WELE GYCHWYN - Cyfarchiad y Golygydd

LLAFUR cariad yw pob tamaid o'r CASGLWR cyntaf yma a diau y bydd y rhifyn ei hun yn gasgladwy yng nghyflawnder amser. A phwy yw'r casglwyr? Yn syml, pob un sy'n prynu llyfr hen neu newydd, neu sy'n prynu darlun neu record o unrhyw gyfnod. Nid at yr arbenigwr yr apelir, ond hyderir y cewch y cynnwys yn ddibynnol, yn gynorthwygar, yn ychwanegiad at eich gwybodaeth, ac yn ddiddan.

Efallai, yn y dyfodol, y medrwn fod yn fwy hael gydan cyfranwyr, ond ar y funud dim ond diolch yw ein lle am help pawb o bob cyfeiriad.

Cafwyd enwr gymdeithas a sefydlwyd yn y Brifwyl yn Aberteifi Cymdeithas Bob Owen, o un o fflachiadau ysbrydoledig (prin) Gwilym Tudur. Ac ar gyfer yr aelodaun unig y cyhoeddir Y CASGLWR. Ar wahn ir rhifyn hwn bydd un arall cyn y Brifwyl ar trydydd cyn y Nadolig. Fe argreffir, yn ffyddiog braidd, bum can copi or rhifyn yma gan obeithio y medrir cael digon o aelodau am ddwy bunt y flwyddyn i hawlior rhan fwyaf ohonynt.

Rhifyn gwyliadwrus ywr cyntaf yma ond gyda phrofiad a chydweithrediad yr aelodau maen bosibl ychwanegu at ei faint ai apl. Mawr obeithir y gwnewch y defnydd helaethaf ohono trwy gyfrannu, holi, llythyru a hysbysebu. Canys fei hargreffir yn y modd rhataf posibl er mwyn medru cynnwys y nifer mwyaf posibl o gyfraniadau.

I fod yn gefn ir cylchgrawn, fe geisir sefydlu cronfa o fil o bunnau neu ragor i hybur gwaith; y llog yn unig a werir or gronfa hon. Ond yr aelodau syn bwysig, a phe buasai pob aelod yn sicrhau un aelod newydd arall ac yn anfon ei ddwy bunt (siec yn daledig i Cymdeithas Bob Owen a wnar tro yn iawn) ni buasain rhaid pryderu o gwbwl am ddyfodol y Gymdeithas nar cylchgrawn. Anfoner ir parch. Dafydd Wyn Wiliam, Tresalem, Pontyberem, Dyfed os medrwch wneud y gymwynasfach hon a diolch yn fawr.