juggy) 53:13

Llewellyn, R. W. 9:18

Llewelyn; a Tale of Cambria 11:2

‘Llewelyn’, Joseph Hughes 23:20

Llewelyn, John, Aberdâr 42:13

Llewelyn, John Dillwyn, Penllergaer 9:3; 18:7; 72:1

Llewelyn, Rhys 45 (46):9

Llewelyn, T. D. a J. J. Jones, hanes plwyf Aberdar 8:4

Lleyn in the Old Days, Eddie Kenrick 21:9

Lleyn Peninsula Guide, E. Kenrick 22:3

Lleyn Peninsula, The, E. Kenrick 22:3

Lleyn Sketches, Eddie Kenrick 21:9

‘Lli’, Ifan Ifans 59:3

llieiniau llestri 16:3

Llien gwyn, Y, cylchrediad 13:3

‘Llif Mawr’, Ifan Ifans 59:3

Llinell i’r Byd ac Alarwm i’r Eglwys, Thomas Morris 10:4

Llinell neu Ddwy, Ioan Brothen 45:18

Llinellau Coffadwriaethol am J. Mathews, Castell-nedd, William Owen 8:11

Llinellau Coffadwriaethol Edward Williams, Benjamin Davies 11:11

Llinos 13:5

Llinos Gronant 47:11*

Llinos yr Eifl 43:9

Llinyn Arian, Y, Ieuan W. Jones 65:13

Llinyn Arian, Y, T. H. Parry-Williams 27:5; 64:3

Llithfaen, dosbarth WEA 18:5*

Llithiau o Bentre Alun, S. M. Saunders 74:11

Lliver Gweddi Cyffredin

gw. Llyfr Gweddi Cyffredin

‘Lliw Gwyn Rhosyn yr Haf’, Dic Dywyll 6:12; 42:13

llofnodion 38:17

Llofruddiaeth Gerllaw Roe, Y 8:7

‘Llofruddio Cyfaill, a Gorfod Bwyta ei Gnawd Rhag Marwolaeth’, Hugh Roberts 8:7; 24:10, 11*

Lloffion, T. H. Parry-Williams (Clwb Llyfrau Cymreig) 26:17

Lloffion Llangynfelyn 9:12

Lloffion o Feysydd Llawer, gol. George Cousins 19:7

Lloffion o’r Wladfa, R. Bryn Williams (Llyfrau Pawb) 74:22

Lloffion y Beirdd, T. Cunllo Griffiths 27:13

Lloffwr, Y, cylchrediad 13:3

Lloffydd, Y 44:18

Lloffyn o Faes Boaz, William Owen 33:15

Llon a lleddf, S. M. Saunders 74:11

Llon Llenyddiaeth y Gweithiwr, William Owen 8:10, 11

I'R BRIG

Llugwe Fawr, Y 31:16

lluniau, casglu hen 1:10

Llusern y Cysegr, Pregethau gan Brif Weinidog y Bedyddwyr yng Nghymru 21:13

Llusern, Y 54:7, 67:3

Llwybr Natur Cwm Idwal 16:5

Llwybr Natur Trawsfynydd 11:13

Llwybrau Anrhydedd, David Derwenydd Morgan 69:1

Llwyd Fryniog gw. Nuttall, John Lloyd (Llwyd Fryniog)

Llwyd Llangathen (D. Lloyd Isaac) 11:6; 13:16

Llwyd o’r Bryn 9:10*; 73:11

Llwyd, Angharad (1779–1866) 22:5; 25:7; 53:13; 54:12; 59:11

Llwyd, Bridget, Plas yn Dre 60:9

Llwyd, Dafydd 7:11

Llwyd, Humphrey 7:1

Llwyd, Morgan 19:14

Llwyd, Morgan a Cofion Cymru 21:16

Llwyd, Morgan o Wynedd 44:15

Llwyd, Rees, Ohio 75:11

Llwyd, Richard, (Bard of Snowdon) 69:15, 17

Llwyd, Samuel, marwnad gan Jones, Llan-gan 10:4

Llwyd, Seimon, Plas yn Dre 61:23; 60:9

Llwynmabsis 26:10

Llwyn-y-maen 26:10

‘Llydaw’, Sydney Curnow Vosper 34:20

Llydaw, W. Ambrose Bebb 63:16

Llyfr Adar, Richard Morgan 11:15

Llyfr Aneirin, llawysgrif 6:3; 15:5

Llyfr Aneirin, Llyfrgell Caerdydd 9:19

Llyfr Aneirin, J. Gwenogvryn Evans 4:12

Llyfr Anrheg 45:5

Llyfr anrheg (Cyfres y Cofion) 15:15

Llyfr ar Resymeg, Hugh Tegai 10:14

Llyfr Bach newydd ar arddwriaeth, Y, A. J. Williams 1:11

Llyfr Baglan, John Williams (copi Llew Tegid) 32:20

Llyfr Barddoniaeth William Middleton 56/57:6

Llyfr Breuddwydion … 8:6

Llyfr Caneuon Ysgol, geiriau Gilbert Williams 12:2

Llyfr Cerdd dannau, Robert Griffith 6:12; 7:14; 20:15; 23:20

Llyfr Coch Hergest, J. Gwenogvryn Evans 3:3; 4:12; 56/57:20

      diarhebion 14:3

Llyfr Coch o Hergest 50:3

Llyfr Coch Talgarth 50:3

Llyfr coginio a chadw tŷ [wyneb-ddalen] 61:4*

Llyfr Cogyddiaeth 40:7

Llyfr Cogyddiaeth newydd [wyneb-ddalen] 61:4*

Llyfr Cyntaf, Y (o Swyddfa’r Cronicl) 44:19

Llyfr Cyntaf, Y (1828) 54:4

Llyfr Cyntaf, Y (William Jones, Llanfair Pwllgwyngyll) 24:19

Llyfr Cyntaf, Y, yn cynnwys yr A, B, C, i blant 24:19

Llyfr Dail yr hen Dr D. T. Jones 44:9

Llyfr Del 58:24

‘Llyfr doeth yn gyfoeth i gyd – wych lwyddiant’, Robert Williams 5:16

Llyfr Du Caerfyrddin, J. Gwenogvryn Evans 3:3; 4:12; 35:9

Llyfr Du y Gydwybod, Andrew Jones, cyf. Joshua Thomas 3:13

Llyfr Du’r Waun, diarhebion 14:3

Llyfr Emynau a Thonau y MC a W 10:12; 17:5; 20:7

Llyfr Emynau at Wasanaeth yr Eglwys, J. R. Jones 39:17

Llyfr enterlute newydd wedi gosod mewn dull ymddiddanion rhwng gras a natur, Ellis Roberts 33:2

Llyfr Ffynon Elian 20:3

Llyfr Garddio, J. E. Jones 1:11

Llyfr Genesis â nodiadau at wasanaeth deiliaid yr Ysgol Sul, R. Humphreys 54:6

Llyfr Genesis i blant 38:9

Llyfr Gorchestion yr Enwog Aristotle… 8:6

Llyfr Gweddi Cyffredin 3:2; 4:5; 23:16; 38:7; [wyneb-ddalen] 55:3*

Llyfr Gweddi Cyffredin (1567) 9:4

Llyfr Gweddi Cyffredin (1586) 9:4; 34:4

      tudalen deitl 34:5*

Llyfr Gweddi Cyffredin (1599)

      tudalen deitl 34:5*

Llyfr Gweddi Gyffredin (1621) 34:5

Llyfr Gweddi (1634) [copi Hugh Jones, Llidiard y gwenyn] 7:11; 8:5

Llyfr Gweddi Cyffredin (1664) 7:10

Llyfr Gweddi Gyffredin… (1710) Ellis Wynne 12:8

Llyfr Gweddi (1752, 1770) 12:9

Llyfr Gweddi (1837, 1899) 39:9

Llyfr Gweddi Cyffredin, gol. Richard Morris 17:8

Llyfr Gweddi Cyffredin, William Morgan 9:4

Llyfr Gweddi Cyffredin (iaith Manaweg) 7:6

Llyfr Gweddi Gyffredin a gweinidogaeth y Sacramentau …. (1836) 12:8

Llyfr Gwybodaeth Gyffredinol 8:6

Llyfr Gwybodaeth y Cymro, Simon Thomas 43:2

Llyfr Gwyn Rhydderch 50:3

      diarhebion 14:3

Llyfr Gwyn Rhydderch, J. Gwenogvryn Evans 1:6

I'R BRIG

Llyfr Hanes fy Mywyd i, Hugh Rowlands, Bodfeddan, Môn 16:11

Llyfr Hymnau y Methodistiaid Calfinaidd, Ieuan Gwyllt 1:2

Llyfr i Bawb ar Bopeth 61:4

Llyfr Idiomau Cymraeg, R. E. Jones 48:3

Llyfr Joshua 54:6

Llyfr Kells ar ffurf lliain llestri 16:3

‘Llyfr-log, Y’, T. H. Parry-Williams 17:15

Llyfr Llafur deublyg wedi ei fwriadu i anfon cyfrifon o’r ysgolion… 54:6

Llyfr Llandaf 4:12

Llyfr Llaw-fer, R. H. Morgan 3:16

Llyfr Llaw-fer, Robert Everett 3:16

llyfr llofnodion 38:17

Llyfr Mawl, sef, Casgliad o Salmau a Hymnau wedi eu trefnu at Wasanaeth yr Eglwys gan y Parch J. Morris, Llanallgo 21:13

Llyfr Mawr y Plant 2:8; 54:9

Llyfr Meddyginiaeth a Physygwriaeth i’r Anafus a’r Clwyfus 4:13; 13:14

Llyfr Newydd i’r Cymry!! Am ‘Fesur y Deml a’r Allor’, Hugh Rowlands 16:11

Llyfr Newydd, yn Dangos y Ffordd Hawsaf i Ddeall Ysgrythurau. Gyda Sylwadau Buddiol ar Amryw Faterion, Hugh Rowlands 16:11

Llyfr Nodau Clustiau Defaid Sir Feirionnydd a’r Gororau 27:7

Llyfr Nodau Clustiau Defaid Sir Gaernarfon 27:7

Llyfr Nodau neu Llaw-lyfr Bugeiliaid Mynydd Preseli, R. Davies 27:7

Llyfr Nodau Preseli, Frenni a Charn Ingli, D. Lloyd Davies 27:7

Llyfr o Waith yr Awen Rydd a Chaeth, John Evans 11:5

Llyfr Ofergerddi, Margaret Davies, Trawsfynydd 40:10

Llyfr Penillion Telyn, Llyfni Huws 20:5

Llyfr Plygain 56/57:4

Llyfr Plygain, llyfr bach 55:4

Llyfr plygain, David Powell 9:4

Llyfr Prydiau Bwyd, Myfanwy Eames 61:5

llyfr-rwymwyr 1:3; 3:11

Llyfr Simwnt Fychan 9:18

Llyfr Taliesin 4:12

Llyfr Tonau Cynulleidfaol, Ieuan Gwyllt 1:2; 25:9; (copi Daniel Jones, Camer Fawr) 21:7; 33:12; 35:3; 47:5

Llyfr y Bardd Bach 71:15

Llyfr y Diarhebion a Llyfr y Psalmau, Thomas Briscoe (copi Lewis Edwards) 27:20

Llyfr y Merthyrwyr, John Foxe 23:16

Llyfr y Pregethwr (Gwasg Gregynog) 3:4

Llyfr y Psalmau, Edmwnd Prys 12:8; 21:7

Llyfr y Resolution, John Davies 14:11; 51:8; 58:4

Llyfr y Tri Aderyn, Morgan Llwyd 9:18; 14:11

Llyfr yr homiliau cyf. Edward James 5:10; (copi y Parchg A. W. Wade) 7:11; 13:16; 53:11

Llyfr yr Idiomau Cymraeg, R. E. Jones 14:3

llyfrau

      ail-law, prisio 3:9

      cadw tŷ 61:5

      cerddoriaeth 2:3; 3:1; 14:8; 20:14; 38:7; 40:10; 42:1; 43:17; 45:1; 49:10–11; 63:14–15; 69:15, 17; 70:15; 73:7, 18

      coginio 40:7; 61:4–5

      cyn 1600 9:4

      daeargwn 52:1, 5

      dyfyniadau 51:8

      ffermio 27:7

      garddio 1:11; 3:5; 4:7; 7:2

      gwyddoniaeth 41:18–19

      hanes lleol 1:5

      log 17:15

      llysieulyfrau 4:13; 6:6; 13:14; 14:9; 44:9; 45:3; 66:8

      meddygaeth 2:9; 4:8; 8:6; 13:14–15; 14:2; 15:2; 32:7, 9; 45:10–11; 47:18–19

      milfeddygaeth 20:16; 26:10

      natur 11:13, 14–15; 16:5; 18:5; 20:12; 31:15, 16–17; 41:12; 51:9; 56/57:22–4; 64:19; 70:17; 71:3, 7

      plant 5:11

      rhyfel 15:14–15; 34:18

      technegol 5:12; 7:2, 7

Llyfrau ab Owen 1:12; 10:7

      rhestr lawn 2:12

Llyfrau anrheg, Y 21:16

Llyfrau anrheg, Y, Ail lyfr anrheg (Gwyl Ddewi 1944) 21:16; 45:5

Llyfrau anrheg, Y, Llyfr anrheg 1 (Nadolig 1943) 21:16; 45:5

Llyfrau anrheg, Y, Pedwerydd llyfr anrheg – Calendr y Cymro (Gwyl Ddewi 1945) 21:16; 45:5

Llyfrau anrheg, Y, Pumed llyfr anrheg (Haf 1945) 21:16; 45:5

Llyfrau anrheg, Y, Trydydd llyfr Nadolig - Emynau’n gwlad (Awst 1944) 21:16; 45:5

Llyfrau Anrheg, Y, Y Ddolen – chweched llyfr anrheg (1946) 21:16; 45:5

llyfrau bach 55:3

Llyfrau bach, Y 3:12

Llyfrau Ceiniog Humphreys Caernarfon 8:13; 20:12; 28:2

Llyfrau Cymraeg 1250–1400, Daniel Huws [tudalen flaen] 52:16

Llyfrau Darllen y Cymro Bach 37:19

Llyfrau Deunaw 75:8

Llyfrau Gleision, Y 37:13; 56/57:14; 61:6–7

llyfrau mawr 55:3

llyfrau Pabyddol cynnar 40:20

Llyfrau Pawb 49:15; 74:22

Llyfrau Ysgrifennu Cymraeg 1:11

Llyfrau’r Dryw 75:8

Llyfrau’r Ford Gron 48:5; 74:22

llyfrau’r genhadaeth 19:7

Llyfrau’r MC 4:2

I'R BRIG

llyfrbladau 9:2; 20:10

Llyfrbryf gw. Foulkes, Isaac (Llyfrbryf)

Llyfrgell Bethania, Craig-y-don 54:6

Llyfrgell Bethel, Heathfield Road 56/57:2

Llyfrgell Bethel, Rhosesmor 54:1

Llyfrgell Bodley 50:3

Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi 13:6

Llyfrgell Caerdydd 6:3

      hanes 9:17–19

Llyfrgell Caerhun 54:6–7

Llyfrgell Capel Ebenezer, Fourcrosses [wyneb-ddalen ] 54:1*

Llyfrgell Capel MC Derwenlas, ger Machynlleth, rhai o’r llyfrau 54:7*

Llyfrgell Capel MC Llithfaen, rheolau benthyca 54:6*

Llyfrgell Clwyd, cyhoeddi adargraffiadau 54:9

Llyfrgell Coleg Aberystwyth 13:6

Llyfrgell Coleg Santes Catrin, Caergrawnt 3:2

Llyfrgell Coleg y Brifysgol, Bangor 1:3; 4:2

llyfrgell Cowlyd 3:1

Llyfrgell Dr Williams 20:13

Llyfrgell Fenthycol Ysgol Sabbothol Glanwydden 8:7

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 6:3

      hanes yr adeilad, Daniel Huws 54:10

      storfeydd newydd 56/57:21*

Llyfrgell Gyhoeddus Abertawe 29:19

Llyfrgell Gyhoeddus Llanuwchllyn 58:24

Llyfrgell Heol China, Llanidloes 54:7

Llyfrgell Horeb, Brynsiencyn 54:7

Llyfrgell Morgannwg 17:13

Llyfrgell Newberry, Chicago 7:6

Llyfrgell Pandy Tudur 54:6

Llyfrgell Peniel, Llan Ffestiniog 54:2, 6

Llyfrgell Pen-y-groes, darlithoedd 60:19–20

Llyfrgell Pierpoint Morgan 58:20

Llyfrgell Prifysgol Göttingen 44:2

Llyfrgell Salisbury 4:2

Llyfrgell Sant Deiniol 53:4

Llyfrgell Seion, Croesoswallt 54:2

Llyfrgell Tre Abertawe 13:6

Llyfrgell y Bala 1:3; 37:1

Llyfrgell y ‘Royal Institution’, Abertawe 17:13

llyfrgelloedd capeli’r MC 54:1; 62:13

llyfrgelloedd cylchynol 17:13

llyfrnodau 43:13*

Llyfryddiaeth [E. D. Jones], Huw Walters 47:9

Llyfryddiaeth Ceredigion 1600–1964, Glyn Lewis Jones 15:11

Llyfryddiaeth Cylchgronau Cymreig, 1735–1850, Huw Walters 52:10; 65:15; 66:3; 75:17

      [tudalen o] 54:10*

Llyfryddiaeth Cylchronau Cymreig, 1851–1900 [wyneb-ddalen] 75:17*, 19

Llyfryddiaeth Cymru 1985–86; 1987–88 50:16

Llyfryddiaeth Llenyddiaeth Gymraeg, gol. Thomas Parry a Merfyn Morgan 26:7

Llyfryddiaeth Owain Glyndwr, D. Rhys Phillips 17:7

Llyfryddiaeth y Cymry, Gwilym Lleyn 2:6; 20:15; 43:20; 44:13; 47:10, 13; 54:2; 61:14

‘Llyffant, Y’ (englyn) Talieisn 34:13

Llygad a’r Llaw, Y, Robert Evans 44:9

Llygad Gŵr 43:16

‘Llygad i Weled Anian’, Anthropos 56/57:28

Llyn Alwen 16:8

Llyn Celyn 70:14

Llyn Geirionydd forest trail 11:13

‘Llyn Safaddan’, Dyfed 50:4

‘Llyn y morynion’, Thomas Parry 28:19

Llynclys 26:11

Llys Arthur 2:10

Llys Dulas, Penysarn 71:11*

Llys Ednyfed 33:17

llysenwau 27:9

Llysieuaeth Feddygol, John Parry 44:9

Llysieuaeth Feddygol, Thomas Parry 5:7; 4:13

 ‘Llysieuaeth plwyf Llangynwyd’, Thomas Evans 8:4

Llysieulyfr Culpeper 28:2

Llysieulyfr Dioscorides 44:9

Llysieulyfr Meddyginiaethol, William Salesbury 4:13; 14:9; 56/57:9

Llysieu-lyfr Teuluaidd, Rhys Price ac E. Griffith 4:13; 13:14

Llysieulyfr Teuluaidd, Y, David Thomas Jones 4:13; 5:7

Llysieulyfr Teuluaidd, Y, E. Griffiths a R. Price 44:9

Llythyr at Bob Cymro Ewellysgar a Garo Ffyrdd y Gwirionedd, Elis Roberts 56/57:6

Llythyr at Gyfaill yn y Wlad, John Bunyan 27:13

Llythyr at hen gydymaith, Peter Williams 38:2

‘Llythyr o’r America ynghylch y Nafaho’, Helen 26:3

Llythyr at y pregethwyr cynnorthwyol…, Edward Jones 27:13

Llythyr Bugeilaidd, W. A., cyf. Alban Thomas 3:13

Llythyr Ceridwen 27:5

‘Llythyr desgrifiadol, Cilcain a’r amgylchoedd’,Trebor Môn 12:12

‘Llythyr oddi wrth Gymro o’r Môr Du’, John Owen 43:19

Llythyr ynghylch gwrando pregethau 17:13

Llythyr… Rysiart Dafies, Peter Williams 38:2

Llythyrau at Ddafydd Jones o Drefriw 16:16

llythyrau busnes, casglu 47:13

Llythyrau Oddiwrth y Gymanfa at yr Eglwysi (1760–90) 5:16

‘Llythyrau Robert Vaughan Hengwrt’, traethawd M.A., T. Emrys Parry 13:11

Llythyrau ’Rhen Ffarmwr, E. Morgan Humphreys (Llyfrau Deunaw) 37:13; 75:8

Llythyrau ’rhen ffarmwr, Gwilym Hiraethog 54:12

Llythyrau yr hen ffarmwr (Cyfres y Ceinion) 34:18

llythyrau’r Morrisiaid 15:3

Llywarch ap Llywelyn (Prydydd y Moch) 43:16

Llywarch Hen 26:11

Llywarch Hen Pughe 10:4

Llywelyn 1282 (Gwasg Gregynog) 16:5

Llywelyn ab Iorwerth 50:3

Llywelyn Alaw, Aberdâr, telynor 13:16; 53:13

Llywelyn ap Gruffudd 50:3; 64:3, 20

Llywelyn ap Gruffydd, an ode, Lewis Morris [wyneb-ddalen] 55:10*

Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru, J. Beverley Smith 60:3

Llywelyn ein llyw olaf 16:5

‘Llywelyn ein Llyw Olaf’, Elfed 50:4

Llywelyn Fawr 45 (46): 16

Llywelyn Fawr, Thomas Parry 27:4; 56/57:30

Llywelyn Siôn, Llangewydd 9:18; 19:13

Llywelyn, Don 64:10*, 11*

Llywelyn, Tomas Rigos 22:18

‘Llywelyn’s lament’, Joseph Hughes 23:20

Llywelyn-Williams, Alun 13:10; 38:5