TREBOR MÔN A'I WEITHIAU gan Dafydd Wyn Wiliam

  1. Nodion o Gaergybi: Sef Cyfres o Lythyrau Hynafiaethol, Hanesiol, a Chofiannol am Ynys Cybi (1877 Conwy) tt. 1-108. – 'roedd cynnwys y llyfryn hwn eisoes wedi ymddangos yn Llais y Wlad (1875).

  2. Casgliad o Hanes Cybi Sant A'i Eglwysi . . . (1880) Caernarfon) tt. 1-72 – Traethawd anfuddugol oedd hwn a luniwyd ar gyfer Eisteddfod Môn, Caergybi, Awst 1879.

  3. Traethawd Bywgraffiadol Ar Gymmeriadau Hynod a Fagwyd yn Sir Fflint, O'r Flwyddyn 1700 Hyd Y Flwyddyn 1885 (1886 Treorci) tt. 1-136. – Traethawd cyd-fuddugol yn Eisteddfod Treffynnon 6 Hydref 1885.

  4. Derwyddiaeth: Tomenau, Crugiau, Carneddau, Cromlechau, Cistfeini, Meini Sigl, Meini Hirion, Llwyni, A Chylchau Derwyddol, Yn Ynys Môn Yn 0l Traddodiad A Dysg (1890 Merthyr Tudful) tt. 1-120.

  5. 'Llythyr Desgrifiadol, Cilcain A'r Amgylchoedd,' A'r 'Olygfa o Ben Mynydd Y Dref.' Sef Tref Henafol Aberconwy, Am ba rai y derbyniodd yr Awdur y prif wobrau a gynygiesid gan bwyllgorau Eisteddfodau y lleoedd uchod, Llungwyn 1888, a Nadolig 1890. Hefyd y Chwe' Phenill Buddugol I'r "Foel Famau," 0 Eiddo'r Eisteddfod Gyntaf (1896 Pwllheli; tt. 1-128.

  6. Diwrnod Yn Nolgellau: Y Lleoedd Mwyaf Dyddorol y Gellir Ymweled A Hwy Yn Y Dref A'r Gymdogaeth (1904 Caernarfon) tt. 1-78 – cynullwyd y gwaith hwn ar gyfer Eisteddfod Meirion, Calan 1902 eithr nid anfonwyd ef i’r gystadleuaeth.

  7. Enwau Lleoedd Yn Môn: yn cynnwys oddeutu 800 0 Enwau Lleoedd, Hen a Diweddar, gyda'u Hanesion Perthynasol. Hefyd Trem Frysiog Ar Y Wlad, Ei Phoblogiad, Arferion y Trigolion, &c., Gyda Darluniau (1908 Y Bala) tt. 1-192 - traethawd anfuddugol yn Eisteddfod Môn, Caergybi, y Sulgwyn 1907.

  8. Cymry Enwog Cyfnod y Tuduriaid (1915 Y Bala) tt. 1-128 – Traethawd anfuddugol yn Eisteddfod Môn, Porthaethwy 1913.

  9. Newmarket: Ei Hynafiaethau, Cofiannau, a'i Hanes Presenol (1921 Y Bala) tt. 1-136 – traethawd ar gyfer Eisteddfod Trelawnyd 1 Awst 1910.

***

YR HYN a'm hysgogodd i restru llyfrau Trebor Môn oedd i mi daro ar gopi o Rif 3 uchod a brynwyd gan O.M. Edwards, Llanuwchllyn. Ysgrifennodd y prynwr y nodyn isod ar ei gopi:

Yn fuan wedi'r cyfarfyddiad a gofnodir uchod fe ddechreuodd ambell ysgrif o waith Trebor Môn ymddangos yn Cymru sef y cylchgrawn graenus a olygid gan O.M. Edwards. Er enghraifft rhif 4, tt 62 a 205 'Dafydd Jones Y Cyntaf'; t. 319 'William Dykins (Derwynydd) Ffynnon Groyw, Ger Mostyn'; rhif 5, t. 139 'Parch Robert Hughes (Robyn Goch); rhif 9 tt. 59, 133 a rhif 10 268 'Diwrnod yn Aberffraw'. O holl lyfrau Trebor Môn credaf mai'r mwyaf poblogaidd ohonynt hyd heddiw yw Enwau Lleoedd yn Môn (1908), llyfr y cymer flynyddoedd i unioni'r dryswch a gyflwynir ar ei dudalennau.

Hwn, ysywaeth, yw prif borfa pobl Môn am ystyr enwau lleoedd. Anfonwyd un cyfansoddiad ar ddeg ar y testun 'Enwau Lleoedd ym Môn a'u Tarddiad' i Eisteddfod Caergybi 1907 a cheir beirniadaeth S.J. Evans yng nghyfansoddiadau'r Eisteddfod honno. Ymddengys bod yr Athro John Morris-Jones yn gyd-feirniad ag ef eithr ni cheir ei enw wrth Y feirniadaeth.

***

YN Y Rhagymadrodd i'w draethawd anfuddugol mae Trebor Môn yn llawdrwm ar y beirniaid. Cyn dyfynnu ei eiriau craffer ar ran o feirniadaeth S.J. Evans:

Wele ymateb y traethodwr:

Sut bynnag am yr ymgecru uchod rhaid edmygu Trebor Môn am ei ddiwydrwydd yn ysgrifennu naw o lyfrau ag iddynt apêl lleol. Pam na chafodd gilfach fechan yn Y Bywgraffiadur Cymreig Hyd 1940?