2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Diwrnod Agored 2010

diwrnod agored 2010

diwrnod agored 2010

Bu'r Diwrnod Agored yng Ngwesty'r Eryrod, Llanrwst, yn hynod o lwyddiannus. Daeth chwe deg yno i fwynhau cyfraniadau Dr. Goronwy Wynne, Dr. Robyn Lewis a'r Bonwr Lyn Ebenezer. Gweler yn llun uchod, y cyfrannwyr ynghyd a chadeirydd y Gymdeithas, Helga Martin.