2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Diwrnod Agored 2007

Bu'r Diwrnod Agored ym Mhortmeirion yn hynod lwyddiannus. Daeth trigain o aelodau yno i wrando ar ddarlithoedd gan y Parch Huw Jones, Rhuddlan, Y Parch Towyn Jones, Caerfyrddin a'r Bonwr Dei Tomos. Gwenodd yr haul arnom a chafwyd cyfle i fwynhau'r pentref neilltuol hwn yn ystod yr egwyl dros ginio a chael modd i fyw wrth fyseddu'r cyfrolau oedd ar werth yno.


2007

 

2007
Y Golygydd; Y Parchedigion Towyn a Huw Jones, Y Bonwr Dei Thomas
a Rheinallt Lloyd, (Cadeirydd y Gymdeithas)

2007